Gästartikel: Jörgen Overgaard, Australien

Köpenhamn, Klimatkonferensen Fiaskot 2009

Även om man kallar mötet i Köpenhamn ett fiasko eller en katastrof, anser jag, att det var ett första steg mot frihet från tvång och felaktiga läror, som IPCC har tvingat på oss under flera decennier. Det kommer att ge bättre möjligheter för den fria forskningen inom klimatvetenskapen. De fria, duktiga forskare med rena samveten måste nu förbättra den dåliga status, som IPCC har givit denna forskningsgren.

Vad skall vi göra nu? Jag har ett intryck av att media, regeringar, organisationer för studenter vid våra universitet och många företag i ekonomibranschen vill fortsätta i IPCCs spår. Alltså koldioxiden skall bekämpas. Koldioxiden skall tas från atmosfären och avskiljas (sequester) och grävas ner i jorden. IPCC säger att koldioxidhalten nu är den högsta som noterats. Tydligen vet få att det var bortåt 300 miljoner år sedan vår atmosfär hade så låg CO2 halt som idag. För 100 miljoner år sedan var CO2 halten fem gånger högre än i dag.Tydligen finns inget behov att pumpa bort CO2. Även här har tydligen IPCC varit och manipulerat siffrorna.

Livslängden av koldioxiden i atmosfären har undersökts, mätts och beräknats av många vetenskapsmän. Resultaten har legat mellan tre och tjugofem år. Bert Bolin skriver 1959 att medellivslängden av atmosfärisk CO2 är omkring fem år. IPCC har också analyserat livslängden med olika datormodeller och kommit fram till siffror mellan 50 och 200 år. Alltså en väsentlig skillnad. Skall man lita på fria forskares resultat som ligger väl samlade eller skall man tro på IPCCs datormodeller?

Den förindustriella koldioxidhalten har satts till 280 ppm (parts per million). Det fanns tusentals mätningar, men 69 % förkastades och ignorerades. De skulle ha givit ett medeltal på 335 ppm.för 1800-talet. Det blir en väsentlig skillnad i ökningen av koldioxidhalten. Det är också ett IPCC-arbete.

En annan sak som IPCC helst förtiger är att forskare funnit vid mätningar på långa borrkärnor från Grönland och Antarktis att temperaturökningen oftast föregår en ökning av koldioxidhalten, vilket verkar helt logiskt. Forskarna har funnit att ökningen av koldioxidhalten kommer cirka 800 år senare. Det är helt emot vad AGW anhängare predikar .

Om ni tror att klimatet drivs av ökad koldioxidhalt, då har ni inte svårt att acceptera att Vilhelm Erövraren vann slaget vid Hastings 1066 genom råd och hjälp han fick av Winston Churchill. (T.Patterson) .

Temperaturen har aldrig stigit så snabbt som på 1900-talet, har vi blivit skrämda att tro. Det är fel. Under den period som kallas Yngre Dryas för cirka 12000 år sedan ägde stora svängningar rum i temperatur och klimat. Studier visar att under en femtonårsperiod steg temperaturen med tre grader C. Det är väsentligt mer än de 0,7 grader C, som rapporteras för 1900-talet. Växter och djur anpassade snabbt sig snabbt till klimatändringarna.

Det har aldrig varit varmare än nu säger IPCC. Hur kommer det sig då, att vi har relikter av gamla almbestånd (Ulmus spp) långt upp i skogarna i Vilhelmina i Lappland (65 gr. N) De fanns där när jag besökte dem på 1960-70 talen. De var betade av älg och är troligen hotade till sin existens i dag av älgen. Sådana bestånd finns i dag bortåt 1000 km längre söderöver.

IPCC har också hävdat att stormar, cykloner och andra svåra oväder beror på den globala uppvärmningen genom CO2. Det är fel, vilket har bevisats av flera forskare.

Jag läste för ett år sedan en artikel om klimatet i Australien, vilket som bekant är både varmt och mycket torrt. Forskningledaren skrev att har klimatet har varit beroende av havsströmmarna söder om ekvatorn. Enligt den senaste studien hade hon funnit att även vindar och strömmar i Indiska Oceanen påverkade klimatet framförallt i Western Australia. De stora städerna, bildar s.k urban heat islands, som kan blockera fuktiga vindar från havet att komma in över land. Det nämns ingenting om koldioxiden som påverkande faktor.

De senaste två månadernas öppna debatter om alla ’gates’ till och från IPCC gör att man funderar på hur pålitliga uppgifterna från IPCC är. Deras s.k glaciergate som skylldes på den globla uppvärmningen visade sig vara en flopp som Dr Pachauri, IPCCs chef, nu erkänt vara felaktig. Det pågår en avsmältning av en del glaciärer i Himalaya och annorstädes. Det beror ofta på vad som kallas black carbon på engelska eller sot på vanlig svenska. Sot ingår i de små atmosfäriska partiklar, som kallas aerosoler. De innehåller också olika nitrater och sulfater och kol. De påverkar klimatet. De som har bott i Norrland några år kommer säkert ihåg den svarta snö, som ibland fallit efter syd-sydvästliga vindar på våren.

Vad jag framfört är mitt absoluta ställningstagande mot IPCC. Det är både oansvarigt och felaktigt att föreslå åtgärder, som bygger på resultaten i IPCC-rapporter. Som ovan visats är de inte trovärdiga och kan ge oönskade resultat. Det är inte globala åtgärder, som skall göras för att minska koldioxidhalten, avskilja den (sequester), och leda ned den i jorden och tro, att man därigenom kan minska eller undvika en vad man tror är en skadlig temperaturökning.

Vi skall tacka och ta emot den ökande koldioxidhalten, som ökar vare sig temperaturen sjunker (1940-1975) eller stiger (1980-2000) eller är mer eller mindre oförändrad (2000-2010). Tillväxten på åker och i skog och mark ökar till fördel för den allt större befolkningen på jorden.

Vid närmare studier finner man förutom den globala klimatändringen också lokala förändringar. Det kan man förstå när man ser alla de skräckbilder TV älskar att visa: svart mörk rök som väller upp ur skorstenar eller med lite variation vit gråaktig rök som bolmar ut ifrån skorstenarna. Koldioxiden är en färglös gas. Den svarta röken TV visat är sotbemängd rök full med sulfater, nitrater, kolretser efter dålig förbränning och dålig rening. Den vitgrå röken innehåller mycket vattenånga, de mörkare delarna är sot och smuts. Vattenångan är den den viktigaste växthusgasen som står för 95% av växthuseffekten. Den kan vi inte göra mycket åt.

Det är här man i första hand skall sätta in rening för att den rök som sänds ut från bostäder och fabriker blir ren. Då får man lokalt rena utsläpp, vilket betyder en bättre luft lokalt. Men den blir också bättre för stora områden långt bort i vindriktningen. Londonborna märkte det när bättre och effektivare eldningmöjligheter blev tillgängliga. Londonfoggen försvann . När man i Ruhrområdet i Tyskland och i Manchester-Liverpool förbättrade förbrännings- och reningstekniken kunde det märkas långt upp i Skandinavien.

Mycket har gjorts men mera måste göras. EPA, Environment Protection Agency, i USA har funnit att under 1980-2007 har föroreningar i luften dramatiskt sjunkit, som exempel kolmonoxid ner 76%, bly ner 91%, kvävedioxid ner 43%, svaveldioxid ner 68% enligt Pacfic Research Institute senaste index.

Det är den här typen av föroreningar från våra utsläpp, som måste bort och, som man lyckats bra med. Det ger snabba resultat och är billigare och effektivare än att avskilja koldioxiden och gräva ner den.

Vad kommer att hända? Troligen kommer man att följa IPCC, trots deras falsarier och lögnaktigheter. Det har investerats så mycket pengar i vad som kallas klimatindustrin. Regeringarna ser hela denna sida som en fantastisk möjlighet för beskattning och förbättring av statsfinanserna. Banker, finansbolag och rika privatpersoner ser stora möjligheter till goda lukrativa affärer med utsläppsrättigheter. Exempel Al Gore, som är på god väg att bli miljardär . Tydligen finns här också Dr. Pachauri, chefen för IPCC.

Vi vanliga medborgare får nog finna oss i att förbli fattiga, troligen fattigare och betala alla de stigande kostnader och skatter som IPCCs förslag kommer att leda till.

Bunbury den 5 februari 2010.

Jörgen Overgaard

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars W

  Maggi!
  Skicka denna artikel till Alf Svensson. Saken i ett nötskal!

 2. Helge

  Läste detta på Greenpeace web.
  http://www.greenpeace.org/international/news/no-scandal-behind-these-gates
  Ett bättre bevis på att Greenpeace numera i första hand är ett företag som vill ha mer medel, och inte en miljörörelse kan knappast uppbringas.

 3. Torsten Wedin

  Köpenhamnsmötet var väl inget fiasko. Mötet hann knappt börja innan temperaturen sjönk 😉 

 4. L

  Helge, antagligen fattar man inte på Greenpeace att deras dimridåer blir ännu en kvarnsten om halsen på IPCC. Det tackar vi för.

 5. Christer Liss

  Vem är Jörgen Overgaard? Låter mer danskt än australiensiskt.

 6. Labbibia

  Tack för en intressant artikel.

  Men den här delen av artikeln låter kanske lite konstig?

  De stora städerna, bildar s.k urban heat islands, som kan blockera fuktiga vindar från havet att komma in över land. Det nämns ingenting om koldioxiden som påverkande faktor.”

 7. Torsten #3: Jag väntar fortfarande på att någon skall sätta på värmen igen efter mötet. Jag står inte ut med den här vintern längre. Men som tur är så var det ju den globalt sett varmaste januari som registrerats. Hade det varit kallare så hade det inte gått att bo i Sverige längre…

 8. Helge

  Förmodligen blir det trots allt förändringar, frågan är bara vilka.
  Ser bara i min egen omgivning, från inget ifrågasättande är det numera antingen starkt negativt, eller så är man bara trött på alltihopa. i Australien satte man ju ner foten även politiskt. USAs president fick kongressen att skratta. Svenska partier har tonat ner klimatdelen betydligt.

 9. L

  Det stora problemet är väl som Jörgen skriver, att få stopp på dansen kring Guldkalven. Många har byggt både sin karriär och sin ekonomi på att galenskaperna skulle fortsätta och kan nu liknas vid spelmissbrukare. Det är svårt att inse läget och ge upp…

 10. Jag hoppas bara att klimatindustrin blir en s.k. bubbla som snarast förpassas till historiens soptipp. I annat fall ser det inte ljust ut…

 11. Jag är inte så pessimistisk. Vi har haft 2 ”bloggbävningar” på kort tid nu. FRA och climategate.  Får vi bara ha ett fritt Internet så kommer det att bli allt svårare för politiker att hitta på dumheter. Trots allt så ökar ”folkets” inflytande över politikerna. Största faran tror jag ligger i överstatliga organisationer typ EU och FN. Som vanligt i historien har vi 2 motstridiga ”megatrender”. Demokratisera nedåt och ”konsolidera” uppåt. Vi vet vilken sida vi skall fightas på.

 12. Helge

  Tycker mig ha sett att man lär sig allt mer hur webben ska hanters. Massor av desinformation, påhopp, ändra betydelsen av ord, vända på beviskrav. Altt egentligen klassiska meddel. Man får se det som en ny arena på det makt slagfält.
  Är helt övertygad om att man just i denna stund analyserar just de två bloggbävningarna som varit, lär sig vad som hände, varför det gick som det gick och blir än mer sofistikerade framöver när man vill nå ut med ett budskap. Så tidsperioden som webben skapar turbulens kan bli kort.

 13. Slabadang!

  Bra artikel!

  De alternativa beräkningarna av co2 halten i atmosfären??
  Vilka metoder har används och hur skiljer sig de från IPCCs?

 14. Slabadang,
  Antar att det syftar på kemiska mätningar, se: http://www.biomind.de/realCO2/realCO2-1.htm
  Det verkar iofs råda delade meningar om hur trovärdiga de är även i skeptikerkretsar.

 15. Slabadang: Det finns kemiska mätningar av CO2-halt ändå sedan slutet av 1700-talet. Mätningar från början av 1800-talet ligger alla högre än de värden som fås från luftbubblor i glaciäris. Mot slutet av det århundradet stämmer de bättre överens.
  Klyvöppningar (stomata) på barr, löv och blad varierar i takt med atmosfärens CO2-halt, och det har också använts för att bestämma forntida CO2-halter. Dessa värden visar mer variation, och högre medelvärden, än luftbubblemetoden.
  De enda värden som IPCC verkar bry sig om är de som kommer från luftbubblorna i glaciäris. Det är väl bara de värdena som passar in på den bild som IPCC vill måla upp, alltså i det närmaste konstant, och låg, CO2-halt i tusentals år innan industrialismen.

 16. Steve

  ”Troligen kommer man att följa IPCC…” Tillåt mig tvivla. Regeringen Obama har (ekonomiska och andra) problem nog idag, utan att dessutom försöka tvinga igenom en cap-and-trade lag, en CO2-avgift, samtidigt som USA haft en ovanlig kall sommar och nu har en ovanligt kall vinter.
  [Parentetiskt:  An ”extremely dangerous” storm has dumped large amounts of snow in the eastern US, shutting down the capital. About 10in (25cm) of snow had fallen by 0100 (0600 GMT) in Washington, with forecasters predicting the heaviest snowfall to hit the area in 90 years … ]
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8501246.stm

  Och sedan har vi BASIC-länderna, Brasil, S.Africa, Indian, China, som inte alls tänker lyda IPCC.   Ryssarna är inte heller roade, liksom saudierna…
  Inte lätt alls att vara grön och upphettsad under sådana villkor…  Kanske man kunde införa en särskild CO2-skatt för Sofo och Marieberg?

 17. Ingvar Engelbrecht,
   
  Problemet med friheten på Internet är att man nu börjar prata om att i princip avskaffa den, fast man gör det såklart i säkerhetens namn (det bör påpekas att jag fram till inte alltför länge sedan själv satte den s.k. säkerheten över integriteten).
   
  ”What Mundie is proposing is to impose authentication. He draws an analogy to automobile use. If you want to drive a car, you have to have a license (not to mention an inspection, insurance, etc). If you do something bad with that car, like break a law, there is the chance that you will lose your license and be prevented from driving in the future. In other words, there is a legal and social process for imposing discipline. Mundie imagines three tiers of Internet ID: one for people, one for machines and one for programs […]”
  Läs vidare på: http://curiouscapitalist.blogs.time.com/2010/01/30/drivers-licenses-for-the-internet/
   
  Man behöver inte vara en stor filosof för att inse vad som kommer hända när möjligheten att blockera individers åtkomst till nätet kommer i fel händer. Det som föreslås är mycket mer långtgående än den hittills kritiserade Internetcensuren i Kina.
   
  Dessutom är Thailands Internetsatsning ”mot barnporr” relevant i sammanhanget, då det visade sig att man förutom barnporrsidor även blockerat sidor som uttalat sig kritiskt om Thailändska kungahuset.

 18. Slabadang!

  Jesper!

  Jag har just läst Becks analys av CO2historiken.
  http://www.freerepublic.com/focus/f-bloggers/1806245/posts

  Det är inte svårt att se varför denna forskning bar tvungen att sågas!!
  Om nu felmarhinalen bara var 3 procent så blir resonemangen och argumenten för att negligera och diskvalificera dem faktiskt oerhört tunna.En upprepning av analyserna med motsvarande instrument och för de senaste tjugofem åren skulle vara oerhört intressant att ta del av.Har vi någon kemist som är intresserad?

 19. Claudius

  Jag undrar också vem Jörgen Overgaard är, har inte stött på hans namn tidigare.

 20. Peter Stilbs

  Problemet med CO2-mätningar är närmast att få dem opåverkade av lokala CO2-källor eller -sänkor, som förbränning, förruttnelse,  oceaner, sjöar eller fotosyntes, och övriga biologiska (ex utandningsluft) och geologiska processer (ex vulkanutbrott, eller besläktat).

 21. Peter Stilbs #20

  Helt rätt.
  Men det vore nog bra om vi alla kunde hjälpas åt med att avfärda de mest tokiga åsikterna om CO2 som växthusgas.

  Det finns ju en del flitiga skribenter här som tror att CO2 inte är en växthusgas.

  Eller den gamla myten om att ett vulkanutbrott kan skicka ut mer CO2 i atmosfären än ett helt års utsläpp från förbränning av kol och olja.

  Därmed inte sagt att ökade mänskliga utsläpp av CO2 dränker Skåne och utplånar alla glaciärer… 🙂

 22. Labbibia

  Uffeb # 21
  Du skriver
   ”Eller den gamla myten om att ett vulkanutbrott kan skicka ut mer CO2 i atmosfären än ett helt års utsläpp från förbränning av kol och olja.”

  Nej, där har du kanske en poäng. Men hur mycket Co2 släpper jordens samtliga vulkaner ut på ett år? Då tänker jag främst på dem vi inte kan se, de som finns på havsbottnarna.

  Det är ju oerhört svårt att ”greppa” det här med Co2-utsläpp. Läste för en tid sedan att Bangladesh befolkning, bara  genom sin utandningsluft, avger mer Co2 än hela Sveriges samlade utsläpp…….industrier, bilar, hela faderullan!

 23. Gunbo

  Labbibia,
  Har du läst Ian Plimer? Det låter så.

 24. Labbibia #22

  Det må vara så. Att räkna på utandningsluft utan att ställa det i relation till hur mycket som olika växtslag behöver för sin överlevnad kan ge konstiga intryck av livet på jorden.

 25. Labbibia

  Gunbo # 23
  Njej, jag har lyssnat på ett par föredrag av honom. Men de gällde inte vulkaner på havsbottnen. Däremot såg jag ett program på TV-kanalen National Geographic för ett tag sedan, som tog upp ämnet. Kontentan var, om jag inte minns fel, att vi vet nästan inte ett smack om hur det ser ut på havsbottnarna….

 26. Anders L

  Labbibia #22,
   
  ”Läste för en tid sedan att Bangladesh befolkning, bara  genom sin utandningsluft, avger mer Co2 än hela Sveriges samlade utsläpp…….industrier, bilar, hela faderullan!”

  Jo, men det är ju bara ett larvigt argument, eftersom levande varelser vare sig tillför eller undandrar kol från det globala kretsloppet, medan människan varenda timme och minut tillför kol som inte varit  i omlopp på 100 miljoner år eller mer, som Jörgen O. så riktigt anmärker  (men tydligen inte alls inser konsekvenserna av).
  Klimatfrågan handlar inte om jordens överlevnad, utan om att försöka undvika onödiga svårigheter för oss själva och vår ganska känsliga världsekonomi under det närmaste seklet eller så. Ur det perspektivet är det ganska irrelevant hur förhållandena var på planeten innan det fanns vare sig däggdjur eller blommande växter.

 27. Labbibia

  Anders L # 26

  utan om att försöka undvika onödiga svårigheter för oss själva och vår ganska känsliga världsekonomi under det närmaste seklet eller så”

  Vådaskott?
  Du sköt just dig själv i foten. Inser du det?

 28. Slabadang!

  Tack Lars Kamel!
  Du hann sticka in emellan under tiden som jag läste Becks artikel.
  Jag är i första hand intresserad av det totala antalet faktorer som ligger till grund för slusatserna och klimatmodellerna.
  jag är välbekant med mycket komplicerade prognostiserade modelller och vet hur oändligt många minor de kan innehålla.
  Utifrån den kunskapen  är det kul…eller snarare tragiskt att se vilken ”pile of shit” klimatmodellerna är.Jag skrattar och skriker om vartannat när jag ser hur modellerna används som bevis.
  Robustheten i modellerna a och o.Hade de haft åtminstone ETT säkerställt samband så hade de kunnat bygga vidare utifrån så kanskede skulle kunna lägga till yterligare ett eller två..
  Nu har de öst in hundratals faktorer.Där 100% av dem har stora osäkerheter både i grunddata och imbördes samband. 

  Jag känner igen alla nybörjarfel och jag har mycket bra exempel och erfarenheter av hur felaktigheter integreras.Så frågan är om det går att göra pålitliga prognoser om klimatet framtida utveckling??

  Mitt svar är Niklas Erik Jesus! Felmarginalen är så stor att vi kanske kan hålla noggrannheten och tillförlitligheten på kort sikt till noll.Vilket nu Metoffice b(r)ittert fått erfara.Med alla de osäkra sambanden ger modellerna utrymme för att visa fel runt på plus minus 50 grader celsius.Vilket är helt ointressant.Man behöver inte vara någon professor i matematik för att inse vad som sker över tiden även med mindre och ett fåtal felaktiga faktorer.Kan man räkna ränta på ränta så förstår man vad det handlar om.
  Kom i detta sammanhang att de faktiska mätningarna av den utgående värmestrålningen pekar mot att IPCC a ”pile of shjit” modeller överskattat klimatets känslighet med ca 600 procent!! 20% hade räckt för att kasta modellerna i sjön och börja om!
  Sen kan vi lägga till alla andra opålitliga faktorer vattenångor,solen.molnbildning.kosmisk strålning,förändringen av aerosoler och partiklar,historiska temperaturdata.Det är rena skämtet att tro på modellernas tillförlitlighet.Ja Okey…om man nöjer sig med en felmarginal på 50 grader så kan vi nog lita på dem!!!

  Jag rekommenderar dig och alla att läsa vad Scott Armstrong anser om IPCC s förmåga att göra prognoser.En professionell elementär testkörning av modellernas förmåga att sia om framtiden skulle få det att skramla i soptunnan direkt.Det är bara att titta i facit de senaste tio åren och inse hur värdelösa de är.

  Jag börjar dock bli riktigt imponerad och intresserad av Corbyns långa väderprognoser av dramatiska väderförhållanden (Weatheraction).Statistiskt sätt så börjar de se riktigt riktigt bra ut för astrometerologin.Till skillnad från klimatastrologin är Corbyns prognoser förbluffande pricksäkra.Det här är en vetenskap som kommer konkurrera ut mycket av den traditionella meterologin.

  Corbyn är en brusig typ och verkar vara helt oorganiserad.Men han har stenkoll på vad han faktiskt sysslar med.Han skräder inte orden direkt när han talar om AGW.Han har faktiskt levererat.Det har inte Metoffice.Metoffice långtidsprognoser har varit sämre än slumpen!!!

 29. Labbibia

  Anders L # 26

  Ja, det insåg du tydligen? Din tystnad är talande………
  Trevlig kväll Anders! Plåstra om foten ordentligt….. 😉

 30. Peter Stilbs

  Det som kommer bort i ”vanliga människors” tänkande är att vi är kolbaserade organismer, liksom våra växter, och att det finns ett kolkretslopp på Jorden. CO2 är en av dess delar, speciellt CO2 i atmosfären. Utan den skulle inte växtligheten fungera, och därmed skulle vi också dö.

  Jovisst – det är möjligt att det är sant att Bangladesh’s befolkning andas ut mer CO2 än Sverige bränner fram fossilt.

  Sverige ”släpper ut” 60 miljoner ton CO2 – vilket är 0.2% av världens fossilrelaterade CO2-transport till atmosfären – bidraget från mänsklig andning är 7% av världens fossilrelaterade ”utsläpp” – dvs 30 ggr större.

  Om man tar till sig liknande fakta kan man kanske resonera på ett mer sakligt relevant plan än våra Miljöpartister och deras meningsfränder.  

 31. Labbibia

  Slabadang # 28

  Vad i hela friden menar du med ”brusig typ”?
  Du använde samma uttryck härom kvällen om….ja vem det nu var? (kan inte hjälpa det, jag kommer att tänka på ”tomtebrus” när du skriver ”brusig”)

  Corbyn verkar ju faktiskt leverera. Till skillnad från MetOffice.
  Tack förresten för din ”inside information” om programmering.

  Som alltid….den som är insatt ser direkt svagheterna och felen i det som presenteras av media etc……i ditt fall datamodellerna.
  Stort Tack!

 32. Christopher E

  Anders L;
   
  ”eftersom levande varelser (människor i Bangladseh i detta fall, min anmärkn.) vare sig tillför eller undandrar kol från det globala kretsloppet”
   
  Där har du förstås fel. Människors utandningsluft innehåller CO2 som ett resultat av metabolismen, som förutom syre från luften innefattar näringsämnen från den föda vi satt i oss. Hade vi nu talat om stenåldern, hade jag kanske hållit med dig, men nu är det så att människorna i Bangladesh ätit föda som odlats med hjälp av konstgödning (framställd med fossil energi) och dessutom transporterats (med fossilt bränsle) från jordbruksområden till populationscentra. Det vore orimligt att inte räkna detta till utandningsluftens konto, för utan gödning och transport hade det inte funnits lika många som andas…
   
  Sedan kör du ett argument som hörs ganska ofta från alarmisthåll, när du påstår att förbränna kol som legad orörd i hundratals miljoner bara måste ge (underförstått allvarliga) konsekvenser… Det finns ingen logik i den tesen. Mängden kol och tidsspannet är inte i sig ett  argument. Vi har grävt upp massor med gamla saker ur jordskorpan utan att det för den skull behöver bildas politiska paneler och domedagsrörelser. Hur många procent har tex. diamanter ökat ovanpå marken de senaste 100 åren. Där räcker inga 35%, var så säker. Vad ni behöver göra är att visa att CO2 är en så stark klimatdrivare att det på något hotar biosfären, inte bara anta det ”måste” ha konsekvenser, för det ”måste” det inte alls. Lycka till säger jag, IPCC har försökt i över 20 år utan att komma ett steg närmare ett sådant bevis. Och allra värst, inte ens naturen själv visar det.
   
  Förresten, om du verkligen tror att det inte fanns vare sig däggdjur eller blommor för 100 miljoner sedan (när halten CO2 var flera gånger dagens), rekommenderar jag dig en liten studie. Jörgen nämnde också Karbon, som visserligen saknade dessa organismer, men å andra sidan hade låg CO2, så det kan inte ha varit den tiden du syftade på.
   
  Vet du förresten hur mycket extra föda jordbruket ger ”vår känsliga världsekonomi” just tack vare den tillförda CO2 du besväras så mycket av?

 33. Slabadang #28

  Du verkar trovärdig och kunnig på datamodeller.
  Tycker jag.

  ”Jag är i första hand intresserad av det totala antalet faktorer som ligger till grund för slusatserna och klimatmodellerna.
  jag är välbekant med mycket komplicerade prognostiserade modelller och vet hur oändligt många minor de kan innehålla.”

  Med slutsatserna menade du kanske hur indata presenterades i modellerna?

  ”Jag känner igen alla nybörjarfel och jag har mycket bra exempel och erfarenheter av hur felaktigheter integreras. Så frågan är om det går att göra pålitliga prognoser om klimatet framtida utveckling??”

  Håller med. Det är svårt. Kan fungera lika bra att studera aborrfenor som jag har förstått det.

  Men det du skriver senare verkar spännande.

  ”Jag börjar dock bli riktigt imponerad och intresserad av Corbyns långa väderprognoser av dramatiska väderförhållanden (Weatheraction). Statistiskt sätt så börjar de se riktigt riktigt bra ut för astrometerologin. Till skillnad från klimatastrologin är Corbyns prognoser förbluffande pricksäkra. Det här är en vetenskap som kommer konkurrera ut mycket av den traditionella meterologin.”

  Använder Corbyn inga datorer, eller är det bara andra sanningar som han petar in i sina eget konstruerade modeller?

 34. Ingemar

  Tack Christopher E #32.
  Jag var riktigt orolig där ett tag att du skulle förorda att vi kan fortsätta med vår animaliska föda (obs, ironi). Du skriver men nu är det så att människorna i Bangladesh ätit föda som odlats med hjälp av konstgödning (framställd med fossil energi).
  En fråga: hur framställs konstgödsel, bortsett från att det går åt en viss mängd energi? Innehåller det också Co2?  På 1700- och 1800-talet så var det ju guanon som räddade Europas svältfödda jordar från katastrof. Är det fossila källor som får jordbruken att gå runt idag?

 35. Labbibia

  Ingemar # 34

  Det ar knappast Co2 var ute efter i guanon? Snarare kanske fosfat?

 36. Gunnar Strandell

  Anders L. #26
  Tack för att du sätter fingret på en av mina käpphästar!
  Den som tar befälet över tidshorisonten skriver agendan och kan styra resultatet av diskussionen.
  Diskussionen om torv är ett bra exempel.

  Jag gillar Lomborgs förslag om att tänka 300-400 år framåt för att komma bort från oss själva, våra barn och barnbarn. Då har vi möjlighet till osjälviska beslut. Men jag saknar en tidpunkt i historien som är lämplig att utgå från. Det stör mig när dessa tidpunkter blir värderingsgrunder. Jag vill se mer diskussion!

  Mätning av CO2 är i sig en paradox.
  Vi lutar oss nu mot mätningar från Mauna Loa  som är en vulkan! Keeling S:r hoppades kunna förutsäga vulkanutbrott med sina sofistikerade och kontinuerliga mätningar, men med tiden har det det visat sig vara mer betydelsefullt att vara den enda stationen i världen med väl dokumenterade och kvalitetssäkrade värden från 1957 och framåt.  Vi får kanske aldrig veta om en mätstation räcker för att bestämma global CO2-halt. Det är i alla fall lätt att beräkna medelvärdet och spridningen blir noll.   ;-/  

 37. Labbibia

  mitt eget # 35
  ”Det var knappast Co2 som var gödningsmedlet i guanon. Snarare kanske fosfat.”

  Så var mitt #    35 tänkt.

 38. Vänner!
  I mitt minne ringer det om salpeter från Chile eller Norge innan vi började tala om konstgödsel som  NKPI etc.  (kväve, kalium, fosfor, jod)

  Guano är väl ännu tidigare?
  Hjälp mig Carl, eller AnnL-H!
   
  För Bangladesh har jag lärt mig att floddeltat har jordens bästa bördighet, för att det tillförs nya näringsämnen varje vår.
  Och även om översvämningar är mera regel än undantag kommer människor att fortsätta odla jorden och utsätta sig för nya risker.
  Jag känner lite samhörighet med dem när jag bygger om bryggan på landet nästan varje vår.

  Förbättrad ekonomi leder till att man bygger ”svampar” i betong för ha sitt på det torra när monsunregnen drar in. 
  De följer trenden från Stureplan, alltså  😀

 39. Labbibia

  Gunnar L # 38

  Guano är ju fågelskit , innehåller väl alla de ämnen du nämner.

 40. Ingemar

  Så det behövs inget CO2 i konstgödsel? Utan allt tjafs om köttproduktionens koppling till Co2 handlar om energi för att framställa, transportera och sprida? Dvs, det är ingen principiell skillnad mellan att producera kött än att producera en massa andra saker som kylskåp, TV-apparater, grönsaker, eller  bostäder?

 41. Christopher E

  Ingemar #34;
   
  Jag är ingen expert på konstgödsel, men tillverkningen sker i princip genom att med hjälp av rätt mycket energi koncentrera luftens kväve till föreningar som kan tillgodogöras av växter. Fosfor bryts ur bergrunden och koncentreras. Globalt är den använda energin huvudsakligen fossilbaserad.
   
  Guanon var mycket viktig förr, främst från öar utanför Chile. men skulle inte räcka långt i dagens värld. I mina trakter skedde en stor förändring när konstgödseln kom, för innan det använde bönderna tång från stränderna. Att tången sedan fick ligga kvar var bra för fågellivet. Nu ska tången bort igen, men nu för att rensa stranden för badlivet. Synd om fåglarna.
   
  Gunnar Strandell; Jo, jag är medveten om att Bangladesh relativa andel konstgödning är mindre än västvärldens (produktiviteten är mindre också) men den den gröna revolutionen har ändå nått även dessa delar av världen. Men det stämmer säkert att floddeltat hjälper till med naturlig markförbättring. Det är dock 160 miljoner människor som ska födas.

 42. Labbibia

  Ingemar # 40

  Jag antar att de menar att det är mer effektivt att äta vegetabiliska födoämnen direkt från åkern, istället för att gå omvägen runt betande kreatur? Det blir ett visst svinn på vägen…..

 43. Ingemar

  Labbiba #42,
  Jo, det är möjligt att det är mer ”effektivt” med grönsaker (dock ej för min mage!). Men i anti-köttpropagandan så har det ju istället framhållits något helt annat än effektivitet, nämligen metan-utsläpp. Metanet kommer ju från kreaturens föda och omvandlas ganska snart till CO2. Så i den cykeln verkar det inte tillkomma något nettoinflöde av Co2.
   
  Om allt nettoinflöde av CO2 har med energibehovet i produktion, transport och spridning av konstgödsel, snarare än med innehållet i konstgödsel att göra så finns ju ingen principiell skillnad mellan köttproduktion och all annan produktion av varor och tjänster. Om t.ex. energibehovet för produktion, transport och spridning av konstgödsel t.ex. tillgodoses av kärn- eller vattenkraft så faller ju hela anti-köttpropagandan.
   
  Eller kanske skall man tolka det som att det man egentligen vill åt är all typ av produktion?

 44. Labbibia

  Ingemar # 43
  Nej inte för min mage heller! 🙂
  Min gissning är att när det gäller djurhållning så är det sk ”djur vänner”  som hittat en egen GlobalWarmingkäpphäst för att föra fram sitt budskap. De består av unga människor uppväxta i det som tidigare generationer nog skulle definiera som ” paradiset” eller himlen.
  Med en Astrid Lindgrensk sago-syn på tillvaron……

  Men man behöver inte TOLKA det som om de vill att produktion och urveckling ska reverseras. Det säger de ju rakt ut! Skrota industrisamhället. Tllbaka till ruta ett igen!

  När jag hör sånt brukar jag tänka på Erik Dalhberg som levde på 1600-talet……Han skrev ungefär så här…..År 1625  föddes jag till denna usla och eländiga värld…ungefär så
  Inget paradis där inte!

 45. Labbibia #39, Christopher #41

  Ni har helt rätt, min uppfattning kommer från ett besök i Chile 1987 då jag fick lära mig att brytningen av salpeter i Atacamaöknen låg nere för att konstgödsel erövrat världen.
   
  En go0gling idag ger nedanstående:
  Atacama Minerals Corp. is a publicly traded industrial minerals company based in Vancouver, Canada. The Company holds a 100% interest in the Aguas Blancas iodine/sulphate/nitrate mine located in northern Chile.

  Salpeter är så energirikt att det också användes för krutframstälning. Det är kanske ännu ett spår varför konstgödsel kräver mycket energi. Vi behöver kanske syna Norsk Hydro lite närmare.  😉

 46. Eskil Berglund

  Australien i jättelik kolaffär med Kina
  http://www.expressen.se/ekonomi/1.1871998/jattelik-kolaffar-australien-kina-ar-vard-miljarder

 47. JR

  Dataprogrammering är ju endast användbart om indata har rätt värden.
  Om inte så blir ju slutresultatet fel.
   Ju fler parametrar som ingår i modellen ju fler felkällor blir det och desto mer växer felet.

  Då går man tydligen in och korrigerar vissa parametrar för att få ett sannolikare, eller mer önskat, resultat.
  Redan då är man ju ute och cyklar.

   Nu har jag ju oerhört svårt att tänka mig att killarna som håller på med detta inte kan programmera eller inte förstår dessa enkla basfakta. Det är ju som att sitta och räkna med fel i gångertabellen. 😀

  Vad vi, och även de, vet är att alla parametrar som styr klimatet inte är kända. I vart fall inte parametrarnas korrekta värde.
  Alltså är det gissningar som hela AGW:teorin bygger på. Låt vara att gissningarna är hyggligt rätt. (Vilket jag inte tror, och verkligen kan diskuteras.) Gissningar är det likväl och hur fel gissningarna är vet varken  vi  eller de.
  Därför är det ju oerhört viktigt att alla parametrar (invärden) som används redovisas öppet så andra forskare kan kontrollera kvaliten på modellerna. Om så inte är fallet så borde modellerna skrotas omedelbart. 

  Att bygga upp en världsomspännande apparat som skall begränsa, beskatta och styra oss vanliga knegare medan en klimatelit skaffar sig enorma förmögenheter på detta bedrägeri, borde vara åtalbart.

 48. Slabadang, Lars, Peter,
  Jag har svårt att släppa CO2-mätningarna som Beck samlat ihop, men jag är inte tillräckligt insatt får att göra någon egen bedömning. Det verkar helt orimligt att IPCC bortsett helt och hållet från de här tusentals mätningarna och bara använder borrkärnor. Hur stora är felmarginalerna i isbubblorna från de senaste (hundratals) åren relaterat till felmarginalerna i de kemiska mätningarna?
  Och hur kommer det sig att Mauna Loa-mätningarna används helt okritiskt som källa för alla moderna CO2-halter? Kalibreras/verifieras de mätningarna mot mätningar på andra platser?

 49. JR #46

  Att trimma en datamodell kan liknas vid att träningsköra en Formel 1 bana…

  Man justerar lite här och där tills man är nöjd. Inte för att hela modellen är fel eller för att man inte fattat ett dyft om betydelsen av indata. 
  Snarare tvärt om.

 50. Inge

  I min ungdom när jag läste ”Det Bästa” snappade jag upp att: ”Konstgödselforskningen står ännu på exkrementstadiet”.
  Men mycket kan ju ha hänt sen dess!  🙂

 51. Inge #49

  Lät mer som ett inlägg i Blandaren.. kul!

 52. Inge

  UffeB ”48
  Är du verkligen nöjd med din förklaring efter allt fuskande dina hjältar haft för sig? Borde du inte tappa förtroendet någon gång?

 53. Inge #51

  På första frågan svarar jag – ?
  På den andra frågan svarar jag – med ett förtydligande – jag har aldrig haft ett stort förtroende för IPCC´s rapporter.
  Inte heller för diverse bloggar som har en alternativ sanning tydlig men undflyende….

 54. JR

  Uffeb #48
  Nu är även du ute och cyklar. Du kan inte göra en sådan jämförelse.
  Hur en Formel 1 bil uppför sig på banan kan man studera och ta reda på varför och vad som behöver justeras. Man justerar alltså inget som man inte vet skall justeras och hur. Man har alltså ganska klart för sig hur fakta ser ut och framför allt vad man vill åstadkomma.

  Med hjälp av Klimatmodeller vill man ta reda på fakta så långt det går. Om man har ärligt uppsåt, vill säga.
   Man skall alltså inte justera för att åstadkomma något önskat resultat. Det är ju det som är bedrägeriet.
  Eftersom det tydligen är det man gör och dessutom döljer sina indata för utomstående så anser jag att man handlar bedrägligt.
  Därför åtalbart, efter som andra får betala kalaset.

  Det du förordar Uffeb, att justera lite hit och dit tills man får det som man vill ha det… Herre Gud. Tänk om! Det är ju kriminellt.

 55. JR #53

  Glömmer du också bort att en simulering kan köras under en period med facit?

  Det finns många år där det finns data som man kan testa mot. Fler än när det gäller Formel 1.

 56. Peter Stilbs

  En klimatmodell eller vädersimulering kan inte köras baklänges. Man måste ha startdata, och köra framåt i tiden.

 57. Anders L

  Christopher E #32,
  ”Vad ni behöver göra är att visa att CO2 är en så stark klimatdrivare att det på något hotar biosfären,”

  Vad jag skrev var ju att CO2 inte hotar biosfären, men att snabba klimatförändringar kan ge stora återverkningar på mänskliga samhällen, i form av politiska kriser, revolutioner, krig osv. Detta ser jag som huvudproblemet med klimatfrågan.  Det finns ju många exempel från historien hur civilisationer har gått under till följd av klimatförändringar. Vår egen är naturligtvis inget undantag. Därför kan det väl vara värt att lägga några kronor på att försöka minska detta problem. Vi kan naturligtvis råka ut för att få en asteroid i huvudet vilket ögonblick som helst eller se hela Nordamerika läggas under aska av ett supervulkanutbrott i Yellowstone. Men att låta bli att påverka det vi kan påverka därför att det finns saker vi inte kan påverka tycker jag verkar lite dumt.

  Labbibia #27,

  Nej, jag inser inte att jag har skjutit mig i foten. Men jag antar att du kommer att förklara det för mig. 🙂

 58. Peter Stilbs #55

  Jag anar att du kommenterade mitt inlägg #54

  Och i så fall vill jag förtydliga vad jag menade.

  Troligen finns det tillräckligt med dokumenterade gamla startdata för att kunna testa en klimatmodell ”framåt” och landa i nutid där vi har facit.

  Inte miljoner år bakåt eftersom det är ointressant, men kanske cirka 60 -80 år bakåt?

 59. Lena Krantz

  Uffeb
  För min del anser jag att det absolut inte finns dokomenterade startdata så långt tillbaka. Det som finns någorlunda säkert verkar vara så länge som vi har fått satellitdata dvs från typ 1979 och det är självklart alldeles för kort tid för att kunna dra några säkra slutsatser.
  Resten är rekonstruktioner som behöver några varv till vad gäller stötning och blötning innan de kan anses ens någorlunda nära sanningen.

 60. Lena Krantz #58

  OK. Jag tror dig. Men kan man kansk förenkla modellen så att den hanterar bara de data och kunskaper som finns tillgängliga? Och därefter trimma och justera så att modellen fungerar mot facit?

  Och använda resultatet med en ”stor nypa salt”?
  Alltid lär man sig något med den metoden…

  Annars finns du ju en risk att man ger upp i förtid…. 🙂

 61. Inge

  UffeB:
  Har du några åsikter? Du kritiserar bara skeptikersidan och förnekar att du sympatserar med AGW-sidan. Eller?

 62. Lena Krantz

  Uffeb
  Det kan man säkert göra men först om femtio år eller så.
  😀
  Grejen är ju den att man försöker förutspå hur stor påverkan CO2 har på klimatet utan att veta hur stor påverkan CO2 verkligen har. 

 63. JR

  Uffeb # 57
  Jag börjar ana att du inte vet riktigt vad du talar om. Jag tror du förväxlar sannolikhetskalkyler med klimatmodeller.
  Det är helt skilda saker.
  ”Troligen finns tillräckligt med dokumenterade…” säger du.
  Antingen finns det eller också inte.
  Jag kan lova dig att det inte finns. även om det finns några, så finns inte alla, då blir det gissningar. Sedan kan man justera och fixa hit och dit tills man fått tillräckligt med argument att skatta brallorna av folk. Det är ju det de försöker åstadkomma.
  Vad tror du att allt fusk som uppdagats har för syfte?
  Man fuskar väl inte för att få fram sanningen?
  Man fuskar för att föra folk bakom ljuset, och med dig har de tydligen lyckats.

 64. Inge #60

  Oj. Ja det vore kanske på sin plats att fler deklarerade en åsikt om saker och ting.

  Jag ogillar starkt medias skräckbilder av en framtid med översvämmade länder och försvunna glaciärer.

  Jag tycker att ny kärnkraft är bättre än gammal.

  Jag ogillar endimensionella politiska inläggg om vänster och höger.

  Jag ogillar personliga påhopp på de som ställer ”fel” frågor.
   
  Jag förnekar inte att CO2 är en viktig del av växthuset som omger jorden.

  Jag håller med om att effekten av CO2 inte är linjär utan logaritmiskt avtagande.

  Jag tycker att Pachauri lät bedrövlig i en intervju med ett indiskt TV-bolag och tror inte att han passar som chef i någon verksamhet över huvud taget. Efter att jag hört den intervjun.

  Många som kommenterar på den här bloggen har mest nöje av att hacka på andra.

  Jag slutar där…

  Jag gillar snö och sol på vintern och sol och värme på sommaren.

  OK: Nu slutar jag… var det någon speciell åsikt du tänkte på när du frågade?

 65. Labbibia

  Anders L # 56

  Problem med klimatförändringar har förvisso funnits tidigare i historien. Men problemen uppstår alltid  när vi går från VARMT klimat mot ett KALLARE. Inte tvärtom. Ex…. den sk Fimbulvintern, om du hört talas om den?

  Skott i foten……

  Du skriver ju i ditt # 27 att…….”utan om att försöka undvika onödiga svårigheter för oss själva och vår ganska känsliga världsekonomi under det närmaste seklet eller så””…….

  Hur tro du vår känsliga världsekonomi reagerar på beskattning av Co2? Ytterligare en pålaga på många energiintensiva företag. Har du inte förstått att ex pappersindustrin i Sverige är extremt beroende av billig energi. Vad tror du händer när energipriserna på grund av co2-beskattning blir så höga så att lönsamheten går ner mot 0?

  Att driva ett företag är ingen välgörenhetsverksamhet. Om företaget inte lönar sig så läggs det ner. Och med det alla de arbetstillfällen det skapade. Det händer redan nu överallt omkring oss.
  Välfärden är totalt beroende av våra exportföretag. Om de inte tillåts blomstra så är det slut med välfärdslandet Sverige. Ska det vara så svårt att förstå?

 66. JR #62

  Aningarna dina är kanske på rätt spår. Men inte när det gäller hur du tror att jag tänker…fortsätt gärna att fundera hur du tänker själv och strunta i hur jag tänker.  😎

 67. Alla CO2-hot oroliga… Läs Labbibia ovan….
  Aldrig har klimatändring till varmare lätt till försämrade livsbetingelser, motsatsen har lett till massdöd.
  Så länge vi lever i en miljö där vatten i huvudsak bara finns i flytande och gasform, har jorden en extremt stark termostat, sjunker temperaturen så än mer av ytan blir istäckt minskar den termostatens verkan…
   
   
  Tipps:
  Läs om er gymnasie kemi eller fråga Peter Stilbs…

 68. Ingemar #40
  ” Dvs, det är ingen principiell skillnad mellan att producera kött än att producera en massa andra saker som kylskåp, TV-apparater, grönsaker, eller  bostäder?”
  Tyvärr, det kommer att bli en mycket stor skillnad, för när man föder upp djur producerar dessa stora mängder gödsel och hur den ska komma ner i jorden igen utan plöjning/jordisering är för mig en gåta. För enligt Johan Rockström och miljöetablissemanget är det ju plöjningsfritt som är lösningen för att binda kol i jorden och för att odla fram mat till en allt större befolkningsmängd på jorden. Jag har ännu inte hört det minsta lilla ifrågasättande av Rockströms och hans feltänk med plöjningsfritt. Utan detta har han fått framföra på bästa sändningstid i SVT. Det blir väl som med kompostering och ytgödsling; indoktrinering. Att t.ex. producera biogas av naturgödsel, halm, skörderester m.m. är lika intelligent som att såga av den gren man sitter på, alltså fortsatt användning av konstgödsel och för u-länderna fortsatt svält..

 69. Uffeb
  När det gäller de klimatprogram som IPCC grundar sina uttalanden på så kan vi med säkerhet slå fast att de blir mindre fel om vi först sänker CO2 rent faktiskt med faktor 3 till dess observerade effekt…
  Därefter tar bort förstärkningseffekterna av små temperaturändringar (som om de fanns skulle vara än starkare vid sjunkande temperatur).
  Så återstår att plocka in havsströmmar, moln och de viktigaste klimatpåverkande systemen som antingen inte är med eller chansas vilt på.
   
  Avslutningsvis skulle ett IPCC där de anställda inte förtjänade långa fängelsestraff, informera världens politiker om att:
   
  Ökande temperatur med upp till 8C ger starkt positiva effekter på jordens liv, ökade odlingsbara kontinenter och minskade öknar, avsevärt mindre extremväder… ett embryo till paradis..
   
  Därför gräddan av den mänskliga hjärntrusten (deltagare i Manhattan projektet) ville att Antarktis skulle göras isfri med vätebomber…(det vill inte ens jag…. men såklart kunde de skapat extrema innanhav i bl.a. Sahara och andra ökenområden så skulle jorden fått avsevärt mer sötvattenyta).
  I tider av nuclearmania löstes allt med en stor smäll, eller fler och större..
   
  Nu är det kanske bara Usama Bin Ladda som tror det löser mänsklighetens problem………

 70. JR

  Uffeb #65
  Det där var ännu virrigare. Är du sömnig kanske.
   Natti natti!

 71. Slabadang!

  Uffe!
  Skulle du vilja köra en formel 1 bil där ratten ibland svänger hjulen åt vänster i stället för höger och alla teknikerna ser ut som levande frågetecken när de hämtar dig bland kossorna tre kilometer ifrån banan??? Där samma pedal i byter egenskap ifrån gas till broms !
  Det enda relevanta i liknelsen med formel 1 bilen och IPCC s klimatmodeller är skillnaden i ”curv fitting”.Formel 1 bilen är konstruerad för att klara alla svåra kurvor oavsett bana.IPCC måste ”curvfitta” om sin modell för varje ny bana och varje ny kurva.

  Metoffice borde omedelbart ta modellerna ur bruk och tillsätta en haverikommission.Modellerna inte ens klarar av att ange rätt riktning varmare eller kallare så måste man skrota skiten och inse att att de är ute och cyklar.

  Corbyns ”brusighet”  med det menar jag typ yvig okonventionell lite egen och högljudd….typ!!! Han verkar inte vara så intresserad av att släppa de metoder han jobbar efter men resultaten är det inget fel på.

  En ren gissning är att han skulle behöva lite strukturell uppbackning.Jag får intrycket av att hans arbete har lite ”pojkrum” över sig.Helt inne i det han är uppslukad av ,men rummet ett bombnedslag.Jag får nästan lite Curt Ohlsson dejavuer när man tittar på hans väderprognoser på youtube. De e liksom en världskarta fäst med maskeringstejp direkt på nakna väggen och en liten pekpenna som med lite darrig hand vispar runt på den.Kontrasten till vad han faktiskt levererar i jämförelse med Metoffice ,som med alla sina superdatorer dataanimerade presentationer och miljarder inte är i närheten.Det här meterologiska prestigekriget är riktigt roligt och intressant och  jag älskar när den store proppmätte
  självgoda jätten får stryk av en individualist som går sina egna vägar.

 72. pekke

  Vi har nu även en Africagate !
  Top British scientist says UN panel is losing credibility
   
   
  http://wattsupwiththat.com/2010/02/06/the-times-top-british-scientist-says-ipcc-is-losing-credibility/
   

 73. Slabadang, tack för dygnets första skratt.
   
  Liknelsen är korrekt…
  Hur många IPCC-trogna politiker eller klimatforskare, skulle våga luta sig mot prognoserna med sina pensioner?
  Det är 90% sannolikhet…………….
  2-4C ger katastrofala klimatändringar…..
  Öknar kommer minska om det blir varmare.
  Haven kommer stiga (fast att den totala isfria kontinentala ytan ökar, missar de)så allt svämmas över…..
  Med tanke på att de flestas pensioner satsas på börsen eller i obligationer som är avhängiga av länders ekonomiska utveckling, borde de kunna satsa på CO2-hotet….
   
  Det vore kul, jag är helt säker på att vare sig  Gore Eller Pachauri, vill satsa på CO2-hotet i dess fysika form… bara den politiska… snart hoppar de sista råttorna…. det blir ett skoj år för oss skadeglada… vad ska alla mp-nissar och nissor säga?
  Inte bara de, hela gänget från överkukú Reinfeldt, till lägsta kommunala klimatbyråkrat… he he he he
   
  Jag kan inte låta bli….
  Hur gick det Karin Bojs, fick du eller jag rätt om din fortsatta ställning på DN?  he he,
  Du var kaxig i mailen för 2 år sedan… än nu då… sitter du med snuttefilten och anser hela världen vara emot dig?
   
  Lyssnar på Sting DE DO DO DE DA DA, kan orden passa, Karin…
   
  Its all I want to say to you… de do do do de da da da…..
   

 74. Börje S.

  Till och med jag (8 års skolutbildning på 50-talet) har hela tiden varit 100 på att datamodellering av framtidens klimat är sämre än framtidsskådande i kaffesump. Det är nämligen mycket dyrare men resultatet är lika sannolikt, om inte osannolikare.
  Inspirerad av Slabbadangs utmärkta sågning av IPCC:s klimatmodellering letade jag upp en tabell över ränta-på-ränta-beräkning:
  http://www.expowera.se/mentor/ekonomi/kalkylering_investering_slutvarde_tabd.htm
  Investera en tusenlapp i år och begrunda hur mycket den växt år 2060
  • i papper som ger 8% ränta: 46.902 kronor
  • i papper som ger 10% ränta: 117.391 kronor
   
  Jag antar att för att kalkylera klimatet 50 år framåt så måste man köra multipla körningar med inmatad data, och då borde inprogrammerade fel förstoras i samma utsträckning som om jag satsar på fel papper.
  Molnbildningen är, förmodar jag, bland de mest avgörande faktorerna som bestämmer klimatförändringarna. För att ge rätt värde på den genomsnittliga molnbildningen under ett år måste man VETA inte bara molnbildningen dygnet runt i 365 dagar över stad och land utan även ha stenkoll på molnbildningen över Stilla Havet, Atlanten och Indiska Oceanen 70% av jordytan. 365 dagar och nätter!
  Det går bara inte!
  ”Fan, vi chansar väl då, när nu IPCC är så kåta på något skrämmande de kan hänvisa till”, sade bedragarna vid modelldatorn och höftade till.
  Och om de höftade en femtedel galet (vilket då motsvarar en rätt hyfsad gissning) så fick de ett fel bara i detta avseende i den omfattning som ränteexemplet ovan anger.
  Så har vi havsoscillationerna, de som rumsterar om i ett hav med ett medeldjup på 3700 meter, hundratals lager med olika temperaturer.
  Värme och kyla som slumrat i kanske tusen år dyker plötsligt upp och ingen vet hur, när och varför.
  Utom IPCC:s duktiga modellerare förstås! De måste ha en siffra och de höftar till och träffar en tredjedel fel, vilket måste betraktas som en mycket god gissning:
  Kolla vad som händer med ränta på ränta på 1000 spänn under 50 år vid
  • 10%: 117.901 spänn
  • 15% 1.083.657 bagare
  Vindförhållanden, kosmisk strålning, isalbedo osv osv. Allt måste ha en siffra eller en ekvation som är rätt, annars blir det fel utav helvete.
  Av detta simpla resonemang förstår jag att klimatmodellering ALLTID hamnar fel. Chansen att träffa rätt på sikt är så mikroskopisk att jag utan vidare kan bortse från den.
  I den tidningsdrake jag förra året prenumererade på (Sydsvenskan) satsade man inför Køpenhamnsmötet åtskilliga kolorerade helsidor på att propagera för att klimatmodellernas förutsägelser snart skulle bli dagsens sanning och angav med millimeterprecision t ex årsnederbörden för Skåne (777 mm). Falsariet var FAKTAgranskat av professor Anders Lindroth i Lund, därmed säkrade man sanningshalten i det hela för sina okunniga läsare. ”Man ska inte tro att läsarna är dumma, de är mycket dummare än så” som någon smart redaktör möjligtvis tänkte.
  Jag sade omedelbart upp prenumerationen, det enda vapen jag hade mot tidningen ifråga.
  Nu är det public service tur. Jag pallar inte att pröjsa för en hoper klimatbedragare som försöker bluffa mig vareviga dag.
  Law and Order, det enda som är värt att se i apparaten finns på DVD som går att köra i datorn. (Förresten har de nyare avsnitten blivit skitdåliga, så där försvann det sista motivet att ha kvar dumburken.)
   
   
   
   
   

 75. Eskil Berglund

  Kina köper kol
  http://www.expressen.se/ekonomi/1.1871998/jattelik-kolaffar-australien-kina-ar-vard-miljarder

 76. Börje S.

  I ovanstående drapa (#73) glömde jag att tala om att Sydsvenskans nederbördsförutsägelse gällde år 2085. Tänk vad de kan!
  Det finns ett TV-program till som emellanåt  är bra (inte alltid, men allt som är jävlit bra ligger vanligen högst upp på en soptipp av mindre lyckade försök): Parlamentet.
  Men tänk, när Parlamentet är som roligast så dyker det upp glädjedödare som förklarar deltagarna som rasister, kvinnohatare och lyteskomiker. Där fick jag, och alla andra, som tyckte det var fan så kul!
   
  När kidsen var riktigt små läste jag ur Barbro Lindgrens Max-böcker. Ni vet de som hade en bild (Eva Lundgren) på varje sida:
  – Titta, Max boll! (bladvändning:)
  – Max leker bollen!
  – Kommer hunden! (bladvändning:)
  – Hunden tar Max boll!
  – Max vill ha bollen! (bladvändning:)
  – Hunden vill ha bollen
  – Hunden morrar! (bladvändning:)
  – Max rädd.
  – Max gråter! (dramatisk bladvändning:)
  – Kommer Mamma! (Tack och lov)
  – Fy hunden, säger mamma! (bladvändning:)
  – Max och Mamma och hunden leker bollen.
  SLUT.
  Det fanns ett 10-tal sådana böcker som jag och ungarna njöt av nattning efter nattning.
  Tror ni inte att en sant ansvarskännande barnpsykolog larmade om att dessa fantastiska böcker totalt förstörde barnens språkutveckling?
  Jojomensan, det gjorde det! GP var först om jag inte minns fel, (glädjedödaren ifråga var visst från Göteborgs universitet) och sedan följde andra drakar efter.
  Jag har förstört mina ungars språkutveckling genom att ha kul med Max-böckerna!
  Barbro Lindgren gav senare ut revideringar av böckerna där hon i parantes översatte till exempel
  ”- Max leker bollen.
  – Kommer hunden!” med
  (”-Max leker med bollen.
  ”- Nu kommer hunden.”)
  och då var det inte lika roligt längre.
   
  Carl Barks Donald Duck beledsagade mig från 5 års ålder 1950 (mina storasystrar lärde mig läsa i förtid) till början på 60-talet, då han lade av.
  I intervjuerna efter det att denna geniala tecknares namn trots Disneys motstånd blev känt framgår det att han var ytterst besvärad av att han allt eftersom tiden gick kritiserades för att han drev med diverse folkslag. Hans Kalle Anka från 1947 och framåt är resultatet av en skarpsynt iakttagelseförmåga som driver hejdlöst med borgerligheten, med kapitalister (Joakim von Anka), mot maktahavarna i Ankeborg, jurister, psykologer, stadens ”fädrar”, bönder och stadsbor, alla fick de sitt av hans skopa. Det var nog det som irriterade moralisterna, men för att stoppa honom vände de sig inte mot det som de egentligen retade sig på, istället använde de ett effektivare vapen, rasistvapnet. Barks satir riktade sig som sagt mot allt motsägelsefullt han iakttog, och ibland drabbade det till exempel voodoreligionen och liknande dumheter.
  Han fick inte driva med nationaliteter och med minoriteter längre, vilka begränsningar gjorde att han kände olust i sitt skapande. Han beskrev det som att hans skapelserum blev trängre och trängre. Därför blev hans sista alster rätt oinspirerade, och till slut tröttnade han och hoppade av, skyllande på åldern. (Han var väl 65 då, men levde tills han var 99)
  Glädjedödare alltså. Är de mänsklighetens räddning?
   
   

 77. Börje S.

  Glädjedödare. Är skeptikerna, så rikligt företrädda här i Maggies blogg, glädjedödare för sådana som Erik Svensson?
   
  För att kolla hur det är med det klickade jag mig in till det lejons näste och förfärdigade en liten kommentar. Den skall granskas och jag är lite nyfiken på om den kommer att ta sig igenom åsiktsfiltret. För skojs skull kopierar jag in den här.
  Under etiketten ”Labels” har du namnet ”James Hansen”. Denne James Hansen förutspådde på 1900-talet att New Yorks gator år 2000 skulle vara vattenfyllda. Han har även offentliggjort spådomar om avsevärda temperaturhöjningar på 2000-talet som alls inte inträffat. I dagarna har det framkommit att tidigare spådomar i IPCC_rapporterna om torka och 40%-iga skördeminskningar i n:a Afrika inte har vetenskapligt fog för sig. (Satellitfotograferingar har visat att ökenutbredningarna minskat, enligt vittnesmål i TV från en satellitfotografigranskande Lundaprofessor vars namn jag glömt för tillfället.) Himalayas gläciärer kommer att finnas kvar så länge vi och våra efterlevande lever, trots IPCC:s tvärsäkra påstående att de alla kommer att vara hockus pockus putzweg år 2035. IPCC:s ordförande Pauchari har inhöstat sisådär 10 millioner i svenska kronor från Carniege i USA och från EU i forskningsstöd genom att torgföra denna lögn (han visste att det var en sådan) som dagsens sanning. Vad mer behöver jag för att bedöma IPCC och den etablerade klimatforskningen som fiffel och båg? Tja, Hockeykurvan, specialbeställd av IPCC är inte dålig i det hänseendet. Att med några enkelt hopfuskade streck utplåna allt som skriftliga vittnesmål, arkeologin, oceonagrafin kommit fram till om 1000-talets värmeperiod gör mig och en hel del andra lite vaksamma. De efterföljande hockeyklubborna i IPCC:s rapporter grundar sig på ett fåtal speciellt utvalda träd i Sibirien, vilka fått äran att delta i klimatbluffen framför flertalet av de träd som fanns tillgängliga. De fåtaliga ärorika träden hade duktiga årsringar som stämde med hypotesen, flertalet, de andra var sannskyldiga förrädarträd som haft fräckheten att växa på ett sätt som vederlade hypotesen om temperaturhöjningen orsakad av människans förbränning av olja, kol och gas. Tittar man sedan på Santers diagramfusk i Nature just före Kyotoavtalet 1997 (?) så är saken klar. Santer klippte bort de delar av dataserien som inte stödde hypotesen och fick genom denna enkla åtgärd ihop ett uppåtriktat diagramstreck visande att temperaturen accelerde oerhört. Utan saxen hade strecket blivit horisontellt. Lite senare förvanskade samma Santer den vetenskapliga delen i 3:e IPCC-rapporten genom att stryka vetenskapsdelens ”vi vet inte” och skriva dit sitt eget ”det vet vi visst det”. Klimatjippot beräknas i framtiden ge en årsavkastning på mellan 2 till 10 BILLIONER dollar årligen. Till vem?? VEM ska bada i dessa osannolika massor av pengar, motsvarande folkflertalets arbetsinsatser? Följ pengarna! Om du inte har gjort det innan, gör det nu så förstår du. Men du vill kanske inte förstå? Eventuellt har du förstått för länge sedan. Det är pengar det gäller. Precis som i alla tider, sedan pengasystemet dök upp. Och så makten förstås. Också det precis som i alla tider. ”Paris kan vara värt en mässa”. ”Världen kan vara värd lite klimatlögner, ja en hel hoper med ljugerier om så skulle behövas.” Börje S.

 78. Börje S.

  Helvete, jag glömmer alltid att jag måste trycka 2 ggr på vagnretur för att få styckeindelning.
   
  Sådär ska jag göra.
  Inte såhär.
   

 79. Börje S.

  Jag pallar inte att låta ovanstående inlägg framstå som oläsligt för att jag missat styckeindelningen. Ni får förlåta mig, jag måste ge det ett försök till:
   
  Alltså, jag skrev nedanstående för att utröna om Erik Svensson kan släppa igenom inlägg som inte fullt ut stöder hans syn på klimatbluffeländet:
   
  Under etiketten ”Labels” har du namnet ”James Hansen”. Denne James Hansen förutspådde på 1900-talet att New Yorks gator år 2000 skulle vara vattenfyllda. Han har även offentliggjort spådomar om avsevärda temperaturhöjningar på 2000-talet som alls inte inträffat.

  I dagarna har det framkommit att tidigare spådomar i IPCC_rapporterna om torka och 40%-iga skördeminskningar i n:a Afrika inte har vetenskapligt fog för sig.
  (Satellitfotograferingar har visat att ökenutbredningarna minskat, enligt vittnesmål i TV från en satellitfotografigranskande Lundaprofessor vars namn jag glömt för tillfället.)

  Himalayas gläciärer kommer att finnas kvar så länge vi och våra efterlevande lever, trots IPCC:s tvärsäkra påstående att de alla kommer att vara hockus pockus putzweg år 2035.
  IPCC:s ordförande Pauchari har inhöstat sisådär 10 millioner i svenska kronor från Carniege i USA och från EU i forskningsstöd genom att torgföra denna lögn (han visste att det var en sådan) som dagsens sanning.

  Vad mer behöver jag för att bedöma IPCC och den etablerade klimatforskningen som fiffel och båg?

  Tja, Hockeykurvan, specialbeställd av IPCC är inte dålig i det hänseendet. Att med några enkelt hopfuskade streck utplåna allt som skriftliga vittnesmål, arkeologin, oceonagrafin kommit fram till om 1000-talets värmeperiod gör mig och en hel del andra lite vaksamma.
  De efterföljande hockeyklubborna i IPCC:s rapporter grundar sig på ett fåtal speciellt utvalda träd i Sibirien, vilka fått äran att delta i klimatbluffen framför flertalet av de träd som fanns tillgängliga. De fåtaliga ärorika träden hade duktiga årsringar som stämde med hypotesen, flertalet, de andra var sannskyldiga förrädarträd som haft fräckheten att växa på ett sätt som vederlade hypotesen om temperaturhöjningen orsakad av människans förbränning av olja, kol och gas.

  Tittar man sedan på Santers diagramfusk i Nature just före Kyotoavtalet 1997 (?) så är saken klar. Santer klippte bort de delar av dataserien som inte stödde hypotesen och fick genom denna enkla åtgärd ihop ett uppåtriktat diagramstreck visande att temperaturen accelerde oerhört. Utan saxen hade strecket blivit horisontellt.

  Lite senare förvanskade samma Santer den vetenskapliga delen i 3:e IPCC-rapporten genom att stryka vetenskapsdelens ”vi vet inte” och skriva dit sitt eget ”det vet vi visst det”.

  Klimatjippot beräknas i framtiden ge en årsavkastning på mellan 2 till 10 BILLIONER dollar årligen. Till vem?? VEM ska bada i dessa osannolika massor av pengar, motsvarande folkflertalets arbetsinsatser?

  Följ pengarna! Om du inte har gjort det innan, gör det nu så förstår du.
  Men du vill kanske inte förstå?
  Eventuellt har du förstått för länge sedan. Det är pengar det gäller. Precis som i alla tider, sedan pengasystemet dök upp.

  Och så makten förstås. Också det precis som i alla tider.

  ”Paris kan vara värt en mässa”.

  ”Världen kan vara värd lite klimatlögner, ja en hel hoper med ljugerier om så skulle behövas.”

  Börje S.

 80. Inge

  Helt off topic (kanske) vill jag tipsa om en bok jag nyligen läst och som jag också tror Maggie läst.
  Den heter ”Global nedkylning” och är alltså på svenska. Den är skriven avFredrik Charpentier Ljungqvist och beskriver 10.000 år av mänsklig utveckling, olika kulturer i olika tidsåldrar fram till nutid, en historiebok där klimatförändringarna tas med som en viktig del i utvecklingen och därför ger en riktigare bild av kulturers uppgång och fall. Jag tycker den var väldigt bra och lärorik.
  Jag hittade den genom Daniel Hanssons blogg ”Hela havet stormar”, han är med som granskare av boken och den var inte dyr.
  http://helahavetstormar.nu/

 81. Börje # 77 – Jag kan inte räkna dem alla, de prov på förvanskning av vetenskap vi hört … 
  Fortsätt gärna med att ställa samman dem, men vi får inte glömma hockeykurvan för allt nytt. 
  Som den bokfreak jag är har jag i veckan sett till att få hem THE HOCKEYSTICK  ILLUSION Climategate and the Corruption of Science. Här går A.W. Montford (bishophill) grundligt igenom (c:a 400 sidor) arbetet med att avslöja Mannkurvan. Boken är som Wibjörn Karlén skriver i sin kommentar till boken en spännande resa, den ger exempel på hur manipulation av data och rutiner för publicationer kan ändra hela världens uppfattning av en viktig fråga. 
  Boken är verkligen en rysare och man undrar hur i hela friden hockeyteamet kunde få fortsatt förtroende efter Wegmanrapporten. 

 82. Claudius

  Inge #78: Charpentier Ljungqvists bok har nämnts här tidigare, du är inte alls off topic. Har själv inte läst den än men jag har fattat att den är högintressant.

  T o m Sveriges Radio har observerat boken, och det utan att såga eller fördöma den.

 83. magnus

  Peter Stilbs#30 mfl

  om utandningsluft:

  Så länge världens befolkning ökar (dvs biomassan ökar) så fungerar mänskligheten som kolsänka.

 84. magnus

  Har du verkligen funderat igenom detta, och räknat på det?
  Alltså hur mycket C kan ’sänkas’ i en människa? Det är ngt kilo totalt. Vad jämför du detta med?

 85. magnus

  Jonas N 84

  Man behöver inte räkna speciellt länge.
  om biomassa ökar totalt så ökan mängden C som finns i människor. Kolatomerna tas från omgivningen (mat). Nästan allt går tillbaka till omgivningen (utandning) men inte allt för då skulle vi inte växa.

  7 miljarder människor väger ca 300 miljoner ton (räknat på drygt 40 kg i snittvikt).
  Av detta är ca 10-20% kol. (jag minns inte på rak arm, nån som har siffran?)

  Det är nog mer avgörande i sammanhanget hur maten produceras, än hur mycket co2 vi andas ut.

 86. magnus

  Jag menar att diskussionen hur många procent av si och så som människans utandningsluft utgör är en meningslös lek med siffror i bästa fall.

  Medvetet vilseledande?

  Mycket möjligt om du frågar mig

 87. tty

  Det verkar som om den nyazeeländska motsvarigheten till SMHI nu har tvingats erkänna att ”justeringarna” av nyazeeländska klimatdata är odokumenterade och inte går att rekonstruera. Man skall nu tydligen ”göra ett omtag”:
  http://www.climateconversation.wordshine.co.nz/2010/02/niwa-loses-opts-for-fresh-start/

 88. Magnus, man brukar tala om AGW, om att människor är orsaken, genom sin förbrukning av fossila bränslen, CO2.

  En hel del brukar framföra ’överbefolkning’ som ett problem.

  Vad jag bad dig fundera över var att jämföra mängden kol som man lagra (sänka) i en människa totalt, med den mängd kol den frisätter genom sina behov av allt möjligt, el, transporter, produkter, mat osv. Och se vilken av dem som är större än den andra, och hur många ggr, eller tiopotenser.

  Det eär mycket möjligt att du inte förstod att det var jag kommenterade.

  Medvetet missförstått? Det är möjligt, men eg tror jag inte det …

 89. Såg först nu att duju skrev ungefär samma sak i #85. Dvs att en människa inte utgör en nettosänka, utan orsakar motsatsen. Därför undrar jag varför du tog upp detta med ’sänka’!? Kanske för att märka ord.

  Men här kan du hitta ngt mycket roligare. En riktigt hjärndöd artikel om Exxon och hur oljepengar används för att finansiera de organiserade försöker att stjälpa den ädla klimatforskningen (Not!):

  http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/thinktanks-take-oil-money-and-use-it-to-fund-climate-deniers-1891747.html

  Du var ju inte lite på sådant tidigare, mangus. Eller hur?

  😉

 90. Magnus, jag brukar använda liknande resonemang för att visa att Sydamerikas regnskogar inte är världens lunga….
  Så länge det inte är en kolsänka så skapas inte ett nettobidrag syre.
  Däremot är jordens torvmossar exempel på motsatsen.
  En skojig kolsänka som funnits i tusentals år är Östersjöns algdöd.
  Börje #77, bra skrivet, jag håller dessutom med om dina slutsatser i #76 .

 91. magnus

  Jonas 89

  Någon tyckte att det var en god ide att dra in människans utandningsluft som ett argument för något. Jag menade att det var ett feltänk att påstå att människor släpper ut koldioxid. (om man bara ser till utandningsluften)

 92. Japp, jag noterade det. Det är människors verksamhet som är avgörande, inte deras metabolism. Inte heller de sänkta kolet i deras kroppar. Eftersom det också återgår vid frånfället.  Man skulle kunna säga att du bemötte lite mindre relevanta fraser med lika irrelevanta, och nu säger ’men det var han som började’

  OK, fair enough.

  På ett annat ställe hade jag en lista över mycket mer vanliga saker som massor med AGW-troende folk vill  ”dra in …  som ett argument för något”

  Jag tom frågade om där fanns ngt du kanske själv ville argumentera för (som relevant i sakfrågan). Jag tror inte du ville avfärda ett enda av dem som ’feltänk’ även om du inte försökte försvara samtliga med lite beskäftiga fraser om att isbjörnsungar finns osv 

 93. magnus

  Jonas N

  ”Inte heller de sänkta kolet i deras kroppar. Eftersom det också återgår vid frånfället.” skriver du
  ”Så länge världens befolkning ökar (dvs biomassan ökar) så fungerar mänskligheten som kolsänka.” skrev jag

  Förklara gärna utförligt varför mitt uttalande är fel

  Det var bara en grej som slog mig när jag läste Peters inlägg #30. Ibland menar man precis det man skriver och skriver bara det man menar. Om du tycker att det betyder att jag är dum i huvudet eller AGW taliban (eller både och!) får det stå för dig.

  Andra läsare fattade nog vad jag menade.

 94. Magnus, det är fortfarande bara ordmärkeri (även från mig):
  Den mänskliga biomassan kan ses som en pytteliten kolsänka när den ökar. Mänskligheten som sådan gör det inte. Efeterson den använder mer kol än den stoppar i sig i munnen och blir kvar innanför.

  Jag har inte kallat dig klimattaliban och heller inte dum i huvudet. Möjligen har några saker du skrivit varit eller iaf verkat dumma. Om Exxon tex …

 95. magnus

  ok vi går vidare till nåt annat att bråka om 🙂