Fler börjar vittna om elhaveriet i Sydsverige

Trådar

Fler debattörer börjar nu träda fram för att vittna om elhaveriet i Sydsverige i samband med inrättandet av de nya elområdena. På SvD Brännpunkt skriver tankesmedjan Liberalerna och företrädare för Elnätsupproret om konsekvenserna av nedläggningen av Barsebäck, vindkraftshaveriet och den uteblivna elnätsutbyggnaden och om hur detta påverkar elpriserna och företagen.

Debatten följer i spåren av debattartiklarna av undertecknad, P-O Eriksson och Björn Törnvall som publicerats i flera Sydsvenska tidningar bla Hallands Nyheter och Trelleborgs Allehanda under hösten. Förhoppningsvis har vi bidragit med en tillnyktring i den ”gröna omställningen”.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ivh

  Det stora felet är att Svenska Kraftnät hade en en inkompetent styrelse på 90-talet.
   
  Jag tyckte deras inställning var vansinnig redan då. Istället för att bygga ut överföringskapaciteten mellan Norra och Södra Sverige så ansåg de att vid de tillfällen då kapaciteten inte räcker till så får man köra oljekondenskraftverken i Karlshamn och Stenungsund.
   
  Jag tycker att det är illa att P-O Eriksson skyller ifrån sig. Hans inställning är en starkt bidragande orsak till att blivit såhär.

 2. Åke N

  lvh Var det inte så att Barsebäck var igång på 90-talet och överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige var tillräcklig?

 3. Åke N

  Den första reaktorn togs ur drift 1999 och den andra 2005. Så P-O Eriksson kanske inte förutsåg vansinniga politiska beslut.

 4. Åke N

  Det var socialdemokraterna, centerpartiet och vänsterpartiet som lade ner Barsebäck. Borde dessa partier insett konsekvenserna?

 5. Peter F

  TV4Fakta  sänder just nu det värsta jag sett. Geoteknik. Jag blir rädd

 6. Mats G

  Vad handlar programmet på TV4 om?

 7. Gösta Walin

  Saxat ur er artikel i Hallands nyheter:
  ”Ett hotande svenskt elhaveri kan dock fortfarande förhindras med en politik som mindre fokuserar på att subventionera den dyra och opålitliga vindkraften utan istället skapar stabila politiska fundament för grunden i vår elförsörjning, nämligen kärnkraften och vattenkraften. Kraftkällor som med rätt politiska incitament och långsiktiga spelregler fungerar när de som bäst behövs. De producerar dessutom billig och koldioxidfri el. Allt detta står i skarp kontrast till vindkraften.”
   
  För det första: Jag mår illa när ”klimatskeptiker” talar om koldioxidfri el som en fördel – vad är det för slags skeptiker! I stället bör varje tillfälle utnyttjas för att hävda att fossilkraft faktiskt är ett bra (eller åtminstone (!) ett fullt möjligt) alternativ. Sen är det anmärkningsvärt att skribenterna inte upptäckt att kärnkraften brottas med vissa problem – obs! såväl gammal som ny kärnkraft.
   
  För det andra: Kärnkraft och vattenkraft har kanske låga marginalkostnader, men billig är något annat. Varför inte rekommendera billig kol eller kanske gaskraft.

 8. Slabadang

  Dessa förbannade ord.. ”förnyelsebart” ”grön energi!

  Att politiker lurats att satsa på de energislag med den absolut sämsta möjligheten att vara just ”alternativ” energi till den vi brukar idag kan vi skylla på ”miljörörelsen”.

  Här står Thoriumkraft och alla generation 3 till 4 och bara skriker !Starta oss nu! ”Energikrisen” och tanken på att vi behöver ”spara” är en ideologisk konstruktion. Det är pinsamt att vi skall behöva vara ängsliga för att vi inte har elektricitet till det mest elementära tillgängligt för alla. Det är bara politisk inkompetens som satt oss i dagens prekära läge, Vi har haft alla möjligheter att säkerställa billig och abundant produktion av EL.   

 9. Jonny Fagerström

  #2-4 Åke N, jag delar din uppfattning!

  #7 Gösta W: Man måste ibland kunna möta motståndaren med hans egna argument, en grundsten i debatteknik.

 10. Jag kan inte föreställa mig något annat än tillförlitlig och så billig el som som kan konkurrera för att ge Sverige bättre konkurrenskraft internationellt och högre levnadsstandard för dess innevånare. Det gynnar industrin, det gynnar låginkomsttagare. Varför vi har energiskatt och moms på energi är banne mig ofattbart. Det beror väl på att ”vissa”  bara kan tänka i ”Statiska” banor.

 11. Ivh

  Åke N
   
  Visst beror det på att Barsebäck lades ned. Då påpekades det från Sydkraft att överföringskapaciteten från Norrland behövde ökas. Men Svenska Kraftnäts styrelse sa nej trots att tjänstemän på Svenska Kraftnät också förordade det.
   
  Nu beror det inte bara på Barsebäcks nedläggning att det blivit problem i södra Sverige. Det beror även på befolkningsökning och på att elslukande industrier flyttat söderut för att de får inte samma rabatt på el i Norrland längre som när Vattenfall ägde kraftnätet.

 12. Gösta Walin

  #9Jonny
  Sorry Jonny, men man skall inte sälja sin själ för att vinna en debatt.
  Gösta
   
  PS faktum är att jag inte vet riktigt var du och t ex PO står när det gäller fossila bränslen, är det ok eller inte att t ex bygga ett kolkraftverk i Barsebäck för att få lite mera produktion i södra Sverige.. Om man lyssnar på dig så duger inget annat än KÄRNKRAFT.
  Under alla år på den här bloggen så har jag aldrig läst någon (utom undertecknad) som rekommenderat kol eller annan fossil kraft?! Däremot ett ständigt tjat om kärnkraftens välsignelser. Tröttsamt och tjatigt.

 13. Jonny Fagerström

  #12 Sorry Gösta, men det har inget med själen att göra. Det är bara vanlig debatteknik. Förhoppningsvis vet motståndaren redan min ståndpunkt i frågan, men han ska ändå tvingas möta sina egna argument.

  Var P-O står i din fråga får han svara för själv….
  Om kolkraft är ekonomiskt gynnsamt för svenska förhållanden kan vara tveksamt mht till skatter, transporter och utsläppsrätter men ur koldioxidsynpunkt är det enligt min mening inget problem som du säkert redan vet.
  Om du tycker att det är tröttsamt och tjatigt får du väl själv föra fram de synpunkter du brinner för. Det är alldeles tillåtet här nämligen. Diskussionen om paritet har ju vi fört här förr.
  Du har dessutom erbjudits att utveckla dina tankar i gästinlägg. Varsågod Gösta!

 14. Sten Kaijser

  Hej Gösta,
  jag kanske inte har talat om kolkraft, däremot är  det ju flera av oss som har talat om skiffergasen, vilket indirekt åtminstone är en markering av att vi inte tror att koldioxiden är ”något stort problem”. Jag brukar säga, men jag kanske inte har stått för det i något inlägg att
      ”innan detta decennium är över så kommer vetenskapen att ha
      insett att om det är tack vare vår förbränning av fossilt kol som
      vi  har lyckats berika atmosfären med koldioxid så är det det
      bästa som mänskligheten gjort för livet på jorden”

 15. Gösta Walin

  #13 Kan jag tolka ditt inlägg som ett erkännande att fossilkraft är ett alternativ vid sidan av vatten- och kärnkraft? 
  Vad som är ekonomiskt mest fördelaktigt är en annan fråga.

 16. Jonny Fagerström

  #13 Gösta! Det är, och har varit ett alternativ i över hundra år.

 17. Sten Kaijser #14
  Det tror jag är helt rätt! Planeten lider nog snarare av ett underskott av koldioxid än av ett överskott!

 18. Gösta Walin

  #16 Jonny Då tycker jag att du skall säga det i dina många för övrigt fina insändare/debatt artiklar. Det ser jag fram emot. 
   
  PS De fossila bränslena är en gåva till mänskligheten.
   
   

 19. Jonny Fagerström

  #18 Gösta. Då tycker jag att du ska ta tillfället och skriva ett gästinlägg om dina tankar kring fossila bränslen och paritetsprincipen. Är det bra kanske vi tom publicerar det 🙂

 20. Håkan Bergman

  Gas är att föredra framför kol av miljö- och effektivitets-skäl, och visst, skräms man av CO2, så vinner gas över kol där också.
  http://www.eon.se/upload/eon-se-2-0/dokument/broschyrarkiv/om-eon/kraftverk/%C3%96resundsverket-%20Ett%20av%20v%C3%A4rldens%20effektivaste%20kraftverk.pdf 

 21. Gosselin
  http://notrickszone.com/2011/12/26/german-veteran-journalist-maxeiner-on-norfolk-police-doj-moves-something-youd-expect-against-chinese-dissdents/

 22. Gösta Walin

  #19 Det är klart att jag kan skriva ett gästinlägg och kanske till och med få det infört på bloggen. (Jag försökte en gång på Uppsala intitiativet vilket inte föll så väl ut.) Men nu diskuterar vi här och nu.
  Om man läser denna blogg så får man intrycket att det viktiga är att bygga kärnkraft istället för vindkraft. Vindkraft är förvisso en pest och en pina som vi lider av inte minst i Bohuslän. En ekonomisk och teknologisk superflopp. Mitt problem är att kärnkraft hela tiden framställs som det ENDA alternativet. Demoniseringen av fossilkraft har kopplat greppet även här.
   
   

 23. Pia

  Lennart Holmlund, kommunalråd i Umeå i ca 20 år och en som vet hur man vinner val uttalar i dag som första tunga politiker i Norrland, att uran kommer att brytas i Sverige. Den förnyelsebara energin räcker inte.
  http://www.vk.se/Article.jsp?article=505358

  Storbolagen börjar formera sig. Areva och Tournigan Energy har inlett ett tekniskt samarbete, samtidigt som Tournigan förvärvat 7 uranfyndigheter i Sverige och Finland av Mawson Energy, där Areva är stor aktieägare.

  Europa har 186 kärnreaktorer och 19 är under byggnad men endast en urangruva (i Tjeckien).

 24. Jan-Erik S.

  GW #22:
  Till skillnad från UI är här ingen censur vad ämnet innehåller.
  Här kommer alla till tals.
  Inga personangrepp bara dvs personliga påhopp men diskutera gärna ämnet även om du har diametralt motsatt uppfattning än oss s.k. ”klimatrealister”.
  Du blir garanterat INTE cencurerad här.    

 25. latoba

  God fortsättning önskas alla här!
  Har ni läst dagens ledare i SvD?. Äntligen och  på bästa ledarplats! 

 26. latoba # 25

  Den här?
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ovantade-losningar-kan-vanta-runt-hornet_6733913.svd

 27. Jonny Fagerström

  #22 Gösta!
  ”Demonisering av fossilkraft”? Du får nog börja läsa TCS lite oftare.
  Läs alla de här inläggen till att börja med:
  https://www.klimatupplysningen.se/?s=skiffergas

 28. Peter Stilbs

  Labbibia #26 – jag läste den också. Ingerö är Bra. På övre baksidan av pappers-SvD aviserades i morgon ett inlägg  av en annan ledarskribent – om domedagsprofeter – ska bli intressant att titta på.

 29. Peter Stilbs

  Lite OT – men utsläppshandelsmarknaden tycks ha kollapsat – inga mer klipp för maffian…. ?

  http://pda.physorg.com/news/2011-12-european-carbon-annus-horribilis.html

 30. Ingemar Nordin

  Peter S #29,

  Jag får inte din länk att fungera.

  Handeln med utsläppsrättigheter har befunnit sig i fritt fall sedan i somras. Det var rekordlåga noteringar redan före Durban. Och nu är det nog slut på skojeriet.

  Undrar vad som hände med de rättigheter Sverige hade och som det diskuterades om huruvida de skulle säljas eller inte. Kanske har problemet försvunnit av sig självt 🙂

 31. Christer Löfström

  Gösta Wallin #22
  Jag delar din åsikt. Kärnkraftskramarna är lika stort problem som klimatstollarna.
  För att få tillbaka kärnkraften på dagordningen, efter att man 76 skapade kärnkrafttraumat (jag var där), har företrädare för svenskt näringsliv använt sig av ”klimathotet”.

  Bra böcker om energi av Daniel Yergin: 
  The Prize. The Epic Quest for Oil, Money & Power.(Pulitzer Prize) 
  The Quest. Energy Security, and the remaking of the Modern Word. (2011)

 32. Ingemar #30.
  Kopiera och klistra in länken istället för att klicka.

 33. Mittåt.  Det fungerar inte heller.  Fungerade för nån halvtimme sedan

 34. Peter Stilbs

  Ingemar och andra – jag tror de just nu har ”maintenance” någon timma.

  Prova detta original istället, kanske senare

  European carbon market suffers in annus horribilis

  Europe’s market in carbon emissions is hoping for outside help after a year in which prices slumped to record lows, savaging claims that trading in CO2 brakes the rise of dangerous greenhouse gases.

 35. pekke

  Länken fungerar inte ens om man går genom Google ?
  En annan länk som fungerar:
  http://www.france24.com/en/20111225-european-carbon-market-suffers-annus-horribilis

 36. Peter Stilbs

  pekke #35 – sanslöst att se bilden i lite större skala – hur aktivisterna bränner CO2-symbolen… tala om motsägelse. Hoppas den är gjord av koldioxidneutralt material …. 😉

  Det verkar annars vara samma artikel – och min länk i #34 funkar på en cachad kopia från tidigare i morse

 37. pekke

  Peter S.
  Miljö/klimataktivister verkar handla först och aldrig tänka efter vare sig före eller efter !

 38. pekke

  En glad nyhet för Gösta Wallin, men inte för ” Grön teknik ”- förespråkarna.
  Energiboom ger ny kraft åt USA
   

 39. pekke #38
  Go yankee, go, go, go
  🙂

 40. Nils

  Genomsnittlig skillnad mellan SE3 och SE4 i veckorna 48, 49, 50 och 51: 1,68 öre. Endast alarmister kan kalla detta för ”haveri”. Tom var priset rätt lågt, men det är aldrig svårt att få fart på bondehären som vill gå mot Danmark och genöppna Barsebäck, som har ett så underbart läge.

  Svenskar och i särdeleshet journalister, förstår inte hur produktion, transport och försäljning av el går för sig och det man inte förstår gör vred, men de nya elområden är inget det elaka Utland har gjort mot söta Sverige. De är priset för att vara med om att sälja sin el på en marknad.

  51 285,83 297,35
  50 313,60 319,88
  49 337,31 350,30
  48 328,85 365,39