Förvirrande om avsmältning av isar

Gronland19 20

Först vill jag ge en uppdatering av det aktuella läget på Grönland och i Arktis innan jag kommer till mitt egentliga ämne för dagen. Polarportal skriver på Twitter angående ackumulerad massbalans för Grönland säsongen 2010-20:

”The accumulated surface mass balance (SMB) for the ”SMB year” 1 September 2019 to 31 August 2020 ended at 350 Gt (=km³), which puts 2019/20 on rank 23 of the last 40 years. This is SMB only, not the total mass balance, which also includes calving and frontal melting of glaciers. This is 12 Gt more than the mean value for 1981-2010 and makes 2019/20 a rather average year.”

Ett ganska genomsnittligt år alltså.

 

Däremot ser det värre ut för havsisen i Arktis som kan gå mot en ny rekordlåg utbredning i år. Arktis havsis 2020

Det hänger på vad som händer den närmaste veckan och vill du själv följa utvecklingen kan du göra det på NSIDC. Man kan växla mellan att titta på Arktis eller Antarktis och vad gäller den senare är utbredningen av havsis ganska stor för närvarande.

I förra veckan publicerades en artikel i Nature som jag inte kan läsa eftersom den ligger bakom betalvägg. Därför vet jag inte riktigt vad det står i den. SvDs Peter Alestig skrev en artikel om studien men det verkar som att det blev lite förvirrande. Han inleder nämligen artikeln med att skriva att utbredningen av havsisen i Arktis är på en låg nivå i år och att shelfisen utanför Antarktis håller på att ”vittra bort”. Först därefter går han in på artikeln i Nature. Alltså att först detta elände och så detta och så nu också detta.

Det går att läsa ingressen till Artikeln i Nature där de skriver:

”Observed ice-sheet losses track the upper range of the IPCC Fifth Assessment Report sea-level predictions, recently driven by ice dynamics in Antarctica and surface melting in Greenland. Ice-sheet models must account for short-term variability in the atmosphere, oceans and climate to accurately predict sea-level rise.!”

Det handlar alltså om isavsmältning från isar på Grönland och Antarktis inte havsis. Enligt Peter Alestig har de jämfört vad som har hänt åren 2007-2017 men han skriver aldrig att det handlar om isar på land tyvärr.

Det kan ju verka alarmerande och då ville Ola Söderlund på Dagens PS, en av deras mest erfarna journalister, bidra med en egen artikel under rubriken ”Skräckscenariot är här”. Han skriver:

”En studie i Nature Climate Change, som refereras av Svenska Dagbladet, visar på att havsisarna i Arktis och Antarktis smälter i samma våldsamma takt som FN:s klimatpanel IPCC varnat för i sitt mest skrämmande scenario.”

och

”Istäcket i Arktis uppges nu vara bara ungefär hälften så stort som på 1980-talet efter den rekordsnabba issmältningen, som väntas leda till en havsnivåhöjning med cirka 40 centimeter redan vid sekelskiftet.”

Uppenbart är att Peter Alestig hade behövt skriva mycket tydligare än vad han gjorde. Som det nu blev förstod inte Ola Söderlund att havsnivåhöjningen handlar om smältande is på land. Han skrev vad han trodde att det stod och spred på så vis felaktig information. Så kan det gå när en journalist inte är tillräckligt tydlig och en annan journalist inte är tillräckligt kunnig i ämnet som det verkar. Det blir ingen bra kombination.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Daniel Wiklund

  Undergången är nära nu. Bränder härjar lite överallt. Isar smälter och snart inga arter kvar av den biologiska mångfalden. Det är bra tider nu för väckelsepredikant er. För det är ju vi människor som orsakar dessa katastrofer. Vi har aldrig syndat så mycket som nu.

 2. Lasse

  Tack Lena
  Äntligen lite kalla fakta!
  Isläget är en källa till bekymmer för klimatalarmister.
  Isen på vattnet krymper säger de.
  Men de befarar att detta skall leda till en uppvärmning, vilket är helt bort i tok i min föreställningsvärld.

  Om vatten exponeras i en omgivning där medeltemperaturen ligger på -20 grader och högsta temperaturen under sommaren når stadiga +3 utan solpåverkan sker knappast uppvärmning av det varmare vattnet. Tvärt om!

  NW passagen öppnar nog inte i år heller-är det Covid som stänger den?

 3. Sören G

  Sommar-isminimum varierar en hel del år från år. Stormar kan skjuta ihop isen så att det uppstår större isfria områden. Kurvan för isminimum 2019 följde ganska precis kurvan för 2007.
  Nordvästpassagen är dock fortfarande inte isfri.
  Dessutom verkar det ha börjat bildas issörja (nilas) senaste veckan inom områden vid öarna i norra Kanada som var isfria veckan innan.

 4. Rolf Mellberg

  Bra Lena, på dom bara!

  Lite O.T vill jag komma med senaste nytt om keeling. Augusti var 2.6 ppm högre än förra augusti.
  Man bör veta att 90-talet hade i snitt ca 1.5 ppm årlig ökning, 00- talet knappt 2.0, 10-talet knappt 2.5 och i år gissar jag att det landar på knappt 2.6. OBS trots Corona!!!

  Att den alarmistiska rörelsen nu visar panikkänslor är nog inte Gretas förtjänst utan kyligt betraktat ökar CO2-halten dramatiskt medan klimatet är häpnadsväckande opåverkat.
  Jag som lukewarmer gissar dock att någon gång mellan 2030 och 2040 blir Nordpolen isfri ett kort tag på sommaren men det kommer då mest att betraktas som en kuriositet, inte som en katastrof.
  https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

 5. Rolf Mellberg

  Årets mycket låga isutbredning bjuder in till en betraktelse av fenomenet aldebo.
  Först kan man nog konstatera att under istider hade detta stor verkan då det vita sträckte sin ner till trakter med mycket högre solvinkel och jag kan tänka mig att detta förstärkte Dansgaard-Oeschger-svängningarna.
  Men hur stor är denna effekt nu?
  Är det inte så att ett tjockt molntäcke dominerar i Arktis så att mängden nedstrålad energi blir begränsad?
  Men mest nyfiken är jag på att ett öppet hav måste släppa upp oerhört mycket mer energi än ett fruset till atmosfären. Denna energi måste väl fortplanta sig upp till så höga höjder att en ökad utstrålning till rymden blir följden.
  Storleken av denna uppenbart negativa återkoppling i förhållande till den ideligen framförda positiva aldebo-återkopplingen skulle jag vilja veta mer om.
  Någon här som kan peka på en bra rapport?

 6. Simon

  #4
  Det är endast debattklimatet som kunnat uppvisa en upphettning med andra ord 😉

 7. Håkan Bergman

  Det mest förutsägbara klimatfenomenet är den flodvåg av larmrapporter som drabbar oss varje år vid den här tiden. Kan det vara den annalkande konferenssäsongen som orsakar fenomenet, kan man söka nåt anslag för forskning om det? Har pandemin nån effekt här? Frågor, frågor, mera forskning behövs.
  Karl-Erik Tallmo skriver utmärkt om isar och annat.

  https://slowfox.wordpress.com/2019/07/02/ipcc-sager-inte-alltid-vad-man-tror/

 8. Rolf Mellberg

  O.T. för solnördar

  Om ytterligare en handfull solfläcksfria dagar sätter nuvarande solminimum hundraårsrekord, ett typ Dalton minimum är att vänta. Svensmark och Shaviv gnager väl på sina naglar?
  https://spaceweather.com/

 9. Benny Wiktorsson

  Den här artikeln passar kanske bättre in under dagens ämne. Det sägs där att avsmältningen har bidragit med 18 mm havsnivåhöjning sedan 1990-talet och förväntas bidra med 17 cm till sekelskiftet. Vilket skulle vara katastrofalt. Förstår de överhuvudtaget någonting av vad de publicerar.

  Larmet: Smälter redan i ”värsta scenario”-läget https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/X8wwjE/larmet-gronland-och-antarktis-redan-i-varsta-scenario-laget

 10. Rolf Mellberg

  Att det nu är nästan rekordlite havsis i Arktis medan det är helt normalt i Antarktis är något man gott kan fundera över. De som menar att CO2-halten är den klart dominerande faktorn bakom uppvärmningen – hur förklarar de detta förhållande? (När CO2 nu sprids snabbt runt planeten)
  För mig är detta det kanske starkaste argumentet om man vill mena att havsströmmar dominerar klimatet. Härav skulle följa att man ska sluta vara så besatt av globala medelvärden och fokusera mer på regionala klimatförändringar.
  Men det ligger ju i sakens natur att IPCC med nästan 200 medlemsländer skulle inte kunna trumma ihop alla dessa gigantiska globala möten för att dividera om regionala fenomen.
  Så därför blir man så besatt av det globala perspektivet.
  F.ö. anser jag: Lägg ner IPCC när AR6 vetenskapliga rapport är klar.

 11. #10 Rolf Mellberg
  Att dels havsströmmar bestämmer tillsammans med varierande solinstrålning och molnighet, dels regionala tempskillnader är väsentligare än global medeltemp har för mig varit klart sedan länge.
  Vad gäller det senare visade David H. Douglass & John R. Christy resan 2008 i ’Limits on CO2 Climate Forcing from Recent Temp Data of Earth’, utnyttjande data 1979 till 2008, enl ytmätning HadCRUT3 och lägre troposfär UAH LT, följande:
  • Temp data måste differentieras mellan tropiska områden och extratropiska dito.
  • ENSO i Oceanien har bäst korrelation med uppmätta data i den tropiska delen.
  • I extratropiska områden visar data ingen överensstämmelse med CO2-forcing.

  Vad gäller den sista punkten återstår att hitta bra korrelationer. Troligt är att AMOs variabilitet och ’bältets’ dito havsströmmar från PDO i den södra hemisfären har stor bäring på tempförhållanden, likväl som utbredning och styrka i jetströmmarna närmast polområdena inkl NAO.

  I alla händelser är deras slutsatser direkt motsägande det som IPCC hävdar. Förhållandena är nu jmf 2008 dock på en punkt annorlunda i extratropiska områden, nämligen jetströmmarnas struktur, utbredning och styrka. Det har jag tagit upp ganska utförligt i någon tidigare kommentar inkl förklaring. Men de troliga sambanden kan ändå kvarstå.

  ’För övrigt anser jag att IPCC bör förstöras’
  Detta myntade jag här för en tid sedan. Upprepning behövs.

 12. Adepten

  Med den massmediala negativa uppmärksamhet som klimatförändringarna har medfört kan jag nu bara konstatera att klimatskeptikerna hamnat i en rejäl motvind, som gör att det dags att lägga bi med att ifrågasätt klimatförändringarna. Istället får man under tiden påtala det vansinniga beslut och konsekvenser som tas i klimatförändringarnas namn.

  Mina egna beräkningar på hur vissa klimatdrivande parametrar ser ut till år 2100 är följande:
  Havsnivåhöjningen kommer att öka med 12 cm.
  Globala medeltemperaturen kommer att ökat med 1,6 grader.
  Havens surhetsgrad kommer att vara 0,2 pH-enheter surare.
  Havstemperaturen kommer att ha ökats med ca 1 grad.
  Havets oxygenhalt har minskat med ca 4 procent.
  Om detta kommer att vara förödande för den mänskliga arten låter jag vara osagt.
  Det finns betydligt större risker p.g.a. andra orsaker än klimatförändringar som vi måste lösa nu i närtid.

 13. Simon

  Ursäkta om det är en dum fråga men bör man inte inte först kunna förklara vad tidigare uppvärmningsperioder i jordens historia berodde på innan man resolut drar slutsatsen att det just denna gång beror på ökad koldioxid?

  Jag tänker bland annat på den sedan länge genomskådade bluffen med den sk hockeyklubban.

  #12 Adepten
  Det tycker jag är ett klokt resonemang. Kan hålla med om det.

 14. Rolf Mellberg

  #12 Adepten

  Temperaturökning 1.6 grader, menar du från förindustriell tid?

  Men dina beräkningar (som jag f. ö. inte finner särskilt orimliga) måste utgå från två mycket grundläggande antagande:

  1) Vilken klimatkänslighet tror du på? T. ex uttryckt som ECS?
  Själv skulle jag satsa på Lewis & Curry 2018 estimat som säger ca 1.6 ECS, vilket är rätt harmlöst.

  2) Med Vilken hastighet menar du att atmosfärens CO2-överskott forslas bort från atmosfären och (främst) ner i djuphavet?
  Här kan man vara så djärv att man tror på Roy Spencer som har gjort en mycket enkel modell som bygger på att 2.3 % av en puls vandrar ner i havet varje år eller bara ca 10 % är kvar efter 100 år.

  Roys modell bryter nog radikalt från IPCC men stämmer med keelingkurvan så här långt menar han.

 15. Håkan Bergman

  Adepten #12
  Media har inte fattat att det inte blir några klimatkonferenser den här hösten. Om utvecklingen i t.ex. Frankrike och Spanien fortsätter en eller ett par veckor till kommer dom att återgå till att skriva om pandemin. Och går det som jag fruktar under hösten kommer media att skriva enbart om ekonomi dom närmaste tio åren.
  Hur har du förresten kommit fram till att havet skulle bli 1 grad varmare på 80 år? Eftersom det är klart större chans att jag blir 154 år är jag beredd att slå vad om att det inte blir en grad varmare.

 16. Adepten #12,

  ”det dags att lägga bi med att ifrågasätt klimatförändringarna” eftersom media är extra alarmistiska.

  Vad menar du? Varför skall vi hålla inne med den kunskap som vi har om klimatvetenskaplig forskning?

 17. Simon

  Blev ett ”inte” för mkt i mitt tidigare inlägg.

  För att klargöra så håller jag med om påståendet att:

  ”Det finns betydligt större risker p.g.a. andra orsaker än klimatförändringar som vi måste lösa nu i närtid.”

  Inte att man ska vara tysta eller hålla inne med kunskap naturligtvis. Hoppas det framgick.

  (Små tangenter på mobilen….suck)

 18. Rolf M #10,

  Eftersom värmestrålningen från CO2 bara når ned någon mm så är den helt dominerande faktorn för uppvärmning av vatten direkt solinstrålning. CO2 kan vi nog glömma som förklaringsfaktor på havsisens utbredning. Havsströmmar och vindar är betydligt viktigare.

 19. tty

  #12

  När det gäller havstemperaturen förmodar jag att du menar temperaturen vid ytan. Det finns överhuvud taget ingen mekanism som kan överföra värme så snabbt (80 år) till djuphavet. Att värma upp hela havsvolymen 1 grad på 80 år kräver dessutom ett osannolikt stort energiöverskott (>1 Wm^2).

  Minskningen av syrehalten är däremot möjlig men förutsätter då en kraftigt ökad primärproduktion i den fotiska zonen och en motsvarande förstärkning av den ”biologiska pumpen”.

  12 cm havsnivåhöjning verkar däremot lågt. Havet har stigit ca 2 mm år i en anmärkningsvärt jämn takt sedan ca 1850, så 15-20 cm till år 2100 verkar inte osannolikt (sedan kommer visserligen siffran att variera kraftigt geografiskt, något man sällan går in på).

 20. Fredrik S

  Tack Lena!

  Jag tycker mig nästan kunna skönja att kurvan över havsisen vänt knappt uppåt idag.

  Men jag har fått snåla in på nya läsglasögon numera när Lövin ska in absurt mycket koldioxidskatt på bil-jäkeln för att kunna dela ut till andra så jag är lite osäker.

 21. Robert Norling

  På tal om is så är det ”iskallt” i kväll.
  Lite oväntat endast +3,5 i Tullinge söder om Stockholm kl. 23.00.
  Kanske inte risk för is, men väl för frost.

 22. Ingemar Säfbom

  # 21
  Skiljer tydligen en del lokalt i Tullinge då denna visar att det är + 8 kl 00:04
  https://www.temperatur.nu/tullinge.html

 23. Mats Kälvemark

  #12 Adepten #19 tty
  Adepten, har du träffat någon klimatrealist som ifrågasätter den pågående klimatförändringen? Jag har inte gjort det i varje fall. Vi identifierar den eftersom det är en verklighet men vi hävdar att fossilt CO2 bara är en marginellt bidragande orsak. Sedan betonar vi vikten av att se tillbaka på historiska klimatförändringar i verkligheten för att få en prognos framåt hur den pågående utvecklar sig. Det räcker med att gå tillbaka till 1930-talet som var en väldokumenterad global värmeperiod. Utan påverkan av fossilt CO2. Mänskligheten och isbjörnarna överlevde och allt har blivit bättre sedan dess med alla mått mätt! (Ref. Rosling, Factfulness)
  Efter 30-talet kom en period då temperaturen sjönk globalt och larmet under 70-talet gällde en snabbt annalkande istid!
  Sedan antar jag att det du skrev om havsnivåhöjning (+12 cm) avsåg ökning utöver nuvarande trend 2 mm/år? Nuvarande trend ger ju ca 15-20 cm till 2100, som tty skriver. Kolla på : https://tidesandcurrents.noaa.gov/
  Var ser du underlag som verifierar en ökning i trenden?

 24. Oso Polar (@hermanwahsletn)

  Eftersom vi inte kan påverka klimatet finns det ingenting vi kan göra. Jag gillar klimatet som det är, jag är nämligen en klimatbejakare. Kanske solcykel 25 är inledningen på en kallare tid, ett kallare klimat. Då kommer naturligtvis skräpmedia att skrika om att vattnet håller på att ta slut.

 25. Mats Kälvemark

  #24 Oso Polar
  ”Klimatbejakare”, det var riktigt bra!
  Tolkar det som: Gilla läget! Vi kan ändå inte påverka, det är naturliga svängningar vi upplever. Härligt! Blir ju aldrig tråkigt och enformigt då! Det enda tråkiga är för de miljoner personer globalt som hakar upp hela sin tillvaro och alla sina inkomster på att larma om klimatet.

 26. Simon

  Man kan inte låta bli att fundera över hur mycket alla nya ”hittepåjobb” som klimatsamordnare mm kostar samhället? Ett samhälle som formligen skriker efter resurser till dess mest grundläggande funktioner som vård, polis och rättssäkerhet mm. För att inte tala om hur mycket resurser som spenderas på vindsnurror, olika slags subventioner och allehanda andra tokiga projekt som murbyggande som skydd mot havsnivåhöjningar…

  Klimatbejakare var bra!

 27. Lasse

  Såg ett fint naturprogram från Antarktis igår (SVT)
  Men journalisterna gjorde sitt jobb, klimatförändringarna gör livet allt svårare för djurlivet här.
  Pingviner som tvingades simma i ett ishav blev lätta offer för lejonsälen.
  Check: https://notrickszone.com/2018/01/11/2-new-papers-find-stable-to-growing-penguin-populations-in-the-global-warming-era/

  Så nu kan jag lugna omgivningen med att ännu ett alarm var falskt!
  Sen är det väl inte så tydligt ATT det blivit varmare där?
  (se länk)

 28. Lasse

  Ställde en fråga i #2
  Innebär inte öppet hav större avkylning?
  Just nu ligger Mosaic nära nordpolen. -11 grader.
  Det är minskande isarea där uppe fortfarande men isvolymen har börjat öka: http://polarportal.dk/havis-og-isbjerge/havisens-tykkelse-og-volumen/

  Uppvärmningen där uppe sker inte uppifrån!

 29. Sören G

  Såg Östnytt på TV. Någon klimatsamordnare hade lämnat en rapport om kommande klimat. Det var både torka och översvämningar och rekordvärme.
  Denne måste ju leverera någonting för att göra skäl för sin lön. någon spåkula tror jag dock inte vederbörande besitter. Det naturliga är att man anpassar sig till rådande klimat och de variationer som vädret har uppvisat senaste halvseklet eller seklet. Undvika att bygga på mark nära vattendrag som riskerar översvämmas. Man talar om tio-årsflöden och hundra-årsflöden, alltså som statistiskt inträffar någon gång under dessa tidsperioder.
  När det gäller värmeböljor så är det Solen som styr, vilket man inte har koll på.

 30. Robert Norling

  # 21 Ingemar Säfbom

  ”Skiljer tydligen en del lokalt i Tullinge då denna visar att det är + 8 kl 00:04”

  SMHI har en annan kurva, förmodligen hänger det på var man mäter, UHI kanske. +2,9 som kallast.

  https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/observationer#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,type=weather,display=data,stationid=97100,tab=vader,param=t

 31. jensen

  Klimatbejakare

  Lika positivt karaktärsord som t.ex Maskrosbarn
  Man känner sig såväl ödmjuk som super-realist av att känna sig bli benämnd som KLIMATBEJAKARE.

 32. Håkan Bergman

  Även ubbhultarn tar upp isläget och medias rapportering.
  http://www.ericsoniubbhult.se/

 33. Ingemar Säfbom

  # 30
  Jo , jag vet , bor själv i Tullinge och vi brukar också ha betydligt kallare än den mätplatsen jag länkade till.

 34. Håkan Bergman

  Ingemar Säfbom #33
  Bor också på Södertörn, jag sätter yr.no att visa Södertörn, jag förväntar mig inte bättre precision hos prognoserna, det är ju trots allt väder. Den sidan visar då Tullinge, Bromma och Södertälje i botten på sidan, varför den sista som bara mäter två gånger per dygn förstår jag inte.
  https://www.yr.no/nb/v%C3%A6rvarsel/daglig-tabell/2-2676170/Sverige/Stockholm/S%C3%B6dert%C3%B6rn

 35. Roland Salomonsson

  Det är något skumt?
  För några veckor sedan rapporterades det i media att Grönlands isar erhållit 4 Gton nysnöunder ”sommarperioden”, medan det normala är att ca 2 Gton smälter bort samma period. I min värld betyder detta att Grönlands isar ÖKAT med ca 6 Gton.
  Samtidigt rapporterades att Arktis isar en månad tidigare än normalt hade börjat anlägga vinterisarna. Dett med anledning av att ett tyskt skepp som skulle fastställa graden av Arktis uppvärmning frusit fast i isarna. Frågan var om någon isbrytare skulle hinna undsätta skeppet.

  Är bägge dessa händelser ”Fake News” från ”klimatrealister”? Eller har ”Climate Gate” nått in hos de institutioner som registrerar runt klimatläget på Grönland/Arktis.

  NÅGON?

 36. Roland Salomonsson

  #33 och #34
  Det har väl blivit så i Sverige som det systematiskt är i USA. Klimatbedragarna agerar enligt agendan för ”Climate Gate”. D v s de justerar vid minsta anledning uppmätta data, vilket kan vara korrekt, OM DE INTE SYSTEMATISKT JUSTERAR I FEL RIKTNING och ändrar ”originaldata” enligt detta. Justeringar skall gå från landsbygd och justera tätortsstationer, inte tvärtom. Att aktivister även i Sverige, inom SMHI och forskning, numera agerar enligt agendan för Climate Gate är tydligt.
  Dessutom använder aktivisterna ”Klimatmodeller”, som grund för ”justeringar”. Tro f-n att det blir grava fel.

 37. Lasse

  #36 NASA används ofta som källa till alarmen.
  Nu har fd anställda tröttnat:
  https://wattsupwiththat.com/2020/09/10/49-nasa-scientists-call-bs/
  #35
  Förstår inte helt. Grafen i denna texts inledning visar ackumulationen och den är i år normal.
  Polarstern är under uppdrag och skall vara fast.

 38. tty

  #27

  Nej, det finns ingen uppvärmning i Antarktis, tidigare blev det varmare på Halvön, men det upphörde för ca 10 år sedan.

  Och det finns inget som heter ”lejonsäl”. Låter som en sammanblandning av sjölejon och sjöleopard/leopardsäl. Båda äter pingviner, men det är bara sjöleoparden som finns i Antarktis, däremot är sjölejon (några olika arter) vanliga längre norrut i subantarktiska vatten. Jag har visserligen en gång sett en sjöleopard så långt norrut som vid Bountyöarna, men det är ovanligt. Det är sjöleoparden som är verkligt farlig för pingviner.

  Man märker tydligt att pingvinerna är nervösa i omåden där det finns mycket sjöleoparder. De står ofta och spanar och tvekar ganska länge innan de går ut i vattnet, och gör det helst i en större grupp (det är innan de kommit ut i djupare vatten de är mest sårbara).

 39. Adepten

  # 14 Rolf Mellberg

  När det gäller temperaturökningen menade jag 1,6 grader från förindustriell tid 1880.
  1) När det gäller klimatkänslighet tänkte jag i första hand på TCS för det verkade enklare. Det verkar som det finns så många olika åsikter om ECS.
  2) Ja här finns också många olika åsikter om vilken inverkan hav och växtlighet har.

  # 16 Ingemar Nordin

  Självklart skall vi inte hålla inne med klimatvetenskaplig forskning. Själv föredrar jag kunskapsinhämtning i första hand men det är jobbigare för hjärnan att smälta
  Men eftersom ”klimatrealisterna” ifrågasätter klimatmålen och riskerna som är förenade med att klimatmålen inte uppfylls som stipulerats av IPCC, FN, WWF och de flesta länders regeringar, organisationer och rörelser. Det är därför jag menar att man argumenterar i kraftig motvind.

  #17 Simon

  Håller med om allt du skriver, men jag antar att dessa orsaker får tas upp på andra sajter

  #19 tty

  Jag menade ytvattnet och håller med dig i allt.

  # 23 Mats Kälvemark

  Nej jag har inte träffat någon klimatrealist som ifrågasätter den pågående klimatförändringen.
  Jag håller med dig om betonandet att se tillbaka på historiska klimatförändringar i verkligheten för att få en prognos framåt hur den pågående utvecklar sig.
  När det gäller temperaturväxlingarna mellan 1900 och 2020 finns det många teorier som jag inte kan redogöra för i detalj. Det skulle vara intressant med referenser om denna tid.
  Factfulness har jag också läst och visst har Hans Rosling poänger. Som att den tekniska och vetenskapliga utvecklingen faktiskt har fört med sig stora framsteg, och att det är viktigt att hålla sig till statistik och fakta. Men låt oss leta förklaringar på andra ställen också t.ex. den mänskliga artens oförmåga att förstå och tillämpa den exponentiella funktionen.
  https://www.globalpolitics.se/tung-kritik-mot-hans-roslings-varldsbild/
  Det är dessutom populärt bland vetenskapliga Intresseorganisationer och makthavare att med hjälp av specialframtagen statistik driva opinion för sina åsikter eller att slå kritiker i huvudet med.
  När det gäller havsnivåhöjningen menade jag 12 cm ökning från dagens nivå. Men den siffran är givetvis förenat med en viss osäkerhet. Jag är bara en amatör som inte har någon teori om allt (TOE).

 40. Lars

  Har LK verkligen läst Peter Alestigs artikel?
  Så här skriver Alestig 9/9:
  ”Varningssignalerna från Arktis och Antarktis har kommit slag i slag den senaste tiden. Avsmältningen av havsis i Arktis är rekordstor och istäcket är nu ungefär hälften så stort som på 1980-talet, …”
  Ola Söderlund refererar bara till denna utsaga.
  Jag hittade ingenstans i de källor som uppges något som bekräftar Alestigs påstående, kanske någon kan hjälpa till?

 41. #39 Adepten
  Ang svaret till
  • Mellberg: 1,6 TCS: vilķa vetenskapliga ekvationer kring strålningfysik baseras Din åsikt? Har Du läst vad Peter Stilbs har angett ang CO2-forcing sett isolerat matematiskt/fysiskt, utan bevisade positiva återkopplingar och obevisade hypoteser, för en ökning av CO2 i atmosfären från 280-560ppmv?
  • Nordin: Ska vi betrakta Dig som ofrivillig apologet till klimatteologerna, av skälet att Du vikt ner Dig inför en organisatorisk övervikt för IPCCs falsarier?

  Dessutom anger Du att i Ditt inlägg #12 att Dina beräkningar utifrån ’drivande klimatparametrar’, (vilka?), gett till resultat, att havens PH kommer att sänkas 0,2 enheter fram till 2100. Är Du medveten om, att dygnsvariationerna för vilket hav som helst överstiger 0,2 PH, där variationerna inte kan klockas, ännu, till bestämda modeller? Din beräkning är därför irrelevant, eftersom den inte är mätbar i det aktuella tidsperspektivet. Vad vet Du om havens förmåga att genom upplösning av kalciumkarbonat motverka en ökad upptagning enligt Henrys lag av CO2, för bibehållet PH-värde?

 42. Göran Å #41,

  ”Nordin: Ska vi betrakta Dig som ofrivillig apologet till klimatteologerna, av skälet att Du vikt ner Dig inför en organisatorisk övervikt för IPCCs falsarier?”

  Hur har du kommit fram till denna märkliga slutsats? Tvärt om säger jag ju att vi klimatrealister inte bör sluta att föra fram klimatvetenskapliga fakta, även om det ev. skulle finnas en majoritet alarmister som dominerar massmedia och politiken.

 43. #42 Nordin
  Bäste Nordin, det jag skrev var avsett som kommentar till Adepeten i hans svar till Dig!
  Hoppas jag inte förolämpade Dig, om jag uttryckte mig oklart?

 44. Bengt Abelsson

  I Arktis är det synd om isbjörnarna, som äter sälar.
  I Antarktis är det synd om pingvinerna, som blir uppätna av sjöleoparder.
  Tydligen är det synd om landlevande djur – de som lever i havet får ingen sympati.
  Stöd sälar och sjöleoparder!

 45. Göran Å #43,

  Ja, det blev lite konstigt. Vi kan inte göra avkall på att kritisera alarmismen genom att hänvisa till vetenskaplig forskning. Media har ju nått dithän att de avviker kraftigt även från IPCCs senaste rapport och föredrar att fantisera på eget bevåg. Men därtill publiceras det hundratals peer-reviewade artiklar varje år som är betydligt mer kritiska än IPCC. Dessa bör vi framhålla för alla dem som tror att IPCC står för konsensus, eller att ”forskarna säger”. Ofta har de ingen susning om den verkliga klimatvetenskapliga debatten.

 46. foliehatt

  @ Göran Åkesson, #41,
  i och med att argumentet är att det är den lösta koldioxidens protolys som ger pH-sänkningen så kan knappast upplösning av precipiterade karbonater komma ifråga då dessa komponenter är delar av samma kopplade jämvikt.

  Leder vi in mer koldioxid i ena änden så faller det snarare ut mer svårlösliga karbonater i andra änden – om katjonernas koncentration är någorlunda konstant.

  Men, om de extra oxoniumjonerna har ett annat ursprung än från kolsyran så stämmer ditt argument.

 47. Adepten

  # 41 Göran Åkesson
  De klimatparametrar jag presenterade har utgått från uppmätta proxydata som gjorts.

  Dessa klimatparametrar visar på att det inte finns några orosmoln vid horisonten, vi kan med tillförsikt se fram mot 2100. Det borde kunna lugna eventuella klimatalarmister som tittar in på denna sajt.

  Med att lägga bi menade jag att man ska lägga större energi på att påtala de vansinniga beslut och konsekvenser som tas i klimatförändringarnas namn av myndigheter i Sverige och västvärlden och mindre energi på att recensera miljörörelser av olika slag.

  När det gäller havens försurning hänvisar jag till följande länkar:
  https://academic.oup.com/icesjms/article/65/3/414/789605
  https://tos.org/oceanography/assets/docs/27-1_bates.pdf

 48. Oso Polar (@hermanwahsletn)

  Expressen skriver om en glaciär på Sydvästra Antarktis, Pine Island Bay.
  ”Varningen från Antarktis – glaciärerna glider isär.”
  I artikeln nämns inte att det finns flera vulkaner i detta område, inte heller att det snöar.