Funderingar i semestertider

Som många av KU:s läsare vet har jag av DN utnämnts till en av Sveriges ledande klimatförnekare. Jag har skrivit till både journalisten och ansvarig utgivare med en beskyllning för ohederlig journalistik. Jag hade läst den första tredjedelen av artikeln, men sedan fick min antagonist reagera på vad jag, enligt journalisten hade sagt. Jag fick dock ingen chans att bemöta vad han sagt. Det var det jag ansåg och anser vara ohederlig journalistik.

Men, som jag brukar säga så säger nedsättande epitet mer om den som uttalar dem än om den de sägs om. Jag har också skrivit “en motartikel” som jag skickat till både ansvarig utgivare och den journalist som författat artikeln. Jag tror inte att man kommer att låta mig komma till tals i tidningen, men jag tycker att det är min skyldighet att först vända mig till DN. Jag kommer så småningom att använda min motartikel som ett inlägg, men först får DN en möjlighet att låta mig svara i tidningen.

Detta om detta, nu över till något helt annat, eller kanske inte ändå. Det har länge talats om en åsiktskorridor i Sverige, något som alltid förnekas av dem som är mitt i den. De tycker att det är fritt fram för alla tänkbara åsikter, men eftersom de åsikter som ligger utanför korridoren inte ens är tänkbara för dem så har de naturligtvis helt rätt. Vi som i vissa frågor har otänkbara åsikter har naturligtvis en annan uppfattning.

Nu påstås det ibland att det inte längre går att “brunsmeta” alla som exempelvis är kritiska till invandringspolitiken. Men den fråga jag ställt är hur är det med epitetet klimatförnekare – går det fortfarande att använda för att tysta motståndare?

Än så länge verkar det ju faktiskt vara så. Eftersom Sveriges internationellt mest respekterade klimatforskare blivit kallad klimatförnekare är det knappt att man vågar publicera vad han skriver.

Detta trots att han alltid åberopar IPCCs rapporter som den bästa informationskällan. Problemet är ju bara att eftersom Lennart Bengtsson inte ser uppvärmningen som ett omedelbart hot så är även han utnämnd till klimatförnekare.

En fråga i sammanhanget kan ju vara om det är tillåtet att berätta om allt gott som klimatförändringarna för med sig. Jag råkade gå in på en av våra länkar (GWPF forum) där det berättas om en förväntad rekordskörd av ris i Indien. Anledningen är att monsunregnen i år varit osedvanligt rikliga, tvärt emot alla förutsägelser om motsatsen.

Det är väl känt, även om MSM inte gärna berättar om det, att skördarna världen runt ökar år från år. Vissa år kan naturligtvis skördarna slå fel i en del av världen men totalt sätt ökar de. En intressant följd av att skördarna ökar är att den totala arealen jordbruksmark inte längre ökar, utan snarare minskar. Mer om detta här och här (länkar på engelska).

Jag är säker på att bland KU:s läsare finns det många som kan ge goda exempel på allt gott som koldioxidberikning av atmosfären och av ett varmare klimat kan föra med sig.

Avslutningsvis kan det väl vara värt att nämna att även om nattmörkret inte varar länge vid denna tid på året så är det ändå åtminstone i den södra delen av landet möjligt att spana efter kometen NEOWISE.

Och annars är det bara att konstatera att jorden just nu är som längst ifrån solen, samtidigt som juli brukar vara den globalt varmaste månaden på året. Det bör kanske också påpekas att det där med att vi just nu är som längst ifrån solen har en trevlig bieffekt, nämligen att sommarhalvåret är ungefär sex dagar längre än vinterhalvåret.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Public Service kan konsten att förvränga informationen i sina nyhetssändningar. Det är inte bara klimathotet som rapporteras ensidigt.
  T.ex. anges att USA har 138000 döda i corona. Detta ska då jämföras med Sveriges 5500 döda. Bilden som ges i nyhetssändningarna är att coronadödligheten är mycket större i Trumps USA än i Sverige. Detta för att putsa på Sverigebilden att vi är mycket bättre än andra och gör rätt.
  Men eftersom befolkningarnas storlek är väldigt olika är det relativa dödligheten 418 döda per miljon invånare för USA och 548 döda per miljon invånare för Sverige. Då blir Sverigebilden nedsolkad av verkligheten vilket inte passar regeringen och den skattemedelsfinansierade Public Service.

 2. Robert Norling

  #1 Ivar Andersson
  Det är lite värre än vad dina siffror visar.
  Sverige har 561 avlidna/miljon och närmar oss snabbt Italien som har 599.
  Vi passerade Frankrike för ett tag sedan som nu 484 men till Spanien har vi en bit kvar som har 628
  https://c19.se/global

 3. Den likriktning och fundamentala okunnighet, eller ovilja att publicera korrekt information, i media är skrämmande. Men kan Biden utse Gore till klimatrådgivare och få fler röster på grund av det är nog allt hopp ute och det är bara hoppas att vi som inte tror att människans påverkan på klimatet är ett allvarligt problem har fel. För det vore ju tragiskt om man håller fattiga i världen kvar i fattigdom , eller ökar andelen som lever i fattigdom, helt i onödan. Om vår levnadsstandard sjunker endel är väl inget större problem men jag vet ännu ingen ekonomi som klarat av att sänka levnadsstandarden (BNP) utan att råka in i en okontrollerad nedåtgående spiral men MP och Bolund har säkert, tillsammans med Svante Axelsson, lösningen på det problemet. ( Är ingen vän av Trump )

 4. Evert Andersson

  ”Detta om detta, nu över till något helt annat, eller kanske inte ändå. Det har länge talats om en åsiktskorridor i Sverige, något som alltid förnekas av dem som är mitt i den. De tycker att det är fritt fram för alla tänkbara åsikter, men eftersom de åsikter som ligger utanför korridoren inte ens är tänkbara för dem så har de naturligtvis helt rätt. Vi som i vissa frågor har otänkbara åsikter har naturligtvis en annan uppfattning.” En fullständigt genial formulering!

 5. Rolf Mellberg

  Tack Sten för att du står rakryggad i frontlinjen i kampen mot inkvisitionens hantlangare och dess (fega och/eller helt inkompetenta) medlöpare.

  Låt mig kasta ur mig en något vild idé:

  Sätt upp ett ”stånd” vid ingången till ett stort köpcentra i rusningstid.
  Spänn en banderoll ovanför med texten:
  —-
  De kallar oss FÖRNEKARE…
  Det är en falsk anklagelse…. Och djupt kränkande!!!
  Klimatfrågan måste belysas allsidigt!
  —-
  Ett blädderblock med 5-10 punkter kritik mot klimat-propagandan.
  Lite flygblad med främst web-adresser och gärna försäljning (eller bara demo) av några ”tabustämplade” böcker om klimatet. Elsas, Lennarts, Göstas, Staffans, samt info om Michael Shellenberger senaste utspel och hans bok Apokalypse never.

  Skulle det kunna bli en framgång kanske?

  Någon frivillig bland läsare här?

 6. Björn

  De verkliga klimatförnekarna är de som förnekar forskarnas roll, att bilda hypoteser och ifrågasätta andras hypoteser. Att ifrågasätta är inte att förneka, det är att driva forskningen framåt. De som förnekar andras rätt att kritiskt granska, är i min mening inga äkta eller riktiga forskare.

 7. SatSapiente

  #1 , 2
  Låt oss inte vara så negativa, titta på prognostiserat utfall istället.
  https://covid19-projections.com/
  Då ser vi att Sveriges kurva över dödsfall, som är det enda jämförbara måttet, är stadigt sjunkande.
  Jämför med USA, Brasilien, Indien, Mexiko mfl. Se också på de länder och regioner som nu i panik ”tokstänger” när spridningen av viruset ökar igen.
  Att Sverige sen hade en urusel beredskap, både politiskt, myndighetsmässigt och resursmässigt, gjorde att vi hamnade där vi är nu och går inte att göra något åt nu i efterhand.

 8. Staffan Lindström

  5 Rolf Mellberg
  ”…Staffans….” Menar du Staffan Quists och Joshua Goldsteins ”Klimatnyckeln, eller?

 9. Lasse

  #8 Gissar på Staffan Mörner : https://klimatforum.com/author/stamor1958/

  Sten K -ser fram emot DN replik.
  Vore det möjligt med en uppdatering om vad saken gäller?
  Ett förlorat vad?

 10. Rolf Mellberg

  #8

  Just denne Staffan Mörner, nu även med tryckt alster:
  https://www.adlibris.com/se/bok/borde-man-oroa-sig-for-klimathotet-9789151926988

  Staffan Qvist är också en person att hålla ett öga på. Hans primära mål är ju att utveckla kärnkraften varvid han använder klimathotet som batong. Det kan jag överse med då ingen med säkerhet kan veta hur stor klimatkänsligheten är eller med vilka tidskonstanter haven sväljer CO2.

 11. Rolf Mellberg

  #1, #2, #7

  Jag tycker också att man nog kan vara lite mer positiv till själva strategin – ”att försöka hålla hjulen lite mer igång” än alla dessa panik-stängda länder har gjort. Här stödjer jag mig mot klimathjälten Mig Lewis, se länken nedan.
  Sverige kan kritiseras för mycket under denna kris men vi tillhörde i alla fall inte de länder som blint trodde på Neil Ferguson hysteriska katastrof prognoser.
  Sen kan man undra om det var tur eller skicklighet?
  https://judithcurry.com/2020/06/28/the-progress-of-the-covid-19-epidemic-in-sweden-an-analysis/#more-26403

 12. latoba

  #5 Rolf Mellberg
  Bra idé, men det måste vara en person med omfattande kunskaper som står där.

 13. Adepten

  Sten Mycket Intressant. Eftersom DN artikeln där du utnämnts till en av Sveriges ledande klimatförnekare ligger bakom en betalvägg önskar jag att du lägger in även denna när du kommer med ditt inlägg här.
  Jag har även uppfattad att du inte har något emot en koldioxidberikning av atmosfären eftersom den påskyndar växtligheten. Nu har jag läst att det inte är bra därför att ogräset konkurerar ut våra grödor dessutom urlakas de på vitaminer och mineraler eftersom växterna kolhydratiseras av ökad koldioxid och på så sätt gör oss fetare.
  Din länk om återskogning är helt i min linje om man inte nu använder skogen till att framställa biodrivmedel för förbränning. All förbränning bidrar till luftföroreningar. Forskning har visat att långvarig exponering för föroreningar som partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer(PM2,5), t.ex. kvävedioxid (NO2) och svaveldioxid (SO2) kan minska lungfunktionen och orsaka luftvägsbesvär. Dessa föroreningar har också visat sig öka risken för infektion med virus som riktar sig mot luftvägarna. Även Intensiv boskapsproduktion och hönsuppfödning producerar stora mängder ammoniak och bildar därmed en betydande mängd PM2,5 partiklar.
  Slutligen önskar jag att flera ”kunniga” klimatalarmister ska kommentera vad som tas upp på denna sajt så att man får en spänstigare debatt. Risken är att detta forum endast blir en ryggdunkar sajt som klimatalarmisterna kan peka finger mot. Tyvärr misstänker jag att klimatalaristerna inte orkar med detta p.g.a. att de har brist på energi, kunskap eller vad det nu kan bero på.

 14. Evert Andersson

  Staffan A. Qvists och Joshua S. Goldstein Klimatnyckeln nämns i ett par kommentarer. Goldstein står för klimatdelen av boken och är i stort sett värdelös. Till och med för klimathotare då den känns för gammal och överspelad enligt min mening.

  Qvists del handlar om energi och han har många vettiga synpunkter. Om den vore obligatorisk semesterläsning för våra riksdagspolitiker skulle vi kunna få en rejäl kursändring i energipolitiken. Han ’mördar i stort sett 100 procent förnybart som nonsens och ger den bästa sågning jag sett om att batterier ska kunna vara någon betydande del av lösningen. Det vill säga vår plan som vi investerar stort i. Han säger att koldioxidminskningen bara kan klaras med kärnkraft. Som till varje pris ska bort! Historiens dom över galenskaperna kommer att bli hård.

 15. Rolf Mellberg

  #13 Adepten

  Håller helt med om att en kompetent debatt vore guld värd men tragiskt och oerhört upprörande är att alarmisterna vägrar sen 10-15 är att ”möta” skeptiker. Stigmatisering, smutskastning och propaganda i Goebbelsk stil används i stället.

  Men det kan vara lite kul att veta att när denna blogg hade startats så gjorde alarmisterna ett mot-drag och skapade UI, se nedan.

  Läs gärna den senaste posten, 8 månader gammalt, vilken bedrövlig soppa 🙂

  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/

 16. #7 SatSapiente
  Jag var inte ute efter corona jämförelser utan ville visa hur Public Service förvränger informationen i sina nyhetssändningar genom att visa absolutvärden och inte relativa värden.

 17. Ulf

  Svar 11

  Exakt, höjden av ynkedom är ändå att göra som Spanien, stänga ner allt och sedan kräva att någon annan ska betala dumheterna. Nu har t o m spansk domstol reagerat och upphävt nya lock downs. Troligen har lock downs krävt och kommer kräva betydligt fler dödsoffer än viruset, men det räknar ingen.

 18. Adepten #13

  för ett antal år sedan blev jag ganska road.

  i flera år hade vi skeptiker känt till att det växte bättre med mer koldioxid. Inte ett ord om detta, varken i stora media eller i Forskning och Framsteg.

  MEN, plötsligt hittade man en undersökning som antydde att det i någon mening kunde vara sämre näringsinnehåll i som tack vare koldioxid-berikad atmosfär vuxit snabbare.

  DÅ kunde man tala om, det som

 19. Plötsligt fel knapp

  fortsättning på ovanstående

  DÅ kunde man tala om det som dittills bara pålästa klimatskeptiker kände till — det växer bättre med mer koldioxid!

  Nu ljög jag! Det var inte bara klimatskeptiker som visste detta — det visste de flesta som odlade grönsaker i växthus. De brukade hålla ungefär 1000 ppm (mot 400 i atmosfären) i sina växthus.

  Jag tror att nästan alla tomater, gurkor och liknande grönsaker som du äter har odlats i koldioxidberikad luft.

 20. Erland Hällström

  Bra skrivet tycker jag, Men jag reagerar alltid när bildade människor skriver ”i stort sätt”. Tyvärr tror jag inte att fingret träffade fel tangent då man ser detta rätt så ofta. Det heter ju ”i stort SETT”.

 21. Lars i Huddinge

  #6 Björn
  Bra formulering!
  Kan tillämpas mot de flesta aktivister.
  Lägg det i minnet.

 22. Fredrik S

  Nu har jag inte läst artikeln men bra att du står på dig Sten, de är ju en sekt där i vår vackra huvudstad och delar av DN är ju som en egen familj inom denna.

  De åker (åkte) omkring i sitt egna inhyrda tåg i Europa drivet av självbelåtenhet så utfallet var ju förväntat.

 23. Sten Kaijser, att koldioxid gynnar växter har varit känt länge. Min far arbetade i Bertil Norrsells orkidéodling i Tollarp. Redan i början av 60-talet installerades där förbränning av propan (?) direkt i växthusen i avsikt att öka tillväxten genom högre koldioxidhalt.

  I slutet av 60-talet drev mina föräldrar kommersiell tomatodling i kallväxthus. Tomatplantorna växte i jorden i växthusen. Stallgödsel utgjorde grundgödslingen före planteringen. En nära granne lät vid samma tid bygga moderna växthus där tomaterna växte i bäddar av mineralull vari näringsberikat vatten flödade, uppvärmda med gas där avgaserna leddes in i växthusen. Sålunda med kraftigt förhöjd koldioxidhalt.

  Både grannen och mina föräldrar var mycket nyfikna på om tomaternas smak skulle påverkas av att växa i vatten. Att koldioxiden skulle påverka smaken dryftades inte alls. Vid samma sort och samma mognadsgrad fanns ingen skillnad alls. Viktigast för smaken var att tomaterna kunde bli fullmogna på plantan i tillräckligt solsken. Även om näringsinnehållet då inte analyserades ger smaken en god indikation. D.v.s, om smaken var densamma, var troligen näringsinnehållet också så. Vilda djur leds av smaken till de mest näringsrika växterna.

  Om, och jag säger om, växter i dag har mindre näringsinnehåll, misstänker jag att det beror på den växtförädling som skett i riktning mot bättre hållbarhet och mindre garvsyra i grönsaker och bär. Om frukt och grönsaker idag smakar sötare, beror det inte nödvändigtvis på att de innehåller mer socker, men kanske på att garvsyrans bittra och sura smak minskat. Med mindre garvsyra följer också mindre njutbar smak och kanske också mindre vitaminer och mineraler.

 24. Lars Mellblom #22

  Stort tack,

  det är kommentatorernas kunskaper som är denna bloggs stora behållning

 25. Lasse

  https://wattsupwiththat.com/2020/07/13/bbc-asks-dr-willie-soon-to-respond-to-climate-conspiracy-claims/

  Willi Soon ger BBC svar på insinuationer. Läsvärt!

 26. PK

  Artikeln ligger bakom DNs betalvägg. Går den att läsa den någonstans? Kan den sammanfattas?

 27. Hörde lite av ett inslag i Vetenskapsradion. Marie-Loise Kristola pratde om kostnaden med koldioxidutläpp. Vadå för kostnad? Ökad CO2-halt ger bättre skördar. Blir det dessutom något varmare så är det också positivt, mindre frost och längre växtsäsong. Det är framförallt låga temperaturer som tycks öka, alltså inte lika låga. Myten om ökade extremväder är falsk.

 28. Skogsmannen

  Lars #22!
  Beror inte vattnig smak på tomater på att dessa ofta fraktas långt och mognar i lådorna (jfr bananer) varför de missar massor med sol i mognadsprocessen.

  Sten!
  Det enda du gjort som är klanderfritt är att du låter dig intervjuas av en så oseriös tidning som DN. Det är inte utan orsak som DN och de övriga tidningarna rasar i försäljning. Sensationsjournalistik är idag mycket viktigare än seriös dito och folk har betalar inte för sånt längre.

 29. Rolf Mellberg

  #27:Sören

  Visst är det mycket extremväder nu för tiden!!!
  T ex just nu har vi ett extremt typiskt svenskt semesterväder.
  Mellan 13 och 15 hela dan och inte en skymt av solen.

 30. Håkan Bergman

  Skogsmannen #28

  Med billig energi i överflöd finns det inga problem. Vi skulle kunna odla allt vi behöver året runt själva och skörda när tomaterna, eller vad vi nu vill ha, är mogna.

 31. Fredrik S

  Lars Mellblom #23

  Instämmer med Sten!

  Det var ett berikande inlägg.

  Skogsmannen #28

  Det som miljöpartister och sektmedlemmar torde klia i huvudet mest av av är nog om svenska tomater är klimatvänligare än tex spanska. För några år sedan var det betydligt bättre att köra med lastbil från Iberiska halvön men nu verkar alla miljöpartister som letat sig in i systemet kommit fram till att svenska är nog så klimatvänliga. Till stor del pga av att en del av uppvärmningen av växthusen sker med biobränsle som pellets läste jag.

  Detta sitter de nog och funderar på om de ska tro på även de som skrivit om det.

  Annars mognar väl tomater i efterhand bäst på kvist?

 32. Fredrik S

  För övrigt ansåg Naturskyddsföreningen blixtsnabbt att vi ska köpa svenskt eller helst odla hemma.

 33. #28 Skogsmannen#

  Jo precis, men grannen och mina föräldrar var äkta nyfikna, eftersom odlingstekniken i vattenbäddar var ny för dem.

  Undertecknad bodde 8 år i södra Spanien runt 1980. Aldrig har jag ätit så välsmakande frukt och grönsaker som då! Jämför med det dåliga rykte de har i Sverige. Orsaken är utan tvekan att de för export skördats halvmogna och eftermognat i transporten och i svenska lager.

  Sen är jag osäker på om svenska konsumenter gillar smaken på solmogen frukt eller tomater. Smak är inlärd och efter ett halvsekel med omogen frukt torde det vara vad som numera efterfrågas, hélas.

 34. Ingemar Nordin

  Apropå tomater. Före Coronan besökte vi allt som oftast Tomatens Hus utanför Landskrona. De har en enorm tomatodling och säljer tomater av alla sorter i sin butik. I den lilla restaurangen serverar de allt möjligt gott, t.ex. tomatpaj och tomatsoppa. Mycket smakligt!

  Och utanför växthuset står en jättetank som det står ”CO2” på med stora bokstäver. Tydligen känner de inte den minsta klimatskam. 🙂

 35. ”30 Håkan Bergman”

  Det är önsketänkande. Sverige får inte billig, riklig och pålitlig energi i vår tid och konsumenterna vill med all sannolikhet inte köpa smakrika frukter och grönsaker.

 36. Karl Erik R

  #13 Adepten

  Kvävedioxid NO2 och svaveldioxid SO2 är inte partiklar, de är gaser i normala temperaturer. Men dåliga för hälsan är de ändå. NO2 är långsiktigt dåligt för lungor, hjärta och kärl. SO2 är både akut och långsiktigt skadligt. Vid kontakt med vatten, t ex i luftrör och lungorna, bildas svavelsyrlighet och effekten av en syra där kan man nog förstå.

 37. Lars Cornell

  #34 Ingemar och Rolf. Den där ”CO2″-tanken väckte mitt intresse. Hur mycket kostar CO2 att köpa och frakta och förvara? Hur mycket av just tank-gasen blir tomat?

 38. PK

  #31 Fredrik
  En stor del av växthusen i Sverige, som dessutom oftast ligger nära villabebyggelse, värms idag upp med returflis, dvs bla byggavfall. Rening av utsläppen är mer än bristfällig. Mycket av det brännbara som grävdes upp när metron i Köpenhamn byggdes eldades i svenska växthus. Naturgasen som användes tidigare släpper i stort sett bara ut CO2 varav en stor del användes som gödning. Målat byggavfall räknas som biobränsle, klimatneutralt, förnybart, återvinning etc etc. Vore intressant och se cancerstatistiken i en del av dessa områden som växthustäta Påarp i Skåne.

 39. Skogsmannen

  Eftersom NOx och SOx diskuteras i denna tråd kan jag bara nämna att det känns ganska fånigt när jag nu funderar på att investera i en ny traktor att behöva lägga pengar på avgasrening (adblue). Nedbrytningsprodukten av NOx och SOx än nämligen precis samma sak som ligger i mineralgödselspridaren. Än tröttsamare blir de med skogsmaskiner där NOx och SOx tas upp av skogen närmaste 25 metrarna.

  För fordon i stadstrafik är det dock mycket välmotiverat att kräva avgasrening!

 40. Fredrik S

  Rolf Mellberg #29

  Lite skönare väder på gång, snart kommer det några dagar med 26 grader så SMHI åter kan varna oss om höga temperaturer.

 41. Lars

  #13 Adepten

  Det finns nog manga andra faktorer som har mycket större inverkan pa var fetnad än en ökad koldioxidhalt i atmosfären… Och för människor I absolut fattigdom är det problemet nog sekundärt.

 42. Håkan Bergman

  Lars M. #35

  Jo så är det nog. För egen del blir det nästan uteslutande krossade tomater, som faktiskt smakar just tomat. Billigt, hållbart och gärna med chili också, bra för magen har jag märkt.

 43. Adepten

  #19 Sten Kaijser
  Det är därför mina tomater och gurkor som jag odlat själv i växthuset smakar bättre eftersom de inte är koldioxidberikade på konstgjort vis. Men det kan ju också vara att frugan är där och pysslar om dem 🙂

  #36 Karl Erik
  Ursäkta min blunder. Jag kan inte skylla på okunskap eller slarv. Kan bero på en tillfällig brist i mitt arbetsminne. Det finns två ord som skall strykas i det stycket ”T.ex. och därmed”

  #41Lars
  Håller med dig. Därmed inte sagt att högre koldioxidhalt skulle vara nyttig för människan. Vi kanske i stället ska titta på hur syrehalten på jorden sakta men säkert minskar.

 44. Håkan Bergman

  Just postat på tuben från Hoover Institution.

  https://www.youtube.com/watch?v=sl9rTxdSZWg

 45. Adepten

  #15 Rolf Mellberg
  Har läst din länk. Min gråa substans i samspel med hippocampus började snurra runt för att hitta något vettigt svar på vad Uppsala initiativet och heidruns hønseri stod för. Då grep min Amygdala in och säger att det är en avslocknad klimat alarmistisk modell som har haft en eruption:-)
  Länken som ”#25 Lasse” gav var en rafflande historia. Rekommenderas! Även fast den kom från en s.k. klimatförnekarsajt.

 46. Kalle z

  Det är lite lustigt det här med coronadebatten.
  Det finns vissa partier,ledarskribenter och debattörer som jag antingen alltid hamnar på samma sida eller tvärtom alltid på motstående sida. Har haft en känsla att ’min ’ sida har stått för det logiska tänkandet.Klimatdebatten är ett exempel,invandringen ett annat.
  Vad gäller corona känner jag att jag fortfarande står på motsatt sida från DN och hela gänget.
  Det skumma är att så många som Hanif Bali ,folk här på klimatupplysningen och många andra helt plötsligt står på DNs sida. Nu är alla tankar vad gäller ekonomi,vilka som dör,påverkan på övriga samhället helt oviktiga för de som står på andra sidan.Det viktigaste är just nu är att ha ett lägre dödstal från Corona än grannländerna.
  Jag har totalt tappat tilltro till många åsiktsbildare jag följt och gillat genom åren och börjat allvarligt att fundera om jag valt fel .Det är kanske är någon av de etablerade stora partierna som borde få min röst i alla fall.

 47. Hej Kalle z,

  jag har tyckt att vår ”mikrodebatt om corona” här på bloggen varit intressant. Vi har många ”sidor i åsiktsdebatten” och det är t.o.m. så att vissa av oss ibland undrar ”hur dum får man vara” om vissa åsikter.

  Men i stort sett har diskussionen varit anständig. För mig har det känts som om jag ”kan debatten”, jag behöver inga andra sociala media och inga tidningar. Här har jag fått det av de flesta uppfattningar som finns.

  Jag brukar numera illustrerar min optimistiska livssyn genom att på frågan om pest eller kolera svara båda. Det kommer att kännas så inför valet om 2 år. Vad vi än röstar på får vi både pest och kolera på köpet.