Fokusera på elektricitet och rent vatten för de fattigaste

woman open fire
Foto: www.smithsonianmag.com
Gästinlägg av Christer Löfström:
Oavsett vilket problem som uppstår är det alltid de fattigaste som drabbas hårdast. För några år sedan, på ett R&D projekt gällande rening av rökgaser från små partiklar, blev följande uppenbart för mig.
Det största miljöhotet är inte en lastbil med dieselmotor som kör genom Malmö, eller en cementfabrik i Aalborg. Det allvarligaste drabbar en fattig kvinna, som lagar familjens måltid inomhus, över öppen eld.
Detta är jag inte ensam om att inse. Det finns forskare, företag och organisationer som arbetar målinriktat mot lösningar på problemet. En organisation med ”clean cooking” som arbetsområde har Julia Roberts som ambassadör.
I Sydafrika har 12 % av den svarta befolkningen inte tillgång till elektricitet och rent vatten. Flickor i östra kap stannar hemma från skolan vid menstruation, för att de sanitära förhållandena i skolan gör det omöjligt för dem att vara där.
Det är 20 år sedan Bert Bolin skrev boken ”Hotet om klimatförändring” som en del av forskningsrådsnämndens projekt, forskningens frontlinjer. Den kom i min hand två år senare. Efter ytterligare tre år var jag klar med min genomgång av frågeställningen. Min slutsats blev att hypotesen, som framfördes av Bert Bolin, inte håller.
Ca år 2000 var jag som reserv på ett EU expertmöte i jetmotorförbränning i Paris. Jag hade noterat att motivet för forskningsprojektet, som under många år var effektivare motorer, ersatts med klimathot.
På lunchen satt jag vid samma bord som EU kommissionens ansvarige för projektet och frågade varför det var så. Man kunde hört en knappnål falla. Representanter för Rolls Royce och Snecma tittade ner i sina biffar. Kommissionens ansvarige lade ner kniv och gaffel och spände ögonen i mig. ”This question is not up for debate.”
Under de år som sedan följt är det uppenbart för en objektiv betraktare, att EU använder klimathotet för att driva energipolitik. I Sverige använder förespråkare för kärnkraft och vindkraft klimathotet i opinionsbildning. För det svenska samhället har det inget större betydelse att klimathotet överdrivs. Globalt, för de fattigaste, är det däremot katastrofalt.
För de fattigaste kvinnorna och deras barn är det därför av största vikt, att klimathotet avförs från den globala agendan och ersätts med elektricitet och rent vatten för de fattigaste. Elektriciteten skall då produceras och distribueras av de för varje område bäst lämpade metoderna. I Sydafrika innebär detta två kolkraftverk på vardera ca 5000 MW under uppbyggnad och planeringen av 6 nya kärnkraftverk.
Christer Löfström
Civilingenjör Teknisk Fysik (pensionist)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Bra Christer L!
  Nu talade du ut ur skägget och jag förstår näsgtan fullt ut varifrån du kommer i dina argument. Jag tror du har varit lite för ilsk och trott att du har fler ”fiender” än vad du faktiskt har. Alternativt att andra drivs av andra agendor som du så bildligt beskrev i dina erfarenheter från EU. 
  Den viktigaste frågan för EL och vatten i Afrika är ju var och hur man börjar och vem som skall betala och inte vilken typ av bränsle/teknik som skall användas. Det är en snobbig överkurs i översitteri att fördöma Afrika för att använda kol och tittar vi krona för krona var vi får bästa effekt av att satsa dem är dina prioriteringar klockrena oc snobbarna med sina klimatmiljarder skall bara skämmas!
   
   

 2. Gösta Walin

  Det finns något som heter VI-skogen. Det är inget fel med den, den fanns långt före klimatkompensationsskogar på stulen mark. Poängen är tror jag att vi idealister erbjuds betala för plantering av ett eller flera träd i ett eller annat afrikanskt land.
  Min tanke har varit att någon organisation skulle ge folk möjlighet att betala för en elstolpe eller två (i stället för träd). Jag inbillar mig (utan att veta) att distributionen är haken. Finns distributionsnätet så kommer produktionen mer eller mindre av sig självt.
  Om man i stället börjar med storskalig produktion som verkar vara fallet i Sydafrika så är risken betydande att elen inte distribueras utan hamnar i nåt stort elslukande industrikomplex som dyker upp med automatik när elproduktionen finns där.
  Alltså: Elstolpar och kopparledningar först! sedan elproduktion.
  En kampanj med denna inriktning skulle dessutom provocera de krafter som menar att u-länder skall gå en annan väg mot välstånd än vi gjort – en väg kantad av solceller och vindsnurror.

 3. Peter F

  Det som fick mig att ta avstånd från AGW var just det faktum att AGW förvägrar utvecklingsländerna att få använda fossila bränslen ( och kärnkraft). Den viktigaste frågan i världen idag är inte klimatet, det är att vi inte ska ha 840 000 000 miljoner som svälter och många fler som saknar rent vatten, sanitet, skola och sjukvård.

 4. Iven

  Peter F # 3
  Det är illa nog med de c:a 870 miljoner människor som svälter.
  Så kan vi väl ta bort alla nollor därutöver, som du dessutom oroar Dig för.
   
  En brunn till färskt vatten kan borras på många ställen t.ex. i Afrika, där färskt rent vatten saknas ännu idag. I Rotary Läkarbankens regi har många brunnar kommit till i Kenya. Kostnaden för en brunn är c:a 50 000:- sek.
   
  Tänk, om några av alla dessa milliarder som slösas bort i AGWhotets namn satsades på brunnar och avsaltningsanläggningar istället. Då vore det aktuella rentvatten-problemet löst.
   
  Även energifrågan i ekonomiskt resursfattiga områden skulle kunna lösas med en omfördelning av resurserna, som idag slösas bort i klimathotsbranschen till att skapa effektiva åtgärder för att lösa aktuella problem gällande energiförsörjningen i fattiga länder! 

 5. Argus

  ’Dagens klimatpolitik är ett bedrägeri och en skamlös misshushållning.’
   
  Ja, man – i alla fall jag – blir bestört och förbannad. Och det är från min horisont farligt och kanske kontraproduktivt att använda ’fel’ argument för en ’god’ sak. Klimathota för att propagera för kärnkraft tex. Draksådd påminner det om.
   
  Bra att dricksvatten nämndes. Typ sådant här kan man läsa:
  ’Arsenik i dricksvattnet är ett gigantiskt problem på många håll i världen. Hårdast drabbat är Bangladesh och Västbengalen, men problemet finns också i Argentina, USA, Ungern, Taiwan, Kina och Vietnam. Man räknar med att över 100 miljoner människor tvingas använda dricksvatten med hälsovådliga arsenikhalter.
   
  Långvarig exponering av låga halter arsenik leder bla till cirkulationsrubbningar, störningar i reproduktionssystemet och nervsystemet och utvecklande av cancer i de flesta organ, men de första symtomen är i allmänhet förhårdnade och färgförändrade partier på huden. I Taiwan kallar man det ´blackfoot´.
   
  Det är också ett socialt problem som ofta innebär att drabbade personer betraktas som forna tiders spetälska: de förskjuts. Likaså kvinnor med fula hudförändringar blir ibland övergivna av sina män och familjer. Drabbade barn kan bli diskriminerade i skolan.
   
  Upphovet till denna omfattande Arsenikförgiftning är cyniskt nog en landsomfattande kampanj för att förse befolkningen med ´rent´ vatten. Traditionellt har ytvatten använts som dricksvatten vilket medfört spridning av sjukdomar.
   
  I ett intitialt ´framgångsrikt´ projekt där man borrat massor av relativt enkla brunnar kunde mycket stora delar av befolkningen ganska snart få ´rent´ vatten utan smittämnen. Vad man inte visste var att detta vatten ofta hade arsenikhalter långt högre än vad kan kallas ofarligt. Även vårt svenska SIDA var med och finansierade dessa brunnar.
   
  Genom årens lopp har åtskilliga metoder prövats för att rena dricksvatten från arsenik. Emellertid förefaller absorption av arsenikföreningar på magnetitpartiklar vara en mycket lovande väg. Enligt de senaste rönen kan man dessutom mångdubbla effektiviteten om partiklarna är riktigt små, dvs några nanometer.’
   
  Visst kan man önska att fokus flyttas från BS till riktiga problem!

 6. Argus

  @#5
   
  Sorry about öh, ’extraraderna’. Men det är enkelt att dechiffrera 🙂

 7. Christer L.
  Väl skrivet.
  Och visst är det otroligt avslöjande:
  ”This question is not up for debate.”
  Klimathotsprojekt är och har alltid varit ett ”projekt” med dunkla syften. Och det är inte att rädda världen från en katastrofal uppvärmning

 8. Staffan

  Vad berättar media om världsfattigdomen?
  Brutto-nationalprodukten per capita (US$) enligt World Almanac 1995 och 2013 (samt förändring i procent, och folkmängd nu):
  Land_______1994_____2012_____%____Milj
  Sverige………16.900……40.900…….242………9  
  Singapore…..16.500……60.500…….367………5
  Kina………………360……..8.500…..2.361…1.343
  Indien……………270……..3.700…..1.370…1.205
  Sydafrika……..2.800…….11.100…….396……..48
  Ryssland………3.220……17.000…….527…….142
  Brasilien………2.350……11.900……..506…….199
  Chile…………..2.550……17.400………682……..17
  1989/1991 förändrades världen.  Nya föredömen, nya ideal.  Allmän fattigdom hittar man fortfarande i länder som Somalia (BNP/cap $600) och Mali ($1.100), men där har det ju andra orsaker.
     Jag ifrågasätter inte alls att det finns svår fattigdom i både Kina och  Indien (t.ex.)  Men det är inte hela sanningen.  1973 var jag i Thailand.  Svennarna på hotellet såg bara fattigdom. Själv  mötte jag glada, vänliga människor;  i Bangkok, vid River Kwai, i Songkhla.  (Alla nya Mercedes-bussar ute på vägarna var också rätt imponerande.  Så var det inte hemma…)
     Man ser det man vill se.  Det finns inte ett grönt löv här, ännu den 22 april – men de rätttrogna ser likafullt värmedöden som det sorgliga men säkra slutmålet för oss…   Om inte miljöpartiet får makten.
     Men ni följer ju med i TV och press, så det här om ekonomin var gammalt och uttjatat för er.  Eh?

 9. Tack Christer!

   

  Mycket bra! Människors hälsa får bara inte förringas till förmån för en alarmistisk syn på klimatet och med den en politik som faktiskt dödar människor.

   

 10. Lasse

  ”Significant aggravation of heart or lung disease and premature mortality in persons with cardiopulmonary disease and the elderly; significant increase in respiratory effects in general population.”
  Var? Just nu i huvudstaden i världens tillväxtzon: Pekingluften:
  http://beijing.usembassy-china.org.cn/aqirecent3.html

 11. Ann L-H

  Christer L. – Det var verkligen kloka ”tankar för dagen”! Björn Lomborg uppmärksammas på WUWT just idag med likartade tankar.
  http://wattsupwiththat.com/2013/04/22/celebrate-earth-day-come-all-ye-carbonators/

 12. Tege Tornvall

  Lysande, Christer! Exemplet med EU-representanten är rent hårresande. Även jag drivs av djup upprördhet!

 13. Lars Jonsson

  Bra Christer, väl formulerat. Var finns rösterna från alla andra civilingenjörer som tiger stilla. Det krävs fler som vågar uttrycka skepsis mot den rådande inriktningen av hur vi gör ”världen bättre”

 14. Så dumt då effektivare flygplansmotorer är precis det som behövs både då lättillgängliga oljekällor töms så bränslet blir dyrare och koldioxidutsläppen per producerad mängd nytta behöver minska för att förhoppningsvis sakta ner klimatförändringen och havsförsurningen.
  Förhoppningsvis blir t.ex. utvecklingen av fjärde generationens kärnkraft lyckosam så priset på vätgas och därmed syntetiska bränslen går ner och då blir det lättare och billigare att både göra flygbränsle och fotogen till fattigas kök av både fossilt kol och förnyelsebar träflis.

 15. BoE

  Mycket vettiga synpunkter.
  Bjorn Lomborg har blivit häcklad i alla år för liknande synpunkter.
  Hans Rosling tackar högre makter för tvättmaskinen….(se honom på TouTube) 
  Israel snackar inte så myckrt om sina vattenprojekt, men man avsaltar 1 miljon m3 havsvatten om dygnet….
  Det är helt klart att det skulle gå alldeles utmärkt att lösa dessa uppgifter till helt försvarbara kostnader.
  Vi skulle kunna börja med att damma av typ SECURE- reaktorn. Därefter börja jobba på att återanvända vårt kärnavfall, som ju har 90% av sin potens kvar.
  Vad tusan väntar vi på…?
   

 16. Pingback

  […] https://www.klimatupplysningen.se/2013/04/22/fokusera-pa-elektricitet-och-rent-vatten-for-de-fattigaste/c… […]

 17. pekke

  OT.
  MetOffice medger att den kalla Mars faktiskt inte var så ovanlig och att Mars 1962 hade ett liknande väder som i år.
   
  MET office now admits Arctic sea ice didn’t cause unusually cold weather
   
  MetOffice-rapporten här:
  http://www.metoffice.gov.uk/media/pdf/i/2/March2013.pdf
   
   
  För övrigt håller jag med dig Christer L. att det vore bättre med en rejäl satsning på stabil el- och vattenförsörjning i framför allt Afrika men även i andra delar av världen, skulle göra mer för folk än en massa klimatflum.

 18. Märklig tillbakalänkning.
  Jag länkade till TCS på min blogg enligt ovan men den pekar på nåt helt annat

 19. ThomasJ

  Bra & intressant tråd Christer! Tack för den!  😀 
   
  Vatten- (’potable’) & energiförsörjning är i sanning de två mest A priori för alla samhällen – att slösa bort miljarders miljarder på ett nonexisterande ’hot’ styrs, som nämnts, av helt andra, dolda agendor. Detta torde även för den mest ’inbitne’ CO2-alarmist vara utom allt tvivel.
  Där finns emellertid en radda lysenkoister kvar som har/får stort utrymme i allehanda MSM resp. politokratiska kretsar, inte minst inom EUSSR, och nedan länk förmedlar [viss] insyn i hur ’tänket'(?) går:
  http://www.thedailybell.com/29020/Suddenly-Carbon-is-a-US6-Trillion-Bubble
   
  Varför inte satsa (utan att inkräkta på vatten/energifrågan) rejäla resurser på att [snabbt som ph**n!] ta fram ett botmedel mot multiresistenta ’otäckingar’, inför vilkas utbredning medicinkosten står alltmer handfallen???
   
  Mvh/TJ

 20. Christer Löfström

  #1 jag är ilsk och fiendena är många.
  #2 Både nya stora kraftverk och distribution krävs.
  http://www.iea.org/papers/2011/weo2011_energy_for_all.pdf
   
  #10 Min erfarenhet från jobbresa i Kina. De anläggningar och apparater som har för höga partikelutsläpp är gamla och det tar tid att ersätta med nya. Det finns ännu ingen ordentlig service- och underhållskultur för nya.
  Tidigare kollegor arbetar hårt på plats i Kina och resten av världen för att minska utsläppen. ”Clean Stacks” och Zero Emissons” är ledord som de tar på största allvar.
  Mycket finns redan på hyllorna. Inte bara partiklar utan även för gasformiga emissioner.
   
  Stort tack till SI/TCS för att ni publicerade det som Sydsvenskan refuserade.

 21. Börje S.

  #20
   
  Även Sydsvenskan har mottot:”This question is not up for debate.” Tidningen är inte längre värd papperet den trycks på. Avprenumeration rekommenderas.

 22. ThomasJ

  Lyssna:
   
  http://themindrenewed.com/interviews/136-int-13
   
  Mvh/TJ

 23. Staffan #8
  När jag är hemma i Thailand lever jag många gånger under fattigdomsgränsen 2 dollar per dag.
  Det krävs dock inte mer än ett par pilsner för att spräcka den.
  Eftersom jag slipper bygga ett isolerat hus med uppvärming har vi i stort sett själva byggt de hus vi behöver, till stor del av material vi hämtat ur skogen. Bland de större utgifterna vi haft var en elkabel för 2000 kr.
  På vår mark odlar vi diverse grödor och för detta har vi kostnader på ett par hundralappar per månad för bevattning. Detta ger oss en inkomst som vi kan leva på, men ger inte utrymme för några utsvävningar. Nu tjänar jag ju understundom pengar på annat håll, men även om jag inte skulle göra det kan jag inte se att vi skulle vara fattiga i ordets rätta bemärkelse.

 24. Håkan Bergman

  Effektivare jetmotorer är väl alltid bra, men inte behöver vi oroa oss för det förfärliga inrikesflygets utsläpp.
  Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter – Naturvårdsverket
  Rekordlåga utsläpp år 2012 – Naturvårdsverket
  0,53 miljoner ton av knappa 60 miljoner ton.

 25. Sten Kaijser

  Christer L och Gösta Wjag är tyvärr en aning skeptisk till elstolpar och elledningar åtminstone i Afrika. De har byggts men kopparn brukar stjälas innan elen börjar strömma. Den främsta anledningen var att människor längs ledningarna inte hade någon glädje av dem.
  Därför har mobilnäten klarat sig bättre. De har använts av alla så snart de byggts ut.
  Det som skulle gå mycket lättare att distribuera är gas – eller snarare gasol i gastuber av varierande storlek. Det verkligt effektiva  vore en satsning på att varje by ska ha regelbunden leverans av gastuber. Det skulle revolutionera matlagningen och en del annat.

 26. Christer Löfström

  Sten Kaijser #25
  Kan man distribuera el i EU kan man det i Afrika.
   
  För enabrt ”clean cooking” är ditt förslag om gas utmärkt!
  Ett av mina sista ryck i yrkeslivet var ett förslag i en intern R&D tävling. Jag föreslog  förgasning och distribution av gas. Kunde inte tävla med övriga energirelaterade förslag, men ingen pekade finger.
   
  Jag är också postiv till Novozymes aktiviteter för ”clean cooking” bränsleproduktion med enzymer.
  http://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2011/09/22/novozymes-invests-in-cleanstar-mozambique-for-food-fuel-production/