Fredagsroligt: Kurs i att vara en hållbar människa

hållbar människa

Rolf Oward vill att vi skall förbereda oss för framtiden genom att gå en kurs.

Är du hållbart klimatanpassad?

Är du inte säker på att du är långsiktigt hållbar? Vill du veta om du är koldioxidneutral, avtryckssmart, miljöriktig och utsläppssäker? Rent av energieffektiv?

Ett smidigt sätt att kontrollera sin trendriktighet och befästa sin politiskt korrekta följsamhet är att gå någon av de många kurser som ges på området.

Så här kan en klimatriktig och genustrygg utbildning se ut:

Välkommen till kursen Hållbar människa 2016 som strategiskt, praktiskt och utsläppsfritt har sitt fokus på dagens och morgondagens största miljö-, energi-, verklighets-, fakta- och hållbarhetsutmaningar i Sverige.

På kursen lär du dig hur du ska förhålla dig till miljösmart förnybar energi, hur globala klimathållbarhetsmål omvandlas till lokala realiteter, hur man lever billigt, genuskorrekt och hållbart, och mycket mer. Lär dig bli den mest hållbara i din kommun!

På den digra koldioxidbefriade agendan finns bland annat följande:

 • Sveriges miljöbästa personer berättar om sina framgångsrika anpassningsstrategier och konkreta klimatresultat. De redogör för sina framgångsrecept och delar också med sig av sina miljömärkta lärdomar.
 • Den enskilda människan har en nyckelroll när det gäller att skapa det inkluderande hållbara samhället. Därför behövs en central anpassningsmyndighet som säkerställer såväl nationella miljökvalitetsmål som andra hållbarhets- och genusmål. Lyssna till företrädare för myndigheten berätta om nya klimatutmaningar i en alltmer komplext koldioxidnära värld.
 • Den praktiska nyttan med social hållbarhet och vikten av koldioxidfri tillgänglighet ur ett normkritiskt perspektiv för slutlig jämställdhetsintegrering i ett klimatanpassat sammanhang.
 • Hör landets mest miljöanpassade personer berätta om hållbarhetsprestanda som en central nyckelfaktor för framtida tillväxt i morgondagens klimatsäkra samhälle. Ta del av vad Sveriges ledande miljöanpassare har att säga om framtidens hållbara städer, fyllda av genusmärkta mötesplatser och köttfri livskvalitet.
 • Vikten av hållbara energilösningar i en mer och mer miljöutsatt klimatverklighet, där betydelsen av förnybar energi understryks av konkreta exempel på arbete med klimatinkludering, elkraftsneutral energiproduktion och utvecklad koldioxidfrihet.

Hållbar människa 2016 är det självklara valet – den givna mötesplatsen – för dig som vill klimatutveckla din hållbarhet på ett miljönära sätt och få en garanti för ett framtidsanpassat liv i klimatet.

Ett längre motto är bra att ha som styrmedel för sitt klimatkorrekta liv. Om du tycker att det är svårt att komma fram till en sådan utsläppsfri devis, är det bara att ta hjälp av den enkla motto- och hållbarhetsgeneratorn nedan. Välj bland de fem ord som finns till varje siffra  – det finns oanade möjligheter att kombinera:

För att leva ___________________________ (1) måste vi tillsammans som ett

brett bälte från A till Ö verka för en ____________________________ (2), som

skapar de förutsättningar som behövs för ett ________________________ (3)

liv, där alla måste ___________________________ (4) i syfte att förnya

energin från _____________________ (5) tills den giftiga koldioxiden försvinner.

Orden:

1) klimatmärkt                    2) genusdriven livskvalitet                       3) koldioxidbefriat

miljömärkt                          klimatutvecklad hållbarhet                       genusanpassat

köttfritt                               aktiv klimatavgiftning                              klimathållbart

klimathållbart                      klimatanpassad genushållbarhet              miljönära

anpassningssmart                hållbar klimatanpassning                          normkritiskt

 

4) klimatanpassa vädret                           5) solens undersida

hållbarhetssäkra klimatet                          månens faser

inkludera klimatet                                    Fridolins rakhyvel

genusneutralisera hållbarheten                 Romsons talmanus

anpassa klimattryggheten                         det klimatfria samhället

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats G

  ”Sveriges miljöbästa personer berättar om sina framgångsrika anpassningsstrategier ”

  Jag mår illa…

 2. L

  Det är roligt nästan jämnt om man lyssnar på klimatfolket. För ett par dagar sedan skrev jag i en kommentar här om Rockström och hans användning av ordet ”hållbar”. Redan igår var han i farten igen i P4 Extra apropå senaste larmet att om alla levde som vi i Sverige, skulle vi förbruka mer än 4 jordklot. På ett par minuter hann Rockström säkert förbruka ordet hållbart minst 10 gånger. Sanningen är väl att om alla levde som vår miljöprofessor skulle det behövas minst 10 jordklot…

 3. Evert Andersson

  Verkligheten är nu så skruvad att utan rubriken skulle man nog kunna läsa en bra bit innan man vore säker på att det är skämt 🙂

 4. Lasse

  WWF igår vill att vi äter mindre kött.
  Detta för att vi äter så mycket att det krävs 4,2 jordar för att försörja oss.
  Upp från 3,7 för två år sen!
  0,5 jordar på två år när transporter och köttkonsumtionen ökat-är alarmerande.
  Kollade på kurvorna och de blev tjockare ju närmare närtid vi kom-dvs osäkerheten ÖKAR med tiden.
  Därtill så var vi i Sverige en av de värsta miljöbovarna.
  Vad säger näringslivets ekonomifakta:
  http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Miljo/Utslapp-internationellt/Koldioxid-per-capita/
  3,9 mot OECDs snitt på 9,6
  ”Jamen vi importerar”
  Ok då skall vi banne mig inte gå före längre.
  Därtill så tål jorden mindre nu än förut-eftersom våra CO2 utsläpp minskat!
  Detta delvis pga att vi kan tillgodoräkna oss negativa utsläpp pga en växande skog.

  LRF vill hålla landskapet öppet och vill att vi äter mer kött.
  Sveriges bönder förtjänar lite mer uppskattning.
  Vi behöver bättre journalistik som inte äter direkt ur en organisation som WWFs utan att ifrågasätta!

 5. Olav Gjelten

  I den gröna, ekologiska lyckosamhället finns inte plats för fler människor på jorden än att arten homo sapiens sapiens överlever. Det kanske är lika många som det i dag bor på Rosengård. Resten är bara en ekologisk belastning.
  Trots allt verkar Makten inom exempelvis FN och EU tveka inför den slutliga lösningen.

 6. Lennart Bengtsson

  Tankar om hållbarhet

  1. Jag tror det är viktigt att göra klart för oss att jorden alltid har varit överbefolkat i betydelsen att det finns mer meningsfulla resurser som exempelvis mat för alla människor. Eftersom människan förökar sig i geometrisk projektion medan tillgång på mat är mer eller mindre linjär så betyder detta att resurser för mat alltid har varit otillräckliga. Detta har naturen löst genom att låta överskottet på människor dö eller svälta ihjäl. I samband med fundamentala ändringar i matproduktion, hälsovård, ny teknologi etc har jordens befolkning snabbt anpassat sig till den nya situationen resulterande i en språngvis befolkningsökning. Först i vårt tid 1930+ pågår en anpassning genom att med tekniska medel reducera befolkningsökningen till som det ser ut mot en befolkning på ca 10-12 miljarder människor (ref Hans Rosling). Med lämplig teknologi kan säkert jorden klara en sådan befolkning under förutsättning att de inte envisas med att vilja leva som ett jägarsamhälle eller primitiva medeltida bönder.
  Av denna anledning är allt prat om x jordklot rent nonsens och har inget vettig mening. Det är först när människorna vägrar att använda den teknik och den vetenskap som redan i dag finns eller håller på att utvecklas.
  Det primära problemet har alltid varit människans dumhet och oförmåga till att anpassa sig till en ny situation. Hur man än ser på saken har jorden aldrig varit i ett bättre utgångsläge än idag där allt fler intelligenta människor inte hindras att föra utvecklingen framåt.

 7. Ann lh

  Tack Rolf Oward! Ditt idoga arbete ger oss långsamt framtidstron tillbaka, samtidig som det då och då förgyller dagen. Särskild glad är jag att Du denna gång tog upp möjligheten att nå det klimatfria samhället, det vore verkligen en befrielse.

 8. Mats G

  Vi som har läst Asimov vet att i framtiden kommer vi ha klimatfria planeter. Tanken är att galerierna kommer växa i omfång. Först kommer städer bli täckta med tak och till slut blir omslutningen planitära. Därmed inget klimat. eller kontrollerat klimat kanske är mer korrekt att säga.

 9. Sören G

  #7
  Det klimatfria samhället var ordet!

 10. Ingvar i Las Palmas

  Mer fredagsroligt
  http://joannenova.com.au/2016/10/trump-is-the-molotov-cocktail-the-middle-classes-can-throw-at-the-establishment-sayth-michael-moore/

 11. Svempa

  #2 L. Precis. Rockström får väl inte vara med bland Sveriges klimatbästa nissar som han flyger (business class) runt världen. Man kanske borde föreslå SEI att publicera varje medarbetares CO2-avtryck men det är väl hemligstämplat.

 12. ceebee

  Utifrån länken i #4 framstår det som direkt löjligt att vi ska sänka våra CO2-utsläpp, vi som halverat våra CO2-utsläpp från 1976 under samma tid som resten av världen fördubblat sina.
  Är dessa siffror korrekta eller är Ekonomifakta.se en ”förvillar site”?

 13. Mats Z

  När det gäller overshoot day och att vi förbrukar fyra jordklot kanske WWF m.fl har med särimnereffekten för att få kalkylen att gå ihop.

 14. bom

  Den under byggnad varande andra cykelbanan på Norra Kungsvägen på Lidingö rivs nu upp. Det livsfarliga rörmitträcke som byggts mitt i gatan tas också bort. Kungsvägen återställs. Fiaskoprojektet som gick ut på att kväva privatbilismen har kostat hittills 3,5 miljoner inklusive vänteavgift 50.000 per dag till den väntande entreprenören Kommer det då kanske upp i ca 10 mille innan kalaset är klart? Bortkastade skattepengar igen. Det skulle bli den första (snabb)cykelbanan i landet för lyckrakalsongcyklister kapabla till 40km/h det fanns dock redan en fungerande men något smal vanlig cykelbana någon meter bredvid leden)! Jag undrar hur det skulle ha gått om detta utspelat sig i Kgl. Huvudkommunen under Stella Fares tid? Förmodligen hade man valt någon tvångsväg?
  Varför röstar allt för många på miljöpartiet? När får vi en redovisning värd namnet, på vad klimatgalenskapen kostar skattebetalarna per år. När kastas miljöpartiet ut ur riksdagen?
  Ordföranden för Tekniska nämnden i Lidingö är dock moderat. Det skadliga är faktiskt våra politikers ”vi vill vara ledandetävling” parad med deras klena förstånd. Detta står oss dyrt!

 15. b-j-b

  #6
  De tre första meningarna är obegripliga. Om folk svälter eller har svultit beror det väl på att de är / har varit fattiga. Det har inget med livsmedelstillgång att göra. Mat finns ju i överflöd.

 16. Jan-Åke

  OT,ang. 97 % konsensus.Såg en undersökning där 48 % av medlemmarna i AMS(American Meteorological Society) tror att fossila utsläpp ligger bakom huvuddelen av tempuppgången sedan 1950.En annan där 49 % av klimatologerna i U SA tror det.

 17. Mats G

  14
  bom

  Det du undrar är egentligen – vad händer när de som lever i en fanatsivärld kommer till makten.
  Om de inte kan räkna. Dra logiska slutsatser.

  Om kommuner, landsting och stat gjorde rätt saker så skulle vi ha ett väl fungerande samhälle. Istället bränner vi resurser på allt möjligt.

  Jag vet inte hur många felinvesteringar, kapitalförstöring eller allmänt slöseri vi har sett i miljöns namn. Men det här är en sjuka i många områden. Kultur, sport för att nämna några.

  Jag har funderat en hel del på det här. Hur kan det komma sig. Förutom den totala bristen på kunskap och förståelse så har jag kommit fram till att det finns folk som inte förstår var skattepengar kommer ifrån. De bara finns där som man kan använda lite hur som helst och det kommer alltid påfyllning.

  Samtidigt att detta är priset vi får betala för demokrati. Lite bättre myndigheter skulle vi må bra av. Men. När tom riksrevisionen är korrupt så befinner vi oss i dåligt läge.

  Tyvärr ser jag inget slut på det. Fler och fler blodsugare söker sig till köttgrytorna. Arbetsheder på väg bort.

  Som Dire Straits sjung en gång ”Money for nothing”. En av världens bästa låtar btw.

  https://www.youtube.com/watch?v=wTP2RUD_cL0

 18. Lasse

  #15
  Det är oftast bris på transporter och annan logistik som ger svältkatastrofer.
  Sugen på en hasselsnok eller en tur i Kolmårdens berg och dalbana?
  Fredagsmys!
  http://www.aktuellhallbarhet.se/darfor-kan-kolmarden-vara-tvungna-att-stanga-sin-berg-och-dalbana/?utm_campaign=AktuellH%c3%a5llbarhet-veckobrev_161028_Username&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=a2b4b28c09354797b969df3586ad6fd5&elq=8f1cbd033c1d4373bd0c09b12db7f4f2&elqaid=3321&elqat=1&elqCampaignId=2105

  Stänga en djurpark eftersom de stör djuren?

 19. Mikael W.

  FN uppskattar inte riktiga journalister

  http://www.therebel.media/let_us_report

 20. Peter F

  Detta är väl ändå höjden av fredagshumor. Jag skrattade så jag fick bara i mig halva frkosten.

  http://narrskeppet.blogspot.se/2016/10/solvagen-ingen-lysande-ide.html

 21. Lasse

  OT Radion nyss: Fredagsnys.
  SVT gör en enkät bland medarbetarna för att få reda på om de är vridna åt något håll.
  Mats Knutsson (politisk reporter) vrider sig i en intervju-vi är professionella det syns inte om vi är vridna.
  Han ogillade den undersökning som Asp gjorde där de kom fram till att 40% sympatiserade med MP.
  ”Det påverkar inte proffs”

 22. Guy

  Hållbart vansinne. Jag har inte ännu lyckats reda ut vad som menas med hållbart. I dom flesta sammanhang.

  Tips till dom gröna. Hållbara andan så minskar utsläppen.

 23. latoba

  Ingemar. Är detta verkligen sant?

 24. Olle R

  #21 Mats Knutsson… ”-vi är professionella det syns inte om vi är vridna”
  Herrejävlar, vilken kass självinsikt! Jag har då aldrig sett någon SVT-journalist som är så genomskinligt antirödgrön och proallians..

 25. Jan-Åke

  SVT-vetenskap ,SR om miljö …De som är reportrar där och de som gör programen är ju säg 50-60 % miljöpartisympatisörer.SVT totalt 40 % enligt Kent Asps enkät.

 26. Sören G

  #21 Lasse
  Det finns en filmsnutt någonstans från pressrummet vid Parismötet som visar när nyheten kom att ”klimatavtalet” var i hamn. Journalister reser sig upp och hoppar och dansar och tjoar. – Professionella där det inte syns åt vilket håll som de är vridna??

 27. Ingvar i Las Palmas

  Inte ett djefla dugg roligt!!
  UN adopts radical ”sustainability” agenda

  https://www.cfact.org/2016/10/26/un-habitat-iiis-new-urban-agenda-coming-to-you/

  The UN wrapped up its ”Habitat III” conference in Quito, Ecuador, with the adoption of a radical agenda, the ramifications of which will be felt for years to come.

  The UN’s call for moving people out of detached housing and into dense, Soviet-style apartment blocks might seem theoretical and remote. But the fact is government bureaucrats are already laying the groundwork for all that and more.

  CFACT senior policy analyst Bonner Cohen explains at CFACT.org:

  ”Deep in the bowels of HUD, plans are underway that will make the pronouncements of Habitat III look like child’s play. As Stanley Kurtz of National Review Online has pointed out, HUD’s proposed Affirmatively Furthering Fair Housing (AFFH) rule is ‘arguably the most radical, transformative’ initiative the Obama administration has ever undertaken. AFFH all but eliminates the independence of suburbs, towns, and small cities in the U.S. by forcing them to address supposed ‘imbalances’ in the racial, ethnic, and class composition of their greater metropolitan areas. Under AFFH, suburbs that accept grant money from HUD will have to change their zoning codes and build high-density, low-income housing for groups HUD deems are ‘underrepresented.’”

  The UN’s ”Agenda 21” has already generated serious concerns.  Look for Habitat III’s ”new urban agenda” to be just as dangerous.

  Bonner Cohen explains that we can no longer count on the checks and balances built into our government system to shield us from the UN’s radicalism.

  CFACT senior policy analyst Bonner Cohen explains at CFACT.org:

  https://www.cfact.org/2016/10/26/un-habitat-iiis-new-urban-agenda-coming-to-you/

 28. Ingvar i Las Palmas

  Kommer mig att tänka på ”Caves of Steel” by Isaac Asimov

 29. Ingvar i Las Palmas

  Sören #26
  Pärla!!!!

 30. Ingemar Nordin

  Mats G #17,

  Jag menar att det var ett stort misstag när man tog bort tjänstemannaansvaret, vilket betydde att de fick ett fritt spelrum utan ansvar för att driva sina egna agendor.

 31. Ingemar Nordin

  Peter F #20,

  Jag minns att vi gjorde oss lustiga över solplattor i vägarna när någon presenterade denna ide för några år sedan. Vem kunde ana att man sedan på allvar försökt genomföra denna stolliga, och döfödda, idé? Det hela är så absurt att man måste fråga sig vem som ligger bakom försöket. Men tydligen är inget så tokigt att det inte skall prövas av alarmisterna. – Vi lever i en hysterisk värld. Se även #27.

 32. Kenneth Mikaelsson

  The witch is DEAD!!!!

  Skänk TP en spalt… så han kan ta sig en gravöl eller två..