Klimatkriget och faran för vetenskapen

climate war

Jag hade tänkt skriva något om hur den vetenskapliga forskningen allvarligt har skadats av den propaganda, och det ”krig”, som förts mot alla som inte tror på teorin om koldioxidens farlighet. Den etablerade läran som vi alla mer eller mindre är tvingade att åtminstone offentligt acceptera är att en katastrofal uppvärmning av jorden är nära förestående på grund av mänsklig produktion av växthusgaser. För det har FNs klimatpanel sagt menar man, och alla politiker och media hamrar ut budskapet om och om igen utan att några kritiska röster tillåts komma till tals i gammelmedias offentliga rum.

Men så råkade jag läsa Matt Ridleys nya, och mycket välskrivna, rapport om precis samma ämne. Så jag översätter helt enkelt en del från hans inledning. Längst ned på GWPF-sidan finns också en länk till hela rapporten.

————

Mest nedslående av allt är det sätt som vetenskapen – i synnerhet ledarna för världens vetenskapsakademier – har anslutit sig till klimatkampanjen, inte bara genom att demonisera dem som säger att de inte är övertygade om att vi står inför en katastrof, utan genom att blunda för förvanskningen och korruptionen av den vetenskapliga processen självt.

I centrum för debatten om klimatförändringarna står en enkel vetenskaplig fråga: kan en fördubbling av koncentrationen av en normalt ofarlig, faktiskt måttligt gynnsam, gas, från 0,03% av atmosfären till 0,06% av atmosfären under loppet av ett sekel ändra det globala klimatet tillräckligt mycket för att detta skall kräva drastiska och smärtsamma politiska åtgärder i dag? I slutändan är det detta som alltihop handlar om. De flesta forskare som är tillräckligt nära ämnet säger: kanske. Vissa säger: definitivt. Vissa andra säger: högst osannolikt. ”Konsensus-svaret” är att uppvärmningen kan vara allt från milt fördelaktigt till farligt och skadligt: det är vad IPCC menar när den citerar en rad tänkbara utfall från 1,5 till 4 graders uppvärmning.

grundval av denna obesvarade vetenskapliga fråga, insisterar politiker och de flesta påtryckargrupper som omger dem aggressivt på att något svar på frågan annat än ”definitivt” är ett avskyvärt kätteri som motiveras av egenintresse, och som är så skamligt att det kräver utstämpling, åtal som ett brott mot mänskligheten, undersökning enligt lagar som syftar till att åtala utpressning av organiserade brottssyndikat, och möjligen ett upphävande av demokratin. För ja, det är vad som upprepade gånger har föreslagit av respekterade och ledande personer i klimatdebatten.

Samtidigt är det nu vanligt att höra forskare och kommentatorer som uttrycker ett missnöje med demokrati som ett forum för att lösa det här problemet. En forskare undrar om inte vissa former av ”bra” auktoritära system ”kan bli inte bara försvarbart, utan avgörande för mänsklighetens överlevnad i något som närmar sig ett civiliserat samhälle”, medan en ledande tidningskrönikör skrev om Kinas klimatpolitik: ”enpartivälde har säkert sina nackdelar. Men när den leds av en skäligen upplyst grupp människor, som Kina har i dag, kan det också ha stora fördelar ”.

Med tanke på att de flesta miljöhot aldrig blivit så illa som först befarades, med tanke på att klimatförändringarna har gått mycket långsammare och varit svagare än väntat sedan 1990, och med tanke på att det nu finns en storindustri med investerade intressen i larm, tack vare en frikostig offentlig finansiering, känns detta som en överreaktion enligt min mening. Det vill säga, även om jag tillhör ”kanske-lägret” ovan, jag kan inte förstå varför så många människor som borde veta bättre – i vetenskapsakademier, i parlamenten och i internationella organ – tolererar denna onda intolerans mot en annan åsikt, för att inte tala om att själva delta i det. Inte heller kan jag förstå hur så många politiker och vetenskapsmän har blivit mer självsäkra, inte mindre, på att den framtida globala uppvärmningen kommer att vara katastrofalt farligt, även då uppskattningar av klimatkänsligheten har gått ned och då den verkliga uppvärmningen genomgående är lägre än modellerna, och då skillnaden blir större för varje år.

Mest nedslående av allt är det sätt som vetenskapen – i synnerhet ledarna för världens vetenskapsakademier – har gått in med gusto, inte bara genom att demonisera dem som säger att de inte är övertygade om att vi står inför en katastrof, utan blundar för en förvanskning och korruption av den vetenskapliga processen själv. Det är vad denna uppsats handlar om. Jag är en ”lukewarmer”: någon som har kommit att tro att klimatförändringarna sannolikt kommer att fortsätta att vara långsam och svag, och att det finns mycket större humanitära och miljömässiga problem som förtjänar mer uppmärksamhet. Jag träffar en massa människor som är skeptiska och en massa människor som är oroade. De senare har alla högstatusjobb, rejäla bidrag och feta löner. Ändå är respekten för den vetenskapliga metoden betydligt vanligare bland de förstnämnda. Jag är verkligen orolig för att vetenskapen själv tar skada av denna episod.

————–

Matt Ridley har helt rätt i att detta klimatkrig skapat många offer som han exemplifierar i sin rapport. Och han har rätt i att det allvarligt skadat den vetenskapliga processen och därmed möjligheterna för att få fram ny kunskap om klimatsystemet. Med vissa undantag så verkar klimatforskningen stannat kvar på ungefär samma nivå som för 20 år sedan. Se även Richard Lindzens syn på detta.

Tvärtemot vad politiker och allmänhet ofta tror så utvecklas inte vetenskapen genom att fakta läggs till fakta, och att en hypotes blir mer och mer konfirmerad. Sådant händer, men betydligt vanligare är att flera olika teorier bryts mot varandra och testas mot empiriska observationer som sållar bort en del av dem. Och nya hypoteser uppstår och kastas in i den öppna och ständigt pågående diskussion som för vetenskapen framåt. Även om man inte når någon politiskt eftertraktad ”konsensus” så har processen på det här sättet fördjupat och nyanserat vår kunskap om ämnet.

Men så verkar tyvärr inte ha skett inom klimatforskningen på senare år. Och så länge vetenskapliga sällskap (och numera även hela universitet) fungerar mer som politiska lobbyorganisationer än som beskyddare av den öppna vetenskapliga processen, så lär det inte bli mycket bättre. Många forskare marginaliseras, byter ämne, eller blir av med jobbet, helt enkelt därför att de tar fram data och hypoteser som striden mot den etablerade dogmen. Det pågår förvisso fortfarande en massa aktivitet, för att hitta ännu fler bekräftelser och för att få bort forskare som ”tänker fel”. Men det handlar knappast längre om en vetenskaplig aktivitet.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. PT

  Jätteintressant läsning. Sänd detta till alla våra massmedia!! Någon kanske nappar.

 2. Slabadang

  CO2s naturliga variationer!

  The loss of phytoplankton results in less CO2 being removed from the ocean and hence less removed from the atmosphere. So in 1988 the atmosphere becomes enriched in carbon-12 CO2 with a dramatic fall in δ13C.

  This 2.5 +/- 0.4 GtC bubble is natural variability on a significant scale. For comparison total fossil fuel emissions were 6.1 GtC in 1990 and only some 50% of these emissions would be absorbed by the oceans according to the present accepted explanation.

  This analysis raises the question whether the sources and sinks of CO2 are fully understood.

  http://joannenova.com.au/2015/11/the-mystery-of-a-massive-2-5gt-of-co2-that-came-and-went-could-it-be-phytoplankton/#more-44059

 3. Ingvar i Las Palmas

  Matt Ridley är en intellektuell rese.
  Tack Ingemar för översättningen. Länkar den vidare!

 4. Ann lh

  Matt Ridley, njutbart språk och gedigen som vanligt. Snyggt dessutom att han flikat in lite påminnelse om och gjort reklam för den allsidiga, innehållsrika och suveräna ”Climate Change The Facts”. Den boken försvann från scenen nästan innan den ens kom upp. Tyvärr!
  Och tack Ingemar för tipset.

 5. Svempa

  Det är bara att instämma. För flertalet människor är förmodligen grundfrågan om mänsklig CO2 påverkans potentiella vådlighet svåröverskådlig. Därför ersätts den med en enklare fråga ”Tror de flesta klimatforskare på denna vådlighet”. Dvs vi har hamnat inom trossfären och arenan överlämnas till dogmatiker och överstepräster som har 100 %-iga svar på allting (läs Rockström m.fl) och dessa svar står inte i motsats till egna personliga intressen.

 6. Carbomontanus

  Ladies & gentlemen

  Det er kanskje viktigere nyheter og ting å se på idag.

  Det kom just på Yahoo- nettet og i The Guardian (en avis man bør ta med en klype salt efterat den gikk over til å bli klart propagandistisk) at Exxon Mobil er under både scrutiny og ”subponea” fra byretten i New York med begjæring om å fremlegge dokumenter for rettergang.

  Jeg sjekket på LATIN. Sub = under, og ponea betyr pine.

  Akkurat det apparatet har jeg sett i torturkammeret i kjelleren på Holstentor i det gamle Lübeck. Det ser ut som en klassisk skrueklemme laboratorieklemme , en ”tommeskrue” kalles det også. Hvormed øvrigheten og justisen eller overmakten skviser eller klemmer og piner sannheten eller iallefall tilståelsene ut av folk.

  Og det synes altså nå offisielt. ExxonMobil synes offisielt å ha bekreftet.

  Samtidig som maktene ikke synes å ha fått grep på NOAA og Mr. Karl & al.

  Da bør man ikke fantasere om andre rettssaker.

  Forøvrig kan jeg anbefale en meget klar og velskrever artikkel av en viss von Storch, på vegne av DMG, Deutsche Meteorologische Gesellschaft

  http:// Stellungname der Deutsche Meteorologischen Gesellschaft e.V. zum Klimawandel 21 sept 2015.

  Nettstedet heter Klimazwiebel og synes å bringe litt av hvert.

  Vel…..

  Jeg må anbefale Hr.Nordin ikke å tukkle så i naturfagene og realfagene, samtidig som han hevder seg som professor i vitenskapsfilosofi. Da bør man ikke presentere seg moralsk og vitenskapelig demonstrativt hovent faglig lav- adelig over Royal Society i gradene og titlene, ……

  ….., idet sånt bare vekker mistanke om bakgrunn og mandat og diplom fra Arbeiter und Bauernfakultät i Greifswald, nu nedlagt. Husk, det kan vanke både slangeklemmer og skruetvinger og ….benk som i det gamle Lübeck.

  Se heller opp for Kungliga Akademin og Det Kgl.Frederiks vil jeg si,… om man vil forankre og orientere seg heller lokalt. Det har i all den dag vært den heller sivile orden.

  Tilbud om Falske diplomer og papirer fra berømte læresteder i provinsen worldwide har i en årrekke seilt inn også i min mailboks, med tilbud om adskillig høyere lønn. Og jeg formoder at det mye er Thinktank som har forsøkt å fiske og engasjere også meg på det vis, og få meg til å sprelle for dem.

  Kjenner noen seg igjen?
  ikke det, nei.
  ja, da, så.

  Er jeg altså virkelig så unik at det kun er jeg som blir forsøkt head- huntet?

  Men jeg har ikke bitt på. Jeg har ikke sett det som trygt, og har dessuten hatt for mye annet å bestille såsom kvinner vin og sang og science dessuten også oppi det hele. Og vitenskapsfilosofi ikke minst.

 7. Svempa

  Thomas P.

  Du ville ju inte anta min utmaning i går. OK. Jag kommer därför med en ny som baserar sig på IPCCs egna scenarier och som är enkel.

  Se sid 1037 i:
  http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter12_FINAL.pdf

  Man går i diagrammet år 2020 och ser vilka scenarier som hamnat under resp. över utfall. Min prognos är att alla scenarier hamnar över utfallet.

  Vilken är din prognos?

 8. Ingemar Nordin

  För den som likt Carbomontanus (#6) undrar över Matt Ridleys grund för anklagelserna mot bl.a. Royal Society, så kan jag rekommendera följande rapport av Andrew Montford: http://www.thegwpf.org/andrew-montford-nullius-in-verba-the-royal-society-and-climate-change-2/

  Denna rapport om RS och dess historia är mycket läsvärd och vi skrev om den här på KU för några år sedan:
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/02/19/hur-royal-society-blev-en-kampanjorganisation/

 9. Carbomontanus

  Hr S.Dang

  Ikke drive og tukkle i keelingkurven og i champagnekjøleren og seltersflaska og bruspulveret uten å være orientert og kvalifisert, jeg fra- råder.

  Og det er ingenting som jeg her glemt ellers også, hverken om fotosyntesen eller om forbrenningen, åndingen.

  Spørsmålet om hvorvidt Carbon sink and source er fully understood kan tvertimot gjelde dem selv, Hr Dang. Jeg hadde det nemlig på folkeskolen til den felles pliktige folkeskikken,. og ikke fra møtene på Folkets Hus senere løftet og bragt til full bevissthet og deltagelse av Maos lille røde bok endog ved sjuskete, vulgære stensilerte oversettelser til interne studier i Partiet for å kunne føre de brede masser på den lange marsjen..

  Der er det nemlig en forskjell.

  Mao skrev for eksempel blant annet at for å oppheve ”mot- sigelsene” i folket så skal landbruket industrialiseres. Og for å sikre og doble matproduksjonen skal risplantene plantes dobbelt så tett.

  Logisk og vitenskapelig, ikke sant?

 10. Lasse

  Har ägnat söndagen åt att läsa en bok: Klimatet och välfärden-Staffan Laestadius.
  En bok som kan ha utgjort en del av ”körschemat” som Miljörörelsen har.
  Lite skrämmande läsning. Detta eftersom den är så nära den förda politiken.
  Jag var nära att lägga bort boken efter första meningen: ”Varför måste Sverige omvandlas. Den 12 juni 2012 töade det på hela Grönland-något som aldrig tidigare observerats” Suck vilken ytlig betraktelse 😉
  Men det blev värre och värre. Vi skall gå före och begränsa våra redan idag låga utsläpp så att glesbygden töms på folk och ersätts med vindkraftverk. Vindkraftverk som blir lönsamma eftersom vi skall beskatta all energi hårt och driva ut energikrävande industrin. Att det ökar de globala utsläppen är något vi får leva med. Ideerna finns men man blir spökrädd när man ser hur hans körschema verkar stämma med verklig miljöpolitik av idag!

 11. Kenneth Mikaelsson

  Tror det är dags att anamma Vlad Tepes strategi mot turken på grön kommunisterna..
  om vi ska ha en framtid värd att levas i…

 12. Lasse

  Klimatkriget har många soldater.
  Tittade på DHIs hemsida och fastnade för beskrivningen av 2014 som rekordvamt:
  http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2014/12/rekordvarmt-2014-utaenkeligt-uden-klimaaendringer/
  Kolla Juli som var 4 grader varmare än normalt.
  Solen nämns inte alls i artikeln.
  Men den nämns på en annan sida:
  http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2014/09/solrigeste-sommer-i-55-aar/
  Där på den sidan nämns inte klimatet med ett enda ord!

  Är det förment att påpeka att solen är en viktig del av klimatet?

 13. Thomas P

  Kenneth #11 Så vänligt av dig att haka på diskussionen i andra tråden om dödshot….

 14. Ann lh

  Carbomontanus, möjligen har du vettiga saker att säga, men i ärlighetens namn måste jag erkänna att jag orkar inte läsa din inlägg, trots att jag faktiskt försökt. Min danska är inte den bästa och dina långa haranger verkar i mina ögon mera som att skriva medan man bestämmer sig för vad man har att säga. Möjligen har jag missat något väsentligt, men jag orkar inte med dina kommentarer – om det nu betyder något.

 15. Peter Stilbs

  #14 Ann – jag har samma problem…

 16. Kenneth Mikaelsson

  Va bra att du tar åt dig … träffas i stads parken eller gamla Uppsala??

 17. Guy

  Ann LH

  Det är troligen svårläst på grund av skämtsamma ordsvängar, tror jag, men har de facto ingen aning. Klarar själv inte av det.

 18. Svend Ferdinandsen

  Det sker dog at forskning går lidt på tværs.
  http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/klima-atlas-lavet-af-traeringe
  Det er ikke helt tydeligt, at klimaet de taler om er træers opfattelse af det, men denne sætning er fin:
  ”Kombinationen af data fra træringe og data fra iskerner giver et meget bedre indblik i fortiden, da træringe kan sige noget om de regionale forskelle, mens iskerner kan gå længere tilbage i tiden og desuden sige noget om temperaturen, hvilket træringe ikke kan,« siger Anders Svensson.”
  Det hindrer dem dog ikke i at tale om temperaturer også, men det er vel forudsætningen i dagens videnskab.

 19. Gustav

  Ann Peter och Guy:
  Jag har samma problem som ni andra. Kanske är ett bra exempel på vad jag brukar påpeka att sättet ett budskap serveras är långt viktigare än själva budskapet.

 20. Carbomontanus

  #8 Ingemar Nordin

  Slike pamfletter og reklamer, som henvist til, kan vi ikke bygge på.

 21. LBt

  ” ”Konsensus-svaret” är att uppvärmningen kan vara allt från milt fördelaktigt till farligt och skadligt: det är vad IPCC menar när den citerar en rad tänkbara utfall från 1,5 till 4 graders uppvärmning.”

  Ja men visst, är detta en nyhet? Uppvärmningen kan vara farlig, förvisso inte för oss, är det därför somliga tycker att VI KAN VÄNTA OCH SE!!

  Och om 50-100 eller mer år vad gör de då om just katastrofen infunnit sig? Vänder sig i sina gravar?

  Det är nu vi måste inleda en process mot minskade utsläpp för att detta skall få signifikant effekt om 50-100 eller fler år och vi kommer att få många, många år på oss att välja en annan väg om kunskapsläget skulle förbättras. Allt detta har världens betydelsefulla ledare klart för sig och de som fantiserar om ”vänta och se” eller att inget kan göras ”inom ramen för vad fortsatt tillväxt och utveckling tillåter” är få och de kommer inte att påverka världens gång.

  Det känns bra att vi har en global organisation, särskilt att den globala klimatförändringen bevakas men också att det finns forskningsprojekt som är inriktade på globalt hållbar livsstil i största allmänhet.

  Att det finns de som lever kvar i det förgångna och stretar mot allt som kan påverka vad man vant sig vid är naturligt och något de som förmår hålla blicken framåt-uppååt måste förstå. Så har det alltid varit och det har inte hindrat mänsklighetens utveckling.

 22. Nej LBt, vi måste inte alls

  nu .. inleda en process mot minskade utsläpp för att detta skall få signifikant effekt om 50-100 eller fler år

  Och dem du kallar ”världens betydelsefulla ledare” ägnar sig redan idag åt gigantiskt och idiotiskt slöseri i detta icke-existerande, men av några få 3:e rangens forskare projicerade framtida katastrofala problem. Och de åstadkommer absolut inget alls för dessa, alltså inte ens ifall de mest högljudda i denna politiserade ’vetenskap’ skulle visa sig få rätt.

  Det enda de åstadkommer är att vi då kommer vara ännu lite sämre rustade för de verkliga problem som kommer att uppta människors medvetanden i samhället då.

  Men du har rätt i att malthusianer och domedagsprofeter har det alltid funnits, och det allra mesta i det civila samhället har stretat på helt oavsett, har ignorerat domedagsprofeterna, och på köpet gjort världen bättre, och utvecklat att mer resurseffektivare teknik som hjälpt allt fler ur fattigdom och beroende ..

  Det är också därför den alarmistsidan ser det civila samhället som som en fiende som måste, kanske inte nedkämpas och utrotas, men kuvas att underkasta sig allt mer av politiska påbud och nycker …

 23. Kenneth Mikaelsson

  Här lite mera intressant..

  Arctic snow not darkening due to soot, dust

  http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151030220525.htm

 24. Ann lh

  Gustav #19, särskilt om man inte ens kan se om ordsvallet innehåller ett budskap eller inte.

 25. LBt

  Jonas N
  ”nu .. inleda en process mot minskade utsläpp för att detta skall få signifikant effekt om 50-100 eller fler år”

  inte? Det tror jag de flesta är överens om. När tror du vi kan börja om vi syftar till påverkan? Du kanske mekar att vi inte behöver? Men det vet vi ju inte.

 26. Kenneth Mikaelsson

  Höru LBt mänskligheten ligger bakom 3% av CO2 mot de totala utsläppen av CO2 räknat per år…
  Temperaturen är på avtagande och har så varit i snart tjugo år..
  Så jag har för mitt liv inte förståelse för ditt fjäskande för ett i stora delar politiskt feltänk..
  kommentaren modererad

 27. Kenneth Mikaelsson

  Lite mera…. https://stevengoddard.wordpress.com/2015/11/08/nasa-has-known-since-1971-that-co2-is-not-dangerous-yet-lied-to-the-public-continuously/

 28. Kenneth Mikaelsson

  OCO-2 Global Visualization (Sept. 2014 – Sept. 2015)

  https://www.youtube.com/watch?v=_UEZqyGU5RU&feature=youtu.be

 29. Guy

  # 28

  Otroligt med vilken fart CO2 ändrar. 10ppm på några dagar. Åt båda hållen.

 30. Gustav

  Ann LH, #24,
  ”särskilt om man inte ens kan se om ordsvallet innehåller ett budskap eller inte.”

  Exakt så är det och kom nu ihåg att det inte behöver vara språket som förhindrar budskapet från att gå fram. Vi människor sänder automatiskt ut signaler som läses av omgivningen. Om signalerna tolkas som positiva så har vi lättare att ta till oss resten (budskapet) men om det är fel signaler så kan vi bli helt blockerade. Det är här jag menar att vi skeptiker behöver ta oss en funderare på vilka signaler vi sänder ut för att underlätta att vårt budskap når fram. Exempelvis i många AGW:ares ögon så har vi en framtoning som är långt mindre sannolik att nå fram än vad Corbomontanus har på oss.

 31. Kenneth Mikaelsson

  Guy Någon listigare än mej borde kunna utan allt för stor möda komma fram till vad jag insett
  att CO2 är styrt av temperatur=solaktiviteten… därav det fenomen att CO2 följer efter värmen med fördröjning… har en känsla av att jorden är så svältfödd på CO2 att än vad vi släpper ut så har det bara positiv effekt på det växtliga… temperaturen pga CO2 kan vi glömma se länk #27

 32. Carbomontanus

  #30

  Ja!, om dette semantiske…..

  …” Selv- fot- skyting” kalles det …. når dette semantiske er ganske av skaftet eller ute av lage. Forsåvidt er ”selv fot skyting” gunstig og forenkler lesningen meget, vi vet når vi skal putte det i dass og dra i snora, vi taper intet.

  Men se nå på denne Kenneth Kichaelssons føringer og hevdelser ### 31 &26 &27& cetera…..

  ……..hvor jeg formoder det også her finnes enkelte som er skeptiske til ”tryn- tyrken..” muslimene og dens mulig uønskede innvandring og således istand til å se det i det lys.

  Der er det at jeg også må varsle, jeg er en whizzle- blower.

  Slike konsekvente og gjentatte, vi kan trygt si manifeste (for å bruke et meget belastet ord uten direkte å banne,…) aspirant- øvelser i å måtte amputere hjernen……..

  ……kan i virkeligheten være et trenings-tiltak for at publicum i neste omgang lettere skal kunne sluke kameler.

  Så jeg bare peker,…. og ad- varer…..

  Og foretrekker selv et annet begrep, Jotner fra Nivlheimen, et gammelt og uløst innvandrerproblem. Om den gamle innvandrer-støvvelen der fra ultra- venstresiden i kneipene.

  Vær iallefall på vakt mot fore- legg eller krav om at man rutinemessig må amputere hjernen og legge av seg all skepsis for å kunne følge med. Det kan just skyldes behov for og dermed rutinemessig lagte planer om at vi i neste omgang også skal måtte sluke kameler.

  Det er forsåvidt en viktig del av propaganda og demagogi og sales- promotion- faget, som vi alle bør kjenne litt til.

  Men vær alltid på vakt når pøbelen og skjæra ramp og qvakk stiller som spydspiss og avantgarde fortropper og pioner- tropper i bevegelsen og for ”saken”. Da skal det blinke endel pærer. Merk nemlig at av alle ting så siktes og saksøkes ExxonMobil idag av byretten i New York for ”Racketeering..” se The RICO act.

  Vi kaller det samme for mobb og ramp og pøbel på finere bandenivå.

  Tysk wikipedia har den klareste avhandlingen om ”Racketeering”, og oversetter det med ”Gauner” og til og med ”Spitzbuben”. Hvor orginalbetydningen er megetsigende. Dermed menes bandeorganiserte falskspillere og yrkes- profesjonelle, livs-erfarne små-kjeltringer og bedragere i kneipene.