Från en av våra trägna insändarförfattare

Sigvard Eriksson från Nätverket Klimatsans har vänligen uppmärksammat oss på ett meningsutbyte i tidningsmedia uppe i Norr i veckan. Vii vill också delge KU’s läsare det och samtidigt tacka honom och alla andra skribenter av liknande runt om i landet för deras viktiga arbete.

Vi är ju bojkottade, censurerade och ignorerade sedan länge av SVT, SR och de större dagstidningarna – men landsortspressen tycks ännu ha en bredare och högre åsikskorridor.

sigvard

Läs fortsättningen här – jag vill inte kopiera hela texten av copyrightängslan. Ledarskribentens ursprungliga inlägg och hennes svar till Sigvard nedan är bara så frustrerande, och så avslöjande för journalistkårens kunskapsnivå och politiska tillhörighet.

 • Enligt FN:s klimatpanel IPCC är det ytterst sannolikt, eller minst 95 procent säkert, att människans utsläpp av växthusgaser är orsaken till klimatförändringarna. Så ja, jag anser att det är viktigt att ett klimatavtal undertecknas i Paris. Och ja, jag anser att resursstarka länder, som både historiskt och i dag står för mest utsläpp per capita, ska bidra mer än fattigare länder. Inte för att vara justa. Utan för att det är vår förbannade skyldighet. / Susanne Nyström

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sören G

  I dag var världsbanken ute och klampade omkring för att sprida klimathysteri. Enligt SR så påstår de att 100 miljoner människor riskerar att bli fattiga p.g.a. klimatförändringarna.

 2. Lasse

  Världsbanken borde ha förmåga se vad handeln gjort för fattigdomsbekämpningen.
  600 miljoner färre fattiga!
  Utan fossil kraft svårt med handel.

 3. Ann LH

  Sigvard E., Din debattartikel borde i ensamt majestäts stå med stora bokstäver på första sidan i varje tidning med självaktning som motvikt mot spektaklet i Paris.
  Men det blåser ju nya vindar i väst.
  Skicka den gärna till Eva.parkrud@gp.se
  Hon basar från samhällsredaktionen (!) för gp’s bevakning av klimatmötet. Ännu har gp’s satsning på detta möte inte synts i spalterna, mer än att debatt och fria ord konsekvent fortfarande stoppar alla inlägg som kommer från vad de kallar icke trovärdigt håll.
  Kanske har samhällsredaktionen svepts med i de friska vindar som Alice Theodorescu och ledarsidan åstadkommit när de med dunder och brak påbörjat rivningen av åsiktskorridoren.
  Grattis till vk, med hopp om GP
  / Ann

 4. Ann LH

  Usch, att det alltid blir en liten förarglig bokstav mer eller mindre i texten. Och nu just där. Majestät heter det ju. Felstavning här är väl ett värre brott än de flesta. Huvaligen.

 5. Lasse

  Alltid roligt med debatt.
  Susanne Nyströms svar är rappt:
  ”Enligt FN:s klimatpanel IPCC är det ytterst sannolikt, eller minst 95 procent säkert, att människans utsläpp av växthusgaser är orsaken till klimatförändringarna. Så ja, jag anser att det är viktigt att ett klimatavtal undertecknas i Paris.”
  Klimatförändringarna 😉
  Jag har för med IPCC nämnde något om att en del av den temperaturökning som skedde under senare delen av 1900 talet kunde hänföras till CO2. Uttytt till en del av 0,4 grader globalt.
  Så överdriver man hoten -kanske har hon lärt sig av sommarprataren!

 6. Sören G

  Uttalandet om 95 procent säkerhet från IPCC grundar sig ju inte på någon sannolikhetsberäkning. Det är ju bara något som man har huggit till med.

 7. Argus

  Detta kommenterade jag med:

  Susanne!

  Paris-Rockström-2 grader-isbjörnar etc etc är en Koloss av en stor och oöverskådlig Röra som står på lerfötter.
  Vetenskapligt består dessa fötter av ett par vibrationsmoder i infraröttområdet för koldioxidmolekylen…..
  ’Ingen’ vetenskapare ifrågasätter detta….. Ja, en liten uppvärmningseffekt blir det säkert. Hur stor? Kan inte vara särdeles mycket då vi inte kan observera något tydligt samband mellan modeller/scenarier och observationer.
  Och då ligger fältet öppet för tyckanden som motiverats av egenintressen och längtan efter inflytande eller försörjning.

  Var försiktig med de där ’95%’. Som andra redan påpekat finns ingen vetenskap i denna siffra. Inom den matematiska disciplinen Matematisk Statistik finns rigoröst definierade begrepp som ’konfidensgrad’, ’statistiskt säkerställt’ etc.
  Tyvärr tror jag att man använt uttrycket ’med 95% sannolikhet’ för att ge sken av att detta uttalande tillhör denna oförvitliga och exakta gren av matematiken.
  Inget är mer felaktigt -tyvärr.
  Den bästa beskrivningen av vad det betyder är: ’grad av personlig övertygelse’.

  Det betyder att den vetenskapliga bakgrunden motiveras med ett 100% bedrägligt argument.

  Argus

 8. John Silver

  Klimatvetenskap är bara atmosfärisk numerologi.
  Vidskepelse.

 9. Christopher E

  ”Och ja, jag anser att resursstarka länder, som både historiskt och i dag står för mest utsläpp per capita, ska bidra mer än fattigare länder.”

  Vad dillar hon om, vi rika bidrar ju redan med mer koldioxidutsläpp än de flesta fattiga länder. Behövs väl inget avtal om det. 😉

 10. tolou

  Det är snart 3 år sedan vi fick besked från IPCC att:

  ”It is extremely likely that human activities have caused more than half of the observed increase in global average surface temperature since the 1950s.”
  Det betyder ju att nära nog hälften av uppvärmingen som observerats antagligen står utanför mänsklighetens kontroll.

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/12/15/lackor-fran-ipcc/#comment-312192

  Men spin-doktorer gör verkligheten till sin egen ändå.

 11. Lasse

  #9
  Om hon har lyssnat på Patrick Moore ovan så skulle de som ansträngt sig återställa CO2 på en för planetens växtlighet mer fördelaktig nivå få betalt för det.

 12. tolou

  Beautiful to watch: Davies UK M.P. quotes IPCC in Parliament as a reason to be skeptical

  http://joannenova.com.au/2015/11/davies-uk-m-p-quotes-ipcc-in-parliament-as-a-reason-to-be-skeptical/

  Speciellt unge herr ”nyttig idiot” som ställer sig upp 2:55 och drar det förväntade ’100% man-made global warming’ argumentet som alltså inte finns.

 13. Sören G

  Att påstå att man är 95 % (eller 100 %) säker på en sak när man har observerade fakta emot sig bevisar bara personens inkompetens.

 14. Carbomontanus

  Til alle
  Om # 13 Søren G:

  her har vi BASTA! og DATA!- brangsjen med den objektive og saklige og nøytrale og viten- skaaaaaaaa- pelige rollen imot oss. den velter og den vralter frem som en bulldozer minst 55 tonn på larveføtter med full objektiv og faktisk og saklig tyngde

  ”FAKTA!…DATA!…PRAVDA!…SVADA!…MAKTA!… BASTA!!”

  Det er kroppsligheten, kroppstyngden og korporativiteten han henspiller på og rekvirerer.

  Det skal en viss korpulens til for vå være et dugelig og vektig KADRE med MAKTA! i det øverste sovvv jett.

  Husk, man må veie opp statistisk imot 97% av alle lettvekterner ikke sant?