Fakta om klimattillståndet under år 2016

humlum

Klimatalarmisterna i stormedia och bland politiker gick i taket av upphetsning över förra årets varma temperaturer. Men vad är fakta och vad är hype?

Klimatprofessorn Ole Humlum har sammanställt en rapport där alla mätdata om temperatur, polaris, havsnivå, nederbörd och annat finns noggrant dokumenterat. Man skulle önska att våra beslutsfattare läste den – noggrant. Här är några punkter:

 1. År 2016 var nätt och jämt det varmaste året sedan 1998. Detta tyder på att värmen huvudsakligen var orsakad av den kraftiga El Nino som utvecklades under 2015 och fick sitt maximum under 2016.
 2. Mycket av värmen från denna havsström vid ekvatorn i Stilla Havet har transporterats ut till polerna och där orsakat tillfälliga värmetoppar, särskilt vid Nordpolen.
 3. Sedan 2003 har de markbaserade temperaturmätningarna börjat skilja sig alltmer från de satellitbaserade. Skillnaden hos databaser är nu omkring 0,1 grader, vilket är mycket anmärkningsvärt. Orsaken till diskrepansen är omstridd.
 4. Havsnivåmätningar från landbaserade mätstationer säger att havsnivån ökar med mellan 1 och 1,5 mm/år (vilket havsnivån gjort sedan 1800-talet). Mätningarna via satellit anger en trend på över 3 mm/år. Några allmänt accepterad förklaring till denna diskrepans finns inte.
 5. Sedan 1979 har havsisens utbredning utvecklats i olika riktningar vid Arktis och Antarktis respektive. Trenden är minskande vid Arktis och ökande vid Antarktis.

Humlum skriver: “Det råder ingen tvekan om att vi lever I en relativt varm period. Det råder emellertid heller inte någon större tveksamhet om att den innevarande klimatförändringen inte är onormal, eller att den ligger innanför de naturliga variationer man kan förvänta sig”.

Här finns en kort video som på ett pedagogiskt sätt sammanfattar rapporten:

http://www.thegwpf.com/video-state-of-the-climate-in-2016/

Den här rapporten beskriver enbart fakta, inga klimatmodeller eller spekulativa prognoser. Den beskriver också alla empiriska källor, även om deras resultat inte är samstämmiga.

Låt fakta tala! Dra dina egna slutsatser – utan filter.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Väder Pär är på G igen….. nu är han väderexpert istället för klimatexpert……

  http://www.expressen.se/kvallsposten/vaderexpertens-oro-staden-maste-flyttas/

 2. Thomas P

  Vilken överraskning att Humlum använder sig av RSS 3.4 snarare än den nyare 4.0 som visar på större uppvärmning…

 3. Christopher E

  #1

  Expert på väder är Holmström möjligen på riktigt, men där tar det uppenbarligen slut. 1 meter havsytehöjning till år 2100? Det ger 12 mm om året i snitt från och med idag. Höjningen i Hanöbukten utanför Kristianstad är nu ca 1,5 mm/år och ingen acceleration syns till. Så när kommer en höjning som måste överträffa hur det var när de gigantiska inlandsisarna snabbt smälte i slutet av senaste glacialen? Inom årtionden? Hur ska det gå till?

  Och hårdgjorda ytor i all ära, men varifrån har han fått att konstgräsplaner inte är dränerade? Och har han missat att översvämningar i Helge å är naturliga och alltid har varit det. Att anlägga en stad under havsytenivån har förstås sina risker som vi sett i tex New Orleans. Men det är inte någon klimatförändrings fel.

 4. Michael E

  När det gäller RSS 4.0 så har Roy Spencer en bra förklaring till varför denna version visar på en mycket större uppvärmning jämfört med UAH v6.0, se http://www.drroyspencer.com/2016/03/comments-on-new-rss-v4-pause-busting-global-temperature-dataset/.

  Av värde av framhålla är följande slutsatser:

  1) Mycket tyder på att RSS v4 MT datasetet visar på en falsk uppvärmningen på grund av en brist av korrigering för driftkalibrering i NOAA-14 MSU mätinstrument.

  2) Något mindre ökningar i deras uppvärmnings trend beror av deras användning av en klimatmodell för dygnsdriftjustering, jämfört med Roy Spencers användning av ett empiriskt tillvägagångssätt som bygger på den observerade dygnsdriften från själva satellitdata

  När RSS v4 jämförs med RSS v3.3, är ökningen i uppvärmning troligen främst på grund av den nya dygnscykeljusteringen.

  Se ovan länk för mer information.

 5. Christopher E

  #2 Thomas P

  Humlum visar lägre troposfären. Har RSS v4.0 publicerats för TLT ännu?

 6. tty

  #3

  Lägg till det att en eventuell minskning av grönlandsisen har minimal effekt på havsnivån i Hanöbukten så hela vattenmängden måste komma från Antarktis. Det innebär att en tredjedel av den ca 2000 meter tjocka isen i Västantarktis måste smälta på åttio år. För de fem meter år 2300 som det också talas om räcker det inte ens att all is i Västantarktis smälter. Även en hel del is i Östantarktis måste smälta. Senast det hände växte det sumpcypresser i Danmark (och troligen i Kristianstadtrakten också, men där har inlandsisen utplånat alla spår):

  https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/6010487/1395994.pdf

 7. tty

  Lägg till det att en eventuell minskning av grönlandsisen har minimal effekt på havsnivån i Hanöbukten så hela vattenmängden måste komma från Antarktis. Det innebär att en tredjedel av den ca 2000 meter tjocka isen i Västantarktis måste smälta på åttio år. För de fem meter år 2300 som det också talas om räcker det inte ens att all is i Västantarktis smälter. Även en hel del is i Östantarktis måste smälta. Senast det hände växte det sumpcypresser i Danmark (och troligen i Kristianstadtrakten också, men där har inlandsisen utplånat alla spår):

  https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/6010487/1395994.pdf

 8. Slabadang

  tty!

  Tack för att du för in basic rimlighetsargument i allas tankebanor.

 9. Lasse

  #1
  Pär H har ansökt om att få bli Nederländernas klimatrådgivare. Landet måste flyttas!
  Själv har han bott i Ljungbyhed, där finns det plats för flera Holländare!
  Frågan är varför vädergubbar dras till denna typ av domedagsprofetior. Är det mer än mammon som drar?
  Här är en till jag brukar kolla på:
  http://martinhedberg.se/det-brinner-i-bastun/#comments

  Vad tycker Thomas P om dessa alarmister jämfört med Humlums relativt optimistiska skildring.
  Vem är mest seriös och vem borde media förmedla?

 10. Lasse

  Veckans vädermonolog från Joe Bastardi: http://www.weatherbell.com/
  Han för en monolog om hur väder och klimat påverkas av allt annat än CO2.
  Väderexperter kan ha relevanta synpunkter som även en försäkringsmeterolog kan använda sig av!
  Det krävs mer än värme för att skapa kaos i vädersystemen, samma kaos som under 1950 talet, är en slutsats.

 11. Håkan Bergman

  Lasse #9
  Så Väderpär ska lära holländarna hur man skyddar sig mot havet, intressant.

 12. Christopher E

  #1

  ”– Jag har själv bott i Ljungbyhed i det inre av Skåne, där finns mycket större marginaler.”

  Större marginaler, men tydligen inte tryggt för den stigande hotfulla havsnivån ändå på sikt enligt Pär…

  Ljungbyheds flygplats ligger på 43 meter över havet.

 13. Lasse

  VäderPär om 30 år?
  https://www.youtube.com/watch?v=SyUDGfCNC-k

 14. Svend Ferdinandsen

  Re #1.
  Jeg har lagt mærke til at de danske meteorologer nu jævnligt kaldes klimatologer.
  Det er måske derfor det er blevet så svært at forudsige vejret, som blot er en krusning på klimaet.

 15. Sigge

  #1 Nostradamus, #3 Christopher E, # 6 tty.

  Om 2-gradersmålet kan hållas så kommer havsnivåökningen i Hanöbukten att vara 1-2 meter fram till år 2300. Det är om globala temperaturen skulle bli mycket varmare som risken finns att havsnivån kan öka med 5 m i Hanöbukten. Då skulle det gå att odla sumpcypresser i Skåne också. Klimatet behöver inte bli så mycket varmare för att det skulle gå.

 16. Christopher E

  #15 Sigge

  Du skulle kanske läsa artikeln vi kommenterar som länkas i #1.

  Där uttrycks först helt förbehållslöst att haven stiger en meter till år 2100, och sedan att ”man tror” att de stiger 5 meter till år 2300. Det vill säga 12 mm/år i första fallet och 17 mm/år i andra fallet. Det anas ingen insikt om skillnad mellan regionalt och globala snitt heller.

  I den verkIiga världen stiger havet utanför Kristianstad ca 1,5 mm/år och ingen acceleration syns till. Men innan du försöker extrapolera , notera dessutom är landhöjningen vid Kristianstad också 1,5 mm/år så nettoresultatet är noll. Så de behöver inte flytta staden i brådrasket, som förresten delvis redan ligger under 2 meter under havsnivån. Så det har de nog inte tänkt heller.

  2-gradersmål är inte vetenskap, utan politiskt blaha. Ingen kan ens definiera vad de menar med det. Enligt vilka data? Från när?

 17. tty

  ”Då skulle det gå att odla sumpcypresser i Skåne också. Klimatet behöver inte bli så mycket varmare för att det skulle gå.”

  Har du kollat var sumpcypresser växer? Nordgränsen går där årsmedeltemperaturen är minst ca 5 grader högre än i Skåne och sommartemperaturen minst ca 10 grader högre. Det är rätt mycket. Knappast någon plats norr om Alperna och Pyreneerna platsar ens nu under full mellanistid. Det finns ett skäl till att Taxodium dött ut i Europa. Det yngsta fynd jag vet om är från MIS 21 (Fontana Ranuccio i Italien). ”The Mid Pleistocene Revolution” med övergången till långa och djupa istider tog knäcken på dem, till och med nere runt Medelhavet och söder om Kaukasus, liksom på så många andra trädarter.

  ”Om 2-gradersmålet kan hållas så kommer havsnivåökningen i Hanöbukten att vara 1-2 meter fram till år 2300. ”

  Och var har du tänkt dig att vattnet skall komma från då?

 18. tty

  #12

  För att man skall få havsbad i Ljungbyhed krävs:

  1. Att all is på Grönland smälter.
  2. Att all is i Västantarktis smälter.
  3. Att all is i alla glaciärer överallt utanför Grönland och Antarktis smälter
  4. Att mer än hälften av all is i Östantarktis smälter

  Allt detta alltså på 280 år. I Östantarktis innebär det att isen måste bli typ 3,5 meter tunnare per år. Varje år. Över hela ytan. Med start nästa sydsommar 2017/18. I ett område där temperaturen inte varit över fryspunkten på 14 miljoner år.

 19. AG

  #18 Nu är du orättvis! Man kan väl inte föra in fakta i en religionsdebatt?!

 20. bom

  Nä för fakta och religion hör ju inte ihop. Det är väl därför som de religiösa kör med s k alternativa fakta dvs rena lögner?

 21. Sigge

  #17 tty

  Ska havsnivån hinna stiga 5 m i Hanöbukten till år 2300 så behöver det bli ungefär 5 grader varmare eller kanske något mer fram till dess och då kan sumpcypressser växa i Skåne.

  Glaciärer smälter runt om världen. Exakt hur mycket det sammanlagt är vet jag inte, men på Grönland och Antarktis minskar glaciärerna med ungefär 400 Gt per år. Havsytan är ungefär 360 milj kvadratkilometer så issmältningen från Grönland och motsvarar 1,1 mm höjning per år vilket är en tredjedel av havsnivåhöjningen som har varit de senaste 25 åren när det varit 0,8 grader varmare. En stor del av havsnivåhöjningen beror på att temperaturen i havet blir varmare, men det påverkar havsnivån olika för att vattnet har inte konstant utvidgningskoefficient. Skulle det bli 2 grader varmare, d v s 1,2 grader varmare en medeltalet för de senaste 25 åren skulle havsnivåökningen vara 5-6 mm/år större än idag. Det innebär ungefär 6-7 mm/år i Hanöbukten. Om det är så att 2-gradersmålet skall hållas så får det inte uppnås förrän under nästa sekel och det är då som först havsnivåökningen blir så stor.

 22. Sigge

  #16 Christopher E

  Jag har läst artikeln och jag förstår vad Per Holmgren menar. Om det globalt inte blir några överenskommelser om utsläppsbegränsningar kommer 2-gradersmålet inte att hålla. Per menar att kommuner bör planera för ett värsta fall där 2-gradersmålet inte hålls.

 23. Christopher E

  #22 Sigge

  Jag har också läst artikeln och ser precis vad Holmgren menar. Man kan vara snäll och anta att detta är journalisten som förvrängt alltihop men det tror jag faktiskt inte.

  Han talar om höjningstakter globalt som han underförstått menar är desamma för Kristianstad och då blir det 13,5 mm/år till år 2100 eller 21 mm/år till år 2300.

  Eftersom den relativa havsytehöjningen i Hanöbukten nu är noll, strandlinjen ligger still, och ingen acceleration ens syns till, måste värdena framöver vara mycket högre än så för att hinna ikapp ett sådant medelvärde.

  Det är givetvis helt absurt. Inte ens slutet på senaste glacialen kom upp i sådana siffror. Och då fanns det mycket is (bara spillror kvar idag), varma temperaturer och isen låg på mycket lägre breddgrader (tänk inlandsis i tex Skåne eller Nordtyskland. Lägg till detta till att smältande is på Grönland inte påverkar Sverige heller.

  När sedan Ljungbyhed bara påstås ha ”större marginaler” inför detta hot går det inte att parodisera galenskapen längre…

  Det är ren och simpel alarmism. Holmgren jobbar numera i försäkringsbranschen och tjänar på larmandet.

  ”Tvågradersmål” är fortfarande struntprat och politiskt blaha.

  Sedan är det annan fråga att 3 mm/år ute i världshaven som du tror på är osannolikt. Det stöds inte av de mer precisa tidvattenmätarna.

 24. tty

  ” Exakt hur mycket det sammanlagt är vet jag inte, men på Grönland och Antarktis minskar glaciärerna med ungefär 400 Gt per år.”

  Och ingen annan vet det heller. På Grönland kan man någorlunda beräkna det från gravitationsmätningar, men för Antarktis skiljer sig de ”råa” gravitationsmätningarna inte signifikant från noll, så ”avsmältningen” blir helt enkelt lika med den GIA-justering man gör av värdena, och det enda man vet säkert om GIA-modellerna för Antarktis är att de stämmer mycket dåligt med de fåtaliga faktiska mätpunkter som finns i Antarktis. ICESAT-mätningarna, som är mycket mindre känsliga för GIA-fel tyder snarast på att isen i Östantarktis ökar mer än den minskar i Västantarktis. ICESAT byggde på att direkt mäta förändringar i isnivån, och är förvisso också rätt osäkra, dock inte tillnärmelsevis så osäkra som motsvarande havsnivåmätningar (som du ju tydligen har förtroende för).

  Och som har påpekats flera gånger tidigare, isen på Grönland har nästan ingen inverkan alls på havsnivån i Sverige.

 25. Olle R

  #4 Michael E.
  Nu är det dock så att Spencer & Christy körbärsplockar NOAA-15, med avvikande låg trend, och ratar NOAA-14 med det ogrundade påståendet att den senare driver.
  Det här tillvägagångssättet, att välja enligt sin konfirmationsbias, är förstås föga vetenskapligt objektivt. Inte nog med att de ”fuskar”, de är även oförskämda nog att kritisera RSS för oegentligheter, för att de senare inte vill körsbärplocka när bevis saknas.

  RSS hittar inget fel på NOAA-14 (eller -15) och behåller båda satelliterna under överlappet, men konstaterar att osäkerheten är stor här. Som de goda vetenskapsmän de är kvantifierar de utfallet av de olika alternativen, men väljer objektivt medelvägen.

  Läs mer här under rubriken ”What about the NOAA-14 NOAA-15 overlap? ”
  http://www.remss.com/blog/RSS-TMT-updated

  Den här frågan är ju ganska intressant, och inte helt oviktig. RSS är dock lite fantasilösa. Det går att validera valet mellan NOAA 14 och 15 med oberoende data, tex radiosonder, reanalyser, eller närliggande AMSU-kanaler. Sådana analyser antyder att NOAA-14 är rätt och NOAA-15 fel.
  UAH gör alltså helfel och RSS halvfel i sitt val..

  Här är ett exempel på en sådan validering:
  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaSkpnOUxBVGNpWm8

  UAH faller som en sten när NOAA-14 plockas bort, och fallet upphör inte förrän den ickedrivande AQUA-satelliten kommer in i serien. RSS faller bara hälften eftersom de har delat avvikelsen mellan satelliterna.

  En annan märklighet är att UAH fått till en diurnal drift-korrigering som ger mycket lägre AMSU-trend än de ickedrivande AMSU-satelliterna som utgjorde stommen i UAH 5.6. RSS v4 stämmer dock bra med ickedrivande AMSU-satelliter ( UAH v5.6 eller de egna experimentella alternativen REF_SAT och MIN_DRIFT)

 26. Ingemar Nordin

  Olle R #25,

  Det skulle vara intressant att höra dig kommentera – med tanke på att du försvarar det bevisligen korrumperade NOAA – UAHs senaste:

  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13143-017-0010-y

  Är det förnekarkonspirationen som ligger bakom publicerandet?

 27. lennart facius

  Och över alltihopa lyser moder SOL.

 28. Sigge

  #24 tty

  Länk till uppgifter om minskad ismassa på Grönland och Antarktis
  https://climate.nasa.gov/vital-signs/land-ice/

  Antagligen blir det här inlägget borttaget. På senare tid har väldigt många av mina inlägg där jag länkar till fakta blivit borttagna.

 29. Sigge

  #23 Christopher E

  Fakta:
  https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/

 30. Ingemar Nordin

  sigge 328,

  ”På senare tid har väldigt många av mina inlägg där jag länkar till fakta blivit borttagna.”

  Vad försöker du insinuera? Det finns ett tak för antalet länkar (sex st). Mig veterligt har inte något inlägg från dig överskridit vad filtret tolererar. Alla dina kommentarer har publicerats.

 31. tty

  #28 Sigge

  Vad som är ”fakta” kan ju diskuteras. Nedan finns länk till den enda ordentliga studie som gjorts av ICESAT-data för Antarktis. Den resulterade i nettotillväxt. Den är förvisso inte invändningsfri på alla punkter, bl a kan resultatet påverkas av förändringar av lokal drivbildning och kompakteringsprofiler i snön under mätperioden. Den stora fördelen med metoden är att GIA-osäkerheten blir mycket mindre p g a att snö/is har mycket mindre täthet än berg vilket gör att landhöjning/landsänkning under isen inte påverkar resultatet särskilt mycket:

  http://www.ingentaconnect.com/content/igsoc/jog/2015/00000061/00000230/art00001

  Här kommer också en länk till en artikel som reviderar GRACE-resultaten genom en ny GIA-modell som stämmer bättre med verkliga mätvärden än den vanligen använda ICE-5G-modellen. Jag citerar en mening ur den:

  ”GRACE monthly solutions from the Center for Space Research Release 04 (CSR-RL04) release time series from January 2003 to the beginning of January 2012, uncorrected for GIA, yield an ice mass rate of +2.9+-29 Gt/yr.”

  Kort sagt, det ”råa” mätvärdet från GRACE är i praktiken lika med noll (men med en stor osäkerhet). Den siffra som dina ”fakta” presenterar beror alltså till 100% på vilken GIA-modell man använder. Den nya modell som Ivins et al. presenterar i artikeln bygger på ett flertal nyare glaciologiska undersökningar som visat att man kraftigt överskattat Antarktisisens volym under den senaste istidens maximum och därmed även den förväntade pågående landhöjningen under inlandsisen. Resultatet av revisionen blev därför en avsevärd minskning av den beräknade massförlusten (det är f ö denna nya modell som använts i artikeln ovan, de är alltså i detta avseende helt jämförbara). Överensstämmelsen med de (fåtaliga) mätpunkter som finns i Antarktis är dock fortfarande dålig (se tabell 3-5 i artikeln):

  https://www.researchgate.net/publication/236839117_Antarctic_contribution_to_sea_level_rise_observed_by_GRACE_with_improved_GIA_correction

  Personligen är jag tveksam till om det överhuvud taget är möjligt att beräkna massförändringar i Antarktis med gravimetri. I större delen av Antarktis finns ingen blottad berggrund och det är därmed omöjligt att validera GIA-modellerna. Ett annat problem som jag inte sett att någon velat ta tag i är att stora områden under isen i framförallt Västantarktis är vulkaniskt aktiva. Detta innebär att man måste räkna med snabba isostatiska förändringar som beror av tektonik helt oberoende av den glaciala historien och dessutom visar studier på Island att den isostatiska utjämningen går mycket snabbare i vulkaniska områden, troligen p g a lägre viskositet i manteln. På Island tog landhöjningen sålunda slut efter ca 2000 år, medan den här i Sverige i hög grad pågår ännu efter 10-15 000 år.

 32. Sigge

  #31 tty

  Här är några nyare artiklar om Antarktis hämtad ur samma magasin.

  http://www.ingentaconnect.com/search/article?option1=tka&value1=ANTARCTIC+GLACIOLOGY&sortDescending=true&sortField=prism_publicationDate&pageSize=10&index=1

  http://www.ingentaconnect.com/search/article?option1=tka&value1=ANTARCTIC+GLACIOLOGY&sortDescending=true&sortField=prism_publicationDate&pageSize=10&index=4

  De har en annan uppfattning om massbalansen på Antarktis än länken som du hänvisade till.

  Att det är svårt att mäta massbalansen på Antarktis is framgår av många artiklar. Volymen går att satellitmäta, men volymvikten varierar mellan snön på ytan och den underliggande isen, som du själv har konstaterat.

  reserchgate är ju en hemsida där alternativa fakta och konspirationsteorier framförs och ingenting är peer review. I stort sett kan vem som helst skriva vad som helst på den sidan.

  Enligt vissa klimatmodeller från 90-talet förutspåddes att ismassan på Antarktis skulle öka under de kommande årtiondena för att nederbörden ökar när klimatet blir blir varmare. Senare skulle isen börja smälta allt snabbare underifrån för att packad snö isolerar bättre än is och dessutom skulle ju temperaturen på ytan vara några grader varmare. Det där har ju inte riktigt stämt.

 33. Christopher E

  #29 Sigge

  Tack för du ger mig stöd. Du länkar till en sida där även NASA konstaterar att havsytehöjning mätt med tidvattenmätare är nära hälften av vad som mäts upp med satellit. Alltså precis de fakta jag gav dig ovan.

  Vad ville du säga med den länken annars? För det väl aaaaldrig vara så att du lät dig luras av NASAS lilla trick att ändra skalan på y-axeln på nedre diagrammet så att trenden på nära hälften ändå visuellt ser ut att matcha den övre… känns troligare än att du plötsligt ville visa att fakta stödjer mig… 🙂

  Snälla Ingemar, censurera inte Sigges ”faktalänk”! 😀 😉

  Så fakta är att trenden uppmätt av satellit är ytterst tveksam, då den inte stöds av de mer korrekta tidvattenmätarna. Det gäller även mer upplösta och samtidiga data än diagrammen du länkar.

  Och fakta är fortfarande att Holmgren, trots att du vill försvara hans alarmism, kommer med absurda påståenden att havsytetrenden i Hanöbukten inom kort ska öka från 1,5 mm/år till över 21 mm/år. Något som torde vara fysikaliskt omöjligt. Men målet lär väl vara att hans arbetsgivare ska kunna höja försäkringspremierna, och då spelar vetenskap mindre roll.

 34. Christopher E

  Sigge, om du ska lära dig att tänka skeptiskt så är dina länkar i #28 och #29 alltså ett bra exempel.

  Du skulle ställt dig frågan varför NASA anger trenden på alla diagrammen utom på tidvattenmätarna och sedan tittat lite nogrannare och fått förklaringen.

  Du skulle också kollat om GRACE verkligen är enda metoden att försöka mäta massbalans (något tty för all del redat påpekat för dig), och om andra resultat då avviker och var detta framgår på NASA:s sida.

 35. tty

  #32 Sigge

  ”reserchgate är ju en hemsida där alternativa fakta och konspirationsteorier framförs och ingenting är peer review. I stort sett kan vem som helst skriva vad som helst på den sidan.”

  Är du totalt blindgalen? Researchgate är ju den helt dominerande sajten att publicera vetenskapliga artiklar på internet. Man skriver överhuvud taget ingenting där, man laddar upp artiklar eller data. Sedan är det upp till var och en att bedöma artiklarnas halt (den helt dominerande delen är peer-reviewade, för vad det nu är värt). Min referens var till en artikel i Journal of Geophysical Research, publicerad av AGU (American Geophysical Union), det är för att uttrycka sig milt inte precis ett forum för konspirationsteorier. Dock har du rätt i att i stort sett vem som helst kan lägga upp sina publikationer där. Michael Mann har t ex laddat upp 245 artiklar:

  https://www.researchgate.net/profile/Michael_Mann14

  Och du, om du vill hitta ”motexempel” i ”samma magasin” så ta inte bara ett par länkar du googlat fram på måfå utan att läsa eller begripa innehållet, utan gärna något som åtminstone handlar om samma ämne. Ingen av artiklarna har med Antarktisisens massbalans att göra

  Den ena artikeln handlar om en liten pytteglaciär på en ö utanför den Antarktiska halvön, och jag vet mycket väl att du överhuvud taget inte har läst den. Den finns nämligen inte tillgänglig på nätet, och utgivaren har den mycket ovanliga policyn att inte tillåta nedladdning av enskilda artiklar ens mot betalning. Men du är kanske medlem i International Glaciological Society?

  Den andra artikeln kommer faktiskt också från JGR, som du nyss betraktade som opålitlig, och handlar om bottensmältning av Ameryshelfen i Prydz Bay, Den är faktiskt ganska intressant men har inte heller med Antarktisisens volym att göra annat än mycket indirekt. Och om du hade gjort dig besvär att faktiskt läsa den skulle du ha märkt att där inte finns ens en antydan om att avsmältningen skulle ha ökat, bara att mellanårsvariationen är större än vad man tidigare ansett.

  ”Enligt vissa klimatmodeller från 90-talet förutspåddes att ismassan på Antarktis skulle öka under de kommande årtiondena för att nederbörden ökar när klimatet blir blir varmare. Senare skulle isen börja smälta allt snabbare underifrån för att packad snö isolerar bättre än is och dessutom skulle ju temperaturen på ytan vara några grader varmare. Det där har ju inte riktigt stämt.”

  Nej det var nog inte mycket som stämde där inte. Du är nog inte medlem i International Glaciological Society i alla fall.

  Mängden ”packad snö” beror inte på nederbörden utan på djupet under ytan. Snön övergår till firn som övergår till is på ca 100 meters djup. Alltid. Det som varierar med nederbörden är tiden innan snön blir is, inte mängden snö. Och det är isens tjocklek och det geotermiska värmeflödet som avgör om en inlandsis är kall- eller varmbaserad, alltså fastfrusen vid underlaget eller smältande från botten. Isens tjocklek spelar in både p g a dess isolerande förmåga och att isens smältpunkt sjunker med ökande tryck. Och det lär dröja innan några graders temperaturhöjning får effekt nere vid isens bas på ett par kilometers djup. Värmeflödet är så långsamt att man kan avläsa både lilla istiden och MWP i temperaturprofilerna genom grönlandsisen:

  http://www.pages-igbp.org/download/docs/newsletter/2011-1/Vinther_2011-1(27).pdf

 36. Olle R

  #26 Ingemar,
  Jodå, jag har läst UAHs metodpapper. Det är en ganska knapphändig beskriving, och ger inte alls några svar, eller motiveringar, på de personliga val/ manipulationer/justeringar som Spencer och Christy uppenbarligen har gjort.

  -Val av satelliter med lägsta trenden där osäkerhet råder
  -Diurnal drift korrigering som ger lägre trend än ickedrivande referenssatelliter.
  -”Validering” med radiosondserierna RAOBCORE och RATPAC B. Detta är ett körsbärplock av de två serierna med lägst trend. För det första mörkar S&C att de använder RATPAC B och kallar det bara RATPAC. För det andra B-versionen ojusterad efter 1997 och olämplig för det valda ändamålet enligt NOAA.
  ”Use RATPAC-B for studying long-term temperature changes in monthly data or over smaller regions than is possible with RATPAC-A, albeit with careful attention to the potential of inhomogeneities influencing the analysis after 1997.”
  ”Use RATPAC-A for analyses of interannual and longer-term changes in global, hemispheric, and tropical means.”

  Vad gäller Spencer och Christys s k validering så döljer de också trendbrottet som sker då AMSU-instrumenten införs. Det syns också med lågtrendande Ratpac B ( eller RAOBCORE):
  http://postmyimage.com/img2/193_image.png

  UAH v6 håller inte måttet, utan bygger på en mängd personliga val som inte kan motiveras och inte följer god vetenskaplig sed, men dock skaparnas konfirmationsbias.
  Vi har idag sålunda tre TMT-produkter med följande trender 0.14 C/dec ( STAR och RSS) samt 0.08 C/dec (UAH). Den senare ”avvikaren” kan inte verifieras av några som helst oberoende data eller mätserier.
  Det är bara att välja, objektivt och rationellt, eller att körsbärsplocka..