Gömda och glömda återkopplingar

                                                                                      moln

Efter år av upprepade försökshot som fallerat slog det ultimata hotet igenom på bred front i slutet av 1980t. Global Warming, (GW)!

Det verkliga genombrottsåret var 1985 i och med en workshop mellan WMO, UNEP och ICSU i Villach. Då förankrades GW på den politiska arenan och fördes direkt in i arbetet med Brundtlandrapporten (1987).

Under Annus mirabilis (1988) var det dags för nästa genombrott, nu i media. 19 juni deklarerade G7-länderna att GW m.fl. miljöfrågor samt Hållbar Utveckling hädanefter skulle inlemmas i alla överväganden och beslut. Strax därpå 23 juni genomförde Al Gore och James Hansen sin osannolika värmekupp i senaten. J. Hansen förklarade då att planeten Jorden nu var varmare än någonsin sedan man tillförlitligt började mäta temperaturen och att det med stor säkerhet kunde tillskrivas växthuseffekten.

Den ökande koldioxidhalten i atmosfären, industrisamhällets biprodukt, började nu alltmer uppfattas som ett globalt hot, som inom kort skulle ge Jorden feber. Klimathotet blev snart så väl förankrat i den politiska och mediala världen att det knappast skulle kunna tyna bort i första taget.

(ICSU, International Council of Scientific Union, som enligt egen utsago arbetar i mellanrummet mellan vetenskap och politik.)

 

”…Trots allt vi äro väl tillfreds, om världens undergång är nära så låt oss genast avbeställa den…”

(Från Kantat till glädjens värn och ära, text Tage Danielsson 1983)

Samtidigt som hotet om GW slog igenom medialt och politiskt arbetade forskare med vetenskapliga frågor, som i hög grad skulle kunna utgöra hot mot klimathotet.

Ett viktigt besked kom från studier av inlandsisarnas borrkärnor. Tekniken att få fram kärnor från de mäktiga isarna hade utvecklats och 1983 fick man upp den första långa iskärnan från Grönland. Några år senare var det dags för Vostokkärnan. Analyserna startade genast och Sherwood Idso skriver 1989 att när det gäller övergången från glaciala stadier till interglacialstadier och tvärtom kommer ändringen i temperaturen före ändring i koldioxidhalten. Forskningen på det området har senare stärkt och förfinat hans tidiga resultat. Det var en obehaglig och svårsmält sanning för Al Gore ”et al.”. Al Gore hade nog inte hunnit bearbeta de uppgifterna tillräckligt när han gjorde sin ”upplysningsfilm” runt 2005. Det är därför inte uteslutet att flertalet tittare fick processen om vad som styrde vad om bakfoten och än idag verkar media tveka om att upplysa om detta intressanta geohistoriska avslöjande.

Ett annat svårsmält forskningsområde inleddes 1987 när den s.k. CLAW-hypotesen lades fram av Charlson et al.. L-et i CLAW står för Lovelock och hypotesen är besläktad med Lovelocks Gaiahypotes från 1969.

Resonemanget i CLAW-studien gick ut på att värme stimulerar primärproduktionen bland marina växtplankton. De producerar DMSP (dimetylsulphoniopropionate), DMSP övergår till dimetylsulfid (DMS) i oceanernas ytvatten, DMS diffunderar upp till atmosfären och kan där fungera som kondensationskärnor. Ju högre temperatur desto fler kondensationskärnor och mer kylande moln. Denna process borde på så sätt kunna bidra till att klimatsystemet kan buffra sig självt.

Även CLAW-hypotesen var fruktbar och har stimulerat till fortsatta studier, som bekräftat de ursprungliga tankarna. DMS beräknas nu ha så stor betydelse att den ibland har kallats den ”negativa växthusgasen”.

Andra studier har dessutom visat att när koncentrationen av kondensationskärnor, aerosoler ökar då minskar storleken på molndropparna, molnen vitnar och albedon ökar. Ju högre halt av kondensationskärnor desto högre albedo och desto kraftigare kylande effekt.

 

Aerosoler

Det handlar alltså om de gäckande aerosolerna. De kan bestå av mineral- och saltpartiklar, effekten av den kosmiska strålningen och partiklar med biologiskt ursprung sk biosoler.

DMS är väl undersökt och betraktas i dagsläget som den viktigaste biosolen, men det finns många fler.

I NIPCC´s Climate Change Reconsidered Physical Science II, sammanställd av klimatbiblarnas ”röda team” kan man i inledningen av kapitel två Forcings and Feedbacks under Key findings läsa:

“Research published in peer-reviewed science journals indicates the model-derived temperature sensitivity of Earth accepted by the IPCC is too large. Negative feedbacks in the climate system reduce that sensitivity to values an order of magnitude smaller.”

Biosolerna, PBAP (Primary Biological Atmospheric Particles) bedöms stå för återkoppling fullt jämförbar med den från salt- och mineralpartiklar, men enligt NIPCC nämns de inte ens i IPCC 2007. De består av en salig blandning av substanser som hjälper växter och djur inte minst mikroorganismer med kemisk krigsföring, kommunikation med andra arter ex pollinatörer, sårläkning mm. Biosolerna har beskrivits som en del i ”naturens mångfald av skatter” och har i princip samma effekt på molnbildning som DMS och ökar med ökad växtlighet dvs med ökad koldioxidhalt och värme.

DMS och andra viktiga biosoler som COS (carbonylsulfid) innehåller svavel. Det har forskats mycket om dem i minst tjugofem år bl.a. S. Idso (igen) och på senare tid har man kommit så långt att det nu finns en primitiv med dock vetenskapligt grundad skiss på en biogenetisk svavelcykel. En cykel som kan bli värdefull vid spekulationer om det framtida klimatet.

 

”… De gamla gudar leva än…”

Enigheten mellan IPCC och NIPCC är på ett sätt total, osäkerheten om denna mångsidiga globala termostat är stor. Men, där är enigheten slut.

“The IPCC likely underestimates the total cooling effect of aerosols. Studies have found their radiative effect is comparable to or larger than the temperature forcing caused by all the increase in greenhouse gas concentrations recorded since preindustrial times. ” (NIPCC II Key findings kap 2)

Nu i backspegeln kan vi konstatera att Hansens ord där i senaten 1988 inte hade vetenskaplig bäring och att Al Gores sanningar var obehagliga men inte vetenskapligt hållbara. Ny forskning visar att verkligheten inte stämmer särskilt väl med alla projekterade klimathot.

Hittills har politikerna och aktivisterna vunnit det mediala slaget om klimathotet, men långsamt börjar kunskaper och insikter från den forskning det ”röda teamet” i NIPCC lutar sig mot slå igenom. Även ”det ultimata hotet” tycks nu vara på väg att sjunka ihop till en blek kopia av vad det en gång var.

”De gamla gudar leva än” – i vetenskapens skepnad.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Michael

  Jättebra artikel Ann, tack för den!

  OT: Johan Norberg har just avslutat arbetet med en dokumentär om energifrågor. Den handlar om att lösningen på energiproblemen inte står att finna i att leta vinnare och styra uppifrån, utan att förlita sig mer på skaparkraften i tiotusentals forskare och entreprenörers experiment. Filmen kommer att visas i amerikansk public service-TV, PBS, i januari 2015, och Johans filmer brukar hamna på YouTube kort efter visningarna där. En trailer finns här: https://www.youtube.com/watch?v=aNUUfuO7tEY

 2. Astrid Å

  Tack Ann LH, för bra sammanfattning !
  Sanningen skall segra, brukar man ju hoppas och det tror jag också. Mikroorganismernas roll ”i allting” är ju ett spännande forskningsområde som fortsatt kommer att locka forskare. t.ex.

 3. Björn

  Desto mer tiden går, desto mer framkommer om undanhållandet av fakta. En lögnare blir alltid förr eller senare avslöjad. Man kan undra hur Al Gore och James Hansen innerst inne känner sig. De har bidragit till en pseudoföreställning om verkligheten. Norska nobellkommittén har bidragit till detta.

 4. Slabadang

  Bra Ann L_H … CLAW och Cerns cloudprojekt !

  De blir många förkortningar att hålla i luften samtidigt när vi talar om naturliga småpartiklar och biogaser. Med tanke på att vår planet blivit mellan 10-14% (inberäknat alla de olika slutsatser från satllitmätningar) grönare sedan 1983, så utgör det en ny faktor att lägga till ”feedbacks”.
  Nu påvisar Cern att kosmisk strålning påverkar partikelbildningen som krävs för molnbildningen och CERN undvek av skäl som inte är förklarade hur experimenten påverkades av inblandning av multipla olika biogaser och partiklar satta under strålning. Kan man inte förklara resultatet kanske man inte heller publicerar dem då sprängstoffet kan tända ”fel”?

  Kan nån svara på hur den globala temperaturen förändras med en sådan dramatisk förändring och utökning av växtligheten och på så kort tid ? Hur stor del av den upphörda klimatuppvärmningen kan den står för?
  Har den globala uppvärmningen gömt sig i det nya bladdjupet? Tips någon?

 5. Kenneth Mikaelsson

  Tycker vi börjar från rätt håll..
  http://donaitkin.com/herschel-sun-spots-and-the-possibility-of-cooling/
  samt en länk för er med tillgång till dessa publikationer..
  http://chrono.qub.ac.uk/blaauw/cds.html

 6. Ingvar

  Ann L-H
  Utomordentlig sammanställning som tar in både vetenskapliga och politiska aspekter!

  1

 7. Kenneth Mikaelsson

  Hej Slabadang tycker vi ska va glada för det lilla vi fått …. tänk om vi fått uppleva MWP eller allrahelst RWP så mycket frodighet lär vi i vår tidsålder aldrig få se…. inte våra barn eller barnbarn heller…
  har en övertygelse att om tio år för de som överlevt kommer till och med de värsta CGW freaksna att önska sig lite mera värme…

 8. Slabadang

  Hur man blottlägger CAGW!

  På Wuwt idag:
  http://wattsupwiththat.com/2014/08/15/why-deniers-are-always-wrong-models-cant-be-falsified/#more-114484

  Vi kan lägga till att den globala uppvärmningen lyckas med konsstycket att INTE skapa några orkaner under rekordlång tid., samtidigt som den anges som orsak till de få som uppträder som ”Sandy” och ”Kathrina”. Den tankefiguren du .. den trasselsudden är svår att reda ut!! Rent logiskt borde den vändas på av CAGW kyrkan som ett faktiskt möjligt bevis på vad en global uppvärmning borde medföra då tempdiffen minskar mellan poler och ekvator.
  Rädda orkanerna!! 🙂

  Sen måste vi identifiera den fullständigt fantastiska fudgefaktorn som funkar som slutstation när alla uppräknade motsägelser står uppställda mot varandra när man säger ” Jamen va faan .. CAGW kan ju inte samtidigt skapa både torka och översvämning, mer regn och mindre regn , mer snö och mindre snö, fler stormar och samtidigt längre pauser av dem, mer is i Antarktis och mindre i Arktis it makes nooo sense ” … sen kommer svaret från Länstyrelsens ”klimatexpert” jodå för ”Nederbördsmönstren” ändras. …. jamen då sååå ! Tack ska du haaaaaa ! Att jag inte tänkte på det! Det förklarar ju alla totala motsägelser… men summan av dessa mönster då ? Men blir det mer eller mindre torkor översvämmningar stormar världsisar mm när de summeras globalt ? …. tystnad …. ”ehhhhhh” …. ”klick” ?? hallå … ? Hallå …. va försvann hon nu? Ringa, ringa, ringa upp igen …… ”personen på anknytning xx är på möte och återkommer 16.30”.

 9. Slabadang

  He he he J Gregory innan och efter IPCC censuren.

  Den censurerade presentationen ;

  http://www.ipcc.ch/pdf/unfccc/cop19/3_gregory13sbsta.pdf

  Att han använder två helt olika och dessutom växlar mätmetoder som mäter helt olika aspekter på havsnivåerna för perioden 1901- 1990 (1.3-1.7 mm/år) genom mätningar av den relativa havsnivån till att växla över till satelliterna som mäter havsvolym omräknat till en teoretisk havsnivåförändring och kommer fram till siffran 3.2 mm/år som INTE heller påvisar någon acceleration samtidigt som tidvattenmäningarna fortsatt visar sina fjuttiga tråkiga konstanta 1.5 mm /år

  Vad han egentligen upptäkt när han får berätta själv utan poklitruker som överrock :

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5410247

 10. #9 Även det intressant. Ej helt oväntat är reportaget är av Sven Börjesson vars integritet verkar vara ’klimatsäkrad’. Det är fö samme Börjesson som tok-alarmisterna ville få kickad (!) för knappa fem år sedan, bla för att han rapporterade om ClimateGate. Och att han tom ställde frågor till folk …. Det ni!

 11. Jag vill inte förstöra Anns fina tråd, men det har tillkommit nya fakta i mitt blogginlägg, http://www.frihetsportalen.se/2014/08/nar-overgreppen-osynliggors/#comments
  Läs brevet som Sten-Arne förmedlat, där det framgår att SR anser sig ha i uppdrag att INTE vara opartiska i vissa frågor.

 12. J-O

  Själva drivkraften är ju inte omsorg om klimatet. Miljöromatikernas drivkraft är anti-tillväxt och anti-konsumtion. Jordens tillgångar är begränsade jada-jada. Miljörörelsens största mardröm är ren energi då det skulle ge kommersialismen grönt kort att köra på. Inte så konstigt att IPCC så hårt matchas av miljörörelsen.

  Därför är man emot även framtidens rena kärnkraft. Att James Hansen är en stark förespråkare för kärnkraft är ju inget man lyfter fram på KLOTET och andra propaganda organ.

  Nu senast MPs utspela att Janne Walenius eskande för forskningsreaktor i Oskarshamn – en satsning på
  dåtidens teknik… Gen IV innebär att fissionskraften löser avafallsproblemen samt att tillgängligt bränsle räcker i mer än 30000 år. Vad mer kan känneteckna både hållbarhet och förnyelsebarhet ?

  Så snart det går hål på AGW lämnar råttorna skeppet och hittar en ny angreppspunkt. Förberedelserna är redan igång IPCC ersätts av IPBES.

 13. Slabadang

  Mats J det är inte ot!

  Det råder inte längre någon osäkerhet om vad SVT/SR är för något och för vem de är till. Inte en enda rapport om vad tittarna dvs den allmänhet de påstår sig tjäna har reagerat eller vad de tycker om den skit de rena skit de prånglar ut. Lika självklart som Björnen i skogen handlar allt om att INTE låta den allmänna opinionen styra public service utan tvärtom styra den allmänna opinionen genom SVT/SRs propaganda. Vi såg för tredje året i rad en ”Almedalsbevakning” som de ironiskt nog kallar för ”demokrativeckan” utan att vid ett enda tillfälle under dessa tre år intressera sig för vad den allmänhet de påstår sig företräda tyckte eller tycker. ST/SR är spjutspetsen för det kulturmarxistiska förtrycket och jag vet vilka spelare som hanterar dessa ambitioner och sätter dem i sjön legitimerar sig och hur de går till väga inom detta DDRmissfoster till programföretag.

 14. J-O #12

  Givetvis har du rätt. Men jag menar att där finns ännu djupare ’drivkrafter’ om varför de är mot tillväxt, mot människor och att dessa kan leva utan rädsla för svält, kyla och andra bristsituationer. Varför de är så frenetiskt emot att lösa problem, utan istället närmast besatta av att måla upp, larma om, och dessutom skapa och påtvinga andra nya (och onödiga) problem där inga fanns.

  Och jag talar alltså inte om någon enstaka förvirrad ogin misantrop, utan om vad hela breda lagren av mainstream sk miljörörelse med tillhörande myndigheter, NGOer, parti mm aktivit förordar för ’åtgärder’

  Vi kan ft bortse från att de dessutom nästan genomgående argumenterar för att de skall försörjas av sådana som håller på med riktig produktion, sådan de finner så avskyvärd,. dvs deras pekunjära egenintresset (också helt nödvändigt för deras existens) men som jag tror mindre kopplat driften att få tillrättavisa andra om deras livsstil …. jag tror faktiskt att de flesta öht inte förstår var/hur deras egna livsstil blir till och skapas.

  Nej, jag åsyftar bara denna längtan efter att få skapa och ställa till problem som skall drabba helst alla …

 15. Ingemar Nordin

  J-O #12,

  ” Inte så konstigt att IPCC så hårt matchas av miljörörelsen.”

  Nej, i synnerhet inte som MP länge har fungerat som IPCCs förlängda arm. Peter Eriksson 2007: ”FN-rapporten om klimatfrågan kan i stora stycken ses som ett grönt partiprogram.”

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/09/10/aterblick-ipcc-och-miljopartiet/

  Går vi fram till 2008 eller så så skriver IPCC ALLA de åtta riksdagspartiernas partiprogram i klimatfrågan. Ingen vågar mucka eller ha en egen mening.

 16. Kenneth Mikaelsson

  Tycker DU ska se denna den berör dig och de dina… Om inte bara för att balansera informationen… som är behövligt…

  https://www.youtube.com/watch?v=v0DcpRAPk_w&list=UUTiL1q9YbrVam5nP2xzFTWQ

  Tycker du sen att det va bara skit så spotta på mig…