Global uppvärmning påverkar musiken

Stradivarius
I Times of India läser jag till min förvåning att forskare inte utesluter att den globala uppvärmningen har påverkat hur musikinstrument låter. I varje fall de som är tillverkade av trä. Dr T Ramaswani, sekreterare i departementet för vetenskap och teknologi, menar att det idag inte går att tillverka en violin som låter på samma sätt som på 1700-talet. Hur han kan veta hur ett instrument lät på den tiden är en gåta. Som så mycket annat inom den klimathysteriska avdelningen. OBS klimathysteri är inte samma sak som att stödja AGW.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christopher E

  Maggie: Alldeles oavsett hysterin, så anses violiner byggda av familjen Stradivari på 1600-talet ha det finaste ljudet av alla. Dessa violiner finns än idag och används av vissa virtuoser. (Kuriosa: Ryssland vann melodifestivalen med en äkta Stradivarius på scen förra året).
  Det finns olika teorier om varför just dessa violiner är bäst, men den ledande förklaringen är det hårda träet (lönn) som växte långsamt under Lilla Istidens jämna och kalla klimat under Maunders solfläcksminimum.
  Knappast en förklaring som faller ”förnekarna” inom AGW på läppen, eftersom de anser att hockeyklubban avskaffat Lilla Istiden… hur som helst har ingen lyckas återskapa en Stradivarius-violin.

 2. Fredrik P

  Jag hörde senast att Stradivarius violiner kanske lät så bra för att de visat sig att de är besprutade med en metallblandning som lägger sig som ett tunt lager över träet.

 3. Thomas

  Christopher, återigen blandar du ihop lokala och globala klimatförändringar. Ingen förnekar att Europa var kallare, frågan är hur stor avkylningen var globalt.
  Sen vet jag att i blindtest har moderna fioler vunnit över Stradivarius. De är bra, men till betydande del handlar det om ryktet. Jag kan också tänka mig att idag har kväväegödsling större betydelse än temperaturen för att träden växer snabbare och därmed ger sämre virke.

 4. Gunbo

  Christopher E
  De flesta AGW-förespråkarna anser i dag att hockeyklubban var ett första försök att rekonstruera temperaturen 1000 år bakåt med hjälp av olika proxies och att den hade sina brister. Det har ju Mann också insett eftersom han gjort en ny rekonstruktion. Det finns många andra som gjort samma sak där den Medeltida Varmperioden och Lilla Istiden framträder tydligare. Men ingen av dem visar att MV var varmare än det är i dag. Alltså är allt tal om att AGW-förespråkarna håller fast vid hockeyklubban en myt som ni förnekare varmt omhuldar.

 5. Christopher E

  Förnekare är väl snarast dem som förnekar tidigare historiska klimatsvängningar. Hockeyklubbskramare finns det fortfarande gott om. Thomas, hockeyklubban är för övrigt inte global, utan påstås visa sommartemperaturer på norra hemisfären, vilket gör det ännu mer fantastiskt att den missade LIA.
  Lilla Istiden är förutom Europa belagd från så skilda platser som Sargassohavet och Nya Zeeland, så den var knappast lokal.
  Gunbo: Även Manns nya försök dras med samma brister. (Det är naturligts dock bra om han och AGW-förespråkare kommit till insikt om bristerna, vilket är tack vare skeptikerna). Det var nu inte jag som drog upp MWP här, med den är liksom Lilla istiden belagd över nästan hela världen. I ett övervägande fall av studierna dessutom varmare än idag. Hur Mann och klonstudier trixar bort detta statistiskt är av mindre intresse.
  Vad gäller Stradivarius så skrev jag bara att LIA är den ledande förklaringen, men jag kan gott tänka mig andra faktorer. Inte min specialitet. Spelar inte ens blockflöjt.

 6. Christopher E

  Tillägg: Kunde ju gott länkat Sargassohavet också, för de klentrogna.

 7. L

  Det finns hur många teorier som helst, men när det gäller Cremona-violiner ska träets kvalitet och dess behandling vara det avgörande.
  Lönnar och gran från högre höjd som transporterades vattenvägen och sen lufttorkades, behandlades med salter för att undvika mask och sedan ytbehandlades enligt konstens alla regler anses vara det som är svårast att kopiera idag.
  Klimatet kan givetvis vara en del av hur just dessa träd utvecklades, men om det vore hela sanningen skulle man säkert hitta platser där träd utvecklas med samma hastighet även idag.

 8. Gunnar Littmarck

  Finns konstruktiva människor som engagerar sig mot en kommande global klimatkatastrof orsakad av fossilförbränning?
  Eller är alla destruktiva?
  Thomas Anders L, vem som helst.
  Kan ni försvara en politik som minskar vissa folks resurser utan att gynna andra folk?
  Ni vet ju att om någon kan visa en optimal CO2 halt i atmosfären, med avseende på djurarten människa, samt att överskridandet leder till en katastrof, så har vi inga problem.
  Vi kan enkelt ändra till ett billigt säkert energisystem som ger oss avsevärt större frihet, om bara någon kan visa att ex, 0.05% är katastrof.
  Åt det andra hållet tror jag allt under 0.025% leder till massdöd.
  Hur orkar de som propagerar utan egen vinning ( allt fler tjänar pengar på CO2 hotet) för en minskad fossilförbränning, då de vet att ingen av de stora elefanterna bryr sig utan tydliga spår?
  Varför engagerar ni er inte i energisystem som gör alla till vinnare, vare sig CO2faran finns eller ej?
  Alla ytterst på vänsterkanten som av religiösa själ vill tillbaka till det historiska jordbrukssamhället, med svält och muskeldriven produktion, inser jag är okontaktbara.
  Hur tror de att de skulle klara sig i ex. 1700:talets Europa?
  Då fanns ingen försäkringskassa, las eller socialbidrag.
  Vill  de verkligen leva i ett sådant samhälle?
  Ultra kapitalistiskt,
  swim or sink.
  Vad gäller trä kan vi numer få helt nya egenskaper genom bl.a. komprimering och värme, det borde vara möjligt att skapa ett oskiljbart ljud mellan en ny eller gammal violin.
  Det fanns en annan familj som byggde bra violiner i Stradivarius samtid och region.
  Avslutningsvis:
  Har ni tänkt på att om inte det sjuka skadestånd som gav upphov till andra världskriget, blivit av, hade avsevärt färre haft ett drägligt liv? 
  Kanske finns vinster med CO2 skatter som innebär att dagens samhällssystem ersätts med ett aningen mindre destruktivt.
  Bara hissa skatterna så imploderar hela grunden för alla korrupta skitorganisationer såsom FN.
  Samma med byråkrati, skapa många fler myndigheter och verk, tills 9 arbetar med att kontrollera den tionde.
  Kanske skulle det finnas en officiell byråkratkvot, där vi kunde jämföra olika länder?

 9. Thomas

  Christtopher, den där figuren du länkar till som påstås visa att MWP var varmare än idag är helt obegriplig. Vilka är de studier som bygger upp den? De enda tre referenser som ges är till artiklar av Mann som inte kommer fram till detta resultat.  Vad jag känner till finns det inte i närheten av så många rekonstruktioner av global(eller ens regional)  temperatur som den där figuren anger.

 10. L

  Thomas, du kanske måste leta utanför IPCC för att hitta andra studier?
  Här finns en hel del, visserligen inte på en alarmistsida, men ändå:
  http://www.co2science.org/data/mwp/mwpp.php

 11. Christopher E

  Jo, Thomas, det finns massvis med rekonstruktioner av  lokal temperatur världen över. Figuren visar inte försök att räkna ut en global (eller halvglobal, i Manns fall, de flesta missar det) kurva, utan just enskilda serier. Som mer ofta än inte visar att MWP var varmare.
  De så kallade multiproxyserierna använder bara ett litet urval studier av dem som finns. Problemet ligger just i det här med ”Level 2” som står under figuren. Dvs, man kan se att det var varmare än idag, men man inte bestämma hur mycket i grader (det kanske tex växte ett trädslag som behöver varmare temperatur, eller permafrost saknades). Vilket gör att en massa serier som faktiskt visar att det var varmare inte kan användas i multiproxystudier.
  Sådan är verkligheten för dem som verkligen jobbar med torvmossar och liknande. Fjärran från det pusslande och trixande som äger rum hos Mann med flera.
  Ingen kommentar till Lilla Istiden syns både i Sargassohavet och Nya Zeeland? Jag kan plocka fram fler exempel. Inte särskilt lokal i Europa vad jag kan se. Liksom MWP.
  L: Det är bla på din länk jag grävt också. Ingen alarmistsida, men allt är refererat.

 12. Christopher E

  Thomas förresten, du finner alla referenser till figuren om du följer mina länkar ovan.

 13. Adolf Goreing

  Har sagt det förut: om huruvida MWP var varmare eller inte , global eller inte, spelar ur AGW-hypotesens synvinkel ingen roll. ”Det är inte samma fenomen.” MWP kan därför ALDRIG bli ett argument mot AGW. Ett annat bekymmer är att ”globalt” inte är definierat. Vare sig hur stor yta som måste representeras på jorden för att det skall kvalificera sig som ”global” eller inom vilken tidsrymd ett visst fenomen skall uppträda för att det ska vara ”globalt”. T.ex om man tillåter +/- 200 år ja då var MWP global. Det skedde ju inte uppvärmning överallt på en gång. Kruxet är att det gör det inte nu heller…
  (Antarktis kyls ner, likaså delar i Sydamerika osv..)
  Vad gäller det indiska uttalandet om Stradan så vet ju man att även människans hörsel påverkas av den globala uppvärmningen. Vi uppfattar numera Stradan på samma sätt som Sitaren lät på 1700-talet. Minst 12 av 20 klimatmodeller (med inbyggda sträng-teorier) har visat detta – och hör sen!

 14. Börje

  Bedömningen av klangen från ett instrument hänger samman med kultur, användningsområde, mode och lyssnarens tycke och smak. 
  Klarinetten t ex försvann från jazzscenen på 50-60-talen därför att dess klang inte passade så bra i den allt fränare saxofonbaserade jazz som utvecklades. Klarinettlangen blev omodern helt enkelt.
  Det kan mycket väl vara så att en fiol tillverkad av metall passar bättre i en viss instrumentkombination och i ett visst musiksammanhang än en aldrig så välbevarad Stradivarius. Förresten så måste man modifiera de gamla italienska fiolerna för att de ska passa i dagens konsertvärld.
  Locket är den del på instrumentet som förstärker och färgar klangen som åstadkoms av friktionen från stråke mot sträng. Gran som växt på italienska alpernas norrsida anses bäst. Sådan gran har en stark tendens att alltid återta sin form. Ljudvågor fortplantar sig mer än 10 ggr fortare i gran än i luft. Dessa träd har växt långsamt och fiollock (och gitarr, cello och kontrabaslock och även pianoramar) av detta material är en bristvara. 
  För gitarrens del kan man ersätta granlocket med ceder. Det ger en helt annorlunda klang, men vilken klang som är ”bäst” går inte att fastställa eftersom det beror på lyssnarens preferenser.
  Bakstycket och sargerna i fioler och gitarrer ska reflektera ljudvågorna och det anses därför vara en fordel med förhållandevis stumma trädslag, för gitarr är Riojacaranda överlägset, men också mest svåröverkomligt.
  Att del in instrumentklang i bra, mindre bra och dåligt kan bara göras i samband med vilket sammanhang instrumenten i fråga ska användas. Därför är försöken att dra in även fioler och cellosar och gitarrer i den allmänna AGW-hysterin lika enfaldiga som de andra katastroflarmen med ”jorden kommer att explodera på grund av CO2” som absolut etta på idiotilistan.
  (Se förteckningen över 600 katastroflarm pga CO2 som Maggie hänvisade till häromdan.)

 15. Thomas

  Tar man med alla lokala studier som man på ett eller annat kreativt sätt kan tolka som att temperaturen kan ha varit högre kan man säkert komma upp i långt mer än 60. Problemet här är att CO2 science är kända för att ta sig friheter i hur de tolkar studier bortsett från att de bara tar med de som passar deras agenda. Jag har t ex svårt att få deras beskrivning att gå ihop med abstract av den här artikeln.
  http://www.co2science.org/data/mwp/studies/l2_quelccaya.php
  http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=15019440

 16. Tord

  Klimatproblemet handlar inte om violiner eller ej. Frågan är mycket större, försörjningsproblem, skogsbränder, översvämningar som gör stora delar av jorden ( vilka nu är bebodda) obeboelig, flyktingströmmar, social oro, värmeböljor som förorsakar värmeslag och för tidig död.
  Det intressanta är att lösningarna kommer att leda till en teknisk utveckling, förbättrad lönsamhet genom effektivare processer i företag och organisationer och bättre miljö. Så varför kämpa emot detta? Såg en artikel i DI om att man i USA nu börjar köpa Ford pick-up:er med V8 igen. Många tycker att det är bra. För mig är det en oförmåga att ta till sig den tekniska utvecklingen och tecken på en förlegad nostalgi samt kanske också ett behov av att stödja en amerikansk industri som inte är konkurrenskraftig.

 17. Red Hansen

  Slingrar du dig med detaljer nu igen Thomas

 18. Henrik

  Det är fascinerande. Kan man inte hitta sann vetenskap där man med fakta belägger eller falsifierar en hypotes. När man läser om Mann m fl på ”Climate Audit” så blir man ju mörkrädd hur man manipulerar/”väljer ut” data för att ”förstärka” sina egna hypoteser. Tyvärr är jag så ”skeptisk” att jag antar att det råder samma beteende hos den motsatta sidan dvs hos Co2-science m fl. Hur ska man hitta vetenskap som i alla fall försöker att vara ”objektiv”..?? Det är kanske helt omöjligt? Det ligger kanske i människans natur att försöka bevisa sin egen övertygelse istället för att försöka hitta ”sanningen”.

 19. Magnus

  Thomas. Har påpekat detta många gånger — oftast utan att få svar — att av de proxystudier som nämner MWP (medeltida värmeperioden), 112 stycken, har 92 procent bevis för att den fanns för den plats där studien gjordes och när det gäller södra halklotet hade hela 95 procent av stydierna bevis för MWP (en längre period med högre temperatur). För LIA (lilla istiden) är dessa siffror 98 procent (1234 studier) respektive 93 procent:
  http://books.google.com/books?id=DJxlzuOdK2IC&pg=PA132
   
  Maggie. Man kan nu lysna på 1700-talsintrument. 🙂 Indian Times är en tidning som ofta har artiklar kritiserande AGW, och Singer/Avery:s bok samt  andra ”skeptiska” klimatböcker har exemplet 1700-talsinstrument.

 20. L

  Thomas, om du besvärade dig med att klicka på alla länkar hos CO2-science så finns där studier som visar på högre temperaturer nu än under MWP också, så ditt påstående att dom bara tar med sådana som passar deras agenda stämmer inte. Däremot hittar du kanske inga alarmist-studier som helt bortser från MWP…

 21. tty

  Gunbo:
  ”Alltså är allt tal om att AGW-förespråkarna håller fast vid hockeyklubban en myt som ni förnekare varmt omhuldar.”
  Tydligen gör naturvårdsverket vad de kan för att hålla myten vid liv. Kolla på:
  http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Sa-forandras-klimatet/Varlden-blir-varmare/
  Där lever hockeyklubban i högönsklig välmåga.

 22. Gunbo

  Magnus
  Den bok du länkar till är skriven av Fred Singer som refererar till Baliunas och Soon som ligger bakom CO2-sajten. Varken Singer eller Baliunas & Soon är ute efter sanningen. De är som Thomas säger i högsta grad påverkade av sin skepticism. Jag har redan tidigare sagt det: Och de här lobbyisterna ser ni som auktoriteter!

 23. tty

  Tomas: Du borde nog läsa artikeln, inte bara abstract. tittar man på de data som presenteras i Climatic change så stämmer de med co2science version. Att detta sedan är något som Lonnie Thomson inte precis vill framhäva är knappast förvånande. Han är ju f ö ökänd för sin ovilja att arkivera data och sin förmåga att få ”felaktiga” resultat att försvinna.  Kolla vad som hände (eller rättare sagt inte hände) med borrkärnorna från Bona-Churchill, t ex.

 24. L

  Gunbo, man kan inte vara påverkad av sin skepticism. Däremot kan man vara påverkad av alarmism.

 25. Thomas

  Red, du menar detaljer som om CO2science har rätt? Ja, jag bryr mig om sådana.
  Magnus, du hänvisar till en artikel i E&E. Hur vore det om du höll dig till vetenskaplig press?
  tty, jag har tyvärr inte tillgång till Climatic change och hittar inte artikeln på nätet. Lyckades du göra det eller pallrade du dig iväg till ett bibliotek så här på en söndagkväll? Vad jag i första hand misstänker är att denna iskärnestudie liksom många andra inte går fram till nutid och därför inte har med senaste tidens uppvärmning.
  L, du har helt rätt problemet här är att sk ”skeptiker” inte är spkeptiker i ordets vanliga mening. De är skeptiska mot AGW och ofta väldigt godtrogna för allt som påstås motbevisa denna.

 26. L

  Thomas, visst, du är en äkta skeptiker och vi andra är lurade…

 27. Gunbo
  Skall du inte försöka höja ribban för din egen tankeverksamhet lite nu?
  Nu har du skrivit ett antal ggr att de som inte köper AGW-hajpen måste vara ohederliga och ute i onda avsikter.
  Så lät det i sagorna som föräldrarna läste för  mig innan jag började skolan.
  Vad tror du ditt resonemang säger om vilka du ser som ’auktoriteter’?

 28. tty

  Thomas:
  Jag har laddat ned artikeln tidigare på ett universitetsbibliotek. Den ursprungliga borrkärnan togs 1983, men den har kompletterats senare i flera omgångar fram till år 2000, så ”toppåret” 1998 bör finnas med.

 29. Gunbo

  Jonas N
  Tja, onda har jag nog inte nämnt men s k vetenskapsmän som inte drar sig för att undanhålla eller manipulera fakta som inte passar in i deras ideologi är nog ohederliga – ja. Än värre är det när vetenskapsmän går med på att förtala och misskreditera andra vetenskapsmän och deras forskning för att de direkt eller indirekt blir betalda av storindustrin som har.
  Jag fattar inte hur ni kan blunda för sådant.

 30. L

  Gunbo, har du några bevis för något av det du nu påstår så att man vet vad man blundar för?

 31. Gunbo …
  Men du beskriver ju främst klimatamodellererna nu.
  Både vad gäller manipulera, undanhålla, välja/blunda för passande/opassande fakta och data. Samt förtal och misskreditering av vetenskapsmän.
  Är du säker på att du har tänkt igenom detta riktigt?

 32. Gunbo

  L, Fred Singers SEPP har bl a fått  $ 20 000 från Exxon, Competitive Enterprise Institute har erhållit flera miljoner dollar av Exxon. I CEI är bl a Sally Baliunas, John Cristy, James Inhofe m fl ”kändisar” involverade.
  Royal Society har i brev till Exxon protesterat skarpt mot  finansieringen av institut och organisationer som sprider misinformation. Det har nu lett till att Exxon dragit tillbaka en del av sitt ekonomiska stöd.
  Är det inte dags att läsa lite annat än Wattsupwiththat och andra liknande sajter?

 33. Gunbo

  Jonas N
  Kan du nämna namn och länka till de klimatmodellerare som uppför sig som du påstår?
  Är du säker på att DU tänkt igenom det du påstår?

 34. Real Climate . Org
  Läs även kommentarerna av dem som (namnen till höger) listas som bidragande till sajten!
  (dom skräniga bloggkommentarer av andra, vilka som låter som du, kan du bortse ifrån)

 35. ’Sprider missinformation’  ??
  Som sagt, de som tror att (speciellt klimat-) vetenskapen är något där man någonsin ’debatterat färdigt’, där tystnad anbefalls, är nog inte riktigt torra bakom öronen.
  Och ffa är de inte vetenskapsmän. De låter som prästerskap!

 36. L

  OK Gunbo, du har alltså inga bevis för några oegentligheter utan bara vad Greenpeace publicerar om officiella forskningsbidrag?

 37. Gunbo

  L
  Exxons understöd till organisationerna finns i deras årsrapporter.
  Royal Society är inte en del av Greenpeace.

 38. Gunbo,
  Men det är ju helt irrelevant. Du kan hitta massor av mer liknande trams på tex ExxonSecrets .
  Det blir inga argument i sakfrågan för det.
  Förresten är ju beloppen rena skämtet. De räcker till några månadslöner för en kansliperson. Vad tror du att du vill ha sagt med detta egentligen?
  Beroende av vilken konspirationssajt du läser på så handlar det om mellan 16 – 23 milj USD på en period av ca 10 år.
  Och dessutom finns det nästan inget av detta som gått direkt till någon skeptiskt lagd. De har gått till organisationer och institutioner, där någon sådan kanske har hållit ett föredrag eller arbetat med nåt.
  Det är fullständigt trams. Det är som att säga att Bonniers i smyg slussar pengar till skeptiker eftersom några sådana har fått in debattartiklar på Expressens sid 4.
  Larvigt trams är vad det är och förblir!
  Men du tycks gilla att frossa i sådant, Gunbo!?
  Varför?

 39. Gunbo

  Jonas N
  Din debattstil börjar urarta.

 40. Min debattstil?
  Det är ju du som kommer med anklagelser om ohederlighet hela tiden (och något annat har du knappt bidragit med)
  Och här ger jag dig ännu en länk till en sådan konspirationssajt. Jag tom refererar budskapet där åt dig.
  Leker du förnärmad prinsessa på ärtan plötsligt?

 41. Gunnar Littmarck

  Gunbo
  Har du tänk på?
  Om några tecken observerades på att fossilförbränning leder till en global klimatkatastrof, skulle det vara enkelt att få med de länder som står för den framtida ökningen.
  2007 ökade den globala elkraftproduktionen med över 900TWh, visst lite var kärnkraft och vattenkraft (vind sol biogas, alla svenska energibidragssystem, var såkart inte märkbara) men det mesta är ny orenad kolkraft.
  Klimatforskare har inte ens lyckats finna det spår i atmosfärens temperatur, som en ökad växthuseffekt borde ge, hur ska de då få med de länder som står för utsläppen?
  Endel skeptiker, som jag ex. skulle bli mycket glada om någon kunde styrka Al Gores hot, ty då skulle vi snabbt bygga 10000 2,5GWt TMSR anläggningar och 100.000 små verk.
  Alla utsläpp från orende kolkraftverk och fartyg, skulle försvinna snabbt.
  Det kommer bli skoj att oavbrutet mobba skitdanskarna för deras orenade kolkraft, som släpper ut gigantiska mängder svaveldioxid, då de ska leka klimatförbättrare..
  Miljö hyckleri är vad jag anser det är.
  Du som jämför bloggar, kolla hur klimathottroende motargumenteras, utan censur, här tills inga argumnet från de troende längre finns.
  Sen ska du kolla de politiskt korrekta åsiktsbloggarna, där censureras vi, våra argumnet bemöts sällan.
  Visa en svensk rätttroende klimatblogg, där vi skeptiker tillåts argumentera och få våra argumet bemötta, på ett liknande vis som du får här.

 42. Christopher E

  Är det ingen som bryr sig om att fakta faktiskt visar att både en global varm MWP och en global LIA var en realitet, och inte ett lokala fenomen, som hävdades från vissa?
  De enda mothugg jag sett ovan är bara att angripa källor, tidskrifter, Exxon med mera. Riktigt tröttsamt. När empiriska resultat inte passar är de ”kreativa”. Suck.
  Det gäller dig i synnerhet, Gunbo. De här med vem som betalar vem är helt meningslöst. Håll dig till sakfrågan istället.
  Den alarmist som är mest i ropet just nu, James Hansen, har mottagit 250 000 dollar från den demokratiska Heinz-stiftelsen… Ska jag döma ut Hansen pga det? Nej, naturligtvis inte. Hansen har fel därför att jorden inte värms upp så som han hävdade, inte pga hans finansiering.

 43. Gunbo

  Gunnar
  Jag är inte så ofta inne på svenska bloggar att jag kan uttala mig om censurering men jag har för mig att Jonas N hade en lång dialog på Uppsalainitiativets blogg för ett tag sedan.
  Det kanske är så att argumenten från er sida är för svaga – vet som sagt inte.
  F.ö. tycker jag att thoriumkraftverk verkar vara intressanta.

 44. Gunbo

  Christopher E
  Om Heinz-stiftelsen är detsamma som ketchup-Heinz kan jag inte med bästa vilja i världen se vad de skulle tjäna på att bidra till Hansens forskning. Annat är det däremot med olje- och kolbolag som understöder skeptiker som propagerar mot AGW som kräver nedskärningar i olje- och kolkonsumtion.

 45. Gunnar Littmarck

  Jag ska kolla Uppsalainitsiativet, jag har annars gett upp då de alltid slutat med att ingen argumenterar emot eller och att mina kommentarer inte läggs in (jag försöker såklart vara civiliserad)
  Många tycks inte vilja läsa att det inte ens spelar någon roll om vi så dräper alla europeer, de vill tro att lösningen är att cykla och handla kravmat, byta glödlampor och känna sig duktig.
  Vi har snart 7.000.000.000 människor att ta hand om och ge så hög livskvalitet som möjligt, då duger det inte att tro att vi som är rika kan spara lite, så blir allt bra.

 46. Gunbo
  Du har helt rätt. I en av de allra första posterna på Uppsalainitiativet frågade jag vad artikelförattaren egentligen menade, vad han trodde det han refererade egentligen betydde. Jag frågade vad han trodde att där skulle råda en (påstådd)  konsensus kring …
  Ärligt talat tror jag inte ens han förstod frågan. Mina inlägg där censurerars iaf numera. Helt utan förklaring eller kommentar.  Men Uppsalainitiativet är föga mer än ytterligare en sajt som upprepar vad den läst på andra ställen på internet, och hoppas att det stämmer.
  Tex just insinuationer om Exxon och Tobaksbolag kan du läsa om där. Eller översatta kopior från RealClimate.org. Jag tror du skulle ha mer utbyte där än här, ärligt talat …

 47. Gunnar Littmarck
  Det var intressant. Har du också blivit refuserad (’censurerad’ är eg ett malplacé ord) på Uppsalainitiativet?
  Att mina frågor retar gallfeber på dem har jag full förståelse för. Och att dom vill slippa både att svara och helst också att få dem. Men du brukar ju bara vara glad och snäll. Och bara lite lagom kritisk.
  Släpps du heller inte fram av dem som säger sig vilja bemöta kritiken som dom är så upprörda över att den kommer fram?
  🙂

 48. Gunnar Littmarck

  Jag brukade skriva på några bloggar tidigare men då de inte tar med mina frågor eller argument, har jag tröttnat.
  Är det inte den där halvsocialistiska killen som förr skrev har som är en av bakgrundsgestalterna?
  Jag vill minnas att han försökte värva Thomas, jag läste mellan raderna…
  Säga vad man vill om Thomas men han är nog mot alla och allt.
  Har du läst positiva lösningsorienterade förslag där alla vinner, från Thomas?
  Jag inbillar mig att 99% av hans drivkraft inriktar sig på destruktivitet.
  Men vad vet jag, Thomas kanske är helt annan ”på riktigt”.
  Thomas borde kunna snabbsåga mitt experiment med co2ballonger, så kan jag glömma det.
  Just på sågningar är faktiskt Thomas bra ibland..

 49. Du syftar på Anders Emretsson
  Jo, den killen är helsocialist. Men han skriver inga poster på Uppsalainitiativet (och det är tom bra för dem). Han är bara glad för att få vara med i gänget.
  Thomas? Han är aktivist. Jag tror nog att han anser sig kämpa för en ’god sak’, vilket i hans fall är emot det som människor generellt anser vara goda saker.
  Han uppvisar metodiken som politiska ungdomsförbundare ofta kännetecknas av: Man tror stenhårt på det man har lärt sig, och försvarar varje stavelse som om det vore på liv och död. En arena för tuppfäktning främst …
  Och ja, jag kan såga dina ballonexperiment. Dessa går inte att genomföra!
  🙂

 50. Gunnar Littmarck

  Att 15 och 4mym är fyllt och inte strålar ut från jorden, innebär ju inte att det är fyllt på 10km… men det tror jag ty co2 klarar bara -78C och 80% av atmosfären är under 10km.
  Jag hade velat att det gick att utföra ett experiment med en lokalt kraftig höjning just där, om det inte värmdes av ir, skulle det visa att högre halt co2 har en extremt svag effekt.
  Enklast är kanske att kolla någon ir bild från 10km…
  De klimatoroade brukar ju tänka att även om atmosfären är mättad så strålar var molekyl i atmosfären, så tänker det sig att det blir allt fler skikt som mättas och CO2 därför har en stark effekt trotts att atmosfären som helhet är mättad.
  Jag har dock sett seriösare teorier från klimatoroade, där den mycket svaga absoptionsförmågan mellan 10 och 13mym är den enda ökande växthuseffekten, jag lutar mer åt den teorin.
  Om den sista teorin är rätt skulle co2 ha en max effekt som ligger väldigt nära dagens halt.

 51. Iven

  Gunbo
  Vi är många på den här bloggen, som söker sanningen.
  Lite till mans (kvinns) är vi påverkade av det vi kommit fram till innan vi ger oss in i debatten.
  Några fakta: Heinz stiftelsen har anknytning till ketchup Heinz. Men arvingarna (stiftelsen) sysslar faktiskt med förnyelsebar energi – bl.a. Suncore (solfångare). Klart att dom inte betalar skeptiska klimatforskare. Vore jag skeptisk klimatforskare (och forskare SKA vara skeptiska!) , var jag nog tvungen, att söka mina forskningsanslag hos någon, som backar upp min forskning. IPCC lär refusera sånt som inte passar AGW-teorin.
  Svårt att få anslag då. Men, framför allt: det är fakta i sak och inte sponsorernas hemvist som vi bör diskutera!

 52. Gunnar
  Jag tror att experimentet är omöjligt att genomföra!
  Du kan inte hålla en tillräckligt stor volym på plats tillräckligt länge för att genomföra de mätningar du vill med någon tillförlitlighet.
  Konceptuellt går det att tänka sig ett sådant experiment, som då hypotetiskt skulle ge svar på vissa intressanta frågor.
  Men praktiskt? Nej!

 53. Iven

  Gunbo
  Apropå fakta. enl. BBC News: Roger Harrabin intervuade Julia Slingo, Reading University,  förra året. Hon lär numera vara en av cheferna  på  Headley Met Office. I intervjun förklarade hon att klimatmodeller har brister i tillförlitlighet och att det skulle behövas superdatorer, som var tusen gånger kraftfullare än de aktuella, för att motsvara kraven hos världens politiska beslutsfattare. Sådana datorer skulle kosta flera hundra millioner pund i investeringar, enligt professorskan. 
  Tror ej att hon har fått sina superdatorer än. Men vi vet ju, att Met Office spelar en dominerande roll hos IPCC, som grundar sina domedagsprofetior på datamodeller… 

 54. Inge
  Jag tror inte man skall dra allt för stora växlar på detta. Annat än att hon gärna hade fått en större budget …
  Problemen med klimatmodellerna är alls inte bara beräkningskapaciteten hos datorerna dom körs på. (Det är nog det minsta av problemen)

 55. Iven

  Jonas N
  Problem borde det väl vara, när man simulerar klimat för framtiden, som man själv betraktar som bristfälligt och sedan  uppmanar världens politiker att fatta viktiga investeringsbeslut baserade på sådana spådomar. 

 56. Som jag sa Inge,
  Om damen i fråga tvivlade på klimatmodellernas förmåga skulle det inte varit datorkapaciteten hon siktade in sig på.
  Hennes uttalande var nog avsett för andra öron än våra och av andra skäl …

 57. Som jag sa Iven (menade jag förstås)

 58. Iven

  Jonas N
  Jag förstår, att det är viktigare med det som matas in i datorerna, för att få ut rätt resultat, oavsett datorns kapacitet.
  Förstår också namnförväxlingen, när det är så många trådar med en massa nya namn….

 59. Gunnar Littmarck

  Var det inte en stor ”CO2bubbla” som kom upp ur en vulkankratersjö och dödade allt djur och människo liv i närheten?
  Så om jag skulle frigöra 100kbm co2 på 10kms höjd, genom att transportera upp det i en enorm helium ballong, borde de inte ge en lokalt kraftig höjning under 10-30min?
  Borde inte det räcka för att registrera ”molnets” temperatur höjning som funktion av ir absorption?
  Vi kan ju mäta extremt små ändringar.
  Nej jag är säkert ute og seglar, Jonas behöver inte såga iden igen.
  Så trist, jag vill minnas att jag blev informerad av Peter Stilbs om liknande frågor, då gällde det utjämningen som tydligen var i det närmaste total på 300m höjd…
  Vi vet ju annars att på eftermiddagarna i växtodlingar typ majs, är den marknära co2halten extremt låg, då trodde jag i min enfald att utjämningen även på 10km tog tillräckligt lång tid..
  Sorry,
  men som Labbibia menade:
  om man inte törs ställa de dumma frågorna, kommer man       aldrig ur den kunskapsnivån.

 60. Gunnar, luften står inte direkt still på 10 km höjd. På 30 minuter har den flyttat sig åtskilliga kilometer (och spritt sig)

 61. Gunnar och Jonas N:
  Vad är en halv- respektive helsocialist? 🙂

 62. Fredrik P

  För att inte nämna de hundratals demostranter som skulle  slå ihjäl dig för att du har sprängt en ”giftbomb” mitt i luften.

 63. Gunnar Littmarck

  Jag min dumskalle som trodde att luften på 10km ofta rör sig homogent i en lokal volym, just därför vi inte har någon turbulens då vi flyger där.
  Konvektion är så gott som noll men luften rör sig i hög hastighet parallellt med jordytan.
  Nej nu lägger jag ner det projektet, det var såklart inte för att jag trodde på det, ty då hade det utförts för länge länge sedan, men jag kunde inte se vari problemet bestod.
  Ett antal observationsballonger och någon enorm utsläpps ballong som ligger relativt still i ett lufthav..
  Halvsocialist är en som är kontaktbar, en det finns hopp om.

 64. Gunnar Littmarck

  Jag fick en kommentar publicerad i Uppsalai…bloggen
  Kolla vilket språkbruk bloggledaren Anders har…
  Jämför hans desperata utfall, med hur Maggie bemöter sina åsiktsmotståndare.
  Jag ska skriva någon kommentar om dagen på UI, så får vi se hur länge jag får vara kvar.
  Ni som läser här, men just startat informationsinsamlingen, se skillnaden på de politiskt korrekta bloggarna och skeptiska i allmänhet, Maggies i synnerhet.
  Oavsett vilken åsikt man har så framstår de klimatoroade som avsevärt mer desperata och med allt färre argument.
  Är de som driver UI, rädda att ha fel?
  Det är de som inte räds egna åsiktsfel, som utvecklas.

 65. Mikael

  Gunnar: ”Jag ska skriva någon kommentar om dagen på UI, så får vi se hur länge jag får vara kvar.”
  Varför? Kan du inte vänta tills du har något att säga?

 66. Toprunner

  Gunnar L:
  ”Jag ska skriva någon kommentar om dagen på UI”
  Du är inte orolig för deras åsiktsregistrering då?

 67. Lars G


  Gunbo!
   
  Ett av de simplare sätten att avfärda klimatskeptiker är att sätta dem under energiindustrins färla.
   
  Så låt mig ta dig rakt in i AGW-ideologins näste – dvs IPCC och närmare bestämt till dess chef Dr. Pachauri  som nu har självutnämnt sig till ”Statesman och personlig innehavare av Nobelpriset”. Det är bara att läsa sig fram på hans personliga websajt:
   
  http://rkpachauri.org/
   
  Så läser vi på hans Biografi under rubriken ”Membership of Committees and Boards” bl.a. följande:
   
   
  Petroleum and Natural Gas
  Director, Board of Directors, GAIL (India) Limited, April 2003 to October 2004.
   
  Director, Board of Directors, Indian Oil Corporation Limited January 1999 to September 2003.
   
  Member, Group on India Hydrocarbon Vision – 2025, Constituted by the Hon’ble Prime Minister of India, Government of India, March 1999–February 2000.
   
  Chairman, Committee set up in terms of the order of the Hon’ble High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench regarding setting up of a Refinery at Rae Bareli, Ministry of Petroleum & Natural Gas, Government of India. 1996.
   
  Member, Strategic Planning Group on Restructuring of Oil Industry (`R’ Group), Ministry of Petroleum & Natural Gas, Government of India, New Delhi, November 1994–May 1996.
   
  Member, Committee to examine all aspects of ONGC’s existing organisation with a view to examining the need for its restructuring, Government of India, New Delhi, June 1992.
   
  Member, Chairman’s Advisory Council on Exploration Strategy of the Oil and Natural Gas Commission (CACES), September 1986–1991.
   
  Javisst, men man kan ju omvända sig säger tveksam. Den omvändelsen tog tid eftersom Dr. Pachauri blev aktiv i IPCC 1991 – se nedan från hans sajt – och blev dess chef 2002. Och först i oktober 2004 lämnade han sitt sista energiindustrirelaterade uppdrag.
   
  Ur Dr. Pachauri’s biografi
   
  “Dr Pachauri’s involvement with the IPCC began in 1991 when he was a lead author for the second assessment report, which laid much of the foundation for the Kyoto Protocol of 1997. By the time of the third report he was elected as one of the vice chairs. In 2002 he stood for the top job and was elected as Chairman, taking over from Robert Watson. Under his chairmanship the IPCC produced its most challenging document ever, the Fourth Assessment Report. Despite some opposition the IPCC succeeded in also producing a more accessible version of this report for public consumption, its Synthesis Report, which seemed to hit home with the media. This report condenses and brings together the scientific conclusions in a more digestible form for policy makers and generalists. This had a profound and extensive impact on creating public awareness worldwide and generated momentum towards a global agreement to succeed the Kyoto Protocol. In September 2008, he was re-elected by acclamation to a second term as the Chairman of the IPCC.”
   
  Dr. Pachauri är också sedan 1982 Director General för ett Indiskt forskningsinstitut TERI med filialer i hela världen. TERI står idag för “The Energy and Research Institute” men det urspungliga namnet  vid bildandet 1974 var “”Tata Energy Research Institute”. Tata är som du kanske vet Indiens motsvarighet till Wallenberg fast många gånger större. De är inblandade i alla typer av industriell verksamhet. Inklusive bilar, stål, kol, olja och gas.
   
  Du kan läsa om TERI’s kimatrelaterade forskning här:
   
  http://www.teriin.org/index.php?option=com_division&task=view_area&id=8
   
  Ett annat exempel. Under biografins rubrik: “Affiliation with Professional Journals” där Dr. Pachauri kan påverka vad som INTE skall publiceras finner vi att han är “Member, Editorial Policy Board, The Energy Journal (IAEE)” och går man till
   
  http://www.iaee.org/en/publications/board.aspx
   
  Denna så finner man: “R.K. Pachauri, Tata Energy Research Institute, New Delhi, India” och läser man om finansieringen av denna tidning så har bla. BP sponsrat den. Så nog är Dr. Pachauri både direct och indirekt nedkletad med olja.
   
  Slutsats: det är dags att sluta kasta sten i glashus från AGW-sidan I denna fråga.
   
  Du kan ju ta en titt på Dr. Pachauris icke-klimatespertisrelaterade utbildning på hans sajt vilken tar död på en annan myt att det bara är akademisk klimatexpertis som har rätt att uttala sig i klimatfrågan.
   
   

 68. Lars G


  Gunbo!
  Ett av de simplare sätten att avfärda klimatskeptiker är att sätta dem under energiindustrins färla.
   Så låt mig ta dig rakt in i AGW-ideologins näste – dvs IPCC och närmare bestämt till dess chef Dr. Pachauri  som nu har självutnämnt sig till ”Statesman och personlig innehavare av Nobelpriset”. Det är bara att läsa sig fram på hans personliga websajt:
   http://rkpachauri.org/
   Så läser vi på hans Biografi under rubriken ”Membership of Committees and Boards” bl.a. följande:
   Petroleum and Natural Gas
  Director, Board of Directors, GAIL (India) Limited, April 2003 to October 2004.
   Director, Board of Directors, Indian Oil Corporation Limited January 1999 to September 2003.
   Member, Group on India Hydrocarbon Vision – 2025, Constituted by the Hon’ble Prime Minister of India, Government of India, March 1999–February 2000.
   Chairman, Committee set up in terms of the order of the Hon’ble High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench regarding setting up of a Refinery at Rae Bareli, Ministry of Petroleum & Natural Gas, Government of India. 1996.
  Member, Strategic Planning Group on Restructuring of Oil Industry (`R’ Group), Ministry of Petroleum & Natural Gas, Government of India, New Delhi, November 1994–May 1996.
  Member, Committee to examine all aspects of ONGC’s existing organisation with a view to examining the need for its restructuring, Government of India, New Delhi, June 1992.
  Member, Chairman’s Advisory Council on Exploration Strategy of the Oil and Natural Gas Commission (CACES), September 1986–1991.
   Javisst, men man kan ju omvända sig säger tveksam. Den omvändelsen tog tid eftersom Dr. Pachauri blev aktiv i IPCC 1991 – se nedan från hans sajt – och blev dess chef 2002. Och först i oktober 2004 lämnade han sitt sista energiindustrirelaterade uppdrag.
   Ur Dr. Pachauri’s biografi
   “Dr Pachauri’s involvement with the IPCC began in 1991 when he was a lead author for the second assessment report, which laid much of the foundation for the Kyoto Protocol of 1997. By the time of the third report he was elected as one of the vice chairs. In 2002 he stood for the top job and was elected as Chairman, taking over from Robert Watson. Under his chairmanship the IPCC produced its most challenging document ever, the Fourth Assessment Report. Despite some opposition the IPCC succeeded in also producing a more accessible version of this report for public consumption, its Synthesis Report, which seemed to hit home with the media. This report condenses and brings together the scientific conclusions in a more digestible form for policy makers and generalists. This had a profound and extensive impact on creating public awareness worldwide and generated momentum towards a global agreement to succeed the Kyoto Protocol. In September 2008, he was re-elected by acclamation to a second term as the Chairman of the IPCC.”
   Dr. Pachauri är också sedan 1982 Director General för ett Indiskt forskningsinstitut TERI med filialer i hela världen. TERI står idag för “The Energy and Research Institute” men det urspungliga namnet  vid bildandet 1974 var “”Tata Energy Research Institute”. Tata är som du kanske vet Indiens motsvarighet till Wallenberg fast många gånger större. De är inblandade i alla typer av industriell verksamhet. Inklusive bilar, stål, kol, olja och gas. 
  Ett annat exempel. Under biografins rubrik: “Affiliation with Professional Journals” där Dr. Pachauri kan påverka vad som INTE skall publiceras finner vi att han är “Member, Editorial Policy Board, The Energy Journal (IAEE)” och går man till IAEE så finner man: “R.K. Pachauri, Tata Energy Research Institute, New Delhi, India” och läser man om finansieringen av denna tidning så har bla. BP sponsrat den. Så nog är Dr. Pachauri både direct och indirekt nedkletad med olja.
   Slutsats: det är dags att sluta kasta sten i glashus från AGW-sidan I denna fråga.
   Du kan ju ta en titt på Dr. Pachauris icke-klimatespertisrelaterade utbildning på hans sajt vilken tar död på en annan myt att det bara är akademisk klimatexpertis som har rätt att uttala sig i klimatfrågan.
  PS i mitt ursprungliga inlägg hade jag lagt in flre länkar för att underlätta läsarna. Tyvärr fastnade de i Maggies ”filter”.
   
   

 69. Iven

  Lars G.
  Pachauris CV lär nog göra lika litet intryck på Gunbo som mitt påpekande att Heinz stiftelsens gåva på 250.ooo dollar (enl. Christopher E) till James Hansen kunde ha med deras engagemang i förnyelsebar energi (bl.a. solfångare) att göra.
  Samtidigt vill Gunbo hela tiden framhålla AGW-skeptiska forskares påstådda samröre med oljebolagen som bevis för deras otillförlitlighet.  
  Är man en orubblig dogmatiker, då är man hela tiden på krigsstigen mot alla som inte håller med om det man själv tror på. Man har helt enkelt patent på sanningen…

 70. Henrik

  oberoende vad klimatförändringarna beror på, kan vi inte helt enkelt sluta upp med sådant som påverkar jorden negativt,det som är dåligt för jordens  är dåligt för dig och mig som lever här.  vad är ni beredda att göra för egen del för att förbättra villkoren för jorden?

 71. Börje

  Bedömningen av klangen från ett instrument hänger samman med kultur, användningsområde, mode och lyssnarens tycke och smak. 

  Klarinetten t ex försvann från jazzscenen på 50-60-talen därför att dess klang inte passade så bra i den allt fränare saxofonbaserade jazz som utvecklades. Klarinettlangen blev omodern helt enkelt.

  Det kan mycket väl vara så att en fiol tillverkad av metall passar bättre i en viss instrumentkombination och i ett visst musiksammanhang än en aldrig så välbevarad Stradivarius. Förresten så måste man modifiera de gamla italienska fiolerna för att de ska passa i dagens konsertvärld.

  Locket är den del på instrumentet som förstärker och färgar klangen som åstadkoms av friktionen från stråke mot sträng. Gran som växt på italienska alpernas norrsida anses bäst. Sådan gran har en stark tendens att alltid återta sin form. Ljudvågor fortplantar sig mer än 10 ggr fortare i gran än i luft. Dessa träd har växt långsamt och fiollock (och gitarr, cello och kontrabaslock och även pianoramar) av detta material är en bristvara. 

  För gitarrens del kan man ersätta granlocket med ceder. Det ger en helt annorlunda klang, men vilken klang som är ”bäst” går inte att fastställa eftersom det beror på lyssnarens preferenser.

  Bakstycket och sargerna i fioler och gitarrer ska reflektera ljudvågorna och det anses därför vara en fordel med förhållandevis stumma trädslag, för gitarr är Riojacaranda överlägset, men också mest svåröverkomligt.

  Att del in instrumentklang i bra, mindre bra och dåligt kan bara göras i samband med vilket sammanhang instrumenten i fråga ska användas. Därför är försöken att dra in även fioler och cellosar och gitarrer i den allmänna AGW-hysterin lika enfaldiga som de andra katastroflarmen med ”jorden kommer att explodera på grund av CO2” som absolut etta på idiotilistan.

  (Se förteckningen över 600 katastroflarm pga CO2 som Maggie hänvisade till häromdan.)