Fundering om glaciärer på Island

Här följer ett gästinlägg från Rolf Mellberg:

Mitt förra inlägg handlade om smältande glaciärer i Himalaya med omnejd. Det skrev jag i en något skarp ton vilken bottnade i en djup oro kring det kyliga debattklimat som råder i vårt land. Ord som “deplattformering” (att utestänga människor från att delta i det offentliga samtalet) förekommer nu ofta och som en illustration av detta fenomen vill jag peka på en motkraft – Navid Modiri, som sätter en ära i att på Youtube prata på ett sympatiskt sätt även med samhällets mest förtappade syndare. Han säger: “Vi måste kunna prata med varandra”. Någon gång kanske t.o.m. klimatkättare kan få ta plats, tänker jag.

I slutet av detta inlägg tänkte jag återknyta till denna samhällsfråga men innan dess följer här ännu en titt på smältande glaciärer. Denna gång gäller det Island, ett land med lång tradition av kvalitetsmässig meteorologi, något nödvändigt med tanke på landets utsatta läge.

Inledande fråga: Pågår en avsmältning av isen i Arktis?

Jag vill inleda denna betraktelse med att berätta för de läsare som kanske inte följer utvecklingen så noga att isen i arktis sedan ca 10 år varit i stort sett stabil i såväl yta som volym och just nu är volymen klart större än den varit på 3 år. Sådan information får man definitivt inte serverad i vanlig media då den inte stämmer med det alarmistiska narrativet, men var och en kan enkelt finna vederhäftig data på siten polarportal.dk. Detta är i ganska stark kontrast till den tydliga avsmältning som ägde rum för 10-15 år sen. Det är frapperande att den flod av larm som vällde över oss för ca 10-12 år sen – om en säkert fastställd näraliggande helt isfri nordpol sommartid nu lyser med sin frånvaro. Risken börjar bli påtaglig att sådana namn som Hansen, Gore och Rockström kommer att gå till historien som löjeväckande domedagsprofeter. Utan dessa hårda fakta om isen skulle jag inte ha författat detta inlägg på denna blog. Jag ser det dessutom som mycket avslöjande att under dessa korta 10 år har CO2-halten stigit med den geologiskt sett extremt stora värdet 22 ppm.

Svar: Nej, inte på närmare 10 år

Fråga: Har Islands glaciärer krympt rejält under 25 år?

Jag har stött på en intressant web-sida om Islands glaciärer som berättar om en 7%-ig avsmältning i volym på ca 23 år vilket tydligt sätts i samband med landets varmare klimat. https://en.vedur.is/about-imo/news/glaciers-in-iceland-continue-to-retreat

Man redovisar trovärdiga uppgifter för glaciärernas utbredning långt innan satteliterna gav oss några bilder. Sedan ca år 1900 har de krympt med ca 2000 km2 varav hela 600 km2 under bara de senaste 18 åren, vilket onekligen ser ut att stödja en alarmistisk ståndpunkt. (Detta är f.ö. en mycket större avsmältning än den rapport jag hänvisade till i mitt inlägg gällande Himalaya vilket tänker jag, kan till en del bero på isarnas relativt låga höjd över havet, Atlantens friska vindar och ganska milda temperaturer en stor del av året)

Dessutom kan man intressant nog läsa att mot slutet av 1800-talet hade Islands glaciärer sin största utbredning sedan ön blev koloniserad på 800-talet!

Det känns på det hela taget som en trovärdig och sansad beskrivning som står i god samklang med vad som hänt på Grönland men även i våra fjäll, se gärna t ex Leif Kullmans site, som beskriver den klimatförbättring som gynnat vår egen fjällnatur.

Svar: Ja, helt otvetydigt

Fråga: Kan man härleda denna avsmältning till CO2?

På den Isländska websidan ovan finns en länk till ett “newsletter” och på dess första blad finns en röd kurva med en 10-års medelvärdesbildning av temperaturen på Island.

AMO Glaciär

https://en.vedur.is/media/Eplican%C3%A1mskei%C3%B0/VAT_newsletter_2018_06.pdf

Fakta: Atlantic Multidecal Oscillation – AMO är delvis oregelbundna – cykliska variationer i havets yt-temperatur i norra atlanten med en cykeltid om ca 70 år. AMO överensstämmer väl med den röda temperaturkurvan i figuren. Vilka krafter som driver AMO lär vara omtvistat men dess existens, sedan lång tid tillbaka, är det inte.

Denna kurva avslöjar, anser jag, något enastående intressant: Det faktum att inget annat än Atlantic Multidecal Oscillaton (AMO) kan rimligen förklara dess form, med dess mycket skarpa stegring mellan ca 1920-35 och en något lugnare stegring mellan ca 1980 och 2010 samt en i huvudsak långsammare nedgång däremellan.

Att detta stämmer så tydligt med den i allmänt spridda bilden av AMO bör ju ha samband med att Island ligger där det ligger, mitt i AMO:s centrala verkansområde (såvitt jag kan anta)

Nästa figur visar hur glaciärerna har krympt och vuxit sedan 1930 och här kan man nog anta att data är lite osäkrare, särskilt under tidigare skeden. Men denna graf överensstämmer väl med temperaturkurvan. Här bör man dock hålla i minnet att temperaturen är bara en av flera faktorer som påverkar avsmältningen. Även vind, regn och snöfall påverkar förstås men AMO förefaller vara utslagsgivande, t ex under det senaste dryga två decennierna när avsmältningen varit mycket hög.

glaciär island

Temperaturkurvan (men även den kraftiga avsmältningen sedan ca år 1995) stämmer även väl överens med vissa grafer av Grönlands avsmältning som Judith Curry har redovisat, där hon har angett AMO som den mest sannolika orsaken till Grönlands avsmältning, vid samma tidsperioder som dessa båda upp-flanker befinner sig i denna röda kurva!

Svar: NEJ!!!, ingen skönjbar likhet med CO2-kurvan, däremot en ytterst god överensstämmelse med havsströmnings-fenomenet Atlantic Multidecal Oscillation

Mina reflexioner:

Trots att jag bara är en amatör inom detta område har jag med förvånande lätthet hittat detta. Jag är nu djärv nog att påstå att dessa data från Island ger robusta skäl att starkt ifrågasätta den oavbrutet idisslade utsagan att vi ska förvänta oss att Grönlands is kommer att fortsätta nedåt i sin dödsspiral. Orsaken påstås som bekant vara CO2.

Det är dessutom värt att notera att det i slutet av den röda kurvan syns en tydlig böjning nedåt, och min tanke är att AMO (med främst lokal verkan) kan mycket väl drabba oss precis samtidigt med att vi går in i Grand Solar Minimum, som nu misstänks leda till en kyla lik den som drabbade oss som hårdast under 1600-talets andra hälft.

Mina damer och herrar, här står vi KANSKE inför en riktig rysare. Valentina Zharkova talar ju om problem med global livsmedelsbrist om ca 10 år!

En profetia som jag hittills har tagit med en god nypa salt. Men hur ska jag tänka nu?

Fast om temperaturerna å andra sidan kommer att fortsätta uppåt mer eller mindre snabbt kan vi – en gång för alla – avskriva AMO som väsentlig global faktor liksom Valentina Zharkovas, Henrik Svensmarks och Nir Shavivs teori(er) om solens inverkan. Även det skulle vara ett mycket betydelsefullt steg framåt. Synd bara med tanke på planetens feber och ett i så fall uteblivet Nobelpris för denna forskning.

I samma figur finns en blå kurva som pekar på en kontinuerlig avsmältning om än med minst ett flackt parti. Här måste man känna sig betydligt mer osäker, men man kan läsa längre ner i detta Newsletter att det råder speciella förhållanden för just denna glaciär.

Fråga: Kan CO2 verkligen friskrivas helt?

Man måste naturligtvis ägna CO2 lite ytterligare tankemöda, men här finns inget (eller i vart fall ytterligt svagt) stöd att temperaturen skulle öka av just den orsaken, d.v.s. – som vanligt – saknas ett “knä” riktat uppåt runt 1950. Men om rätt ska vara rätt kan man inte dra alltför stora växlar av att den röda kurvan bara skiljer ett par tiondels grader över 60-70 år mellan sina toppar och dalar. Det finns nog flera olika typer av osäkerheter här. Men poängen anser jag vara hållfast, den att AMO har dominerat helt mellan 1980 och 2010.

Svar: Nja kanske inte helt, men CO2 har i så fall en obetydlig inverkan.

I analysen ovan är temperaturdata för tiden innan 1950 avgörande för att kunna relatera avsmältningen till AMO. Jag utgår från att Islands data för denna tid håller i ett internationellt perspektiv en förhållandevis god kvalitet.

Låg mig även framhålla att jag utger mig inte för att veta hur framtiden kommer att te sig vare sig för den globala temperaturen eller för Islands och Grönlands glaciärers omfattning. Kanske därför att jag inte har någon karriär inom området att vårda.

Avslutande reflexioner kring vårt samhälles tillstånd

Därmed tänkte jag återknyta till mina tankar om den deplattformering som kännetecknar bl.a. klimatkätteriet, den samhällssjuka som tvingar mig att vara gästskribent här.

Jag har alltså som amatör, visserligen välutbildad pensionär med gott om tid och numera klimatnörd, funnit mycket intressant information som ser ut att utmana det allenarådande och infantiliserande CO2-narrativet. Självklart finns det folk på våra offentliga institutioner som känner till dessa förhållanden, men det synes mig att information av den här typen “håller man tyst med”, medvetet eller ej.

Men om du kära läsare känner någon med professionella kunskaper inom detta område skulle jag uppskatta om en sådan person kunde här i kommentarerna dementera, förtydliga eller bekräfta det jag kommit fram till. Man kan ju vara anonym här om man är orolig för sin karriär.

Min känsla är att det finns en obehaglig stämning i vårt samhälle, en rädsla att uttrycka något som inte är politiskt korrekt. Samma sjukdom som har fört landet ut på mycket djupt vatten vad gäller migrations- och integrationspolitik, med en absurd regeringskonstellation som följd.

Tanken går till Karl Ove Knausgård som med perfekt timing den 19 maj för bara knappt fyra år sen gick i DN till rasande attack mot den svenska självgodheten, konformismen och unkna politiska korrektheten, utnämnande Sverige till de enögda Cyklopernas land. Kultureliten chockades då av att någon hade fräckheten att ifrågasätta godhetens främsta högborg på planeten. Det kallar jag kulturdebatt värd namnet, i likhet med Navid Modiris modiga agerande men i skarp kontrast till den infantila klimatsirap som maktens megafon Björn Wiman kletar ut i DN:s kulturspalter. Men SVT, SvD, Aftonbladet och många andra är också hemvist för cykloper med noll naturvetenskaplig bildning eller möjligen ännu värre – bara fega. Men Chalmers roll som inkvisitionens högsäte får jag nog analysera djupare en annan gång.

Voltaire skulle i alla fall ha spytt.

Rolf Mellberg

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Rolf Mellberg

  Grönlands is har INTE krympt de senaste två säsongerna!

  För de läsare som bara hämtar sin information från alarmistiska källor kan följande vara intressant. Här kan man läsa att två år i följd har snömängden varit mycket stor, men ännu kan vi naturligtvis inte säga om detta är ett trendbrott eller ej:
  https://www.carbonbrief.org/guest-post-how-the-greenland-ice-sheet-fared-in-2018
  Är detta kanske ett trevande tecken på att AMO vänder eller att solen är lugnare?

 2. Rolf Mellberg

  Här följer en komplettering avsett att förtydliga bilden, den mitt påstående att isen i arktis inte längre krymper sedan ca hela 10 år, snarare finns nu en försiktig tendens att isen växer.

  Jag har undersökt is-utbredningen i arktis för den 22 februari med data från nsidc.org/arcticseaicenews m.hj.a. deras förträffliga interaktiva verktyg “Sea Ice Data and Analysis Tool”. Om man jämför årets värde denna dag – (14,646 miljoner km2) med samma dag övriga år under den senaste 10-årsperioden kan man se att:
  3 år hade mer isyta (varav ett år hade bara pyttelite mer)
  6 år hade mindre isyta
  Årets värde låg ca 1% HÖGRE än genomsnittet för 2010-2019!
  Årets värde var 5% lägre än snittet för perioden 1981-2010, en oväntat(!) låg siffra.

  Jag har även följt upp is-volymen i arktis och då är det enklast att titta på polarportal.dk och klicka fram följande graf:
  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/sea/CICE_curve_thick_LA_DK_20190223.png

  I denna figur kan man se att is-volymen – vilket kanske är det mest rättvisande mätetalet – understiger i år genomsnittet under referensperioden 2004-2013 mycket marginellt och att den tydligt överstiger mängden is från de senaste tre åren. Ingen akut dödsspiral där heller! Det kan tilläggas att när Oden körde runt i Arktis under sommaren 2018 rapporterade kaptenen om den tjockaste isen på 15 år, vilket stämmer väl med den turkosa kurvan.

  Det är för mig uppenbart att om förändringen hade pekat i andra riktningen hade mängder av forskare sysselsatt sig med saken med STORA RUBRIKER i pressen och ytterst hög svansföring på statlig skattefinansierad media. Nu blir det antagligen knäpp tyst !!!!

  Efter långdragna procedurer med studier av olika källmateriel, rapportskrivande, konferensresande, disputerande, peer-reviewande, IPCC-administerande och förhandlande mellan en väldans massa länder…. så kommer den här informationen nog till slut fram till våra stackars stackars svenska journalister och politiker – som efter 35 års reflex-betingning i CO2-frågan tvingas så sakteliga och mycket smärtsamt lära om… Så efter kanske 6-8 år kan saken möjligen få politiskt genomslag men då har väl samhället antagligen redan hunnit dra igång projekt för ytterligare några hundra miljarder SEK med syfte att som första land i världen få Sverige fossil-fritt.

  Eller så spelar klimat-gudarna oss ett spratt en gång till så att Rockströms heta helvete plötsligt drabbar oss. Fram till att något sådant sker betraktar i alla fall jag Rockström som en papegoja, rabblande sitt mantra “overwhelming scientific evidence”, om och om igen. En papegoja som dock är smart nog att inse att en offentlig debatt med en meningsmotståndare skulle bli ett fiasko. Jo, jag är upprörd nu och mest upprörd är jag därför att svensk media och politiskt etablissemang låter Johans Rockström hälla ur sig sina floskler totalt oemotsagd.

  Hoppas bara att unga idealistiska Greta ska komma ut oskadd om alarmismen faller.

 3. Lasse

  Tack Rolf

  Du har en optimism som jag delar.
  Eller en pessimism-vi har svårt att påverka klimatet.
  Den ökning som du visar på var större på 1900 talets början-något som uppmärksammades då av Hans Ahlmann ( https://archive.org/details/glaciervariation00ahlm/page/n5)
  AMO påverkar Golfströmmen.
  Jag har en del bokmärken som berör detta. Men vissa har sorgligt nog dolts av väggar i medier:
  https://www.aftenposten.no/viten/i/wVJvo/Mye-av-issmeltingen-i-Arktis-er-naturlig

 4. I Vetenskapsradio i P1 i dag var global uppvärmning på tapeten igen. Det handlade om att syrenehalterna i haven har sjunkit. I vissa havsområden och berodde på utsläpp av mer näringsämnen som konsumerar syre. Men global uppvärmning påstods också spela in.
  Visserligen kan kallare vatten innehålla mer gaser som syre och koldioxid, men temperaturerna har varitbetydligt högre än nu under tidigare tidsperioder. Tropikerna som har det varmaste vattnet har ett rikt djurliv.
  Det verkar alltid som om man drar till med ”global uppvärmning” av slentrian.

 5. Solen har varit utan fläckar i 38 dagar av 55 hittills i år varav de senaste 24 dagarna i sträck.

 6. Rolf Mellberg

  Jag har hittat en mycket innehållsrik sida (som visserligen innehåller något som liknar trams ”Stratospheric Aeorosol Spraying” – som man bör skippa) vilken en bit ner kommer in på planeternas påverkan på solen via olika mekanismer.

  Ha ni andra här på bloggen sett den:
  https://www.lunarplanner.com/SolarCycles.html

  Hur ska man ställa sig till detta?

 7. Ivar Andersson

  Rolf
  Tack för ett intressant inlägg som grundar sig på verkligheten och inte på klimatmodeller. Du borde frågat Greta och Johan Rockström innan du angriper klimatkyrkan. Risken är stor att en kättare som du ska brännas på klimatbålet (som är koldioxidfritt). 🙂

 8. pekke

  Bästa temperaturdata från Island har Stykkisholmur, deras data sträcker sig från början av 1800-talet.
  Artikel med tydliga grafer över temperaturer i Stykkisholmur, går man igenom alla grafer syns en tydlig periodicitet i mätningarna.

  https://en.vedur.is/climatology/articles/nr/1213

  Vintertemperaturen i Stykkisholmi visar tydligt en periodisk svängning
  https://en.vedur.is/media/loftslag/myndasafn/medium/loftslag-hiti3.png

  Vi har haft en diskussion om temperaturerna på Island tidigare eftersom NASA/Giss var och ” fingrade ” på dessa.
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/12/17/att-svalka-island/

 9. Karl Eider

  Såg på ”Världens natur: Pumans rike” igår. Ett bra program, men man måste naturligtvis också ta upp klimatförändringarna. Man påstod att glaciärerna i Anderna kan vara borta om 40 år. Stämmer det att det är en stor avsmältning?

  Gammal länk till SvT
  https://amp.svt.se/nyheter/vetenskap/glaciarsmaltningar-hotar-bolivias-bergsomraden

 10. jensen

  Om nu CO2 ökar år för år, varför smälter inte havsisen i arktis??

  https://wattsupwiththat.com/2019/02/24/strong-arctic-sea-ice-growth-this-year/

 11. Lasse

  #6 Rolf
  Hur man bör ställa sig till den referensen frågar du.
  Alla som har en periodicitet att erbjuda gillas!
  Sen bör du nog inte förkasta möjligheten att påverka med aerosoler heller.
  De passar in i mina både käpphästar-periodicitet och solar diming resp brightening.
  Som stöds av dessa bägge:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=680-140
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.132352.1521213586!/image/g8lt_y.png_gen/derivatives/Original_1256px/image/g8lt_y.png

 12. Olav

  I min norska geografibok för ” den högre skolen” från 1960 står det att läsa om Svartisen i Nordnorge, Norges näst största glaciär:
  ”Brearealet har minket med femti prosent de siste 50 årene”. Altså mellan 1910 och 1960.

  Hur är det med Svartisen i dag, 69 år efter utgivandet av geografiboken när koldioxidhalten i luften ökat från 0,03 procent till 0,04? Den borde väl givetvis inte finnas enligt den lärdom som barn och unga blir inpräntade i dag?? Nej den borde vara borta för länge sedan. Men är den det???
  Kolla gärna fakta själva på nätet så kan jag inte anklagas av de gröna för osanna uppgifter.
  Slutsatser?

 13. pekke

  Havsisens utbredning 23 februari enligt Arctic-roos, drygt 14 miljoner km2, drygt 28 gånger Sveriges yta.

  https://web.nersc.no/WebData/arctic-roos.org/observation/ssmi_ice_ext.png

  https://arctic-roos.org/

 14. Olav Gjelten

  # 13
  Väldigt skrämmande. Om det ändå hade varit möjligt att stoppa havsisens utbredning sedan 1930-talet. Vi kan glömma att koldioxiden är den växthusgas som många hoppades på.

 15. Lars Cornell

  Tack Rolf. Särskilt gillar jag din avslutande avhyvling.
  Efter TV-programmet ”manniskans-paverkan-pa-klimatet” nyligen fanns en chat.
  Fråga ”Arne”: Finns det s k klimatförnekare bland forskarna i Sverige? Kan man tänka sig en debatt mellan klimatförnekarna och seriösa forskare? Har klimatet blivit en höger-vänsterfråga? Tycker det verkar så.

  Svar Anna Schytt SVT: Bland aktiva klimatforskare i Sverige finns idag knappast sk klimatförnekare. Och de flesta politiska partier är ju idag överens om ramarna för klimatpolitiken. Vi har sällan debatter i Vetenskapens värld, och har vi det ska det vara mellan experter.

  De aktiva forskarna är beroende av pengar för sin försörjning. Eftersom de som bestämmer (Mp-marinerade beslutsfattare) endast ger pengar till klimathotstroende forskare, typ Hultman på CTH, så minskar antalet ”riktiga” forskare i Sverige.

  ”… och har vi det ska det vara mellan experter.”
  Och vem som skall utses till ’expert’ är det alarmisten Anna Schytt som bestämmer. I programmet utsåg hon sig själv, Michael Tjernström, Line Gordon och Pererik Åberg till ’experter’.
  Där har vi åtminstone en av förklaringarna till ensidigheten i SVT och Vetenskapens Värld. Följande, för att nämna några, anses av Anna Schytt ej vara experter, eftersom de inte säger det hon vill höra:

  • Lennart Bengtsson, ”Skräms inte med klimatet”
  • Gösta Pettersson, ”Falskt alarm”
  • Nils-Axel Mörner, ”Söderhavsöar är ej hotade”
  • Sten Kaijser, ”Klimatpolitiken skrämmer mig mer än klimatet”
  • Gösta Walin, “Koldioxid – en välsignelse för mänskligheten”
  • Ingemar Nordin, ”IPCCs klimatmodeller överdriver”
  • Wibjörn Karlén, “Det finns inget tydligt samband …”
  • Leif Kullman Umeå, “klimatets ständiga naturliga växlingar”
  • Elsa Widding, analytiker hos Regeringen, Vattenfall mm.
  • Per-Olof Eriksson, ekonomi, näringsliv och samhälle.
  • Lars Bern, med bloggen Antropocene.
  • Anna Wåhlin, professor i oceanografi GU.
  • Peter Stilbs, professor KTH.
  • Jacob Nordangård.
  • Ole Humlum.
  • Bjørn Lomborg, ”FN struntar i miljöekonomi”.
  och många fler.

  Kampen om Global Makt över jordens resurser är en riktigt smutsig kamp.
  – I sökandet efter en gemensam fiende som skulle kunna förena oss kom vi upp med idén att hotet om global uppvärmning vore en lämplig metod. / Alexander King, ordförande i Romklubben.

  I en krönika i Corren 23:e januari av Christian Dahlgren, ”Att vägra lögnens triumf” beskriver han hur Charta 77-gruppen vägrade att acceptera den samhällsomfattande lögnen. Samma kamp pågår här och nu men dina oförstående ögon och öron vägrar se vad som pågår.

 16. Rolf Mellberg

  #8 pekke

  Stort tack för denna info, den första länken studerade jag särskilt och kom i korthet fram till följande:

  1) Det finns en långsam trend uppåt som jag gissar beror på att vi (tack gode GUD) lämnade Little Ice Age bakom oss. Orsaken kan kanske vara Grand Solar Maximum?

  2) Man ser tydligt nergången mellan 1940-80, den som ”trixats” bort av den moderna kimaTEologin och den som gör de så väldig ”behändigt” att inleda många kurvor runt 1980.

  3) AMO (eller vad det nu är?) verkar mer oregelbunden i äldre tider, alternativt andra fakorer stör/döljer dess form under vissa perioder.

  Inget i denna redovisning (vars kvalité må bedömas som god) talar emot det jag kom fram till i mitt inlägg.

 17. Anonym

  #15 Lars Cornell
  En av SVT s experter försökte jag övertyga om att solen skiner mer idag än för 30 år sen.
  -Jasså du menar så-blev slutsatsen efter kontroll med SMHIs hemsida.
  Vänlig kommunikation men man tycker att den borde ske på en högre nivå än den där jag befinner mig på!
  Jag föreslog honom att vända sig till SMHI för en förklaring!
  Tystnaden därefter är talande!

 18. Björn

  Punkt för punkt har du rätt. I slutänden handlar det bara om energi och dess fördelning. AMO är ett av jordens oscillerande system, men vad som får det att ändra beteende är i och för sig intressant, men det handlar om omfördelning av energi och dess primära motor är den solenergi som når jordytan direkt och den del som fångas upp av atmosfärslager ovanför troposfären. Atmosfärens energifördelning är mycket komplicerad, där insikten hos de s.k klimatforskarna är mycket grund. Hade de mer kunskap, skulle de tona ned koldioxidens betydelse. Men ”Grand solar minimum” kommer att tvinga dem att börja tänka. Här hjälper inga koldioxidskatter.

 19. Ivar Andersson

  #12 Olav
  Det var värre förr. ”Glaciären försvann helt efter senaste istiden, men klimatförändringar gjorde att den återbildades för ca 2500 år sedan. Efter hand delades isfältet i de två nuvarande glaciärerna. Fram till 1930-talet gick Österdalsisen ända ned till Svartisvattnet, men har sedan dess dragit sig kraftigt tillbaka” se https://sv.wikipedia.org/wiki/Svartisen

 20. pekke

  Rolf M. #16

  Tackar, jag håller med dig i det mesta i ditt inlägg om Island.

  De långa periodiska svängningarna i temperaturen måste bero på något naturligt i vädersystemen över Island / NordAtlanten.

 21. Rolf Mellberg

  #15 Lars Cornell
  Tack för det tacket, avhyvlingen var bara mitt nöje 🙂

  Men när du skrev i slutet: ”Samma kamp pågår här och nu men dina oförstående ögon och öron vägrar se vad som pågår.” undrar jag lite på vem du syftar på?

  Själv anser jag att det ofta är svårt att dra gränsen mellan en klar konspiration och något som ”mest bara blev så” men som i efterhand kan se ut som en konspiration. Det spelar kanske mindre roll…

  Men jag såg Swebbtv idag med Mads Palsvig och tycker den ideologiska förvirringen är ganska total. Här kommer en finanshaj med lite ”vänsterhållning” i sitt kulturella baggage och blir sparkad från Morgan Stanley för att sedan bedriva något som fram till nyligen skulle bara uppenbar antikapitalistiksk vänsterpropaganda!?!?! Borde kanske sätta mig in i vad JFK21 är för något.
  Hans retorik inom det ekonomiska fältet är ganska lik den som ofta bedrivs av ”oss” klimatskeptiker.

  Det är är väl bara Ryssland och Kina som har någon handlingsfrihet kvar?

 22. Bim

  Hej Ingemar.
  https://youtu.be/0iWAwfXCslA
  Vi borde nog alla lyssna på Henrik Jönsson och fundera på vilket sätt vi framtiden skall kunna föra ut fakta. Det kan bli nästan omöjligt om politikerna får som de vill.
  Lyssna på Henrik.

 23. Lasse

  OT eller lite längre bort i tid och rum.
  http://notrickszone.com/2019/02/25/scientists-present-new-artifact-evidence-from-an-arctic-island-that-was-5-6c-warmer-9000-years-ago/

  Intressant period eftersom denna värme låg bakom en rejäl ökad havsnivå som återfinns lite här och var i världen.

 24. pekke

  lasse #23

  Arktiska oceanen var i det närmaste isfri sommartid för c:a 6 000 till 9 000 år sedan.

  https://phys.org/news/2008-10-ice-arctic-ocean-years.html

  https://www.researchgate.net/publication/51547629_A_10000-Year_Record_of_Arctic_Ocean_Sea-Ice_Variability–View_from_the_Beach

  Stämmer ganska bra med den ryska studien.

 25. Ingemar Nordin

  Bim #22,

  Ja, det finns skäl att vara orolig för EUs lagstiftning som förmodligen kommer att ta död på de flesta bloggar, inklusive KU, om den antas. Gammelmedia har länge och kraftfullt lobbat för denna reglering och inskränkning av internet.

  Vi bör inte vara naiva och tro att politikerna skall rädda yttrandefriheten på nätet. De flesta etablerade partier inom EU har gemensamma intressen med public service och storstadspressen om att behålla monopolet om vilka åsikter som är tillåtna. Att vara skeptisk till klimathotet tillhör nog inte de tillåtna i Sverige.

 26. Rolf Mellberg

  Nu är det bara ett par veckor kvar till isutbredningen når max i arktis.

  Senaste två dygnen ökade det på rätt rejälv, 41 resp 18 tusen km2, det blir spännande att följa hur det gå i mars.

  Isvolymen blir också spännande att följa men den maxar senare.

 27. latoba

  Kommer Sveriges EU-parlamentariker att rösta för EUCD. Sökte något på svenska om EUCD men hittade inget. Någon som vet?

 28. Håkan Bergman

  latoba #27

  Henrik J. hade tydligen kontaktat partierna om det, alla utom V skulle rösta emot. V kommer säkert också att rösta emot så snart kommissariatet har beslutat så. Skulle det gå igenom i parlamentet ska det sen antas av ministerrådet och jag har för mig att ministerrådet måste vara enigt för att det ska antas där?
  Självklart tycker jag att EU ska hålla tassarna borta från nätet, å andra sidan vi är större än EU. Verkar ha blivit på modet att jämföra CO₂-källor med nationer, kor kommer trea efter KIna och USA, cement blir också trea enligt Guardian idag, men Internet är magnituder större än alla nationer tillsammans, vill EU ha krig mot oss så låt dom komma!

 29. Rider

  Lite OT
  En röst från USA om klimatförändringarna.
  https://m.youtube.com/watch?time_continue=129&v=lh9ex9RPIBM
  (Varning för språket!)

 30. Fredrik S

  Tack Rolf Mellberg för bra inlägg med intressanta funderingar. MSM har ju helt tappat objektiviteten och är bjuder nästan bara på ensidig propaganda och larm om allt möjligt, speciellt klimatet. Man får följa isläget på andra språk.

  Från det ena till det andra, vad har egentligen hänt med Chalmers? I var och varannan artikel om klimatet känns det som det dyker upp en ny ”expert” eller larmande forskare därifrån. Utöver Hultman.

 31. Fredrik S

  Rider #29

  Ha ha. ja han drabbas både av en blizzard of propaganda från CNN & company plus en winter blizzard from hell. Inte konstigt han är förbannad!

 32. Gunnar Strandell

  Rider #29
  Tack för den länken!
  Trots det vulgära språket ligger det en hel del i budskapet.
  Om finansvärlden verkligen trodde på katastrofal uppvärmning och havsytehöjning skulle de inte satsa pengar i kustnära områden!

 33. Rolf Mellberg #26: Man ska vara försiktig att dra för stora slutsatser om utbredningen av isen i Arktis är lite större än föregående år. På samma sätt ska man vara försiktig om den är lite lägre. 41.000 km2 är mycket lite. Sen beror det vilken modell/data som används. Här på KU verkar DMI:s data vara vanligast.

  Mitt konstaterande är att de senaste åren ligger isen i Arktis rätt stabil året om. Det händer inte så mycket, varken uppåt eller nedåt. Vindar och strömmar spelar roll. Och där finns korrelation mellan isen och AMO.

 34. Håkan Bergman

  På tal om Island och magnituder, SvD har ju den famösa artikeln om CO₂-sugen på Island:
  https://www.svd.se/kan-co2-sugen-pa-island-radda-planeten
  Följande är rätt sanslöst:
  ”De har uppskattat att det år 2050 kommer att behöva avskiljas och lagras uppemot 6 000 miljarder ton koldioxid årligen.”
  Man hänvisar till IEA som säger: ” This represents the capture and storage of around 6 billion tonnes (Bt) of CO2 emissions per year in 2050″
  Tydligen är det helt okey att vara klimatreporter på SvD utan att begripa vad en ”billion” motsvarar här hemma. Har mailat reportern och påtalat att hon är en faktor 1000 fel, ingen respons!

 35. Håkan Bergman

  Per W. #33
  Jag är en elak dj*vel och brukar jämföra hur mycket den isfria ytan av världshaven varierar.

 36. Fredrik S

  Håkan Bergman #34

  Bättre hon gör alla en tjänst och håller sig till konst och feminism.

 37. LarsF

  #34 ja, det är verkligen Gretanivå på mycket nu – aningslösheten breder ut sig.

  Iofs är det mycket på SR också, hela tiden miljoner något när det skall vara miljarder, och tvärtom.
  Ibland är det så uppenbart att det är klart att journalisterna inte alls tänker på vad de säger.

  #28 kor – enligt livsmedelsverket står all köttproduktion för ung. 15% av totalen co2. Sedan har jag hört forskaren nämna ung. 10% på SR, och journalister och opinionsbildare, rädda gänget, påstår 30% som jag hört. Många bud och överbud.

  #25 Politiker har bara åstadkommit att vi får klicka bort massa kraffs på varje hemsida vi besöker. Dessa varningar för cookies är otroligt irriterande och i vissa fall tvingar oss att klicka på en sida – vilket i sig är en risk. Så länge man bara surfar är det minimal risk – politikers åtgärder inför mer risker – aningslöst. Man kan gömma installation av saker bakom varje klick om sidan är hackad. Så politiker ger öppet mål för de som vill skada besökande på sidor.

 38. Jax

  #25 Ingemar Nordin

  Det är inte bara politikerna som hindrar klimatskepriker. ”aktivistiska nätverk får otillbörligt inflyttande genom tjänstemän som utnyttjar sin ställning”. Från dagens Norrbottenskuriren.
  https://www.kuriren.nu/opinion/aktivism-fran-insidan-nm5039869.aspx
  Där man bland annat kan läsa att 11% av de undersökta tjänstemännen i offentlig sektor klassas som radikala miljöaktivister.

 39. Torbjörn

  #2 Rolf
  Jag tror tyvärr att Greta får ta smällen när alarmismen faller.
  Det finns ju redan tecken på att andra alarmister drar sig tillbaka eller ändrar på sina förutsägelser.
  Men vi får vara glada om vi hinner stoppa alla idiotiska förslag om att minska koldioxidhalen.
  Annars får vi börja odla allt i växthus så vi får upp skördarna

 40. Rolf Mellberg

  #33 Pre

  Jag håller helt med dig. Men man kan använda Isdata – kanske allra helst volymdata – att påvisa att det syns ingen ”dödsspiral” driven av albedo som vi hört till utmatting i decennier. Senaste året kan man i alla fall hoppas att vi ser tecken till en vändning uppåt – men självklarat är detta ”bara väder” ännu i flera år.
  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/sea/CICE_curve_thick_LA_DK_20190225.png

  Man kan få folk att börja så smått inse magnituden av klimatalreligionens propaganda med dessa hard facts.

 41. tty

  Här är de enda data om isvolym som faktiskt bygger på mätningar, inte modeller. Underligt nog ser man dem nästan aldrig åberopas:

  http://www.cpom.ucl.ac.uk/csopr/seaice.html?show_cell_thk_ts_large=1&ts_area_or_point=all&basin_selected=0&show_basin_thickness=0&thk_period=0&select_thk_vol=select_vol&year=2018&imonth=11&season=Autumn

  Data finns dock bara för oktober-april, eftersom mätningar är omöjliga då det finns mältvattenpölar på isen. En viss osäkerhet finns också eftersom resultatet påverkas av hur mycket snödjupet ovanpå isen varierar mellan åren.

  Som sagt, det har varit anmärkningsvärt stabilt det senaste årtiondet.

 42. Rolf Mellberg

  #41 tty

  Jo men jag tycker att polarportal.dk är smidigt att titta på, särsklit vad gäller volym. Och de har jag fullt förtroende för trots att lite modell info kan komma in. (DMI är uppenbart mer vetenskapligt sansade än SMHI, men det beror kanske på att Sverige har ingen Svensmark?) Vilken disprekans ser du här?

  Och https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/
  har ju ett så väldigt bra gui så jag hoppas att det också är rättvisande.

 43. Göran A.

  Anledningen till att ett växthus fungerar beror på att luften i växthuset är instängt. Jordens atmosfär består inte av luft som är instängd.

  De modeller som kalkylerar en teoretisk uppvärmning av jorden via koldioxid utgår från att jorden är platt. All solinstrålning och återstrålning från koldioxid träffar en platt yta i dessa modeller, dvs. samma energi på alla ytor. Även om det finns de som tror att jorden är platt, så råkar jorden vara rund.

  Och, än så länge inga praktiska bevis på att koldioxid har en uppvärmande effekt.

 44. Erik Lindeberg

  #43 Göran A. : ”De modeller som kalkylerar en teoretisk uppvärmning av jorden via koldioxid utgår från att jorden är platt.”

  Var i all sin dar har du det från? Det kan användas olika sätt att dela opp globen i rutnät för att lösa de partiella differentialekvationerna som behöves (geodesiskt, Kurihata eller liknande), men ALLA gör modellerna på en rund jord. Se till exempel Randall, D. A. et. al., Climate modeling with spherical geodesic grids, Computing in Science and Engineering, 4, 5, 32-41.

 45. Rolf Mellberg

  Lite mer efterforskningar:
  Genom denna länk: http://www.grid.unep.ch/glaciers/pdfs/6_11.pdf
  (funnen här: http://www.grid.unep.ch/glaciers/)

  Detta korta dokument inleder med texten:

  Glaciers and ice caps are found on the Canadian Arctic Archipelago and around the Greenland Ice Sheet, as well as on the West Arctic Islands, Iceland, and Svalbard. The majority of
  the fluctuation measurements have been reported from the latter two regions.

  Direkt efter det att man skrivit om Island och Svalbard följer detta:

  The climate and as such the fluctuations of glaciers and ice caps of the Arctic Islands are very much
  influenced by the extent and distribution of sea ice which in turn depends on ocean current and on the Arctic and North Atlantic Oscillations.

  !!!!!

  Varefter det följer:
  The large variability in ice thickness of Arctic glaciers and ice caps as well as different ice temperatures is expected to result in different responses to climatic changes. In addition, some of the rapid glacier advances might have been related to volcanic activities (in Iceland), glacier surges or calving processes rather than to climatic events.

  Det är alltså komplicerade förhållanden vi talar om !!!

  Islands och västra Svalbards glaciärer är bättre dokumenterade än Kanadas öar och Grönlands.

  Man skriver vidare om en generell tillbakagång sedan Little Ice Age som dock har varierat över tid. Inga uppgifter att CO2 skulle spela en roll utan den enda orsak som nämns är just klippet ovan om AMO !!!

 46. Rolf Mellberg

  Vill här i slutet av kommentarerna igen peka på #8 och min respons #16 samt:
  https://en.vedur.is/climatology/articles/nr/1213

  Där det alltså klart framgår att en långsam och långvarig temperaturhögning har pågått där CO2 helt kan friskrivas som orsak.

 47. Rolf Mellberg

  Vill göra en anteckning att jag mailade Mattias Hjerpe på Linköpings universitet och bad honom hänvisa till någon som kunde bemöta detta inlägg. Han hänvisade till Erik Kjellström eller Gustav Strandberg, varefter jag mailade den senare men fick inget svar.
  Jag mailade också Ipccfocalpoint@smhi.se varvid Markuu hänvisade till smhi:s kundtjänst. Jag protesterade mot det men han hänvisade igen, uppenbarligen ointresserad av att ge något svar. Jag tolkar detta som att Markuu R och IPCC bekräftar mina rön då de inte vill, orkar eller kan svara. Med tanke på förra kommentaren så ser jag min tes så pass stark att jag släpper saken nu.

 48. Rolf Mellberg

  Kors i taket !!! Jag fick faktiskt svar från Gustav Strandberg idag!

  Hej Rolf!
  Här kommer ett svar som ska försöka förklara varför du har både rätt och fel.
  Du har rätt i att kurvan för sommartemperaturen i Stykkisholmur inte korrelerar direkt med kurvan för CO2-koncentration i atmosfären. Du har också rätt i att temperaturkurvan i Stykkisholmur har likheter med AMO-kurvan.

  Frågan är vilka slutsatser vi kan dra av detta. Det är allmänt känt att CO2-halten inte är det enda som påverkar temperaturen, inte ens kurvan för den globala årsmedeltemperaturen korrelerar perfekt med CO2-halten. Just därför att det finns annat som påverkar temperaturen; till exempel naturliga fenomen som El Nino, men också vulkanutbrott och variationer i solens instrålning.
  Ju mer vi ”zoomar in”, på regioner eller årstider, desto större blir betydelsen av naturliga variationer, vilket gör att det blir svårare att upptäcka trender. I ditt blogginlägg visar du sommartemperaturen i Stykkisholmur; den är intressant för glaciäravsmältningen, men den ger inte en fullständig beskrivning av klimatförändringen i Stykkisholmur. Den Isländska vädertjänsten anger att årsmedeltemperaturen ökar med 0.71 grader/årtionde, vilket knappast kan förklaras av AMO enbart. Det förklaras bättre av den globala uppvärmningen.

  Slutsatsen är att temperaturen varierar av flera orsaker. Att med ögonen jämföra två kurvor för att se om de är lika är en början på att förstå samband, men det tar dig inte hela vägen. Det är också felaktigt att avfärda en tänkbar förklaring bara för att kurvorna inte är exakt lika. Med denna logik borde du också avfärda AMO. En mer fullständig statistisk analys kan svara på hur stor del av temperaturkurvan som förklaras av olika faktorer. Jag har inte gjort någon sådan för Stykkisholmur, men jag gissar att den långsiktiga trenden förklaras av CO2-halten, medan variationer på tioårsskalan förklaras av sådan som AMO.

  Vänligen
  Gustav

 49. Rolf Mellberg

  Tack för det svaret, det hedrar dig att jag i alla fall fick ett svar.

  Låt mig då påminna om den andra länken i mitt mail,
  (https://en.vedur.is/climatology/articles/nr/1213) som tyder på en
  ganska linjär temperaturökning under ca 200 år som inte heller har
  någon vridning uppåt runt 1950. Jag tolkar det som att det finns andra
  långsamma svängningar typ Roman warming period och Millde age warming
  period som nu får en ny tusenårsårstopp, kallad modern maximum.
  (vilken skulle kunna stå för merparten av det som nu antas vara CO2,
  och även ligga bakom en mycket stabil och långsam havshöjning)

  När jag forskade vidare (efter att mitt bloginlägg var klart) hittad
  jag detta dokument:

  http://www.grid.unep.ch/glaciers/pdfs/6_11.pdf
  (utgiven av United Nations Environment Programme DEWA/GRID-Geneva,
  vederhäfitgt föreställer jag mig)
  http://www.grid.unep.ch/glaciers/

  Härur klipper jag:
  ”The climate and as such the fluctuations of glaciers and ice caps of
  the Arctic Islands are very much influenced by the extent and
  distribution of sea ice which in turn depends on ocean current and on
  the Arctic and North Atlantic Oscillations.”

  Här skriver alltså forskare som arbetar i FN:s regi att AMO är orsaken
  till såväl avsmältning av Arktis isar som Arktiska glaciärer. Det står
  inget om någon annan orsak!!!

  Jag vill poängtera att jag också ”tror” på att CO2 bidrar till global
  uppvärmning men att ECS mycket väl kan vara nedåt 1.0 och att det till
  och med kan vara så att det är till fördel för mänskligheten, då nästa
  riktiga istid kan komma att flyttas framåt i flera sekler.

  Min tolkning av vad som står i dokumentet ovan är att ”de riktiga
  experterna” tillskirver AMO den helt överskuggande orsaken till hela
  det arkitska klimatsystemets variation!!! Medan ”chefer och politiska
  krafter” vill lägga in CO2 i ekvationen. För att inte tala om sveriges
  totalt hysteriska journalister och politiker.

  Hur som helst vill jag berätta att jag tittar här ofta:
  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/sea/CICE_curve_thick_LA_DK_20190303.png
  och visst ser de lite oroväckande ut om tillväxten av isen i arktisk
  skulle bara fortsätta trots vad hela svansen av Al Gore followers sa
  för 10-15 år sen.

  Min uppfattnig är att Atkis is enbart uppvisat naturlig variation
  under 10 år medan medan CO2 har stigit med ENOMRMT stora 22 ppm.
  Betyder inte det någonting? Mitt förtroende för era modeller är näst
  intill NOLL!

  Med vänliga hälsingar.

  Rolf Mellberg