Fantasia

Fantasia

(Egen bild)

Jag var ute på en båttur igår och då låg den här jättebåten i Frihamnen där vi passerade. Jag tyckte att namnet på båten, Fantasia, kunde vara en bra illustration till dagens tema. Vi får ju ständigt läsa saker om klimatet där journalisten eller debattören påstår saker som vore de en fastlagd sanning när de inte är det. Det bildas myter som forskarna själva har mycket lite med att göra. En sådan är att jetströmmarna har ändrats på grund av mindre is i Arktis. Påståendet var i den här artikeln i DN som för närvarande är låst för mig.  Pär Holmström la upp artikeln på sin Facebook-sida och då svarade faktiskt Michael Tjernström och menade att flera påståenden i artikeln är fel eller överdrivet. Så här kan en diskussion på Facebook mellan två personer se ut, kom ihåg att Michael Tjernström är klimatforskare med Adam är, vad jag förstå, inte är det.

Michael Tjernström ”Påståenden om återkopplingar i klimatsystemet, t.ex. att ”vädermönster förändras radikalt” på grund av avsmältningen av isen i Arktis eller vi ”frigör enorma mängder … metan från permafrosten”. Detta är saker som diskuteras intensivt bland forskare men det finns inga svar ännu och vi vet väldigt lite om dessa saker. Det är illa nog med de förändringar i Arktis vi vet något om, utan att ta ut svängarna och påstå saker som om de vore fakta när de inte är det. Men dessa påståenden fängslar uppenbarligen allmänheten och därmed så ”fungerar” argumenten i debatten – och då säljer man sanningen billigt för att ta debattpoäng. ”

Adam ”Och att ”vädermönster förändras radikalt” på grund av avsmältningen av isen i Arktis är väl ändå uppenbart? Jeströmmarna som drivs av temperaturkontrasterna mellan ekvatorn och polerna påverkas när Arktis smälter och blir varmare. Förändrade vädermönster p.g.a. detta ser vi redan tydligt (under höst och vinter) vilket bara är början.”

Michael Tjernström ”… att vädermönstren ändrats är faktiskt mycket omdiskuterat och om man kan dokumentera den förändring då påstår har skett eller inte, beror mer på vilken metod man använder än på själva ”förändringen”. Visst ändras temperaturkontrasten, men hur detta manifesteras i jetströmmen förstår vi inte ännu. Med några på undantag (bara ett faktiskt och det är sambandet mellan isen i Barents hav och vintertemperatur i östra Sibirien) har man inte lyckats påvisa de samband du påstår är uppenbara. Detta framgår av många vetenskapliga artiklar från de senaste åren men de enda av dessa som citeras i dagspressen är de som påstår att något spektakulärt har hänt; aldrig när de påstår att det inte har hänt. Det är möjligt att det blir så så småningom, men om det redan skett är det i så liten utsträckning att det inte går att skilja från den normala variabiliteten.”

Adam ”Att vädermönstren påverkas av ett smältande Arktis är i alla fall uppenbart för mig.
Mindre is innebär att mer av solvärmen absorberas vilket gör Arktis varmare vilket minskar temperaturkontrasten mot den varmare/sydligare luftmassan vilket minskar dess rörelse norrut och genom corioliseffekten öster ut – jetströmmen försvagas.
Arktis har ju också en kylande effekt på sin omgivning och lågtrycken är också beroende av temperaturkontraster.”

Michael Tjernström ”Så bra att du vet bättre än de som vet – det inger förtroende.”

Diskussionen fortsatte ett bra tag till men det jag vill illustrera här är att även fast en person sitter och diskuterar med en sakkunnig tror sig den personen ändå veta bäst, Adam i det här fallet. Ett annat och mer närliggande exempel på en person som tror sig veta väldigt mycket om klimatet är Jens Liljestrands senaste krönika i Expressen. I krönikan påstår Jens bestämt att

”Det trista faktum att planeten inom ett par generationer kommer att vara obeboelig för människor.”

”…deras totala, paradoxala likgiltighet inför den apokalyps som 99 procent av alla forskare har skrikit sig blåa i ansiktet om i åratal.”

”Att den enkla sanningen att 2017 redan är på väg att bli det varmaste året som någonsin har uppmätts (varmast dessförinnan var 2016, dessförinnan 2015, dessförinnan.”

”Men nämn något om att ett isberg till ytan motsvarande två Gotland häromveckan bröt sig loss från Antarktis.”

Min tanke med detta inlägg är inte att peka på alla överdrifter och felaktigheter som ständigt mals på i media utan min fundering gäller snarare forskarna. Det måste väl ändå kännas rätt konstigt att läsa om allt och känna att man själv på något sätt är en del i dessa överdrifter och felaktigheter? Michael Tjernström tillhör uppenbarligen dem som börjar ledsna och bita ifrån. Jag skulle önska att så många fler gjorde det. Lennart Bengtsson har ju gjort det i åratal men det verkar som att media inte är intresserade av klimatforskarnas egen bild. Jag tror att det kommer att slå tillbaka på kanske både klimatforskarna och media.

Jag skrev till Jens och frågade varför han skriver så överdrivet, vad är hans agenda. Givetvis har jag inte fått något svar.

 

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingvar i Las Palmas

  Och vad media INTE berättar:
  http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2017/juli/foerste-gang-i-38-aar-juli-kan-ende-uden-sommerdag/

 2. PJ

  Mera påhitt, överdrifter och rena lögner!

  Idag är det, enligt media och det alarmistindustriella komplexet, ”overshoot day”. Dvs. den dag då vi levt upp de resurser som planeten klarar av att leverera för ett år! Resten av året påstås vi leva på resurser som vi stjäl från kommande år och kommande generationer.

  Dumt är bara förnamnet!

 3. Mattias

  Jo, jag har för mig att jag sett någon ribrik i svenska medier om kallaste juli på 40 år – men då handlar det mer om väder och ingenting nämns om koppling till klimat. Förra året däremot var det rekordvärme som snabbt kopplades ihop med klimatförändringar utan att nämna att det var ett el Ninjo år.

 4. Lars Cornell

  ”2 PJ. Då måste vi höja koldioxidhalten så att resurserna ökar. Det flyttar fram ’ödesdagen’ rejält mycket.
  Tänk att ingen har kommit på det.

 5. Björn

  Bra Lena! Egentligen skall inte dumheter kommenteras, men vi är fullständigt omgivna av detta i klimatdebatten. Motargument hjälper inte heller för de ”dumma” förstår inte. Vi måste i stället upprätthålla en logisk och objektiv hållning som bildar ryggraden i en ny syn på klimatkomplexet, fri från myter och propaganda.

 6. tolou

  Overshoot day beräknas som ‘footprint’ i form av landutnyttjande där koldioxidutsläppen räknas om till motsvarande land-areal som skulle behövts för att kunna absorbera detta.

  Problemet är att koldioxiden faktiskt bidrar till förbättrad växtlighet och spannmålsproduktion varför detta inte skall ses som en belastning.

  Tvärtom sker numera ett netto-upptag i biosfären, trots ett visst landutnyttjande. Det innebär att växligheten frodas med högre koldioxidhalt.

  Overshoot day räknas alltså inte ens på ett helt jordklot utan reduceras med ett grundlöst antagande och bör därmed därmed kunna skjutas fram till December eller nå’t.

  😀

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/08/13/lugn-stormen/#comment-409715

  https://www.klimatupplysningen.se/2014/08/19/aps-baklanges-pa-slak-lina/#comment-381527

 7. tolou

  ” You can either follow the herd of you can decide to find your own path. One of the things that greatly frustrates me is that so many [Americans] allow other people to do their thinking for them. We have become a nation of sheeple, and the vast majority of the shepherds that we are relying on for guidance are frauds and imposters. ”

  http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-united-states-has-become-a-nation-of-sheeple

 8. Roland Salomonsson

  Några kommentarer m anl av artikeln och vissa kommentarer:
  Det påstås att smältande tundror genererar metan. Är metan jämnt fördelat i atmosfären sett mot olika höjder och geografiska regioner? Är metan en stabil förening, som inte oxiderar etc? Någon som vet?

  Klimatbedragarna talar teoretiskt om olika effekter, men verkar sällan kolla med verkligheten – eller så har de besökt Svalbard en gång – typ. Svalbard är ett av de sämre exemplen att utgå från när inlandsisar och tundra diskuteras, bl a då isarna närmast är bergsglaciärer. Emellertid kollar de ryska forskarna kontinuerligt klimatbedrägeriets påståenden. Det visade sig att det frusna metanet smälter när temperaturerna blir drägligare under året. Helt korrekt. MEN . . .
  Det visade sig också att mängden metan som släpptes mot atmosfären närmade sig 0 (noll). När man undersökte varför, så kunde man se att vid drägliga temperaturer, så vaknade även myriader av smådjur, bakterier, svampar etc till liv och de käkade metan snabbare än den hann smälta fram. Det som bubblar i tundrorna är således minst metan och oftast syrgas, kväve, koldioxid och en del andra restprodukter. Fukten i smältande tundra får även ett rejält tillskott av vatten, när dessa organismer käkar metan.

  Metan är faktiskt ett slags energilagring och det finns kvar kvävebaserade livsformer på jorden som får sin energi från metan. Främst i miljontals varmvattenskorstenar längs jordens sprickzoner under oceanerna. Här finns även livsformer baserade på svavel, liksom kisel. Kisel-liv finns även i några varmvattenkällor i Nordamerika. Alla dessa livsformer är utvecklingssteg, som leder till dagens kolbaserade liv.

  Alltså nedbrytning av metan ger enbart ämnen som redan finns i atmosfären (CO2 är en av baserna för nuvarande form av liv, och CO2 finns det f n alldeles för lite av i jordens atmosfär).

 9. Slabadang

  Adam o Mikael bevisar att aktivism och vetenskap är oförenliga ting!

  De mest extrema aktivist-argumenten utses till vinnare och löper minst risk att ifrågasättas av framförallt våra MSM-journalister och än mindre av de partier som profiterar på dem. En vilseledd och desinformerad allmänhet är inte ett hot utan en målsättning för ovanstående särintressen.

  Mikael gör ett desperat alldeles för sent försök att rädda vad som går av ”vetenskapligheten” bakom klimathotandet. Adam som är en rabiat av aktivism förblindad kör sin teatriala skrikande hyperventilation över klimathotet där han i sin fantasivärld likt visgossarna såg häxerier överallt och som förklaring till allt. ”Weathercooking” pågår överallt och allt bevisar att så är sanningen, Allt du inte begriper kan hänföras till antingen häxerier eller ”mänsklig klimatpåverkan”. Vi har haft en epidemisk kollektiv sinnessjuka som ger vanföreställningar. men som nu äntligen sakta är på väg att utrotas där den bäst fungerande medicinen är vanligt bondförnuft.

 10. Lennart bengtsson

  Upplys den där gossen adam att ytan på den arktiska havet är ca 2% av jordens yta Han har tydligen aldrig sett en jordglob utan tror att det är Mercators projektion som gäller

 11. Slabadang

  Roland!

  Kan vi gemensamt komma överens om att alla påstådda ”katastrofala konsekvenser” ALLTID är baserade på hysterisk spekulativa oventenskapliga grunder? … enligt han med rakkniven du vet ? 🙂

 12. Håkan Bergman

  Och smälter säg 10000 km2 av arktis havsis ökar den öppna havsytan med runt 0,003 %. Skrämmande.

 13. Ingemar Nordin

  Slabadang #9,

  ”Mikael gör ett desperat alldeles för sent försök att rädda vad som går av ”vetenskapligheten” bakom klimathotandet.”

  Jag skulle vilja säga att Michael Tjernström är alldeles för sent ute, och att bl.a. han själv bär skulden för medias och politikers rabiata aktivism som helt klart drabbar alla medborgare i Sverige. Han kanske själv inte tillhör de värsta alarmisterna men han har haft chansen att bemöta överdrifter och rena lögner i media. Därigenom har han, om något, bidragit till klimathysterin genom att inte vara tydlig med att det är viktigt med en öppen, ärlig och balanserad syn på den vetenskapliga debatten.

  Klimathotartåget har för länge sedan lämnat vetenskapen bakom sig och rusar fram av eget momentum där man skiter fullständigt i vad sådana som Tjernström nu säger (eller för den delen vad IPCC säger).

 14. Ingemar Nordin

  Här en intervju med Tjernström i Forskning och framsteg.

  http://fof.se/tidning/2016/3/artikel/naturen-kompromissar-inte

 15. Sören G

  Förutom censuren i MSM och radio och TV så har vi också censuren på internet att kämpa mot.
  https://wattsupwiththat.com/2017/08/02/the-role-of-internet-gatekeepers-in-climate-alarmism/

 16. Ingvar i Las Palmas

  Sören #15
  Bra! Alla bör läsa artikeln.

 17. Ingemar Nordin
  Intressant intervju även om man aldrig vet vad som verkligen sas och vad som kom med till slut. Tycker dock att klimatforskare i allmänhet har ägnat för mycket tid åt att komma med motargument mot en förmodad klimatskepticism än mot en väldigt blomstrande klimatalarmism. Ska vi kunna ha en vettig politik ska den inte underblåsas av diverse märkliga alarmistiska uttalanden som tydlig bli till sanning om de upprepas tillräckligt många gånger. Till slut, som i Adams fall, hjälper det inte längre att någon klimatforskare försöker ställa saker till rätta. Sanningen är som den är och har inte längre med verkligheten eller vetenskapen att göra.

 18. Torbjörn

  Nu vet vi vilka kriterier SMHI jobbar efter
  ” I och med att osäkerheten var såpass stor, valde man att ha kvar varningarna. Vårt kriterium när vi går ut med en varning, är att det är åtminstone 50 procents risk att det inträffar. För om det väl inträffar, är det bra om vi har gått ut med en varning.”

 19. Skogsmannen

  Slab #9, Ingemar #13!

  Man kan väl milt uttryckt hävda att öppnandet av Pandoras ask här har fått en ny innebörd genom nämnda företrädares agerande inom klimatvetenskapen .

 20. Lennart Bengtsson

  Adam behöver nog ingen hjälp då han anser sig själv veta bäst. Han vet vad som orsakar vad och varför. Jag tror tyvärr att det här beteendet allt mer har blivit ett signum för dem som numera är de som förkastar vetenskapen En skeptiskt hållning har aldrig inneburit att förkasta vetenskapen En alarmistisk hållning blir alltmer tydlig att den gör just det, förkastar vetenskapen.
  .

 21. Ingvar i Las Palmas

  Lena #20
  Klokt resonerat!

 22. Lars Kamél

  Adam är en typisk klimataktivist. De är alltid okunniga om verkligheten och lever i en fantasivärld skapad av de värsta klimatpanikmakarscenarierna. Dessutom inbillar de sig att vi är okunniga, vi som egentligen är kunniga och till exempel känner till trender om temperaturer, nederbörd och extremväder.
  Det är föga förvånande att Adam tror sig veta bättre än klimatforskare. I klimataktivisternas fantasivärld har minst 97 % av forskarna samma åsikter som aktivisterna, trots att det i verkliga världen sannolikt rör sig om högst 0,97 %. Jämt och ständigt förväxlar aktivisterna den rimliga tron på att växthusgasutsläpp alls påverkar klimatet med vanföreställningen att utsläppen orsakar en klimatkatastrof.

 23. Sören G

  I dag i P1 är det alarm alarm. Om inte ”klimatutsläppen” kraftigt minskas kan personer om 50 år kunna komma att dö av att bara vistas utomhus.
  Även renarna får det allt svårare.

 24. Ingvar i Las Palmas

  🙂
  Our message back to EU bureaucrats: Us citizens do read, and we do know what is good for us and what isn’t. If we want our fries crispy brown from time to time, it’s for us to decide and not you clueless nanny bureaucrats in Brussels. Remember who pays you.

  http://notrickszone.com/#sthash.ADy8SGpO.dpbs

 25. Greger

  #23
  Och en femtedel av jordens befolkning hotas om vi inte får ner ”klimatutsläppen”. Dags att börja sluta andas.
  http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=406

 26. Birger

  Som vanligt en utmärkt klargörande artikel i Klimatupplysningen. Jag ser att Lena reagerar över att ej kunna läsa låst artikel i DN. För att kunna göra detta funkar följande metod, fungerar för övrigt för DI också:
  1. Gå in med Firefox eller IE på önskad låst sida.
  2. Högerklicka , välj visa källkod/källa.
  3. Bläddra ner till själva texten, kopiera textblocket.
  4. Öppna ett tomt dokument i Word eller liknande ordbehandlare och klistra in textblocket.
  5. Om å, ä och ö samt , och . ej visas i klartext, byt ut dessa enligt
  å å
  ä ä
  ö ö
  – ,
    .
  6. Nu går det att läsa texten i klartext.
  7. Nu måste jag ut i trädgården och pyssla lite, trevlig sommar!

 27. Lasse

  http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2017/august/juli-var-ekstrem-paa-groenlands-top/

  Värmerekord på Grönland parat med köldrekord.
  Därför fick vi inget alarm i media!
  Avsmältningsperioden pågår men brukar avplana vid denna tid. Mer snö än normalt.
  Isläget rapporteras det heller inte om i media. Varför?

  Men de rapporterar om en körning i IPCC datorer där temperaturer över 35 grader med hög luftfuktighet kunde uppkomma i Pakistan, med risk för liv, om inget görs!

  Vår kalla sommar är bara väderrelaterad. Den går det inte att göra något åt.

 28. AG

  DN-artikeln : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:u0P6N1eOkKcJ:www.dn.se/debatt/i-den-akuta-klimatkrisen-valjer-vi-nu-bort-flyget/+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se
  Läsa DN on-line gratis? Kopiera rubriken till låst artikel. Kopiera in i Google. Sökträffen som visar artikeln har en liten svart triangel till höger om rubriken. Klicka på den och välj ”cachad”. Simsalabim. Artikeln går att läsa.

  Att någon betalar för dravlet på DN är för mig obegripligt. Det är DDR-news inget annat.

 29. Sören G

  #28
  Akut klimatkris? Var, när, hur?

 30. tty

  #27

  ”Isläget rapporteras det heller inte om i media. Varför?”

  Kanske för att issmältningen i centrala Arktis i juli var så gott som obefintlig?

  http://masie_web.apps.nsidc.org/pub/DATASETS/NOAA/G02186/plots/4km/r11_Central_Arctic_ts_4km.png

 31. Sören G

  #28 ”29
  Åtta forskare, artister och idrottare väljer bort flyget p.g.a av ett inbillat klimathot. Artister och idrottare har väl ingen som helst kunskaper i ämnet. Och vad är det för sorts forskare? Alltså är det åtta knäppgökar.
  Hur reser de interkontinentalt? Med båt?

 32. tty

  #28

  Lägg märke till försteförfattarens titel: ”professor i klimatledarskap(!)”

  Zu befehl, Herr Klimateführer!

 33. tty

  #31

  ”Hur reser de interkontinentalt? Med båt?”

  Det finns knappast några passagerarfartyg annat än färjor onch kryssningsfartyg numera. Ett av skälen är att de har mycket sämre bränsleekonomi än flygplan. Passagerarfartyg har en enorm parasitisk vikt eftersom de måste ha hytter, korridorer, matsalar, rekreationsutrymmen, stor besättning, personalutrymmen, ekonomiutrymmen, livbåtar etc etc etc. Dessutom ökar vattnets motstånd med kuben på hastigheten. Den sista generationen stora atlantångare behövde typiskt 3-4 hk per ton deplacement för att hålla 30 knop, och det gick i regel 20-30 ton deplacement per passagerare. En supertanker (som fraktar olja med minimal parasitisk vikt, inte människor) behöver 0,1-0,2 hk per ton olja vid 15 knop.

 34. Sören G

  #31
  Brukar inte Malena uppträda i USA? Går det några passagerarbåtar dit nuförtiden?

 35. Håkan Bergman

  Så medelsvensson släpper ut 11 ton, det borde innebära att vi andra inte behöver bekymra oss.

 36. Lasse

  Martin Hedberg är en av undertecknarna.
  Hans blogg uppmärksammade detta.
  Finns även resor till Svalbard i bloggen,något som knappast kan vara speciellt miljösnålt.
  http://martinhedberg.se/jag-har-landat/

  Men moral är bra att förmedla, dubbelmoral kanske dubbelt så bra?

 37. PJ

  re # 31.

  Vem bryr sig om vad de tycker? Jag kommer att tänka på Julian Koliccis brev ”Dear Hollywood celebrities”!

  Dance, Monkey, Dance!

  Eller citatet som påstås komma från Eleanor Roosevelt (USA’s, i praktiken, första kvinnliga president);

  Great minds discuss ideas!
  Average minds discuss events.!
  Small minds discuss people!

  Irrelevanta kändisar som tror att de betyder någonting under sina 15 minuter i ljuset!

 38. Karl Eider

  Nu har SVT en förklaring till att sommaren varit så kall hos oss, men varm i södra Europa – jet-strömmarna. Märkligt dock att man inte, som Adam, skyller på ”klimatförändringarna”.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vaderfenomenet-bakom-den-laga-sommartemperaturen

 39. pekke

  Karl #38
  Den stora frågan är ju varför jetströmmarna haft det mönstret hela sommaren, vi har haft en nordlig jetström över södra Norden praktiskt taget hela sommaren med väldigt små variationer.

  Jetströmmarna över Europa 2/6 :
  https://earth.nullschool.net/#2017/06/02/0900Z/wind/isobaric/250hPa/orthographic=-347.71,65.43,438

  2 månader senare 3/8 är det liknande och det har inte varit några större skillnader under dessa 2 månader:
  https://earth.nullschool.net/#current/wind/isobaric/250hPa/orthographic=-347.71,65.43,438

  Varför har det här vädermönstret pågått en hel sommar ?
  Kan nån svara på det ?

 40. pekke

  Hade jag läst artikeln från SVT ordentligt så skall stora temperaturskillnader vara upphov till jetströmmarna !?
  ” Jetströmmar uppstår på grund av temperaturskillnader, snarare än tvärt om. Intensiva lågtryck bildas i gränserna mellan de oliktempererade luftmassorna. Strömmarnas storlek, omfattning och placering styr hur stora temperaturskillnaderna blir och var de uppstår. Denna sommar har strömmarna generellt rört sig över centrala Europa, vilket bidragit till låga temperaturer i norra Europa och höga temperaturer i södra. ”
  Skall man tolka ovanstående så beror det på kallare temp i norr vilket tryckt ner jetströmmen söderut så att Norden fått kallare väder, var kommer det kallare vädret från då och varför vann inte det varmare vädret i söder så att jetströmmen trycktes längre norrut ?

 41. Lars-Eric Bjerke

  #27 Lasse,

  Isutbredningen för hela arktis (minst 15 % is) också från nsidc ger en något annorlunda bild än #30. https://nsidc.org/data/seaice_index/

 42. tty

  ”Isutbredningen för hela arktis (minst 15 % is) också från nsidc ger en något annorlunda bild än #30.”

  Nej.

  http://masie_web.apps.nsidc.org/pub/DATASETS/NOAA/G02186/plots/4km/r00_Northern_Hemisphere_ts_4km.png

 43. tty

  #38-40

  Det är riktigt vi har haft en ”låst” vädersituation med ett sydligt läge för jetströmmen över Nordeuropa under större delen av sommaren. Sådana låsta situationer händer då och då. Under den berömda värmeböljan 2003 var det tvärtom, då krökte den subtropiska jetströmmen upp över Europa under en längre tid vilket då påstods vara ett säkert tecken på klimatförändring (vilket naturligtvis det motsatta fallet i år inte är).¨

  Här finns en bra förklaring på jetströmsfenomenet:

  http://www.srh.noaa.gov/jetstream/global/jet.html

  Det kan kanske vara intressant att veta att jetströmmarna upptäcktes först på 1940-talet, och att det faktiskt var japanska meteorologer som var först med att förstå fenomenet. Japanerna använde t o m den nyvunna kunskapen för att skicka brandballonger mot USA 1944-45.

 44. Lars-Eric Bjerke

  #42 tty,

  Issmältningen i centrala arktis under juli 2017 var 0,03 Mkm2 enligt http://masie_web.apps.nsidc.org/pub/DATASETS/NOAA/G02186/plots/4km/r11_Central_Arctic_ts_4km.png
  Issmältningen i hela arktis under juli 2017 var 2,4 Mkm2 enligt
  http://masie_web.apps.nsidc.org/pub/DATASETS/NOAA/G02186/plots/4km/r00_Northern_Hemisphere_ts_4km.png
  Man kan ju tycka olika, men jag tycker dessa två diagram ger något olika bild av issmältningen i arktis i juli i år, även om trenden inom de båda områdena är sig hyfsat lik de senaste 5 åren. Om man dessutom tittar på juliisens utbredning sedan 1979 tycks ju den minska stadigt även om årsvariationerna är stora.

 45. Lasse

  #44
  För den som tror på 60 års periodicitet så är det intressant med 1979 som startår.
  Då var isutbredningen maximal över Arktis.
  För den som tror att vi är i en förstärkt uppvärmningsfas och att isen i Arktis snart är historia detta eftersom öppet hav värms upp er än istäckt hav är årets säsong en besvikelse gissar jag?

 46. Lasse

  http://notrickszone.com/#sthash.fDXgcsum.dpbs

  Om medias ovilja till moderat rapportring även om det ligger forskning bakom.
  Undergångsstämning säljer tydligen bättre!

  OT Nu kommer guden Thor med sin vagn in över NV Skåne.
  Ven drabbas , där Tyko byggde sin världsbild med noggranna vinkelmätningar till planeterna-med Jorden i centrum. Hans sista elev hade mätvärdena och kunde förklara dem på ett helt annat sätt, till dåtidens medias, kyrkans stora förtret. Kopernikus hette han.

 47. Lasse

  #45
  OT rättelse Kepler hette astronomen som satte solen i centrum.

 48. Lars-Eric Bjerke

  #45 Lasse,

  Jag hittade en kurva som börjar 1953, också från nsidc. Du har rätt i att isutbredningen var stor 1979 men den var stor även mellan 1953 och 1971 också. Sen verkar den ha stadigt minskat.
  http://nsidc.org/cryosphere/sotc/sea_ice.html

 49. Lars-Eric Bjerke

  #45 Lasse

  IPCC har en kurva på isutbredningen från 1860 till 2000. Utbredningen verkar ha minskat även mellan 1860 och 1979. http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.php?idp=597

 50. Christopher E

  Lasse #46, 47

  Inte klimatrelaterat för all del, men en liten rättelse om de intellektuella astronomigiganterna.

  Kopernikus var inte elev till Tycho Brahe, han dog 1543 tre år innan Brahe föddes. Kopernikus lanserade sin heliocentriska modell alldeles själv.

  Tycho Brahe försökte en kompromiss med en modell där jorden är i mitten och solen snurrar runt jorden, men de övriga planeterna roterar runt solen.

  Kepler använde Tychos noggranna mätdata och kunde försvara Kopernikus modell med korrekta lagar för planeternas banor, som funkar än idag.

 51. Ingemar Nordin

  Lasse #46 & 47,

  Så här var det. Redan en del av de gamla grekerna (Herakleides från Pontos och Aristarchos från Samos) menade att solen var i centrum för universum. Aristoteles höll inte med. Dennes auktoritet och tunga invändningar mot ett heliocentriskt system (t.ex. varför ramlar vi inte av klotet?) blev den etablerade synen. Ptolemaios (århundradet efter år noll) gav en geometrisk beskrivning som fungerade praktiskt med solförmörkelser och annat i 1500 år! Det var ett imponerande arbete som Ptolemais genomförde och som (nästan) ingen vågade protestera mot. Kyrkan kanoniserade läran som en del av kristendomen.

  Därefter kom munken Kopernikus och räknade igenom alltihop igen (1542) och kom fram till att alltihop kunde beskrivas med solen i centrum, enklare och elegantare. Tycho Brahe insåg elegansen i Kopernikus system, men försökte rädda kyrkans ställningstagande genom att fortsatt placera jorden i centrum medan allt annat inklusive de övriga planeterna cirklade kring solen. Hans elev/goda vän Kepler höll inte riktigt med utan förfinade Kopernikus system från att bygga enbart på cirkelrörelse (och s.k. epicykler) till att introducera en elliptisk rörelse runt solen. Kepler var ett matematiskt geni men hans världsbild accepterades inte av Tycho.

  Sedan kom Gallileo och rörde om i grytan igen i början på 1600-talet. Med hjälp av sin innovation teleskopet kunde han falsifiera den Ptolemaiska världsbilden för gott. Men av någon anledning köpte han inte Keplers elliptiska banor. Däremot antydde han vissa svar på de aristoteliska invändningarna mot ett heliocentriskt system: kunde det finnas en tröghet (impetus) i fysiska kroppar som fick dem att följa med i jordens snabba rotation?

  Newton satte slutligen punkt för den nästan 150 år gamla debatten genom att inkludera tröghetslagen och bevisa Keplers elliptiska teori utifrån sina tre rörelselagar samt uttrycket för gravitationskraften.

 52. Sören G

  Filmen Agora handlar om den kvinnliga matematikern och filosofen Hypatia av Alexandria som levde i slutet av 300-talet och början av 400-talet CE. Hon lär ha förespråkat Aristarkus med Solen i centrum och lär ha studerat kägelsnitten med ellipsen. Hon dödades av de kristna i Alexandria för att hon vägrade att omvända sig till kristendomen. Hennes motivering var att hon ville kunna tänka fritt och inte vara styrd av dogmer.

 53. tty

  #49

  ”IPCC har en kurva på isutbredningen från 1860 till 2000. Utbredningen verkar ha minskat även mellan 1860 och 1979.”

  Denna kurva är plankad rakt av från Vinje (2001) och avser endast den atlantiska sektorn av Arktis. Den startar även den från ett extremt ismaximum på 1860-talet vilket Vinje faktiskt påpekar. Det kanske kan vara värt att citera litet från ”conclusions” (kursiveringen är min):

  ”The extent of ice in the Nordic Seas measured in April has been subject to a reduction of ∼33% over the past 135 yr. Nearly half of this reduction is observed over the period ∼1860–1900, prior to the warming of the Arctic. Decadal variations with an average period of 12–14 yr are observed for the whole period. The observation series indicates that less than 3% of the variance with respect to time can be explained for a series shorter than 30 yr, less than 18% for a series shorter than 90 yr, and less than 42% for the whole 135-yr long series. While the mean annual reduction of the April ice extent is decelerating by a factor of 3 between 1880 and 1980, the mean annual reduction of the August ice extent is proceeding linearly.
  The August ice extent in the Eastern area has been more than halved over the past 80 yr. A similar melt-back has not been observed since the temperature optimum during the eighteenth century. This retrospective comparison indicates accordingly that the recent reduction of the ice extent in the Eastern area is still within the variation range observed over the past 300 yr.”

  Artikeln finns här:

  http://journals.ametsoc.org/doi/full/10.1175/1520-0442%282001%29014%3C0255%3AAATOSI%3E2.0.CO%3B2

  Och de isdata den bygger på finns här:

  http://www.climate-cryosphere.org/resources/historical-ice-chart-archive/quicklooks

  Ta gärna och titta på isläget t ex 1936-07-29, 1937-07-29, 1938-07-29 och 1939-07-29 och jämför med aktuellt läge:

  http://polarview.met.no/regs/general_20170803.png

  Slutsats?

 54. Björn

  pekke [39]; Minskad solenergi är den mest sannolika orsaken till jetströmsförändringar. Meteorologerna förstår inte detta samband då solforskning inte är en meteorologisk specialitet. De bryr sig inte om annat än vad som sker internt. Att den mest högenergetiska delen av UV avtar, vars flöde påverkar stratosfärens kemi så att temperaturen faller, kan väl inte ha någon betydelse? Väder, vind och klimatförändringar kan bara förstås om man förstår sambandet mellan den yttre aktören solen och det interna systemet. Men SMHI förstår inte sambandet med den yttre aktören och därför heter det att alla orsaker till förändringar beror på ”klimatförändringarna”. Stackars de som förstår någonting, men inte får yttra sig. Finns det inga visselblåsare på SMHI?

 55. #Lasse #46 & 47#

  Vad Ingemar beskriver finns på ett lättläst och spännande sätt upptecknat i Arthur Koestlers bok The Sleepwalkers från 1959. Svensk upplaga 1960, Sömngångare, i översättning av Nils Holmberg. En bok väl värd att läsa.

 56. Rolf Åberg

  #34 Sören G
  Jo, det går kryssningar till USA, bl.a ganska frekvent
  från Southhampton, men även från medelhavet.
  Själv tar jag oftast kryssning från medelhavet till Brasilien, då jag inte gillar att flyga. Sen är det väldigt trevlig semester att vara på en trevlig stor båt, med massor av folk och trevliga aktiviteter.
  Här en länk om några är intresserade av Transatlantickryssningar. https://cruises.affordabletours.com/search/advanced_search/?destination=26&departuredate=2018-3&cruiseline1=&numnights=0&dport1=&resident=

  Självklart klimatkompenserar jag genom att inte ha någon bil övriga delar av året! 🙂 Samt fastar 2 dagar i veckan 🙂

 57. Sören G

  I dag i vetenskapsradion pratades det om ett massutdöende för 2-3 miljoner år sedan av en del stora havslevande djur. Man hänvisade till kraftiga klimatförändringar då och menade att vi kan vänta oss det i framtida klimatförändringar. För 2-3 miljoner år sedan var ju när Jorden gick in ett tillstånd av återkommande istider.

  Utan koppling till klimatförändringar handlade det om byggarbetare i Förenade Arabemiraten och i Qatar som drabbades av överhettning och dog. Fick de tillräckligt att dricka och fick de salttabletter?

  Jag var på sjön ett litet tag i min ungdom på 60-talet på ”värmen”. Då kunde det vara 35 grader varmt mitt i natten. Man fick dricka mycket vätska och se till att man fick salttabletter. Varm soppa serverades också. Viktigt att man fick varm dryck, inte kall.

 58. Thomas P

  Lasse #46 Det fanns inget ”kyrkans stora förtret” mot Kopernikus, frågan var inte kontroversiell vid den tiden. När uppgifter om Kopernikus arbete nådde Vatikanen skrev tvärtom en kardinal ett brev och uppmanade Kopernikus att publicera sina teorier. Det var först med Giordano Bruno frågan vart känslig för kyrkan en period.

  Ingemar missar sen en del i sin förklaring i #51. Bl a att dåtidens astronomer hade invändningen att om jorden rörde sig runt solen borde man se parallax hos andra stjärnor vilket man inte gjorde. Det var först långt senare med bättre kunskap om optik man insåg att stjärnorna är mycket längre bort än man trott och att parallaxen därför var så liten att den inte gick att mäta.

 59. Sören G

  #58
  Tycho Brahe (1546-1601) införde en modifierad teori med Jorden i centrum men där Solen rörde sig runt Jorden och planeterna rörde sig runt solen, vilket observationsmässigt inte ger någon skillnad. Utom att stjärnorna inte uppvisade någon parallax vilket Tycho ansåg att hans mätningar borde göra.

  Kopernikus (1473-1543) publicerade sitt verk samma år som han dog 1543. Den förbjöds 1616 efter att Gallilei hade givit den kraftigt stöd.

  2008 kunde Kopernikus kvarlevor under golvet i katedralen i Frombork identifieras genom DNA från ett hårstrå i en bok som Kopernikus innehaft och som förvarades i Uppsala Astronomiska Institutionens bibliotek.

 60. Lasse

  Intressant läsning i regnet!
  Mina kunskaper ökar enormt, vilket är den okunniges privilegium!

  Gallileus öde kan man ta del av i en kyrka i Florens, där graven är inflyttad till kyrkorummet efter en tid utanför.

 61. tty

  #57

  ”I dag i vetenskapsradion pratades det om ett massutdöende för 2-3 miljoner år sedan av en del stora havslevande djur. Man hänvisade till kraftiga klimatförändringar då och menade att vi kan vänta oss det i framtida klimatförändringar. ”

  Det är den här artikeln som är ursprunget till den storyn:

  https://www.nature.com/articles/s41559-017-0223-6

  Som det mesta i Nature numera verkar det, är den litet tveksam, t ex påståendet (min kursivering) :

  ”Here, based on a new analysis of the fossil record, we identify a previously unrecognized extinction event among marine megafauna (mammals, seabirds, turtles and sharks) during this time”

  Detta är felaktigt. ”Alla” vet att det här utdöendet inträffade, och det drabbade för övrigt inte bara stora djur utan även t ex mollusker. Klassiska exempel på taxa som drabbades är Megalodon och Pelagornithidae.

  Det hade säkert ett samband med Praetiglien (MIS 98-100), den första riktigt ”stora” istiden på Norra Halvklotet, men uppkomsten av Panamanäset inverkade troligen också. Havsfågelfaunan i Nordatlanten drabbades t ex mycket hårdare än i norra Stilla Havet. Tidigare hade Nordatlanten ”försörjts” med bl a albatrosser och alkor från Stilla Havet, men det upphörde nu.

  Intressan är också att ingen av de ca 50 istiderna sedan dess (flera betydligt större än Praetiglien) har haft någon märkbar effekt på de marina faunorna, rimligen p g a att alla nu levande arter är anpassade till upprepade drastiska klimatförändringar.
  Däremot kan man se att istiderna successivt utarmat floran i Europa och Västra Eurasien jämfört med Ostasien och Nordamerika som bevarat mera av den pliocena floran.

 62. Lasse

  Arktis isläge kommenteras på Notrickszone. http://notrickszone.com/2017/08/04/polar-stability-antarctic-cold-deepens-arctic-refuses-to-melt-faster-in-junejuly-2017/#comments

  En segelbåt skall visa hur illa det är med isläget. Ett äventyrligt projekt som kan visa både det ena och det andra.