When all is said and done, ( del I ?)

Åter känns det svårt att hitta på något att skriva om, nu efter mer än tre år som ”ordinarie” på TCS. Ingemar, Lars Bern, Mr G, jag själv och några fler skrev på TCS redan på Maggie’s tid, innan SI och nuvarande skribenter tog över i juli 2011.  Det blir väl långt över 200 mer seriöst menade inlägg för egen del skulle jag tro.
Men det tillkommer hela tiden nya läsare, och en del saker måste man nog ta till sig flera gånger för att smälta. TCS’ inläggsarkiv är ju egentligen en guldgruva, och det finns massor där att hämta.
Vid lite bläddrande associerade jag till en rätt nylig händelse, där åter en kollega stolt ville presentera nya egenutvecklade kemiska metoder för ”koldioxidinfångning”.
Visst, det är säkert kul kemi med grundläggande relevans och visst nyskapande, men fordrar dyra, giftiga och exotiska kemikalier, och är totalt meningslöst i praktiken.
Ja, mer än meningslöst. ”Destruktivt” kanske är kanske närmare sanningen.
Jag kommenterade hans idéer kanske lite väl okänsligt, och inte oväntat blev han sårad.
Men vad är då ”problemet”?
Fossilförbränningen tillför till atmosfären ca 10 Gigaton kol (GtC) per år (multiplicera med 3.67 för att få motsvarande mängd koldioxid)  – varav ca 50% anses gå ner i världshaven – där det redan finns motsvarande 40.000 GtC, främst i form av bikarbonatjoner.  Resten av Jordens ursprungliga atmosfärsinnehåll av CO2 (på ca 80%, tror man) är mineraliserat som exempelvis kalksten. Landväxtligheten lär ska innehålla ca 2000 GtC, och fotosyntes, förruttnelse & förbränning av biomassa, in- och urgasning av CO2 i haven ska omsätta ca 400 GtC årligen.
Lämna frågan tillfälligt om den ökade koldioxidhalten i atmosfären verkligen är ett signifikant problem. Det saknar i så fall ändå betydelse i jämförelse.
Är det överhuvudtaget realistiskt eller på något sätt meningsfullt på antropogen industriell väg söka motverka koldioxidhaltökningen – via kemisk infångning eller nedpumpning till underjordiska lager?
Jag drog mig till minnes denna artikel i Miljöaktuellt – kors i taket – jag trodde aldrig de skulle våga knysta om sådant…

 • Att ”tvätta” luften för att kompensera våra koldioxidutsläpp skulle kräva den största industrin någonsin. Och en tusen gånger större yta än vad som finns tillgänglig på jorden. Det går att reducera koldioxidhalterna i atmosfären med hjälp av kemiska filter eller genom att skynda på de reaktioner som uppstår när sten vittrar. Men det är lättare sagt än gjort.
 • Colin Axon på Brunel University och Alex Lubansky på University of Oxford har räknat på vad det skulle krävas för att avlägsna de 30 gigaton koldioxid vi människor släpper ut årligen, skriver New Scientist. För att göra detta med hjälp av kemiska filter skulle det krävas att man bearbetar 75 000 gigaton luft om året, vilket även medför en användning av 180 gigaton rent vatten – tillräckligt för att försörja 53 miljoner människor. Och detta samtidigt som man räknar med att 66 procent av världens befolkning kommer att ha brist på vatten 2025.
 • Att påskynda stenvittring är inte heller något bättre alternativ. Det skulle krävas 100 gigaton av mineralet olivin – vilket är 12 500 gånger mer än vad som i dagsläget produceras i världen. För att kompensera för 30 gigaton koldioxidutsläpp skulle det krävas ett centimetertjockt täcke av olivin över 3,6 miljarder kvadratkilometer – en tusen gånger större yta än vad som finns tillgänglig på jorden.
 • Axon – som presenterade sina studien på Planet Under Pressure-konferensen i London förra veckan – erkänner att hans beräkningar är grova, men menar samtidigt att han är helt säker på att ett fullskaligt system för ”koldioxidrensning” skulle behöva vara tusen gånger större än någon befintlig industri.

Ja, ack ja.  Ska det vara så svårt att fatta, för vetenskapare eller politiker? Eller ekonomer?
Ovanstående analys avser ”kemisk infångning” – som givetvis är svårare ju mer utspädd källan är. Vad ska man sen göra av koldioxiden?
Att tillverka något av den fordrar massor av energi – eftersom koldioxid ju är en ”slutprodukt” – långt ner på energiskalan. Och vad ska man göra med detta ”något” – i en skala på 10-tals Gigaton per år?
Ja – pumpa ner den i underjorden då ? Kräver massor av energi,  är dyrt (>500 SEK/ton är en uppskattning) och är potentiellt extremt farligt – speciellt i närheten av bebyggelse. Den Norska försöksanläggningen vid Mongstad är ej i praktisk drift, trots en investering på över 6 Miljarder NOK till dags dato. Den kanske aldrig kommer i verklig drift.
Allt är inte bara meningslöst i kubik, utan även komplett destruktivt.
Den som vill läsa mer om ”koldioxidinfångning” på TCS kan börja här.
Även en grundskolelev borde kunna dra obevekliga slutsatser om koldioxidlagringsidéernas avgrundsjupa vansinne – både om syfte och genomförbarhet.
För energibolagen är det en ”affärsidé” och ett sätt att ”förbättra sin miljöprofil” – för övriga är det enbart en symbolhandling, vare sig man är medveten om det eller inte.
Personligen hör jag till dem som tycker det är bra med mer koldioxid i atmosfären – främst för att den är en bristvara för Jordens växtlighet, som vi alla är beroende av i våra livsbetingelser.

Jag noterade för övrigt via ett Rapportinslag på måndagsmorgonen den 8 april att Vetenskapens Värld ska ta upp detta med koldioxidlagring samma kväll (alltså i förrgår, när detta inlägg slutediteras). Jo, ”vetenskaparna” (bara byråkrater & Vattenfallchefen intervjuades, och en reklamfilm från Shell visades) hade kommit fram till att det nog inte fungerar [innan 2020, som tänkt] och att det ”blir för dyrt”. Jag tvivlar (måndag morgon) på att inslaget i veckans Vetenskapens Värld har något övrigt att komma med (ja, ”recensionerna” på TCS måndag kväll och tisdag morgon bekräftar det – jag avstår därför att se det – den vanliga soppan av Ergon och Brohult, alltså)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Johan M

  Kioldioxidinfågning, eller Carbon Capture and Storage (CCS), som det ofta benäms har även för mig varit någonting av det mest meningslösa som presenterats (och det som sagt helt oavsett vad man tycker om koldioxid i atmosfären). Jag har mest sett det som ett bevis på att sunt förnuft för länge sedan övergavs till förmån för önsketänkande. 
   
  Om man ser vilka som driver CCS, eller snarare drev för det är väl förhoppningsvis dött nu,  så var det kanske inte den vanliga miljörörelsen utan teknikföretag som antingen såg att det här fanns en hacka att tjäna (att bara få pengar för en utvärdering är ju värt flera miljoner), eller såg det som en marknadsföring/avlatsbrev – vi tar vårt ansvar. Miljörörelsen har väl varit lite ambivalenta eftersom om det skulle vara möjligt att fånga in koldioxiden så skulle det ju medföra att man kunde fortsätta att ta fram billig energi med fosila bränslen – någonting som till varje pris måste hindras. Den sågning av CCS som man idag ser från miljörörelsen skall nog ses, inte som någon tillnyktring utan som en konsekvens av att  – det inte får inte fungera.

 2. Johan M

  Halvt OT men relaterat till koldioxidkoncentrationen i atmostfären. Har någon sett siffror på hur stor del av den koncentrations förändring som vi ser som är en konsekvens av temperatur variationer? Jag menar inte på tidsskalor om hundratusentals år där vi kan se ett direkt samband mellan temperatur och koncentration (med några hundra års eftersläpning för koncentrationen) utan i modern tid, de senaste två hundra åren.
   
  Hur bra proxies finns det för kodioxidconcentration och vilken uppslösning har de? Om vi antar att de övre lagren av världshaven värms med en halv grad, vad skulle det då betyda för koldioxidkoncentrationen?

 3. Benke

  Tänk utanför boxen. Enligt ”konsesus”: vattenånga är mycket kraftfullare växthusgas än koldioxid. Det är bara att bygga en vindkraftsdriven jättelik ”avfuktare”. Sedan räknar man om den infångade vattenångan till motsvarande koldioxid, som man säljer till huagde spekulanter.  /sarc

 4. Gunnar Juliusson

  Johan #2
  Kolla in Murry Salby http://www.youtube.com/watch?v=ZMiuv6f9hd4.
  Det har skrivits att han är på gång att föreläsa i Tyskland. Hoppas på medial uppmärksamhet.

 5. Johan M

  Benke #3 
   
  ”När som sädesfälten böja sig för vind, står nån jävel där och böjer dem tillbaks” går ju visan och jag undrar om inte luftfuktigheten är vad den är. Men det är såklart, metoden kanske är effektivare än CCS, … om vi nu kan tala om effektiv.
   
  Skall vi gå inpå att drastiskt förändra klimatet på konstlad väg så skall man kanske titta på konstgjorda moln.

 6. tty

  En av de viktigaste mekanismer som binder organiskt kol har historiskt varit sedimentation av organiskt material på syrefria havsbottnar (finns det syre så äts det organiska materialet upp av bottenfaunan). Det är på på det sättet som oljeskiffrar (”source-rocks” för olja och naturgas) uppstår.
  Nu har vi väldigt få syrefria havsbottnar i nutiden beroende på att vi har ”ishusklimat” med kraftig termohalin cirkulation. Några finns dock, såsom Svarta Havet och delar av Östersjön. Organiskt material som hamnar där är alltså ”ur trafik” för överskådlig framtid (i Östersjöns falldock bara till nästas istid. Om vi ökar utsläppen av organiskt material i Östersjön och Svarta Havet gör vi alltså egentligen en klimatpolitisk insats. Det är ju dessutom billigt.
  Kanske är det bakgrunden till den bakvända ”miljöpolitiken” vad gäller Östersjön här i landet. Man försöker ju främst minska kväveutsläppen, fastän ”algblomningen” i Östersjön består på cyanobakterier som är de enda organismer på den här planeten som inte är beroende av kvävetillförsel utifrån. Mindre kväve hämmar däremot andra organismer som konkurrerar med cyanobakterierna om fosfor som är den verkligt begränsande resursen i Östersjön.
  Under tidigare varmare mellanistider har även östra Medelhavet varit syrefritt beroende på att den större nederbörden och sötvattentillförseln orsakat ett ”lock” av utsötat ytvatten som förhindrar cirkulation och syretillförsel till djupare skikt.  Det är nog svårare att åstadkomma på konstgjord väg.

 7. Lasse

  Miljörörelsen vill förändra vårt sätt att leva, där fossilförbränning är central. Därför får inte CCS fungera!
  Därför är de också irriterade över att utsläppen minskat så EUs CO2 handel har havererat.

 8. Intressant och övertygande repetition om varför CCS är meningslöst.Jag såg VetenskapsTV’n och där berättades historien som att Vattenfall gjort framgångsrika försök att elda med enbart syrgas(dvs inte luft?!) och sedan kyla ner CO2:n till en vätska, som sedan begravs. Just när de skulle bygga sin fullskaleanläggning de fick den lokala opinionen emot sig, vilket gjorde att politikerna svängde och stoppade projektet lagstiftningsvägen. Det hela skildrades alltså inte som ett tekniskt-ekonomiskt problem, utan snarare ”politisk otur”.

  Fullständigt OT: I dagens UNT har Gunnar Helmius och jag var sin insändare, som kritiserar en UNT-artikel i lördags. Den handlade om en prognos från SMHI för för Uppland under tiden fram till 2100.

 9. Håkan Bergman

  C-G Ribbing #8
  Utöver att man ska använda ren syrgas för förbränningen så måste man väl dessutom använda rent kol också. Möjligen att det duger med att koksa stenkol.

 10. Holmfrid

  Norrmän är kända för halsbrytande ideér/aktiviteter i många sammanhang – Breivik,  ut ur Schengen med passkontroll i Svinesund mm.  Vindkraftsatsning med idén att köra oljeplattformarnas drift med vindel i st f  gasturbinel (på plattformarna). Senast miljardären boende på Cypern med en 556 kvm takvåning i Limasoll. 

 11. Inge

  OT
  Ang. Margaret Thatchers åsikter om klimathotet:
  http://www.thegwpf.org/margaret-thatcher-hot-air-global-warming/

 12. tty

  C G Ribbing #8
  På sätt och vis kan jag förstå den lokala opinionen. Att bo intill ett kraftverk där tusentals ton ren syrgas hanteras är nog betydligt farligare än att bo intill ett kärnkraftverk.

 13. Inge!
  Margaret Thatcher och Vaclav Klaus. Bägge borta från scenen, Tyvärr. Vaclav Klaus lever visserligen men är inte längre president i Tjeckien

 14. Lasse

  Ang Norrmännens miljöhänsyn så är det intressant att se  elektrifiering av oljeriggarna-allt för att minska gasförbränninge för elframställning där.
  Gasen skickas till land för vidare försäljning till kontinenten-där den genererar el.
  Summa summarun-elkabel till riggarna är det enda som krävs för denna miljöhänsyn-nyttan är framförallt på pappret och i Norsk redovisning. Resurser slösas det friskt med!

 15. Johan M

  Gunnar Juliusson  #4  
  Tack, mycket intressant, har inte sett Murray Salby förut. Några frågor: 
   
  Koldioxidkoncentrationen kan väl inte vara direkt proportionell till integralen av temperaturen – om vi låser temperaturen till årets värde så måste ju koncentrationen någon gång plana ut. Den kommer väl att stiga tills det råder en jämnvikt i kolcykeln. Finns det bra proxies från 1700-talet och framåt som kan ge en fingervisning om hur den balansen ser ut. Jag har letat lite men endast hittat sporadiska historiska mätvärden. Jag vet inte om upplösningen i iskärnor räcker för att ge bra värden.  

 16. Mikael

  Det behövs ingen CO2 lagring. Dels är inte C02 något problem utan C02 kommer att tas upp av biomassan då det bara växer bättre och bättre och Världen bara blir grönare. Dagens skola verkar vara värdelös då påstådda miljörörelser och politiker får ljuga så mycket om livets gas.

 17. Christer Löfström

  How it all began
  När man värderar Margaret Thatcher bör man inte glömma hennes skuld i etableringen av ”klimathotet”
  http://www.john-daly.com/history.htm
  Snart 10 år sedan John Daily gick bort. Han var en stor källa till inspiration. Någon verkar hålla hans site vid liv.
  http://www.john-daly.com/

 18. Björn

  Ja, Peter pekar här på CO2-fobins vansinne. Visst finns det både forskare och ingenjörer som bistår de fobiska med både små och storskaliga ideer, men här handlar det mer om vad som är teknikmöjligt och inte om dess kostnader och konsekvenser. Vägen till stora pengar har varken moraliska eller rationella hinder eller gränser för de företag som vädrar samhällets subventioner som de i likhet med de till vindindustrin och andra företag som satsar på det förnybara. Men dessa bidrag är bara en viskning i förhållande till de som krävs för att dammsuga atmosfären från CO2. Som väl är tror jag att ekonomerna i detta fall är mer pragmatiska och inser omöjligheten i subventioner i denna storlek som krävs och därför inte bifaller politikernas fantasifulla och vansinniga ideer.

 19. Johan M

  Björn #18
  ”Som väl är tror jag att ekonomerna i detta fall är mer pragmatiska och inser omöjligheten i subventioner  …”
   
  famous last words  🙂 

 20. tty #12

  Enligt programmet så var det snarare befolkningen ett par km bort, där koldioxiden skulle begravas, som i första hand protesterade.

 21. Ann L-H

  Christer Löfström – #17 – Visst har Margret Thatcher skuld i etableringen av klimathotet. Orsakerna till det borde analyseras, inte minst hennes rådgivares skuld (Sir Crispin Tickell, J. Hansen m fl). Vad vi borde ta fasta på och upplysa om här och nu är att hon senare, när bilden klarnat, stod upp som en av de första skeptikerna.  
  Redan 1993 när hon skrev memoarer hade hon betänkligheter kring den vetenskapliga grunden. (Enl. Ch. Booker The real global warming disaster s55.)
  Den positionen stärktes efterhand, hon ifrågasatte verkligen den vetenskapliga bakgrunden och påpekade att en avkylning av jorden vore en långt större fara än en återgång till det välgörande medeltida klimatet. Dessutom deklarerade hon med tiden öppet att hon var medveten om den verkliga Agendan med ”the climate change ideology”. 
  En intressant fråga är om hon var medveten om ideologin redan från början men att det i tidernas begynnelse var viktigare för henne att stänga kolgruvorna med hjälp av klimathotet än att ta hänsyn till den då mer eller mindre okända agendan …
  I dagens Svd skriver Gunnela Björk om M.T.http://www.svd.se/kultur/understrecket/thatchers-politik-kom-at-britternas-sjal_8068352.svd 
  F.ö. gillar jag hennes uppfattning om feminister – kvinnor som kräver förmåner utan att vara beredda att arbeta för dem. (Enligt artikeln)   

 22. Ulrik

  Alla glaciärer på norra halvklotet smälter och havet kommer att stiga 160 cm enligt den danske polar- och klimatforskaren Sebastian Mermild.
  http://jyllands-posten.dk/nyviden/article5315282.ece
   
   

 23. Lasse Forss

  ”Hammaröbussarna äter koldioxid” är rubriken i bifogade länk från Nya Wermlandstidningen. Det här har ju stått i TCS men sådana här lurendrejerifasoner måste ständigt uppmärksammas. Det är förmodligen många politiker som kastat miljoner till USA, med Biorecos hjälp. För att äta koldioxid. Peter Stilbs visar hur ofantligt korkat det är. http://www.nwt.se/arbeteekonomi/article1205640.ece?service=refresh
   

 24. pekke

  Christer L.#17
  John Dalys sida var nere för ett tag sedan med samma bild som varit på andra hackade skeptikersidor.
  http://web.archive.org/web/20130215225218/http://www.john-daly.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi
   
  Den sida som är riktigt intressant hos Daly är den med stationsdata, de är ju oftast från tiden före alla nya justeringar som GISS/Had-CRU + andra gjort.
  Väl värd att titta på.
  http://www.john-daly.com/stations/stations.htm
   
  Haparanda:
  http://www.john-daly.com/stations/haparand.gif

 25. Peter Stilbs

  Lasse Forss #22 – bl.a. Hammaröbussarna togs upp här för ett par månader sedan
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/02/04/var-tids-bondfangare/

 26. Ann L-H

  Peter S. – för någon timma sedan skrev jag ett inlägg som ännu inte kommit upp här. Svävar det omkring ute i etern eller vet Du var det är?

 27. Peter Stilbs

  Ann #25 – jag ska kolla – varit ute och sågat & krattat & skottkärrat till majbrasa. Nu i solen på altanen…

 28. Adolf Goreing

  #21 trams, turligt nog. Kolla NOAAs rapport som reviderat havsnivåökningen från +3 till 1.5 mm/år. En halvering!
  http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/SeaLevelRise/documents/NOAA_NESDIS_Sea_Level_Rise_Budget_Report_2012.pdf
   

 29. Jimmy

  Hej  alla skeptiker!
  Välkomna att följa Jönköpings Klimatkonferens, ON LINE,  den 11/4  kl 11:00,    http://www.mcenter.se/index.php/133
  http://www.miljostrategen.se/aktiviteter/konferenser/klimatet-–-vad-har-hant-pa-tio-ar-och-vad-gor-vi-nu
  Jönköping som kommer att bli Sveriges huvudstad då andra mer kustnära städer dränkts av den stigande havsnivån. 
  (det fick vi veta vid förra årets konferens av domedagsprofeten Christopher Stock, se länk och pdf-fil, sid 52/53)
  http://www.miljostrategen.se/tjanster_2/klimatforandring-effekter-och-anpassning-i-jonkopings-lan-2012
   
  10e konferensen i rad, då slås det på STORT !!
  Vad sägs om köttskattsveganen från Chalmers, Fredrik Hedenus
  http://www.ksla.se/wp-content/uploads/2012/02/Fredrik-Hedenus.pdf
  Svante Axelsson och Anders Wijkman kommer och pratar, det ni !
  Vi kommer även att få höra om projektet   ”One tonne life”  Hur en familj minskat sitt CO2-fotavtryck till 1 ton/år,person.  En av initiativtagarna är Vattenfall (precis som om dom var lämpliga att prata om CO2-utsläpp, eller?)
  Vi ni veta hur allt kommer att gå åt h-e,  missa inte detta tillfälle !
   

 30. Labbibia

  Tack Peter.
   
  Jag håller med dig, det känns som om det mesta i ämnet är ”Said and done”.
  Vi skeptiker har ju vunnit en brakseger över klimathotsalarmismen, mycket tack vare er på TCS och andra insatta, men ”verkligheten” i form av svinkalla vintrar och även kalla somrar de senaste åren har helt klart bidragit. Numera hör jag från oerhört många människor dagligen: ”Det vore fint med lite Glååbal Wååårming”….
   
  Bojs och Blacheffsky förpassade ut i periferin, SMHI har fullt upp med att försöka förklara varför det är så jämrans kallt och varför våren är så sen…..
   
  Så, slaget är definitivt vunnet. Återstår bara att få våra politiker att inse fakta……..vilket väl inträffar om sisådär 10 år eller så?

 31. Labbibia
   
  Politikerna behöver inte ’inse’ någonting. De kan bara sluta prata om det och börja prata om ngt annat. Koldioxidskatter och liknande försvinner nämligen inte bara för att man hittat nya mer gångbara saker att larma om.

 32. Johan M

  Johan M  #4  
   
  Får man hänvisa till sig själv? Kom just på att Ole Humlums artikel i höstas är högst intressant i sammanhanget
  Ole Humlum et al 2012, ”The phase relation between atmospheric carbon dioxide and global temperature”
   

 33. Lasse

  #29 Får väl lyssna på den på nätet -speciellt intresse kl 14:
  14.10 Politiken – Hur kan vi bryta dödläget i klimatpolitiken?
  Anders Wijkman
  Gissar att det inte är den stillastående temperaturen , USA s minskande utsläpp eller EUs havererade utsläppshandel som avsees.

 34. Ingemar Nordin

  Peter S.

  Tre år! Jag ser att du har skrivit inte mindre än 453 inlägg på TCS. Det slår mina futtiga 423. Men vi blir båda slagna av Maggies 2475. Så vi kan slänga oss i väggen Peter!

  Vi får hoppas att vi åtminstone får någon liten guldstjärna, någonstans, för vår insats 🙂

 35. Håkan Bergman

  EU’s utsläppshandel är uppe för omröstning till veckan, 16/4, de gröna vill höja priset, men stöter på motstånd, tajmingen är inget vidare med över 25 miljoner arbetslösa inom EU.
  http://www.europeanvoice.com/article/2013/april/anxiety-ahead-of-ets-vote/76904.aspx

 36. Peter Stilbs

  Ingemar #34 – men man får nog räkna bort försöken till Fredagslättsamt och Aprilskämten… verkligen 453 inlägg totalt ? Jo, någon utmärkelse borde vi vara värda…
  Maggie var verkligen beundransvärd – hennes inlägg var ibland mycket korta, men mycket väsentliga när de skrevs.

 37. Hörrni Peter och Ingemar
   
  Maggie gjorde en beundransvärd insats, det är helt sant. Men jag uppskattar  den lite ’tyngre’ kompetensen som SI har tillfört och även det lite bredare anslaget iom att ni är fler och kommer från olika håll.
   
  Enda kritiken jag har är (den i mitt tycke fullständigt onödiga) modereringen, och (kanske pga den) stängandet av kommentarstrådar efter några dagar.

 38. Peter Stilbs

  Jonas N #37 – modereringen är ett nödvändigt ont. För några år sedan var det massa kommentarer (en del uppenbart skrivna under påverkan av stimulantia) speciellt nattetid som gick över anständighetens gräns, och var långt från ”topic”. Det är bättre nu.

 39. Ingemar Nordin

  Jonas N #37. Peter S #38

  … och stängandet av kommentatorstrådar efter 10 dagar hänger ihop med skräpposten som vi hela tiden utsätts för och som filtret till största delen tar hand om (typ, reklam, nonsensmeddelanden etc). Det genererar mängder av meddelanden efter några dagar, kanske 30 om dagen, som vi måste gå igenom eftersom filtret även ibland sållar helt legitima inlägg. Det verkar som om robotarna som masgenererar dessa skräpmedelanden ”upptäcker” trådar som varit öppna för länge, och ökar frekvensens efter ungefär 10 dagar. Då blir det helt plötsligt 100-tals, kanske tusentals, meddelanden där.

 40. Mikael

  Hur kollar man antalet inlägg/kommentarer på TCS? Hur många miljoner kommentarer har den ”allvetande” Thomas P skrivit?

 41. Labbibia

  Jonas N # 31
   
  Du har naturligtvis en poäng där….som vanligt! 🙂
   
  Så, har du någon bra idé om hur vi ska få våra kära politiker att stoppa ner CO2 skatter, forskinginsanslag till uppenbara dumheter etc, i sopnedkastet, och börja koncentrera sig på det som betyder något? Då tänker jag närmast på behovet av billig energi,  för industrins, men även för hushållens väl.
  Eftersom, som så många gånger konstaterats här på TCS, det finns ett klart samband mellan billig energi och välstånd.
  Det, om något vore ju något för våra politiker att jobba för, och engagera sig i?
  (Räkna bort MP) 😉

 42. Ingemar Nordin

  Mikael #40,

  Om jag söker på ”kommentarer” så får jag upp 224 000 ”poster” på WordPress. Men hur många av dessa som Thomas P skrivit verkar inte gå att få fram…

  Om vi ser till mängden text på TCS så måste rimligtvis kommentarerna stå för den stora merparten.

 43. Lasse Forss

  Peter #25
  Jo jag skrev att det kom från TCS men att lurendrejeriet inte nog kunde påpekas och att det blev om möjligt ännu tydligare efter din krönika i dag

 44. Lasse

  Expressens ledare idag: Rädda marknaden!
  Gäller att hålla uppe priset genom indragna CO2 utsläppsrätter. Dvs tidigarelägga EUs klimatmål.
  http://www.expressen.se/ledare/radda-marknaden/

 45. Lasse

  #29 Svante Axelsson: Vi måste vara lite luriga inom miljörörelsen.
  Direkt från Jönköpingskonferensen!
  Applådåskorna efteråt visar att lurigheten togs emot  av församlingen!