Ett glatt budskap i juletid

Ett gammalt problem för filosofer och teologer är det så kallade Teodicé-problemet. Det handlar om att de monoteistiska religionerna lär ut att Gud är allsmäktig och allgod. Det man då frågar sig är hur kan en allsmäktig och allgod Gud tillåta att det finns så mycket ondska i världen. En lösning på detta problem föreslogs av filosofen och matematikern Gottfried Wilhelm Leibnitz som helt enkelt kom fram till att den värld vi lever i är den bästa av alla möjliga världar. Man skulle naturligtvis kunna önsketänka för att föreställa sig en bättre värld, men enligt Leibnitz så vore en sådan värld inte möjlig. (Det är t.ex. lätt att inse att om det inte funnes några rovdjur så skulle växtätarna bli så många så att de skulle dö av svält – och det vore ju inte mycket bättre 🙂

Det kan också vara värt att nämna att en annan filosof nämligen Voltaire inte tyckte att Leibnitz idé om att detta var den bästa av alla möjliga världar löste tepdicé-problemet. I romanen Candide så framför han åsikten att det borde ha varit möjligt att skapa en värld där sådana katastrofer som den jordbävning med åtföljande tsunami som förstörde Lissabon år 1755 inte hade inträffat.

Och med detta sagt så vill jag nu gratulera alla nu levande varelser på denna planet – vi lever alla vid en tid när jordens klimat är det bästa möjliga – hurra !!

Hur jag vet det? Jo, alla eventuelle klimatförändringar uppfattas som ett hot – och det måste väl innebära att det klimat vi nu har är det bästa möjliga! Kan vi önska oss ett gladare budskap så här i juletider?

Gläd er alla människor djur och växter som har lyckan att få leva just nu.  Och därmed vill jag önska alla läsare av TCS en god fortsättning på julen och Ett Gott Nytt År/ Sten Kaijser

P.S. Som många säkert vet så betyder evangelium ett glatt budskap så att detta inlägg skulle ha kunnat kallas ett julevangelium, men jag är rädd för att den rubriken skulle ha kunnat missförstås. D.S.

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas

  Det är t.ex. lätt att inse att om det inte funnes några rovdjur så skulle växtätarna bli så många så att de skulle dö av svält
   
  Om vi nu skall tänka oss ”den bästa av alla världar” så finns det inget som hindrar att växtätarna reglerar sin fortplantning så att de föder färre ungar när det börjar bli överbefolkning. Nog skulle en Gud som tyckte det var grymt med rovdjur kunnat fixa det.
   
  Sten tycks också i sin iver att vara ironisk missat att dagens klimat är bäst för oss därför att det är det vi anpassat oss till. Det är stabiliteten som är av värde, inte exakt hur klimatet råkar se ut.

 2. Du har så rätt Thomas – förändringar är alltid det vi är räddast för

  och ändå  vet vi att där  det inte sker förändringar brukar det konstigt nog bara bli sämre

 3. Bim

  Logiska slutsatser Sten Kaijser, i motsats till en del andra. Bra! 😀

 4. Thomas

  Sten #2
   
  ””I am persuaded to think that any climate change is bad because of the investments and adaptations that have been made by human beings and all of the things that support human existence upon this globe. Even minor fluctuations of climate could change the distribution of fish, … upset agriculture,…and inundate costal cities…… Such changes could occur at a faster rate perhaps than human society can evolve. ””
  – Fred Singer

 5. Heja Thomas, om du citerar Singer så kanske jag borde citera Hansen 🙂

 6. Sten Kaiser!
  Briljant filosoferande!
  Ett litet tillägg. I en föränderlig värld utvecklas människan. I ett statiskt paradis händer fan ingenting.

 7. Gunnar Strandell

  Ingvar Engelbrecht #6
  Det sanna statiska tillståndet är väl ett svart hål. Där står t.o.m klockorna stilla.

 8. Lite mindre av filosoferande och mer av vetenskap. ”Back radiation”, Nope.
  http://climate-change-theory.com/radiation.html

 9. #37 Gunnar.
  Lurigt det där. Det är ju samtidigt en fruktansvärd massa energi som störtar in i hålet
  🙂

 10. Tack för ditt evangelium Sten! Replikerna ovan illustrerar väl skillnaden mellan skeptiker/optimister och alarmister/pessimister

 11. Kom att tänka på en västgötahistoria: Under andra världskriget flög ett norskt flygplan in i Kinnekulles topp. Två Kinnekullebor förfasades över katastrofen de såg.
  ”Hade Gud velat att vi skulle flyga hade han skapt oss med vingar!”
  ”Ja, de hade ju vart en sketsak för Honom!”

 12. Lars Jonsson

  Tänk på vad vi i nordliga länder uppskattar som mest, årstidsväxlingar. Antagligen är det optimala för liv ett helt jämnt klimat, men den biologiska mångfalden är ett resultat som i stora drag handlar om att klimatet varierar  från en tidsålder till en annan.
  God Jul och tack för de filosofiska tankarna 

 13. Panta rei…..

 14. Peter Stilbs

  För några år sedan frågade jag en av Sveriges mest kända klimatforskare om varför det nuvarande klimatet skulle vara det optimala på Jorden. Svaret var automatiskt – att vi var anpassade till det nuvarande, och att varje förändring vore illa.

  Själv skulle jag uppskatta ett klart varmare klimat här.

  Fick annars en populärvetenskaplig tidning i julklapp. Givetvis full med sjunkande Tuvalu och utbredning av allehanda sjukdomar… Pga … Ni vet 

 15. Klimatförändringar är det normala. Perioder med stabilt klimat få och korta. Ironiskt nog har de senaste 15 åren, då klimathysterin nått sin höjdpunkt, varit en period av ovanligt stabilt klimat.
  Klimatförändringar är en av drivkrafterna bakom arternas utveckling. Klimatet förändras och arterna måste anpassa sig eller utvecklas, eller dö ut om de inte klarar förändringarna. 

 16. Thomas

  Lars #15, ”Klimatförändringar är en av drivkrafterna bakom arternas utveckling. Klimatet förändras och arterna måste anpassa sig eller utvecklas, eller dö ut om de inte klarar förändringarna”
   
  Dräm bara till med så mycket klimatförändringar att civilisationen kollapsar och folk får kämpa för överlevnaden i ruinerna och du lär få fart på evolutionen av människan. ”Survival of the fittest” kräver att stora grupper dör innan de hinner fortplanta sig, men själv föredrar jag att bo i ett land där de flesta överlever. Evolution är inget självändamål, den är resultatet av otaliga tragedier.
   
  Peter #14, om du ogillar kylan i Sverige kanske det vore bättre om du flyttade söderut snarare än att önska ”ideal” temperatur så här nära polen och därmed än varmare närmare ekvatorn där större delen av jordens befolkning bor.

 17. jensen

  OT
  Nu när året går mot sitt slut har jag en undran son ännu inte fått sitt svar.
  Tidigare under hösten kunde man i Sydsvenskan läsa en artikel med flera bilder på förväntansfulla åhörare till en konferens på Malmö Nya Stadion. Föreläsare skulle vara Al Gore och Hans Blix. Ämnet skulle vara de hotande klimatförändringarna.
  Priset för deltagande var 3500 åtminstone på VIP-plats. De intervjuade var spända på konferensen och tyckte det var fint att de var ditsända av verbörande myndighet eller organisation, ty själva skulle de aldrig haft råd.
  Jag kontaktade organisatören per E-mail och frågade om det fanns möjlighet med rabatt på priset för en privatperson, men fick aldrig svar,
  Dagarna efter den stort uppslagna konf. letade jag i såväl papperstidningen som i nättidningenefter nägon rapport över tilldragelsen. Inget att läsa någonstans under flera veckor.
  Jag ringde då upp någon redaktör på SDS och frågade ang. uppföljning i SDS. Han var medveten om att konferensen inte ytterligare hade nämnts i tidningen eftersom inget team hade skickats dit, vilket han beklagade. Han hade inga besked angående antal besökare, eller dessas uppfattning av konferensen. Ej heller om innehållet i sammankomsten, och sålunda inget om huvudtalarnas uppfattningar. eller resultatet av en ev, efterföljande frågestund.

  Är det någon som har information om ovanstående förbryllande stort uppslagna händelse undrar en vetgirig klimatintresserad.

 18. Thomas

  Undrar vad det kan komma sig att ”större delen av Jordens befolkning” bor nära ekvatorn, som du uttrycker det?

 19. Ottar

  jensen #17 Vad jag vet så bojkottar de flesta medier numera evenemang med Al Gore därför att mannen i fråga inte tillåter frågor från journalister. I varje fall inte frågor som han inte godkänt i förväg.

 20. AOH

  jensen #  17
   
  Jag hade detta på bevakning hos google –nyheter under ”al gore malmö”.
  Det blev inte mycket rapporterad så ämnet KLIMATFÖRÄNDRING  kanske inte var så intressant.
   
  Huvudsaken var väl att med skattemedel betalda specialgäster fick träffas under trevliga former med god mat och dryck.
   
   
  http://xn--malmmoderaterna-ctb.se/2011/10/03/obekvama-sanningar-m-al-gore-och-hans-blix/
   
   
  http://bambuser.com/channel/Plantagon/broadcast/2011629

 21. Ulrik

  jensen #17. Du bör fråga chefen för ledarredaktionen Heidi Avellan. Hon skulle enligt förhandsreklamen sitta i panelen. Men hon är ju så upphöjd så hon svarar nog inte på frågor från allmänheten.

 22. Peter Stilbs

  Labbibia #18, just det …

  I övrigt ser jag fram emot att se Human Planet, som jag köpte i julklapp till mog själv, på blueray. Den handlar om människor som anpassar sig till de mest skiftande förutsättningar. (BBC-serie).

  Vad som är så illa i dag är i botten korruption, där man söker få ”kompensation” för ”antropogena klimatförändringar” … 

 23. Stickan no1

  Frågan man ställer sig är hur mänskligheten skall ställa sig till nästa stora naturliga klimatförändring. Nästa istid. Skall vi bejaka den för den är naturlig eller försöka med geo-engineering för mänsklighetens bästa? 
  Och för de som säger att en istid kommer långsamt, lite lektyr i ämnet från en i övrigt AGW vänlig sida .
  ”Rapid Climate change”
  http://www.aip.org/history/climate/rapid.htm
  ”Greenland had sometimes warmed a shocking 7°C within a span of less than 50 years. For one group of American scientists on the ice in Greenland, the ”moment of truth” struck on a single day in midsummer 1992 as they analyzed a cylinder of ice, recently emerged from the drill hole, that came from the last years of the Younger Dryas. They saw an obvious change in the ice, visible within three snow layers, that is, scarcely three years! The team analyzing the ice was first excited, then sobered — their view of how climate could change had shifted irrevocably. The European team reported seeing a similar step within at most five years (later studies found a big temperature jump within a single year).”
  ”Ominously, in 1993 Dansgaard and his colleagues reported that rapid oscillations had been common during the last interglacial warm period: enormous spikes of cooling, like a 14-degree cold snap that had struck in the span of a decade and lasted 70 years.”
  Men författaren gör trots detta en ”Lindeman”. Allt beror på CO2.
   
   

 24. Sten Kaijser
  Eftersom skapelsen bygger på dualism d v s att varje företeelse har sin motpol, som t ex köld/värme, dag/natt, plus/minus, svart/vitt, glädje/sorg, moln/molnfritt, man/kvinna, ung/gammal, sommar/vinter m fl. Växterna suger in koldioxid och avger syre. Djur och människor gör precis motsatsen, andas in syre och avger koldioxid. Ett träds dualism är ovanjordsdelarna/grenarna och rotsystemet. Alltså måste motpolen till godhet som ju är ondska också finnas i skapelsen. Utan dualismen och därmed kontrasterna så hade livet på jorden blivit väldigt enformigt, kanske näst intill outhärdligt och i många fall inte ens fungerat.

 25. jensen

  Ottar, AOH, Ulrik

  Stort tack för informationen
  Tydligen hade det varit ett par hundra åhörare där.
  Gore harangerade ”MFF-stadion” under fniss av publiken. Berömde även det mycket framgångsrika MFF
  Så småningom visade han en massa katastrofbilder med hänvisning till AGW.
  Någon efterföljande diskussion har jag ej kunnat spåra upp.
  Publiken verkade mest imponerad av Gores sex tuffa livvakter.
  Betr. SDS verkar det vara pinsamt att inget uppföljande reportage kom till stånd. Spec. som chefredaktören var panelordförande.
  ”konferensen” gick nog med förlust för arrangören. För att inte tala om skattebetalarna

 26. För den som inte känner till dualismen till kompostering kan läsa om den här: http://www.fobo.se/artiklar/vaxtodling/odlingsmetodik/odlaren_jordisering_2011.pdf

 27. Ulrik

  jensen #25. SDS har varit pinsam länge. Man ligger helt i händerna på skrämselprofeterna. Med en chefredaktör som ställer upp med extraknäck som megafon åt Al Gore så törs nog ingen självständigt tänkande journalist anmäla avvikande mening.

   Men straffet kommer nu. Man tappar läsare som är trötta på indoktrinering. Måste spara 100 anställda. Tänk om det vore så väl, att det är riktiga och självständigt tänkande journalister som får vara kvar.

 28. Thomas #16: Brukar inte du klaga på att folk hävdar att du har påstått saker du inte har påstått? Och så gör du likadant själv?
  Koldioxid har aldrig gett upphov till några katastrofala klimatförändringar och kommer inte att göra det i framtiden heller.
  Darwin skrev förresten om ”survival of the fit”, inte ”… fittest”

 29. AGW = ’Medieval witch-hunters’: ’In the Dark Ages, before man enlightened himself,
  witches were frequently hunted & burned on the basis that they were causing climate change
  ”Cooking weather”
  http://www.abc.net.au/unleashed/3747368.html
   

 30. Koldioxiden är nog en tillgång för människan som kan utnyttjas till fördel i många processer,mer kunskap om denna gas behövs.
  ALI.K.
   

 31. ALI.K. #30
  Koldioxiden är nog en tillgång för människan som kan utnyttjas till fördel i många processer
   
  T ex så är koldioxiden också av stor betydelse när den frigörs nere i jorden och tillsammans med jordfuktigheten bildar kolsyra. Denna syra gör växtnäringsämnena mer lättlösliga och därmed tillgängliga för växternas rötter. Kolsyran bryter även ner bergarter och mineraler i jorden och som växterna sedan kan ta upp. Detta är troligen anledningen till att glasskärvor efter en längre tid i jorden ej har skarpa kanter. Vid kompostering och ytgödsling skickas koldioxiden direkt upp i lufthavet igen utan att dessförinnan ha gjort någon nytta i jorden. Vid kompostering rekommenderas man t o m att röra om i kompostmaterialet så att syret ännu lättare och snabbare kommer åt att oxidera det till koldioxid.