Global Cooling

GT 1850-2009

Idag har de flesta av oss glömt det förra klimatlarmet, nämligen det om Global Avkylning och en kommande istid. Ja, inte bara glömt, utan dagens klimatalarmister förnekar rakt av att någon sådant överhuvudtaget har förekommit. Man påstår t.ex. att det bara var sensationslystna tidningar som hittade på det hela.

Bloggaren Tony Heller har emellertid samlat en massa dokument som klart visar att åtminstone den politiska, militära, vetenskapliga och säkerhetsinriktade ledningen i USA var rejält oroad av vad klimatforskarna hade kommit fram till.

Bakgrunden finns i diagrammet ovan. Från mitten på 40-talet fram till början av 80-talet så rådde det konsensus om att den globala temperaturen sjunkit kraftigt och sedan planat ut. Man fruktade en fortsatt nedgång under de kommande decennierna.

År 1972 samlades en grupp klimatforskare för att sammanställa vad man visste: ”Den förhärskande globala avkylningen vände den uppvärmande trenden från 40-talet … Även om människors utsläpp (i atmosfären) kan ha bidragit till de observerade fluktuationerna så har troligen den största delen av förändringen naturliga orsaker.Science,  Oktober 1972.

Ja, man var så bekymrad att man skrev brev till presidenten (Richard Nixon).  Forskarna medsände konferensens slutsatser som också publicerades i tidskriften Science. Man varnar för en kommande istid och vädjar till presidenten att han bör tillsätta kommissioner som tittar närmare på konsekvenserna för jordbruket, och också på vad väntade extremväder kommer att ställa till med. Detta brev cirkulerades och satte igång en process inom administrationen.

År 1973 så når larmet det amerikanska försvaret. En överste John S. Perry tillsätter en panel som får vissa bestämda uppgifter. Panelen skall bl.a. beräkna konsekvenserna av extrema väderhändelser samt av förändrade odlingssäsonger för jordbruket.

Någon större tvekan om att en global avkylning faktiskt är på gång verkar inte finnas. Man agerar utifrån denna premiss. Punkt. Ty alla kan ju redan nu se hur klimatet blir kallare och allt värre.

Atmosfärsfysikern och chefen för National Center for Atmospheric Research (NCAR) Walter Orr Roberts säger: ”Det finns en växande konsensus om att klimatförändringen kommer att fortsätta under flera årtionden framåt”. Flera nationers toppforskare medverkade i en banbrytande konferens, eller work-shop. Han påpekar att alla inte var lika alarmerade men att det ändå rådde en bred enighet om att ”De vädermönster som vi haft under de senaste årtiondena är allt annat än normala jämfört med vädermönstren under de senare århundradena.” ”Temperaturfallet sedan 40-talet har visserligen bara varit omkring en halv grad men en del forskare menar att detta kan vara tillräckligt för att trigga förändringar som kan ha stora effekter på världens väder och jordbruk.

År 1976 har även CIA börjat reagera. De säger nu att den globala avkylningen kommer att orsaka en global oro av ofattbara proportioner. Den internationella konfliktrisken ökar markant. ”Klimatförändringen kommer att kraftigt reducera skördarna, torka, svält och politisk turbulens över hela världen.” ”Klimatförändringen kommer att vara i minst 40 år, möjligen under flera århundraden

Ja, det är lätt att se likheterna med dagens larm om den Globala Uppvärmningen. Forskare larmar om något som kan verka dramatiskt, inte bara för USA utan för hela världen. Den politiska ledningen kontaktas. Paneler och kommittéer tillsätts. Myndigheterna tar lydigt fatt i skrämsellarmen (de har ju trots allt framförts av Forskare!), tillsätter egna grupper som skall ”ta itu med problemet”. Pengar skyfflas ned centralt till de olika vetenskapliga institut som har med detta att göra. Och så småningom växer konsensusen.

Hur det gick sedan vet vi ju. Några år in på 80-talet så försvann den vetenskapliga konsensusen om en global nedkylning. Istället så började man hetsa upp sig om Den Globala Uppvärmningen. En motsatt konsensus växte fram och gavs stöd av många stater och av FN. Många klimatforskare, t.ex. Walter Orr Roberts bytte helt simpelt spår och lobbade istället för att det pågick en sekellång uppvärmning som bara skulle bli värre och värre.

Alarmismen om den globala nedkylningen var naturligtvis inte i närheten av den hysteri som för närvarande råder om en global uppvärmning. Fler vetenskapsmän, fler vetenskapliga tidskrifter och samfund, fler regeringar och internationella organ, fler tidningar och medieföretag, fler privata företag (inte minst inom Big Oil och Big Energy) har betydligt fler intressen investerade i en fortsatt tro på en kommande uppvärmningskatastrof.

Ingemar Nordin

PS. Här är en lista på många misslyckade klimatlarm. Kanske kan den föranleda en viss eftertanke och funderande kring människans stora benägenhet att tro på kommande katastrofer, vare sig de är uttalade av präster eller av ”Vetenskapen” DS.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bensan

  Mycket riktigt. I början på 70 -talet som gymnasielev talades det mycket om den kommande istiden. En insiktsfull fysiklektor vi hade tyckte dock att universums ”värmedöd” var ett allvarligare hot. Slutstadiet för all energiomvandling i universum blir ju – värme. Någon större diskussion ledde detta påstående dock inte till. Som naturvetare i gymnasiet på den tiden var intresset ”svalt” för både uppvärmning och nedkylning.

 2. Lennart Bengtsson

  Detta är helt korrekt. Vem är det som hävdar att de inte är sant?

 3. Lars Cornell

  Tack Ingemar. Listan över klimatlarm var tankeväckande.
  https://wattsupwiththat.com/2017/10/30/some-failed-climate-predictions/
  Slutklämmen är helt underbar:
  ——————————
  Outspoken catastrophic-minded climate scientists and high-ranking officials don’t have a clue about future climate and its consequences, and are inventing catastrophic predictions for their own interest. Government policies should not be based on their future predictions.

  Another conclusion is that studies and opinions about future climate are heavily biased towards negative outcomes that fail to materialize, while ignoring positive outcomes that are materializing [NOT].

  … the only safe prediction is that the predictions of “consensus scientists” will continue to be wrong.
  ——————————

  NOT Jag har ägnat några timmar åt att studera senaste larmet ”The Lancet Countdown on health and climate change” 59 sidor. Det är 20% vetenskap och 80% propaganda förpackat för att ge image av vetenskaplig prägel. Vad säger ni om det här,
  ”Extrema väderhändelser, en ökning på 46 procent”
  Enligt International Disaster Database har väderrelaterade naturkatastrofer minskat. De var 375 stycken år 2000, 363 stycken år 2010 och 294 stycken år 2016.
  IPCC:s arbetsgrupp 1 (WGI) konstaterar att signifikanta trender mot ökning saknas för nästan alla typer av extremväder i nästan alla regioner.
  Hur kan någon tro, att 0,1 grad klimatförändring skulle förorsaka 46% flera extrema väderhändelser? Man tar sig för pannan.

  ”En miljard människor kommer att behöva migrera”
  underförstått om vi inte sköter oss och övergår till förnybart. Om vår överbefolkade värld och koldioxidens nytta i länder som Mali och Syrien hittade jag ingenting.
  Allt gott som mer koldioxid och ett något varmare klot för med sig förtiger man.

  Den svenska representanten är Maria Nilsson, docent vid Enheten för epidemiologi och hälsa vid Umeå universitet. Det är svårt för mig att förstå att någon vill riskera sitt goda rykte med att underteckna en sådan partsinlaga av arten ”follow the money”.
  .

 4. Thomas P

  Börjar man titta på Hellers inlägg hittar man först brev och artiklar av Kukla. Nu är det ju bara det att Kukla trodde på snar istid i alla fall fram till 2007. Den som inte vill hävda att ”forskarna” trodde på snar istid 2007 får acceptera att Kukla inte är helt representativ:
  http://www.gelfmagazine.com/archives/an_unrepentant_prognosticator.php

  Sen kommer den gamla vanliga artikeln av Rasool&Schneider som diskuterar att *om* partikelutsläppen fortsätter öka tillräckligt snabbt får vi en avkylning. Som vi vet gjorde de inte det eftersom vi andra skäl började införa svavelrening.

  Det hela verkar alltså vara samma körbärsplockning som vanligt. Här en lite mer vetenskaplig granskning:
  http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/2008BAMS2370.1

 5. Skogsmannen

  Mycket undrande till dessa predikteringar avseende global nerkylning/uppvärmning. Kan det vara så att det dras för mycket slutsatser ur signaler som egentligen bara borde betraktas som brus.

  Confirmation bias?

 6. sibbe

  Bra artikel Ingemar,godkänt av t.ex. Lennart Bengtsson, borde införas på DN eller SVTV. Men där skulle de fråga agraren Rockström, och ljuga vidare som förut…
  Att inte Thomas P kan godkänna visar på att dina fakta är äkta…

 7. Lasse

  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1978/to/plot/hadcrut4gl/from:1900/to:1944/plot/hadcrut4gl/from:1945/to:1977

  Den första uppgångsfasen beror inte på CO2
  Den andra fasen är en återgång från det som inte berodde på CO2
  Den tredje fasen kan enbart förklaras av fossil förbränning och CO2.

  Varför inte försöka lista ut vad som ligger bakom och hur stor del som CO2 kan förklara?
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1978/to/plot/hadcrut4gl/from:1900/to:1944/plot/hadcrut4gl/from:1945/to:1977/plot/esrl-amo/from:1900

 8. Bengt Abelsson

  Thomas P vill i sitt #4 påskina att Kukla är en ensam avvikare. I det brev till POTUS som Heller visar framgår dock att 42 ”investigators” var övervägande eniga om slutsatserna.
  Thomas P vill ofta hänvisa, om dagens situation, till consensus. Varför inte om gårdagen?

 9. Daniel Wiklund

  Thomas P har en viktig uppgift här på bloggen, att tala om för oss andra vad som är sant och falskt. Tack för det, han är ljuset i mörkret.

 10. Bengt Abelsson

  Mer om Thoms P och hans ordval:

  Han menar att Kukla tror på en ”snar” istid och länkar till en artikel från 2007. Jag öppnade länken och läser att där citeras Kukla att det dröjer 10000 till 20000 år innan någon större glaciärtillväxt kommer.
  Snar var ordet. Tekniskt sett kanske inte en direkt osanning.

 11. Lasse

  #4 Thomas P
  ”Sen kommer den gamla vanliga artikeln av Rasool&Schneider som diskuterar att *om* partikelutsläppen fortsätter öka tillräckligt snabbt får vi en avkylning. Som vi vet gjorde de inte det eftersom vi andra skäl började införa svavelrening.”

  Då kanske vi kan komma överens om vad som denna svavelrening betyder för globala temperaturutvecklingen? Kan den ligga bakom hela eller delar av den uppvärmning vi sett?
  100% 50% eller mindre?
  Den bedöms i alla fall svarat för miljontals färre döda. /Avd det var värre förr!

  OT Plast i Östersjön på 30 årslägsta till allas förvåning, dvs alla som lyssnat på alarmen!

 12. Svempa

  #7 Lasse

  Ja attans vad kallt det hade varit idag utan co2. 40-talets nedgångstrend hade fortsatt och nödåren i mitten på 1800-talet hade tett sig som en västanfläkt

 13. Thomas P

  Bengt #8 Jag har inte sett själva rapporten, men det skulle även idag gå att hitta 42 likasinnade som trodde på snar nedkylning. En del av dem citeras här på bloggen där det finns en hel del klimatalarmister som varnar för nedkylning vilket år som helst nu. Osäkerheten var större på den tiden, så för den som letar är det lättare att hitta representanter för den åsikt man nu vill påstå att ”forskarna”hade då.

  #10 Korrekt, slarvigt uttryckt av mig. riktig istid dröjer enligt Kukla, men kallare skall det bli. ”Right now the Northern Hemisphere appears to be at the turning point of the warming branch. Just wait!”

 14. Thomas P

  Lasse #11 ”Kan den ligga bakom hela eller delar av den uppvärmning vi sett?”

  Nej, det kan den inte. Gå tillbaka till 1900-talets början och vi hade minimala svavelutsläpp, långt mindre än idag.

 15. Bim

  Bra Ingemar att du tog upp detta. Jag som är jämngammal med Lennart Bengtsson kommer mycket väl ihåg detta. Samma skrämselpropaganda då som nu, skillnaden är egentligen att i dag når propagandan ut mycket snabbare och mer massivt än då
  Jag minns också Säldöden, Skogsdöden, Ozonhålet som alla visade sig vara lögner.
  På den tiden var Thomas P inte torr bakom öronen, så han borde inte uttala om detta.
  Jag har upplevt kalla vintrar med mycket snö i Göteborg men även varma, slaskiga vintrar där man aldrig fick plocka fram skidor och kälkar.
  Jag har lärt mig att inte lita på vetenskapliga förutsägelser förrän man har facit i hand. Att universiteten är korrupta idag gör ju saken än värre.
  Idag kan man väl doktorera på CO2 s inverkan på gråsparvens benstomme eller flugornas framtänder.
  När jag började jobba med finmekaniken för Eriksson Radar, Hasselblad och andra stora företag så upptäckte jag att det råder en perfekt ordning och reda på allt som hade med tillverkning.
  På en ritning står exakt hur en pryl skall vara beskaffad ytor beskrivna i tusendelar, måttsättning med exakta toleransgrader. Levererar man något som inte stämmer med detta så kommer det tillbaka utan kommentarer. Bara att göra om. Det hände mig när vi tillverkade skruvar i berylliumkoppar till kommunikationssatelliter för Eriksson. Vi tolkade gängorna med speciella toleranstolkar genom att skruva i skruvarna i en gå och en stopptolk. Måtten på skruvarna var perfekta, men hela partiet kom tillbaka för att det i deras mikroskop syntes att det hade varit en skruvmejsel av stål i spåret.
  Man måste använda plastskruvmejslar. Det får inte finnas ett spår av järn i satelitdelar efter som magnetismen stör elektroniken. Sedan visste vi det, då gör man aldrig om det misstaget.

  Samma noggrannhet borde finnas inom vetenskapen, grundforskning är ju en annan sak men innan tillämpningar introduceras stort eller obevisade hypoteser betraktas som sanningar skall man upplysas om detta. Det gäller alla inblandade, journalister, politiker och andra som styr o ställer med människors tillgångar.

 16. Lasse

  #14 Thomas
  Ja vad orsakade uppvärmning under första perioden? 1900-1944
  Vad orsakade den under andra perioden?1980-
  Det är efter 1980 som svavlet försvann ur luften. Det svavel du (så riktigt) såg som förutsättning för avkylning.
  Har du nån förklaring till avkylningen mellan 1945-1980? Eller har du också suddat bort den?

  https://realclimatescience.com/2017/11/celebrating-95-years-of-radical-climate-change/

 17. Bengt Abelsson

  # 15 Lite på samma tema:

  It is useful to recall the distinction Admiral Rickover made to Congress in 1953 between academic and practical nuclear reactors:

  “An academic reactor or reactor plant almost always has the following basic characteristics: (1) It is simple. (2) It is small. (3) It is cheap. (4) It is light. (5) It can be built very quickly. (6) It is very flexible in purpose. (7) Very little development will be required. It will use off-the-shelf components. (8) The reactor is in the study phase. It is not being built now.

  “On the other hand, a practical reactor can be distinguished by the following characteristics: (1) It is being built now. (2) It is behind schedule. (3) It requires an immense amount of development on apparently trivial items. (4) It is very expensive. (5) It takes a long time to build because of its engineering development problems. (6) It is large. (7) It is heavy. (8) It is complicated.

  “The tools of the academic designer are a piece of paper and a pencil with an eraser. If a mistake is made, it can always be erased and changed. If the practical-reactor designer errs, he wears the mistake around his neck; it cannot be erased. Everyone sees it.

  “The academic-reactor designer is a dilettante. He has not had to assume any real responsibility in connection with his projects. He is free to luxuriate in elegant ideas, the practical shortcomings of which can be relegated to the category of “mere technical details.” The practical-reactor designer must live with these same technical details. Although recalcitrant and awkward, they must be solved and cannot be put off until tomorrow. Their solution requires manpower, time and money.

  “Unfortunately for those who must make far-reaching decision without the benefit of an intimate knowledge of reactor technology, and unfortunately for the interested public, it is much easier to get the academic side of an issue than the practical side. For a large part those involved with the academic reactors have more inclination and time to present their ideas in reports and orally to those who will listen. Since they are innocently unaware of the real but hidden difficulties of their plans, they speak with great facility and confidence. Those involved with practical reactors, humbled by their experiences, speak less and worry more.

  “Yet it is incumbent on those in high places to make wise decisions and it is reasonable and important that the public be correctly informed. It is consequently incumbent on all of us to state the facts as forthrightly as possible.”

 18. Guy

  Thomas P # 4

  Om din länk dömer ut alarmet om avkylning som en myt så kan dagens klimathot dömas ut som myt enligt samma kriterier.

  # 13
  ”Osäkerheten var större på den tiden, så för den som letar är det lättare att hitta representanter för den åsikt man nu vill påstå att ”forskarna”hade då. ”

  Lätt att säga med facit på hand. Vi har inte facit för framtiden så jämförelser duger inte.
  På vilket vis har osäkerheten blivit mindre idag?

 19. Björn

  Historien talar inte om att ett ”solar grand maximum” inträffade under 1900-talet. Från 1936-2002 har solen haft en aktivitet långt över den som rådde under Lilla istiden och mellantiden fram till 1936. Under detta grand maximum inträffade under åren 1956-1960, alltså fem år med den högsta solaktiviteten som har av amerikanska NOAA, registrerats sedan början av 1700-talet. Aktiviteten föll till ett minimum 1964 och därefter tog den fart igen med hög aktivitet åren 1967-1970, 1978-1982, 1988-1992 och sist 1999-2002. Det måste betraktas som en forskningsskandal inom klimatforskningen om inte hänsyn tas till detta solar grand maximum. Land och hav har tagit emot mängder av energi under denna solaktiva period. Inte bara det, utan även atmosfärslagren över troposfären har tagit emot mer energi än vanligt inom UV-området. Nu när solen går mot ett förmodat solar grand minimum, alltså en längre period med mycket låg magnetisk solaktivitet, sker det omvända i de övre atmosfärslagren, de avsvalnar. Följ aktiviteten dag för dag i nedanstående länk. Just nu är solen blank vilket innebär ingen synlig magnetisk aktivitet ovanför fotosfären. Så får vi anta att den såg ut under den längsta och kallaste perioden som varade 70 år under Lilla istiden.

  http://www.solarham.net/regions/map.htm

 20. Lasse

  #19 Björn
  Ja -Antalet timmar solen skiner har ju ökat ända sen SMHI började mäta.
  https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/normal-solskenstid-for-ett-ar-1.3052
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.114174.1490012556!/image/1613solskenstid.png_gen/derivatives/Original_1256px/image/1613solskenstid.png

  https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/solstralning-i-sverige-sedan-1983-1.8243

  Eller för att koppla till den avkylningsperiod som dagens ämne handlar om: Det är en väldigt kall period som kallas normalperioden av SMHI!

 21. latoba

  #15 Bim
  Bland det bästa jag har läst på bloggen!

 22. sibbe

  Klimatkonferensen kör igång, med att lögner som finns till hands. Alla politiskt korrekta medier ställer upp med katastrofrubriker.
  Men Der Spiegel är rädd för att Kina ingår en ohelig allians med USA, eftersom deras jätteöverskott i handelsbalansen enbart kan minska med det som USA är villig att sälja åt Kina: stenkol. Även Japan ökar på stenkolimporten från USA, likaså antagligen Sydkorea, och de köper nya och dyrare vapen från USA. Vapen som inte säljs åt Kina.
  Nå, ja, klimatkonferens i Bonn, klimathuliganer stormar brunkolsgruvor. Naturligtvis infört i kamouflageuniform, maskerade och med påkar, som behövs för att försvara sig mot våldsamma poliser och väktare.
  Ivrigt applåderade av medierna, som har ökat sina angrepp mot bayriska CSU,och mot högerliberala FDP, två av de fyra partier som skall bilda en ”Jamaica” regering, för det är väl självklart att bara de grönas argument bör godkännas, och Tyskland bör väl gå framför alla andra och rädda världen (känns väl igen)…
  Typexempel i går kl. 19,15, där en klimatjournalist intervjuade FDP:s ordförande, samtidigt som man kör både för, under och efter intervjun klimatalarmistiska ”fakta”.
  FDP-ledaren Lindner var väl förberett, när han fick frågan om varför hans parti inte kan godkänna att 20 kolkraftverk skall avstängas omedelbart: (de grönas absoluta krav att de skall bort)
  svarade han: fram till 2022 stängs de sista 6 kärnkraftverken av, vilket innebär ett stort problem med underskott av el. Som enbart kan utjämnas med kolkraftverk i motsvarande storleksordning.
  Och de förnybara räcker inte till för att hålla nätstabiliteten. Därför kan inga kolkraftverk stängas – förrän alternativ finns. När intervjuaren sade att ”experter” hade löst det problemet, så började han i sin tur intervjua redaktörn: vilka experter, om de nu fanns expertis så varför kom det inte fram i de grönas argument i sonderingarna?
  Och så frågade han vidare om Tyskland skall importera elen som behövs som backup av elen från de brunkolkraftverk som finns i Polen. Samma brunkolkraftverk som finns i Tyskland, men med sämre filter. För om man vill ha samma industristandard och välfärd i Tyskland som förut måste man ha långfristiga mål, och anpassa sig efter den verklighet som nu råder: utan el ingen industriproduktion och ingen välfärd.
  Hon hade inga svar på alla de här frågorna, för det var ju HON som var intervjuaren. Eftersom samtalet var bandat, så de klippte snabbt in bilder från rykande kolkraftverk (som ju inte ryker längre.
  –Lindner har flera gånger sagt att FDP inte är rädd för nyval, och att det är helt legitimt att befolkningen bör välja på nytt ifall man inte kan bilda en regering. Och på frågan om FDP inte borde kompromissa, sade han:
  om han skall ingå en kompromiss som skadar ens principer, och det som han har lovat åt sina väljare så är hans åtgärd helt klar: en sådan kompromiss skadar hans parti, och då tar han hellre alternativet med nyval ( Han syftar på att hans parti just på grund av sådana dåliga kompromisser inte kom in i riksdagen i förrförra valet).
  Man får hoppas att han håller vad han lovar nu!
  –Jamaica är Merkels sista chans att än en gång bli kansler. Medan de liberalkonservativa likaså också de högerkonservativa krafterna i CDU/CSU gärna vill bli av med henne.
  –Det ryktas rentav att socialdemokraterna vore villiga att ingå i följande regering OM Merkel inte ställer upp ( hon är väl för mycket socialdemokratiskt)…

 23. tty

  #14

  ”Nej, det kan den inte. Gå tillbaka till 1900-talets början och vi hade minimala svavelutsläpp, långt mindre än idag.”

  Sotnedfallet på Grönlands inlandsis kulminerade ca 1905-10 då alltså partikelutsläppen i Nordamerika var maximala:

  http://clasp-research.engin.umich.edu/faculty/flanner/content/ppr/Mccnnl07.pdf

 24. Lasse

  #23 tty
  Från din referens: During the 5-year period of maximum industrial BC emissions from 1906 to 1910, esti-
  mated surface forcing in the Arctic was 3.2 W m–2,which is about eight times the typical early sum-
  mer forcing before industrialization.
  BC står för black coal (Sot?) som även innehåller svavel.

  Kan det vara så att den uppvärmning vi såg 1900 till 1945 är ett resultat av minskande påverkan från sot och den vi såg 1980 till nu från svavel.
  Koleldning och ånga ersattes under tiden efter WWII med förbränningsmotorer.

  #22 sibbe Vi är för upptagna av twitter och Trump. Kom inte med ovidkommande Tysk politik 😉
  Vårt grannland och största handelspartner. SVT borde väcka sin bevakning av Merkels dilemma.
  Vi kan snart samma frågor när S+MP och L eller C skall samsas och få SDs röster!

 25. Arne Nilsson

  #18 Guy Vart tog Thomas P vägen? Jag hade tänkt göra samma kommentar men du kom före angående hans inlägg (#13) om osäkerheten på den tiden. Science is settled för att citera Obama. Är det så?

 26. Allan Forsling

  Ny istid redan på väg?
  Melbourne Cup 2017: Racegoers to shiver through coldest run in 11 years
  Jackets may become the Melbourne Cup’s most important fashion item, as punters tremble through the coldest race in 11 years.

 27. Thomas P

  Arne #25 ”Vart tog Thomas P vägen?”

  Klagas det inte på att jag skriver för mycket här på bloggen klagas det på att jag skriver för lite…

 28. Peter F

  För er som inte redan har den här är det ett tips var ni kan följa medias rapportering av snö, kyla, is och vulkanutbrott.

  https://www.iceagenow.info/

 29. Bengt Abelsson

  #27
  Skeptiker är mångfacetterade och gårinte gärna i flock – till skillnad mot de (klimat)trognas skara.

 30. Bim

  Latoba #21
  Tack.

  Bengt Abelsson #17

  Stämmer väldigt bra. Jag har ritat åtskilliga konstruktioner, men eftersom jag också tillverkar dom så blir det en hel del ändringar innan man vet att de fungerar optimalt. Prototyperna är väldigt viktiga även om de funkar så kan de oftast funka bättre när man kollar verkligheten.

  Tänk vad mycket kostnader man kunnat spara om man gjorde noggrannare studier i verkligheten med alla stolleprojekt inom klimathotarindustrin.
  Och om man dessutom krävde fullt ansvar för konsekvenserna av igångsatta projekt så skulle världen se annorlunda ut i dag.
  Ex. Parisavtalet som inte är ett avtal och som först nu skall fyllas med ett innehåll , enligt vår miljöminister.. Hur kan man skriva under ett avtal utan innehåll? Det är ju som att skrivs under en check in blanco. Så gör man bara inte.

  Sådant kan bara ske i händerna på människor som är helt befriade från ansvar, alltså politiker.

 31. Björn

  sibbe [22]; Intressant reportage om Tyskland. Tack för det! Du får bli vår tyska utrikeskorre.

 32. Bengt A #17

  En bra beskrivning, och egentligen inte speciellt cynisk eller ens tillspetsad:

  Idéer som ter sig (och kanske tom är) bra på papper, eller som abstrakta resonemang eller luftiga och även vackra teoribyggen ..

  .. sådana är ngt helt annat än den riktiga världen där allt måste fungera, och göra det varje gång, och dessutom säkert, med verkliga resultat och för en kostnad som blir meningsfull i (korrekt) jämförelse.

  Skillnaden mellan ritbordsprodukt och/eller idé, och verkligt genomförande är ju inget konstigt i sig. Alla som ägnat sig åt bådadera är/blir fullt medvetna om att det senare är ngt helt annat (i insats/krav/specifikationer/resultat) än det förra.

  Nej, problemet är alla dessa utopiker, som tror att lite prat, lite projekt- och handlingsplan, ett politiskt beslut och/eller en rapport nästan är samma sak som slutgiltig leverans med dito godkännande …

  .. alla de (utopiker) som inte ens är varse skillnaden .. det är de som är problemet.

  Och än större blir det om den sortens (utopiska) typer sitter och skall fatta beslut dessutom, som har återverkningar i den verkliga världen.

  Klimathotshysterin och alla ’klimatåtgärder’ är ju definitivt inte det enda område där samma (slags) stollar få gå beserk med dom vuxnas resurser och i den världen där vuxna sedan behöver ställa tillrätta oredan/skadorna efter dem …

 33. Olaus Petri

  Ett gott tecken på att en vetenskaplig disciplin blivit ohälsosamt kontaminerad av ideologi, politik och aktivism, är när den bokstavligen inte tål att analyseras kunskapssociologiskt. De ovetenskapliga klimathotsalarmisterna kan inte intellektuellt hantera att deras egna metoder och analysverktyg används på dem själva. De kan själva krysta fram den ena nebulösa konspirationen efter den andra där allehenda sinistra planetförstörare är i maskopi med varandra för att få fortsätta att förstöra jorden, men när någon gör samma maktanalys på det klimathotsindustriella komplexet (andra aktivistämnen är genusvetenskap och pedagogik) anses det vara helt barockt. Metoderna som används är förkastliga och resultaten från desamma är enbart frukten av tendentiösa och egoistiskt konspirationsteoretiker som gillar att köra SUV.

  Thomas P är ju den dubbla måttstockens okrönte kung här på bloggen. Han kan ”känna” och ”se hela bilden” om allt möjligt men när man ex. korrekt påpekar att istidsalarmen på 1970-talet existerade, och att det berodde på att klimatvetenskapen även då var kidnappad av ”Holdren/Mann/Ehrlich-typer” som inte var representativa för klimatforskningen, kan han inte försmås att se samma mekanismer bakom nutiden Thermageddon-alarm. Dagens domedagsprofeter är inte heller representativa. De som verkligen är klimatforskare som gapar om jordens undergång är få, men desto fler är agronomer, väderpresentatörer, NGOs och politiker.

  När ”klimathoteriet” nåtts vägs ände i termer av en än längre brist på ”en allt snabbare global uppvärmning”, och då går tillbaka till källorna (2000-talet), kommer man att kunna göra samma Palmska konklusion för jorduppkokningslarmen som han nu förfäktar om istidslarmen. Få forskare sade då att ”det gick snabbt åt helvetet”.

 34. Istvan

  #22 Sibbe
  Mitt tips sedan länge har varit en ny svart röd koalition. Dessa partier har ställt till med allt älende i Tyskland tillsammans och måste därför samarbeta för att lösa krisen, utan att det blir fulspel och kniv i ryggen som en SPD i opposition skulle betyda. Sparka Merkel och Schulz så ordnar det sig. Det är ändå två partier som regerat landet tidigare med framgång.

 35. OP …

  Jag tror då inte jag stött på en enda klimathotsanhängare/troende under alla dessa år, och på alla världens diskussionsforum som ens förmår att lägga fram sin egen tro, och sedan vad denne menar vore en rationell metod att hantera samma farhågor, inkl vad den metoden då skulle uppnå i frågan …

  Normalfallet är (I bästa fall) att när det hogljudda alarmerandet ifrågasatts, har där först kommit appeller till (variationer av):

  Men IPCC och 10-tusentals publikationer
  Alla världens forskare …
  Alla dess akademier …
  Konsensus bland … osv
  Ingen tvivlar på dett längre. det är så avgjort det kan bli ..

  Varefter man snabbt tar till med ’Fossilindustrin’, ’Tobaksbolagen (!?), skeptikers ’egen bekvämlighet’, vit medelålders .. (och andra identietspolisika markörer/floskler), och förstås ’Förnekare’ och ’Brott mot planeten/mänskligheten’ osv ..

  Alla är dock bergfast övertygade om att där behövs mycket högre skatter (på väldigt mycket i samhället). att de själva skall få försörjning/bidrag av samma skatter, och att staten bara måste få mer långtgående makt över (andra) människors privatliv. OCh att där öht finns för många stater i världen, och att demokrati och fria individer är ett stort problem i vägen hur som helst.

 36. MrZ

  #27
  Rätt i krysset. Tjoho!!! 😉

 37. sibbe

  Från http://notrickszone.com/#sthash.niGDtSxk.pR0CRs67.dpbs
  Smirnov, 2017

  It is shown that infrared emission of the atmosphere is determined mostly by atmospheric water. One can separate the flux of outgoing infrared radiation of the atmosphere from that towards the Earth. The fluxes due to rotation-vibration transitions of atmospheric CO2 molecules are evaluated. Doubling of the concentration of CO2 molecules in the atmosphere that is expected over 130 years leads to an increase of the average Earth temperature by (0.4±0.2) K mostly due to the flux towards the Earth if other atmospheric parameters are not varied.

 38. Svempa

  #36 Herr Arne frammanade månne en förhoppning om en trollfri blogg

 39. sibbe

  Och från http://www.drroyspencer.com/

  Trump Wrongly Blamed for Destroying Sea Ice S
  No, Our Ability to Monitor Sea Ice Has Not Ended

  Yesterday, The Guardian ran a story with the headlines:

  Donald Trump accused of obstructing satellite research into climate change
  Republican-controlled Congress ordered destruction of vital sea-ice probe

  But as NASA’s leader of the U.S. Science Team on one of the best satellite instruments developed for monitoring sea ice, I can tell you we will not lose our ability to monitor sea ice.

  Admittedly, the premature failure of the Defense Department’s DMSP F17 and F19 satellites has definitely reduced the number of times a day we can measure the polar regions.

 40. MrZ

  #38
  Förlåt med det var menat ironiskt. Har nämligen en straffsparksfråga liggande obesvarad i parallelltråden.

 41. Sören G

  OT I en text jag just läser.
  ”..if the scientific community is not receptive to criticism, it has left the scientific endeavour and hardened into a dogmatic sect. The final point is intended to guarantee that there will be no gurus or dictators who set out what everyone is to think.
  No doubt there are many examples of scientific activities where these points are not followed.”

 42. sibbe

  Får vi en svagare sol?

  Det senaste ] mininmum i sol- och geomagnetiska variabilitet (XSM) återspeglas enligt XSM under 18 och 1900-talen: från 1810 till 1830 och 1900 till 1910. En sådan förlängd minima fanns också i krönikorna iomnorrsken under perioden 450-1450 n. Chr. Den här studien visar att dessa minimi överensstämmer med minimi enligt Gleissberg cykler (CGC), dvs variationer över 90 till 100 år, som har observerats på solen, solvinden på jorden och i hela heliosfären.

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013JA019478/abstract?campaign=wolacceptedarticle

  The Sun has changed its figure, researchers say, and might keep it that way.

  The spotless Sun of July 21, 2017.
  NASA / SDO / HMI
  The structure of the Sun’s surface, where sunspots live, appears to have changed markedly 23 years ago. That’s when solar magnetic activity might have started slowing down, Rachel Howe (University of Birmingham, UK, and Aarhaus University, Denmark) and collaborators speculate in paper to appear in the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (full text here). Such a structural change might help explain the Sun’s mysteriously weak cycles in recent years.

 43. Olav Gjelten

  Jag trodde och tror fortfarande att vi långsiktigt är inne i en global avkylning. Med tiden är vi inne i en ny istid. Global warming var en historisk extremt kort period och som helt utan vetenskaplig grund stöddes upp av svensk politik.

 44. Svempa

  Var idag på ett event där Finansministern deltog. Under frågestunden blev hon tillfrågad vad hon skulle kunna dra ned på i budgeten om den av någon anledning skulle behöva bantas. Bland de saker hon nämnde var ett neddragande av ”klimatsatsningar”. En rätt intressant upplysning

 45. Bim och flera andra

  Om skillnaden mellan att teorisera och att realisera.

  Även inom en lågteknologisk branch som byggnad av enfamiljshus i trä, gäller att arkitekten svävar ut med breda streck och vidlyftiga visioner, men utan all kunskap om hur att verkligen bygga huset. Jag har ännu aldrig sett en användbar arkitektritad produktionsritning. Arkitekten är en av de första att få betalt i ett husbygge. Varför skulle han bry sig, speciellt som han i många fall ar påtvingad av myndigheterna.

 46. Lars Kamél

  De vänsteraktivister som driver klimathotet struntar i om världen blir varmare eller kallare. Eller om klimatet förändras alls. Det viktiga är att de har något att hota med och då drar de sig inte för rena lögner. Lyckas de få igenom drastiska klimatåtgärder (gud förbjude!), går de bara vidare till nästa överdrivna eller påhittade hot.
  Fast får de igenom drastiska klimatåtgärder, lär varken de eller några andra få särskilt långa liv. Det är trots allt skillnad mellan freoner, som gick att ersätta till rimliga kostnader, och fossila bränslen, som för närvarande inte går att ersätta alls. Det blir bara avveckling av tillförlitlig energi, industrialism, välstånd, välfärd och livsmedelsproduktion nog för alla. Det tycker tydligen vänsteraktivisterna är ett rimligt pris för att få bort kapitalismen.

 47. Ingemar Nordin

  Lars K #46,

  ”fossila bränslen, som för närvarande inte går att ersätta alls. Det blir bara avveckling av tillförlitlig energi, industrialism, välstånd, välfärd och livsmedelsproduktion nog för alla.”

  Och detta kommer naturligtvis aldrig att inträffa. Ett och annat land – kanske Sverige och Tyskland – har en tillräckligt galen regering för att fortsätta sin självdestruktiva politik ned i avgrunden. Men Världen i stort kommer att fortsätta att använda fossilt bränsle i åtskilliga decennier framöver. Parisöverenskommelsen är pseudohändelse helt utan betydelse på sikt, vare sig för energiproduktionen eller för koldioxidhalten.

  Ett större utnyttjande av gas och kärnkraft skulle kanske kunna påverka koldioxidhalten nedåt. Men den vägen blockeras av de gröna.

 48. Guy

  WWF antastar mej på fb. Kommentarena är inte alltid nådiga och ett svar på en kommentar var underteknad av en person som titulerade sig klimatexpert. Jag kunde inte låta bli att fråga med vilken skolning man får en så fin titel. Svaret kom från deras informatör. Man skaffar sig en MSc Environmental Policy. Kanske det är en sådan Rockström också har?

  https://sisweb.ucd.ie/usis/!W_HU_MENU.P_PUBLISH?p_tag=PROG&MAJR=W269

 49. Svempa

  #37 sibbe

  Din länk verkade intressant så jag kollade lite vidare. Författaren Bors M. Smirnov verkar välrenommerad. Hans bok Microphysics of Atmospheric Phenomena kan köpas från Springer Verlag:

  http://www.springer.com/gp/book/9783319308128#aboutBook

 50. Rider

  Lets Party
  ”Global Warming Jamboree” på gång i Bonn just nu!

  19115 st registrerade deltagare. (Jag orkade inte leta efter några svenska)

  http://www.americanthinker.com/blog/2017/11/party_time_for_un_climateers.html
  http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/meeting/10084.php
  http://unfccc.int/resource/docs/2017/cop23/eng/PLOP.pdf

 51. Rider

  #50 forts
  Hittade svenskarna på sid 529 i deltagarlistan.

  49 st om jag räknat rätt.
  Och så frågar man sig vad f-n man får för skattepengarna.

 52. Bim

  Ledsen Lars Mellblom.
  Min dotter är arkitekt och en riktigt duktig sådan. Hon har byggt passiv – flerfamiljshus helt i egen regi och med egen ekonoms risk, innan passiv hus var på modet. För övrigt äldreboende, dagis , skolor osv. Har egen arkitektfirma och kan yrket och hantverket från ritning till färdigt hus.
  Det finns undantag, kolla bara Håkan Lantz. Vissa människor vet vad de sysslar med, men jag håller med, det tillhör undantagen.
  Tar man egna risker och ansvar så blir det ofta bra, blir det inte det så tar det snabbt slut.

 53. Lasse

  På tal om sot och sol.
  Idag är vädret klart men Stockholms centrum fyllt med rök. Dessutom vindstilla och inversion.
  På avstånd ser man hur det såg ut innan vi införde fjärrvärme och central uppvärmning.
  Vackert röd himmel!
  Samt en av orsakerna till utflyttningen till villaområdena utanför staden!

 54. Olav Gjelten

  Varför förnekas det som är ett faktum? Från 1930-talet och 30-40 år framåt hade vi en rejäl avkylningsperiod. Åtminstone här i vår del av världen.
  Eftersom tiden dessutom var inne för en ny istid var väl slutsatsen många (med mig) drog inte alls orimlig?

 55. Lasse

  #54 Olav
  Inte alls konstigt då: https://wattsupwiththat.com/2017/11/06/climatic-irony-found-in-an-old-national-geographic-magazine/

  National geografic från 1976 var inte så säkra på vart klimatet skulle gå.
  Men då hade de ju inga utbildade klimatexperter.

  SVD påpekar att Fiji är utsatt för klimat förändringarna.
  Jämnare klimat är svårt att finna: https://www.tourismfiji.com/fiji-weather.html

 56. MrZ

  Godmorgon Alla!

  Jag skall snart sluta tjata men vill ändå testa min lite mindre kategoriska variant av den tes jag framlade i parallelltråden. Nedanstående är argumenterat utifrån att en höjd CO2-halt är skadlig och den ”perfekta balansen” ligger på ca 280ppm

  A. Det faktum att CO2-halten i atmosfären ökar beror på att vi bränner mer kolföreningar snabbare än fotosyntesen och haven hinner ta upp dem

  B. Det som har möjliggjort detta är våra fossila resurser

  C. Vi kan omöjligt varaktigt upprätthålla samma förbränningstakt genom att bara använda förnybara resurser. Eftersom vi bränner mer än fotosyntesen tar upp kommer uttaget bli större än vad som kommer tillbaka och över tid skulle vi behöva elda upp all biomassa som finns

  D. Det finns således inget hållbart förnybart alternativ.

  Nu till det mindre kategoriska…

  E. Genom att använda t.ex biobränslen minskar inte CO2-halten i atmosfären. Den ökar inte heller eftersom vi bara bränner kolföreningar som ingår i ”rätt” kolcykel (den korta). Ny insikt – om vi kan framställa biobränslen någorlunda klimatneutralt är det en bra grej.

  F. Eftersom CO2-halten ändock fortsätter att stiga enigt pga punkt B&C kan man säga att biobränslen bara köper oss lite tid. Om hela världen kunde vara lika duktig som Sverige och uppnå 1% skulle det innebära undergången kan skjutas på framtiden. Om kollapsen händer om 100år har vi köpt oss ett helt år.

  Det är det jag menar med att biobränslen bara är en feelgood sak som invaggar gemene man i en föreställning att det här med omställning det går nog enkelt.

  Om etablissemanget och MSM kunde balansera det eventuella armageddon de förutspår om 100år och också beskriva de 100% garanterade effekter vi ser i närtid om vi gör den omställning som krävs för att minska C02 tror jag att fler skulle ansluta på vår sida.

  Använd nuvarande välstånd till att forska fram nya lösningar, den dag vi stänger fossilkranarna försvinner alla våra möjligheter och hopp.

  Makes sense?

 57. Björn-Ola J

  https://wattsupwiththat.com/2017/11/06/climatic-irony-found-in-an-old-national-geographic-magazine/
  Om en gammal artikel i National Geografic

  ”However, back in 1976 and in this particular National Geographic article, most of the emphasis for concern was the apparent global cooling occurring in most parts of the world. A quote in the article from Dr. J. Murray Mitchell, Jr. of NOAA and member of the U.S National Science Board in 1974 gives the reason:


  “During the past 20 or 30 years, world temperature has fallen, irregularly at first but sharply over the last decade.”

  Then there is a string of quotes from a variety of other “experts” around the globe listing a range of “strange” climate trends being measured or experienced. Some of these showed warming, but most of the troublesome reports had to do with either cooling or more ice or advancing glaciers such as the Meares Glacier in Alaska that “nudges toward Prince William Sound at 100 feet a year.”

 58. Ingemar Nordin

  Olav G #54,

  Det är ingen här som förnekar att det var en avsvalnande period från mitten på 40-talet. Jag tror heller inte att någon tror att vi inte på lång sikt också kommer in i en glacial period igen. Men vad larmet om Global Avsvalning visar är hur svårt det är att sia, särskilt om framtiden. Det visar också hur lätt det är att skapa ”konsensus” om framtida katastrofer. Klimatförändringar, tillfälliga nedgångar i temperaturen och tillfälliga uppgångar, sker ofta. Och det är lätt att övertolka dem.

 59. Ingvar i Las Palmas

  OT

  Svenska Dagbladets ”Diktator”-artikel sprids över världen

  https://www.thegwpf.com/green-fascism-prominent-environmentalist-proposes-climate-dictatorship/
  http://antigreen.blogspot.se/

 60. pekke

  Bilder från tidningsartikeln i länken från WUWT.

  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2017/11/national-geographic-november-1976.jpg

  Nästa bild är väl nån form av jämförelse med nutida trend, kurvorna före nutid stämmer inte överens.
  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2017/11/natgeo-graph-1976.jpg

 61. pekke

  Ingvar # 59

  Bättre länk: http://www.thegwpf.com/green-fascism-prominent-environmentalist-proposes-climate-dictatorship/

 62. B-j-b

  # 46
  Observera att Paul Crutzen, som senare fick nobelpriset för freonforskningen, 1969 publicerade en artikel i Forskning och framsteg, under rubriken ”Koldioxiden och klimatet”, där han framställde den aktuella avkylningstrenden som ett bevis för växthuseffekten!

  En teori som m.a.o. inte kan falsifieras av några fakta alls.

 63. MrZ

  #54 Hej Olav!

  Jag är ganska bra på databaser och har samlat in alla de data som finns hos NOAA. Det är i huvudsak tre nätverk av väderstationer GSN för det globala, HCN för USA samt ett nyare CRN som är ett representativt urval av platser uppdaterade med verkliga high-tech stationer. Det skall bli kul att följa CRN över tid men hittills 2001-tills idag är trenden väldigt plan, 2012 sticker ut som ett lite varmare år.

  HCN utgör 1218 stationer och den skiljer ut sig på det sättet att både orörda rådata och månatliga sammanställningar finns att tillgå på ett och samma ställe.
  Jag är inte alls konspiratoriskt lagd men jag tycker att det är intressant hur behovet av justeringar mellan rådata och månatliga sammanställningar är som störst under de historiska perioder vi vet har varit varma. Dessa justeringar har suddat ut den avkylning du nämner Olav. Den har inte funnits!!!

  Huvudanledningen till justeringarna är att man förr inte förstod hur an MIN/MAX termometer fungerade. Man nollade idiotiskt nog MAX klockan 17 vilket är för tidigt för att uppvärmningen under dagen skall hinna avklinga och om nästa dag är svalare än klockan 17 kommer man därför att registrera en för hög temperatur den dagen. En annan stor källa till justeringar är att man bytt från kvicksilver till elektroniska termometrar. Oturligt nog mäter dagens termometrar lite svalare och kvicksilver alltså igen för varmt. För USAs varma 1930-tal är de sammanlagda genomsnittliga justeringarna -0.7 till -0.8 grader C. Alltså ungefär lika stor som den avkylning vissa hävdar ägde rum.

  Om man tar ut statistik på varje stations 5 varmaste mätningar och sorterar dem efter MAX temperatur kommer man att finna att nästan alla stationer har sina toppar innan 1940.

  Hmmm…

 64. tty

  #55

  ”Jämnare klimat är svårt att finna”

  Alldeles riktigt. Öarna i västra Stilla Havet är kända för att ha det jämnaste klimatet på Jorden med en årsamplitud för månadsmedeltemperaturerna om 2 grader eller mindre (på Chuuk i Mikronesien är årsamplituden 2 tiondels grader). Fiji ligger dock tillräckligt långt söder om ekvatorn och tillräckligt långt västerut för att ibland drabbas av orkaner (typ en gång per årtionde). Öarna vid ekvatorn som t ex Kiribati drabbas aldrig av orkaner, men där är nederbörden mera opålitlig med tidvis långa ENSO-relaterade torrperioder.

  Anledningen till att temperaturen är så jämn och hög är den höga vattentemperaturen. Havet har ju en enorm värmekapacitet och på små öar dominerar havet totalt klimatet.

 65. tty

  #63

  ”Man nollade idiotiskt nog MAX klockan 17”

  Vilket var av praktiska skäl. Det måste vara ljust nog att avläsa termometern. Att sticka in ett ljus eller en fotogenlampa i termometerburen var mindre lyckat.

 66. Guy

  Kanske OT. Skulle kanske behöva egen tråd. Bullret från Bonn börjar.

  https://www.hbl.fi/artikel/vaderstatistik-2017-vantas-bli-ett-av-de-tre-varmaste-aren/

  Finn fem fel?

 67. tty

  #63

  Apropå det varma 1930-talet som aldrig fanns så är det konstiga att de som levde då tycks ha haft en mycket politiskt inkorrekt inställning till vädret. De tyckte nämligen att det var extremt varmt.

  Läs t ex kapitel 8 i Fredrick Lewis Allens klassiska bok om Amerikas 1930-tal Since yesterday, skriven 1939.
  Jag var själv mycket i USA, och i synnerhet i Mellanvästern, på 80- och 90-talet. Man talade då ofta om ”the Great Drought” på 1930-talet som i hög grad levde kvar i folkminnet.

 68. ThomasJ

  Video från Tony Hellers blogg m.a.a. till rapporten som f.n. utgör public service ’näring’:
  https://realclimatescience.com/2017/11/new-video-unambiguous-fraud-in-the-national-climate-assessment/

  Samt träffande:
  ”If NASA and NOAA said “global warming is not a problem” they would immediately lose billions of dollars in funding. No one is going to pay them to study a non-problem.
  They have a very fundamental conflict of interest, and they operate as the global warming team, coach, cheerleaders, referee, scorekeeper and press. They also try to prevent neutral third parties from offering an opinion.
  It is difficult to imagine a more deeply corrupt situation or conflict of interest. Forty years ago they obtained money by pushing global cooling.”
  https://realclimatescience.com/2017/10/conflict-of-interest/

  Mvh/TJ

 69. ThomasJ

  #68, komplettering: sista stycket ”If NASA and NOAA..” gäller för fler organisationer, exempelvis SMHI och WMO.
  Mvh/TJ

 70. Arne Nilsson

  För många år sedan såg jag filmen Vredens Druvor. Den var baserad på Hemingways bok. Visserligen handlade den till viss del om rika jordägare som drev bort fattiga bönder men den handlade lika mycket om att torkan slagit ut många jordbruk i Oklahoma och platserna runtomkring. Jag fick mycket klart för mig att det varit både varmt och torrt i USA på trettitalet. Hur kan man gömma undan detta?

 71. Lasse

  Återkommer till SVDs rapport från Bonn:
  ”Att Fiji – ett land som lever med klimatförändringarna i sin vardag – står som värd antas kunna få betydelse för mötets utgång. Så här uttrycker sig Sveriges chefsförhandlare: – Fiji har hittills visat ett starkt ledarskap. Klimatförändringarna är deras dagliga utmaning, så de har hög trovärdighet. Jag tror att de kan använda den trovärdigheten för att sätta press på parterna på ett bra sätt”

  Hur hög trovärdighet har de?
  Kollade temperaturen mellan 1901-1930 (1) och 1991-2015 (2)
  Maxmånadsmedel 26,0 (1) resp 26,6 (2)
  Medelmånadsmedel 24,2 (1) resp 24,2 (2)
  Minmånadsmedel 22,1 (1) resp 21,5 (2)

  Hög trovärdighet eftersom de är så utsatta för klimatförändringen 🙂

 72. Svempa

  #63 MrZ Fick du guldstjärna av fröken för att du vet vad en databas är.

  Ge gärna en referens till att kvicksilvertermometrar hade så dålig noggrannhet / var dåligt kalibrerade, som du påstår . Jag hittade denna referens som anger ”uncertainty” till 0.03 grader inom vissa temp.områden.

  lens.unifi.it/ew/dwl.php?dwl…mtyp=application/pdf

  ”För USAs varma 1930-tal är de sammanlagda genomsnittliga justeringarna -0.7 till -0.8 grader C. Alltså ungefär lika stor som den avkylning vissa hävdar ägde rum”

  Hävdar du detta själv och från vem har du fått denna uppgift. Al Gore?

 73. MrZ

  #71 Hej Lasse!

  Jag vet inte om jag är biased i mitt letande och tolkande av statistik men min känsla är att den ända statistiskt säkerställda förändringen de senaste decennierna är att genomsnittlig min temp har höjts. De största förändringarna kommer vi inte hitta runt ekvatorn utan på nordliga breddgrader. Vi har, hävdar jag, i huvudsak mildare vintrar med färre extremt kalla dagar. Det verkar också som om nätterna inte kyls av lika dramatiskt. Detta skulle kunna stämma med den ökade luftfuktigheten.

  Tyvärr har världen lärt sig att läsa om avvikelser istället för verkliga temperaturer. Om en plats har -16 i snitt istället för -20 har vi en dramatisk avvikelse på 4 grader. Platsen formligen kokar.

 74. MrZ

  #72 Hej Svempa!

  Jag är alltså på din sida 😎 Skriver jag verkligen så illa?

 75. Svempa

  #74 Hej MrZ! I så fall är allt förlåtet.

  (ibland är ironiska vändningar svåra att skilja från inlägg av klimatzeloter vid hastig läsning)

 76. Svempa

  Angående Klimatzeloter så blir det nog rätt tyst därifrån idag. De har nog fullt upp att fira 100-årsdagen av bolsjevikernas statskupp och dessutom är det klimatfestival i Bonn att föllja.

 77. MrZ

  #75
  Tack för påpekandet! Jag har den där tendensen att försöka vara lite rolig. Man ska nog vara lite mer försiktig. Om du fattar fel gör andra det också.

  Borde ha varit
  ”Dessa justeringar har suddat ut den avkylning du nämner Olav.

  //Sarc on
  Den har inte funnits!!!

  Huvudanledningen till justeringarna är att man förr inte förstod hur an MIN/MAX termometer fungerade. Man nollade idiotiskt nog MAX klockan 17 vilket är för tidigt för att uppvärmningen under dagen skall hinna avklinga och om nästa dag är svalare än klockan 17 kommer man därför att registrera en för hög temperatur den dagen. En annan stor källa till justeringar är att man bytt från kvicksilver till elektroniska termometrar. Oturligt nog mäter dagens termometrar lite svalare och kvicksilver alltså igen för varmt.
  //Sarc off
  För USAs varma 1930-tal är de sammanlagda genomsnittliga justeringarna -0.7 till -0.8 grader C.
  Alltså ungefär lika stor som den avkylning vissa hävdar ägde rum.”

 78. Håkan Bergman

  Arne Nilsson #70
  Steinbeck var författaren, men alldeles riktigt att boken handlar om familjen Joad som drivs till Kalifornien av torkan i bl.a. Oklahoma. Steinbeck har också skrivit Öster om Eden från vilken följande citat är hämtat:
  ”And it never failed that during the dry years the people forgot about the rich years, and during the wet years they lost all memory of the dry years. It was always that way.”
  Och i Öster om Eden handlar det om vattnet i Kalifornien under sena 1800-talet fram till första världskriget, men det kunde lika gärna vara idag.

  En annan författare, Alistair Cooke’s American Journey:

  http://bit.ly/2zFdhrW

  ”Don’t flush the toilet…”

 79. Strumpan

  Blev lite intresserad av problemen(?) med nollningen av MAX temp kl 17. jag köper att du kommer få ganska rejält för hög temperatur dagen efter om det blir ett väderomslag till det lägre. Men samtidigt bör man få ett något för lågt värde nästan samtliga andra dagar. Någon duktig statistiker som kan avgöra åt vilket håll felkällan tilltar?

 80. Lasse

  #71 forts
  Fiji kanske skräms av framtiden?
  IPCC modellberäkning för 2080-2099 RCP8.5
  Maxmånadsmedel 32,0 (26)
  Medel 28,3 (24)
  Minmånadsmedel 24,8 (22)

  Sex grader varmare en maxmånad-jag tvivlar!
  https://wattsupwiththat.com/2016/01/08/how-thunderstorms-beat-the-heat/

 81. Thomas P

  Strumpan #79 En min-max termometer lagrar högsta och lägsta temperatur sedan senaste avläsning. Det är alltså inte så att man läste av vad temperaturen var klockan 17:00 utan man läste av högsta temperatur som varit sedan 17:00 dagen innan. Varför skulle det ge för lågt värde?

 82. Guy

  Svempa # 72
  Om termometrar än en gång. https://wattsupwiththat.com/2011/01/22/the-metrology-of-thermometers/

 83. MrZ

  #79 Hej Strumpan!

  Dygnsmedeltemperatur räknas som (MIN+MAX)/2 och gäller alltid 00-24. Om du läser av 17 kommer du ta med ett för högt värde till nästa dag om nästa dag är svalare. Om nästa dag istället är varmare tar du inte med dig något fel. Över tiden kommer detta skapa ett bias eftersom du bara läser fel åt ett håll. Detta är teorin och jag har kollat med min väderstation att den faktiskt stämmer. Absolut sämsta tiden att läsa av är f.ö 16, men det varierar med tid på året och latitud.

  Jag försökte vara lite ironisk i mitt inlägg för jag tvivlar faktiskt på att man hade ett lägre IQ på 30-talet. Man läste TOB temp enligt föreskrifter klockan 17:00 men nollade MAX sent på kvällen eller tidig nästa morgon. Det var väderintresserade personer som skötte stationerna och de gjorde det 10 i tals år.

 84. sibbe

  Are Climate Models Overstating Warming?
  Posted on September 26, 2017 | 401 Comments
  by Ross McKitrick
  A number of authors, including the IPCC, have argued that climate models have systematically overstated the rate of global warming in recent decades. A recent paper by Millar et al. (2017) presented the same finding in a diagram of temperature change versus cumulative carbon emissions since 1870.

  https://judithcurry.com/2017/09/26/are-climate-models-overstating-warming/

 85. Thomas P

  MrZ #83 ”men nollade MAX sent på kvällen eller tidig nästa morgon.”

  Något stöd för detta? Jag hoppas i alla fall att folk på den tiden hade tillräckligt IQ för att inse att har man standardiserade regler för hur man skall läsa av skall man följa dem för att göra mätningarna jämförbara, inte var och en lite på en höft ändra till något han anser vara bättre.

 86. sibbe

  Sorry, Lasse, att jag än en gång kommer med tyska nyheter:
  Energiewende sedan år 2000 har lett till: 6 biljoner € minus:

  Sedan 2002 har Wind och solkraft ökat från 0 till 90 GW per installerad kraftverks kapacitet i Tyskland
  Från 2002 har fossila bränsle samt kärnkraft varit konstant på samma 90 GW kvk

  Och CO2 har sjunkit från år1990 1251 miljoner ton ( då stängde man av DDR) till år 2005 992 mt
  och stagnerade sen från år2009 907 miljoner ton till år 2016 906 miljoner ton CO2.
  Trots en satsning på ca 6 tyska biljoner € på sol/wind så har man inte lyckats minska ett enda gram CO2 under dom senaste 8 åren.
  Med tanke på att vind/sol kraftverk ökade under de senaste 8 åren från 35 GW till 96 GW så frågar man sig: vem har dragit nytta av allt detta? Knappast klimatet?
  Källa: http://www.science-skeptical.de/blog/klimaschutz-in-deutschland-auf-einen-blick/0016134/

 87. MrZ

  #85
  Nej det har jag naturligtvis inte men de fyllde i datum min, max och tobs. Dom borde ha märkt ganska snart att min,max inte hamnade på rätt dag.

  En sak som inte blir bias även om dom nu inte fattade det ovan sagda är den faktiska max och min temperaturen. Den kan hamna på fel dag men kan inte vara mer felaktig än en eventuell felavläsning. Om vi tar de fem högsta godkända min/max temperaturerna någonsin lästa för alla stationer och sorterar dem i temperaturordning samlar sig en stor majoritet innan 1940. Vi har patetiskt få höga värden under 2000-talet.

 88. Thomas P

  MrZ #87 Det är bättre kontroll på stationerna idag. Dels var det lättare med felavläsningar på den tiden med kvicksilvertermometrar än dagens automatiska system. Dels hade man sämre koll på Stevensonskärmarna.

 89. Lasse

  #81 Thomas P
  Kl 17 är bättre än kl 14 .
  Dygnsmax avläst med nollning kl 14 kan lätt bli dubbelräknat-13:59 resp 14:01 en väldigt varm dag.
  Jag har för mig att tidningarna redovisar med denna felkälla.

  Nyss i P1: krävs det diktatur, typ Kina, för att få en ren miljö?
  http://sverigesradio.se/sida/textarkiv.aspx?programid=1637

 90. Strumpan

  ThomasP.

  Jag tänkte så här. Eftersom man missar dagens högsta temperatur när man nollar vid 17 så borde man ju inte bara föra över den högre temperaturen till dagen efter utan även för den aktuella dagen missa den (eventuellt) högre högsta temperaturen. Men jag är kanske helt ute och cyklar?

 91. 52 Bim

  Avsikten med min kommentar var inte att förolämpa arkitekter och allra minst din dotter, utan att ge ännu ett exempel på skillnaden mellan teori och verklig produktion. Självfallet finns alltid undantag. Nu är det så att jag flyttade från Sverige 1973 och har ingen aning om hur svenska arkitekter arbetar. Min erfarenhet kommer från Frankrike, där jag driver en liten byggfirma och får förfrågningar varje vecka om leverans av arkitektritade trähus. Det blir alltid, NO! Delvis därför, har jag aldrig fått det minsta klagomål från mina kunder vid nu cirka 75 levererade hus.

  För övrigt passar jag på att ge dig en eloge för dina skarpa och välgrundade kommentarer. När det gäller vikten av att aldrig glömma att hela klimatfrågan är politisk och inget annat, har vi exakt samma åsikt.

 92. ces

  Alla som oroas av vad som skall komma ut från Bonn-mötet behöver inte oroa sig. Alla experter finns ju där. Sverige har skickat 49 (enl #51 Rider) Men andra länder satsar mycket mera. Sudan har t ex 111 i sin delegation som naturligtvis kommer att – tillsammans med dom 19 000 andra experterna – granska alla dokument som skickas ut Så det kan ju inte bli fel liksom.

 93. Thomas P

  Lasse #89 ”Kl 17 är bättre än kl 14 .”

  Onekligen. Fast ni är det mig veterligt aldrig någon som läst av klockan 14 utan man gick från kväll ca 17 till morgon, ca 8. (I alla fall i USA)

  ”Dygnsmax avläst med nollning kl 14 kan lätt bli dubbelräknat-13:59 resp 14:01 en väldigt varm dag.”

  Som MrZ redan påpekat kan man få denna effekt även om man läser av 17 de dagar man får omslag till kallare väder, och de är tillräckligt många för att påpeka statistiken.

  Strumpan #90 ”Eftersom man missar dagens högsta temperatur när man nollar vid 17 ”

  Hur ofta har du temperaturmax efter klockan 17? Jag antar att det kan hända, men vanligt är det inte. Jag misstänker att du missförstått hur mätningarna går till.

 94. Svempa

  En av grundarna till Miljöpartiets systerparti i Norge beklagar sig i SR över att de bara fick 3 % i valet senast trots att de larmade så högt om klimathotet. Lösningen? Lite gammal fin leninism – demokratin behöver ersättas av ett en bättre vetande avantgarde och planekonomi. Klimathotare kan inte validera sina modeller men validerar att många i klimathotsrörelsen önskar en kommunistisk inkarnation.

 95. Guy

  MrZ # 87

  ”Nej det har jag naturligtvis inte men de fyllde i datum min, max och tobs. Dom borde ha märkt ganska snart att min,max inte hamnade på rätt dag.”

  Jag förstår inte hur du menar. Om du avläser kl 17 så är det vad mätaren visar då, och? Det finns ett max och ett min för den dagen. Hur märker du att exempelvis max har hamnat på fel dag?

  Bara nyfiken.

 96. Håkan Bergman

  Lasse #89
  Märklig syn på Kina och klimatpolitik där på P1. Man vill ta efter Kina pga att det är bråttom! Är det nåt som utmärker Kinas klimatpolitik så inte är det att dom rusar iväg i panik precis. Vad lever dom där människorna i för värld?

 97. MrZ

  #88
  Jag blir så trött 😎
  Godkända mätningar innebär att de är flaggade OK och samma som NOAA använder för sina månadsmedelvärden. Om vi ska tro att vi har någon som helst uppfattning om historien måste vi väl ändå acceptera att dessa min/max ligger inom någon grads felmarginal???

 98. Bim

  Tack Lars Mellblom.
  Men jag kände mig inte kränkt. Min dotter ritar inte monteringsfärdiga trähus. För det mesta är det byggen till kommuner, runt Göteborg. Som jag nämnde.
  Jag känner till problem efter en resa hon o jag gjorde till Afrika för att träffa hennes kurskamrater. De berättade att sida beställt trähus till arkitekter som skulle jobba på plats i Guinea Bissau.
  Det forslades ner svenska trähus som ritats av arkitekter på plats. Tyvärr var de gjorda av furu. Det var mumma för termiterna som snabbt käkade upp det mesta.
  Låter som en skröna så jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det.
  Men det illustrerar ju just det jag sa om ansvar och egen -finansierade risker.
  Då aktar man sig för dundertabbar. Vi ser nog ganska lika på saken. Ha det så bra.

 99. Guy

  Håkan B # 96

  Det är antagligen bråttom för får dom det inte gjort nu så har dom missat chansen när folket vaknar, med tom plånbok, ur drömmen.

 100. Strumpan

  Thomas P

  Insåg precis min tankevurpa när jag pistade förra inlägget… :p

 101. MrZ

  #95 Hej Guy!

  Jag tänker bara att om man är väderintresserad så borde man väl komma ihåg hur gårdagen var och reagera när man skriveri ett lika högt max som dagen innan…
  Men det kan mycket väl också vara så som Thomas misstänker att regeln var en avläsning per dag och max/min gäller strikt 17-17.
  Det skulle vara kul med ett gammalt dokument där man kan läsa vilka regler som gällde. Datafilerna kan luras eftersom de är upplagda 00-24 MIN/MAX och TOBS. Orginaldokumenten kan mycket väl ha varit 17 igår till 17 idag MIN/MAX TOBS.

  Man borde också (skall försöka imorgon) kunna jämföra trender mellan 08-08 stationer och 17-17 stationer. Det är väldigt liten bias 08-08.

 102. Thomas P

  MrZ #97 ” Om vi ska tro att vi har någon som helst uppfattning om historien måste vi väl ändå acceptera att dessa min/max ligger inom någon grads felmarginal???”

  De flesta mätningarna är säkert korrekta, och det räcker för att få rimliga medelvärden. Tittar du däremot på extrema rekord kommer du selektera ut felavläsningar och de sämsta stationerna.

 103. MrZ

  #102
  Jag kollar förståss stationens individuella högsta avläsningar.
  Lustigt om eventuella fel samlar sig till samma år.för hundratals stationer. Jag gör några grafer så att jag kan förklara bättre imorgon om du vill.

 104. Daniel Wiklund

  Det känns tryggt att 19000 experter ska deltaga i klimatkonferensen. Dom kommer säkert att komma fram till att det behövs en konferens till, och en till, och en till…… Det är ju planetens existens som står på spel. Då är inga kostnader för stora, vi kan inte fortsätta att experimentera med våran planet. . Det är dags att inse att vi måste vara beredda att ändra på våran livsstil, i synnerhet måste utsläppen av koldioxid minska, och det enda hållbara är att ha ett fossilfritt samhälle. Jag har visst blivit miljöpartist, bloggens planeträddare har varit framgångsrik i sin propaganda.

 105. Björn

  tty [67]; Den stora solaktiviteten eller solar grand maximum började 1936, fyra år med hög solaktivitet, därefter en nedgång fram till 1946 med hög aktivitet i fem år osv. För land och hav och atmosfär, måste dessa utbrott fått konsekvenser i flertalet regioner över jorden, konstigt annars. Men klimatforskarna vill inte lossas om dessa händelser. Märkligt, märkligt!!!

 106. Gunnar Strandell

  MrZ #103
  Jag har läst någonstans att dygnsmedel inte behöver beräknas med den enkla formel du använder. Vi vill ju beräkna ett dygnsmedelvärde för en temperatur som ständigt ändras. Med en modell över temperaturens beroende av latitud och årstid kan vi skapa den SANNA temperaturen, beräkna medelvärdet och publicera RÄTT min- och maxtemperatur som s.k. rådata. De ursprungliga handskrivna databladen kan vi låta hunden äta upp, eller hur det nu var Phil Jones gjorde. 😉

 107. MrZ

  #106 Hej Gunnar

 108. Guy

  Gunnar S # 106

  Nåmen, äntligen får vi ordning på det här. Det är ju klart att det är den SANNA re… alltså temperaturen vi strävar efter.

 109. MrZ

  #106 Hej igen Gunnar!
  Trollfiltret klarade inte mina leende emojis. 😎
  Formeln är WMOs men jag fattar.
  Visst är det fantastiskt att man kan modellera bakåt i tiden och f konkreta bevis för hur usla dom var och vilka undermåliga termometrar dom använde.
  Jag är ganska säker på att dom var korta i rocken också. Om man alltid läser skalan underifrån borde det medföra en warming bias. Finns det en modell för det? 😎

 110. MrZ

  #109
  Det finns ett fel här. Väntar på Thomas… Någon som är snabbare?

 111. Daniel Wiklund

  OT Var just ute och tittade på norrsken. Det är ett fantastiskt skådespel på himlavalvet. Enligt inuiterna uppkommer norrskenet när andarna spelar fotboll med en valrosskalle. För drygt hundra år sedan så avtäcktes hemligheten bakom fenomenet av en visionär till vetenskapsman, norrmannen Kristian Birkeland. Det har aldrig varit lätt att berätta sanningar. Han mötte motstånd i sin samtid och tvingades till en exiltillvaro i först Afrika och sedan japan. Ska snart ut igen och titta mer på när norrskenet (ikväll ett grönt sken) dansar fram över himlavalvet.

 112. Sören G

  OT
  James Hansen intervjuades i Vetenskapsradion i P1. Han tror att det finns en god chans att vinna i rättegångar där man anklagar fossilindustrin och stater för att inte göra tillräckligt. Mer kommer i programmet Klotet.