Stor uppgift för liten isbjörn

siku

Får jag presentera isbjörnsungen Siku. Han föddes på djurparken Skandinavisk Dyrepark i Danmark den 22 november 2011. Det visade sig att hans mamma inte hade någon mjölk att ge honom men djurparksföreståndaren Frank Vigh-Larsen adopterade då den lilla isbjörnsungen.

Men lilla Siku, vars namn betyder ”havsis” på grönländska, har fått en större uppgift än att bara visa upp sig på en djupark. Han skall vara ambassadör för sina vilda artfränder i Arktis. Enligt den senaste rapporten kommer isbjörnar i det vilda att vara utdöda om 40 år berättar Frank Vigh-Larsen i en intervju på Expressens hemsida. Då är havsisen borta i Arktis enligt djurparken och sambandet mellan havsisens utbredning och antalet isbjörnar är enkelt. Ingen is, inga isbjörnar.

Här är ett litet klipp från djurparkens hemsida:

.
Lilla Siku är omåttligt populär med klipp på YouTube, BBC samt en alldeles egen facebook-sida där ni kan gå in och adda honom om ni vill.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. latoba

  Sorgligt om stackars Siku bli ett medel för de AGW-troende. Inga isbjörnar om 40 år! Vem har sådana fakta? Isbjörnarna är ju enligt alla uppgifter en art som funnits i några hundratusen år med många värmeperioder säkert också isfria sådana.

 2. latoba, you can also add: … and independent evidence based observations indicate that polar bear numbers are increasing, endangering some human populations. From this time last year
  Harry Flaherty, chair of the Nunavut Wildlife Management Board in the capital of Iqaluit, says the polar bear population in the region, along the Davis Strait, has doubled during the past 10 years. He questions the official figures, which are based to a large extent on helicopter surveys.”
  “Scientists do a quick study one to two weeks in a helicopter, and don’t see all the polar bears. We’re getting totally different stories [about the bear numbers] on a daily basis from hunters and harvesters on the ground,” he says.
  http://www.examiner.com/seminole-county-environmental-news-in-orlando/canada-s-growing-polar-bear-population-becoming-a-problem-locals-say  

  Don’t worry Siku, once you get free of your Danish captors then you will have a free long life hunting white fluffy baby harp seals, other baby polar bears and maybe even humans, yum! , eller: mums! 

  😉  

 3. Slabadang

  Helt OT… eller?

  Politiseringen av allt fler delar av samhällskroppen är ju ett helvetes problem politker inte vill tala om av ganska enkla skäl. Vi har lärt oss att IPCCs uppgift inte var att sammanställa det klimatvetenskapliga läget utan att genom sin unika makt kunna styra klimatvetenskapen till de resultat som var förbeställda. När politiker själva kan beställa hur deras egen rådgivning skall formuleras och iklädas fasaden av att vara oberoende så har vi ett sjuhelevetes hot emot demokratin. När de dessutom eller av tvång lägger beslutsunderlagen ”offshore” bort från demokratisk insyn utanför de offentlighetsprinciper som gäller hemmavid (gäller bla Sverige England USA Tyskland mfl). IPCCc  lyder inte under de regler som gäller i de dominerande medlemstaterna och att tro att detta är en tillfällighet är att bära blöja.

  Nu har SVT valt att uppmärksamma det faktum att våra tingsrätter är politiserade genom nämndemannasystemet och först nu offentliggör amn undersökningar som genomförts allt sedan sjuttiotalet, Där det självklara problemet med politisering av rättsväsendet blir synligt.

  Det är knappast någon nyhet att rättsosökerheten kommer som ett brev på posten. Men varför väljer SVT som är sveriges starkaste parti att ta upp problemet just nu? Motivet är givet! Borgnäs är den som nu bestämt att frågan skall upp på dagordningen.Socialisterna har tappat majoriten i nämndemannaväldet och därför blir det i Borgnäs och SVTs ögon ett problem.

  Varför inte IPCC som är en vital rådgivare lyder under offentlighetsprincipen är en fråga SVT-partiet valt att inte göra till någon fråga bland alla andra de gömmer i den SVTideologiska partiska madrassen.Partiskhet och politisering ses bara som ett problem när de passar SVTs egen agenda.

  Är det inte konstigt att SVT kommenterat omständigheterna när deras egen styrelseorförande tillsattes:

  http://www.resume.se/nyheter/media/2011/11/25/brak-om-svts-nya-ordforande/

  Socialdemokraterna borde förmånsbeskattas för alla licenspengar som går till deras propaganda. Av alla politiserade missfoster är vår public service absolut värst.

 4. Jan E M

  Isbjörnen har släktskap med brunbjörnen. Den utvecklade sin möjlighet att leva i polarklimat under senaste istiden. Då fanns isbjörn ända nere i skåne.

  Om klimatet blir 2-3 grader varmare så är det sannolikt att isbjörnen kommer att dö ut i vilt tillstånd. Djuret har inte de fysiska förutsättningarna att överleva i det klimat som idag är Nordnorge.  Om c:a 50 år så har man enligt klimatforskarna det klimatet på Spetspergen. Skall djuret överleva i vilt tillstånd så krävs då att det stödutfodras sommartid på t ex Spetsbergen. När det är för varmt klarar inte isbjörnen av att jaga.

  Jag tycker det är vansinnigt att satsa en massa pengar på forskning kring isbjörnar när ändå alla inser att klimatet kommer att förändra sig så mycket att djuret kommer att dö ut i vilt tillstånd.

 5. Peter Stilbs

  Jan E M – nu skriver Du ideologiskt strunt igen – Isbjörnarna har funnits i mer än 150.000 år – och bara efter senaste istiden har det funnits flera värmeperioder väsentligt varmare än nu.

  Se ex

  http://www.pnas.org/content/107/11/5053

  eller Engelska Wikipedia ”ice bear”

 6. Lena Krantz

  Jan E M # 4

  Nu är ju inte jag av den uppfattningen att temperaturstigningen är linjär, framför allt inte i Arktis. Enligt de mätningar (alltså inte rekonstruktioner) man har gjort på ex Grönland finns det stora naturliga fluktuationer. Om de följer samma mönster som man kan se historiskt kommer det en period med ett kallare klimat än det vi har sett de senaste 30 åren.

  Det är bara att hoppas att det blir så.

  För övrigt överlevde isbjörnen ett betydligt varmare klimat under klimatoptimet i vår mellanistid samt att förra mellanistiden var ännu varmare. Därmed inte sagt att de inte hade problem men de överlevde uppenbarligen.

          

 7. Helge

  Jan E M #4

  Nu har du lyckats stärka mina fördomar, allt för ofta gör AGWare uttalanden som visar att de är dåligt pålästa, har svårt att ta till sig fakta och har svårt att se samband som är indirekta. Jag har alltid undrat om det är jag som är fördomsfull, men jag börjar förstå att alarmister helt enkelt drivs av andra krafter än den om att finna ut verkligheten. Verkligheten är för dessa rätt ointressant.

  Visst påverkas populationen av klimatet, men de lär inte utrotas av klimatet.  

 8. Jan E M

  Peter Stilbs #5

  Enligt länken som du hänvisade till så var det för c:a 130 000 år sedan som isbjörnen började utvecklas från brunbjörnen. Polaregenskaperna hade den inte från början utan har utvecklats med tiden.

 9. Peter Stilbs

  Jan E M #8 – som jag läser Abstractet så står det att de har analyserat ett 130.000 år gammalt käkben på DNA (det äldsta man hittat), och att isbjörnarna mycket tidigt var assimilerade i Arktis.

  Var hittar Du Dina uppgifter ?

  De kan alltså ha funnits mycket längre än före den senaste istidens början – och definitivt har de överlevt väsentligt varmare klimat än det nuvarande under de senaste 10000 åren.

 10. Jan E M

  Lena Krantz #6

  Under den förra mellanistiden så hade inte isbjörnen utvecklat de egenskaper för köld som de har idag. Om klimatet förändras så förändras isbjörnarnas utbredningsområde. För 8-10 000 år sedan försvann de från Skandinavien.
  Att djurslag dör ut p g a klimatförändringar har hänt många gånger i jordens historia. Om c:a 50 år bedömer klimatforskarna att klimatet på Spetsbergen kommer att vara som Nordnorge när isbjörnarna försvann därifrån. Om det inträffar så är det sannolikt att isbjörnarna dör ut.

 11. Jan E M

  Peter Stilbs #8

  Om det var varmare vid Aktis före senaste istiden så var isbjörnarna då assimilerade till den temperatur som rådde då. Arten har utvecklats under de senaste 100 000 åren.

 12. Jan E M

  Helge #7

  Det är bara ett konstaterande.

  Om uppvärmningen i Arktis fortsätter i samma takt som den gjort under de senaste 50 åren så kommer inte isbjörnarna att överleva i vilt tillstånd.
  Deras stora kroppssvolyn och den välisolerade pälsen gör att de dör av för hög kroppstemperatur om de jagar föda för länge när det är varmt.

  Det är väl för ingen superkatstof om isbjörnarna skulle dö ut?

 13. Lena Krantz

  Jan E M # 10

  Det är uppenbarligen något du har missat vad gäller temperaturutvecklingen i Arktis.

  Här ser du de naturliga fluktuationer som jag lyfter fram:

  http://www.dmi.dk/dmi/index/klima/klimaet_indtil_nu/temperaturen_i_groenland.htm

  Detta är alltså inte rekonstruktioner utan verkliga mätningar. DMI är danska motsvarigheten till SMHI.

             

 14. Thomas

  Peter #9, de säger om detta 130,000 år gamla käkben ”We show that the phylogenetic position of the ancient polar bear lies almost directly at the branching point between polar bears and brown bears”, dvs arten bör vara ungefär 130,000 år, inte mer än 150,000 gammal. Då talar vi dock om tidpunkten när is- och brunbjörnen separerade, inte att dåtidens isbjörnar nödvändigtvis var lika specialiserade som dagens.
   
  Istället för att förneka att isbjörnen ligger illa till vore det kanske bättre med Jans mer cyniska åsikt att det inte spelar någon större roll om den dör ut.

 15. Håkan Sjögren

  Jan E M # 10 : Vad bygger ”klimatforskarna sina fantasier på? Antagligen på gissningen att koldioxiden är en så kallad ”växthusgas” som är ett begrepp, som  finns i ”klimatforskarnas”våta drömmar och inte i verkligheten. Om 50 år är vi troligen på väg in i en liten istid, så faran för isbjörnarna på grund av klimatet är helt obefogad. Trots hela tiden ökande utsläpp av koldioxid har ju ökningen av den globala medeltemperaturen avstannat. Mvh, Håkan. 

 16. Thomas

  Lena #13, det där är temperatur på Grönland, inte över hela Arktis. Ser man på en rekonstruktion över Arktis is blir bilden en annan:
  http://www.skepticalscience.com/Arctic-sea-ice-hockey-stick-melt-unprecedented-in-last-1450-years.html
   

 17. Lena Krantz

  Thomas # 16

  Jag vet, men när de verkliga mätningarna är så entydliga trots sin geografiska begränsning föredrar jag att skeptiskt avvakta tills det börjar finnas resultat baserade på verkliga mätningar även i andra områden. Jag menar nu om/när vi får en period med ett något kallare klimat i Arktis.

  Rekonstruktioner är ändå rekonstruktioner och jag tror knappast att den omvända hockeyklubban du lyfter fram är den sista.

      

 18. Jan E M och Thomas,

  Om ni nu skulle ha rätt och brun- och isbjörnen separarade relativt sent och isbjörnen ”utvecklade” sin förmåga att tåla kyla förhållandevis snabbt, varför skulle då inte isbjörnen återigen kunna anpassa sig till ett nytt klimat.

  Eller har hela världen ”utvecklats” (mina citationstecken handlar om att termen verkligen kan diskuteras och används förenklat av vissa) fram till ett optimum idag, som är kronan på verket och absolut inte får rubbas? Det vore ju konstigt, eftersom evolutionen enligt teorierna inte har något syfte eller något mål, varför inget tillstånd kan karakteriseras som bättre än ett annat?

  Så varför kan inte isbjörnen få fortsätta utvecklas? Varför skulle den plötsligt inte klara av det nu? Och om den klarar det, varför skulle det vara sämre än status quo? 

 19. Jan E M

  Lena Krantz #13

  Länken visar inte så mycket. Under den tid det blivit ungefär 1 grad varmare i Köpenhamn och Torshamn så har det blivit 1,5-2 grader varmare på västra Grönland. Lite för litet geografiskt område för att dra någon slutsats.

 20. Bäckström

  Thomas #16
  Wow!
  Den felvända hockeyklubban var ju i klass med originalet!
  Intressant att rekonstruktionen tycks visa att det skulle vara som mest isutbredning under 1200-1300-talet, alltså i princip under peaken av den förmodade ”medeltida värmeperioden? Dessutom ska isutbredningen ha minskat under ”Den lilla istiden”?

  Jaha… ähmm… dom kanske har vänt på några av graferna upp och ner (som man ju lyckades göra i någon av de tidigare rekonstruktionerna)?

  Här är länken till studien för den intresserade:
  http://www.nature.com/nature/journal/v479/n7374/full/nature10581.html

   

 21. Helge

  Jan E M #12

  Du glömmer en del fakta, som att att Nordpolen varit så gott som isfri kanske 7 ggr sen senaste istidens slut, att olika populationer av isbjörnen är olika beroende av havsis, isbjörnen jagar gärna på land. Att ingen vet hur klimatet ser ut om 50 år, att ……

  Och sist men inte minst, så får vi acceptera att större delen av alla klimatförändringar i alla tider har varit och är något naturligt som livet har anpassat sig till, klimatförändringar gynnar en del, hämmar andra arter.

  Utan klimatförändringar skulle jorden vara en helt annan plats än den är idag.

 22. Jan E M

  Thomas #15

  Du borde väl inse att det är för sent att göra åtgärder för att isbjörnen skall överleva i vilt tillstånd?

  Det är ju bara en tidsfråga innan polarisen sommartid har smält bort. Då är frågan hur länge klimatet kommer att vara tillräckligt kallt så att isbjörnarna sommartid kan överleva på Spetsbergen.

  Jag tycker inte att det är cyniskt att inse att isbjörnarna kommer att dö ut. Jag tycker det är tråkigt att det blir så, men det är inte någon jättekatastrof.

 23. Jan E M

  Helge #21

  Jag vet att isbjörnar kan jag på land. Isbjörnar som lever sommartid i norra Kanada svälter om det är varmt. De orkar inte jaga i värmen.

  Om klimatförändringen hade varit långsammare så hade isbjörnarna kunnat anpassa sig. Efter ett antal generationer ha lägre kroppsvikt och bättre möjligheter att kyla kroppen.

 24. Jan E M

  Mikael #18

  Det är ju lite svårt att tro att isbjörnen på 100 år skall kunna anpassa sig till ett nyt klimat. Det tog 10 000-tals år för isbjörnen att utvecklas från brunbjörnen till den björn den är idag.

  Det är bara att inse att isbjörnen kommer att dö ut. Sedan får väl var och en tycka om det är en katastrof eller inte.

 25. Lena Krantz

  Jan E M # 19

  Ja nu var de ju de naturliga cyklerna jag ville få dig uppmärksam på men du duckade bara.

  Det är ett förhållandevis litet område men jag hittade Svalbard också:

  http://met.no/Svalbard+lufthavn+p%C3%A5+Spitsbergen.9UFRHWYI.ips

             

 26. Peter F

  http://www.bt.se/ledare/kronikorer/sibirien-lar-oss-om-klimatet(360975).gm

 27. Peter Stilbs

  Senaste numret av Illustrerad Vetenskap har en artikel om djur som dog ut på norra halvklotet under senaste istiden. Har inte hunnit läsa den ordentligt.

 28. Helge

  Jan E M
  Du bara plockar ”russin” som vanligt. Vilket djur jagar i hettan? Även Lejon svälter när det är för varmt.

  Och som sagt det är inte på något vis ovanligt varmt idag. Isbjörnen har överlevt betydligt varmare klimat. Vad som händer de närmaste 50-100 åren med klimatet vet ingen, datormodeller som hittills alltid haft fel kan man inte lita på. 

 29. Jan E M

  Att bara ta mindre geografiska områden får stora naturliga variationer. Om man tar mellansverige så är det stor skillnad mellan den här vintern och förra.

  En sak har alla temperturserier gemensamt och det är att det senaste årtiondet varit det varmaste. Det är ingen nyhet. Vid Arktis så har temperaturen ökat snabbare än i övriga världen.

  Det finns inget som för närvarande säger att temperaturökningen vid Arktis skulle minska. Då är det bara att inse att klimatet vid Arktis kommer att förändras så mycket att isbjörnarna sannolikt kommer att dö ut. Om det är så att klimatförändringarna beror på den ökade koldioxidhalten, så är det för sent att göra något nu för att kunna rädda isbjörnarna i vilt tillstånd.

 30. Jan E M

  Helge #28

  Det är ett önsktänkande att isbjörnen kan överleva om klimatet blir varmare.
  Det har tagit 10 000-tals år för isbjörnen att uvecklas för att klara Arktis kyla. Att den på 100 år skulle kunna anpassas till et varmare klimat verkar orimligt.

 31. Peter F # 26

  Mycket intressant. Tack för länken!

   

 32. Thomas

  Bäckström, det är i och för sig inte oväntat om medeltida värmeperioden och lilla istiden bara var regionala förändringar. Värmen flyttade ned till Europa och då vart Arktis kallare.
   
  Helge #21 vad har du för källa på det där med den nästan isfria Arktis?

 33. Peter Stilbs

  Thomas #32 – vad Du hittar på…

 34. Ingemar Nordin

  Peter F #26,

  Tack för länken. Den visar klart och tydligt att isbjörnar inte bör bo i städer! 🙂

  Medeltemperaturen i de sibiriska städerna är nu för tiden flera grader högre än på 30-talet på grund av den ökade värmeutvecklingen från industri, uppvärmning och trafik. Medeltemperaturen i Bratsk ökade med tre grader på grund av en ny cellulosafabrik. …

  Men vad visar temperaturstatistiken för de fortfarande fungerande lantliga mätstationerna? Det finns en sådan längre norrut längs floden Lena, vid Dzardzan. Den visar att 30-talet var varmare än nutiden.

  http://www.bt.se/ledare/kronikorer/sibirien-lar-oss-om-klimatet%28360975%29.gm

 35. pekke

  Thomas #32
  http://adsabs.harvard.edu/abs/2007AGUFMPP11A0203F
   
  http://adsabs.harvard.edu/abs/2008AGUFM.C41B0511G
   
  Finns nog ännu mer i den här listan:
  http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-abs_connect?bibcode=2007AGUFMPP11A0203F&return_req=no_params&selfeedback=1&use_title=YES&use_kwds=YES&return_req=feedback

 36. Thomas

  pekke #35 det första länken är en rent lokal studie vid Grönland, och du vet vad jag anser om sådana. Den andra skulle varit mer relevant om du hänvisat till deras publicerade artikel snarare än ett konferensbidrag:
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379110001691
  Denna har citerats här, i en artikel som är tänkt som en översikt av ämnet. Jag skallläsa den när jag får tid:
   
  http://www.tos.org/oceanography/archive/24-3_oregan.pdf
   
  Det finns fortfarande många frågetecken, så jag undrar fortfarande vad Helges tvärsäkra påstående har för grund.

 37. Lena Huldén

  Isbjörnen som art anses gå tillbaka till mitten av pleistocen, 400 000-300 000 år sedan. Se exempelvis:
  Harington, C. R. 2008. The evolution of arctic marine mammals. Ecological Applications 18:S23–S40.
  Talbot, S.-L., and G. F. Shields. 1996. A phylogeny of bears (Ursidae) inferred from complete sequences of three mitochondrial genes. Molecular Phylogenetics and Evolution 5:567–575.
  Kurtén, B. 1964. The evolution of the polar bear: Ursus maritimus Phipps. Acta Zoologica Fennica 108:1–30.
  Den har således överlevt varmare perioder. Den har dessutom inte haft några som helst större problem att anpassa sig till avstjälpningsplatser. Ju mera människon utnyttjar resurser i Arktis, desto mera avstjälpningsplatser.
  Isbjörnen har dessutom förutsättningar att gå i ide. Den kunde således anpassa sig till att sova på sommaren och jaga på vintern. 

 38. Ingemar Nordin

  Jan EM #12,

  Deras stora kroppssvolyn och den välisolerade pälsen gör att de dör av för hög kroppstemperatur om de jagar föda för länge när det är varmt.

  Du är för rolig. Jag är visserligen ingen isbjörnsexpert. Men jag känner igen en skröna när jag ser en. 🙂

 39. Helge

  #36 Tomas
  Tvärsäker brukar jag aldrig vara, men det vore märkligt om arktis is inte varierade när hela världens klimat i övrigt har varierat. Medeltidens värme har bekräftats i oberoende studier ha funnits i Canada, Kina och Sydamerika, så man kan misstänka att även Arktis var påverkat. Under Atlantisk tid var det 3 grader varmare än idag i bl.a Skandinavien under ca 3000 år, vore märkligt om det inte påverkade Arktis.
  Här är en källa på att isen varierat i arktis: http://www.physorg.com/news/2011-08-large-variations-arctic-sea-ice.html
   

 40. Thomas

  Helge #39, den där länken är om samma artikel som pekke tog upp. Notera speciellt: ”Our studies also show that when the ice disappears in one area, it may accumulate in another. We have discovered this by comparing our results with observations from northern Canada. While the amount of sea ice decreased in northern Greenland, it increased in Canada.”

 41. Jan E M

  Ingemar Nordin #38

  Det jag kan om vilda djur har jag lärt mig genom mitt intresse för jakt.

  Till en viss gräns anpassar sig djur efter klimatet som råder. T ex så är älgarna större i Norrland än i södra Sverige.

  Att pälsdjur som björnar kan ha svårt med värmen kan man förstå. Pälsdjur svettas inte utan det är flämtande och kylförluster genom trampdynor som gör att de kan få ner sin temperatur om de blir för varma. Korta bad och torkning kan också hjälpa till att bli av med överskottsvärme. En isbjörn som har päls på tramdynorna, en liten käft i förhållande till kroppsstorleken och en ovanligt värmeisolerande päls har mycket mindre möjligheter att göra sig av med överskottsvärme än t ex brunbjörnar. Det är verkligen ingen skröna att isbjörnar inte skulle överleva i nordnorskt klimat p g a att de skulle inte orka att jaga tillräckligt när det är varmt.

  När det gäller den svenska faunan så kommer den att förändras varefter klimatet förändras. Älgarna kommer att försvinna från södra Sverige och det blir mer av hjort och rådjur som är mer avpassade för det klimat vi kommer att ha i framtiden. Rådjuren kommer att kunna sprida sig ända upp till övre Norrland.

 42. Helge

  Tomas #40
  Har du någon källa som visar att Arktis is inte har varierat?
   

 43. Jan E M

  Thomas och Helge!

  Det finns ingen population av isbjörn där klimatet är 3 grader varmare än vad det är på Spetsbergen idag. Isbjörnarna skulle aldrig överleva i det klimatet, därför är det osannolikt att det varit så varmt efter istiden.

  Det är bara att inse att isbjörnarna kommer att dö ut. Det är för sent att stoppa uppvärmningen nu om syftet är att rädda isbjörnsstammen.

  Att världen kommer att klara sig utan isbjörnar betvivlar jag inte, utan det är snarare vad som mer kommer att hända när klimatet blir varmare som är oroande.

 44. pekke

  Från SNF:s klimatguide !
   
  Sida 7 ( 9 i pdf )
   
  ” I Sverige har klimatet varierat en hel del sedan istiden.
  Direkt efter istiden var klimatet som allra varmast.
  Somrarna var flera grader varmare än idag och tall, gran
  och björk växte långt upp i fjällen. Även ädla lövträd: ek,
  hassel, alm, lind och klibbal växte på nivåer där enbart
  fjällbjörk växer idag. Sedan den tiden har klimatet blivit allt
  kallare och det var som kallast för ungefär hundra år sedan.
  1930-talet var ett varmt decennium, sedan blev det åter
  något kallare innan uppvärmningen satte fart på 1980-
  talet. ”
   
  http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/medlem/handledning_naturguider_klimatguidning.pd
   

 45. Ingemar Nordin

  Jan EM #41,

  Om du funderar lite så tror jag att du inser att ett ev. utdöende inte har med isbjörnarnas kroppstemperatur att göra. Däremot är de specialiserade på säljakt på is …

  Nu verkar det dock som om isbjörnar överlevt tidigare värmeperioder – både 30-talets värme och medeltidsvärmen – så de är nog mer seglivade och smartare än vad du verkar tro. Med dagens istäcke över Arktis har de tydligen klarat sig ganska bra eftersom det finns fler isbjörnar under 2000-talet än på 50- och 60-talen, trots att temperaturerna är högre.

  Isbjörnshypen är bara just en hype utan vetenskaplig grund. Enda syftet är att WWF skall kunna dra in mera pengar.

 46. Helge

  Jan E M #43
  Du kan sova lugnt, ingen vet om det blir varmare eller kallare de närmsta 50 åren, det man inte vet ska man inte oroa sig för. Och jag tror nog vi grejar det oavsett hur det blir. Är mer orolig över annat i vår värld.

  Däremot kan man planera för båda scenarier, dvs ev blir det varmare, ev blir det kallare.

 47. L

  Jan E M, isbjörnarna kan gå i ide när det blir för varmt och dom kan leva upp till ett år på det fett dom har. Dom kan dessutom käka nästan vad som helst, från småfåglar till bär, dock inte fisk(!). Så om somrarna blir varmare lär dom knappast dö ut, inte ens om alla sälar skulle dö ut…

 48. magnus

  L

  Hej alla isbjörnsexperter. Kan ni svara på den här frågan:

  Hur väl kan isbjörnen konkurrera med brunbjörnarn/Grizzlybjörnar Kodiakbjörnar etc i ett klimat där deras främsta konkurrensfördel har gått och blivit ett handikapp?

  Självklart kan isbjörnen överleva i ett varmare klimat. Man hade ju en på Kolmårdes djurpark under många år.

  Men den såg inte  vidare konkurrenskraftig ut ….

   

 49. magnus

  Helge

  det man inte vet ska man inte oroa sig för  

  Och om man inte heller lyssnar på någon så behöver man ju inte någonsin få veta något. 

  🙂 

 50. L

  magnus, hur varmt tror du egentligen Arktis blir om 40 år? 

 51. magnus

  Ingemar N

  Om du funderar lite så tror jag att du inser att ett ev. utdöende inte har med isbjörnarnas kroppstemperatur att göra. Däremot är de specialiserade på säljakt på is …  

  Som de klarar av eftersom de är så välisolerade. Vlket gör att de bibehåller sin kroppstemperatur 

 52. Thomas

  Magnus #48, det finns ju alltid plan B för isbjörnarna:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Grizzly%E2%80%93polar_bear_hybrid
   

 53. magnus

  Det kommer nog fortfarande att vara skitkallt. Men kanske inte lika skitkallt som isbjörnarna skulle vilja.

  Tror du å andra sidan att ” …gå i ide när det blir för varmt och dom kan leva upp till ett år på det fett dom har”

  är ett recept för långsiktig överlevnad? 

 54. magnus

  Men det är kul att se med vilken självsäkerhet folk som inte är klimatexperter kan gå till att inte vara isbjörnsexperter och uttala sig med samma självklarhet 🙂

 55. L

  magnus #53, brunbjörnarna har väl gått i ide ganska länge och isbjörnar gör det redan på vissa platser. Dom kan ju byta ide med varandra i framtiden…

 56. L

  magnus, tycker du inte att det är roligare när alarmister påstår saker dom inte vet, än när skeptiker inte tror dom..?

 57. magnus

  Förutsättningen för att gå i ide är ju att man klarar av att äta sig fet någon gång under året. 

 58. Gunnar Strandell

  magnus #54
  Tänkvärt inlägg. Jag hoppas att WWF läser det.
  De har ju dessutom stuckit ut hakan och garanterar isbjörnarnas fortlevnad så länge det droppar in månatlliga donationer från de isbjörnsfaddrar man mobiliserat.

  De kan tydligen kontrollera både klimatet och isbjörnarna.

  För det är väl inte så att vi kan misstro WWF! 😉

 59. magnus

  Jag tycker det är roligare när folk som profilerar sig som det sunda förnuftets sista bastion berättar sagor om hur Sverige kommer att förvandlas till Nordkorea ifall vi inte gör som dom säger 🙂
    

 60. magnus

  Gunnar Strandell

  Hur kommer det sig frälsningen för hela Sverige är att ombilda skola vård och omsorg till vinstdrivande enheter, medan miljörörelsen tvärtom ofelbart kommer att korrumperas ifall de försöker dra in pengar med affärsmässiga metoder?

 61. Gunnar Strandell

  Det kanske är synd om isbjörnarna, men klimatförändringar kan gynnar andra djur:

  http://news.brown.edu/pressreleases/2011/12/mammal

   

 62. Gunnar Strandell

  magnus #60
  Jag påstår inte att WWF är korrupt eller beter sig oetiskt, men vidhåller att de bett om livslånga månadsinbetalningar via autogiro för att rädda isbjörnarna.
   
  Det är faktiskt du och Jan EM och som antyder oegentligheter genom att påstå att isbjörnarna ändå är hotade och med säkerhet kommer at gå under.

  Rikta er omsorg och eventuella klagomål till WWF, tack.
  Eller skicka dem mera pengar om ni anser att det hjälper.

 63. magnus

  Gunnar Strandell

  Varför är det synd om isbjörnarna menar du?

  Gå genast tillbaka till punkt #46 och stå över ett kast 🙂

   

 64. L

  Det är mer synd om internet-troll som kan försvinna på en sekund…

 65. Johan E

  Helge #28

  Oberoende av hur varmt eller kallt det är gör isbjörnarna bara kortare ruscher. De blir lätt för varma, och det märks. De blir då litet rödbrusiga, a la den ljusröda pantern.

 66. magnus

  L

  Bland tomtar och troll:-) 

 67. Gunnar Strandell

  magnus #63
  Jag tycker inte att det är synd om vare sig isbjörnar eller troll!

  Däremot tvingas jag överse med din syn på WWF:s drag som en bra affärside. Men jag börjar vänja mig vid att begreppet förädlingsvärde är okänt i en del kretsar.

 68. Johan E

  Lena #25
  Väderstationen i Svalbard ligger 20 meter utanför flygplatsens start- och landningsbana. När vinden och flygplanens avgaser samverkar måste väderstationen registrera otroliga data. Är de så otroliga att de omedelbart registreras som outliers? Hur registreras gränsfall? Vad gör man då avgaserna först förs med vinden upp mot bergen för att sedan vid ett vindskifte någon timme senare komma tillbaka?

  Lena, nu väntar jag mig inte att du skall kunna svara på de här frågorna. Men de kan vara av allmänt intresse och jag hittar tyvärr inte svaren på eKlima.

  Ytterligare: Både temperaturen och koldioxidhalten är sågbettstandat stigande, men den ena sjunker när den andra stiger. Det här kan man tolka så, att vi först har stigande temperaturer och sedan, med en viss tidsförskjutning, stigande koldioxidhalter. Alltså kan vi se precis samma (fraktal)mönster som vi ser på tidsskalan 10000 år; först stiger temperaturen, sedan 200 – 1000 år senare stiger koldioxidhalten.
  En pikant detalj? 

 69. Bim

  Vad ni tjatar om att isbjörnarna skall svälta ihjäl.
  De kommer att utvecklas precis som vi gjort och fixa konserver och djupfryst käk.
  Frys har de ju redan uppe på grönländska högplatån. De kanske till och med kan sälja käk till  de slöa brunbjörnarna som sover bort halva året.
  Tror jag i alla fall. Fast jag är ju optimist.

  Då tycker jag att Rockis och Wijkan ligger risigare till. Hur skall det gå för dom när den globala uppvärmningen fått klotet att bli färdigvärmt och börjar kallna igen.
   Skall dom börja tjata om AGC (antropogen global cooooling) då, kanske?
  Fast det sköter väl Al Gore och Pachauri om skulle jag tro. Skulle inte förvåna mig om dom fick Nobels Ispris då.
  Nu orkar jag inte mer…

 70. Sommaristäcket i Arktis kommer med nuvarande trend att vara borta någon gång strax före 2100. Trenden kan dock vända när som helst, när de faktorer som ligger bakom vänder. Faktiskt så har koldioxidutsläpp mycket lite eller ingenting med saken att göra. Molnighet, vindar, strömmar och eventuellt sotpartiklar som förs med vindarna från Asien är huvudorsakerna.
  Försvinnandet, om det någonsin kommer, gäller dock bara sommaristäcket. De andra årstiderna kommer det under tusentals år framöver att vara för kallt för att det inte ska finna havsis. Om nu isbjörnarna inte kan jaga säl utan att det finns havsis, behöver de på något sätt överleva sommarmånaderna för att överleva som art. Förmodligen har de överlevt flera perioder med litet eller inget sommaristäcke i Arktis redan.
  Som vanligt försöker de klimathotstroende göra just denna period unik, då saker ska hända som inte var i närheten av att hända under tidigare perioder med hög koldioxidhalt och/eller varmt, globalt klimat. Exemplen är många, till exempel de påstådda, snara försvinnandena av isbjörnar och korallrev.

 71. hahn

  Jan E M.
  Reality check in progres……..
  Temperaturen har stigit 0,7 – 1 grad och stått still de senaste 12 – 13 åren. Arter som dör ut av detta har nog varit utdöda sedan mycket länge vid det här laget.

 72. Johan E # 68

  Jag har snurrat runt en del på den norska sajten nu och det är rätt märkligt, en del av de norrliggande uppvisar inte alls den uppvärmningstrenden som man talar om, tvärtom.

  Nåja, det här är en del i det som jag har påtalat hela tiden. Vi lever i en varm period men hur mycket som är naturlig och hur stor del som vi människor står för kan inte anses vara fullt klartlagt. Det är i alla fall min uppfattning.

         

 73. Enso över Jordens strömmar är nu intreessanta,södra Östersjö delen
  mot Finland och Baltikum ligger i en värmeö f.n.
  Nordväst Afrika har kalla Atlantströmmar ,Amerikanska västsidan
  har kalla strömmar ner mot Mexico.
  Värmeöar västra Island mot östra Grönland,medan Grönlands väst-
  sida har kalla strömmar,relativt varma öar kring Nord Norge mot den
  Ryska nordvästsidan.
  Nån form av blockering  Polarströmmmar har uppstått,frågan hur
  länge den varar.
  Globalt är kallare strömmar är i utökande,blir intressant att följa.
  ALI.K.

 74. Sveriges sydöstra och östra delar upp mot södra Norrlandskusten får en ’tipping point’ med värme,hur länge detta varar får vi se.

  ALI.K.

 75. Johan E

  Lena Krantz #72

  Gå över gränsen till väderstationen i Sodankylä, Finland.  Den har alltid varit ute på landsbygden, ostörd av stads- och industrialiseringseffekter. Den visar inte heller någon uppvärmningstrend. Men enligt IPCC temperaturkartor ligger den i ett område med den häftigaste uppvärmningen. Märkligt.

  Det är för mig obegripligt hur man skulle kunna skilja mellan mänsklig påverkan och naturlig påverkan. Andelarna varierar väl dessutom över tid? Innan vi steg in i bilden var åtminstone vår andel av orsakerna till klimatförändringarna 0%. 

 76. tty

  Nu är det ju faktiskt så att de flesta isbjörnar lever i områden där havet är isfritt sommartid och där de måste ”gå iland” över sommaren (t ex Svalbard, Davis sound, Hudson bay, Alaska) och det har de klarat i årtusenden.
  Isbjörnen är därför anpassad att klara en lång svältperiod under sommaren och befinner sig då i ett tillstånd som brukar kallas för ”walking hibernation”.
  Dock finns det naturligtvis gränser för hur lång isfri period de klarar av. De isbjörnar som ingår i James Bay-populationen i södra Hudson Bay och de som förr fanns på St Lawrenceön i Berings sund, platser där havet är isfritt ca 5 månader befinner sig troligen vid den gränsen. Björnarna på St Lawrence-ön utrotades f ö av människan, inte av klimatet.

 77. Jan E M

  tty #76

  God morgon

  Du verkar vara en av de få som skriver här som har någon kunskap om isbjörnar.

  I Kanada så stödutfodrar de isbjörnarna de år när Hudson Bay är isfri för länge. I alla fall så förekommer det vid Churcill i Manitoba där val- och isbjörnsturism numera är den största näringsgrenen.

  När isbjörnarna är i land sommartid så äter de inte annat än någon enstaka smågnagare eller annat smådjur de kommer åt utan att behöva jaga. De ger sig inte på stora djur som kan göra motstånd när det är varmt, för då kan ansträngningen göra att dör av värmeslag. Varmt för isbjörn är plusgrader.

 78. Jan E M

  Gunnar Strandell #62

  Jag tycker också det är oetiskt av WWF att påstå att ett bidrag till dem kan hjälpa till att rädda isbjörnarna. Min uppfattning är att det är för sent. Isbjörnarna kommer att dö ut i vilt tillstånd om inte massiv stödutfodring kommer att göras sommartid. Men den utodringen behöver inte starta förrän om 40-50 år om det anses räcka med en stam på 5000 djur.

  Vill man göra något för isbjörnarna så är det bättre att satsa på aktier i forskning eller produktion av nästan koldioxidfri elkraft som kärnkraft eller vindkraft. Där gör pengarna mer nytta än att skänka dem till WWF. Med satsningar på koldioxidfri elproduktion så dröjer det längre innan isbjörnarna behöver stödutfodras. Satsningarna ger bäst resultat i länder med höga elpriser.

 79. Ulrik

  Jag bryr mig egentligen inte om isbjörnarna. De får klara sig själva som alla djur alltid måst göra.

  Det som retar mig är WWFs oförskämda tiggerier som behövs för att högavlöna sin självutnämnda ledningsorganisation och att media och regeringar lägger sig platt för detta. Är det för att man lyckats dupera höjdare som stödpersoner?

  Om nu val- och isbjörnsturism blivit största näringsgren vid Churchill i Manitoba så är det självklart att man stödutfordrar djuren så att turisterna på nära håll och säkert får valuta för sina pengar.

 80. Jan E M

  Ulrik #79

  I Churchill har stödutfodring till isbjörnar bara förekommit de år då isen varit borta extremt länge.

  Det är bara att konstatera att det allt varmare klimatet kommer att göra att isbjörnarna kommer att dö ut.

 81. tty

  Jan E M #78

  Det fanns isbjörnar på Svalbard under den förra mellanistiden då temperaturerna i Arktis var 5-10 grader högre än nu.

   

 82. L

  Jan E M, du har nu upprepat minst 20 gånger att isbjörnarna kommer att dö ut i mitten av seklet och från början hävdade du att det sker oavsett om vi slutar släppa ut koldioxid idag. Nu säger du att minskade utsläpp gör att isbjörnarna lever längre. Du måste ha helt unika kunskaper om både växthuseffekten och isbjörnar.

 83. Lena Krantz

  Johan E # 75

  Hur hittar du temperaturdata från Sodankylä, Finland? Det kanske finns mer att gräva i där?

    

 84. Lena Krantz

  Jan E M # 78

  Det bra som WWF faktiskt gör är just att utfordra isbjörnarna. Fast det handlar mer om att hålla dem borta från samhällena så att de inte skall attackera människor.

    

 85. Peter F

  Sodankylä m flhttp://www.kolumbus.fi/larsil/warming.html

 86. Jan E M

  tty #81

  Före senaste istiden hade inte isbjörnarna utvecklat den förmågan att leva i kallt klimat. Det gjordes under den senaste istiden.

  Det är bara att konstatera att isbjörnarna har dött ut p skandinaviska halvön för flera tusen år sedan.

 87. Johan E

  Tack Peter F. http://www.kolumbus.fi/larsil/warming.html är också i övrigt en utmärkt sajt. Här visas utöver temperaturkurvor från Sodankylä och övriga nordliga väderstationer, bl.a. hur Ben Santer (et.al) entydigt fuskade i en artikel i Nature.
  Till Lena Krantz. Jag återkommer med närmare uppgifter om Sodankylä
  Till alla: Sajten ovan rekommenderas varmt. Här hittas fakta om det mesta, undantaget isbjörnar

 88. Lennart Bengtsson

  Hej

  För att få tillförlitliga data från väderstationen Sodankylä i finska Lappland vänder man sig lämpligen till det finska meteorologiska institutet i Helsingfors och inte till ngr tvivelaktiga bloggar. Sodankylä är en av de klassiska väderstationerna  i Finland och som dessutom har gjort aerologiska sonderingar sedan 40-talet (2 ggr/dag). Här kan  man således inspektera hur de meteorologiska parametrarna som vind. temperatur och fuktighet varierat från jordytan till i de flesta fall 20 km höjd. Och detta för en period av minst 60 år.

  Vänligen hälsa från mig

  Lennart Bengtsson 

 89. Lena Krantz

  Johan E 

  Ok, jag skall kolla in sajten!

  Lennart Bengtsson

  Håller med, det brukar vara bäst att gå till dem som ju faktiskt samlar in själva uppgifterna till att börja med. Jag mailade FMI redan i förmiddags men har inte fått svar än. Det kan säkert dröja några dagar med julledigheter och allt men ex SMHI är mycket bra på att svara både snabbt och korrekt!

           

 90. Äh….

  Om det nu skulle vara så illa att isbjörnarna är hotade i Arktis (vilket jag inte tror för en sekund), så är det bara att flytta ett antal individer till Antarktis. Där kommer de att stormtrivas, gott om mat är det för dem också där. Massor av pingviner och en och annan alarmistisk klimatforskare att mumsa på! 😉

 91. Åke N

  Lennart Bengtsson #88. Det vore intressant om du redogjorde vad som är fel med temperaturdata i Sodankylä från den tvivelaktiga bloggen.

 92. Jan E M

  Åke N #91

  För att komma åt finska mätdata verkar man behöva någon sorts abonnemang.

  Jag jämförde det som ”kolumbus.fi” påstår vara Östersund. SMHI har ingen väderstation nämnd Östersund, men jag tog närliggande Frösön.

  http://data.smhi.se/met/climate/time_series/month_year/temperature/SMHI_month_year_temperature_clim_13411.txt

  Kurvan som ”kolumbus.fi” redovisar som Östersund stämmer inte alls med SMHI:s uppgifter från Frösön.

  Det Lennart Bengtsson menar är att bloggar är ofta inte att lita på. Det är bättre att gå direkt till det som uppges vara källan.

 93. Lena Krantz

  Jan E M # 92

  För en gångs skull verkar vi vara överens.

  😀

  Fast jag ser inte detta med att läsa bloggar som en källa till fakta utan som en källa till idéer och inspiration. Skall man verkligen använda något i ex en debatt måste man alltid kontrollera uppgifterna.

   

 94. Ingemar Nordin

  Jan EM #92,

  Såvitt jag förstår så får du rådata från bloggen + justeringar som gjorts. Från SMHI får du de ”justerade” värdena. Så om du är intresserad av hur justeringarna går till så är det säkrast att hålla sig till bloggen.

 95. Gunbo

  Lena #93,

  ”Skall man verkligen använda något i ex en debatt måste man alltid kontrollera uppgifterna.”

  Tänk om alla här kunde vara lika kloka som du!

 96. Lena Krantz

  Gunbo # 95

  Jag är väl skapt sådan på något vis, det är kalla fakta som gäller. Fast det är ju inte alltid så lätt att få fram dem.

  Tack förresten!

  😉

      

 97. Lena Krantz #96
  .. och Gunbo…

  När det är svårt att få fram fakta är dialog bättre än debatt.
  Men det är naturligtvis inte lika spännande eftersom det kan ta tid.
  Vinnare och förlorare dyker inte upp tidigt och tydligt. Men det är ju inte heller syftet i en dialog.

 98. Lena Krantz

  Uffeb # 97

  När du kommenterar mig personligen känner jag antingen inte igen mig eller så blir jag bara ledsen.

  Är det ditt syfte?

     

 99. Lena Krantz #98

  Om du blir ledsen så är det något du känner själv.
  Jag hade inget annat syfte än att påminna om att en dialog är mer meningsfull än debatt. Specielllt när man är oense om fakta och sanning.

 100. Lena Krantz

  Uffeb #99

  Du har en nedlåtande ton som jag har svårt för, det är allt!

  I övrigt är du för diffus för att man skall kunna föra en meningsfull dialog med dig. Jag vet inte om det är medvetet eller inte men så är det.

  För mig ÄR en debatt en dialog. Om den inte är en dialog är det en urusel debatt där syftet förmodlligen bara är att slå så hårt på den andre som man kan. Då kommer man ju ingenstans givetvis så det är bara att ge upp och ta på sig spikskorna….

           

 101. Lena Krantz #100

  För mig är det en stor skillnad mellan en dialog och en debatt.

  Jag vet att många tycker att samtal eller diskussioner är likvärdiga oavsett vad man kallar dom, men jag försöker tjata om skillnaderna mellan dialog och debatt.

  En debatt är en diskussion med syftet att utse en vinnare och en förlorare.

  En dialog är en diskussion där man byter åsikter och kunskaper för att förhoppningsvis fatta mer efter än före…

  När det gäller ditt intryck av att jag har en nedlåtande ton så förstår jag dig. Andra tycker att den är enbart löjlig och ovidkommande.

  Min egen syn på min ton är att jag ofta (förr i alla fall) försöker ställa nyfikna frågor för att fatta mer.
  På senare tid har jag nog slutat ställa frågor eftersom de sällan uppfattades som värda att besvara.
  På senare tid har jag mer ägnat mig åt att kommentera en del tokpolitiska fobier som inte har ett skvatt att göra med vare sig klimat, växthusgaser eller väder.

  Milt som attan är det nu på grund av en positiv NAO, men det handlar ju bara om väder. Pierse Corbyn höjs till skyarna för att han erkände att han hade fel… suck…

  Men Lena, det sista blev OT och hade inget att göra med dig.

 102. Gunbo

  Uffeb #101,

  ”En dialog är en diskussion där man byter åsikter och kunskaper för att förhoppningsvis fatta mer efter än före…”

  Jag håller fullständigt med. I en dialog ingår två eller fler personer som utbyter åsikter i en anda av öppenhet och respekt. En debatt är en kamp där åsikter används som vapen i syfte att betvinga motståndaren.

 103. Lena Krantz

  Uffeb # 101

  Du flummar ut rätt mycket i annat. Kanske skall du börja fundera lite över denna din böjelse. Den innebär, som jag ser det, att du lite skyler över det du säger vilket innebär att ditt budskap blir mindre klart och därmed mer diffust att gå i debatt emot s a s

  Jag får dela upp det du skriver:
    

  En debatt är en diskussion med syftet att utse en vinnare och en förlorare.
  En dialog är en diskussion där man byter åsikter och kunskaper för att förhoppningsvis fatta mer efter än före…

  Jag håller inte med, jag tycker att man kan lyssna och ta till sig vad den andre framhåller även när man debattererar, dvs att man för en dialog även då. Att man inte gör så i en TV-debatt mellan partiledare inför valet är en helt annan sak. Vanliga människor emellan bör kunna hållas på en annan och hederligare nivå.   
  När det gäller ditt intryck av att jag har en nedlåtande ton så förstår jag dig. Andra tycker att den är enbart löjlig och ovidkommande.Min egen syn på min ton är att jag ofta (förr i alla fall) försöker ställa nyfikna frågor för att fatta mer.

  I så fall misslyckas du rätt radialt. Om fler än jag uppfattar dig som allt annat än bara en som ställer nyfikna frågor så skall du kanske ställa dig själv frågan om varför?   

  På senare tid har jag nog slutat ställa frågor eftersom de sällan uppfattades som värda att besvara.
  På senare tid har jag mer ägnat mig åt att kommentera en del tokpolitiska fobier som inte har ett skvatt att göra med vare sig klimat, växthusgaser eller väder.

  Som sagt, du kanske skall fråga dig varför?  
  Milt som attan är det nu på grund av en positiv NAO, men det handlar ju bara om väder. Pierse Corbyn höjs till skyarna för att han erkände att han hade fel… suck…
  Men Lena, det sista blev OT och hade inget att göra med dig.   

  Precis, och varför var det så viktigt för dig att lägga till i den här diskussionen?

  Missförstå mig inte, jag använde ordet ”ledsen” men kanske skulle ordet ”beklämd” passat bättre. Jag försöker styra dig åt ett håll som innebär en förflyttning mot ett eventuellt internettroll till en som har något att tillföra. Jag tror nämligen att du kan ha det men då måste du fokusera mer på en sak i taget och undvika det diffusa anslaget.

  Och härmed har jag sagt mitt vad gäller detta!  

  I all välmening

  /Lena        
       

 104. Håkan Sjögren

  Labbibia # 90 : Jag gissar att klimatforkare är lika svårsmälta som deras budskap. Mvh, Håkan.

 105. Håkan Sjögren # 104

  Hahaha….. 😀

 106. Åke N

  Jan EM #92
  Har kollat lite på den aktuella väderstationen. Den kallas för Östersund, Frösön eller Östersund-Frösön. Jag är nästan säker på att det är samma station men med varierande benämning.

 107. Åke N

  Jag är nästan säker att den finns på Åre Östersund Airport som är belägen på Frösön.

 108. Thomas

  Labbibbia #90, Genialt! Då kan först isbjörnarna utrota pingvinerna som är helt hjälplösa när de ruvar på land, och sen dör de själva ut när maten är borta. Två flugor i en smäll! (För det var väl att maximera utrotningarna som var målet?)
   
  Vad gäller klimatforskare på Antarktis hade du en säkert oavsiktlig poäng när du förutsatte att de man kan finna på Antarktis är ”alarmister”. Så är det ju eftersom nästan alla klimatforskare är vad ni kallar alarmister.

 109. Thomas # 108

  Du missade nog min smiley?

 110. Jan E M

  Åke N #106

  När jag kollade så hade SMHI tre väderstationer nära Östersund.
  Det var bara för Frösön som jag kunde hitta mätdata från.

  Jag bara konstaterade att det var stor avvikelse mellan det som ”kolumbus.fi” påstod och det SMHI redovisat som Frösön.
  Felet är för stort för att det skall bero på justeringar som Ingemar Nordin antyder i #94 eller att det skulle vara någon av de andra mätstationerna nära Östersund.

  Jag har ingen förklaring till varför det är så stor avvikelse. Antingen har ”kolumbus.fi” hittat på kurvan själv eller så är det en annan väderstation som menas än de jag antar det kan vara. Det kanske kan vara något annat ”Östra Sund” somn menas, kanske inte ens i Sverige.

 111. Lena Krantz #103

  Du skriver bland annat:
  ”Du flummar ut rätt mycket i annat. Kanske skall du börja fundera lite över denna din böjelse. Den innebär, som jag ser det, att du lite skyler över det du säger vilket innebär att ditt budskap blir mindre klart och därmed mer diffust att gå i debatt emot s a s ”

  Jag är inte ute efter debatt. Flummigt kan jag hålla med om eftersom jag ofta skriver kommentarer som sveper lite väl mycket över den allmänna tonen och intresena här på bloggen.

  Min ”böjelse” är nyfikenhet som bottnar i ett intresse av att förstå och lära mig mer om klimat och väder. Mitt intresse för ekonomi och skatter är också hyfsat stort, och där finns ju en hel del kufiskt att läsa här.

  Om du (och kanske andra) upplever det som att jag ”skyler över” mitt budskap så är det inte så konstigt. Jag har inget ”budskap”.
  Jo, kanske mitt ”budskap” är att vi borde vara lite bredare i vårt skeptiska förhållningssätt. Inte bara leta efter bevis för vår egen uppfattning – ungefär…

  Men jag gör som du, och jag avslutar den här diskussion nu.

 112. Åke N

  Jan EM #110. Jag kollade igen och du har rätt. Hittade minst 10 inom en radie på 3 mil runt Östersund. Vilka SMHI använder sig av har jag inte lyckats röna ut.

 113. Thomas # 108 (igen)

  Vad gäller klimatforskning…….Att den till största delen består av alarmistiska forskare hänger nog mer i hop med att det är bara de som får några forskningsanslag. Skeptiska forskare göre sig ej besvär. Fråga den här mannen, Dr William Gray, orkanforskare i över 50 år, han borde veta…

  Och du Thomas, du behöver inte lida igenom hela inslaget som är över en timme långt. Efter bara ca 4 minuter har du svaret:
  http://www.youtube.com/watch?v=oZVE8JHxRAc

 114. Labbibia #113

  Tack för länken. Det finns mycket märkligt på nätet som jag hade en aning om, men inte kände till…
  ”Liberty of our time” tjusigt…

 115. Uffeb # 114

  Har du redan hunnit titta på föreläsningen? I såfall, körde du snabbspolning? Eller har du bara låtit tungan slinta?

 116. Labbibia #115

  Jag såg ungefär tio minuter eftersom du påstod att poängen kom redan efter fyra minuter. Resten av tiden ägnade jag åt att kika på vilka som lagt ut den gaggiga föreläsningen på nätet…

  Så på din första fråga kan jag svara nej.
  På din andra fråga kan jag inte svara eftersom det troligen är din uppfattning om min kommentar, och den får du gärna ha. Jag kan ju inte förklar hur du uppfattar kommentarer.

  Nu ska jag se hur tjejerna avslutar slalomtävlingen i Österrike…

 117. ..forts #116

  … och längdåkningen i Tour de Ski…

 118. Lena Krantz

  Labbibia # 113

  Ja nu har i alla fall jag tittat igenom hela föreläsningen av Dr William Gray. Det var mycket bra och han var ju t o m rolig.

  Ocean-hypotesen gillade jag mycket. Jag tror och hoppas att vi kommer att få omvärdera ett och annat i en hyfsat snar framtid.

 119. Skogsmannen

  Uffeb!

  Jag har en liknande funktion i mig. Den kallas för ”svärmorsfilter” och den filtrerar bort allt som jag inte vill höra! 😉

 120. Skogsmannen #119

  Jag förstår vad du menar, men jag tycker inte att det alltid är OK att uttrycka vad som helst. Inte ens om det är svärmor som uttalar sig.

  Att filtrera fram det som passar tycks annars vara en populär vana i olika gemenskaper på bloggar på nätet.

  Att tycka vad som helst är OK tycker jag, men ibland, när tyckandet ska övertyga andra om att tycka lika, så protesterar jag eller går åt sidana och låter andras tyckande få ta sin plats.

  Svärmorsfilter – kul namn på ”att slå dövörat tiill”  😉

 121. …forts #120

  Ursäkta stavfelen. Jag glömde att förstora fönstret med 25%.