Från lokal värme till global värme och ändå ingen koppling till CO2

Under 1930-40 talen var det ovanligt varmt i Sverige, på Island, på Grönland och på många andra ställen som ligger långt norrut. Det blev en så kraftig klimatförändring att en geolog och glaciolog vid namn Hans W:son Ahlmann, som var professor vid Stockholms universitet, skrev följande i en artikel i Svenska Dagbladet den 16:e september 1938 med titeln “Den aktuella klimatförbättringen”:

“Från Grönland mäla de senaste nyheterna, att så litet snö som i sommar har man aldrig sett på ostkusten, och glaciärisen håller på att försvinna ur fjordarna. På södra delen av västkusten har torskfisket åter blommat upp efter att under flera år ha legat nere.”

“Med iakttagelser av sådant slag från både Spetsbergen, det stora Grönland och andra arktiska områden skulle man kunna fylla sida upp och sida ned. Även från andra delar av jorden ha liknande förhållanden konstaterats. Alarmerande uppgifter ha förekommit om att de norska högfjällen hålla på att förlora sina vackraste sommarkläder, den vita snön och de blå jöklarna. I Alperna, på Asiens fjällkedjor och Afrikas vulkankedjor draga sig glaciärerna tillbaka, ehuru långsammare, och även i Antarktis synes råda dåliga konjunkturer för is och snö.”

Värmeperioden varade dock inte länge. Redan under 1960-talet hade inlandsisarna gjort nya landvinningar och man började prata om en ny istid. Men var det här ett lokalt fenomen på norra delarna av jorden eller var det ett globalt fenomen precis som Ahlmann beskriver? Det tänkte jag försöka ta reda på här. Först ska vi titta på temperaturtrenden för mätningar med termometer. Nedan finns två figurer från den globala temperaturserien HadCRUT4. Första figuren visar temperaturtrenden från 1900-1939 och den andra temperaturtrenden 1930-1969.

map_hadcrut_trend_1900_1939

map_hadcrut_trend_1930_1969

Bland det första man slås av är hur få delar av världen som det finns mätningar på i början på 1900-talet. Och ändå tycker man att man kan räkna ut globala medelvärden för denna period. Men figurerna ovan visar ändå att det nog var en uppvärmning på större delen av jorden under början på 1900-talet även om den var kraftigast i norra delarna. Däremot verkar den väldigt kraftiga nedkylningen fram till 1960-talet ha varit ett ganska lokalt fenomen på den norra delen.

Det finns en annan proxy som speglar temperaturutvecklingen på jorden och det är havsnivån. Jag har hittat en rekonstruktion av havsnivån från 1880 till 2013 mätt med vattenståndsmätare av Church och White (publicerad artikel 2011 men datat uppdaterat efteråt).  Nedan hittar ni en figur med havsnivån (Church och White)  och lufttemperaturen över haven (från GISS):

sea_level_temp

När temperaturen ökar expanderar vattnet termiskt och havsnivån stiger. Även när inlandsisar smälter pga uppvärmning stiger havsnivån. Därför är havsnivån en proxy (”ombud”) för temperaturen. Havsnivåmätningarna har förmodligen mindre mätosäkerhet än temperaturmätningarna.

Figuren ovan visar att lufttemperaturen över haven och havsnivån följer varandra hyfsat även om det finns viss skillnad särskilt under slutet av 1800-talet, förmodligen pga osäkra mätningar. Här ser man också att havsnivån stiger stadigt med c:a 1,5 mm per år, dvs 15 cm på hundra år.

Men tittar man på havsnivåkurvan kan man inte hitta värmetoppen på 1930-40-talen. Därför var detta fenomen förmodligen lokalt för norra delarna av jorden. Nu kan vi även titta på hur havsnivån (som speglar temperaturen) har påverkats av fossila utsläpp. Nedan ser ni hur havsnivån har förändrats från år till år och hur stora de fossila utsläppen har varit per år (utsläppsdata från CDIAC):

sea_level_fossil

Man blir nästan lite förvånad över hur opåverkad havsnivån verkar vara av utsläppen. Vad kan man då dra för slutsatser av detta. Ja det förefaller som att temperaturen liksom havsnivån stadigt har stigit på jorden sen slutet av 1800-talet. Havsnivån och temperaturen verkar vara helt opåverkade av de fossila utsläppen. Om trenden med havsnivån fortsätter kommer haven ha stigit ynkliga 14 cm från nu fram till år 2100.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Evert Andersson

  Med precision som ett schweiziskt kvalitetsur duggar den ena larmrapporten värre än den andra och tredje nu. Syftet är förstås att mjuka upp delegaterna inför COP25 i Madrid och bädda för allmänhetens acceptans av tagelskjorta på. Inför COP24 i Katowice kom SR15 med allt elände som kommer att ske om vi överskrider 1,5 grader. Så allt är som vanligt. Det är det med 97 procent säkerhet också efter Madrid.

 2. Lasse

  Intressant Magnus.
  Ser att du i sista diagrammet bryter ner havsnivåändringen till en intressant kurva.
  Denna kan bearbetas så ett annat mönster framgår:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=9414290
  Här San Francisco
  50 års löpande medelvärde av trenden. Där framgår en periodicitet med max kring värmeperioden .
  Men det är inte likvärdigt jorden runt. (Tål att studeras)
  USAs många temperaturmätningar ger goda underlag för en kritisk granskare som Tony Heller.
  1934 var klimatet extremt med värme och torka. Men i ljuset av årsmedelvärde så försvinner mycket av extremerna. Kanske för att en klar himmel har olika konsekvenser beroende på vilken årstid vi väljer!

 3. Lasse #2:
  Havsnivåförändringen har mycket stora variationer från år till år. Därför kan man i princip få vilken kurva som helst genom att medelvärdesbilda på olika antal år. I länken du refererade till har de använt 50-årsmedelvärden.

 4. Lasse

  #3 Magnus
  Visst -men den kurva som 50 årsmedel ger är intressant över hela världen!
  På något sätt så fångar den något periodiskt. Ta denna från Atlanten-New York:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=8518750
  Kan du se värmen och kylans roll under 1900 talet?
  För övrigt har Tony Heller gjort denna idag-om Arktis och de mätningar som visar på isläget.
  Hans historik är värd att studera mot dagens inlägg:
  https://realclimatescience.com/2019/11/new-video-nasa-recycling-60-year-old-climate-superstition/

 5. Jan-Åke

  Du säger att värmen under 1930-40 talen förmodligen var lokalt för norra delarna av jorden.
  Ahlmann menar ju dock att det var ”global warming”

 6. Här är en talande och rolig bild från Spanien:
  https://www.malagahoy.es/2019/11/26/miki-duarte/emisiones-CO2_1413469295_113217790_667x375.jpg
  Översättning: ”Kina, världens största CO2-utsläppare.”

 7. jensen

  4
  Synnerligen intressant länk till Tony Heller.
  Synnerligen övertygande resonemang att isläget i Arktis inte har något samband med CO2-nivån, utan andra cykliska orsaker.
  Obegripligt att klimathysterin kan koppla samman isläget med CO2.
  Sålunda varken vetenskapligt eller allmänt förnuftsmässigt samband. Därför ytterligt genomskinligt , medvetet propaganda-nummer.
  Eller som alternativ: Helt genomskådlig sekt-bakgrund.

 8. jensen

  Ytterligare perspektiv till år 2100 beträffande relativa havsnivån södra Sverige.
  SMHI : räknar i meter. ….. 1,00 m … ( alternativt : 1,50 m)
  Cederlöf : räknar i centimeter…..14 cm / sålunda 0,14 m/

  I runda tal sålunda 100-faldig åtskillnad i scenario/prognos-hänseende, med oöverträffad övervikt för Cederlöf i trovärdighet, gentemot SMHI´s gissningar, ( lurenderi-prognos)

 9. Jan-Åke #5:
  Jag kanske uttryckte mig diffust. Det var global uppvärmning fram till 1930-talet, men den stora nedkylningen till 1960-talet var lokal. På stora delar av jorden har vi haft en mer eller mindre jämn uppvärmning från slutet av 1880-talet, dvs uppvärmningen startade långt innan utsläppen tog fart.

 10. Kristian Fredriksson

  Om ni klickar på Tasiilaq eller Nuuk i den här länken så har vi långa mätserier från DMI över medeltemperaturen på dessa orter. De visar, menar jag, att den atlantiska multidekala oscillationen bär huvudansvaret för de temperaturförändringar som sker i norra Atlanten och inte någon ökande koldioxidhalt.

  http://polarportal.dk/vejr/historisk-vejr/

 11. Peter Grafström

  kommentaren borttagen. Utanför ämnet

 12. Anders T

  En helt annan fråga, kommer bara in på sidan via Facebook annars bruka jag gå in via Google är det någon ändring? Maila gärna direkt till mig.

 13. KentB

  # 9

  Enligt NoTricksZone så var det nedkylning globalt efter 1930-40-talsvärmen. Däremot har det inte blivit nån större temperaturökning på södra halvklotet i nutid

  https://notrickszone.com/2019/11/11/scientists-climate-records-correlate-well-with-solar-modulation-a-grand-solar-minimum-expected-by-2030/

 14. Rolf Almlund

  Alltid intressant att titta på SMHIs data på verklig havsnivåhöjning (eller snarare sänkning)
  https://www.smhi.se/hfa_coord/BOOS/dbkust/mwreg_MW_2019.pdf

 15. Mats Rosengren

  Den första figuren baserad på HadCRUT4 indikerar en höjning av årsmedeltemperaturen för USA från 1900 till 1939 med cirka 0.4 deg Celsius per 10 år. Det skulle då betyda en uppvärmning av hela 1,6 grader över denna 40-års perioden!
  DETTA STÅR I STRID MED NOAS HISTORISKA NÄTVERK SOM VISAR NOLL TREND FRÅN 1900 TILL NUTIDEN
  https://wgpqqror.homepage.t-online.de/usa.html
  Förmodligen används för HadCRUT4 de ”justerade mätvärdena” som ”justerats” för att skapa en artificiell uppvärmningstrend! Givetvis anförs falska ursäkter för denna ”justering”!
  Jag har ju själv arbetat med dessa data! Där finns både original data och de i efterhand ”justerade” data tillgängliga!

 16. Mats Rosengren #15:
  Även i ditt data tycker jag mig kunna se en trend från 1900-1939. Var hittar man rådatat?

 17. Leif R

  Teorin är väl något slags linjärt (?) samband mellan CO2-koncentrationen och temperatur (havsnivå)?

  CO2-koncentrationen borde vara linjär mot de kumulativa mänskliga CO2-utsläppen?

  Då borde också temperaturen (havsnivån) vara linjär mot de kumulativa CO2-utsläppen?

  Det vore i så fall intressant att se havsnivå och ackumulerade CO2-utsläpp över tid i samma diagram.

  Är novis på området så vet inte mina antaganden ovan är korrekta.

 18. Mats Rosengren

  #16 Magnus Cederlöv

  Jag hämtade
  ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily
  med ftp.
  I data finns en fil ”readme.txt” som förklarar det mesta inklusive hur data ”packas upp” med UNIX ”tar” kommando, ”tar xzvf ghcnd_all.tar.gz
  På min dator har jag all data i extraherad form, om NOAA har tagit bort dessa data på servern kan du få dem direkt från mig! Den komprimerade filen är på knappt 300 megabyte, den icke-komprimerad drygt 800 megabyte.
  I directory ghcnd_hcn finns dagliga max/min temperatur värden för all NOAA stationer i ASCII format.

 19. Rolf Mellberg

  #17 Leif R

  ”CO2-koncentrationen borde vara linjär mot de kumulativa mänskliga CO2-utsläppen?”

  Välkommen ”novisen”. 🙂

  Så enkelt är det definitivt inte!!!

  Utsläppt fossilt CO2 (d.v.s. tillskott) interagerar med flöden (fram och tillbaka) till biosfär och hav på ett på intet sätt trivialt sätt. Här har självaste IPCC brottats med allvarliga ”budgetfel”. Bl.a. gäller att olika nivåer av havet har mycket olika tidskostanter, men så mycket kan man nog säga att havsdjupens enorma kapacitet (40-50 ggr större än lufthavet) bör innebära att ett fortsatt ganska högt utsläpp av CO2 matas allt effektivare ner i djuphavet när CO2-halten ökar. Men jag skulle bra gärna vilja se vederhäftiga modeller om vid vilken ppm-nivå halten skulle konvergera om vi fortsatte med samma nivå som nu i flera decennier.
  Kineserna har ju ställt till det med en häftigt uppåtkrokig uusläppskurva så keelingkurvan är också krokig uppåt.
  Om vi kunde få en internationell ök att ligga still i utsläpp borde vi kunna se att keelingkurvan flackar ut, tror jag.
  Inte helt lätt det här!

 20. Mats Rosengren

  #16 Magnus Cederlöv

  Jag prövade själv med
  ftp ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily
  och fick först ”Anonymous login ok!”
  men detta följdes omedelbart av felmeddelandet
  ”ftp: Can’t connect ….”
  Jag skickade att mail till NOAA med frågan om hur man får tag på dessa data nu!
  Men själv har jag dem ju redan!

 21. Fredrik S

  Tack för ett tag intressant inlägg!

  I Södermalmsmedian just nu är det Rockström och 9 av 15 uppnådda tröskeleffekter i en klimatrapport som jag antar att han lappat ihop själv. Så kommer det väl att vara nu till spektaklet i Spanien är över.

  Kul med lite intressant resonemang till skillnad från ihopsnickrat larmande.

 22. Mats Rosengren

  Enligt NOAA handlar det om ett temporärt tekniskt problem som bör vara fixat nästa vecka! Kanske inte bara Magnus är intresserad av dessa data? Men bara programmeringskunniga lär ha någon glädje av dem!

 23. Håkan Bergman

  test

 24. JP

  #22

  Verkar som det tekniska problemet är fixat.
  Lyckades komma in men nedladdning går långsamt.

 25. JMA

  Jag tror man ska vara väldigt försiktig med att dra för stora slutsatser av tidigare temperaturmätningar. Även satellitmätningar är ju behäftade med en del problem när det gäller kalibrering av AVHRR kamerorna och täckningsgrad av jordklotet.
  Man har ju upptäckt ganska stora avvikelser när tester har genomförts. Jag läste om ett test när ett flygplan med en välkalibrerad AVHRR kamera flög under samma område som en satellit och där det fanns märkbara skillnader i resultatet.