Fullt av hinder men inte hopplöst?

Jag anser att det inte är hopplöst att få en sansad klimatdebatt, men det finns tydliga hinder. Sveriges journalistkår, med några få undantag, är ett sådant tydligt hinder. En av ledarna i DN på tisdagen (den 9 april) av Susanna Birgersson ger exempel på hur starkt övertygade människor är över att vi obönhörligen går mot en klimatkatastrof. Jag tror ärligt att den ständiga rädslan över klimathotet och behovet av att påpeka dess konsekvenser kommer sig av övertygelse om sanningen av CAGW, snarare en av någon medveten försök att föra sina läsare bakom ljuset. Journalister utan naturvetenskaplig bakgrund har blivit frälsta av CAGW evangeliet  och i dess namn verkar numera vilka dumheter som helst vara en naturlig del av språkbruket.
Den starka tron på att klimathotet ligger och vilar bakom nästa decennium får journalister att driva frågan mot vad de anser vara svaret. Antagligen har de inget egentligt svar på hur vi realistiskt skall montera ner 80% av vår energiförsörjning, men de driver frågan i tron om att de gör gott för mänskligheten. Hur djupt denna tro är rotad är Birgerssons ordval ett tydligt exempel på. Birgersson börjar sin ledare med orden:
Som bekant har vi ingen global instans som kan fatta nödvändiga beslut för att garantera den mänskliga artens fortlevnad
Fundera, kära läsare över dom orden och hör rösterna från medeltidens katolska prästerskap. Övertolkar jag orden? Finns här inte en tro på att om det fanns en absolut makt så skulle den kunna fatta de nödvändiga besluten vilket skulle rädda människans överlevnad. Detta är gamla testamentet.
Ledaren påpekar andra saker och refererar till en workshop på Uppsala universitet, om detta kan ni själv läsa och ta ställning till. Jag fastnade dock för den inledande meningen. Tron, klimattron är hindret till rationellt tänkande och den förmår en ledare på vår största dagstidning att tro att människans överlevnad som art på denna jord är hotad av klimatförändringarna, och kanske mer skrämmande tror att en absolut makt kan rädda oss. Historien är fulla av ledare som anser att om de bara får absolut makt så skall de rädda mänskligheten. Detta är tjugohundratalet och tidningen är liberal. Jag trodde inte att det var möjligt.
Mot dumheten kämpar även gudarna. Mot tron kämpar även klokheten.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  Visst är det synd om dom. Skrämda från vettet av klimatskojare och alldeles i onödan!

 2. Adolf Goreing

  Vi behöver en total omställning och ett 1000-årigt klimatstabilt rike. De som fortfarande tror att solen kan ha något med klimatet att göra ska tvingas att bära en solsymbol – en stjärna – på klädseln. Köp inte av CO2-utsläppare! Tillsammans med Big-Oil tänker de ta över världen. Vi måste få en slutgiltlig, hållbar lösning!

 3. Slabadang

  Adolf G! 🙂
   
   

 4. Slabadang

  Lars J!
   
  De upptäcker endast att deras arugment är bräckliga när de konfronteras. Genom den censur och likriktning de infört med redaktörernas policy så har de handikappat sitt eget förstånd. En skeptisk amatör med förmåga att läsa innan till snurrar ju upp vilken klimathotare som helst på fem minuter. Det är flykten ifrån debatten som skadat och isolerat våra journalister.
  När ledare i ”liberal” MSM förspråkar världsdiktatur då har det fullständigt spårat ur.

 5. Gösta Walin

  Mycket obehagligt citat. De som skall kontrolleras/är kontrollerade efterfrågar mer kontroll.
  Allt är underligt
  Gösta

 6. ThomasJ

  Tips: läs lite – hellre mer än lite – om bakomliggande styrningar via
  publiceringarna i/kring temat Agenda21 & dess ’dotter’ (?) ICLEI…
   
  Then… You have reason to… :
   
  Go figure – deeply!
   
  Mvh/TJ

 7. Sirapsodlaren

  Skrämmande var ordet.
  Men till skillnad från dig så är jag övertygad om att journalisterna inte bara är korkade. Det är en marxistisk politisk övertygelse som i grunden gör att de omfamnar varje fråga som skulle kunna motivera införandet av drömsamhället, proletariatets diktatur.
  Journalistyrket verkar locka människor med en antidemokratisk läggning, runt 70% är miljöpartister eller vänsterpartister. Jag tror inte att det finns någon annan yrkesgrupp som kommer i närheten av detta.
  Varför kan man spekulera i. Rekryteringsbasen är väl samhällsvetare med mycket höga betyg. Dessa torde vara väldigt duktiga på att läsa, skriva och lära sig utantill, men inte på attt tänka kritiskt och kunna resonera logiskt.
   
   
   

 8. Ingemar Nordin

  Jo,det finns inget effektivare maktmedel än att skrämma vettet ur folk.

  Alltfler vrålar efter att en stark ledare skall ta över deras liv. Det låter som om det kanske är dags för ett machtübername?

  Får man lov att säga att Sverige är den näst-näst sista sovjetstaten?

 9. Sören F

  Jag vet inte om man är så särskilt övertygade i gängse mening egentligen. Däremot verkar finnas en stark önskan att ”fula ut” skepsisen, för att den annars skulle kännas svårhanterlig, in i en avgrundskategori, något man är mer bekväm med.

 10. bom

  #7 Jag ifrågasätter Din tes om ”mycket höga betyg”. De fall jag tittat på (visst alltför få det medger jag) har inga höga betyg. De har undvikit NO och har märkligt nog även klena betyg i språk.
   
  Det ondaste de gör är att skrämma skolbarnen och krossa deras optimism och framtidstro!

 11. Sture

  JJag är övertygad om att det är Klimatskam som är det största hindret för en sansad debatt om det verkliga miljöhotet. Ni väljer ut något och basunerar ut 1998 som världens varmaste år och att nu har vi cooling och en tokdåre som Bob Carter får bli en galjonsfigur. 
  Vi vet att global warming redan bidragit med 0,8 grader till vår jordstemperatur. Vi vet att 8 av de 9 varmaste åren skett under de senaste 10 åren . Vi vet att Arktis is smälter i rekordfart. Att jordens mer centrala glaciärer försvinner blixtsnabbt. Att Grönlandsisen börjat smälta på alvar under de sista 5 10 åren och att haven börjat stiga och att den nivå höjningen tenderar att öka och har varit runt 3,5mm/år i snitt de senaste 20 åren mot 1,5-2 under 1900 talet.
  Men ignorant inför sanningen så säger man att global warming är en bluff. Att de som ser vad som händer saknar en sansad syn på verkligheten. 
  Klimat Skam är vad det låter som. En rörelse som har lyckats få alldeles för mycket röst utifrån de vetenskapliga grund man vilar på. Att skriva om en sansad klimatdebatt och att man saknar rationellt tänkande hos motståndarna för att man tror på något som redan hänt, man undrar hur man får ihop verkligheten och vem det är som inte är rationell….. 

 12. Bengt Abelsson

  Sirapsodlare # 7
  Konspiration behövs inte som förklaring om det räcker med vanlig inkompetens.

 13. Gunbo

  Ingemar Nordin #8,
  ”Jo,det finns inget effektivare maktmedel än att skrämma vettet ur folk.”
   
  Visst är det så! Det knepet används ju även här på TCS. Allt tal om kommunism, Nordkorea, den ”näst-näst sista sovjetstaten” m.m. är väl, om något, skrämseltaktik!
   
  ”Alltfler vrålar efter att en stark ledare skall ta över deras liv.”
   
  Vem eller vilka ”vrålar efter en stark ledare”?
   

 14. bom

  Oj Sture – svårt att ta Dig på ALVAR om jag får säga så!

 15. Staffan

  #11_Sture:  Kanske äntligen Du kan tala om för mig var det blivit påtagligt varmare, och hur mycket!   Har frågat flera gånger förr, men aldrig fått svar.
    (Nunavut i februari?)

 16. Kjell-A Jönsson

  Enligt mediaprofessorn Kent Asps undersökning är hela 41 %  av journalistkåren Miljöpartister. Skrämmande är att Mats Svegfors på fullt allvar i radions P1 hävdade att detta inte påverkade journalistikens inriktning.

 17. Lars Jonsson
  >Som bekant har vi ingen global instans som kan fatta nödvändiga beslut >för att garantera den mänskliga artens fortlevnad.
  Det där är nog ett viktigt och avslöjande citat. Jag är varken psykolog eller filosof men har ändå läst mycket om båda dessa områden och drar mina slutsatser.
   – Jag klarar inte av att leva i en värld där framtiden är osäker.
   – Jag vill ha någon/något som säkerställer min framtid.
   – Jag vill känna mig trygg.
   – Jesus funkar inte längre med sin frälsning och himmel
  Nu är det väl så att universum faktiskt inte är funtat så att detta går att åstadkomma hur mycket man än vill att det skall vara på det viset.
  Kort sagt existensångest. Man har inte lärt sig att leva med att man kan dö i morgon. Eller hamna  rullstol resten av livet.  Eller att ens barn dör i unga år. Man vill ha nån som fixar framtiden.
  Illustrerat av en artikel för flera månaders sen att ungdomar hamnar på psykmottagningar när deras första kärlek kraschar. Mänskligheten har blivit otroligt tunnhudad och det utnyttjas av maktcentra.
  Så Mencken har rätt x 2
  The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.
  ”The urge to save humanity is always a false front for the urge to rule it.”
  H. L. Mencken
  Klart som korvspad!

 18. Sture, dina faktapåståenden är intressanta. Fyra av de fem mest citerade globala temperaturkurvorna UAH, RSS, HadCRUT 3, NCDC säger att 1998 var det varmaste året sedan 1979 och GISS har sin egen kurva som ger 2003 och 2007 som varmaste (de spelar i sin egen division) HadCRUT4 har fövisso lyckats justera siffrorna efteråt så att 2007 är varmast, dvs trixat med siffrorna. Att vi följer konsensus i denna fråga vilket kanske stör dig, men vi har nte sådana positioner att vi kan ändra på dessa officiella siffror. Dina andra faktapåståenden följer tyvärr smma tema – skriker man tillräckligt högt så kanske många tropr att man har rätt – tyvärr fungerar inte en sansad diskussion på det vis som du tycks tro.

 19. Staffan

  Jo Sture, glöm inte bort den där – natu’tvis mycket komplicerade och svårbesvarade – frågan om var det blivit otrevligt varmare, och när !

 20. Svårt att avgöra var gränsen går mellan okunnighet, tro, övertygelse, självsuggerering, selektiv perception, småskarvande, och direkt ljugande. 
   
  En genuint okunnig person (som de flesta journalister är) kan alltid hävda att han hört ngt från en viss auktoritet, och därför inte velat höra ngt annat från en en annan. Och hävda att den omöjligen kan avgöra vem som har rätt, utan gått på titlar eller ’officell ställning’ etc .. 
   
  Men jag har märkt en annan sak också: Manniskor som just vill tro på ngt väldigt starkt, som söker trygghet in den tron och tillhörigheten, men som själva inte är tilltävkligt starka och/eller klarar att själva stå den övertygelsen, som istället söker ’tryggheten’ genom att hålla sig till flocken, majoriteten, eller helt enkelt dem de tror är dom ’starka ledarna’ .. 
   
  Den sortens människor, har jag märkt, börjar bete sig märkligt och irrationellt när de blir trängda, separerade från ’flocken’, när de inte kan hålla någon annan i handen, eller bara ’vara en i mängden’ 
   
  Och inte sällan ärt det då de börjar skarva och tom ljuga för att döva eller förtränga rädslan när plötsligt är ensamma och på djupt vatten, och kommer till undsättning. Det är en slags psykologisk försvarsstrategi, att likt ett djur inträngt i ett hörn behöva intala sig extra styrka eller mod .. 
   
  Vi har sett fenomenet här och på olika andra bloggar också. När den självgoda lite dryga vissheten om att ha rätt och vara moraliskt överlägsen krackelerar och argumenten inte bär längre, när det visar sig att detta mest varit tomt pep-talk från egna laget, och när man plötsligt står avklädd .. 
   
  .. då inträffar ofta detta, att enda ’vägen ut’ är att dra till med helt hiskeliga ’nykonstruktioner’ av fakta och ord, som någon slags skyddsmekanism/försvar. 
   
  Jag kan tänka mig att ganska månag journalister som under många år, känt sig präktiga för att de hackat på ’klimatförnekarna’ upplever lite samma känsla när allt fler lämnar skeppet, och även ’de starka ledarna’ i tysthet positionerar om sig för att minska risk och exponering när de känner att vinden kantrar.
   
  Som ni nog har sett har klimathotet sjunkit ganska ordentligt som ’viktig’ i opinion, och än mer som röstrasslare. Och det rapporterade ’engagemanget’ kring jippon som Earth Hour eller andra ’klimatdemonstrationer’ har känts allt mer krystat ansträngt, men troligen varit samma fenomen där man försöker intala sig själv ’styrka’ och ’uppbackning’ just när sådan tynar bort.
   
  Jag tror för övrigt att det är samma fenomen som gör att de klimathotstroende helst håller till i skydda miljöer, och är väldigt rädda för att hamna i situationer där de inte kan ’skydda sig’. Antingen genom att radera eller tom banna kommentatorer, eller känna tryggheten av att där finns brölande massa bakom dem som iaf kan vinna en ’shouting contest’.
   
  Och det är inte bara klimathostroende bloggare och deras kommentatorer som är rädda för att hamna situationer där de kan bli emotsagda och tom tappa ansiktet. 
   
  Fd vicepresidenter och de ’främsta’ klimatforskarna håller på på samma sätt: Om han(!) skall vara där, tänker jag inte delta, eller vara i samma rum! 
   
  Jag tänker mig ofta dessa klimathotstrons stödtrupper som de som hejade på mobbarna på skolgården, modiga nog att hetsa mot offret när det var jagat av pöbeln, men mest tacksamma för att det inte var de som utsattes, och livrädda för att hamna i en sitation där de inte hade pöbeln bakom sig, de som ropade ’slå han på käften’ men från de bakre raderna. 
   
  Har ni för övrigt noterat att när skeptiker argumenterar gör de det på samma sätt och med samma argument när de är på ’hemmaplan’ som när de är på’ fientlig mark’ (just för att de är trygga i sina argument). Men att klimathotarna  mest bara är stöddiga när de är bland likasinnade, och snabbt vill bort från debatten (om de nu öht vågar sig utanför sin egen skydda zon).
   
  En annan sak som slagit mig är att ’moderering’ används extremt olika mellan alarmistbloggar och skeptiska. Mitt intryck är att på skeptiska bloggar är det mest ’hemmalaget’ som hålls i schack, emedan alarmistbloggar använder den som helt centralt redskap i debatten, utan att bekymra sig det minsta för att alla (efter ett tag) kan se att den påstådda ’modereringspolicyn’ är totalt ljug. 
   
   
   
   
   

 21. Sirapsodlaren

  Jag ser inte det hela som en konspiration. Snarare är det så att urvalsprocessen till journalistyrket på något sätt hänger ihop med en stark antidemokratisk hållning.
  Jag får en känsla av att journalister i allmännhet ser sig som lite bättre, duktigare och smartare än resten av befolkningen.
  Den viktigaste ingrediensen i ett mer teoretiserat totalitärt system (tex kommunism) är trots allt att det finns en grupp människor som anser sig vara så mycket bättre än sina medmänniskor att de kan bestämma över dessa, via centralplanering, och dessutom att medmänniskorna blir lyckligare och får det bättre än om de hade fått bestämma själva.
  Så det kanske finns någon form av naturlig lockelse för journalister bland de mer totalitära politiska ideerna.

 22. Börje S.

  #11 Sture
   
  • Arktis isar motsvarar 0,01% av världens is. Och, jodå, de senaste åren har sommarisens utsträckning varit mindre än genomsnittet 1970-1999. I september när Arktis is är inne i sitt minimum slösar pressen hektolitervis med trycksvärta på att ”nu är det ute med oss”.
  När isen, som nu är på väg mot sitt maximum offras inte en milliliter trycksvärta på upplysning om isläget.
   
  • Antarktis landis motsvarar 90% av jordens ismassa. Det är en liten iskaka i medeltal 3000 m tjock som täcker en kontinent större än Europa. Medeltemperatur minus 50ºC så den smälter inte i första taget, även om klimathotsgurun James Hansen försökt att få det att se ut så. Enligt stellitmätningar under 30 år så växer Antarktis lilla iskaka. På det har våra media offrat en piktoliter trycksvärta genom åren, om ens det.
   
  Havsnivåhöjningarna uppskattas av den institution som tolkar från bojar och satelliter inkommande data till mindre än 1,6mm/år. Det torde vara normalt under en interglacial.
   
  Det är när nivåhöjningen minskar till sin motsats som det möjligen kan vara dags att banka på larmtrummorna, ty det kan vara ett tecken på att istiden kommer och äter upp oss! Dig med.

 23. Christopher E

  Sture #11
   
  Du har fortfarande fel om dina 3 (nu 3,5 ser jag) mm per år. Det är bara hälften. Se vår tidigare diskussion här:
   
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/04/07/vart-eget-fel/#comment-330925
   

 24. Det ser ut som om Gunbo vill argumentera för att klimathotsskeptiker vill få menligheten att tro på sin position genom att skrämmas med Nordkorea … 
   
  I en tråd där en MSM journalists inledande mening var:
   
  Som bekant har vi ingen global instans som kan fatta nödvändiga beslut för att garantera den mänskliga artens fortlevnad
   
  Alltså som om det var de skeptiska som står för och orsakat alarmismen … Det är ju helt makalöst, men är väl det vanliga kålsupartänket, och önskan att skylla på andra för de egna bristerna
   
   

 25. Slabadang

  Sture!
  Om du inte litar på oss skeptiker så kan du väl lyssna själv på vad IPCC nu säger om havshöjningen? Du måste kolla dina källor och fakta.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5410247
   

 26. Pelle L

  Sirapsodlaren #21
   
  Det ligger mycket i vad du skriver!
   
  Journalisten vill ”undervisa” oss andra och tala om hur ”det är”.
  Han/hon intervjuar en forskare, för att få sin tro bekräftad.
   
  Hur ofta hör man en journalist i radio/TV ifrågasätta expertens tillrättalagda utsaga?
  Hur ofta frågar journalisten
  -Va är det verkligen sant?
  -Är detta bekräftat av andra forskare?
  -Finns det andra rapporter som stöder era fynd?
  -Det stämmer ju inte med vad XX hävdade förra året. Hur förklarar du det?
  Osv.
    
  Nej, det är mest ’Nu har forskare i en ny undersökning funnit att blablabla är värre än vi trodde’.
   
  Men det skall erkännas att det är rätt underhållande att lyssna till de tidiga morgonnyheterna i radion.
  Det är ofta som någon ”forskare” har funnit ett nytt samband som genast tolkas som kausalitet. 
  Dessa nyheter bruka försvinna på förmiddagen samtidigt som morgondimmorna skingras.
   
  Ljudillustration, ej professionell, men med en direkt charm:
  https://www.youtube.com/watch?v=o9TatGxcoYk

 27. Inge

  I morse på väg till jobbet hörde jag att Vattenfall (tror jag det var) varnat för att en gemensam elmarknad i Europa skulle ge oss högre elpriser.
  Jag har inte hört om sådana planer förut. Klart det skulle ge oss högre elpriser, de vill väl att vi ska vara med och betala för den misslyckade elpolitiken i övriga Europa. Usch …

 28. Sture #11
  Som vanligt fullt av fel, vilket andra påpekat. Jag skulle dock vilja påpeka hur ditt riktiga påpekande att ”Vi vet att global warming redan bidragit med 0,8 grader till vår jordstemperatur” placerar dig i nomineringslistan för årets dumstrut.
  Det är tämligen oomtvistat att jorden (globalt) blivit varmare sedan Lilla Istiden så uttalandet är minst sagt trivialt.
   
  Det man frågar sig är varför du drar upp detta, eftersom det inte på något sätt är ett argument för att uppvärmningen skulle ha något starkt samband med koldioxid.
  Mycket kraftigare uppvärmning har skett förr utan koldioxid.
  Att du sedan envisas med att ständigt återkomma med tillbakavisade uppgifter om stigande havsnivåer gör också att det är svårt att ta dig på allvar.  Om du verkligen tror på detta får du faktiskt komma med data som i ljuset av den forskning som redovisats här stöder detta.

 29. Bom #10
  Här finns lite info om en av klarast lysande stjärnorna på journalisthimlen:
  https://www.flashback.org/p32319009#p32319009

 30. Ed

  Birgersson talar om ”ozonutsläpp” då hon troligen avser CFC. Slarvigt eller oförstånd? Symptomatiskt hursomhelst…

 31. Bom #10
  Om man inte har några akademiska meriter är det fritt fram att på samma sätt som man hittar på artiklar hitta på sina meriter. Det mest framträdande exemplet nu är väl Henrik Arnstad som visserligen har viss eftergymnasial utbildning men ständigt slirar om omfattningen av denna. Nu kan man ju producera bra journalistik och även forskning utan formell utbildning, men i hans fall blir han ständigt sågad av fackmännen.

 32. Sr

  Att argumentera med en religiös person om tro är lika lönlöst som att argumentera med klimattroende om AGW. Med ett överseende leende konstaterar de bara att du har fel. 
  Hörde för ett tag sedan ett program om ”Den religiösa genen”. Skulle vilja höra det igen men hittar det inte.
  Någon som vet?

 33. Jag hade igår besök av ett Jehovas vittne, det gav mig min dagliga dos av debatt med ovetenskapen så det är därför jag inte hade tid med Sturebot och andra troende här.

 34. Peter Stilbs

  Bra inlägg, Lars – tyvärr gäller problemet inte bara våra MSM – i går kväll kom senaste Nature på elektronisk väg – bl.a. en anonym Editorial som hyllar Tysklands försök till energiomställning som visionärt, och en nyhetsartikel om ”tipping points” – vad tycks om rubriken ? ”Wild weather can send greenhouse gases spiralling”

  Båda är fritt läsbara

  Ack ja – Nature och Science är sorgliga nuförtiden.

 35. ThomasJ

  Nä, h e l t hopplöst är det kanske inte… Det vill säga beroende på var ’hoppet’ eftersöks. Vidgas vyerna till utanför den alltmer liknande sista sovjetrepubliken så hittas ett gryende, men dock, hopp om ngn form av återtåg till en verklighets-anknuten/-baserad journalistik. Läs NoTrickZone:
   
  http://notrickszone.com/2013/04/08/potsdam-we-have-a-problem-as-observed-reality-diverges-from-models-europes-media-grows-skeptical/
   
  Rubriken är nedranns träffande… typ: ’Houston, we have a problem…’  😀
   
  Mvh/TJ

 36. Peter Stilbs

  En högst läsvärd ”ledare” på temat ”allmän åsiktscensur i media för andra än den självutnämnda eliten” återfinns här:
  http://avpixlat.info/2013/04/08/demokratins-dodgravare-far-okat-spelrum/

 37. bom

  #29 Oj det var ord och inga visor på FB men det brukar det visst vara? Hon fick sparken från Focus också stackarn. Trettioen sidor med kompakt näthat har hon (LB) lyckats dra på sig. Klart hon är expert på ämnet och måste sitta i alla soffor – eller är det också en effekt av inaveln i branschen?

 38. Johan M

  Sture #11
   
  ”Vi vet att global warming redan bidragit med 0,8 grader till vår jordstemperatur.”
   
  Vi vet att det blivit varmare de senaste två hundra åren men att detta skulle vara kopplat till de ökade koldioxidutsläppen, som i sammanhanget var marginella de hundrafemtio första åren, ter sig allt mer osannolikt. Om vi förstod hur de naturliga klimatförändringarna fungerade så skulle vi med bra data kunna särskilja människans eventuella påverkan. Det är dessvärre så att vi inte har speciellt goda kunskaper om de naturliga processerna och de data vi har är långt ifrån så bra som vi skulle önska (ta och läs artiklarna om Uppsalaserien så förstår man hur svårt det är att arbeta med historiska mätvärden, att sedan påstå att man vet någonting om den globala medeltemperaturen för hundra år sedan med någon större noggrannhet är inte lika lätt). 
   
  Den teori som jag mest tror på är att solens variation har en långt mycket större påverkan än vad IPCC vill erkänna. De modeller som tar detta i beräknad ger en bättre överensstämmelse med det vi vet om historiska klimatförändringar (vilket inte på något sätt bevisar teorin) . Det finns teorier om hur återkopplingen mellan solaktivitet och klimat hänger ihop men vi får nog vänta på att säga att teorierna stämmer. Om (och man får väl hoppas att så inte är fallet) solaktiviteten går ner de närmaste decennierna så kommer temperaturen följa efter. Det är även möjligt att koldioxidkoncentrationen även den minskar, trots att vi fortsätter att använda fosila bränslen.
  De andra sakerna som du tar upp är (om än kanske överdrivna) konsekvenser av en varmare planet. Det finns andra konsekvenser som är mycket positiva och konsekvenserna av en kallare planet är nog för de flesta negativa. Även om vi kunde påverka vårt globala klimat så är det nog uppe till diskussion om vilket klimat vi skulle vilja ha; jag tror nog de flesta skulle rösta på ett varmare klimat, vad tror du?
   
   

 39. Lars Jonsson

  Peter #34
   
  kan bara hålla med, men har bara läst Nature och Science regelbundet de senaste fem åren, och kan inte jämföra med tidigare år. Framförallt de korta referenserna och editorials har en tydlig slagsida och antagligen de som läses mest av de som inte är specialintresserade av vissa ämnen. De har ju blivit lite av veckotidningar i vetenskapsvärlden. Jag tror och hoppas dock att de artiklar som handlar om politiskt okontroversiella frågor fortfarande håller hög kvalité. Men vem vet? För forskare har de fortfarande en bra status utåt, men kanske mindre inför kollegor?

 40. ThomasJ

  Inge #27: Stämmer. Vad värre är, är att kostnaderna för den eftersträvade ’omställningen’ kommer att uppgå till ett flertal tusen miljarder! Svenska kraftnät (M. Odenberg) har äskat 14,5 miljarder kronor extra för fortsatt utbygg av el-nätet. Hatterskan har ju övertagit Maud, ’yes we can’t’ Olofssons våta dröm om att installera tim-mätare, hon har begärt en snabb-remiss-runda i frågan… Liknande var planerat i UK, men när man kollade kostnaderna, enbart för hårdvaran alltså, och de visade £18+ miljarder(!) så la man ner det hela. Vad gäller för vår del är (kostnadsmässigt) är det ingen som har ngn koll på och det är ytterst tveksamt om Hatterskan bryr sig öht., och/eller om hon ens har kompetens att förstå slikt – det senare är definitivt tveksamt!
   
  Det ser i sanning inte hoppfullt ut för oss el-brukare. Ifall där funnits nåt som helst ’rättsamhälle’ i Sverige så skulle dessa ’beslutsfattare’ ställas inför riksrätt.
   
  Mvh/TJ

 41. ThomasJ

  Oops, glömt tacka Lars för ett utengemärkt inlägg! Tack Lars!  😀
   
  Lite OT, dock med bäring mot total hjärntvätt, kolla in JuncScience:
  http://junkscience.com/2013/04/10/video-denier-willie-soon-defends-against-greenpeace-backed-college-student-attack-on-fossil-fuel-funding/
   
  Titta på videon och lyssna… Jösses djefvlar, asså!
  Intressant kommentar med listning av respektive bidrag till klimatreligionen en bit ner.
   
  Mvh/TJ

 42. Lasse

  #11 Sture En sansad bedömning innehåller bakåtblickande och frammåtförutsägelser.
  Avviker förutsägelserna från rådande trend så bör man mycket riktigt slå larm och bevaka utvecklingen noga-check
  Gör man det och ser att trenden är under kontroll och avviker från förutsägelserna bör alarmen tonas ner. Vem gör det nu?
  Vi behöver en sansad utvärdering av verkligheten-annars kommer vi att göra oss och den växande världen en otjänst.

 43. Ann L-H

  Det här inlägget med kommentarer ger verkligen en del att tänka på.
  Sirapsodlarens fundering i #21 kopplat till Perfekts information i # 29 om denna stjärna som DN släppt fram att skriva på ledarplats ger en intressant och skrämmande beskrivning av stora delar av dagens MSM.
  Tankarna går än en gång till den elev som ständigt skolkade. Motivering. Hon behövde inte någon gymnasieutbildning, hon skulle ju bli journalist.
   

 44. Sören G

  Skrämselpropaganda är effektivt. Det visste Hitler och anhang också.

 45. Peter Stilbs

  ”Nya” Svenska Dagbladet kom i morse med sitt första nummer. Det har föregåtts av en månadslång navelskådande kampanj om ”kvalitetsjournalistik” – med med flera ledarartiklar och speciell gräddfil i debattspalten ”Brännpunkt”.

  Vad jag såg var det dock bara journalister som kom till tals där, om man verkade inte förstå den egentliga sjukdomsbilden i MSM.

  Jag skrev tidigare ett TCS-inlägg om saken.  Bla om den inledande Ledarartikeln, vars Internetkommentarer abrupt stängdes av redan efter några timmar.

  Ja, vad blidde det nu av nya SvD ? Den tredelade eller fyrdelade tidningen är nu tvådelad, med Näringsliv och Sport i samma fysiska del (tryckt på rosa papper som DI) och en med huvuddel och Kultur.

  Och så lite märkliga blandningar av typsnitt på samma uppslag.

  Visst finns alldeles utmärkta artiklar dagligen i SvD – men sjukdomsproblemet kvarstår, vad än Redaktionen tycker.

 46. Sören F

  Flashback borde segla upp som ett problem, att det är stort i Sverige, också nu efter gårdagens Uppdrag Granskning om AIK. Association kan övergå i kommunicerande kärl. Våldsretorik förekommer bland deltagare här också – se över hemsidan den som ev känner sig träffad.
   
  Apropå moderering halvnyligen om än i en annan tråd, en enkel åtgärd som kunde införas vore att uppmärksamma användande av öknamn – en rätt enkel regel som skulle göra mycket. Tänk kvalitetsjournalistik nu då, också kommentatorer. Samtidigt, en hel del _har_ hänt i positiv riktning. 

 47. Peter Stilbs #44
  Man får ändå vara glad för det lilla. SvD upplåter i alla fall inte spaltutrymme åt grovt kriminella som DN gör. Jag tänker framförallt på mördaren Jaques Wallner och den mångkriminelle Tobias Hübinette. Det har ännu inte kunnat ledas i bevis att han också är en mördare. Det finns säkert fler exempel, om jag inte missminner har man också haft en och annan pedofil på avlöningslistan, det kan dock ha varit AB jag tänker på.

 48. Pelle L

  Perfekt #29 och Ann L-H #43
   
  ”denna stjärna som DN släppt fram att skriva på ledarplats”, som Ann så vänligt påpekade, har skrivit följande på sin blogg, vilket väl ger en bra sammanfattning av journalistens syn på sin uppgift:
  Att neutral public service-tv utan reflektion kan tänka sig att vidarebefordra alla budskap som uttalas i (den tydligen heliga) riksdagen är förfärande.
    
  Alltså: Det som våra folkvalda säger i riksdagens plenisal är inte lämpat för allmogens öron, utan behöver tillrättaläggas av vår självutnämnda censurkår, journalisterna.
   
  Tredje statsmakten? Eller första och enda?
   
  Källa:
  http://www.medievarlden.se/blogg/lisa-bjurwald/2012/10/hur-mycket-vinkling-tal-svt

 49. Staffan

  DN:s upplaga:
  Vardagar 2006 347.000
  Vardagar 2011 285.700
  – År 2005 var Storstockholms befolkning 1.697.000.  Sedan räknade man in hela länet i begreppet.
  SvD:s upplaga:
  Vardagar 2010 192.100  (söndagar 197.100)
  Vardagar 2011 185 600   (söndagar 188.900)
  Vardagar 2012 174 400   (söndagar 179.800)
  DN rapporterar ej idag, liksom AB och DI.   Allt från Tidnings-statistik.  Senaste:
  http://www.ts.se/Mediefakta/Dagspress.aspx

 50. Sören F

  Alltså, det är inte odemokratiskt som så att hoppas på kvalificering i en debatt. Sån förordar väl skeptikersidan också. I just den här frågan kommer rentav vad som liknar kålsupar-resonemang till heders, i just det fria ordets namn. Vetenskapen äger ett mått av arrogans i förhållande till vad som kan likna kunskapsrelativism där den når oss tack vare yttandrefrihet, och vetenskap är väl just vad skepsisen ska stå för.
   
  Det som ska kritiseras är vad som hävdas vara vetenskapligt, inte att det hävdas, och där de här journalisterna – som må vara självlärda, men som alltså också på sina håll är hatobjekt så att man tittar efter de vattentäta skotten härifrån till hatandet – inte rent ut vill dra undan själva plattformen så låt de då hållas och håll sig till bollen/sakfrågan.

 51. Slabadang

  Peter Stilbs!
  Kommentaren du klistrade in från SVD:
  ”Artikeln av Samuelsson och Karén visar med all önskvärd tydlighet att de saknar sjukdomsinsikt i sammanhanget. Eller har stora skygglappar.Visst finns det en del lysande och påkostade kvalitetsartiklar då och då i SvD – men de rena lögnerna, propagandan, den politiska korrektheten och utelämnandet av väsentlig information i sakfrågor har kört läsarnas förtroende i botten.”
   
  Den summerar orsaker till problemet och konsekvenserna kort och koncist. Det ställs numer efter nätets tillkomst större krav på saklighet och kunskap i artiklar och de har inte anpassat sitt arbetssätt därefter. Vi upptäcker numer som läsare vad som saknas eller vad som är fel i artiklar och med hjälp av nätet så söker vi ju efter artiklar med bredd i vissa frågor läsarna är intresserade där de konkurrerar med även andra parter än andra MSM.
  Jag vet att de har NOLLKOLL på vad som skrivs på andra forum än andra MSM och de har liksom inte förstått konsekvenserna av den omritade kartan.
  Oavsett vad man tycker om tex klimatet eller om invandringen så är skillnaden i rapporteringen på nätet kontra MSM totalt obegriplig och oförsvarlig. När du läser Katja Bergquist Avpixlat eller Climatescam vet du exakt vad du får och vad du har att förvänta dig. Vad får du när du läser DN SVD eller GP?
  ”Oberoende liberal” vad fan är de för nåt? Annat än en falsk vilseledande floskel som säger absolut nada när du skall försöka hitta bevisen för någon del av både oberoendet och liberalismen. Det du får är en klippt skuren och avhuggen journalistik och du får fylla i de stora luckorna själv med hjälp av nätet.
  Läsarna av artiklarna kommer nu till allt större del inflygande från nätet och det är intresse för ämnet som drar in dem, för att sedan dra vidare igen. Då funkar det helt enkelt inte att vara sämst i den klassen för de som läser är allt kunnigare och beter sig på ett helt nytt sätt. Förr kunde de skriva riktade mot en allmänhet som inte hade så många alternativ. Nu möts det av allt fler som blivit proffs på sina ämnen med en djup och bred kunskap. Folk är allt mindre intresserade av vad journalister TYCKER och man blir till slut expert på tolkningar av journalisters texter.
  Rubriker såsom ”Kvinna hittades död nedanför höghus” tillhör den mer makabra sorten ur dubbelt perspektiv. En rubrik som idiotförklarar sina läsare.
  ”Ja vi måste ju rapportera själva händelsen men vi berättar inte A B C D E F och lever i tron om att våra läsare inte heller kommer få dessa uppgifter från våra kollegor som tillhör samma PK korrekta frikyrka som vi”
  De tror helt enkelt att de har den makt och kontroll kvar de redan tappat och ju längre tid det för poletten att trilla ner ju sämre blir förtroendet för gammelmedia. De ser sina läsare som ignoranta undersåtar men vem som är den ignorante har bytt roll.

 52. Pelle L

  Förr sa man alltid:
  Det stod i tidningen, så det måste vara sant.
   
  Nu säger man:
  Det står i tidningen, så det är säkert lögn.

 53. Thomas Wihlborg

  Klimatkonflikten är så infekterad då den är ett mycket tydligt exempel på en av mänsklighetens äldsta, djupaste och mest grundläggande konflikter.
  Den mellan tankar och känslor.
  Å ena sidan tankar, demokrati, liberalism, handel, samverkan t.ex Kain, Churchill, och vi skeptiker.
  Å andra sidan känslor, diktatur, socialism, planhushållning, auktoritet t.ex Abel, Lenin, och de klimattroende.
  Lösningen kommer väl först när den ena sidan dödat tillräckligt många.
  Det lär dröja, dödandet har ju inte ens kommit igång ännu.
   

 54. Staffan

  I 40 amerikanska delstater lär skolan att ”jordens ökande temperatur till stor del beror på människan, när växthusgaser släpps ut från fossilt bränsle”.
     ”Klimatförändringen är inte ett politiskt problem;  inget man debatterar.  Det här är vetenskap.  Klimat-upphett(s)ningen har starkt stöd från forskningen”, sade chefen för Alliansen för Klimat-uppfostran.
     Men i UK rör man sig i motsatt riktning:  Undervisnings-departementet vill nu förbjuda all skol-debatt om AGW, eftersom detta är så kontroversiellt.  Barn under 14 kommer inte att få höra om hur vi människor driver upp värmen. 
     Och i USA är det faktiskt fortfarande de enskilda delstaterna som ska sätta undervisnings-normerna.  (Climate change now included in US curriculum;  RT – Russia Today, 10 april)
  http://rt.com/usa/climate-change-curriculum-school-653/

 55. Åke N

  Thomas #53. God analys. Men från dödandet kanske de sista kalla vintrarna kommer att rädda oss.

 56. Sture

  Det är helt fantastiskt, somliga tror inte ens att det blivit varmare på jorden. Andra att CO2 som vi vet är en växthusgas saknar betydelse. Att forskarna skulle plötsligt fått för sig att den inte är det. Vi vet att CO2 är en växthusgas. På Venus där det finns många hundra gånger mer co2 än här är temperaturen så varm att bly smälter vid ytan.
   
  Men via gudomlig inspiration (finns mycket bibelcitat insprängda i debattforumen) vet vi numera att sanningen inte längre är vad den är utan att CO2 är inte en växthusgas.
   
  Här finns en lista över de viktigaste och där är co2 med
  http://stevengoddard.files.wordpress.com/2012/07/screenhunter_66-jul-06-19-09.jpg
  att det skulle var effektlöst att dubbla co2 är rent och skär idioti. Saknar ALL vetenskaplig grund och att det kan ifrågasättas här visar på att detta är mer ett religiöst forum än något annat.
   
  Ni gör som ni vill och ingen kan ändra på er övertygelse lika lite som på en religiös fundamentalist. Det finns sammanslutningar som tror att jorden är platt och att bilder från rymden på jorden är falsarier. Att judeutrotningen inte har skett. Att väldens styrs av utomjordingar och sist men inte minst de som inte tror att jorden blivit varmare och att CO2 inte är en växthusgas.
   
  Jag vet att jordens varmaste år var 1998 som jag skriver ovan. Men det var flera orsaker som gjorde det bland annat det senaste kraftiga el Nino och en särskilt kraftig sol. Men sant är också att de därefter 8 varsammaste åren har inträffat under de sista 10 åren. Ta tiden mellan 1940 och 1980 då ökade inte temperaturen heller. Temperaturen kommer bli högre än 1998 antingen i år eller om några få år med stor sannolikhet. Men sanningen är att jorden faktiskt också fortsatt att bli varmare efter 1998. Se nedan.
   
  Att vi behöver en sansad utvärdering som någon skriver håller jag verklig med om. Men att det skulle vara det som bi får här … Tillåt mig småle! eter att läst alla inlägg skulle jag nog påstå i konfrontation med artikelförfattaren att läget är tämligen hopplöst!

 57. Peter Stilbs

  Sture #56 – är Du bekant med begreppet ”halmgubbe”?  Det är i princip att tillskriva motdebattören åsikter han/hon inte har, och sen förlöjliga dem eller visa att de är fel. 
  Det är vad Du håller på med.
  Men det verkar egentligen som om Du inte varit med så länge utan läst in Dig på ställen som realclimate eller liknande, och bara papegojar på vad Du snappat upp där. 

 58. Staffan

  Men käre Sture, jag trodde du låst in dig i kylskåpet, men det hade du inte.  Därför upprepar jag min fråga:  VAR har det blivit obehagligt varmt, och HUR MYCKET?
    I Rio de Janeiro är det just nu 29ºC.  Strax före kl 16.  Dör man av det?   Nej, inte vad jag vet.
    I Tocopilla – det andra Norrköping – i Chile (uppe i norr) är det 22º, också kl 16 faktiskt, officiell tid.
    I Kansas City, Missouri är det, eh, +3.7ºC nu kl 14.  Blir 9º i morgon, hoppas Wunderground.
    Visst förstår jag om ni rätttänkande är övertygade om att ni ”brinner upp” rätt snart.  Men har det något med vädret att göra?  Du vet, ”klimatet” som man brukar säga.  Eh?
    Men du vet säkert mer än jag.  VAR har det blivit obehagligt varmt?  Nunavut?

 59. Sture

  Peter det är nog så att en och annan av er faktiskt vet att man inte kan avslå att temperaturen faktiskt blivit varmare och att isen i Arktis faktiskt smälter och att CO2 är en växthusgas. Jag vet inte vilket av de påståenden som du känner dig träffad av och där du delar min uppfattning. 
   
  Du klagar på att jag förlöjligar (med viss rätt får jag erkänna) men du faller ju i samma grop själv. Eller tycker du att jag bara skall svälja att jag är en papegoja som fakta ? Har jag förlöjligat så står år det inte mer än att det står i proportion till det förlöjligandet jag själv har fått stå ut med. 
   
  Å så har vi Staffan, som inte vet i vilken ort det blivit varmare i, skall jag tolka det som du försöker få fram ett bevis för att de där 0,8 graderna inte finns ? Här är det minus två vilket nog är kallare än normalt, ingen global warming eller ???

 60. Sture … 
   
  Oj då … CO2 är en växthus gas!? 
   
  Ahmendåsså! 
   
  Och dom där 0.8 °C måste ju också ha vetat det. Redan i förväg alltså, dvs innan CO2-halten börjat stiga. Eller? 
   
  Jag vet inte ifall det verkligen finns sammanslutningar som tror/hävdar att jorden är platt. Men dom klimathotstroende tycks ha en säregen besathet av att prata ngt sådant sällskap. Dom pratar ofta om väldigt märkliga saker som inte har det minsta med det faktiska spörsmålet att göra. Månlandningar, tobakslobby, oljepengar och tom förnekande av förintelsen. 
   
  Personligen brukar jag utgå från att folk tar till de bästa argumenten de har (kvar). Nu har du alltså kommit till stadiet där du ’småler’ … 
   
  Och vill mäta temperaturen på ett helt nytt sätt! 
   
  På nått sätt tycker jag att allt det där hänger ihop ganska bra … 
   
   

 61. Staffan

  I gymnasiet tyckte jag naturvetarna var rätt korkade.  Alla formlerna de skulle lära sig tog väl för mycket tid och kraft…
     Och nu…!  0,8º per sekel i årssnitt;  helt omöjligt att uppfatta.  Men de rätttrogna skriker i högan sky.
     Sedan frågade jag VAR det blivit varmare.  Och ni har inte ett enda svar att ge.  Tips:  Norra Egypten och Sinai.   0,4º per decennium, sedan 1979.   Sedan blir det sådant som Mongoliet och Nunavut…
      (Kallare har det blivit [sedan 1979] i Alaska, på Hawaii, från Ecuador till Buenos Aires, samt över stora havsytor, särskilt utanför Antarktis.  Jag har nämnt detta förr, men det är för komplicerat;  det går inte in.  Passar inte in, ska man kanske säga.)
      Mrs Thatcher drog igång ’klimatet’ 1988, för att använda mot gruv-facken.  Med tiden har detta blivit en fix idé hos media.  Förr brukade det finnas en eller annan tidning i landsorten som gick emot ’trenderna’, NWT t.ex., men nu är alla ’rätttroende’.  (Eller?)
      Mrs Thatcher såg tydligare år 2003:  en ”värme” av det här slaget är inget att vara rädd för, tvärtom:
  http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/7823477/Was-Margaret-Thatcher-the-first-climate-sceptic.html
     Hon var för resten i svensk TV också (1:52).  På en nivå som svensk TV klarar av:
  http://www.youtube.com/watch?v=QiMs165tVdw

 62. Peter Stilbs

  Sture #59 – jag använde ordet ”papegoja” därför att Du inte verkar ha sökt sätta Dig in i sakfrågorna, utan bara upprepar vad som är sedan länge uttjatade halmgubbar för dem som varit med ett tag på TCS.

 63. tty

  ”Andra att CO2 som vi vet är en växthusgas saknar betydelse”
  Visst är CO2 en växthusgas, men en svag sådan. Om du gjort dig besvär att titta på länken du hänvisar till så ser du att det bara är i ett smalt våglängdsområde omkring 4 my som den har någon egentlig effekt.
  ”På Venus där det finns många hundra gånger mer co2 än här är temperaturen så varm att bly smälter vid ytan.”
  Det finns ca 150 000 gånger mer CO2 i Venus atmosfär, om man nu är så kinkig att man vill hålla reda på tiopotenserna. Och Venus ligger faktiskt betydligt närmare den där gula saken på himlen. även om den inte anses påverka klimatet i rättrogna kretsar.

 64. Sture
  Som jag tidigare nämnt i många sammanhang är jag inte densom drar mig för att sparka på en liggande hippie. Trots att du redan blivit ordentligt nedgjord får du här ytterligare en släng av sleven som jag hoppas ytterligare  kan förtydliga några av de andra synpunkterna  på dina inlägg:
   
  Ingen, såvitt jag vet, har på detta forum förnekat att det har blivit varmare sedan Lilla Istiden, varför påstår du att någon här gör det?
   
  Enstaka skribenter har förnekat att CO2 har en värmande effekt. När jag inte har fullt upp att bemöta värre dumheter brukar jag och andra här försöka förklara vad som är fel i detta resonemang. Att enstaka skribenter har fel,men änså tillåts skriva är en styrka med TCS. Motsatsen leder till forum som UI där i slutändan alla som släpps fram har fel.
   
  Ingen har såvitt jag vet förnekat att isen under den arktiska sommaren har varit lägre än någonsin under den tid vi har haft möjlighet att göra ordentliga mätningar. Det är emellertid klarlagt att Arktis periodvis har varit isfritt utan mänsklig inverkan, varför vi inte tar detta som bevis för något särskilt.
   
  När det gäller Staffans undran om temperaturer finna jag denna mycket enkel att förstå och att den inte har något att göra med att försöka bortförklara den temperaturstigning som det råder konsensus om här och annorstädes. Han frågar helt enkelt var det har blivit obehagligt mycket varmare, en fråga som jag också förgäves ställt till klimathotare. Du kanske kan komma med ett svar istf att försöka inleda en metadiskussion.
   
  Slutligen är det ganska underhållande att du länkar hit http://stevengoddard.files.wordpress.com/2012/07/screenhunter_66-jul-06-19-09.jpg för att försöka belägga dina påståenden. Visst visar diagrammet att CO2 är vad man kallar enväxthusgas. Det visar emellertid också att det på intet vis är den viktigaste och antyder att den kan vara i det närmaste betydelselös. Det roliga med länken är emellertid att om du läser mer på den bliggen kommer du att få mängder av belägg för att du är ute och cyklar.
  http://stevengoddard.files.wordpress.com/

 65. Sture

  Till Perfekt!
   
  Tack för ett bra inlägg. Bra att vara överens  om att det blivit ordentligt varmare och att man är överens om att Co2 är en växthusgas. 
  Var det blivit otäckt varmare är områdena i Arktis och Grönland där temperaturen på sina håll stigit med 8 grader. 
   
  Arktis har förvisso varit isfritt på sommaren. Men man får går runt 125 000 år tillbaka i tiden för att det skall vara troligt att det varit isfritt på sommaren. Då var också havsytan 3-6 meter högre då Grönland också smält delvis. 
   
  För 65 miljoner år sedan var det förmodligen isfritt på vintern också. Något som utvecklingen nu verkar göra troligt att det kan bli. Den tidpunkten ligger dock säker 20 kanske 30 år bort i tiden och förutsätter att den värme vi nu har där fortsätter. 
   
  Co2 är inte den växthusgas som är starkast men den som har varierat mest genom historien och den som haft den avgörande betydelsen för att skapa istider och avsmältning under säg de senaste 3 miljoner åren. 
   
  Sedan har jag inte läst alla länkarna utan vill bara vissa på att C02 verkligen är en växthus gas. Något som vi vetat i nästan 200 år. Att spy ut mer och mer av den i den omfattning vi gör idag är uppenbart inte bra. Aldrig under den mänskliga perioden på jorden har den varit i närheten att vara så hög som nu. 
   
  Sedan kan jag säga att jag inte känner mig det minsta nedgjord och definitivt ingen hippie.