Öppet möte om klimatförnekare

Ibland kan det vara skönt att resa bort några dagar. Det brukar åtminstone ha det goda med sig att man hamnar i ett sammanhang där ingen bryr sig om hur klimatet kommer att utvecklas de närmaste decennierna. Det närmaste jag kom var att jag på flyget fick ett intressant samtal med min granne, där vi faktiskt kom in på klimatet. Min regel är ju att undvika klimatfrågan i det längsta – ibland innebär det att den jag talar med hinner upptäcka att jag inte är helt okunnig.

Det grannen kom in på var det faktum att Tchadsjön minskat under senare år, något som tydligen av vissa tros bero på klimatförändringar. Jag har för avsikt att ta reda på lite av vad man vet och vad man tror om denna relativt stora sjö, men det får bli i ett senare inlägg.

I dagens inlägg vill jag istället tala om den klimatseans som anordnades i Uppsala i tisdags. Tack Jakob som berättade om att det skulle ske.

Jag tror att tillställningen presenterades som ett seminarium och eftersom två av talarna var engelskspråkiga så skedde allt på engelska. Det handlade i huvudsak om ”denialism” eller ”deniers” och eftersom jag i huvudsak kommer att presentera huvudtalarens föreläsning så kommer jag att använda den svenska översättningen av ordet denier, d.v.s. förnekare, utan citat-tecken.

Hur som helst, det började med att sociologiprofessorn Riley E. Dunlap från Oklahoma talade om vad han kallade ”the denial machine”. Sedan var den nydisputerade psykologen Kirsti Jylhä som fick säga något om sin avhandling innan Kevin Anderson, med titeln Zennström Visiting Professor in Climate Change Leadership fack avsluta föreläsandet.

Det var intressant att vara med.

Som många av bloggens läsare kanske märkt vill jag ogärna uttala åsikter om andras idéer eller avsikter, men jag vill ändå göra en liten gissning om Riley Dunlap. Jag tror att han tidigt, kanske redan efter Hansens kongresstal 1988, insåg klimatfrågans betydelsse för mänskligheten. Han hade, tror jag, stora förhoppningar om att alla snart skulle komma till samma insikt och att en omställning skulle komma igång snabbt.

När ingenting hände blev han (tror jag!) som många andra besviken och kom, också som många andra, fram till att anledningen var att starka krafter som motsatte sig alla ingrepp i den fria marknaden lyckats utså tvivel om hur allvarligt klimathotet var.

Sedan försökte han att förstå hur klimatfrågan i Förenta Staterna utvecklats till en oerhört kontroversiell fråga och där en merpart av republikanska väljare inte ens tror på klimathotet.

Han sade dock ingenting om att det motsatta gäller bland demokrater – att som demokrat inte tro på klimathotet är nästan att likna vid hädelse.

Dunlaps tes var att anledningen till att ”Climate Denial” överlevt och spritt sig är att det funnits konservativa tankesmedjor (CTT – Conservative Think Tank) som målmedvetet arbetat för att utså tvivel om klimathotet. Att motståndet i huvudsak är politiskt märks bl.a. på att många förnekare ser klimatfrågan som ett sätt att införa en kommunistisk världsregering.

Ett viktigt indicium ansåg han sig ha funnit när han tillsammans med några medarbetare sökt utgivna ”förnekarböcker”. Det han ansåg vara ett tydligt tecken på tankesmedjornas betydelse var att de hittat någon form av koppling till en CTT hos uppemot ¾ av de böcker de hittat.

Jag noterade att han inte nämnde något om att man granskat argumenten. I ett avseende måste jag dock ge honom ett gott betyg. Han nämnde nämligen fyra huvudargument som förnekare brukar ange.

Det första är (den påstådda) uppvärmningspausen.

Det andra är att mer koldioxid rentav är bra eftersom det gynnar växtligheten och förnekarna brukar alltid påpeka att jorden blivit grönare de senaste decennierna.

Det tredje är att en viss uppvärmning inte är farlig utan kanske t.o.m. kan vara bra.

Det fjärde är att klimatpolitiken kommer att orsaka större skador än uppvärmningen.

Jag måste medge att jag kunde inte ha gjort just den presentationen bättre, och egentligen skulle jag ha önskat att han själv skulle ha, inte bara noterat dessa argument utan också ha funderat på i vilken utsträckning det ligger något i dem.

Han avslutade med att först hävda att de konservativa tankesmedjorna lyckats sprida sina ideer även utomlands och han hävdade att ”the bottom line” för konservativa gruppers klimatförnekande var att de till varje pris var emot ”regulations for the free market”.

De föredrag som kom efter var dels kortare, dels enligt min mening mindre intressanta. Efter de tre föredragen fick först talarna ge en sammanfattning och sedan var det dags för en frågestund.

Jag lät andra ställa de första frågorna men så småningom bad jag att få mikrofonen. Jag sade då att när jag kom till föreläsingarna så visste jag inte om de skulle handla om mig – jag har ju aldrig förnekat att klimatet alltid har förändrats.

Däremot var det ju så att professor Dunlap nämnde Stockholmsinitiativet som en förnekargrupp i Sverige, och då ansåg jag det vara min skyldighet att dels tala om att jag var med i denna grupp och dels ville jag nämna att vi aldrig haft någon kontakt med en konservativ tankesmedja och inte fått något stöd från det hållet.

Efter att mötet avslutats gick jag fram till professor Dunlap. Han tackade för att jag varit där och talade om att den enda anledningen till att han nämmnt Stockholmsinitiativet var att det var den enda skeptikergrupp han kände till. Jag sade att jag gärna hade velat följa med talarna och arrangörerna för ett fördjupat samtal men att andra förpliktelser kallade.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Medias förnekelse av fakta

  Det Sten skriver skulle inte vara möjligt utan den samfällda förnekelse av fakta, som media uppvisar. Ett färskt exempel från DN exponeras här:

  http://klimatsans.com/2016/10/26/dn-morkar-klimatfakta/

  Inget nytt för de regelbundna läsarna av KU, men kanske en länk att skicka runt till ovetande, osäkra men ansvarskännande medborgare. De måste få veta att de är utsatta för systematisk vilseledning.

 2. Tack Sten för att du tog dig tid till att bevaka mötet och vad som avhandlades. Det här är ett exempel på hur amerikanska förhållanden och forskningsslutsatser importeras till Sverige. De svenska forskarna söker sedan bekräftelse på det som Dunlap (och Oreskes) har kommit fram till och försöker applicerade det på Sverige. Dessutom granskas inte fenomenen av någon oberoende. De är istället partiska och ser ett behov av att omforma samhället på grundval av det yttre hotet (klimatförändringar). De som står i vägen och ifrågasätter utgångspunkterna blir per definition en fiende med dunkla avsikter. Detta ska bekräftas med ”forskningen”. Vi har med detta äntrat ett nytt medeltida mörker.

 3. Sören G

  Det har aldrig föresvävat såna här ”förnekelseforskare” att det som driver oss skeptiker är sökandet efter vetenskapliga fakta och vetenskapens integritet.
  Men också omsorgen om samhället som riskerar kollaps om vansinniga s.k. klimatåtgärder slukar stora resurser till ingen nytta.
  Energibrist och en förstörd natur p.g.a uppbyggnaden av stora vindkraftsparker.

 4. Jan-Åke

  Återigen en graf som visar tillväxt under senare decennier för havsisen kring Antarktis.Denna tillväxt måste vara irriterande för alarmismen.

 5. Jan-Åke

  #4 grafen finns i länken Sture #1

 6. Christer Löfström

  SI o kontakter m Kreab o Timbro?

 7. Ingemar Nordin

  Tack Sten,

  Detta med att ha oss som är skeptiska till klimatalarmismen som pumpas ut genom de vanliga kanalerna verkar sprida sig som en farsot över världen. Jag antar att samhällsvetare, psykologer och humanister här ser sin chans att få del av de riktigt stora forskningspengarna.

  Jag har förgäves sökt få fatt i något program med tider och salar för förnekarkonferensen i Norrköping men inte lyckats. Administratören har lovat att höra av sig, och även att lägga ut på tema Tekniks hemsida. Vi får se hur det blir med den saken. Kanske är inte konferensen öppen för utomstående – Lite konstigt tycker jag nog med en konferens där själva studieobjekten inte kan delta.

  http://www.tema.liu.se/tema-t/scrutinizing?l=sv
  http://liu.se/liu-nytt/arkiv/mn/1.699960?l=sv

 8. Ingemar Nordin

  Christer L #6,

  Har du börjat in konspirationsbranschen? Vi har inga sådana ”kontakter”.

 9. Sören G

  I dag hade WWF ett uttalande på radio-nyheterna om att svenskarna slukar allt större andel av jordens resurser. Nu behövs det tydligen 4,2 jordklot om alla på jorden skulle förbrukr lika mycket som svenskarna.

 10. Christer Löfström

  Ingemar #8. min fråga motiverad med:

  ”Föreställningen var Stockholmsinitiativets första yttring (2008), ett privat seminarium där Peter, Gösta, Nils (och glömde jag någon?) och jag, på Kreabs scen, framförde våra ytterst opassande synpunkter på klimatpolitiken och klimatvetenskapen.” /Göran Ahlgren 15/1 2015

  Jag sände dig mail i våras, i god tid före SIDA Power Africa möte i Tokholma, och förslog att någon på SI skulle göra mig sällskap, så jag inte var ensam ”klimatförnekare” på mötet.
  Du svarade inte på mitt mail.

  Min historia som ”klimatförnekare” har passerat 20 år. Kan dokumetera från 2003/2004. Besök tidningsarkivet på Universitetsbiblioteket i Lund, och leta fram det jag skrev i Skånskan och Sydsvenskan. Sannolikt kan bara Peter Stilbs bland SI´s professorer uppvisa så många år.

  Dessutom är det väl bara Pehr Björnbom av SI’ s professoer, som jag, hade sitt yrkesliv med energiomvandling och miljö?

 11. Mats G

  7
  Ingemar Nordin
  ”Lite konstigt tycker jag nog med en konferens där själva studieobjekten inte kan delta.”

  lol – kan man tycka.

  Det här Kafka, absurditet, löjets skimmer eller hur man nu vill uttrycka sig…
  Tyvärr finns det en mörkare sida i det här som inte är fullt så rolig. Går det att tolka det på något annat sätt än att det är startskottet för att förklara motståndare till klimathot till något som kan diagnostiseras och därmed botas.

 12. Rickard Berghorn

  Konspirationsteorierna står som spön i backen, när klimatpropagandisterna öppnar munnen.

 13. #10

  Ett av de största problemen med att ha gått ut med tvivel om klimatlarmen är associeringen som sker (per automatik) med olika politiska intressen. Du blir också lätt inbjuden till sammanhang som ger upphov till guilt by association. Det uppriktiga kunskapssökandet svärtas ned. Jag gissar att det finns en rad med tankesmedjor och organisationer som har detta som syfte. Tänker speciellt på Global Climate Coalition och George Marshall Institute. Det blir en del i spelet och håller oppositionen kontrollerad. Det upprätthåller det svartvita tänkandet och polariseringen mellan höger och vänster. Själv föredrar jag balans och att hålla mig utanför dikotomierna. Nu börjar det däremot att bli riktigt obalanserat.

 14. Lasse

  Tack Sten
  ”Han nämnde nämligen fyra huvudargument som förnekare brukar ange.
  -Det första är (den påstådda) uppvärmningspausen.
  -Det andra är att mer koldioxid rentav är bra eftersom det gynnar växtligheten och förnekarna brukar alltid påpeka att jorden blivit grönare de senaste decennierna.
  -Det tredje är att en viss uppvärmning inte är farlig utan kanske t.o.m. kan vara bra.
  -Det fjärde är att klimatpolitiken kommer att orsaka större skador än uppvärmningen.”

  Det var en mild kritik som kan vägas upp av alla alarmisters överdrifter. Skulle vara kul att se en undersökning om hur många som INTE håller med!
  Det är klart att alarmister som anar en katastrof bakom hörnet inte vill se situationen så .
  Då skriver man rapporter om att 58% av alla djurarter minskat sen 1970 (utan att nämna att vi dubblat befolkningen och halverat fattigdomen på samma tid)

 15. Thomas P

  ”Det första är (den påstådda) uppvärmningspausen.”

  Påstådd var ordet:
  http://woodfortrees.org/plot/gistemp/plot/gistemp/trend

 16. Mats G

  WWF info som de tyckte jag skulle dela med mina vänner.
  http://kampanj.dn.se/wwf/vi-maste-agera-nu/

  George Carlin kommenterar.
  https://www.youtube.com/watch?v=7W33HRc1A6c

 17. Thomas P

  Kan vi sätta P för diskussionen om uppvärmningspausen en gång för alla? Jag tror att du egentligen vet att IPCC skriver om den i sin senaste rapport och därmed borde även du kunna erkänna den. Nej, de skrev inte att det inte var någon uppvärmning alls men dock mycket lite jämfört med modellerna.

  Det vore faktiskt bra om vi fick lite mindre ältande av gammal skåpmat från din sida.

 18. J T

  1# För de flesta som forskar om tekniska och samhälleliga orsaker till och åtgärder mot ”klimatproblemet” är det enbart en fråga om att minska mängden av antropogent skapade CO2ekvivalenter. (Man räknar om alla växthusgasemissioner till denna etablerade klimatpåverkansenhet för Global Warming Potential – GWP: Tex.1 kg CO2 = 1 CO2ekv, 1 kg metan = 25 kg CO2ekv, 1 kg N2O = 298 CO2ekv. osv.) Dvs denna forskning handlar enbart om att ta reda på vad av allt människan hittar på som orsakar växthusgashutsläpp och hitta på sätt att effektivt minska detta med teknik, lagstiftning, ”utbildning” osv. Det är omfattande sådan forskning som pågår på alla akademiska institutioner. Även inom industrin inom produkt och processutveckling samt pga lagkrav räknas det flitigt på CO2ekvivalenter. Det är ett praktiskt vedertaget mått att göra studier om orsaker och åtgärder jämförbara.

  Frågan vad som faktiskt händer efter att CO2s och andra växthusgaser släpps ut i atmosfären och deras verkan i naturen är i princip en icke-fråga för denna forskning. Trots att det förutsätts att växhusgaser är något farligt är det inte alls nödvändigt för deras verksamhet att de har någon egen kunskap om faktiska vetenskapliga observationer och kunskapsläget om klimatet och växthusgaser. Om det i undantagsfall ställs någon fråga om detta så kommer de undan med att ”jag är inte expert på detta” och hänvisar till IPCC. I ansökningar till forskningsanslag räcker det på samma sätt med en generell hänvisning till IPCC.

 19. Christopher E

  #15 Thomas P

  Nu vet jag inte någon som hävdat att det varit ”paus” sedan 1880…

  … men se här istället, föreslår jag:

  http://woodfortrees.org/plot/uah6/plot/uah6/from:1998/to:2016/trend

  Dålig fart på uppvärmningen som påstods skulle ha accelererat istället. Påstods var ordet! 🙂

 20. Allan Forsling

  Mitt främsta skäl till att vara skeptiker till koldioxidens stora roll – är klimatets historia. Allt har hänt förr.
  Sedan såg jag i DN- att Gustav Klarin, Vetenskapsradion, fyller 50 år. Han vill slå hål på myter. Facit hittills- öknarna breder inte ut sig- utan tvärtom, jorden blir grönare. Och det dör inte fler människor i naturkatastrofer idag än för 100 år sedan. Man kan ju fråga sig vilket genomslag detta fått i media… Men vi kan väl hjälpa honom med att kolla flera myter?

 21. Lasse

  #15
  Kom igen Thomas-lite mer relevant kritik tack!
  Uppvärmningspausen är förklarad av alla alarmister-så varför förneka dess existens?
  Det är väl det fjärde påståendet som vi vill se dig utveckla.

  Något som WWF borde gjort när de beklagade utvecklingen mellan 1970 och nu.
  Ställ den dubbling av antalet människor och den halvering av fattigdomen som skett mot halveringen av antalet djur mot varandra och välj!

 22. Thomas P

  Christopher #19 Om du tar Spencers betaversion över ett körsbärsplockat intervall får du ingen trend, men det räcker med att gå tillbaka till den senaste publicerade versionen från UAH för att få annat resultat:
  http://woodfortrees.org/plot/uah5-land/plot/uah5-land/from:1998/trend

 23. Mats G

  15
  Thomas P

  Thomas asgumentation när det gäller uppvärmningspausen är väl hans mest grandiosa självmål.
  Som Lasse #21 mycket riktigt skriver så kommer det från IPCC. Det är inget som kommer från skeptiker håll. Däremot så sammanfaller det med skeptikernas linje.

  Här väljer Thomas gå emot IPCC. Sin egen husgud. Vill man göra sig icke trovärdig så är här verkligen rätt väg att gå. Snacka om plocka körsbär.

  https://www.youtube.com/watch?v=gVSKKsQ_xzw

 24. Svempa

  Hur var det TP. Deltog du i MPs kampanjer om säldöd och skogsdöd på 80-talet? Och likt Briger Schlaug tycker att väderkvarnar och vedeldning är high-tech. Det är aldrig för sent att börja ifrågasätta dogmer.

 25. Thomas P

  Så upprörda ni blir bara för att jag visar ett par kurvor med uppmätt temperatur.

 26. Lasse

  #25 Thomas när du säger uppmätt menar du då en termometer och en plats?
  Eller är det den globala temperaturen som glider fram med ständiga justeringar.
  0,25 grader sen 2008
  http://www.climate4you.com/Text/Climate4you_September_2016.pdf

 27. Thomas

  Jag blir inte upprörd men däremot väldigt trött. Om du erkänner att IPCC skriver om bristen på uppvärmning under en viss period och att de kallar den för Hiatus så behöver du också erkänna att det första argumentet (som skulle vara emot sk förnekare) faktiskt är korrekt.
  Det är väl därför det tar emot så mycket så att du nödvändigtvis måste gå emot IPCC på just denna punkt.
  Men som sagt, tröttsamt är det.

 28. Sören G

  De som anordnar såna här seminarier och konferenser som nu i Uppsala och Linköping, i syfte att tysta personer som är skeptiska till det s.k. klimathotet, är vår tids mörkermän. Deras historiska paralleller är kyrkans män som bekämpade Galileo och Darwin, respektive diktaturer som Sovjetunionen med lysenkoismen, och även i nazityskland där all vetenskap var undrerställd nazistpartiet.

 29. Svempa

  TP. Det är kanske bättre att du håller dig till säldöd och skogsdöd.

 30. Svempa

  #25 TP. Ingen fara TP. Vi vet att du har det lite besvärligt med grafer och statistik och sånt

 31. Lasse

  #30 Svempa
  Han är bara lite selektiv när han presenterar diagrammen.
  http://woodfortrees.org/plot/uah5-land/plot/uah5-land/from:1998/trend/plot/rss-land/from:1998/trend

  RSS hänger inte med-men det går väl att korrigera?

  Fö så diskuteras MP fall och avknoppning i P1 just nu. Det verkar vara dålig miljö i det partiets samlingslokaler!

 32. Thomas P

  Lena #27 ”Om du erkänner att IPCC skriver om bristen på uppvärmning under en viss period och att de kallar den för Hiatus så behöver du också erkänna att det första argumentet (som skulle vara emot sk förnekare) faktiskt är korrekt.”

  1. Det är lite lustigt hur ni anser er kunna ifrågasätta IPCC hur mycket som helst, men när ni hittar någon passage ni gillar är det något som inte får ifrågasättas.
  2. Jag har redan tidigare sagt att jag tyckt IPCC:s diskussion där var rätt onödig. 1998 var en extremt kraftig El Nino så det är inte konstigt att man fick en minskad trend en period efteråt. En sådan här figur belyser också hur missledande det kan vara att titta på kortare perioder:
  https://tamino.files.wordpress.com/2016/10/cru_broken.jpg
  3. IPCC:s rapport kom ut 2013 och dess diskussion rör 1998-2012. Vi har nu 2016, borde inte ni ”skeptiker” kunna ta med även senare data?
  4. Som synes visar vare sig GISS eller UAH v5 i dagsläget på någon paus.

 33. Svempa

  #31 Lasse. Jo vederbörande brukar ha lite problem att få ordning på tidsserierna.

  Ang. Mp. Pastor Fridolin och völvan Lövin verkar ju också ha tappat stinget i sina predikningar så det hjälper ju inte partipessimismen.

 34. Thomas

  Aha, du förnekar vissa väl valda passager i IPCCs rapport.

  Det hade jag faktiskt inte riktigt klart för mig.

 35. Thomas P

  Lasse #31 ”RSS hänger inte med-men det går väl att korrigera?”

  Helt riktigt så är en ny version av RSS i faggorna, men till skillnad från UAH går de inte ut på en blogg med sin betaversion utan väntar på att den nya algoritmen skall publiceras. De har publicerat version 4.0 för hela troposfären och mellersta troposfären,men av någon anledning har deras serie för lägre troposfären fastnat på 3.3.

  Jag funderar på om UAH och RSS står som granskare av varandras papper och sätter käppar i hjulen för varandra vilket försenar publikation av båda.

 36. Håkan Bergman

  Lasse #31
  Jo det är inte lätt att vara en miljöpartist i bamsefar Stefans bo. Men Stefan tycker att dom har visat regeringsduglighet, vilket väl får översättas med att dom ligger platt när kolossen S rullar över dom. En dag kanske vi tackar Stefan för hans insats. Mm, visst är det härligt att feminismen gör framsteg i Saudiarabien, eller hur Isabella?

 37. Thomas P

  Lena #34 Du har inget att säga om själva temperaturtrenden?

 38. Daniel Wiklund

  Som vanligt så ser Thomas P till att få diskussionen dit han vill, det är han en mästare på. Nästan magisk. Men Miljöpartiet kanske betalar dig en slant för det.

 39. Thomas
  Nej, det är en annan diskussion. Läs gärna trådstarten. Men för att underlätta för dig kan jag kopiera in de fyra argumenten som framfördes här:

  * Det första är (den påstådda) uppvärmningspausen.

  * Det andra är att mer koldioxid rentav är bra eftersom det gynnar växtligheten och förnekarna brukar alltid påpeka att jorden blivit grönare de senaste decennierna.

  * Det tredje är att en viss uppvärmning inte är farlig utan kanske t.o.m. kan vara bra.

  * Det fjärde är att klimatpolitiken kommer att orsaka större skador än uppvärmningen.

  Du fastnade på ettan och förnekar den för enkelhetens skull. Har du något att säga om de andra punkterna?

 40. Thomas P

  Lena #39 Jag påvisade att ”pausen” inte är något bra argument, men det var kanske inte det som var Dunlaps poäng heller.

  De andra punkterna är så subjektiva att de är svåra att kommentera konstruktivt.

 41. Peter F

  Thomas P

  * Det andra är att mer koldioxid rentav är bra eftersom det gynnar växtligheten och förnekarna brukar alltid påpeka att jorden blivit grönare de senaste decennierna.
  * Det tredje är att en viss uppvärmning inte är farlig utan kanske t.o.m. kan vara bra.”

  Subjektiva. På vilket sätt ? Kan Du förneka dem konstruktivt ?

 42. Thomas

  Det är ett alldeles utmärkt argument då man lätt kan hänvisa till IPCC. 😀

 43. Sören G

  Här har det varit en verklig debatt mellan två ståndpunkter i klimatfrågan.
  https://wattsupwiththat.com/2016/10/27/report-global-warming-debate-at-rice-university-soon-vs-sass/

 44. Sören F

  >* Det första är (den påstådda) uppvärmningspausen.
  * Det andra är att mer koldioxid rentav är bra eftersom det gynnar växtligheten och förnekarna brukar alltid påpeka att jorden blivit grönare de senaste decennierna.
  * Det tredje är att en viss uppvärmning inte är farlig utan kanske t.o.m. kan vara bra.
  * Det fjärde är att klimatpolitiken kommer att orsaka större skador än uppvärmningen.

  Inget av de här fyra, och det är symptomatiskt, rymmer den egentligen giltiga, grundläggande naturvetenskapliga invändningen mot IPCC. Den är fortfarande att dess 95%-säkerhet/övertygelse undermineras av tung inomvetenskaplig kritik från en paleoklimatologisida som pekar på empiri rörande koppling sol-klimat i sekel+-skala. Varje modellering eller annat bakom övertygelsen försvagas så länge den inte inkorporerar den empirin.

 45. Sören G

  Dana Nuccittelli has revealed the latest climate catchphrase which will make us all care: “Atmospheric Radicalization”
  https://wattsupwiththat.com/2016/10/27/atmospheric-radicalization-the-latest-climate-catchphrase/

 46. Håkan Bergman

  WWF får räkna om prognosen, Rebellen här hemma sålde ryggbiff för 49.95 kilot, och jag kan intyga att den var fin, inte illa, ska vi säga att det går åt 4.3 jordklot.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6550608
  Kul med en mp-minister som kontrar kravet på att förbjuda fossildrivna bilar från 2025 med förslag på att göra det till en EU-fråga. Man får hoppas att alltfler mp-väljare inser vilket maktkåt hycklarparti dom är.
  Nej ska vi rädda planeten efter WWFs modell blir det till att ta radikala tag, bort fossilbränslen, bort kärnkraft, riv vattenkraften, förbjud kött och tillåt endast ekologisk odling, sen vore det väl fan om vi inte skulle få ner befolkningsmängden till en för WWF acceptabel nivå. Men snälla WWF jag vill veta vilka som ska få privilegiet att leva i er drömvärld?
  Är det f.ö. förenligt med grundlagen att kungen är lierad med WWF?

 47. Olav Gjelten

  För inte jättelänge sedan var Sverige ett föregångsland där det satsades stort på att göra vägarna till kanske de bästa i Europa tagit i betraktning att det allra mesta är glesbygd här uppe. Det var också fri hastighet på vägarna i Sverige. Inte bara vi norrmän, utan så att säga hela Europa, var väldigt avundsjuka på Lilla Amerika, som svenskarna med väldig stolthet då kallade sitt land.
  Vad hände sedan när Sverige fick ett miljöparti som övriga partier till och med ville efterlikna? Blev Sverige även fortsättningsvis föregångslandet på denna sidan Atlanten? Jag menar självklart på riktigt och inte baklänges så som vår föräldrageneration skulle sett på det gröna flummet.

 48. Sören G

  OT
  Går det en dag utan att radionyheterna uttalar orden ”global uppvärmning” eller ”klimatförändringarna”.
  Nu var det ett reportage från Costa Rica med Loten Collin. Man har bevarat skogarna, men en intervjuad person påstod att träden nu växer långsammare p.g.a den globala uppvärmningen.
  Även i reportaget om marina skyddsområden vid Antarktis hade man med att de hade betydelse för mätning av Klimatförändringarna.

 49. Peter Stilbs

  Mer om/från skojarna på WWF http://newatlas.com/2016-wwf-living-planet-report/46161/

 50. Sören G

  #48
  I en senare sändning pratade man om ”klimatpåverkan”. Det är inget neutralt ord utan direkt avsedd att skuldbelägga människans utsläpp.
  Ordet klimatförändringar är i sig neutralt eftersom klimatförändringar kan vara naturliga. Det är bara det att så som ordet används av media så uppfattar allmänheten det som människans påverkan.

 51. PelleB

  Det är tufft att vara skeptiker. Men man får ”Follow the money”. Vem betalade resan från Oklahoma till klimatseansen i Uppsala för sociologen Riley E. Dunlad?
  Hoppas inte jag som skattebetalare.

 52. Hej Sten. Du funderar att ta fram lite info om Tchadsjön. Har samlat lite info se http://rutgerstaaf.blogg.se/2015/march/tchadsjon-och-bodele-depression-2015-03-06.html
  Det finns en liknande historia som med Aralsjön