Klimatalarmisterna strider om renlärighet

Hansenoreskes

Bilderna är hämtade från Lars Berns inlägg på Antropcene

Naomi Oreskes har under många år poserat som klimathotarnas ideologiska strateg för att övertyga politikerna och samtidigt bekämpa alla kritiker till alarmismen. Hennes smutskastningskampanj mot skeptikerna är välkänd bl.a. genom boken ”Merchants of Doubt” där hon menar att de som tvivlar på den vetenskapliga grunden för hennes alarmism är av samma skrot och korn som tobaksbolagens skepticism mot den forskning som på 50-talet visade att rökning kan orsaka lungcancer. Hennes resonemang är förstås ett rent guilt-by association-argument och är helt irrelevant för den nuvarande debatten. Men i hennes av demagogi präglade värld så spelar detta mindre roll. (Oreskes är själv ingen klimatforskare utan vetenskapshistoriker.)

Samma sak är det med hennes (och Al Gores) påståenden att skeptikerna skulle vara finansierade av Big Oil. Sanningen är ju att Big Oil är mycket mer intresserade av att spela med i klimatpropagandan – ni kan ju gå in på hemsidorna hos i stort sett vilket olje- eller energibolag som helst och se efter själva.

Hon var också framgångsrik med att uppmana de troende klimatforskarna (bl.a. inom IPCC) att inte acceptera någon paus eller utplaning i den globala temperaturutvecklingen under 2000-talet, trots att satellitmätningarna visat på motsatsen. Detta faktum ansåg hon vara farligt och kunde underminera det alarmistiska budskapet. En del forskare ställde upp på hennes uppmaning och levererade det hon ville ha.

Ett favoritknep som Oreskes och många andra varmister gärna använder sig av är att stigmatisera alla invändningar genom att stämpla dem som ”förnekare”, vilket ju leder den ovetande läsaren till att omedelbart associera till ”förintelseförnekare” – alltså till personer som man överhuvudtaget inte skall lyssna på eller att ha något att göra med.

Men nu låter hon den ideologiska piskan vina över en falang inom sitt eget alarmistläger, nämligen Dr. James Hansen, Dr. Tom Wigley, Dr. Ken Caldeira och Dr. Kerry Emanuel. Även dessa stämplar hon som ”förnekare”. Orsaken är att dessa herrar dristat sig till att lämna den enda rätta och sanna grönideologiska vägen och förespråkar kärnkraft som en lösning på koldioxidproblemet. Men en sådan lösning skulle ju omintetgöra själva grundtanken bakom alarmismen, nämligen att avveckla industrisamhället och ställa om den globala ekonomin i centralistisk riktning.

Visserligen så har en sådan som James Hansen tidigare varit sympatiskt inställd till industrins, demokratins och ekonomins avveckling, men nu tycker han alltså att kärnkraft skulle kunna vara ett mer realistiskt alternativ än att satsa på energifattigdom, vegetarisk kost och förnyelsebar energi. Sådana avvikelser från den enda sanna läran som predikas av miljöpartister och gröna organisationer kan naturligtvis Oreskes inte tåla. Dags för utrensningar inom leden?

Man har förstårs redan rensat ut alla klimatforskare som varit skeptiska till teorin att koldioxidutsläppen inom en snar framtid kommer att orsaka en global katastrof. Medlen har varit social stämpling i media och ett förhindrande av publicering av vetenskapliga artiklar. Därefter rensade man ut alla ”luke-warmers” som dristade sig att ha en öppen debatt med skeptikerna och som ville mildra domedagsprofetiorna. Dit hör exempelvis forskare som Roger Pielke Jr, Judith Curry, Björn Lomborg och vår egen Lennart Bengtsson.

Och nu är det alltså dags att även rensa i de inre leden – inte så mycket därför att de är skeptiska till klimathotet, utan därför att de förnekar att besparingar och s.k. förnyelsebar energiproduktion skulle vara en realistisk väg mot att stoppa all fossilanvändning. Dom är helt enkelt inte tillräckligt troende enligt de gröna utopisterna.

På 70-talet när jag var student så brukade man säga att vänstern förökade sig genom delning. Efter en första eufori med stora organisationer och en gemensam kamp mot USA och kapitalismen, så sönderföll rörelsen i en stor mängd fraktioner som stred inbördes om vem som var den mest renläriga marxisten. Är klimatrörelsen på väg åt samma håll, där olika tolkningar, överdrifter och urval i IPCCs rapporter delar upp den i olika sekter?

Klart är emellertid att det finns olika åsikter bland dem om vägen framåt efter Paris. Det skall bli intressant att följa domedagsrörelsens fortsatta utveckling.

Ingemar Nordin

PS. En tysk forskargrupp har tydligen gjort ett teknologiskt genombrott inom fusionsforskningen och lyckats hägna in plasma på 1 miljon grader i en tiondels sekund! 🙂 DS.

 

Källor och kommentarer:

http://antropocene.se/2015/december/revolutionen-ater-sina-egna-barn.html

http://judithcurry.com/2015/12/16/the-new-climate-deniers/

http://wattsupwiththat.com/2015/12/17/naomi-oreskes-james-hansen-is-a-denier/

http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/dec/16/new-form-climate-denialism-dont-celebrate-yet-cop-21

http://hosted.verticalresponse.com/372493/c25ebfa5d2/1603503199/be41125912/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas P

  Lustigt att du skall komma med det här inlägget precis efter att du desavouerat Richard Muller för att han visade sig inte tillräckligt renlärig.

 2. Sören G

  Judith Curry skriver att vi måste få bort Naomi Oreskes som gör politik av vetenskap och nu även politik av ingenjörskonst.

 3. Lasse

  Alla som inte vill se enbart sol vind och andra förnyelsebara energikällor är förrädare.
  För att inte tala om dem som inte vill sträva efter max 1,5 graders uppvärmning.

  Det brukar bli kaos när olika utopiska sekter skall förändra verkligheten. Även jag var student på 70 talet och noterade hur KFML fick r och andra tecken efter sig.
  De som då sympatiserade med dessa sekter är idag mer eller mindre respekterade representanter för vårt samhälle. Ett samhälle som utvecklats bort från totalitära regimer och utbredd fattigdom .

 4. Ingvar i Las Palmas

  Hmm.
  Egentligen är det väl bra att fienden splittras i fraktioner som delvis bekämpar varandra.

 5. Lennart Bengtsson

  Extrema rörelser har en tendens att sammanfalla i kaos då extremistledarna tävlar i att överträffa varandra i ”renlärighet”. Detta inträffade, som Lars Bern nämnde i sin blogg, under den franska revolutionen. En liknande undergångsprocess kunde man notera hos den svenska 68-års rörelsen där man till slut kunde studera fraktioner som KFML(r) där r stod för den revolutionära subfraktionen. Liknande finns både inom kristendomen och islam samt även inom den amerikanska tea-party rörelsen.
  Att Naomi Orestes, och hennes svenska medlöpare inom den gröna rörelsen, förnekande av verkligheten är dömt att misslyckas liksom andra Sisyfos uppgifter. Vad vi idag ser inom klimataktivismen är de första tecknen på ett begynnande söderfall. Parisavtalet med sin nära nog totala brist på konkretism kanske ändå skall tolkas som något positivt. Världen vet redan idag att allt för mycket växthusgaser i atmosfären är ett potentiellt problem och gör redan vad som är ekonomiskt rimligt. Att reducera fattigdom och okunskap har för de flesta länder en högre prioritet vilket även svenska klimatfantaster måste lära sig inse.

 6. Sören G

  Stod inte Fridolin på bokmässan i Göteborg och gjorde reklam för Naomi Oreskes senaste bok?
  Det placerar i så fall honom i ”fjant-facket”.

 7. Sören, menar du att det inte var uppenbart dessförinnan?

 8. Ingemar Nordin

  Sören G #6,

  Var5 det inte Naomi Kleins bok ”Krossa kapitalismen” som han gjorde reklam för?

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/11/22/naomi-klein-krossa-kapitalismen/

  Men jag kanske har förväxlat de båda revolutionärerna?

 9. Sören G

  #7 Jonas N
  Det var uppenbart dessförinnan också, men jag vill bara framhålla att Judith Curry påpekar det.

 10. Sören G

  #8 Ingemar Nordin
  Det var någon som nämnde det här. Någon Naomi var det i alla fall. Och budskapet från båda Naomi är ju att man vill avskaffa industrisamhället.

 11. Gunnar Strandell

  Sören G #6
  Det var för Naomi Kleins bok.

  Länk:
  http://www.bokmassan.se/sv/program/arets-program/?eventid=14160

 12. Sören G

  #7 Jonas N
  Din kommentar var nog avsedd för min kommentar om Fridolin i ”fjant-facket”.

 13. Thomas P #1

  Jag kan ibland tycka att det är lite orättvist mot dig när du häcklas för miljöpartiets klimatmupperi och att du får klä skott för stolligheter som Romson, Frigolin mfl hittar på.

 14. Peter F

  Här får sig Hansen en dundrande grön bredsida.

  http://www.counterpunch.org/2015/11/23/james-hansens-nuclear-fantasies/

 15. Gunnar Strandell

  Jonas N #7
  Jag anser att Judith Curry gör rätt när hon påpekar att Oreskes nu inte bara vill styra problemformuleringen, utan också vilka möjliga ingenjörsmässiga lösningar som får användas för att lösa det.

  För mig blev risken med detta uppenbar när Torbjörn Fälldin förbjöd den planerade 800kV-ledningen mellan Forsmark och Odensala för att stolparna bara var 1,4 gånger högre, när alla måste förstå att de måste minst vara dubbelt så höga, för att inte öka det elektriska fältet vid markytan under dem.

  Resultatet blev att det än idag hänger sex st. ledningar istället för tre i stolparna och att förlusterna ökat.

 16. Gunnar S

  Alla politiker är potentiellt farliga. Och om de drivs av religiös dogm, utopism eller fanatism är de definitivt samhällsfarliga …

  Men jag tycker det är bra att den gröna ideologin/religionen bekänner sina sanna färger …

 17. Gunnar Strandell

  Jonas N #16
  Just därför håller jag inte helt med dig i det du skriver i #13.

  Den som driver aktivism baserad på pseudovetenskap har ett ansvar för hur den används, på samma sätt som flera vetenskapare i efterhand känt sig delansvariga för hur kärnfysiken kommit att användas av militär och politiker.

  Grundproblemet är att de som får makt över mycket och koncentrerad energi kan använda den för att bygga upp, förstöra eller styra. Lösningen skulle vara att vi alla utvinner vår egen energi. Men den ser ut att vara en utopi idag, även om vi då och då möter entusiaster som säger sig ha en lösning.

 18. Gunnar S

  Jag (tror jag) håller nästan helt med dig:

  Jag menar att Thomas inte kan (personligen) klandras för alla stolligheter Romson kläcker ur sig, eller att hon låter sig förledas av ’experter’ som Rockström.

  Däremot är helt ansvarig för att han vill att sådana som hon kommer i just den positionen hon är nu (miljöminister, tom vice statsminister). Alltså att han hejar på den sortens politiker (Gore, Figueres, Romson) och därigenom även de ’rådgivare’ sådana kommer att luta sig mot.

  Kort sagt, i Thomas drömvärld skulle oerhört mycket makt och resurser lämnas över på ett okontrollerbart sätt till människor som är både inkompetenta och potentiellt farliga. Och att han aktivt pushar för att samhällen (tom mänskligheten) försätts i den risken.

  Med andra ord:
  Han kanske inte tycker att Romson är den bästa politikern att företräda hans tro och fanatism, men så’nt är vad han har att förhålla sig till och ju faktiskt hoppas på.

 19. Sören G

  Politiker (och journalister) förstår inte vetenskapliga argument. Därför var det så svårt för Christy, Curry och Happer att nå fram med sina argument.
  http://wattsupwiththat.com/2015/12/19/the-recent-senate-climate-hearing-failed-because-it-continues-to-miss-the-point/

  Politiker kör med slagord och vädjar till känslor.

 20. John Silver

  #5
  ” Världen vet redan idag att allt för mycket växthusgaser i atmosfären är ett potentiellt problem”

  Det är för lite CO2 i atmosfären, för mycket H2O kanske?
  Uppvärmningen beror enbart på de heta avgaser som emanerar från politikernas käftar.

 21. Lasse

  Det ÄR varmt idag!
  Lokala temperaturrekord faller ett efter ett.
  Frågan är om decemberrekordet på 13,7 grader i Simrishamn slås idag?
  I Tabellerna över rekorden bör väl det ca 1 grader varmare 2000 talet vara dominerande?
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/svenska-temperaturrekord-1.5792
  5 av 36 är från 2000 talet (14%)

 22. Guy

  Lasse 21

  Märk att vi inte har temperaturuppgifter att jämföra med från äldre tider. Allt är från moderna tider så sätt rekorden i det perspektivet.

 23. Karl-Oskar

  Bra inlägg Ingmar det är det här vi behöver diskutera.
  Det verkar finnas en allians mellan de som jag kallar grön kommunister och oljebolagen, båda är emot kärnkraft och ingen av dom är egentligen för minskade koldioxidutsläpp, oljebolagen vill ju sälja sin olja kommunisterna vill som vanligt att alla ska vara lika fattiga och ser en möjlighet till inkomst utan arbete genom skatter. De ökande skatterna på CO2 riskerar att försätta oss i ett skatteberoende som gör att vi aldrig kommer att kunna minska utsläppen.

 24. Lite kul läsning
  http://newsvoice.se/2015/12/13/bjorn-hammarskjold-klimatbluffen-och-hc-andersen/

 25. Ingemar Nordin

  Karl-Oskar #23,

  Så här ser jag det i korthet:
  Som en totalitär ideologi så attraherar klimatismen andra anhängare av totalitära samhällen. Det finns en hel del kommunister som svängt över åt det gröna hållet (och delvis begravt klassanalysen). Det finns en del nazister (bl.a. i Die Grüne i Tyskland) och det finns fascistanhängare som är en del av den här rörelsen. (De senare har lämnat nationalismen och rasanalysen därhän.) Storbolagen gillar den därför att de då kan göra sig av med konkurrenter och få stater och FNs regelverk i ryggen för sina monopol.

  Omsorg om miljön och vetenskapen är irrelevant för det ideologiska avantgardet.

  Gemensamt för dem alla är att de hatar klassisk liberalism och fri kapitalism.

 26. Johan M

  #5 Lennart Bengtsson

  ”Världen vet redan idag att allt för mycket växthusgaser i atmosfären är ett potentiellt problem”

  Men när opinionen svänger kommer de alla hålla med om att det är någonting positivt och de kommer hävda att det har de minsann tyckt hela tiden 🙂

 27. Karl-Oskar

  Ingemar #25
  Jag håller med om din analys av storbolagen, man undrar hur Centerpartiet tänker som av tradition har värnat om landsbygd och småföretag.

 28. Ingemar Nordin

  Karl-Oskar #27,

  Jag skulle tro att (c), liksom många, många oanande medlöpare försöker fånga upp de röster som finns att hämta bland miljöväljarna. Partier försöker maximera röster även om ideologin som de skriver under på går på tvärs emot partiets ideologi. Minns när FP (”L”) förespråkade löntagarfonder på sent 70-tal. (c) ser att många storstadsbor är bekymrade om klimatet och kör därför gladeligen över t.ex. vindkraftsmotståndet och etanolmotståndet bland landsbygdens folk.

 29. Peter F

  Någon som hört av Rockström efter Parisfiaskot ? Måste vara hans största nederlag hittills.

 30. Olav Gjelten

  Med jämna mellanrum ser och hör jag påståendet att klimathotsskeptiker betalas av Big Oil. Som pensionär med besvärlig ekonomi skulle jag vara oändligt tacksam om någon som läser detta kan tipsa mig om vart jag vänder mig för att åtminstone få smulor av de miljarder som ligger och väntar på oss ”förnekare”.
  Om ingen kan ge ett trovärdigt svar då betraktar jag också detta en lögn, liksom allt annat kring det påstådda klimathotet.

 31. Gunnar Strandell

  Olav Gjelten #30
  The Koch brothers!
  De ger stöd till Concerned Veterans for America, så varför inte också till en Skandinav?

  Länkar:
  http://www.nytimes.com/2015/01/27/us/politics/kochs-plan-to-spend-900-million-on-2016-campaign.html?_r=0

  http://www.greenpeace.org/usa/global-warming/climate-deniers/koch-industries/

 32. Lennart Bengtsson

  #26

  Vem vet kanske Du får rätt? Jag tror ingen kan säga vilken CO2 koncentration som är mest optimal för jorden. Jag tror också att människorna är fullt kapabla att anpassa sig till ett annat klimat. Svenskarna (25%) som utvandrade till USA klarade ju detta fint. Blir det för varmt får man använda luftkonditionering ungefär som man redan gör i flera länder idag. Det är ju inte konstigare än att värma upp bostäder och bilar när det är för kallt. Vegetation och djurliv klarar det säkert ännu lättare- och i stället för granskogar får vi ek- och bokskogar i Mellansverige. Inte heller är detta en katastrof. Stiger havet får man flytta på sig ungefär som Sveriges huvudstad flyttade från Gamla Uppsala till Stockholm när vattnet sjönk osv osv. Det är bara att flytta tillbaka igen.
  Det kommer inte heller att gå särskilt fort och skapa nya fantastiska arbetstillfällen osv osv.

  Människan är påhittig och klarar det mesta. Tom. isbjörnarna kommer att klara sig fint, dom kommer att ändra sina matvanor och konsumera sälar som ligger på land. Isbjörnarna överlevde tom klimatet under och mellan istiderna som var betydligt mer krävande.

  Att föreställa sig att människan skall kunna kontrollera klimatet är nog minst sagt att förhäva sig

  Men att experimentera med klimatet om det inte är nödvändigt bör nog ändå undvikas, fi flera områden är klimatet tillräckligt påfrestande som det är. Till syvende och sist beror ju de problem som vi har på den stora mängden människor som finns på jorden.

  Albert Engström, ” Kolportörens bön: Tack Gode Gud för att det är som det är, för hur skulle det annars vara”

 33. Thomas P

  Lennart #32 ”Jag tror ingen kan säga vilken CO2 koncentration som är mest optimal för jorden. ”

  Jorden är en stor stenklump som lär överleva allt vi kan ta oss för, undantaget möjligen om något framställer ett tillräckligt stort svart hål och råkar tappa in det i centrum. Det är inte där problemet ligger.

  Du har en tendens att bagatellisera alla problem med dina tanker om hur lätt det är för människor och natur att anpassa sig. Visst flytta lite städer kostar nästan ingenting, och höjningen av havsytan går för fort för att floddeltor runt världen översvämmas, tja, lite bördig jordbruksmark klarar vi oss säkert utan , och de som bor där är säkert välkomna hit upp till Sverige allihopa.

  Visst kan naturen anpassa sig. Synd bara att till skillnad från under tidigare klimatförändringar vi byggt en massa vägar, åkrar, städer och andra hinder i vägen för djur och växter att migrera när zonerna de kan trivas i flyttar sig, bortsett då från hur många arter som redan balanserar på utrotningens brant och helt enkelt inte har marginaler för att klara mer stress.

  ”Att föreställa sig att människan skall kunna kontrollera klimatet är nog minst sagt att förhäva sig”

  Det är utan tvivel sant. Det vi genomför just nu är ett helt okontrollerat experiment med oförutsägbara konsekvenser. Att släppa ut så stora mängder CO2 m fl gaser som vi gör är inte att kontrollera klimatet utan bara att påverka det. I ett wrost case scenario där klimatkänsligheten ligger i det övre intervallet eller vi råkar ut för någon mer eller mindre känd tipping point kan vi bli tvungna att försöka, men lätt blir det inte och då måste det till den här bloggens mardröm: global governance, en världsorganisation med makt att bestämma hur man skall påverka klimatet och vilka som får bli vinnare och förlorare.

  ” Till syvende och sist beror ju de problem som vi har på den stora mängden människor som finns på jorden.”

  Akta dig för att säga sådant, då kan Ingemar Nordin m fl här på bloggen brännmärka dig som Malhusian, vilket i hans ögon är ett skällsord.

 34. Ingemar Nordin

  Lennart & Thomas P,

  Nu tror jag inte att koldioxiden kan få upp temperaturen så värst mycket, men om den skulle öka ett par grader till så skulle vi få längre odlingssäsonger här uppe i norr och enormt stora områden i Sibirien och Kanada skulle bli odlingsbara. Det finns beräkningar på hur det blir för Sibirien som jag rapporterade om för några år sedan

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/11/12/torv-och-brod/

 35. LBt

  I grunden är klimatet ingen särskilt komplicerad frågeställning, bryr vi oss om hur framtiden kan tänkas se ut för kommande generationer som följd av den livsstil vi valt eller gör vi det inte. Världens länder har i unik enighet samlats runt frågan och visat sig vilja göra vad man kan framtida generationer till gagn. Ett stort steg framåt.

  Vi vet att vi genom vår livsstil påverkar klimatet, vi vet inte vilka konsekvenser det kan få, inte ens katastrofala kan uteslutas. Vänta och låta andra se, hur obegåvat eller cyniskt är det? Laborera med varierande CO2-koncentration för att låta kommande generationer utvärdera resultatet? De som går i dessa tankar bör ägna sig åt annat än framtidens klimat.

  Blir även detta för mycket för KU, vi får väl se. För säkerhets skull har jag en kopia.

 36. Verner

  Lbt
  Det tur att inte våra förfäder delat din pessimistiska syn på vad som är utvecklande. Hade dom följt din doktrin hade vi varken haft jetmotorer, flygplan eller internet.
  Det lär ha varit LBtare som varnat för impotens för den pilot som satte sig i de första Readrivna (ja det hette så på den tiden) jaktflygplanen som vi köpte från England.
  Nu vet vi bättre eller hur Lbt?

 37. Johan M

  – Are you the Judean People’s Front?
  – Fuck off!
  – What?
  – Judean People’s Front. We’re the People’s Front of Judea.

  https://www.youtube.com/watch?v=NrDVsprWRCQ

 38. Guy

  LBt, Du talar om vad vi skall göra för kommande generationer. Hur vore det att tala om nu levande generationer. Har du kommit att tänka på att där ute finn flera hundra miljoner människor vars enda tanke är att försöka få mat till dagen. Dom ger blanka f*n i utsläppsminskningar. Dom har inte tid att sitta och filosofera om klimatet och icke uteslutna katastrofala utvecklingar

  Tänl om ansträngningarna skulle gå till att ge dom en liten möjlighet till utveckling samt underlätta ansträngningarna för dagens mål mat. Hur många mål mat skulle parismötets kostnader ha bjudit på? Var det 135000 brunnar t.ex.? Tänk vad man skulle kunna få för en paraplydrink. Jag har hört att det går att köpa en get för ca 20E. Dom 40000deltagarnas dagliga fika kostade antagligen mera.

 39. Christopher E

  LBt #35, Verner #36, Guy #38

  Att ”vänta och se” är givetvis den vettigaste inställningen i dagsläget. Det är ju också vad Parismötet kom fram till till många alarmisters och världsomdanares förtret. Inga bindande åtaganden, och nya utvärderingar när man ser hur det går framöver. Länderna åker hem från Paris och kör på som vanligt. Prognosen är att koldioxidutsläppen kommer fortsätta öka. Även Sveriges, då mer av skatter bortskrämd industri flyttar till mer koldioxidintensiva länder. Att LBt försöker hävda att Paris gick hans alarmistiska väg är ett solklart fall av att ha gått in i total verklighetsförnekelse.

  Sedan har ju LBt mycket liten omsorg om framtida människor. Det är helt riktigt konstaterat av Verner ovan att om LBt ”försiktighetsprincip” rått tidigare hade världen varit en värre plats idag än den är. Men LBt lever gott på tidigare generationers insatser. Det är de framtida han vill förvägra samma tillväxt nu när han fått sitt.

 40. Christopher E

  #33 Thomas P

  Ja, det blir inte lätt för bok- och ekpollen att ta sig över en landsväg… 😉

  Nuvarande klimatförändring är rejält långsam. Det är inga större problem för naturen att ta sig fram genom modern infrastruktur, så stor relativ yta utgör den faktiskt inte i vårt glesbefolkade land. Se på flygbilderna över Sverige i tex Google Earth. Grönskan är totalt dominerande.

  Väl värt att också notera att biodiversiteten av allt att döma faktiskt ökat i Sverige på av mänsklig påverkan av landskapet.

  Var år flyttar massvis med organismer lätt från en årstidsväxling som jämfört med någon dryg grad på 100 år istället är 10-20° (?) över ett halvår.

  Om det mot förmodan går att hitta någon enskild organism som behöver flytta men verkligen sitter fast i en försvinnande biotop (detta händer naturligtvis mer ofta utan någon klimatförändring) så är det väl bara att hjälpa den? Eller menar du att framtida naturvårdare sitter förlamade av skräck inför dessa några hundradels grad mer genomsnittsvärme per år?

  Och var är dina fruktade tipping points tidigare i jämförbara förhållandens geologiska klimatperspektiv?

  Det är bara att hålla med LB här. Försöken att sprida skräck om långsamma klimatförändringar är bara nys.

 41. Thomas P

  Christopher #40 ”Ja, det blir inte lätt för bok- och ekpollen att ta sig över en landsväg… ;-)”

  Ja, det finns organismer som har det lätt att flytta. Marklevande insekter kan få det lite svårare att ta sig över motorvägar, för hur det nu än är med att Sverige ser grönt ut så har vi en massa barriärer som är svårpasserade. Mycket av det gröna är dessutom monokulturer av granskog som bara passar en delmängd av alla organismer, för andra är även dessa en barriär.

  Sen finns det andra problem typ när fåglar, insekter och blommor som är beroende av varandra anpassar sig på olika sätt till klimatförändringar så de kommer ur fas. Insekterna vaknar upp innan det finns pollen att äta, typ.

  ”Väl värt att också notera att biodiversiteten av allt att döma faktiskt ökat i Sverige på av mänsklig påverkan av landskapet.”

  Tänker du på inplanterade arter här?

  ”Och var är dina fruktade tipping points tidigare i jämförbara förhållandens geologiska klimatperspektiv?”

  Större delen av alla arter som levt är också utdöda… Bara för att det varit turbulenta tider förut i jordens geologiska historia innebär inte det att det är så kul att leva under en av dessa.

  ”Försöken att sprida skräck om långsamma klimatförändringar är bara nys.”

  Problemet här är vad som är ”långsamt”. Det som kan tyckas långsamt ur en människas perspektiv är mycket snabbt geologiskt och för ekosystem. Och även om klimatzoner ”bara” flyttar sig 0,42 km/år är det rätt mycket för många växter och djur att hinna med.
  http://www.npr.org/sections/krulwich/2014/02/18/279189378/trees-on-the-move-as-temperature-zones-shift-3-8-feet-a-day

 42. Thomas P

  P.S Jag borde naturligtvis också påpekat för Christopher att bok och ek sprids via ollon, inte via pollen. Nog för att en fågel kan bära iväg även ett sådant över en väg, så de arterna klarar i alla fall det hindret. Å andra sidan blir ekar mycket gamla, och många organismer som insekter och svampar är beroende av gamla ekar och kan inte flytta sig lika långa sträckor så det blir i alla fall problem med snabba klimatförändringar.

 43. OK Thomas, du ägnar dig ännu en gång åt att spekulera vidlyftigt om alla möjliga hemskheter som ju skulle kunna tänkas uppkomma i framtiden om bara allt blir värre, och förändringar alltid måste vara hotfulla, eller rent oöverstigliga.

  Och sen försöker du ännu en gång skruva till det att allt sådant förvärras ännu mer av ’snabba klimatförändringar’ …

  Och så brukar du säga att du tycker att ’alarmist’ har samma valör som ’förnekare’.

  Tja, jag menar att du inte har ngt case. Och för övrigt har vi inte snabbare klimatförändringar nu än förut. Betänk att rörande allt du måla upp så är det lokala förändringar som är det enda relevanta. Och de har alltid varit långt större/värre än globalt medelvärdesbildade (som ju fö vägrar spela med i alarmismen sedan ~två decennier).

  Å andra sidan så har ju mänskligheten alltid haft sin beskärda del av domedagsprofeter och katastrofjunkies. Och numera flockas dessa kring det inbillade/förhoppade klimathotet. Och gnäller över ord som ’alarmist’ …

  Tja, vad säger man?

 44. Christopher E

  #41 Thomas P

  ”Marklevande insekter kan få det lite svårare att ta sig över motorvägar, för hur det nu än är med att Sverige ser grönt ut så har vi en massa barriärer som är svårpasserade.”

  Hört talas om floder och sjöar mm, som nog fanns före motorvägar? Hur har organismerna, ja faktiskt 100% av alla naturliga organismer i Sverige efter glacialen, kunnat passera dem i förändringar i många fall snabbare än nu?

  Nej, jag menar inte bara medvetet inplanterade arter, utan även sådana som etablerat sig själva när vi skapat mer diversifierade biotoper än här hade finnits naturligt. Det har nog tex aldrig i vår tid funnits fler fågelarter än nu i Sverige. Ett litet fåtal har försvunnit, massvis har tillkommit.

  Var går ekens sydgräns? Är det ett reellt problem att ekar i södra Sverige dör värmedöden bara för att nordgränsen flyttar marginellt norrut?

  Dessa farhågor låter otroligt överdrivna. Det är väl bara ett desperat försök att försöka skrämmas med något när de flesta begriper att en mild temperaturhöjning i vårt land på polcirkeln är något övervägande positivt.

  Vet du någon art som dött ut i Sverige av ”klimatförändringen” hittills?

 45. Guy

  På tal om biodiversitet. Ett exempel på snabba och stora föraändringar. Djurhushållningen har minskat. Särskilt gäller det här kor. Tidigare gick korna på fritt bete. Dom skötte bland annat om stranvassen. Nuförtiden blir vassen kvar och försumpar stränderna. Hagarna med sina innevånare har försvunnit. Många fåglar och insekter var beroende av hagar. Människan har också sin del i förändringarna till exempel i form av kalhyggen.

  Man kan inte undvika förändring. Om man gör nåt så är det en förändring och om man inte gör nåt så blir det också en förändring. Så hur man än svänger sig……….

 46. LBt

  Vänta och låta andra bortom egen tid se om katastrofen infinner sig , det är vad somliga erbjuder.

  Men världens länder han enats runt ett åtgärdsprogram med uppföljning där varje land efter egen förmåga gör vad de kan för att begränsa sina utsläpp. Man har enats runt resursöverföring tex teknik och kunskap. Allt naturligtvis inom ramen för vad fortsatt tillväxt och utveckling tillåter inom respektive land. Mycket bra, helt enkelt svårt att ange något som skulle kunna vara möjligt och bättre. Kanske tom något som kan få både fattigdomsbekämpningen och världsekonomin att lyfta mot nya höjder.

  Smocken i bägaren är att detta kanske inte räcker, att utvecklingen kanske kommer att kräva åtgärder så drastiska att även samhällsekonomin hotas. Låt oss hoppas detta inte blir fallet, låt oss hoppas att ny, billig och ofarlig kärnkraft i obegränsad mängd frälser världen.

 47. Ingemar Nordin

  LBt #46,

  Du glömde att ge FN, EU, IPCC, media och alla andra maktorgan en stort eloge för sina fantastiska insatser i Paris. Börjar ditt hmhm-slickande drabbas av en torr tunga?

 48. LBt

  Ingemar N,
  FN med IPCC och UNFCCC naturligtvis. Enastående att lyckas samla inte bara 97% utan 100 runt ett åtgärdsprogram. Vi får hoppas de kan sköta uppföljningen lika kraftfullt.

 49. Christopher E

  #48 LBt

  Procenten spelar ingen roll för man beslöt aldrig något åtgärdsprogram i Paris. Hur mycket du än låtsas och förnekar. Bara frivilliga åtgärder som man får vara rätt naiv om man tror de realiseras när verkligheten återvänder. Att avvakta med något bindande är just att vänta och se. Dokumentet med genuspolitik och ”lyssna på urfolken” är ju rena skämtet.

  Under tiden kommer utsläppen givetvis att öka. Länderna som kom ”överens” i Paris har tusentals nya kolkraftverk på ritbordet närmaste åren.

 50. LBt

  Christopher E,
  Naturligtvis kommer utsläppen att öka en tid men tack vare begränsningarna med mindre än de annars skulle gjort för att så småningom börja minska. Vårt fossila energiberoende är en trög koloss som det tar tid att bli av med. Det är just därför ”vänta och se” är förödande, det inbär ju bara att framtida generationer får en ännu större koloss att utplåna.

 51. Gunnar Strandell

  LBt #46
  Citat 1 Inledningen:
  ”Vänta och låta andra bortom egen tid se om katastrofen infinner sig , det är vad somliga erbjuder.”

  Citat 2 Avslutningen:
  ”låt oss hoppas att ny, billig och ofarlig kärnkraft i obegränsad mängd frälser världen.”

  Och däremellan ett hyllande av klimatavtalet.

  Läser du och förstår du ens vad du själv skriver?

 52. Ingemar Nordin

  LBt #50,

  ”Det är just därför ”vänta och se” är förödande, det inbär ju bara att framtida generationer får en ännu större koloss att utplåna.”

  I motsats till dig så önskar jag mina barn och barnbarn en gränslös framtid utan självpåtagna bojor i form av vidskepliga föreställningar om hur en framtida domedag kommer att bestraffa dem för att de vill utveckla sin, och samhällets, potential. Kraxande olyckskorpar har aldrig bidragit till mänskliga framsteg.

 53. Christopher E

  #50 LBt

  Vänta och se och låta utvecklingen ha sin egen gång är vad vi gjort hittills. Med framgång. Känner du din tillvaro förödd?

  Jag tror du lever rätt gott jag, och överlämnar resultatet av dina ideologiska experiment till kommande generationer. De kunde månde bäva, men som tur är visade ju Paris att det inte går att få några bindande utsläppsavtal som bakbinder ekonomierna och dina drömmar förblir drömmar. Även om ni nu försöker låtsas att det aldrig var meningen. Ganska barnsligt – rentav patetiskt – att inte kunna erkänna att Paris misslyckades ur klimathotarperspektiv.

  Nu sjunker oljepriserna framöver. Fracking eskalerar. Kolkraftverkverk byggs på löpande band. Fossilbränsleåldern kommer att sluta när den själv är mogen för det, precis som segelfartyg, ångmaskiner, hästdroskor mm gjort det – samtliga utan att några paraplydrinkptratfester behövdes. När den dagen kommer vet inte jag, men den tycks inte särskilt nära ännu. Jag planerar en ny bil under våren och det blir en bensinare eller diesel. Miljöpartistiska skatter ändrar knappast på det, de bilarna är mest prisvärda ändå. Skatteökningen på bränslet är inte större än att den lätt sparas in på annat som inte märks (vilket givetvis inte är menat som ett försvar för skatten i sig).

  Lycka till försöka att försöka leda i bevis att icke-avtalet i Paris ens saktar in ökningstakten på utsläppen. Till att börja med får de väl tjäna in utsläppen själva mötet orsakade…

 54. LBt

  Intresserade läsare kan säkert själva fånga de substantiella delarna av meningsutbytet och bilda sig en uppfattning. Jag har inget att tillägga.

 55. Kenneth Mikaelsson

  Det har du inte haft på länge….

 56. LBt

  Kenneth M,
  du har faktiskt rätt, de senaste 5-10 åren har kunskapsläget inte förändrats, CO2 är fortfarande den enda väl underbyggda förklaringen till de senaste 100 årens temperaturhöjning och vad detta innebär för de kommande 100 åren är ovisst, inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas.

  Men det finns ljuspunkter, Rossi har visat att kall fusion, eller kanske bättre LENR, finns. Det är stort, det finns goda skäl att hoppas på att detta kan betyda mycket för den fortsatta utvecklingen och för de länder som brottas med fattigdom. Detta tillsammans med Paris-avtalet, alla drar åt samma håll, kan ge världsekonomin en ordentlig skjuts. Låt oss hoppas på det.

 57. LBt, du är ett fenomen. Jag tror tamme f_n att du inte lärt dig ett skvatt här under alla dessa år.

 58. Kenneth Mikaelsson

  Tror hunnafan min har ett läraktigare sinne…