öppen eld

Fokusera på elektricitet och rent vatten för de fattigaste

Foto: www.smithsonianmag.com Gästinlägg av Christer Löfström: Oavsett vilket problem som uppstår är det alltid de fattigaste som drabbas hårdast. För några år sedan, på ett R&D projekt gällande rening av rökgaser från små partiklar, blev följande uppenbart för mig. Det största miljöhotet är inte en lastbil med dieselmotor som kör genom Malmö, eller en cementfabrik   →