Fritt fram att säga vad som helst?

En bloggläsare rapporterar att Granskningsnämnden har friat Vetenskapsmagasinet och Rapport för de ”klimatalarmistiska”inslag som sändes den 26 oktober förra året.

beslut1

Om ni hunnit glömma vad det hela handlade om kommer här en liten rekapitulation.

Den 26 oktober visade Rapport 19.30 ett inslag där man intervjuade Stephen Schneider. I påannonseringen sade reportern följande:

”Enligt Schneider är 2-gradersmålet otillräckligt och vi är på väg mot betydligt mer än 2 graders uppvärmning. Enligt färska beräkningar pekar dagens utsläppstrender på att världen når 2-gradersgränsen redan om 20–30 år, för att snabbt klättra till 4, 5, 6 graders uppvärmning under 2000-talets andra hälft, vilket får dramatiska följder. Och tittar man på de bud om utsläppsminskningar som världens länder har lagt, så är det egentligen 3, 4, 5 graders uppvärmning man förhandlar om.”

Samma kväll presenterade Vetenskapsmagasinet ett längre inslag på samma tema. Samme Stephen Schneider sade då bland annat att den blomstrande ekonomin hade lett till att utsläppen ökade mer än vad FN:s klimatpanel hade förutspått, att den stora frågan var Grönland som just nu smälte i en högre takt än vad någon kunnat förutse och att han i princip inte såg några möjligheter att undvika värre klimatförändringar.

Även miljöaktivisten Bill McGuire intervjuades och varnade för att en avsmältning av glaciärerna kunde förändra världen ända ner i berggrunden. Enligt Bill McGuire kunde jordskorpan under vulkaner som låg nära kusterna böjas om havsnivån steg, vilket kunde resultera i att magma pressades ut. Reportern sa att allt fler forskare ansåg att haven skulle komma att stiga mycket fortare än vad de hade trott tidigare. En glaciolog från amerikanska NASA sa att färska studier pekade på 1 meters havshöjning vid slutet av århundradet. Reportern sa att Bill McGuire misstänkte att det ökade trycket från världshaven även kunde orsaka jordbävningar under vattnet med risk för tsunamis, men att han inte vågade sia om hur mycket haven behövde stiga för att detta skulle kunna ske.

Bill McGuire sa även att han var allt mer pessimistisk inför toppmötet i Köpenhamn och att han trodde att framtiden skulle komma att bli mycket svår. En 4-gradig höjning till 2050 skulle enligt honom innebära ett socialt sönderfall som vårt samhälle i sin nuvarande form knappast skulle överleva.

Totalt kom det tio anmälningar mot inslaget i Vetenskapsmagasinet. Programmet innehöll rena fantasier och spekulationer, ovetenskaplig propaganda, hypoteser utan vetenskaplig förankring och felaktiga uppgifter, menade anmälarna.

SVT försvarade sig med att de har ett ansvar att skildra den vetenskap som vilar på solid grund. Ingen kan veta vad som är sant eftersom vetenskapen är i ständig utveckling. Men SVT har i sin vetenskapsbevakning goda skäl att referera till den forskning som publiceras i peer review-granskade tidskrifter, det vill säga tidskrifter vars innehåll förhandsgranskats av vetenskapliga experter. SVT har också ett ansvar att lyfta fram den vetenskapligt underbyggda [min fetning] kritik inom forskningen som utmanar den etablerade uppfattningen inom forskarkollektivet. Denna diskussion finns dock till största del på nätet, inte i de vetenskapliga tidskrifterna.

Få kritiker av den dominerande synen på klimatfrågan har alltså klarat att uppfylla de krav som ställs för att få publicera sina inlägg i den vetenskapliga pressen. Etablerade forskares vetenskapligt belagda rön ställs alltså mot skeptiska bloggares invändningar. SVT valde att under hösten 2009 ge utrymme för skeptiska kommentarer på en särskild sida på sin webbplats, ”Ställ om”. Det fanns också inslag i Gomorron Sverige som hänvisade till webbsidan.

Granskningsnämnden har analyserat ärendet och kommit fram till att SVT inte bryter mot kravet på saklighet och opartiskhet. I sin bedömning skriver nämnden följande:

”Programföretaget har i sitt yttrande i ärendet uppgett att det i den löpande nyhetsbevakningen både inför och efter Köpenhamnsmötet förekommit inslag om det så kallade Climategate och andra ifrågasättanden av IPCC-rapporternas underlag. Nämnden finner mot den bakgrunden inte grund för slutsatsen att rapporteringen som sådan skulle strida mot de bestämmelser som gäller för SVT:s programverksamhet.”

Där har ni alltså svaret. Anything goes i svenska public service.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Robespierre

  Svenska statstelevisionen speglar väl ägarnas, statens, riksdagens vision snarare än tittarnas . Välutbildade avslöjar snabbt propagandistiska inslag av såväl politisk som ”vetenskaplig” natur.
  Gör som våra invandrare – skaffa parabol och upptäck massor med intressant television från andra länder.  Svensk  TV upplevs som något redarderad där man fortfarande lever i ett 2 kanaltänkande från förra seklet. Utnyttja i stället den digitala teknikens möjlighet att ge oss fler kanaler. En nyhetskanal, en sportkanal, en barnkanal, en kulturkanal , etc. Och låt oss slippa dessa påannonsörer. Låt ett program direkt övergå i ett annat. Som det var i försökssändningarna i SVT HD.  Helt obegripligt är det även att vissa ”vetenskapliga” program har svensk dubbning – vilket  kan förstöra hela upplevelsen. (är de gjorda för icke läskunniga ?)
  Så spara pengar på att ta bort ”hallåorna” och onödig dubbning.
  Satsa på ett bättre utbud – färre  kockar och mer soppa !

 2. Peter Stilbs

  Det finns ytterligare Vetenskapsmagasinsanmälningar från hösten, som inte är färdigbehandlade – bl.a. programmet där man utmålade Henrik Svensmark som forskningsfuskare.

  Beklämmande att de låter rena skojare som Schneider och Rahmsdorf (den senare i direktsändning via länk i Rapport i flera minuter) få tala oemotsagda.

 3. Ulrik

  Ny tolkning av Public Serviceavtalet? Skeptiska synpunkter till det som påstås på bästa sändningstid i TV kan hänvisas till SVTs hemsida på nätet. Är det så avtalet får tolkas?

 4. Helge

  Det är inte bara vetenskapen som hamnat i en begynnande förtroendekris, även gammelmedia och våra verk och myndigheter kommer att få sig en ordentlig tryckare. På tiden kanske, utomlands är misstänksamheten från allmänheten medfödd mot myndigheter och media. Lite synd är det dock.

 5. Gilla

  Robespierre#
  Jag delar dina åsikter om SVT.   Svensk TV är urusel och gammalmodig . Dags för nystart! Tack och lov för internet med ett antal bra bloggar, som Climate Scam, som jag nu följt en tid.
   
   

 6. Daniel F.

  Japp, fick en lång pdf i mailen igår där Granskningsnämnden förklarade att SVT var såååå duktiga så, och inte hade gjort något fel.
   
  Beklämmande. 🙁

 7. Daniel F.

  Jag gillar detta stycke i slutet av beslutet:
   
  Enligt nämnden
  måste det vara möjligt för SVT att sända inslag som presenterar nya
  forskningsrön, utan att någon som ifrågasätter dessa rön samtidigt får komma
  till tals. Någon kritik av innebörd att de aktuella forskningsresultaten inte
  skulle ha beskrivits på ett riktigt sätt har inte förts fram i ärendet.

   
  4 graders temperaturökning på 40 år? Jordbävningar, vulkaner och tsunamis pga CO2? Detta kallar GN för seriösa forskningsrön. Det är inte klokt.
   
  Var överklagar man?

 8. Och skeptiska synpunkter dvs frågor om den vetenskapliga grunden för påståenden i olika program hänvisas till hemsidan (Klotet) för att sedan censureras bort. Däremot får de mest underliga kommentarer som överhuvudtaget inte har med vetenskap att göra stå kvar i ”evighet”.
  Och ”granskningen” av IPCC och Climategate blev mera en pratstund med ”de närmast sörjande” på högkvarteret i Geneve och på East Anglia.
  Var kan en granskning av granskningsnämnden ske?

 9. Dan

  I går kväll sändes en kortfilm ” Ett oväntat besök” där ett hem i Stockholms skärgård invaderades av klimatflyktingar från Afrika medan ett isberg seglade förbi på fjärden. (hur i h-e ett isberg kan ta sig upp genom Öresund och varför…)
  Det fick mig att tänka på Sandro Key- Åbergs ”Prator” på 60- eller om det var 70-talet där allt ont USA gjort ältades om och om igen till allmänhetens uppbyggelse.
  Inget är nytt, och dumheten råder än i TV-huset.

 10. Anders Gustafsson

  Det är inget anmärkningsvärt med detta utslag. Sverige är ett land där politisk korrekthet hyllas på ett osunt sätt. Är man politiskt korrekt går vad som helst hem. Är man däremot inte politiskt korrekt blir man kölhalad i alla olika medier. Att sprida klimatkatastrof scenarion är politiskt korrekt och därför kan man skriva och säga i stort sätt vad som helst utan att riskera kritik.

  /Anders

 11. Peter Stilbs

  Dan #9 – det måste vara minst 2:a gången denna löjliga film går i repris. Jag tror jag såg en av de förra repriserna för något år sedan, och förundrades.

 12. Om jag har uppfattat det hela korrekt kan man bara anmäla enskilda program till granskningsnämnden. Här försvarar den  SVT med att det förekommit ifrågasättande i andra program än det anmälda.
  Kan man bunta ihop allt som tex Klotet kommit med i klimatfrågan under drygt ett år och anmäla det som osakligt och tendentiöst?

 13. bom

  Se Dick Erixons blogg idag. ”Naturskyddsföreningens socialism”. Ett bitande inlägg. Tänk då på att kommunisterna (v) och ekokommunisterna (mp+NGO) tävlar om att frånta skogsägarna kontrollen över deras egendom genom reservatsbildning. När man åker E4 norrut från Helsingborg och ända till Haparanda så är det lätt att se skiftesgränserna mellan bolagsskog/statsskog och de välputsade bondeskogsskiftena för den som har öga för skog. Och så har vi en kategori till och de är de oåterplanterade kalhyggena som blir kvar efter en handfull baggbölande advokatkräk/klippare  från Stockholm.

 14. Mikael

  Även jag som alarmist vill anmäla mitt samtycke (med er) gällande spekulationerna kring vulkaner och jordbävningar. Detta borde inte få föras fram som seriös forskning (om jag inte har missat någon fantastisk forskning på området). Det undergräver den mer seriösa forskningen, den som jag alltså (till skillnad från er övriga) i huvudsak stödjer.

 15. L

  SVT säger i sitt svar att ”…scenariot för 2000-talet vid oförändrade utsläppstrender bygger på data och resultat från några av världens främsta institut för klimatforskning, NASA Goddard Institute for Space Science och Met Office Hadley Center.”

  Som motvikt säger man att ”Climategate och andra ifrågasättanden av IPCC-rapporternas underlag har också varit föremål för nyhetsbevakning under början av 2010.”

  Det verkar inte som att varken SVT eller Granskningsnämnden förstått vad Climategate handlar om…

  ”Vi satte räven att vakta hönsgården och han kan svära på att hönorna gjorde kollektivt självmord”

 16. Dan

  Mikael:

  Med sådana fiender som du behöver man inga vänner. 🙂

 17. Peter Stilbs

  The Copenhagen Diagnosis, 2009: Updating the world on the Latest Climate Science. I. Allison, N. L. Bindoff, R.A. Bindschadler, P.M. Cox, N. de Noblet, M.H. England, J.E. Francis, N. Gruber, A.M. Haywood, D.J. Karoly, G. Kaser, C. Le Quéré, T.M. Lenton, M.E. Mann, B.I. McNeil, A.J. Pitman, S. Rahmstorf, E. Rignot, H.J. Schellnhuber, S.H. Schneider, S.C. Sherwood, R.C.J. Somerville, K.Steffen, E.J. Steig, M. Visbeck, A.J. Weaver. The University of New South Wales Climate Change Research Centre (CCRC), Sydney, Australia

  Ovanstående lista har namnen på nästan alla av de största skojarna i branschen. De gav i höstas – utan IPCC’s godkännande – ut en skrift ”Copenhagen Diagnosis” – med horribla påståenden om att ”allt är mycket värre än vi trott” (låter det bekant?)

  Den verkar vara sammanfatta allt den skräpvetenskap som vi matas med i media, inklusive SvT och TV4.

  http://www.copenhagendiagnosis.com/

 18. Robespierre

  Vem uppfinner ett scamfilter som blankar ut dravlet från AGW propagandisterna i SVT ?.
  För övrigt anser jag att Henrik Svensmark, Nir Shaviv och Jan Veiser är klart kvalificerade för ett  nobelpris i fysik.
  Hoppas att de blir föreslagna av många riktiga forskare (dvs sådana som inte är fångade av post normal science ).

 19. Inge

  Eftersom AGW-forskarna målat in sig i ett hörn borde framtida Nobelpris tillhöra skeptiska forskare om prisen någonsin går till klimatforskningen.

 20. SVT kallar sig ”fri television”. Jo pyttsan!
    SVT är en megafon för politikerna och det politiskt korrekta. Bindningen till staten är extremt stark på minst fem sätt: 1. avtalet med staten, 2. radio- och TV-lagen, 3. granskningsnämnden, 4. att staten i praktiken kontrollerar styrelsen och utser de högre cheferna, 5. att politikerna bestämmer SVT:s budget.
    Det var tio år sedan vi separerade kyrkan och staten. Det är hög tid att separera SVT från staten också. Så slipper vi predikningar om miljöreligion.

  –Ahrvid

 21. Skogsmannen

  Lite OT men, är det bara jag som tycker att det borde räcka med en tvångstfinansierad TV-kanal?
  Två publicservice kanaler kunde kanske motiveras förr under monopoltiden då det inte fanns några andra kanaler. Syftet med två kanaler var då att skapa ”konkurrens”.
  I dag är läget något annorlunda……..

 22. Bogspröt

  Ahrivid#20#:
  -Vi kanske skulle separera staten från folket…nej faan, det har ju redan gjorts!
  Nej, vi skulle kanske separera folket från staten…nej faan, det går ju inte? 
  Har vi hamnat i Moment 22 måntro?
  Skämt åsido så har vi medlemmar av staten sverige inte en sportslig att klaga opåtalat och få rätt.
  Rättsstaten har tyvärr monterats ned och vanliga sunda förnuftet har bytts ut mot både en Ein -Scwai-Drie….

 23. Klarsyn

  Hur anmäler man granskningsnämnden för dess inkompetens?

 24. Lejeune

  Genom TV-licensen tvångsfinansierar vi svenskar ett system som innebär att storebror staten har en propagandakanal rätt in i våra vardagsrum. Låter det inte lite som 1984?
   
  Cecilia Stegö-Chiló gjorde rätt i att inte betala TV-licensen, synd att hon inte fick bli kvar som minister, kanske hade allt funkat annorlunda då?
  Nu verkar det som om det rödgröna familjeföretaget SVT kan bete sig precis hur som helst, utan att riskera att ställas till ansvar, i sanning anmärkningsvärt.

 25. L

  Granskningsnämnden borde ha granskat de anmälda programmen. Vad SVT har gjort i andra sammanhang ursäktar inte dessa övertramp.
   
  Uppenbarligen är Granskningsnämnden till för att skydda SVT.

 26. Simon

  Peter Stilbs #17 – anser du att författarna till Copenhagen Diagnosis felrepresenterat de artiklar de refererar till, eller anser du att även den refererade forskningen är gjord av skojare?
   
  Mvh, Simon

 27. Peter Stilbs

  Simon #17 – de tolkar, hittar på och fantiserar om saker som möjligen kommer fram ur några datamodeller. Det är något annat än verklighet. 

 28. Slabadang!

  Ni är inne på min turf!!

  Fråga er följande….
  Hur många klagomål får SVT?
  Vilka redaktioner och program får den mesta kritiken?
  Vilka ämnen får mest kritik?
  Vilka publikundersökningar gör SVT?
  Vad är utfallet i så fall på dessa?
  Hur många utav dessa ”undersökningar” är tillgängliga för tittare och ägare?
  Vilken kritik är den vanligaste …partiskhet osaklighet eller beroende?
  Hur många tycker att SVT är vridna åt det ena eller andra hållet?
  Om ni vet svaret på någon utav dessa frågor…grattis!! Redogör gärna för hur ni kommit fram till svaret.Telefonavslyssning??

  Granskningsnämnden är en kuliss inget annat och INGEN på SVT har ansvar för att ett ämne i sin helhet hanteras enligt uppdraget.
  Det är ingen tillfällighet utan en mycket medveten strategi för hur man satt upp den kuliss till granskning som finns.
  Med andra ord så har man byggt infrastrukturen och regelverket för SVT just för att SVT skall KUNNA bedriva propaganda.Det går inte att anmäla ett helt ämne till granskningsnämnden utan bara enskilda inslag.Konsekvensen blir att 95% av sändningstiden är tillgänglig för propaganda och det är först när ett ENSTAKA inslag bryter mot uppdraget som det kan fällas.Den systematiska partiskheten är utom räckhåll.

  SVT har anpassat sina sändningar och produktioner efter dessa villkor och kontrollen över propagandan sker inom SVTs väggar genom att de smetar ut den över hela utbudet,vilket alltså inte går att anmäla. Jan Axelsson är centralpolitruken och hans rollspel går ut på att han ger redaktionerna ”frihet och ansvar” som programdirektör.
  Vem har ger ansvaret och friheten till är hur han styr propagandan.

  Vår möjlighet som tittare till kontroll insyn och påverkan av SVT är faktiskt lika med NOLL.Här hittar vi den sanna orsaken till att SVT kan fortsätta spela det spel de gjort allt sedan monopoltiden.Även om tusen personer ringer in av samma skäl och är så förbannade så att de tuggar fradga så redovisas det inte någonstans.Tvärtom så ser SVT till att det begravs och det föreligger INGEN skyldighet för SVT att redovisa andra tittarreaktioner än de som passar deras syften.

  Det här är en ordning som är fullständigt åt helvete!All kritik av SVT skall (god or bad) skall systematiseras registreras och redovisas.
  Ägaren staten har faktiskt lika dålig insyn som tittarna.SVT själv sammanställer tittarnas betyg på SVT.Det är inte konstigt att SVT älskar IPCC de har skrattretande likheter i bunkermentalitet.

  SVT och IPCC är maktens och det politiska etablissemangens verktyg
  de krattar i manegen för utövandet och legitimerandet av politisk makt och interventioner.Det är först när man inser det som det blir lättare att existera och bibehålla förnuftet.Om man förväntar sig något annat så är det lätt att brusa upp.

  Det är utifrån den här analysen och insikten man skall angripa SVT.Att anmäla enstaka program eller ringa och klaga är meningslöst.Det är ur tittarmaktens perpektiv med rätt till insyn och kontroll man ska ta tag i frågan för att kunna få förändringar till stånd.
  Vi får istället konstatera att nätet och de medierna som håller medborgarnas framför etablissemangets intressen som ökar sin publik.Och allt fler inser att saklig oberoende opartisk information fås inte från SVT och gammelmedia.När alternativen via nätet finns så är det lättare att välja bort vår korrumperade gammelmedia.

  TCS är ett mycket bra bevis på åt vilket håll utvecklingen går.Det skrivs fler inlägg på TCS en dag än på SVTs modererade forum.
  De som har kunskaper är de i första hand som överger och genomskådar gammelmedia.Kvar blir de som inte bryr sig eller har låg kunskap i olika ämnen.
  Ytterligare en bekräftelse på glappet mellan läsare och gammelmedia är de kommentarer som följer många etablissemangsformulerade artiklar.Där syns spåren av intressekonflikterna tydligt och att oppositionen mot artiklarna är stora.Nätet har övertagit den viktigaste funktionen från gammelmedia …den sakligt kritiskt granskande.Nätet väljer dessutom andra ämnen än gammelmedia.

  Jag uppmanar Peter Stilbs med stöd av den lista du skrivit att ta kritiken av SVT med stöd av andra professorer hit till TCS och Newsmill.Kritiken av SVT måste organiseras och uttryckas på annat sätt och genom andra kanaler än genom monopoltvs egna kulisser för gransking.Att genera SVT inför öppen ridå är enda sättet att uppmärksamma både SVT och tittare på problemet.

  Så illa som SVT skött rapporteringen av klimatköret så måste de tvingas ta ansvar.Själv jobbar jag efter en kompletterande strategi och jag har SVT ”by the balls”.Jag ger mig inte förens det kommit till allmän kännedom.De tror att de sitter säkert i bunkern…hahahhaha!
  Det kommer ett reportage som blir en ”j-dam” in i SVT bunkern inom kort!

 29. Peter Stilbs

  Daniel F #7 – jag fick följande svar:

  ”Granskningsnämndens beslut går inte att överklaga. Man kan däremot begära omprövning om det har framkommit andra saker än det som någon tog upp i sin anmälan som inte har kommit fram förut.”

  Med vänlig hälsning
  Sylvia Karlsson
  Registrator
  (Jag har dock för mig att det finns någon tidsgräns också för anmälan relativt sändningstillfälle)

  Slabadang #27: Jag vet att flera oberoende människor skrivit eMail till Eva Hamilton och påpekat vansinnigheter, som ex det senaste Cobra – med de sjunkande Maldiverna. Men jag tror att hon är alldeles för PK för att våga agera. 

 30. Dessa nissar baserar inte sina antagande på ”IPCC” därför är den hänvisningen märklig. Var någonstans står det att det mål som ipcc aka FN har satt upp på 2 c är ”otillräckligt” ?

 31. Jörgen O

  Något av det första jag läste, när jag på gamla dar åter tog upp studier av klimatologi var följande uttalande i en intervju for Discover Magazine october 1989 av en ledande talesman för the Global warming theory:

  ”We have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we may have.  Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest.”
  Så talade Dr Stephen Schneider.
  Jag trodde inte mina ögon. Och jag har aldrig kunnat  tro på något som organisationer han har att göra med säger sanningen.
  Min farfar sa,lita aldrig på falska hästhandlare, som fuskar. Vi ska inte lita på IPCC. De är som falska hästhandlare.
  Jörgen O.

 32. Märk väl att detta är samma nämnd som under namnet Radionämnden fällde Dag Stålsjös olika program för att han dristade sej att föra fram obekväma sanningar om Sveriges tidigaste historia. Överheten inom den disciplinen ville inte ha oliktänkande då (1980-talet) och den vill inte ha oliktänkande inom klimatfrågan heller. Vad tror ni skulle hända om en man med samma lugna sävliga röst som Stålsjö pratade om alternativa teorier kring vädret och klimatet i en programserie? Skulle etablissemanget acceptera det?

 33. Simon

  Peter Stilbs #26, du svarade på en helt annan fråga än den jag ställde, men jag antar att du menar att även primärkällornas upphovsmän är skojare. T ex satellitmätningar av havsnivå (Cazenave, 2008) och sådant.
   
   

 34. Peter Stilbs

  Simon – jag avser dessa personers sätt att i speciellt denna skrift fantisera fram scenarios av typ ”det är värre än man trodde” , med skenbar referens till särskilt utvald litteratur – som normalt inte alls hävdar någonting ditåt. 

  Läs abstract & conclusions i Din egen referens i #32

 35. Richter

  ”Lejeune { den 7 april, 2010 kl 11:53 } Genom TV-licensen”
  Tur då den är avskaffad sedan många år 😉

 36. Richter

  TV-licensen är avskaffad sedan länge och även program med Fred Goldberg och liknande är anmälda för osaklighet, utan åtgärd.  SR/SvT styrs (och ägs?) av en stiftelse med alla partier mfl i styrelsen.

 37. Peter Stilbs

  Richter – vad är det för drygt 2000 per år jag betalar till Radiotjänst i Kiruna då ?

 38. Peter Stilbs

  http://www.radiotjanst.se/

  Radio- och TV-avgift – Ha.   Varför inte Radio- och TV-tillägg ?

  Eller  – bidrag ?

 39. P.Persson

  Jag skriver alltid TVskatt i kom-ihåg-raden.

 40. FcH

  En tidigare rektor på journalisthögskolan sa att ”Jornalistik syftar inte till att beskriva samhället utan ska vara en kofot för att bända samhället i en önskad riktning”. Flertalet journalister med V eller MP åsikter arbetar efter den principen idag. Det sägsa att en majoritet av journalisterna på SVT och SR är V eller MP.

 41. Sanningssökaren

  #37. I stället för att medlen tas via skatten så har man bildat en organisation som för ca 170 miljoner / år driver in det som annars kunnat vara kostnadsfritt. På så sätt får en massa avdankat mediefolk en uppgift här i livet5, sitta i styrelsen, vara VD med limosin och aldrig vara på jobbet , etc..I andra länder kalls detta korruption. Men sånt finns ju inte i Sverige .
  Spännande hade det varit om radiotjänst i Kiruna varit ett privatägt bolag  och om man fortsatte med samma modell även för skatteindrivning . Då är man inne på riktigt nytänk och kunde ställa större  krav på verksamheterna från de styrandes sida. Alltså 170 miljoner betalar vi extra för denna indrivningstjänst och vuxendagis.

 42. Sanningssökaren

  Följ pengarna:

   

   

  Tv-avgiften finansierar Sveriges Radio, SVT och UR men även Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF), Granskningsnämnden för radio och tv samt Radiotjänsts verksamhet. De samlade medlen från tv-avgiften går till rundradiokontot hos Riksgälden. Riksdagen beslutar om anslagen.

 43. Slabadang!

  http://www.americanthinker.com/2010/04/was_the_arctic_ice_cap_adjuste.html

  Läs!!!!!

 44. Labbibia

  Jag är så upprörd så jag knappt finner ord!

  Någonstans hade jag kvar en liten illusion om att Sverige ändå är ett land där rått ska vara rätt och hut går hem.

  Men den allra sista illusionen om ett demokratiskt land rök all världens väg när jag fick brevet från granskningsnämnden!

  Jag vet inte hur att gå vidare, det är som att springa rakt in i en vägg…………..men något måste göras!

 45. Gilla

  Slabadang#28
  Kanske dags för någon konkret agerande -typ earth hour?  Släcka ner TVn en vecka och ställa krav på en ”klimatneutral” kanal och bättre tillvarandetagande  av inbetalda licensmedel. Som jag ser det är det helt idiotiskt med två nyhetsredaktioner med samma andefattiga innehåll och tillhörande malande metereologer. Ser med fördel på CNN där man klarar av hela världens väder på halva tiden.  Eller tysk TV med korta illustrativa bilder på kommande väder.
  Har funderat  på varför klimatfrågan ”brinner mer” i  Sverige?  Jag tror att vi just har för stor tillit till dessa TV- metereologer och deras väderleksrapporter, helt enkelt.  Men väderprognoserna är inte att lita på – och  som ibland fått en tråkig inverkan på det personliga planet med inställda helgutflykter m.m.
  Med denna erfarenhet vill jag för mitt liv inte att några högst osäkra klimatprognoser ska styra mitt liv åt ett mindre frihetligt håll.  Själv fritidspolitiker, misstror jag politikerna.

 46. Labbibia #44

  Jag förstår din upprördhet, men låt den gå över.
  Jag ägnade ett halvår åt en kommun som skulle flytta min mamma från en lägenhet till en annan på grund av att det var 35 cm för kort avstånd från ena sidan på toalettstolen till väggen. Det var på grund av omtanke om personalen som kanske skulle behöva hjälpa henne från två sidor någon gång i framtiden. 

  Hon behövde ingen hjälp då för fyra år sedan, och hon behöver ingen hjälp idag heller (hon är 97 år).

  Men hon tvingades flytta och bor nu i en likadan lägenhet som är spegelvänd och har större toalett, men noll utrymme för t ex dammsugare och annat som behövs i ett boende.

  Jag höll på att bli en s k ”rättshaverist” på kuppen. Bli inte det på grund av ett TV-program.

 47. .. tillägg #46

  Det handlade inte om 35 cm ser jag nu. Jag har sparat korrespondensen. Det var 20 cm.

  Och jag erbjöd mig att själv bekosta en sidoförflyttning av toalettstolen eftersom det fanns ”för mycket plats” på andra sidan…

 48. Labbibia

  Uffeb 46
  Tack för omtanken. Men det är ingen fara.
  Vi vanliga människor har faktiskt inkasserat en stor seger visavi myndighetsöversitteriet/tokeriet idag.

  Miljö och hälsa hade anmält någon butik neråt i landet för att de sålde lösviktsgodis utan lock på lådorna där godiset låg (Herregud!

   Kammarrätten friade butiken. Miljö och hälsovårsmyndigheterna gjorde som våra ”kära” myndigheter brukar…….drev ärendet vidare ända upp i högsta rättsliga instans……Där de också fick på ”skallen”
  Står att läsa på text-tv……….

  Lite surt ändå, det är ju våra skattepengar som betalar vansinnigheterna.

 49. Labbibia

  Uffeb
  Vad jag menade är att det är SVT som måste förändras…..
  Det är ju helt galet att man ska vara tvingad att betala pengar till en propagandamegafon. DN och SVD är en sak, dem kan man enkelt välja bort genom att inte köpa dem, SVT är något annat………

 50. Lena Krantz

  Ann L-H #8
  Ang att Klotet låter vissa kommentarer stå kvar men tar bort andra.
  Vadåååå vad är det för fel på Harry Martinson?
  😀

 51. Lena Krantz

  Jag fick också en liten PDF-fil eftersom även jag var en av anmälarna.
  Fast de tog aldrig upp en del av det som jag skrev. Jag tyckte nämligen att programet var väldigt oklart vad gäller NÄR i tiden allt det hemska skulle ske och det är mycket viktigt att göra det klart speciellt när man kommer med ett så starkt apokalyptiskt budskap som Herr Schnider. Det finns barn och ungdomar som mår mycket dåligt av detta och man måste allt tänka på barnens bästa i första hand.
  Fast de kanske tyckte att de gjorde det, rädda barn skrämmer vuxna som…ja etc…
  🙁

 52. Inge

  Kanske det går att fixa en blogg om TV och radioutbudet riktad från svenska folket till SR och SVT där alla har chans att säga sin mening? Den skulle utmana SR och SVT bloggvägen!

 53. Anders L

  Evangelium enligt Skepticismen:
  Seriös forskning = forskning som underkänner AGW.
  Oseriös forskning = all annan forskning.
   
  Ni har en lång uppförsbacke framför er, det är allt jag kan säga. 🙂

 54. L

  Anders L = oseriösa kommentarer.

 55. Anders L#53
  Om det är allt du kan säga har du med råge kvalificerat dig till medlemskap i klubben ” Carlssonepigonerna”(dom med höganäskrus), 😉
  Tror att det finns ett par till här på TCS.

 56. @Labbibia#49
  Ingen tvingar dig att betala TV-avgift. Jag kastade ut TV:n för många år sedan, och saknar den inte. Under påsken var jag på charterresa (utan att klimatkompensera, aja baja) och hotellet hade SVT. Efter ett par dagar satte hustrun på TV:n och vem får jag se (och tyvärr höra)? David Jonstad. Avstängningsknappen fungerade lyckligtvis. Varför köper folk blodtryckssänkare? Kasta ut TV:n istället. Den typen av envägspropaganda borde dött ut med Joseph Goebbels.

 57. Lena Krantz

  Anders L
  Om du såg programmet ifråga så skulle du nog inte kalla Schneider för så särskilt seriös ärligt talat.

  Men han verkade trivas framför kameran

  😉

 58. Slabadang!

  Labbibia!
  SVT kommer aldrig förändras de är som Stonhendge.Däremot så kommer Public service förändras.Det gällerf att göra klart för etablissemanget att både formen leverantörerna och distributionen utav den redan dramatiskt förändrat villkoren för den.
  Den gamla kartan gäller inte längre och alltr fler väljer bort PS av FEL skäl.Dvs pga av låg kvalitet och för låg trovärdighet.Vi röstar med fötterna helt enkelt. Så det stora dilemmat är att vi flyr PS av skäl som borde få oss att lita till den istället.
  Jag tycker det är en tradgedi oich smått surrealistisktisk att utvecklingen nått dit vi står idag.Jag tycker att public service till sin ide är jätteviktig i en demokrati för att skydda oss från propaganda.
  När SVT istället är den som bedriver den…….KOKO!!

 59. Richter

  Mottagaravgiften gäller även radio och TV per internet numera. Inget privat alternativ finns än som slår dessa i kvalitet, de låter även skeptiker som Maggie mfl vara med fast frågan redan är avgjord demokratiskt.

 60. Gilla#45
  På dom italienska TV-kanalerna tar man det här med klimat och väderlek på största allvar.
  Väderpresentatören är alltid en äldre man i uniform med officers grad.
  Tjejerna återfinns i diskussions – och underhållningsprogram och då betydligt trevligare utstyrda än vad som faller svensk stats-pk-tv i smaken.
  Jag tror att det är därför man bestämt sig för att näpsa italienarna genom att förse dumma och lättpåverkade tittare med  en aldrig sinande ström av nidrapportering om påven och Berlusconi.
  Och man vill gärna försöka påverka i klimatfrågan i en riktning som korrelerar med miljöfascistideologin  och dess syn på människan   som skapelsens ohyra genom att hjärntvätta Sverige med  alla dessa monomana katastrofscenarier.
  Och åter, hade Cecilia Stegö Chiló inte fallit för DDR-drevet i journalistkåren hade hon vid det här laget rensat rent på både SR och SVT.
  Men det finns folk som kan agera om kurage finns:
   
  Eva Hamilton, visa svansen, kliv ut och gör något eller avgå!!
   

 61. Richter

  ”När oljan tar slut” börjar i SvT nu kanal K 🙂

 62. Eban

  Bedrövligt utslag av ”granskningsnämnden” och man undrar åter varför det har så enorm betydelse att hålla fast vid en teori som ter sig mer och mer världs- och verklighetsfjärran. Att ett public service organ som SVT fullständigt monotont låtar rena fantasterna uppträda i såkallade seriösa program. Planeten är på väg in i ugnen med 3, 4 och 5, kanske 6 graders uppvärmning med den ena fantasifulla katastrof efter den andra i kölvattnet, hur kan man bara köpa sån smörja, inga invändningar, ingen kritik.  Lousy, SVT.

 63. Richter, det är svårt att försöka förstå vad du argumenterar för/emot. Vi har i Sverige en lag som tvingar alla som har en apparat för mottagning av marksända TV-signaler att betala en tribut (avgift) till ett av de otaliga bolag/stiftelser som tillhandahåller sådana program. I praktiken gäller detta inte bara för marksänd TV utan all form av visuell underhållning (även via kabel/satellit).

  Det är som om ett (statligt) bensinmärke säger att alla får ha bil, och tanka var som helst. Men ni måste dessutom köpa en årsförbrukning av oss. Men här alltså TV-underhållnin, såpor, lättviktiga pratprogram.

  Idén om detta är sprungen ur ganska mörka tider, då staten på fullt allvar hade ambitionen att uppfostra medborgarna till att tycka om staten före allt annat. Och idag går sådant förstås inte längre.

  Och vad du kan tänkas mena med att en naturvetenskaplig fråga är ’avgjord demokratiskt’ är det nog ingen (annan än inrökta politiker) som en kan gissa …

 64. Bo E

  Anders L
  Pass på bara, skulle jag vilja säga.
  Uppförsbackar och hårt enträget arbete är härdande och förhindrar uppkomsten av tillfällen till synd.
  Är det inte lite skrämmande att t ex Steve McIntyre, så som enskild person, (inte betald av någon annan) ändå kan åstadkomma så mycket skada i din riggade värld?
  Visst. Det kostar massor av tid och energi men precis som med alla sorters byggen så gäller att är inte grunden solid så rasar hela bygget förr eller senare. –
  Det har bara gått drygt fyra månader sedan någon ombord på CRU-UEA bestämde sig för att hjälpa till lite med informationsspridningen. Resten är snart historia, som man brukar säga.
   
   

 65. magnus

  Jonas N m.fl.

  Relaxa! om du verkligen inte vill betala tv licensen så går det att undvika det bara du har lite fantasi och ingen skam i kroppen 🙂

  Se det som civil olydnad. lite busigt vänsterradikalt, fast höger liksom 😉

 66. magnus

  och Jonas
  vad säger du, är larmet om den här artens hotade ställning betydligt överdrivet precis som allt annat?

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/ny-jatteodla-upptackt_4533987.svd

  ni andra kan ju bara läsa och förundras lite så här sent på fredagskvällen – Gonatt på er

 67. Lena Krantz

  magnus
  Det är onsdag men ändå…

  he he

  😀

  Godnatt själv och suss gott!
  /L

 68. magnus

  Fan påsklov, semester och lite sent -sitter återigen och multitaskar med dåligt resultat
  🙂

 69. Påsklov, har man det nu om man går i skola? Går unga i skolan nuförtiden? Eller är det bara förvaring och lekövningar?

  Magnus, det var många år sedan jag slutade med TV. Det enda jag saknar är att kunna titta på direktsänd sport vid ngt stort evenamng som intresserar mig. Då ser jag det med/hos och ev betalar jag för det.

  Hur tror du fö att jag blivit så klok? Genom att titta på SvT, TV4 eller Tv3? Du skojar va?

 70. med/hos kompisar … skulle det vara nyss!

 71. Richter

  Jonas N Den framtida inriktningen är demokratiskt beslutad men ändå får skeptiker framföra sin sak i Public Service för den ska vara objektivt allsidig.
  Alla partier tycks stödja Public service och givetvis tycker alla inte om alla program, men alternativen är fria och har inte lyckats bättre.

  USA har det populära NPR som får tigga pengar istället.

 72. Slabadang!

  Om man skall definiera vad miljötalibanism är….
  så tycker jag denna grupps samling runt ett fällt träd är ett bra exempel.
  Religion eller diagnos???
   http://www.break.com/index/hippies-wail-for-dead-trees.html

 73. Jay

  Satt inte Bojs och snackade strunt om ”skeptiker” i morgonsoffan i SVT i morse…?

 74. Peter Stilbs

  Någon som såg detta ? Verkar inte ligga ute ännu – jag satt på tåget.

  God Morgon Sverige – vår mest PK morgonsoffa
  6.48 FN:s klimatpanel IPCC har gjort flera felberäkningar. Hur naggat är deras förtroende? Med professor Henning Rodhe och vetenskapsjournalisten Susanna Baltcheffsky.

 75. Skogsmannen

  Slabadang!
  Vilken skurk jag måste vara – har fällt  ”några” träd med skördaren genom åren.
  Känner mig som en riktig Träd-Hitler!

 76. Jay

  Ah, Baltscheffsky var det ja…. sorry, svårt att skilja dem åt 😉
  Hon sade något i stil med att ”bloggarna bara ifrågasätter utan att komma med några vetenskapliga belägg; man bara säger att forskarna har fel, fel, fel – men säger inte vad som är fel”.
   
  Jag reagerade på det – hon tycks alltså inte vara mottaglig för någon av de hundratals människor som gång efter annan vederlägger de såkallade vetenskapliga bevisen.
  Rodhe, han sa i hånfull stil något liknande ”Vi är själva våra egna skeptiker” och menade att det ingick i rollen som forskare”.
   
  Behöver jag säga att allt detta stod oemotsagt av reportern i morgonsoffan?

 77. Labbibia

  Peter S # 74
  Vilken kanal?

  Annars kan man som vanligt konstatera att bara de ”troende” får kommentera ämnet. Som att sätta ett gäng biskopar i morgonsoffan och fråga om gud finns trots de senaste krigen svältkatastroferna etc. Undrar vad svaret skulle bli?

 78. Peter Stilbs

  Labbibia: God Morgon Sverige, SVT1, kl 06:48

 79. Labbibia

  Peter S
  Tack!

 80. Peter Stilbs

  Jay #76 – verkar helt sjukt – speciellt SB måste under åren ha fått 1000-tals påpekanden om vansinnigheter hon skrivit. 

  HR antar tydligen bara den ”besserwisserattityd” som är vanlig i hans kretsar när de blir lite pressade: Vetenskapsmetodologisk kritik från utomstående ska ignoreras.

  Jag har stött på detta några gånger nu.

 81. Peter S#80
  OT
   
  Jag läste din kommentar till Lars Berns newsmillartikel. Vad i allsindar gör din sambo med dammsugaren eftersom den måste bytas varje år?
  Jag köpte husets dammsugare vid dörren av en av Werthéns påläggskalvar för 20 år sedan och den går som ett trimmat kärnkraftverk än idag. 😉

 82. Peter Stilbs

  Rosenhane – mer än en dammsugning per dag, kopplat till evigt slitande av sladd ut ur dammsugaren fram och tillbaka, och även sidoböjning av stickkontakten genom att sträcka sladden så att dragavlastningen inte orkar.

  Har man tur kan man byta stickkontakt, eller i tid förstärka drag/böjavlastningen med vulktejp.

  Att dammsuga aska ur öppna spisen förekommer inte längre, gudskelov.  Köpte en sådan där ”hinkbuffert” – fungerar bra.

 83. Olaus Petri

  Peter S, även om dammsugarna är av dålig kvalisort verkar din sambo kompensera detta genom att vara gjord av ett synnerligen slitstarkt material. Imponerande frekvens må jag säga. 😉
   

 84. Peter Stilbs

  Olaus Petri: Nojja skulle jag vilja säga …   (hon läser inte denna spalt) 😉

 85. Olaus Petri

  Angående Werthéns påläggskalvar har jag en story som jag inte vill källkritiskt granska eftersom den är så skojig. En gammal arbetskamrat till mig, mer än lovligt rationell med andras egendom, berättade att när ett dammsugararäss en gång ringde på så släppte han in honom i lägenheten. Medan hans sambo blev förevisad enligt konstens alla regler smet han själv ned till parkeringen och snodde försäljarens extraljus. Det var nämligen precis sådana han ville ha.
   
  Och dammsugare? Nä, det bidde ingen ny den gången. 😉

 86. OP#85
  Ett par goda Werthéncitat:
  ”Ju bredare ränder på kritstereckskostymen desto större konkurs”
  och mer relevant här på TCS
  ”Konsten är inte att tala om vad det blir för väder. Konsten är att ha ett paraply när det börjar regna”
   

 87. Skogsmannen

  Ytterligare ett Werthéncitat:
  ”Det blåser på toppen”

 88. Slabadang!

  SVT!
  Två klimattalibaner får formulera vad ”skeptiker” hävdar.Det är ytterligare ett exempel på hur SVT riggar partiskheten.Vem vet om SVT letar så kanske det finns skeptiker som klarar av att tala för sig själva utan tolkning genom klimattalibaner. 
  Rent kul är frågan ”om inte taket för debatt är för lågt” sagt i samma inslag där skeptiker inte får komma till tals!!! De e faktiskt humor!

 89. Cristian

  Slabadang:
  Jag slängde in en anmälan till GRN i morse. Jag vet att det är döfött men vad fan.., de gör ju så jävla dumt…!

 90. Peter Stilbs

  Tittade på Morgonsoffan nu. Kunde ha varit värre – men illa nog som det var. Intervjuaren försökte iallafall – men var dåligt påläst.

   Speciellt notabelt var att SB verkar vara totalt immun mot någon form av argument. Måste vara en försvarsmekanism.

  Båda låtsas också som om Himalayagate är det enda felet av betydelse – och att det är helt klart att mer CO2 ger en uppvärmning – men erkänner att man inte vet hur mycket.

  Jaha – det sistnämnda är ju det skeptikerna säger.

  Vad yrar han om ? Istället accepterar man totalovetenskpliga +6-graders-scenarios när man egentligen bara tror sig kunna säga att 0.2 grader av 1900-talets uppvärmning på 0.7 grader med 90% sannolikhet kan vara antropogen ???

 91. Skogsmannen

  Tittade på intervjun i ”Morgonsoffan” och slogs av hur pinsam inledningen med HR och SB blev. Först påstod HR att det endast fanns ett fel (av betydelse) i IPCC:s rapporter gällande Himalayas glaciärer. Därefter fyllde SB i med att det där med torkan i Afrika nog inte heller var så korrekt (som om det vore ett mindre fel eller?). Vidare fyllde intervjuaren på med ytterligare ett fel gällande havsnivåerna.
  Blev lite parodi på något vis om den ”starka vetenskapliga grunden” som rapporten står på….

 92. Lars W

  Peter Stilbs #90
  Jag har också tittat på morgonsoffan nu. Tycker nog att Alexander gjorde det rimligt bra. Allmänt intryck, man var klart på defensiven. Mer kan man nog inte begära när man skall ”kill ones baby”. Från förnekelse- och aggressionsfasen börjar man nu så smått komma över i en nyorientering.   Sedan kan man ju undra hur man kan vara professor i kemisk meteorologi utan att känna till CO2:s mesiga verkan som GHG. Är det Svante Arrhenius ande som svävar över vattnen? Han kom med sin teori 1896. Redan 1900 vederlades den av Knut Ångström, men han var ju inte Nobelpristagare förstås.

 93. Joel

  Det finns fler som kräker ur sig vad som helst:
  http://www.blt.se/nyheter/karlshamn/karlshamnsverket-pekas-ut-som-koldioxidbov(1861561).gm#comments
  och
  http://www.blt.se/nyheter/karlshamn/karlshamnverket-listas-som-miljovarsting(1862798).gm

  Att kritiska kommentarer tillåtits ser jag iaf som ett fall framåt i debatten…

 94. AOH

  Såg ” Morgonsoffan”
  HR satt där närapå undfallande och säger att det pågår en intensiv diskussion bland forskarna, vilket osökt påminner om CRU-mailen.
  Om Fred Goldberg, Peter Stilbs, Gunnar Littmarck  JonasN eller andra av de många kunniga hos TCS fick ett enda tillfälle att diskutera med  HR så skulle denne framstå än mera som  tjuren Ferdinand d.v.s. blyg, försynt och ovetande om världen runt ikring.

 95. Adolf Goreing

  #53 det finns mängder av forskningsresultat som pekar mot AGW-hypotesen. Det handlar alltså inte om forskningen utan på vilket material man drar slutsatser ifrån. Vad är dina slutsatser från nedanstående material?:

  <ref>[Klotzbach, P. J., et al., 2009. An alternative explanation for differential temperature trends at the surface and in the Lower Troposphere, Journal of Geophysical Research, 114, 10.1029/2009JD011841.]</ref>
   
  <ref>[McKitrick, R. R., and P. J. Michaels, 2007. Quantifying the influence of anthropogenic surface processes inhomogeneities on gridded global climate data. Journal of Geophysical Research, 112, D24S09, doi:10.1029/2007JD008465.]</ref>
   
  <ref>[Pielke Sr., R. A. et al., 2007. Unresolved issues with the assessment of multidecadal global land temperature trends. Journal of Geophysical Research, 112, D24S08, doi:10.1029/2006JD008229.]</ref>
   
  <ref>[Ramanathan V., and G. Carmichael, 2009. Global and regional climate changes due to black carbon. Nature GeoScience, 1, 221-227.]</ref>
   
  <ref>[Scafetta, N., 2009. Empirical analysis of the solar contribution to global mean air surface temperature change. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 71, 1916-1923.]</ref>
  Ledtråd: lägger du ihop bidragen från de olika klimatfaktorerna i artiklarna så blir det inte mycket kvar för CO2 att spela på.

  Dessa artiklar var ett axplock. Det är hur lätt som helst att skriva ihop en IPCC-rapport som kan bortse från GHG. Speciellt

 96. Håkan Sjögren

  Maggie : Det ankommer väl inte på oss att nominera folk till IPCC, men efter vad jag förstår, så finns det nu ett par svenska kandidater som skulle kunna sägas arbeta helt i IPCC:s anda. Jag tänker på de två professorerna i Quick-målet,som uttalat att med stor sannolikhet är några brända träbitar rester av människoben. Tänk vad de skulle kunna tillföra AGW-tron, speciellt detta med hög sannolikhet. Slicka er om munnen,alla klimattalibaner. Mvh, Håkan.

 97. Richter

  Var det svenska professorer som arbetade i Norge och Tyskland eller missade du det?
  Frågan i det fallet är vad SKL sa då eller om de inte fick vara med?
  De har nog annan teknik numera.
  Morgonsoffan finns i SvT Play f.ö. Det var längesedan vi såg Henning R, han har fått smidigare eftr.

 98. Bogspröt

  Angående Werthén får vi inte glömma att tack vare honom har vi TV i sverige eftersom han stod för mycket av den svenska forskningen på KTH.