Fram för en koldioxidskatt

Hans Bergströms debattartikel i dagens DN Opinion borde göra alla vänner av koldioxidskatt glada. Hans Bergström sågar nämligen globala utsläppssystem vid fotknölarna. Det kommer helt enkelt inte att funka. Flera forskare, däribland de som faktiskt en gång i tiden lanserade tanken om cap-and-trade, tar nu avstånd från systemet. Att Kina, Indien och andra utvecklingsländer inte tänker gå med på något sådant system framstår också som klart.
Bergström ifrågasätter inte behovet av klimatpolitiska åtgärder, men vad han föreslår är en rak koldioxidskatt som kompenseras med sänkta skatter på kapital och arbetsinkomst.
Bortsett från frågan om en sådan skatt behövs, för här råder ju naturligtvis starkt delade meningar, skulle detta system fungera? Eller skulle det att leda till ökad protektionism och svåra handelshinder? Och hur löser man fördelningsfrågan? Det hade varit intressant att få höra Hans Bergströms syn på detta.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tege Tornvall

  Han menar egentligen en skatt på organisk förbränning, om än med fel mått. Oavsett om syftet är att av hushållningsskäl begränsa och dra ut på användning av och tillgång till organiska bränslen eller att ge staten en fast skattebas, borde det mätas t. ex. i volymer eller energi/värme. Alla stater behöver fasta skattebaser, som kan vara fastigheter, energi, konsumtion eller inkomster. Men vi måste bryta utmålandet av CO2 som gift och fara och betona dess nytta och livsavgörande funktion.

 2. Mikael

  Egentligen är det väl en köttskatt som Bergström är ute efter 😉

 3. fogge

  Inför Barnskatt!

 4. fogge: Egentligen behövs det ingen barnskatt, bara att samma typ av utredning som görs vid adoptioner görs vid varje graviditet. Jag har en vän som just nu försöker adoptera och det är inte klokt vilka krav som ställs på blivande adoptivföräldrar. Samtidigt som en sextonåring bara kan gå och bli gravid.

 5. Jan

  Men Sverige har ju redan koldioxidskatt, och dessutom världens högsta. Så om andra också inför koldioxidskatt kommer det nog att drabba Sverige måttligt.
  Väldigt få har dock hittills följt efter vårt exempel. Det väcker en del frågor runt Sveriges makthavares övertygelse att om Sverige går före så kommer de flesta att följa vårt exempel. Historiskt har det i alla fall visat sig vara en mer än lovligt naiv förhoppning.

 6. Labbibia

  Maggie # 4
  Ja, vem har sagt att livet är rättvist?
  Och med risk för att verka motvalls: Jag tycker nog att det är precis som det ska vara.

 7. Lars G


  Bra skrivet och på tiden att det sker.
  1.Volatilitet på 20%. Det är ju det som lockar finansfolket, t.ex. Enron och nu Al Gore. Förbjud alla pensionfonder att investera direkt eller indirekt i utsläppsrättshandel.
  2. Korruptionen i utsläppsbranschen blev väl dokumenterad på the 13th Anti-Corruption Conference förra året. Mer här :
  http://www.13iacc.org/en/IACC/Conference_Agenda
  Köpenhamnsmötet kommer att behandla Teknologiöverföring till Utvecklingsländerna. Det finns ingen möjlig gränsdragning mellan Klimat-, Energi-, och Miljöteknik och alla annan teknik. Detta innebär ett krav på fri tekniköverföring till bl.a. Kina och Indien. Två stater som redan prioritetrar atomvapen, atomubåtar och rymdfärder.
  IPCC-chefen Dr. R.K.Pachauri krävde vid sitt FN-tal i förra veckan en överföring  av «bara» 3% av BNP utan tidsbegränsning..Det blir således ett evighetsåtagande på samma sätt som U-hjälpen. Att tala med BNP-jargong och i « små » procent är ett bedrägligt sömnpiller. Räkna ut vad detta blir för varje svensk över ett 80-årigt liv med ränta på ränta och en årlig BNP-höjning på säg 2%. Det skulle bli många sköna miljoner per person om det hade varit ett personligt sparande i stället. Norges oljefond skulle blekna vid en jämförelse.
   
   

 8. Labbibia: Helt ok att du är motvallskärring. Det behövs ju. 🙂