EU´s nya klimatpolitik efter 2020

G20/EU-BARROSO
Den 22 januari kom EU-kommissionen med ett nytt förslag för EU´s klimat och energipolitik fram till 2030. Förslaget skall diskuteras av ministrarna senare i mars. Förslaget kan tolkas som lite av ett uppvaknade till de rådande realiteterna, föranlett av den ”ekonomiska och politiska” verkligheten. Jag vet inte om vi skall tacka Polen för detta? En brokig skara av klimatalarmister från naturvårdsorganisationerna, kyrkan, Nordea, LO och vindkraftsintressenter hade tidigt nåtts av rykten från Bryssel och skrek i högan sky innan förslaget publicerats officiellt. De krävde bindande mål såsom det tidigare 20-20-20 målet från 2008. NU blev det ett 40-27-? Istället. 40% minskade utsläpp av koldioxid, 27% andel förnyelsebart och inga beslut om energieffektivisering. I några landsortstidningar, bl.a här återkom en trojka bestående av Axelsson-SNF, Wirtén-WWF och Lundström-Svensk Vindenergi nyligen (28 januari Gotlands tidningar) med samma budskap riktat till lokala politiker som skulle trycka på för bland annat bindande nationella mål. Det är lätt att förstå att Svensk Vindenergi är besvikna att EU inte tvingar på oss än mer vindkraft men lite sorgligt att SNF och WWF ställer upp för Vindkraftens intresse istället för att värna om fåglar, landskap och den biologiska mångfalden.
I policydokumentet från Barosso och kommissionen, finns här presenteras förslaget och bakgrunden till de olika delarna. Den innehåller naturligtvis en delvis skönmålad bild av framgången med den innevarande klimatpolitiken som omfattar tiden fram till 2020 men landar i en delvis mer realistisk syn på den verklighet som råder, bland EU´s medlemstater och i omvärlden. Dokumentet säger bland annat att 20/20/20 politiken har ”upprätthållit jobben för 4,2 miljoner människor I olika eko-industrier, med en fortsatt växande även under krisen. Man undrar vad som hade hänt utan denna politik och vad som menas med eko-industrier. Man må ha uppfattningen att vind och solenergi kan ersätta en del av det fossila bränslet, men att kalla dessa för ekologisk industri visar på hur begreppet ekologi allt mer missbrukas. Positivt i förslaget är dock att de olika medlemsländerna får ta eget ansvar om hur de skall formulera sin egen ”low-carbon transition”, vilket öppnar för enskilda länder att ta vettiga beslut om hur deras energimix bäst tjänar de egna medborgarna och miljön. I uppgörelsen 2008 tvingades t.ex Sverige att ha högre ambitioner än övriga länder, 49% andel förnyelsebart, därför att de redan hade en hög andel från vattenkraften. Detta överförmynderi slipper vi med andra ord under åren 2020 till 2030, vilket naturligtvis är en nagel i ögat för Svensk Vindenergi.
Policydokumentet pekar vidare på att den stora mängden intermittent energi som levereras ifrån mer geografisk spridda enheter frestar på ledningsnätet och att utvecklingen drivs av nationella stödsystem vilket försvårar marknadsanpassningen och kostnadseffektiviteten. Det skapar även en snedvridning i konkurrensen från andra energikällor:

The rapid deployment of renewable energy already poses challenges for the electricity system in particular, which needs to adapt to increasingly decentralised and variable production (solar and wind). Moreover, most renewables development in the EU is driven by national support schemes, which on the one hand can address national and regional specificities but at the same time can hinder market integration and reduce cost-efficiency. The rapid deployment of
renewable energy sources also affects the competitiveness of other energy sources that will continue to be fundamental for the EU’s energy system and reduces investment incentives for generation capacity that will be needed for the transition towards a more competitive, secure and sustainable energy system (e.g. as backup to variable renewable energy).

Det blir allt mer uppenbart att Europas ekonomi plågas av allt för höga elpriser och att kommissionen inser att detta är en fråga att bry sig om, inte en dag för sent. Som underlag för förslaget, finns en utredning som diskuterade energipriserna, olikheter i priset mellan länderna och dess orsaker.
Det framgår ganska tydligt att av den totala kostnaden för konsumenten så har andelen som avser själva produktionen av energi blivit mindre sedan 2008. Priserna på denna del har ökat med 18,5% för hushållen och 30% för industrin. Den del som ligger på nätavgifter och olika politiskt motiverade skatter och avgifter har däremot ökat sin andel. Den delen av elpriserna har generellt ökat med 36% för hushållen och 127% för industrin. Enskilda länder har i sin tur reducerat dessa skatter för elintensiv industri, och vi har skapat en svåröverskådligt elmarknad med olika tariffer och regelverk som med stor sannolikhet har försvårat för en stor del av exportindustrin. Enligt IEA kommer det det allt mer ökade gapet mellan elpriserna i Europa och andra regioner att minska EU´s andel av marknaden för elintensiv industriproduktion. Det står även i underlaget att de ökade elpriserna slår hårdast mot de fattigaste i Europa, d.v.s. de som använder en större del av sin hushållsbudget till el och gasräkningar. De högsta elpriserna finns bland annat i Tyskland, Spanien och Danmark (även t.ex. i Cypern och Belgien) och som genomfört stora satsningar på vind och solel. Det är också där som hushållen fått se den mest dramatiska ökningen av elpriserna under senare år.
Vidare kommer det inga nya mål för transportsektorn, avseende inblandning av biobränslen. Ett av de mest positiva inslagen i kommissionens förslag är att kommissionen insett att biobränslen baserade på matgrödor är en återvändsgränd och att inga stöd till denna verksamhet planeras efter 2020. EU vill hellre att effektivisering inom transportsektorn skall minska användningen av fossila bränslen.
Sammantaget kan man konstatera att verkligheten kommit ikapp EU kommissionen klimativrare och att det inte längre finns ett stöd för kostsamma experiment som inte gynnar miljön utan enbart äventyrar medborgarnas ekonomiska utveckling. Vi kan skönja en mer realistisk politik, men naturligtvis kläs detta i påstådd framgång och övertygelser om att Europa är på väg mot ett low-carbon society, för miljön, jobben och framtiden.
Det återstår att se om Vindkraftsindustrin med hjälp av olika klimatalarmistiska NGO´s lyckas få svenska politiker att verka för avsäga sig sin självbestämmanderätt. Om inte så kanske vi medborgare kan behålla rätten att påverka Sveriges riksdagsledamöter, och kanske till och med kan övertala dessa att satsningen på mer vindkraft i Sverige är både dyr, onödig och miljöskadlig. Då skulle jag som enskild konsument slippa betala för den organiserade miljöförstöringen som vindkraften innebär. En from förhoppning inför årets val.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Masen

  ”Man undrar … vad som menas med eko-industrier.”
  Det är förstås alla de tomma industrilokaler i Europa där maskinerna flyttats till Kina och andra länder där man tror på basindustrins framtid.

 2. Mr. G.

  Dags att trappa ned stöden till vindkraft skriver Mats Odell (KD) i Svd:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/dags-att-trappa-ned-stoden-till-vindkraft_8935474.svd
  Halleluja!

 3. Stickan no1

  Det är så enkelt att de får inte ihop ekvationen.
  Om folk förbrukar 50% mindre el men om nätkostnaden är som vanligt är fördelad på förbrukningen i kWh dubbleras priset i kr för nätkostnaderna för varje förbrukad kWh.
  Precis samma sak med skatten. Skall man ha in samma mängd totala skatter på en halverad förbrukning blir skatten dubbelt så hög per kWh.
  Ett nytt hus drar inte mycket energi. Att då ha en orimlig stor nätkostnad sticker i ögonen.
  Denna prisökning på fasta kostnaderna gör att det påskyndar konsumenternas vilja att koppla sig fria från nätet och därmed skatter.
  Ny teknik, kanske från Ambri, http://www.ambri.com/ kan innebära att stora konsumentgrupper kommer att koppla bort sig helt från elnätet. Då försvinner också skattebasen helt på elenergi.
  Hemproducerad el blir svårt att beskatta om man inte skickar ut det på nätet.
  Andra tekniker för storskalig ellagring
  http://www.aquionenergy.com/
  http://news.sciencemag.org/chemistry/2014/01/rhubarb-battery-could-store-energy-future
  Om eller när ellagring blir möjligt till rimlig peng kan det vända upp och ner på hela energimarknaden.
  Tror man att det är möjligt är EU: målsättning inga som helst problem.
  Men precis som skiffergasen sänker CO2 utsläppen i USA så blir det kanske inte på det sättet politikerna tänkt. Det kan bli att nästan hela energimarknaden försvinner som skatteobjekt.
  Och det kan gå fort då många är ytterst motiverade att stå fria.
  Ny teknik har förändrat världen förr.

 4. Sten Kaijser

  Det vi nu kommer att få se ett tag framöver är olika försök att få till en ordnad reträtt. Dels gäller det för politiker att inte tappa ansiktet, dels och allra viktigast
  att slippa erkänna att skeptikerna haft rätt hela tiden

 5. Lasse

  Om vi skall ha flödande energikällor krävs mer av ledningar och lagringsmöjligheter.
  Nån föreslog att varje nytt vindkraftverk skulle tvingas redovisa hela effekttäckningen, dvs även när vinden ger noll.
  EU bör stötta ny teknik och tekniköverföring. För energi behöver vi.
  Holmen behöll sin vattenkraft men köper ändå lika mycket som halva vindkraften ger-då utjämnat under 365 dar under 24 timmar!

 6. Gunnar Juliusson

  Enligt radionyheterna imorse kommer Matilda Ernkrans (S) anmäla regeringen till KU (inte Klimatupplysningen tyvärr) för att man räknar in trädplantering i utlandet i det svenska klimatmålet, fast skog och mark enligt riksdagen inte får räknas in, ett upprörande tilltag.

 7. Mats G

  Ni som är kärnkraftsförespråkare. Har ni funderat hur man skall ta sig förbi Tjernobyl och Fukushima. Är det görligt?

 8. Mats G

  För övrigt är det det här som är den framtida energilösningen. Så himla spännande.
  http://www.energinyheter.se/2013/10/genombrott-f-r-fusionsforskningen

 9. Mats G

  #6
  Känns så bra när politiker visar prov på kunskap och omdöme. Ger förtroende inför kommande val. Så frågan som man skulle vilja ha svar på är. Är Klimatet globalt eller inte?

 10. Lasse

  #7 Man kan ju jämföra vilken negativ effekt som dessa olyckor haft jämfört med alternativa energislag.
  Blix var tydlig som påpekade att Tjernobyls felkonstruerade grafitreaktorer gav 30 tal dödsoffer direkt och en förhöjd långvarig dödlighet som var statistiskt framräknad. Detta kan jämföras med kolkraft.

 11. Polack

  Tacka Polen? Vad är skillnaden mellan Polen o resten av stora (eller starka) länder i EU? Framförallt avsaknaden av politisk korrekthet. Det är ett okänt begrepp där. Resultat? Ekonomisk tillväxt som andra finansministrar väljer att tiga om. Ingen kris på över 20 år! Inte en stund! För dem sant är sant, lögn är lögn. Är det de som är konstiga?

 12. Mats G

  #10
  ”Detta kan jämföras med kolkraft.”
  Hur då?

 13. pekke

  Kärnkraft är en teknik som vi vet att den fungerar.
  Fusion-tekniken har långt kvar trots uppblåsta nyheter.
  http://news.sciencemag.org/physics/2013/10/fusion-breakthrough-nif-uh-not-really-%E2%80%A6

 14. Ann LH

  Senaste nytt från USA.
  Förut var Science Settled ang. Global Warming.
  Nu har utvecklingen gått vidare, The Debate is Settled and Climate Change is a Fact. Allt enligt Mr President. Dags för nytt Nobelpris?

 15. Mats G

  #12
  Sant, men det hade fissionskraften också en gång i tiden.

 16. Mats G

  #13
  Att upprepa en osanning många gånger gör den inte sann.

 17. Björn

  Den här meningen sammanfattar det hela bra: ”Sammantaget kan man konstatera att verkligheten kommit ikapp EU kommissionen klimativrare och att det inte längre finns ett stöd för kostsamma experiment som inte gynnar miljön utan enbart äventyrar medborgarnas ekonomiska utveckling”. Just ett äventyrande av medborgarnas ekonomiska utveckling är nog det viktigaste argumentet som kan få politikerna att reagera. Att tro att politikerna förstår andra konsekvenser av sina beslut i klimatfrågan är en utopi. Att deras beslut leder till förstörande av den elektriska infrastrukturen kan bara förstås av politikerna först när detta havererar. Att förd klimatpolitik leder till kostnader är mera begripligt och leder därför till konsekvenser som hinner förhoppningsvis före ett stort haveri av energiförsörjningen.

 18. En grävande journalist vid Östersundsposten upptäckte att SNF får pengar från vindkraftsbolag för att propagera för mer vindkraft. Därmed är SNF:s inställning i den frågan begriplig. Kanske får också WWF bidrag från vindkraftsbranschen? Hade de varit riktiga miljöorganisationer för riktiga miljövänner, hade de i alla fall varit motståndare till vindkraft.

 19. Lasse

  #11 Kolkraft vs kärnkraft
  Det här hittade jag på nätet: http://www.cefix.rs/sv/home/saznanja/itemlist/tag/TERMOELEKTRANE%20NA%20UGALJ
  Klotet i em kommer att handla om vågkraft. Seabased är på gång med en anläggning i havet. EU har väl sponsrat en del-jag som aktieägare i Seabased AB en del! Vad gör man inte för alternativen!

 20. István

  Mats G.
  Mig veterligen så fission är också kärnkraft .
  Re fusionskraften kan vi väl säga att den har varit den säkraste av alla kända tekniker för att producera ström. Ingen kommer på iden idag att bygga en Gen I. verk. Så de nya blir ännu mycket säkrare.
  Och utvecklingen fortsätter. Gen IV. Smält salt, Torium och Gud vet vad mera.
  I kontrast till vindkraft, där kan man knappast vänta sig något genombrott till radikal förbättring.
  Fissinskraft är nog bra om och när det kommer. Sedan 60 talet har den konstant lägat ca 20 år fram i tiden.

 21. Perfekt

  Mats G #8
  Så länge jag kan minnas har fusion alltid varit framtidens energikälla, tyvärr verkar det förbli så inom överskådlig framtid.

 22. Mats G

  #19, #20 osv.
  Blandar alltid ihop fusion och fission. Hoppas min poäng framgick ändå. Verkar så. Idag är jag på floskel humör så mitt svar blir.
  Man skall inte göra nåt för att det är lätt utan för att det är svårt.

 23. Björn

  István [19]; Hej! Fission är att klyva atomkärnor och fusion är att slå ihop atomkärnor. Den kärnteknik som vi idag använder, är fissionsreaktorer. Ännu är det långt kvar till fungerande fusionsreaktorer. Problemet är den höga värme som utvecklas vid fusionen. Solen är vår närmsta fusionsreaktor. Det är ju den som är grunden för vårt klimat.

 24. Peter F

  Lasse och Mats
  http://www.frojdh.se/2011/03/22/solenergin-dodar-fler-an-karnkraften/

 25. AOH

  Och att bl.a. EU befattar sig allvarligt med världens största utmaning —- CO2 -hotet—– ses här 🙂
  https://mail.google.com/mail/u/1/?shva=1#inbox/143cec7cfd410d8e

 26. Mats G

  #20
  Jo, fast det intressanta med det här är att det är seriös experimentell forskning och tydligen har man lärt sig en hel del så man går vidare med det. Så det är en typ av genombrott även om belackare ser det på annat sätt. Man måste ha klart för sig att skapa sin egna lilla sol är inte helt enkelt och kräver våra skarpaste verktyg i verktygslådan.

 27. Mats G.
  Warum etwas einfach machen wenn man es so schön kompliziert machen kann
  med disclaimer för ev. fel i tyskan

 28. Mats G

  #26
  Som att lära sig tyska 😉

 29. 24 AOH
  Tokig länk 🙂

 30. sibbe

  #26 Gerade das war mein Motto in meinem ganzen Leben.
  # 20, #25
  Utan att experimentera med allt vi fick i händerna skulle vi människor aldrig ha kommit ner från den grenen vi satte på för 3 miljoner år sedan.

 31. Sven Östholm

  Mats G
  Polen har just gett grönt ljus för kärnkraft. Priset per KWh blir 1/6 av vindkraftens.
  Korea bygger nytt till ca 1/8 av priset för vindkraft.

 32. Christopher E

  Mycket trevligt att EU börjar backa. Ett förslag som får vindindustrin och miljöpartiet att gå i taket av ilska måste givetvis ha många bra kvaliteter för oss andra.
  Jag tror inte ett ögonblick på att förd klimatpolitik hittills gett några nettojobb. Tvärtom.
  Siffran 40% har inget värde, den är endast där för att klimatpolitikivrare ska tro att denna policy skulle gå längre än tidigare. Men utan bindande krav på nationsnovå kan den siffran givetvis inte nås, så den är bara symbolisk. Men det inte ha funkat, alla analyser jag sett hittills har insett att det nya förslaget backar (vilket är positivt i detta fall). Det är nog bara BjörnT här på bloggen som i ett utbyte med mig häromdagen jag sett faktiskt tro på det hela, och till och med tro att de som gissat att EU kommer att backa nu har fel…

 33. István

  Björn #23
  Sorry, beklagligt miss av mig. Hoppas min mening framgick ändå.
  Hur kan man hysa paniks rädsla för att klyva atomer samtidigt svärma för att slå ihop dem?
  För övrigt det som är mest fascinerande med kärnkraftsutvecklingen, förutom den höga säkerheten, är den utomordentliga snabbhet den kom till världen med.
  I motsats till vad Mats G # 15 antyder.
  Från att ännu på slutet av 30-talet då möjligheten till en neutron kädjereaktion var en välbevarad hemlighet,
  till Oskarshamn 1 går det lite drygt 30 år! Svindlande egentligen.
  Idag kan vi knapt borra en tunnel under Hallandsåsen på den tiden.

 34. Sören G

  OT Hör just på nyheterna om djurrättsaktivister är åtalade för att ha hotat och trakasserat lantbrukare. Bl.a. hade man kastat in en yxa genom ett fönster med påskrift på skaftet: ”Sista varningen”. Man hade också stulit en gravsten och placerat i en lantbrukares trädgård.

 35. Mats G

  #33
  ”neutron kädjereaktion var en välbevarad hemlighet,
  till Oskarshamn 1 går det lite drygt 30 år!”
  Bravo. Det är en bedrift. Nobelprisen är välförtjänta. Misstänker att det kom ett krig emellan hjälpte till. Det tenderar att snabba på utvecklingen. Kanske 50 år eller nåt när det gäller klyva atomen. men det är bara en gissning.
  ”klyva atomer samtidigt svärma för att slå ihop dem?”
  För att skillnaden är som natt och dag.
  Fusion är ren energi medan fission är motsatsen. dessutom är verkningsgraden, rätta mig om jag far fel, så gott som 100%. Du kan inte få ett bättre resursutnyttjande.
  #31 jag misstänker att det är någon slags pro-kärnkraft argument. jag har alltid undrat varför det blir så märkligt tyst när jag tar upp de problem kärnkraften har.
  Som jag sagt är jag pro(alltså för. inte proffs). men jag vågar diskutera problemen. GEN IV eller vad det heter låter makalöst bra. Dyr energi enl Thomas P. Hur är det med den saken? Finns det någon reaktor generation IV någonstans?

 36. Lars Cornell

  Mats #35
  Den första Gen4 kommer att tas i bruk i Indien senare i år.
  Indien och Kina leder utvecklingen. Även Ryssland lär ha på gång bygge av Gen4 men vet ej hur långt de kommit.
  Fussionskraft är väl kärnkraft Gen6 eller nåt sån’t?

 37. Sven Östholm

  Mast G
  #7
  Tjernobyl ligger ju ganska nära Polen så jag tycker att påpekandet om att de just bestämt sig för att bygga två anläggningar med drifts start 2026 är ett sakligt argument med tanke på din fundering om hur kärnkraften kommer vidare efter Tjernobyl/ Fukushima.
  Korea har liknade utgångsläge.
  De som så ivrigt talar om ”dyrbar” kärnkraft ska kanske visa upp sina kalkyler?
  Att till exempel Polen skulle låna kapital av sig själ till en realränta som Green Peace mfl brukar excellera i är knappas aktuellt.

 38. Lars Karlsson

  Kärnkraft är det kraftslaget som dödar minst mänskor producerad kwh och varje generation blir säkrare.
  Kolkraft som är huvudalternativet i världen är mångdubbelt farligare , vattenkraften kom förbi Banqiao Reservoir Dam olyckan när ca 170 000 dog och 11 miljoner blev hemlösa.
  De gröna är emot all effektiv energi teknik , därtill kommer deras teknik fobi .

 39. Ingemar Nordin

  Stort tack Lars för din sammanfattning av det energipolitiska läget inom EU. Vi lär få höra mer om detta under våren.
  Vindlobbyisterna i de gröna miljöorganisationerna skriker i högan sky. Men deras hojtande känns genomfalskt eftersom de står på EUs och energibolagens lönelista. Hoppas att åtminstone några journalister börjar riva i detta (och läser exempelvis all Jacobs avhandling) och för ut det i de där medierna som politikerna tydligen läser och lyssnar på.
  Jag gillade särskilt din avslutning ”och kanske till och med kan övertala dessa att satsningen på mer vindkraft i Sverige är både dyr, onödig och miljöskadlig. Då skulle jag som enskild konsument slippa betala för den organiserade miljöförstöringen som vindkraften innebär. En from förhoppning inför årets val.” Jovisst handlar det om en organiserad miljöförstöring i stor skala!

 40. Ingemar Nordin

  Stickan no1 #3,
  ”Det kan bli att nästan hela energimarknaden försvinner som skatteobjekt.
  Och det kan gå fort då många är ytterst motiverade att stå fria.”
  Ha! Du underskattar våra myndigheters påhittighet beträffande att införa nya skatteobjekt. Se bara på public service som numera beskattar all teknisk apparatur som *kan* användas för att titta på deras skitprogram. SR/SvT visar vägen! Nästa steg för skattemyndigheten blir förstås att beskatta alla elektriskt drivna apparater i våra hem, snarare än konsumtionen av el.

 41. István

  Sven Östholm #37
  Ungern har just skrivit på ett avtal med Rosatom för 2 st reaktorer på 1200 MW vardera och med uppstart kring 2026.
  Någon polsk projekt har jag inte hört talas om. Kan det vara en förväxling?
  Polen har varit positiv till kärnkraft men dom har också gott om skiffergas och dom jobbar på det, samt underjordisk förgasning av kol.

 42. Pär Green

  Någon som vet var vattenkraft framställs?
  En titt på
  http://www.svk.se/Drift-och-marknad/Kraftsystemet/Aktuell-driftsituation/
  Så får man veta att överföring ifrån område SE2 just nu 5392, men ifrån område SE1 är det 1252?
  Import och export till Norge är knappt + – noll!
  Varifrån kommer elproduktionen i elområde SE2?
  Obs uppgifterna några timmar gamla!
  En förteckning över vattenkraft finns här:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_vattenkraftverk_i_Sverige
  Men jag hittar inte anledningen till skillnaden mellan SE1 och SE2!
  Någon som kan hjälpa mig till insikt?

 43. Jonas B

  Lars K #18 》Har du nån länk till artkeln i Östersundsposten? (Har sökt utan att finna finna).

 44. Sven Östholm

  Hej Istvan
  Det kommer på nyheterna de närmsta dagarna.
  http://www.thenews.pl/1/12/Artykul/160331,Polands-nuclear-programme-greenlit
  Vitryssland har också verk på gång.
  Att skiffergas kan får Polacker att ändra sig igen är ju ett rimligt förbehåll. Skiffer gasen borde ju Européer kunna få upp i kommersiell skala inom 10 -12 år efter beslut.

 45. Sven Östholm

  Pär Green.
  SE 2 har stor vattenkraftsproduktion.

 46. Korp

  Apropå kärnkraft — http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elproduktion/Karnkraft/Karnkraften-i-varlden/

 47. Sven Östholm

  Jonas B
  Här är artikeln
  http://op.se/lanet/1.4710006-vindindustrin-betalar-till-naturorganisationer
  Beloppet är litet i relation till vad en så kallad certifiering ”Bra Miljöval” ger.
  Varje verk inbringar ca 50 000. Totalt så skulle 29 TWH om alla ansluter sig till ”Bra Miljöval” ge ca 320 miljoner över en vidkraftsgeneration.

 48. Håkan Bergman

  Jo SE 2 har stor produktion, det omfattar Jämtland, Västernorrland samt delar av Västerbotten, Gävleborg och Dalarna. Sen kan det väl vara så att man tappar av mera vatten där den här tiden på året än vad man gör i SE 1, vårfloden kommer lite tidigare till SE 2. Den där listan på Wikipedia var inte särskilt komplett, det saknas flera kraftverk i Indalsälven och i Ljungan skulle det bara finnas ett kraftverk? Nå det står att den är ofullbordad.

 49. Sven Östholm

  Jonas! slog fel tangent ”9” skall vara 20 TWh

 50. ThomasJ

  Experter(?) hittans och dittans…. Tycks ph**n ta mig finnas 13 av dessa per dussin – helt utan ngn som helst form av expertism inom ngt område de ’är’ experter inom – inga namn nämnda, men vi kan la peka på några personer i t.ex. SVT-soffan till morgonkaffet… 😉
  Judith Curry har en ’take’ i temat ’expertise’ här:
  http://judithcurry.com/2014/01/25/death-of-expertise/
  Go figure!
  Mvh/TJ

 51. ThomasJ

  Det kommer f.ö. att bli intressant om ett par år. när den [nu gällande] vkv-subventionsperioden á 15 år löper ut och där står ett mer/mindre monster, som inte klarat sig utan blodtransfusionen från dag ett, och den [initialt!] glade markägaren åläggs att återställa marken… De flesta ’snurrorna’ ligger nämligen i egna ägarbolag [separata] och dessa sätts i KK vd pass 14 år + ~ 300 dagar – inget att hämta där alltså. Den, då f.d. ’lyckliga’ markägaren måste ta hand om problemet… Enbart betongfundamentet för en ~ 2MW-snurra omfattar sisådär 1.000 – 1.500 m^3 betong – som enl. miljöbalken måste saneras, dvs. tas bort. Deponikostnaden för betong varierar mellan kommunerna: 100 – 500:-/ton, OBS enbart deponi-kostnaderna! Sedan tillkommer kostnaderna för den miljömässigt (enl. MB) destrueringen av ’resten’, varvid, speciellt för propellerbladens kompositer [idag] inte finns någon fungerande destruktions-teknik över huvud taget! Ett av flera megaproblem f.n. i Danmark där ’man’ ska ’skrota’ ~ 5.000 vk-verk….
  Intet är att undra över att allehanda vkv-charlataner, inte minst kommunala bolag, pushar för som 17 för att ’vanlitt fölk’ ska teckna andelar och ’få’ billig el… Fytt-i-grisen som sägs västerut… 🙁
  Bluff & båg rules the World – Go figure!
  Mvh/TJ

 52. ThomasJ

  Helt ? OT – dock inte egentligen! Judith Curry om gårdagens IPCC-hearing inför UK Parliament:
  http://judithcurry.com/2014/01/28/uk-parliamentary-hearing-on-the-ipcc/
  430+ kommentarer på ett fåtal timmar… telling something! Goodie!
  Mvh/TJ

 53. ThomasJ

  Slikt ’får’ inte förkomma under den svenska ostkupskärmen – enligt propagandaministern [f.d.] Marita Ulvskog – och hon har ju, ofattbart !, lyckats få gehör… God Grief!
  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100257206/climate-science-is-for-second-raters-says-worlds-greatest-atmospheric-physicist/#disqus_thread>
  Mvh/TJ

 54. Håkan Bergman

  Och ni som inte använder MS programvara kan se hearingen i parlamentet här:
  http://www.youtube.com/watch?v=6GzNATrGH7I

 55. Slabadang

  Lyssnade på hearingen i parlamentet!
  jag tycker bästa ingångsvärdet för vilket förtroende man skall ha för klimattjohejset är att lyssna till hur det lät inför Köpenhamnsmötet och jämföra med hur det låter idag.
  http://www.youtube.com/watch?v=Q-dP2nd4nRk
  Konstigt!! Jag har fyra ”favvolänkar” med klimatkalkoner från Köpenhamn men ALLA FYRA är borttagna.
  Bla den här : ”IPCC demonstrates Global Warming at Copenhagen” nån som sparat ?
  Nåväl klimathotarna i parlamentet hade inte ens en nubb att koka soppan på och jag är faschinerad av hur fantastiskt duktiga de är på att ha koll på sina sextiotvå olika cirkelresonemang och hur de lyckas vända observationer som mycker tydligt talar emot klimathotet och scenarierna til att tvärtom bli bekräftelse på dem. Bortförklaringen om varmare djuphav tillhör ju liksom till ologikens större hjärnskakningar ett uppenbart moment 22 för gubbarna, som antingen sjäva är så korkade att de inte fattar motsägelsen i vad de själva hävdar eller chansar på och kanske med all rätt att politiker inte är så skärpta och går på det mesta eftersom de köpt klimathojtandet så här långt? Själv blir jag bara djupt intellektuellt generad av att lyssna på gojjan. Om de är överraskade av att värmen gått ner i djuphavet (vilket de inte heller kan mäta) … Jaha är det nåt nytt då som aldrig hänt förr och det är en nonreversibel engångshändelse enligt klimatmodellerna ? Värmen kommer liksom inte upp igen … då ? Typ El Ninjos eller i höjd SST ?
  Ja jag behöver mycket strakt stöd för att kunna ta dessa gubbar på nåt som helst allvar. De pratar på sig så man skäms å deras och all vetenskaps räkning. Genus och klimattjohejset borde separeras från universiteten och fusioneras på på biblioteket i Knutby under hyllan märkt ”Bland ”tomtar i troll” där kan de få dela på de resurser en deltidsanställd bibliotikarie kostar och ”forska” gemensamt efter footprints och partriakatets strukturer.
  Matti Natti !
  Att EUs klimatpolitik äntligen small in i kaklet var inte tusen miljarder för tidigt och utan betydligt fler för sent!

 56. John Silver

  # 55
  Spara alltid sidan ochså om det är viktigt.

 57. Mats G

  #55
  Det är inte kartan det är fel på. Ett tankesätt som med största sannolikhet ger dig trubbel.
  På ett sätt är det rätt imponerande faktiskt, att stå och blåljuga inför världssamfundet utan att blinka. Jag tro psykologer har en hel de epitet för ett sådant beteende.

 58. Mats G

  #57-forts
  Favoriten är naturligtvis Bagdad-bob som är oslagbar.

 59. ThomasJ

  Och Ekskan fortsätter sitt klavertrampande… jeez!
  http://www.regeringen.se/sb/d/18416/a/232880
  Arma länder!
  Mvh/TJ

 60. Fredrik

  Det blir en del radioaktivitet även i fusionsgeneratorer (enligt föreslagna principmodeller), insidan av reaktorväggar och annat kommer förmodligen behöva hanteras med försiktighet och förvaras.
  Skrev specialarbete i början av 90-talet om fusion, precis i den vevan när kall fusion var på tapeten. Intressant område. Laservarianten är bara en av många tänkbara lösningar som man forskat på. Tokamak-varianten med magnetisk inneslutning av mycket het plasma/kärngas var ”hetast” på den tiden enligt vad jag kan komma ihåg.