GLAD MIDSOMMAR

midsommar

”Meteorologen: Extremvädret upphör”, säger man på NA (Örebro). ”Supervärmen har gjort sitt” menar man på GT (Göteborg). Många andra tidningar har haft liknande rubriker.

Efter en kall inledning av juni så kom det upp en puff med värme från Afrika och södra Europa. Riksmedia körde med krigsrubriker trots att det mest rörde södra och östra Sverige och trots att temperaturerna egentligen inte var mycket högre än en rätt så normal högsommarvärme.

——————————————-

Som alltid så går MP i Grönköping i ledningen före resten av världen när det gäller grönt tänkande. Här följer en rapport från Rolf Oward:

Med tanke å

den senaste tidens alltmer märkligt obegripliga uttalanden och propåer från Grönköpingsavdelningen i Miljöpartiets plastpåse- och klimathotsutskott, ha rykten kommit i svang, vilka göra gällande att partiet (MP) till hösten för allas bästa skall slutförvaras å okänd plats.

slutforvar MP

Test av den avancerade borrutrustningen för den kommande slutförvaringen av MP.

Ha en trevligt midsommarafton, utan ”extremväder” och ”supervärme”, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. vad kan vara lämpligare denna ”lagoma” midsommar (vädermässigt, i alla fall här i Bergslagen) än att titta tillbaka på hur det har varit under sekler som flytt. Andy May på WUWT har gjort just detta och sammanställt en massa proxys på temperaturen under hela holocen (forminiferer i Malackasundet, andra sediment och isborrkärnor från både Grönland och Antarktis m m). En bra sammanställning att ha i sitt ”klimatbibliotek” med en massa roliga kommentarer. Citerar ur Conclusions ”modern temperatures appear to be well within the range of natural variability for the past 2,000 years and the past 15,000 years”
  https://wattsupwiththat.com/2021/06/24/how-to-compare-today-to-the-past/

 2. Lennart Bengtsson

  Det intressant är att när vädret blir varmare på grund av mer växthusgaser i atmosfären så blir det samtidigt mer normalt.
  Detta är något som klimatdebatten missat.

  Orsaken är att atmosfären blir mindre energirik genom att temperaturskillnaderna minskar mellan pol och ekvator. Detta minskar i sin tur energiutbytet över latituderna. Extremt väder i till exempel på våra breddgrader beror huvudsakligen på luftmassor antingen norrifrån (med kallt extremväder) eller söderifrån ( med varmt extremväder) .
  Eftersom man knappast kan skrämma folk med mindre extremväder föreslår därför aktivister och media motsatsen utan att förstå att det är fysikaliskt orimligt. Inte heller har klimatdebatten fattat galoppen.

 3. Johan Tisell

  #2
  Vänligen uttryck dig inte så stipulativt.

  Det är fortfarande bara en hypotes att ”vädret blir varmare på grund av mer växthusgaser i atmosfären”.

  Att det (isolerat) finns en växthuseffekt kan inte förnekas. Men att den skulle ha viss styrka eller inte motverkas eller drunkna av andra mekanismer ä r i n t e s t y r k t.

  Fast du kanske vet något som vi andra inte vet?

 4. pekke

  En trevlig Midsommar till alla och envar !

 5. Göran J

  En fråga som plötsligt slår mig är:

  vad är växthuseffekten?

  1. Är det när växterna i växthuset växer bättre efter att man tillfört extra CO2. (stänger in CO2 i ett slutet rum)

  2. Är det när moder jord får några extra PPM CO2 i sim atmosfär.

  Glad midsommar till alla som läser detta på denna enormt fantastiska ”blogg” med alla synpunkter och verklig fakta om vårt klimat.

  Läste just på klimatsans att Peter Ridd i princip ser sig som vinnare i de domstolsförhandlingar som nu avslutats i Australiens HD.

 6. Johan T #2,

  Oavsett vad man anser att den globala uppvärmningen huvudsakligen beror på så visar data fån norra halvklotet på att det blivit varmast i norr och nästan ingen uppvärmning i tropikerna. Det betyder ju att temperaturgradienten blir lägre.

  Så Lennart har helt rätt i att ”extremvädren” minskar.

 7. Lennart Bengtsson

  5

  Växthuseffekten definieras sålunda

  Skillnaden mellan värmeutstrålningen från jordytan (sigma x Ts^4) minus värmeutstrålningen från toppen av atmosfären mot rymden ( sigma x Tt^4) T är = absoluta temperaturen vid jordytan ( index s) och vid atmosfärens topp ( index t)
  sigma = Stefan-Boltzmanns konstant = 5,67 x 10^(-8)

 8. Lennart Bengtsson

  2

  Växthuseffekten är ett fysikaliskt faktum och visades redan experimentellt vid mitten på 1800-talet.
  På min tid (1950-talet) fick man lära sig detta i gymnasiet

 9. Håkan Bergman

  Glad midsommar på er! Här på Södertörn verkar vi få en sån där extremt normal midsommar, möjligen att det är lite extremt vindstilla just nu.

 10. Sören+G

  Oberoende av vad det senaste seklets varmare klimat beror på så minskar temperaturskillnaderna mellan ekvator och pol. Havsvattnet vid Ekvatorn tycks aldrig överstiga 30 grader, ligger mellan 27 och 29 grader. Värmen fördelar sig med havs-och atmosfärströmningar mot högre breddgrader.
  Lilla Istiden kännetecknas av svåra stormar.

 11. Johan Tisell

  # 6 och 8

  Jag vet vad växthuseffekten är, jag är Chalmerist…

  Nu handlade det om det stipulativa påståendet att denna fysikaliska effekt skulle ha vållat temperaturhöjning.

  Vad gäller gradienten är det korrekt, men LB bör inte uttrycka visshet ang växthusgaser om detta kaotiska system.

  Frågorna är ju:

  Har ökning av växthusgaser öht haft någon påverkan på T? (Kanske finns negativa återkopplingar som ökad molnbildning vid ökade växthusgaser?)

  Om ja, HUR STOR påverkan? Är den signifikant del av den ca 1-1,5° C som registrerats sedan 150 år?

  Det var endast det jag problematiserade

 12. Sören+G

  #10
  Solen värmer haven, haven värmer atmosfären (eller kyler vid t.ex. en kall havsström).
  Nederbörd kan kyla ytvattnet. Som t.ex. när temperaturen vid Ekvatorn överstiger 28 grader och ökad avdunstning bildar moln och nederbörd vilket kyler ner ytvattnet igen.

 13. Sören+G

  När får vi se rubriken i medierna: ”Den globala uppvärmningen orsakade husraset i Miami”?
  Enligt nyheterna kan stigande havsnivåer ha underminerat huset. Enligt TV-bilderna ligger det väldigt nära havet och man kan undra hurdan grunden är beskaffad. Verkar vara mycket sand där.

 14. Bernt Ekholm

  Glad midsommar till Er alla från ett kylslaget Gran Canaria, 23°. Ingen midsommarstång men lunch med tillbehör på den lokala restaurangen.

 15. JonasW

  En fundering…

  Månen har ju samma solinstrålning per kvadratmeter som jorden.

  Det sägs ofta att växthuseffekten är ca 33C, d.v.s. att jorden skulle vara -18 C utan atmosfär.

  Månen har ingen atmosfär men medeltemperaturen är snarare -80 C, inte -18 C

 16. Lennart Bengtsson

  11

  Växthusgasökningen är säkert inte den enda orsaken till temperaturökningen. Att den bidrar är däremot högst sannolikt. Det är ännu mer sannolikt att enbart svenska åtgärder eller till och med enbart åtgärder inom EU inte kommer att ha någon som helst effekt. Skall något hända får man nog få med sig Kina och resten av världen utanför OECD.

 17. Johan Tisell

  # 16

  Bra LB!

  Det var just ordet ”sannolikt” jag ville se. Och för den delen också ”bidrar”.

  Jag vet inte hur det är, men att det sker ett bidrag är självklart. Hur stort det är är oklart.

  Och mer oklart är om bidraget också skapar en annan mekanism mot motverkar tempreturökning, helt, delvis eller kanske ännu mer.

  Det är sådant som vi vet när jag ligger i graven.

  Glad midsommar

 18. Lennart Bengtsson

  15

  Vad den slutliga temperaturen blir om alla växthusgaser elimineras blir säkert ännu lägre eftersom detta också beror på jordens albedo. Vet vi det kan temperaturen lätt beräknas. Fryser haven till, vilket är högst troligt, ökar albedo markant och då blir temperaturen väsentligt lägre. Men frågan kan inte besvaras eftersom växthusgaserna inte kan elimineras på evig tid. Vulkanutbrott kommer att se till att detta inte händer.

 19. Nä, det är inget borr, det är en apparat för MP att höra vad de vill höra, ett osanningsfilter.

 20. # 16 och 18.
  Mer och mer data och ju mer folk tänker till så tyder det på att CO2 inte betyder något alls för klimatet.
  CO2 kan inte historiskt kopplas till att påverka temperaturen, i vart fall inte de sista 600 miljoner åren då halterna varit mycket låga (jämfört vid jordens start).
  Varför skulle CO2 påverka just idag?

  Denna fixering vid gaserna när jorden är en vattenplanet, täckt i tjockt lager med det ämne i hela universum (efter väteperoxid) som har högst värmekapacitet och allra högst ångbildningsentalpitet OCH smältentalpitet.
  Vattnet väger dessutom 280 ggr mer än atmosfären.

  Vatten är moderatorn, en enorm varmvattenflaska.

 21. Simon

  Glad midsommar allihopa!

 22. Björn

  Det finns ingen konstant uppgång av den globala temperaturen vilket UAH visar. Den har avstannat och tycks vara på väg nedåt. Har emissionen av CO2 avstannat? Något stämmer inte med AGW när man påstår att CO2 driver klimatutvecklingen. Det förefaller som om antropogen CO2 endast har bidragit med en ytterst liten del till den uppvärmning som vi tidigare har sett, men att den tycks drunkna i ett mycket större variabelt flöde av energi. Varför varierar den globala temperaturen upp och ner månatligt enligt UAH? Är det en sekundär effekt av ett variabelt inflöde av energi från solen, där variation i våglängd tillsammans med variation i molnighet etc, medför ett variabelt nettobidrag?

 23. Ann Löfving-Henriksson

  # 1 Bo G, Tack för länken. Läsvärd!

  Glad Midsommar till alla!

  Från en ovanligt stillsam och behaglig midsommarafton vid västra Sveriges kust. Lugnet före stormen?

 24. Munin

  # 22
  Det är inte bara UAHs mätningar som visar på stora variationer över tid. Nyligen publicerades uppgifter med resultat från satellitmätningar av jordens energiutbyte med rymden vid toppen av atmosfären (TOA). De visar på variationer som kan vara +- 1,5 W/m2 från en månad till en annan månad.

  Koldioxidhalten i atmosfären är inte alls i samklang med dessa variationer.

 25. Bert+Nilsson

  Björn #22

  Visst har co2-emmissionen avstannat genom flygstoppet. Däremot har inte Keelingkurvan påverkats så det måste finnas någon annan mekanism som får temperaturen att samvariera med utsläppen.

  Varning: Inlägget kan inehålla spår av oseriositet.

 26. JonasW

  #18 Lennart Bengtsson

  Månens albedo är 0.07
  https://www.fysik.org/vaeder-och-klimat/modul/del-02/moment-a/maanen/

  Räknar man på traditionellt sett så blir temperaturen inte -80 C. Snarare ca 0 C.

  Beräkningen av jordens temperatur utan atmosfär (-18C) är nog fel tror jag.

 27. Björn

  Bert+Nilsson [25]; Du kanske behöver förtydliga dig. Åtminstone är detta som du skriver på gränsen till oseriöst: ”Visst har co2-emmissionen avstannat genom flygstoppet”.

 28. tty

  #15/18

  Egentligen går det inte att räkna ut hur stor växthuseffekten är. Den gängse siffran 33 grader förutsätter att Jordens albedo skulle vara detsamma utan växthusgaser (alltså bl a utan vatten, alltså inga moln eller hav) vilket uppenbarligen är orimligt. Räknar man istället med att Jordens albedo vore detsamma som Månens (vilket troligen varit fallet om Jorden aldrig haft en atmosfär) blir resultatet ca 15 grader. Räknar man istället med att inga moln fanns och haven ersatts av saltöknar blir givetvis albedot och därmed växthuseffekten istället mycket större.

 29. tty

  #13

  ”man kan undra hurdan grunden är beskaffad. Verkar vara mycket sand där.”

  Miami Beach är mycket riktigt byggt på en gammal barriärö, alltså en sandbank.

  Själva Miami liksom hela Florida ligger på kalksten. Florida är ett skolexempel på en karbonatplattform. I synnerhet i södra och mellersta Florida är det aldrig långt till berget. Kalksten är i motsats till vad många tror en hård stenart, men problemet är att den vittrar kemiskt. Under istider då havsnivån är ca 100 meter lägre är Florida en torr kalkstensplatå ungefär som Yucatanhalvön i Mexico i nutiden, och liksom Yucatan har Florida därför mängder av slukhål, underjordiska floder, uppvällor och karstgrottor, som nu är vattenfyllda. Berggrunden är alltså rena schweizerosten:

  https://pubs.usgs.gov/circ/circ1182/pdf/15WCFlorida.pdf

 30. tty

  Sedan skall man ha klart för sig att Florida verkligen inte är någon bra miljö för stål- och betonghus. Som på de flesta håll överutnyttjar Miami grundvattentillgångarna och saltvatten tränger därför in i grundvattnet. Luften är saltmättad, luftfuktigheten och temperaturen hög, och Miami beach har alltid haft problem med översvämningar vid springflod.

  Och om det finns något som betong inte tål så är det salt. Normalt skyddar betongens höga pH (11-13) armeringsjärnen från korrosion, men är kloridhalten för hög börjar armeringsjärnen rosta. Lustigt nog är det inte att järnen försvagas som är det stora problemet, utan att rosten har större volym än järnet och därför spräcker betongen. Betong i sådana miljöer måste vara tät, sprickfri och ha en högre andel cement än normalt. Vilket kostar.

  Och vi skall inte sätta oss på höga hästar. Vägverket lät på sin tid av ekonomiska skäl Skånska använda havsvatten till betongen i lågbrodelen av ölandsbron i tron att östersjövatten inte var salt nog att vara något problem (trots att försvarsmakten redan under beredskapstiden upptäckte att det är det visst). Idag har man defacto och bit för bit bytt ut i stort sett varenda bropelare i lågbrodelen.

  De 150 år gamla trähusen i Key West har däremot pallat bra, och överlevt ett antal orkaner.

 31. Johannes #20
  Medeltemperaturen i haven lär enligt vad jag läst mig till vara 3,5 grader, 11 grader mindre än den påstådda medeltemperaturen vid ytan (land och hav).

  Haven är inte en varmvattenflaska, snarare än kallvattenflaska.

 32. tty

  Glad (men något udda) midsommar från Grönland:

  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/surface/SMB_curves_LA_EN_20210624.png

 33. tty

  #31

  Det kan säkert stämma, men det beror på att vattnet i djuphavet i nuvarande ishusklimat helt och hållet uppstår i Nordatlanten och runt Antarktis. Vattnet där är både kallt och salt och därmed tungt och sjunker till botten.

  Vi är så vana vid att djuphavet är iskallt att vi i allmänhet inte tänker på hur märkligt det egentligen är. Djuphavet har ju varmt vatten ovanför och varmt berg under. Det är bara kallt därför att nytt kallvatten hela tiden tillförs.
  Under forna tiders växthusklimat var förhållandena helt andra med ”badbara” temperaturer ända ned i djuphavsgravarna.

  Och en helt omätbar förändring på någon tiondels grad i kallvattnet som ”dyker” ned i djuphavet är tillräckligt för att helt vända uppochner på alla energibalansberäkningar.

 34. Bert Nilsson

  Björn #27
  Du var förvarnad ang ev brist på seriositet, men konsumtionen av råolja har i varje fall sjunkit betydligt vilket borde kunna räknas om till minskat utsläpp.