Friheten är värd att försvara

is (8)

Applåder! För vad?

Hur skulle klimatspektaklet i Paris sluta?

En sak var i varje fall klar ”klimatet” kunde inte räddas, om man med det avsåg att de s.k. klimatutsläppen skulle begränsas globalt. Länder, som förlitade sig på sin egen vetenskap och som värnade om sitt lands utveckling, de föll inte i farstun för FN´s/IPCC´s postnormala vetenskap (M. Hulme Why We Disagree about Climate Change). De vägrade att ge löften om utsläppsbegränsningar. Intressant nog är det dessa länder som benämns tillväxtländerna och som framför allt kommer att förlita sig på kolkraft under decennierna framöver.

Texten i underlagen till COP21-förhandlingarna gav så sent som i somras rena skrämselhickan. Hot och löften blandades med religiösa tongångar. I-länderna hotades med internationell klimatdomstol, u-länderna fick löften om miljarder i ersättning för i-ländernas s.k. klimatskuld och religiösa uttryck som att inte ”störa Moder Jords integritet” användes.

https://www.klimatupplysningen.se/2015/06/24/unche-indoktrineringen-och-cop21/

I det nu aktuella slutdokumentet var det mesta av detta borta. Resultatet blev en, enligt experter, icke bindande överenskommelse om frivilliga, rullande femårsplaner. Men, ingen ska tro att FN´s verkliga avsikter därmed är borta. Nu förväntas de ladda om med ny taktik inför nästa stormöte, så som de gjorde efter det ”misslyckade” COP15 i Köpenhamn.

När alla deltagande länder till slut ställde upp på överenskommelsen jublade mötets uppskattningsvis 50.000 byråkrater, politiker och miljöaktivister. Vad tänkte de? Hur tänkte de? Tänkte de överhuvudtaget? I och med jublet lyckades de i varje fall få gammelmedia att tro att de just hade räddat planeten. Kanske Rockström&Romson hade berättat för dem att arbete på frivillig basis blir mer effektivt än med bindande avtal. Oavsett vilket är det nu dags för en rejäl omstart för varje land med självbevarelsedrift.

I Paristexten står att klimatarbetet ska vila på ”the best available scientific knowledge”. Den självklara frågan blir naturligtvis, vilar klimathotet på den bästa, tillgängliga vetenskapen? Svaret är enkelt. Det är bara jämföra IPCC´s/SPM´s postnormala arbetssätt med den traditionella vetenskapens. https://www.heartland.org/policy-documents/why-scientists-disagree-about-global-warming Kap 3 Scientific Metod vs Political Science.

why_scientists_-_front_cover-260 (2)

Hittills har klimathotsfrågan vilat på postnormal vetenskap, ”vetenskap i FN´s tjänst” och ingen mindre än naturen själv har svarat med att visa att den vetenskapen inte är tillförlitlig.

Varför inte pröva den bästa, tillgängliga vetenskapen? Det kunde förändra allt!

Politiker, miljöaktivister och gammelmedia har, kanske utan närmare eftertanke, förlitat sig på FN/IPCC. Deras klimathotstro tycks vara stark och svår att rubba. Är det möjligt att vända en på många sätt så tungt belastad skuta? A och nästan O är att media fullgör sitt uppdrag och ägnar sig åt korrekt och allsidig nyhetsförmedling, http://po.se/regler/pressetiska-regler eller som det står i SPJ´s, (Society of Professional Journalists) Code of Etics, Seek Truth and Report. Men tyvärr! Inte ser vi några ambitioner åt det hållet i gammelmedias behandling av klimathotsfrågan.

Klimathotet är medlet för att nå FN´s mål om Den Stora Omställningen och i slutändan Global Governance. Här kommer fonderna in i bilden. Den Gröna Klimatfonden har ju diskuterats, men här och var i FN´s/IPCC´s skrivelser dyker det upp förslag om nya fonder. Alla, liksom Den Gröna Klimatfonden, verkar ha stor tillväxtpotential och gemensamt för dem är att resursflödet förväntas utgå från väst. Det kan på sikt komma att utarma våra gamla i-länder – vilket ju också är poängen med det globala transfereringssystemet! Det är illa nog för vår del, men kommer fondernas resurser att hjälpa u-länderna till verklig utveckling?

9789185695461

Ekonomen William Easterly på Världsbanken t.ex. har skrivit boken Den vite mannens börda med underrubriken Varför västerlandets ansträngningar att hjälpa resten av världen har gjort så stor skada och så lite nytta. Boken presenteras på SNS så här:

”Easterly beskriver det han kallar världsfattigdomens dubbla tragedi; där den första består i att så många människor tycks vara dömda till ett förkrympt och eländigt liv och en alltför tidig död; den andra i att det efter femtio år samt 2,3 biljoner biståndsdollar för att komma till rätta med den första tragedin fortfarande finns så lite resultat att visa upp.

Samtidigt som vi i västvärlden predikar frihetens och det personliga ansvarets evangelium, tillåts biståndsbyråkratier som Internationella valutafonden och Världsbanken blanda sig i de så kallade utvecklingsländernas inre angelägenheter. Vi avsvär oss allt ansvar för det faktum att läget i flertalet länder, vars angelägenheter vi blandat oss i, snarare försämrats än förbättrats. Kan det förhålla sig så att vi alls inte vet så mycket om den magiska trollformel som öppnar dörren till välstånd som vi inbillar oss?”.

Årets ekonomipristagare Angus Deaton, visade under Snillen spekulerar att även han är skeptisk till u-hjälp när den ”den vite mannen” blandar sig in i ländernas inre angelägenheter. Han använde uttrycket att han var för ”hjälp For Afrika” men mot ”hjälp In Afrika”. Han uttryckte att självklart ska vi dela med oss av utvecklingens goda, som lämpliga innovationer och t.ex. att erbjuda gratis malariamedicin till fattiga länder. Men, i de länder som får en stor del av sina resurser utifrån görs ledarna oberoende av sitt folk. De behöver då inte den återkoppling, som kan hålla dem på mattan. Det skapar lätt korruption och är bakgrunden till uttrycket ”… att ge till de rika i de fattiga länderna”. Problemet förstärks om hjälpen är villkorad. Det tekniska klimatbiståndet ska enligt COP21-underlaget begränsas till ”det förnybara”, dvs energisatsningar som hittills inte har fungerat i i-länderna. Här är det inte fråga om att dela med sig av utvecklingens goda och det är ett skolexempel på att klampa in i u-ländernas inre angelägeneter.

”Klimatvetenskapen i FN´s tjänst” och den globala transfereringen skapar både vinnare och förlorare. Vinnarna är Ryssland, Kina, Indien och andra tillväxtländer som lyckats slinka undan FN´s grepp, medan både i- och u-länderna är på väg att bli de stora förlorarna. The winner takes it all …

Men, COP21 gav alla parter möjlighet att lämna skutan! Vi skulle kunna hoppa av denna ständigt växande koloss på sina postnormala lerfötter, även vi skulle kunna bygga vår klimat- och energipolitik på bästa, tillgängliga vetenskap. Vårt största hot är inte klimatförändringar utan media, gammelmedias ytliga, ensidighet i klimatfrågan. Utan allsidig upplysning och öppen debatt i klimathotsfrågan kommer vi att bli kvar på den av FN utstakade vägen mot Den Globala Omställningen, energianorexi och fattigdom.

Var är ni alla grävande, sanningssökande journalister? Ni har mycket att reda ut, inte bara att lyfta fram en öppen debatt om den bästa, tillgängliga vetenskapen i klimatfrågan utan även t.ex. :

Hur gick det till när västländerna lät sig fångas i FN’ s garn?

Varför anses det synd och skam att förlita sig på kärnkraft här i landet, medan tillväxtländer bygger ut den kraftkällan så mycket de förmår?

Sist men inte minst. Vilka politiska krafter ligger bakom FN´s ambition att utarma väst med hjälp av den globala transfereringen och det kärnkrafts- och fossilfria samhället?

Om detta må ni berätta!

isF3JQ92OO (2)

Den fallne kolossen – också ett mål!

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. latoba

  Utmärkt och angeläget Ann! Att dominerande svenska media som DN, SvD, SVT och SR inte är objektiva i klimatdebatten visste jag redan. De släpper inte ens fram någon debatt. Det ser och hör man exempel på varje dag. Men när jag öppnade länken http://po.se/regler/pressetiska-regler och läste vad som gäller(borde gälla) blev det om möjligt ännu klarare. Det gäller att på alla sätt påpeka detta för media. Jag tror att de flesta som skriver här redan mailar till chefredaktörer och journalister om detta, kanske några redan har råkat ut för att mail från deras adresser stoppas. En sak man kan göra är att skaffa flera mailadresser.

 2. Ann lh

  Latoba, tack. På spj.org hittar man de professionella journalisternas, etiska regler. De är tydligare och mer utförliga än de svenska. Båda g(l)ömda i klimathotsfrågan.

 3. Lasse

  Ann
  Att journalister har en agenda är vi vana vid. Se bara på granskningen av SD och migrationen.
  Men det är när statens agenda börjar övergå till fifflande som man bör bli vaksam.
  NOAA har fått rejält skäll för att fiffla med uppmätta temperaturserier. Nu har även mätningarna i original visats vara upphettade.
  http://judithcurry.com/2015/12/17/watts-et-al-temperature-station-siting-matters/#more-20689

 4. Peter F

  Det finns några som vågar skriva.

  http://detgodasamhallet.com/2015/12/21/efter-klimatmotet-i-paris/

 5. Peter Stilbs

  Tack Ann – jo, vilket märkligt spektakel. Jag läste just Patrik Engellau’s krönika http://detgodasamhallet.com/2015/12/21/efter-klimatmotet-i-paris/

  Sug på detta:

  Enligt Svenska Dagbladet säger vice statsminister Åsa Romson att avtalet är ”en milstolpe för världen”. Ban Ki-moon menar att det är ”en triumf för mänskligheten”.

  Jag undrar om någon av dessa makthavare läst avtalstexten. Om de struntat i det kan jag mycket väl förstå dem, för det är knölig FN-byråkratiska. (Här är Artikel 7, paragraf 5, som enligt lix.se har läsbarhetsindex 111, vilket betyder ”mycket svår byråkratsvenska”: ”Parterna erkänner att anpassningsåtgärder bör följa ett nationsdrivet, genuskänsligt, deltagarorienterat och helt igenom transparent angreppssätt som uppmärksammar utsatta grupper, samhällen och ekosystem och dessutom baseras på och inspireras av bästa tillgängliga vetenskap liksom, då det är lämpligt, av traditionell kunskap, kunskap hos ursprungsbefolkningar och lokala kunskapssystem i avsikt att integrera anpassningen i relevanta socioekonomiska och miljöorienterad politik tillika sådana åtgärder där så är lämpligt”.)

  Oj?!

 6. EVA

  Tack Ann och för den här bloggen som motvikt till allt trams vi blir presenterade i gammelmedia!

 7. Ingvar i Las Palmas

  Ett perfekt helikopterperspektiv!!
  Mycket bra, tack tack.

 8. Peter F

  Peter Stilbs.

  Utdraget ur avtalstexten är bland det värsta jag sett och ändå har jag jobbat som jurist i hela mitt liv. Men så blir det väl när alla länder ska tillfredsställas. Ett bra skrivet avtal ska vara enkelt, språkligt klart och utan om och men. Klimatavtalet är snömos rakt genom. Ju fler kockar desto sämre soppa heter det ju.

 9. Björn

  Ja, nog verkar det vara något fel på alla bistånden i världen. De förväntas ge utveckling, men istället medför det ohämmad befolkningsutveckling. Vad är det för fel att biståndsgivarna, krona för krona, kontrollerar att pengarna används till infrastruktur? Ett I-land är just ett I-land, därför bör man inte ge mottagarna fria händer att förskingra bistånden. Skall klimatfonderna behandlas på samma sätt?

 10. Björn

  Tyvärr blev det fel i mitt förra inlägg [9]. Det skall naturligtvis var U-land och ingenting annat.

 11. Daniel Wiklund

  OT. Expressen har idag nästan krigsrubriker om vädret, lika varmt som på midsommarafton. Har just varit ut på en cykeltur, fint väder att cykla i, en plusgrad. I slutet av 1970-talet skulle en av mina klasser spela hockey mot en annan skola. Matchen skulle spelas den 20/1. Men det var minus 30 grader så vi ställde in. Matchen flyttades fram till den 10/2. Då var det 10 grader varmt. Vi spelade ändå, trots att det var vatten på isen. (utomhusrink, inte konstfryst). 1977 hade vi här i Luleå 6 grader varmt på midsommarafton. Måndag i midsommarveckan så fick man skrapa rutorna på bilen, det hade varit minusgrader på natten. Men minns inte att media skrev om det.

 12. Peter F

  Har ni sett till Rockström efter Avtalet ? Han måste ju vara otroligt besviken.

 13. Maybe not so off topic – It looks like Andreas Malm might have been brought in to support the Paris Climate Deal – with his new book – Fossil Capital, due out for the April signing & with a glowing review today from UNT –
  http://www.unt.se/kultur-noje/litteratur/klimathistorien-i-nytt-ljus-4026353.aspx
  Malm’s Amazon reviewers seem extremely ”Red” …and his new ”interpretation” of the Industrial Revolution … revolutionary 😉 … but maybe I’m being too judgemental?
  I wonder if his sparring partner Johan Norberg will be as kind in his review.
  It should be fun.

 14. Alienna

  VARFÖR kallar ”ni” (som nu gör det) pseudovetenskap för ”postnormal vetenskap”?!

  (Pseudovetenskap är ingen vetenskap.)

 15. pekke

  Daniel W. #11

  När det gäller vädret runt juletid så tål SMHI:s sida att upprepas.

  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/julvader-1.4274

  Snötäcke Juldagen 1900 – 2014.

  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.98056.1450170923!/image/vitjul2014.png_gen/derivatives/Original_1004px/vitjul2014.png

  Observera att 1981 och 2010 är enda åren då praktiskt taget hela Sverige hade Vit Jul !

 16. Bim

  Peter F # 12
  Jag tror inte Rockström varken förstår eller orkar läsa avtalet där varje mening är sju rader långt med motsägelsefulla meningslösheter. Där varje undertecknande dessutom är ett landsförräderi.

  Ann LH
  Tack. Jag sparar din text som underlag när jag diskuterar klimat med gröna stollar och de politiker jag råkar stöta på.
  Ett stort problem är den svenska journalistkåren. Massmedia borde rensas från dessa enögda propagandamaskiner. När jag hör och ser att radion och tv sänder rena tramsprogram där alla kändisar lagar klimatsmart ekologisk mat, flamsar om oväsentligheter timma efter timma bara för att få synas och höras, så undrar man om det är deras dagis. Jag börjar hålla med stumfilmsproducenten som sa: ” Vem fan vill höra en skådespelare prata?”
  Tänk så mycket programtid som aldrig utnyttjas till något vettigt.

 17. Ann lh

  #14 Alienna!
  Sannolikt vänder Du Dig till mig. Jag stöder mig på den diskussion som var aktuellt runt 2009 när M. Hulmes bok kom ut. Jag hoppas att Ingemar ser Din fråga och reder ut begreppen. Jag föredrar den beskriving som jag sett i samband med Lysenko och hans förljugna genetik, ”Vetenskap i politikens tjänst”. Det säger ju vad det handlar om. Om det sedan kan kallas postnormal vetenskap eller pseudovetenskap det återstår att höra. I den lilla skrift, som Jag hänvisade till från NIPCC så använde de begreppet postnormal.

 18. Ann lh

  Bim, tack. Media ja. Jag har uppvaktat GP tämligen enträget och mestadels utan tecken på att de velat debattera frågan. Lite debatt har det dock blivit. Men, har Du tänkt på att klimatfrågan numera inte får någon större plats i tidningen över huvud taget. Korrelation är ju som bekant inget bevis, men nog tyckte jag mig kunna se att uppvaktningen skulle kunna ha påverkat deras minskande intresse för frågan.

 19. Ingemar Nordin

  Alienna #14 & Ann LH #17,

  ”postnormal science” är en term som lanserats av Jerome Ravetz, för att beskriva sådan forskning där ””facts are uncertain, values in dispute, stakes high and decisions urgent” https://en.wikipedia.org/wiki/Post-normal_science .

  För mig som vetenskapsteoretiker är detta inget nytt fenomen. Som Ann LH påpekar så har denna typ av korrumperad forskning förekommit långt tidigare i vetenskapernas historia. Klimatforskningen är bara den senaste yttringen av fenomenet.

  Alienna har helt rätt i att det rör sig om pseudovetenskap i så måtto att forskningen i fråga systematiskt söker sådant som bekräftar en given politisk ideologi och selekterar bort all forskning som strider mot den etablerade ”sanningen”. Stora delar av det som går under beteckningen Klimatforskning handlar just om en sådan ideologiskt styrd bekräftelseforskning.

  Det som stör mig är beteckningen ”postnormal”. I Kuhns paradigmteori från 60-talet (The Structure of Scientific Revolutions) så beskriver han något som han kallar för ”normal science” just i sådana termer. Normalvetenskap styrs inte av internvetenskapliga orsaker utan är dogmatisk i den meningen att man håller sig till paradigmets ”berättelser” utan att ifrågasätta. Så att kalla en liknande process inom klimatforskningen för ”postnormal” när det ligger nära Kuhns ”normal science” blir lite förvirrande.

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/07/24/paradigm-konsensus-och-vetenskapliga-framsteg/

  Men jag antar att Ravetz vill göra sig lite märkvärdig 🙂

 20. Gunnar Strandell

  Brady #13
  Gosh!
  It seems that they literally want to return to the hammer and sickle in order to bring people and society into their Schlaraffenland.
  I wonder if Karl Marx would agree.

 21. Bim

  Ann # 18
  Jo! Jag har märk det. Jag tror att de börjar inse hur snett de är ute. Det kan ju mildra det kommande fallet, tänker de nog. Med dina skrifter till GP, måste de ha börjat fatta att det är en tidsfråga innan korthuset faller. Ditt sätt att förklara sakernas tillstånd är så klart, tydligt och logiskt, så de fattar. De måste ha börjat fundera och kollat att något är riktigt fel med klimathotet.
  Då kan det ju vara bra att inte ha babblat för mycket när slutet nalkas.

  De politiker som jag talat med har inte blivit arga, (med ett kommunistiskt undantag. Han kallade mig Moderatjävel. :D)
  utan de har bett om papper de kan läsa. och sätta sig in i frågan. Det är då jag använder Era skrifter härifrån KU.

  Många politiker vet, men vågar inte agera, det gäller ju deras inkomst. De sitter i en rävsax. Men den dagen när huset börjar rämna gäller inte rävsaxen längre, då brukar det gå fort. Kolla bara invandringsfrågan. Det var 180 grader marsch åt andra hållet på ett par dagar.
  Du Ann och de övriga här har gjort ett jättefint jobb.

 22. Guy

  Bim 21

  ”Men den dagen när huset börjar rämna gäller inte rävsaxen längre, då brukar det gå fort. Kolla bara invandringsfrågan. Det var 180 grader marsch åt andra hållet på ett par dagar.
  Du Ann och de övriga här har gjort ett jättefint jobb.”

  Jag har läst att ”dom första skola vara dom sista”. 😀

 23. Alienna

  Ann LH,
  Frågan är inte specifikt riktad till dig, men det var din text som påminde mig om att jag sett även andra använda det begreppet (för pseudovetenskap) i den här bloggen. Och jag har ställt frågan tidigare utan att den besvarats.

  Men efter Ingemars förklaring (och lite googlande) förstår jag nu att det bara används för att ”göra sig lite märkvärdig”. 😉 *fnissar*
  Man låtsas att pseudovetenskap är en vetenskap. Då kan man ju börja undra vad syftet med den låtsasleken kan vara…

 24. Helge

  OT

  Undrens tid är inte förbi!! En hel sida om det varma vädret i Europa på SVT-webben utan att nämna ordet klimat en enda gång?!

  http://www.svt.se/nyheter/inrikes/darfor-ger-varmen-inte-vika

 25. Ann lh

  Alienna! Om Du har tid att läsa de ca 100 sidorna som Singer-Craig-Carter skrivit för NIPCC och som jag hänvisat till, så tror jag att Du skulle få ut en del del av det. De gav i varje fall mej mycket och jag återkommer alltsom oftast till dem. Lite som poesi, inga onödiga ord men väsentligt innehåll.

 26. Johan M

  #5 Peter Stilbs

  Underbart, jag skratta högt 🙂

 27. Alienna

  Ann LH, ”I den lilla skrift, som Jag hänvisade till från NIPCC så använde de begreppet postnormal.”

  ”De” som använde begreppet finner du på sid. 22 och 51 – von Storch och Hulme. (Inte Singer, Craig eller Carter.)
  Har inte kollat längre. Men eftersom det är ett vilseledande fabricerat begrepp, som ger falskt sken av att vara vetenskap, så förekommer det nog bara som citat av nån alarmist även i resten av texten.

  Post- = ’efter’ ………. => postnormal vetenskap = vetenskap
  Pseudo- = ’falsk’ …..=> pseudovetenskap = EJ vetenskap

  Vanligt orwellskt nyspråk, alltså… (Och jag tycker sånt ser väldigt malplacerat ut i den här bloggen. Om det nu inte kommer från TP, förståss…)

 28. PJ

  Snedvridningen känner vi ju igen, sedan många år. Många exempel har också presenterats på misslyckanden att förklara empirins skillnad mot teorin! Vi har otaliga exempel på överdrivna rapporter om extremtemperaturer, isbjörnar och stormar, alla med det gemensamt att fakta har väldigt lite med berättelsen att göra!

  Narrativet är allt!

  Men, i horisonten syns det dagas! Fler och fler röster höjs mot den politiskt styrda processen, fler och fler ifrågasätter MSM’s rapportering och söker sig till alternativa nyhetsförmedlingar, eller går t.o.m. direkt till källan istället för att lita på medias ”tolkningar” av situationen.

  Det går oss i händerna, och det kommer att fortsätta att göra det! Till sist kommer bedrägeriet att avslöjas. På samma sätt som alla historiens tidigare bedrägerier, till sist, har släpats fram i ljuset!

  Men, och detta är min fråga till er; Vad ska vi göra då? Vad ska vi göra när katastroferna har reducerats till små besvärligheter, och inte alls några hot mot allt liv på planeten? På samma sätt som skogsdöd, säldöd, och otaliga tidigare larm har visat sig vara!

  Ska vi då säga att de som propagerade för frågan, de som bestal oss på miljarder, de som byggde monument över sin egen förträfflighet och de som tjänade miljoner på att skrämma obildade människor till lydnad… Ska vi säga att det var OK? Ska vi låta dem ta pengarna och leva resten av sina liv i lyx, medan befolkningen lider av de beslut som de drev igenom under sin tid av makt?
  Och, bland de som bör ställas till ansvar hör i allra högsta grad de som var satta att förmedla fakta. De som skulle, oberoende, granska och berätta om situationen, inte om vad makten ville att de skulle berätta! Media, och journalisterna, har på ett fruktansvärt sätt svikit sitt förtroende! De som skulle granska makten har låtit sig bli ett redskap i maktens tjänst! Ett propagandaorgan, och inget annat!

  Jag tycker att detta tål att fundera på! Jag tycker inte att det är OK! Jag tycker att de bör ställas till svars i en framtid när vetenskap och rationalitet återigen får råda! Då bör rättegångar hållas, på samma sätt som man handskats med andra personer som haft drömmar om hur världen borde vara, och försökt tvinga in alla andra i samma tro! Och, deras medlöpare bör inte heller gå fria!

  Vad tycker ni?

 29. Alienna

  Och… länken i #19 …

  Det stolliga konsensusdravlet, är genuin pseudovetenskaplig rappakalja.

 30. Björn

  PJ [28]; Ja, det är flera juridiska nötter här. Problemet är att dumhet och obildning är inte straffbart. Däremot är det allt för lättvindigt idag att i klimatfrågan gömma sig bakom obevisade påståenden som framförs av IPCC. Det man vidare kan ifrågasätta är om så långtgående konsekvenser som följer med beslut i klimatfrågan, endast kan klubbas igenom med enkel majoritet i Riksdagen. Stängning av kärnkraftverk med stora konsekvenser för energiförsörjningen och även ett enormt slöseri med kapital, är beslut som inte borde få hanteras av som i det här fallet, enbart av regeringen. Här finns säkert både juridiska och konstitutionella nötter att knäcka.

 31. Mats G

  23
  Alienna
  ”Man låtsas att pseudovetenskap är en vetenskap. Då kan man ju börja undra vad syftet med den låtsasleken kan vara…”

  Det här är en en väldigt bra fråga. För mig ter sig en sådan här inställning totalt obegriplig.
  Varför vill man inte hålla sig till verkligheten? Vad tror man att man kan vinna med det?

  Jag kan ha viss förståelse där det inte finns några svar. Då kan man fylla hålet med fantasier. Men det ärliga svaret är att vi inte vet. Och det är bättre för då finns det något att ta reda på. Du har en problemformulering så att säga.

  Men det verkliga obegripliga blir när vi vet svaren och ändå svävar vissa i det blå. Dessutom kaxar de upp sig och försöker truga på en sina påhittade grejer.

  Religioner är väl det som jag vanligtvis förknippar med dessa dumheter. Klimathotet har ju också hamnat där nu.

 32. Mats G

  Jag skulle nog vilja hävda att väldig många (nästan alla?) som ger sig in i politiken gör det just för att de vill undfly verkligheten. Och det i flera betydelser:

  Dels handlar ju politik om ’engagemang’ (vilket ju många har/känner, men) som inte är riktat till det/dem man engagerar sig för, utan till ’systemet’ som man menar borde vara annorlunda. Man vill alltså inte ha med människorna att göra utan vill använda politikens redskap som ju är tvångsmedel och att förbruka skattepengar. Kort sagt: Politik är (per definition) att vilja ändra verkligheten genom tvångsmetoder

  Vidare flyr dom ju undan, eller har aldrig ens provat att verka inom ett verkligt jobb där saker måste åstadkommas på rikitigt, och där man ständigt behöver hantera både fram- och baksidan av varje valsituation. Där man måste beakta både vad det kostar, och hur detta förhåller sig till vad man får för detta och om det åstadkommer de önskvärda målen. Och där man ständigt måste hantera att omvärlden inte är konstant.

  Dessutom vill man fly verkligheten även i så måtta att man gärna vill prata och posera mycket om allt möjligt, men inte själv ha/ta ansvaret för det. Vare sig för att saker skall genomföras och bli av, eller för kostnader och skador när det man ställt till med inte fungerar. Den drivkraften är nog väldigt stark hos de allra flesta politiker-typer …

  (Dessutom hoppas nog många på att det skall vara en bra och trygg försörjning, en trevlig tillvaro, med alla möjliga smo och stora förmåner. Som ingen frivilligt skulle förse dem med ifall de behövde de betalandes medgivande)

  Av alla dessa skäl tror jag att många (de flesta) politiker-typer går och vill inbilla sig (och ev skapa) en annan verklighet än den riktiga.

  Vidare är det nog tyvärr så att många som numera ger sig in i den akademiska världen, speciellt i de mer mjuka och flummiga områdena till stor del söker sig dit pga samma/liknande drivkrafter. Detta gäller förstås speciellt de öppet politiska områdena och det som kallas miljöförskning.

  Det är ju ingen hemlighet att både bland de ’miljöengagerade’ och de som bedriver ’forskning’ kring välfärdsfrågor och hur staten skall ’uppnå’ sina mål och ambitioner …

  .. att där är de flesta mycket starkt övertygade om att det är ’fel’ på verkligheten som den är idag, att den borde vara helt annorlunda.

  Dvs även där vill man komma bort från verkligheten, sas ’förneka’ att den är som den är och borde vara för att den fungerar som den gör.

  Om vi specifikt går in på det som kallas ’klimatforskning’ så är iaf min uppfattning att många som engagerar sig där just drivs (primärt) av politiska skäl och ideologiska agendor.

  För väldigt mycket av vad som presenteras i dess namn bär ju extremt tydliga tecken på politik. Tex att man skall ombenämna saker så att de låter som om de vore ngt annat. Att man justerar siffrorna så att de bättre passar med agendan, att man ständigt gör det allteftersom ’behovet’ för sådant ökar. Man ser det också samma önskan att inrätta allt fler ’officiella’ organ som skall utgöra ’auktoritet’, liksom föreställningen att bara man fäster saker på officiellt papper (liksom lagar och regleringar) så skall de inte längre vara föremål för debatt, utan därefter måste alla ’acceptera’ dem. För att förstås inte prata om allt ränksmidande för att sabba för ’oppositionen’ och utmåla dem som onda …

  Den andra förklaringen som du nämner, att det för många blivit som en religion stämmer ju också, och så är det ju också med många politiska ideologier. Alltså där man har en ’karta’ enligt vilken allt skall stämma och bli så bra och vilken också skall förklara allt, och även där är ’problemet’ med verkligheten att den inte accepterar eller ’förstått’ denna kartas lysande självklara överlägsenhet.

 33. Mats G

  28
  PJ
  ”Vad tycker ni?”

  Man skall inte gråta över spilld mjölk.
  Vi får nöja oss med att vi har lyckats avvärja en stor dumhet och gå vidare därifrån. Hämnd är en primitiv instinkt.

 34. Mats G

  32
  Jonas N
  ”Kort sagt: Politik ”

  Jag kommer från en politiker familj skulle man kunna säga. Jag har träffat 3 partiledare personligen(mer än skaka hand på torgmöte) och 2 mer än så. Pratat politik med dem under längre perioder. Jag har sett politiken på en hög nivå på insidan kan man säga.

  Det blir någon form av självsugerering. De kan inte skilja på individ och politik till slut. Politiken blir individen så att säga.

  Det som slagit mig är att en partitopp blir väldigt sekteristisk i sin karaktär. De slipar sina argument med oändliga politiska samtal så att det till slut blir en sanning. Att komma dragandes med annan åsikt, well, det är bäst att du har under fötterna.

 35. Ann lh

  Alienna, sent omsider. Som jag skrev tidigare så var begreppet postnormal vetenskap uppe för debatt här för runt fem år sedan. Sök på Mike Hulme längst upp så dyker det upp en hel del artiklar. För min del så har jag lite lagom slappt uppfattat att postnormal vetenskap är en speciell form av, eller ”underart” till pseudovetenskap, en s.k. vetenskap i politikens tjänst.

 36. Alienna

  Ann LH,

  Sökte och fann.
  Det här inlägget av Ingemar säger allt: https://www.klimatupplysningen.se/2010/05/30/hulme-om-vetenskap-och-ideologi/

  Hulme propagerar för pseudovetenskap – mot vetenskap, ”eftersom de [ovetenskapliga argument] verkar mer lugnande och mindre utmanande …”

  Men jag förstår inte varför någon som vet att det är pseudo- skulle vilja imitera honom, och anamma hittepå-termen ”postnormal vetenskap”. Varför kalla något som inte är vetenskap för vetenskap (fastän man inte vill luras), när man vet att det inte är vetenskap?!
  Som jag ser det, så hjälper man ju då bara till att sprida ’dyngan’…

 37. Ann lh

  Men Alienna, varför accepterar Du begreppet pseudovetenskap när postnormal vetenskap stör dig?
  Mvh
  Ann, mitt i julstöket så kanske Du inte får svar på ett tag.
  God Jul

 38. Alienna

  Ann LH,

  Av samma skäl som jag accepterar att någon kallar en spade för spade. Men kallar man spaden för gräddbakelse – så möter det ingen acceptans av mig. Jag är störande förtjust i verkligheten, nämligen. Man skulle väl nästan kunna kalla det en ’last’… 🙂

  God Jul