För alarmistiskt för Rockström?

Dagens Susanna Baltscheffsky bjuder på en kort redogörelse av en rapport från två forskare som anser att ökade globala temperaturer kommer att leda till torka, matkris och svält. Hur har de kommit fram till den slutsatsen? Modeller, så klart.
Men till och med Johan Rockström (!) är skeptisk mot rapporten.

Forskarna kommer fram till temperaturerna genom att använda 23 olika klimatmodeller. Men de redogör inte för vilka ingångsvärden som gäller i modellerna, exempelvis hur befolkningstillväxten och halten växthusgaser utvecklas de närmaste hundra åren.

–Deras scenarier som ger en ökning av medeltemperaturen med 3 till 4 procent, är extremt höga. Det antyder att de utgår från modeller som bygger på en fördubbling av halterna växthusgaser och väldigt höga befolkningssiffror, ett ”worst-case”-scenarium.

Kanske något överraskande av Johan Rockström…
Här är en artikel från Reuters – om samma studie. Dock utan några balanserande kommentarer.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tege Tornvall

  Utan egen research eller rimlig faktakontroll är Susanna Baltscheffsky och DN:s Karin Bojs snarare AGW-megafoner.
  Tege

 2. L

  Undrar om inte någon av dessa 23 klimatmodeller tog med ökad nederbörd pga ökad värme? Säger man inte att koldioxiden måste få hjälp av att mängden vattenånga ökar när haven värms, vilket i sin tur ska öka nederbörden. En varmare fuktigare värld är i alla fall vad jag sett framför mig, inte en torrare? Det går väl inte att jämföra en antropogen global uppvärmning med vad som händer i dagens naturliga klimat med lokala värmeböljor? Undrar hur dessa modeller kan få polarisarna att smälta, jorden torka ut och vattenångan att stanna kvar i atmosfären?

 3. L: Ha, men vet du vad AGW-företrädarna svarar på det? Att det som blir fuktigt blir ännu fuktigare och det som redan är torrt torkar ut ännu mer.

 4. Magnus

  Rockström, som är professor, vill nog mest ge intryck av att vara balanserad. Sedan citeras han ju (där han hänger på sin extremt radikala politik) :
   
  ”Men rapporten är ändå viktig, tycker Johan Rockström.
  –Just nu rör vi oss i snabb takt mot den här framtiden. Så det här riskerar vi hamna i om vi inte får en 80-procentig minskning av utsläppen framför allt till 2050. Forskarnas analys är representativ om vi inte får ett kraftfullt klimatavtal i Köpenhamn (i december).”

   
  …samt ger bl a studien extra cred för att den ”sätter fingret på en vetenskaplig svaghet […]”.

 5. L

  Maggie, om dom säger att haven blir ”torrare” och land fuktigare så kan jag tro dom, men inte tvärtom. Sånt händer bara i datamodeller.. 🙂

 6. Thomas

  L, det är helt riktigt att nederbörden väntas öka, men om ett område klassas som torrt eller fuktigt beror på balansen mellan nederbörd och avdunstning. Vid högre temperatur ökar avdunstningen så det behövs mer nederbörd bara för att marken inte skall torka ut. Lägg till att växter behöver mer vatten vid högre temperatur och situationen kan bli problematisk.

 7. Christopher E

  Men som tur är kräver växter mindre vatten vid högre CO2-halt…

 8. Hayek

  Öknarna har MINSKAT i utbredning under de senaste 30 åren enligt Ulf Heldén, professor i naturgeografi och internationell auktoritet på området. Men att fakta talar emot dem bryr sig AGW-alarmisterna som vanligt inte om.

 9. tty

  Thomas: Varmare perioder i det förflutna har undantagslöst också varit våtare. Under den förra mellanistiden som var väsentligt varmare än den nutida försvann Sahara i det närmaste. Om det blir kallare igen kommer öknarna åter att börja växa.

 10. Christopher E

  Det stämmer att de värsta torrperioderna varit under kallperioderna, även i nyare tid än istidsperspektiv.