musikinstrument

Global uppvärmning påverkar musiken

I Times of India läser jag till min förvåning att forskare inte utesluter att den globala uppvärmningen har påverkat hur musikinstrument låter. I varje fall de som är tillverkade av trä. Dr T Ramaswani, sekreterare i departementet för vetenskap och teknologi, menar att det idag inte går att tillverka en violin som låter på samma   →