En ödesfråga

Vindkraftverk från 1897
I år ska vi välja vilka vi tycker är bäst att representera de åsikter vi har om både det ena och det andra. Klimatet kommer gissningsvis inte upp till debatt för sin egen skull men används redan nu mycket i energifrågorna. Just vilka energislag vi bör satsa på i framtiden verkar bli en av de stora frågorna, ja kanske till och med en ödesfråga.
Jag tittade på Agenda på SVT i söndags där bland annat Jan Björklund och Åsa Romson deltog i en kort debatt. Programmet började dock med att Vattenfalls Nordenchef, Torbjörn Wahlborg, noga redde ut vad som är baskraft och vad som inte är det. Ska vi ersätta en baskraft (kärnkraft) så måste vi satsa på någon annan baskraft istället. Han nämnde gaskraft, kolkraft och vattenkraft som möjliga i Sverige rent tekniskt.
Åsa Romson hävdade att Sverige är ett av de länder som har bäst förutsättningar för att få ett helt förnybart energisystem. Energimixen i hennes utopiska värld kommer från sol vind, vatten och skog. Växlingen mellan dessa energislag skulle ge ett samspel som ger oss den energi vi behöver. Hon brukar i många sammanhang också benämna ”förnybart” som synonymt med ”ny teknik”, dvs den som hör framtiden till i Åsas värld. Men hur ny är egentligen exempelvis vindkraft?
Bilden här ovan är från år 1897 och föreställer två vindkraftverk som den danske vetenskapsmannen Poul la Cour byggde och testade. 1927 startade bröderna Jacobs en fabrik för att tillverka generatorer till vindturbiner för användning på farmer. Företaget producerade omkring 30 000 små vindturbiner under 30 år. Det fanns också många andra företag som producerade små vindkraftsenheter bland annat för att generera el på farmer i USA. På 1930-talet kom vindkraften till allmän användning och dessa maskiner tillverkades ända in på 1980-talet. Det har funnit lite olika modeller och experiment men 1978 konstruerades världens första vindkraftverk med kapacitet på flera megawatt i Vestjylland. Det första vindkraftverket i Sverige uppfördes 1977 vid Kalkugnen, Upplandskusten.
Det första kärnkraftverket startades 1954 i Obninsk, Ryssland tätt följt av ett i England 1956. I Sverige startades den första reaktorn 1954, den låg insprängt i berget 27 meter under KTH. 
Vare sig kärnkraft eller vindkraft är alltså så särskilt nya tekniker även om de naturligtvis har vidareutvecklas långt sedan de första anläggningarna. En fråga undviker alltid Åsa Romson och det är hur hon har tänkt sig att ”det förnybara” ska kunna ersätta någon baskraft? Scenariot är att vi hoppar 20 år i framtiden. Sverige har skrotat all kärnkraft och byggt 30 000 nya vindkraftverk istället. Vi har under många år klarat oss rätt bra eftersom vintrarna inte har varit så kalla och framför allt har det inte varit kallt över ett stort geografiskt område i Europa samtidigt. Vid behov har vi kunnat importera el från tyska kolkraftverk eller finska kärnkraftverk.
Då slår den slingrande ormen till (jetströmmarna runt Nordpolen) och lägger ett jättelikt högtryck över större delen av hela Europa. Det är i mitten av januari 2034, det är mörkt, vindstilla och väldigt väldigt kallt. Inget land har någon möjlighet att exportera någon el till Sverige överhuvudtaget. Högtrycket stannar kvar över Europa i två, tre veckor. Vi har vår vattenkraft och givetvis kan vi elda sopor och skogsbruksrester men ingen sol och ingen vind gör att elproduktionen går i botten.
Hur har du tänkt att lösa den situationen Åsa?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats G

  Det är nog en bra ingång. Hålla isär baskraft och annat. Kan man förklara det för folk har man kommit en bit på väg.

 2. Lasse

  På frågan svarar jag åt Åsa. Vi stänger ner industrin då det är kallt. Holmen förbrukar lika mycket som halva vindkraften ger.
  Idag kom så Hatt med ett förslag som skall öppna upp den enskildes plånbok för förnyelsebar elproduktion ut på nätet. Men de ser till så ingen kan sätta upp för stora anläggningar-maxar ersättningen till 30 000 KWh per år.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5770806

 3. Peter Stilbs

  Jag såg början på detta Agenda, men var tvungen att stänga av när Romson (och även till viss del Björklund) bara pratade strunt.
  Wahlborg från Vattenfall inledde mycket riktigt innan dess med en redogörelse för vad som är baskraft och inte, men det var så uppenbart att han var ”i en obekväm situation” och vägde sina ord på guldvåg för att inte framstå som icke-PK eller reta någon, och kanske bli av med jobbet.
  Till slut klämde han något mumlande fram att det i Sveriges fall i framtiden bara kunde vara fråga om kärnkraft eller Rysk gas.
  Innan jag stängde av pladdrade Romson på som en ärtbössa om allehanda småskaliga energibidrag som sammanbinds via ”smarta elnät” – något som ännu är på pilotstadiet, och som garanterat fallerar – om inte förr så under nästa solstorm av betydelse för Jorden.
  Det var faktiskt skrämmande att tänka sig henne som minister i höst.
  Bevare oss …

 4. Mats G

  Jag har inget emot att folk satsar i allehanda lösningar och producerar el som kan tillföras elnätet och de får marknadsmässigt betalt. Så kallat micro produktion.
  Men det får inte ersätta statens ansvar. De ansvarar för att vi har ett fungerande samhälle. Där ingår naturligtvis elförsörjning. Jag tror på en fungerande stat. Inte nödvändigtvis en stark stat men en fungerande. Annars kan vi ju faktiskt lika gärna nedmontera nationalstaten. Sen låter vi juridiska personer hantera det som behövs runt om. Juridiska personer = företag + privatpersoner.

 5. Det är ju som själva phaen att inte en kraftsamling görs från företrädare från industri, Vetenskapakademin mfl tunga instanser innan det är för sent!!
  Sista stycket av Lenas skrift ovan borde väl få några att tänka till

 6. sl

  Vi ska lösa frågan åt Åsa; hon ska aldrig sitta i regering, det duger hon inte till. Det bästa som kan hända är att socialdemokraterna splittras i en ansvarstagande del byggd runt resterna av industriarbetarfacket som kan samarbeta med framstegsvänliga borgerliga partier, och en reaktionär teknikfientlig del byggd runt kommunal som kan samarbeta med vänstern och sitta i opposition för jämnan.

 7. Sven Östholm

  Hej Lasse , jag antar att ditt svar i Åsa Romsons ställe är en sarkasm.
  Om industri av det slag du nämner som du nämner blir stående veckovis i sträng kyla så går den inte att starta upp igen. Enda sättet att skydda är att stanna i tid och dränera all utrustning och sätta in oljeeldade byggtorkar för att hålla de känsligaste delarna vid rätt temperatur.
  Följden är alltså att produktionsåret avkortas med flera månader och detta resulterar i sin tur att produkterna inte längre kan konkurrera på världsmarknaden. Virkesflödet till fabrikerna kommer att stoppas och virkespriset sjunker tills det blir lönsammare att exportera.
  Att använda virket som bränsle i stället bör minnas att ”på den gamla goda tiden” så skulle vedvirke avverkas sent på vårvintern, ligga till tork i minst ett år. Ny hugget virke har så hög fukthalt att det mesta av energin går med röken ut.
  Det blir alltså väldiga vedmagasin med sina problem och helt nya anläggningar för att ”elda” virket.
  Å håja ja varför blev man inte politiker i stället, så enkel och problemfri deras tankevärld är.

 8. I miljöflummarnas fantasivärld är vindkraft en ny teknik under utveckling, medan kärnkraft är gammal, föråldrad och under avveckling. I verkligheten är alltså kärnkraften yngre än vindkraft och utvecklas mera. Utvecklingen för vindkraft går mest ut på att bygga högre och högre väderkvarnar, med allt större vingar.
  Vindkraft har använts för att mala säd i minst 1500 år. Det upphörde när effektiva ångmaskiner kom på 1800-talet. Trots sitt ”gratis bränsle” kunde väderkvarnarna inte konkurrera. Väderkvarnar som elproducenter kan heller inte konkurrera med riktiga energislag, utan behöver subventioner. Det enda fall där vindkraft skulle vara att föredra är där absolut inga andra energislag finns tillgängliga, men i dagens värld begriper jag inte var det skulle vara. Det finns alltid något bättre energislag att använda, helt enkelt!

 9. Per H

  Det är väldigt lätt att få politikerförakt. Hur kan man ha en sådan ”selektiv perception” som Romson. Hon är livsfarlig för Sveriges ekonomi och vår välfärd som vilar på BILLIG ENERGI! Stor risk att hon blir vår nya Miljöminister!!

 10. Evert Andersson

  Jag uthärdade lite längre än Peter Stilbs med Agenda. Det är ju alldeles förbenat så skickligt de undviker de svåra frågorna. När Björklund pekade på att Tyskland eldar mer kol och gas än på DDR-tiden svarade Romson att det beror ju på att Vattenfall investerat i kolkraft där! Utan att ifrågasättas. Det är ju här journalisterna framförallt på SVT missar sitt uppdrag. De ställer ju aldrig de obekväma följdfrågorna.
  Jag har vid tillfälle tagit upp detta med ett par tidningsredaktioner, bl a DN. Svaret var att det är länge sedan de hade råd med specialiserade journalister inom olika fackområden. Så förutom att så många låter politik skina igenom så har de inte någon djup kunskap om sina ämnen.

 11. Jan

  De första elmotorerna kom före de första förbränningsmotorerna. Logiskt borde vi då överge gamla föråldrade elmotorer till förmån för modernare förbränningsmotorer.

 12. Lasse

  UI tar upp ett förslag om en politikerutfrågning-och tycker det är ett löjligt initiativ.
  Såg en del på Brittiska utfrågningen. Den var upplysande och bra hållen. Ingen frågade om propellrar på bilar utan politikerna var pålästa!
  Då kunde politikerna få lite större möjlighet att ställa experterna till svars resp experterna belysa politikernas ansvar och möjligheter.
  Fast eftersom det är ett globalt problem så kanske det räcker med att sätta dem framför TVn.
  #7 Nej det var inget sarkastiskt förslag. Men kanske orealistiskt i större skala än det som finns. Vi har redan effektavstängning som industrin kan göra. Hur omfattande den är vet jag ej!

 13. Pär Green

  11 Jan 2014/01/30 kl. 10:26
  ”De första elmotorerna kom före de första förbränningsmotorerna. ”
  Tänk vad 2 hål i väggen kan bidraga till!
  Men det gäller att det konstant leverans till hålen. Något som är lite kinkigt och si o så med intermittent produktion.

 14. Mats G

  #10
  Tyvärr verkar det som om reportrar idag har svårt med det här med objektiviteten. Det här kan vara lite lurigt för det kan vara beroende hur jag som lyssnar uppfattar saker och ting. Jag håller med om att det är viktigt att i just Tyskland framhålla att Kärnkraften är på väg ut och vad Tyskland måste göra istället. Har inte riktig koll på hur långt de har kommit med avvecklingen.
  Det var en debatt i morse på radion om vägskatter för lastbilar diskuterades. Förutom att S-mannen sköt sig själv i foten med att först hävda snedvridning i konkurrens i o m att svenska lastbilar betalar avgift i Tyskland men inte tyska lastbilar. I samma andetag sade han att BÅDE Tyska och Svenska skulle betala avgift i Sverige(kryss i mössan?). Men M-mannen sade att mer kostnader kan få effekter på jobben försöktes viftas bort av reportern. Objektivitet sa Bill. Objektivitet sa Bull.

 15. Björn

  Vi behöver inte vänta till 2034 på kylan för det kommer att bli kallare och kallare varje år framöver. Vi är i slutet av ett solfläcksmaximum just nu (cykel 24) och solaktiviteten är som för ungefär 100 år sedan. År ca 2020 förväntas ett minimum och därefter kanske cykel 25 inte orkar visa sig annat än som några 10-tal fläckar per dag. Vi är snart där och med Romssons politik får vi både livsmedels- och energibrist. Om vi startar bygget av flera nya kärnkraftverk nu, för det behövs när den bedrägliga förnybara energin inte kan leverera, kanske vi hinner överbrygga och trygga framtida energibehov. Hur har Romsson och övriga energilekstugetanter tänkt sig att vi skall överleva denna solfattiga framtid? Vår jord skapar ingen energi, utan den kommer utifrån, då kan väl ingen sunt tänkande människa vare sig det är forskare eller ej, tro att vi går mot en fortsatt global uppvärmning. Det är bråttom nu för koldioxiden hinner inte ikapp för att värma oss.

 16. Det är väl tyvärr så att Mp är den enskilt största faran för vår välfärd och framtid. Tyvärr så stöds detta parti av en icke försumbar mängd journalister som gör allt för att trumma ut deras budskap. Man har hela tiden riktat in sig på de yngre som inte alltid kan se vad som är rätt eller fel. Inte helt olikt vad McDolnads har gjort för att få en stadig kundkrets. Maria Wetterstrand var riktigt farlig med just budskap till tonåringar och förde som väl alla minns fram en hel del som kan ifrågasättas precis som Åsa nu gör.

 17. Lasse

  I en annan del av världen avgår en del av regeringen eftersom de inte vill sälja elkraftsproducenten
  ”Bakgrunden är svårigheter att ena partiet vad gäller frågan om Goldman Sachs ska få köpa in sig i Dong.”

 18. Sven Östholm

  Det finns ju invändningar som många gärna lyssnar till, och då tänker jag på politiker som själva inte förstår vad som sägs och individer som är verksamma på tex ”föräldravrålet”
  http://www.di.se/artiklar/2014/1/30/debatt-vi-kan-battre-an-tyskland/
  Artikeln har åtminstone tre fundamentala brister.
  1) Vind och PV är billigaste sättet att producera elenergi koldioxidfritt i många länder. Det kan ju vara sanning om infrastruktur saknas, men de som själva varit på plats och sett hur sådana problem löses i praktiken vet att det står ett el aggregat utanför väggen. Resonemanget från professorerna är snudd på rasism. Svartingar och deras professorer begriper inte hur bra vind och PV är ligger snubblande nära under deras åsikter.
  2) En av professorerna är nån slags ekonom, men att även vindkraft måste täcka sina kostnader verkar vara honom främmande. Möjligen prioriterade han kursen i gröna fantasier före sitt huvudämne. Att det är elcertifikat bekostade av svenska konsumenter som gör exporten lönsam finns inget nämnt om.
  3) Att ny kärnkraft, även den i England och Finland ger billigare el är lätt att påvisa. Deras resonemang är helt igenom teoretiskt, de som undersökt alternativ har satt praktik och användbarhet först. Att förutsätta att de som bygger kärnkraft är mindre vetande är samma som att sätta betyg på de egna prestationerna.
  Professorerna missar också att ”Die Grüne” fick respass i senaste valet, Tyskar har sett verkligheten bakom flosklerna.
  Den problemställning som avhandlas har även demokratiska och moraliska dimensioner.
  Samtliga länder som byggt ut vindkraft i större omfattning har sett sig tvungna att göra rättsliga inskränkningar i medborgares rättskapacitet.
  Samtliga länder har tänjt på moral. Begreppet vad som ”får tålas” är betydligt vidare vad gäller vindkraft än vad som ledningsrätt beskriver. ( Ledningsrätt, rätt att anlägga kraftledning, järnväg uppföra telekommunikationsmast mm)

 19. Evert Andersson
  Jag håller med, hon fick inga bra följdfrågor. Hon framställde det ju som att om Vattenfall inte hade investerat så hade de inte byggt några nya kolkraftverk i Tyskland. Istället handlade det väl om att då hade något annat kraftbolag gjort samma investering istället?
  Sedan blev hon avbruten när hon skulle börja prata om baskraft vilket var lite synd. Det hade ju varit intressant att se om hon hade förstått skillnaden.
  😀

 20. Pär Green

  Det finns dock någon politiker som inser och förstår!
  http://thoralf.bloggplatsen.se/2014/01/29/10509932-okg-inleder-process-for-avstallning-av-o1/#kommentarer

 21. Pär Green

  Energifrågor bringar regering till splittring i Danmark!
  När skall energifrågan påverka svenska regeringen?
  Köpenhamn. Regeringssamarbetet i Danmark spricker. Socialistisk folkeparti lämnar regeringen med anledning av den kontroversiella affären kring energibolaget Dong, uppger danska medier. Dessutom avgår SF-ledaren Annette Vilhelmsen.
  Hårt kritiserat
  Förslaget att sälja ut aktier i det statliga krisdrabbade energibolaget Dong har blivit hårt kritiserat i Danmark.
  Så sent som i går demonstrerade tusentals människor i Köpenhamn mot förslaget, skriver Sydsvenskan.
  Enligt tidningen har över 170 000 danskar dessutom skrivit på en namnlista mot försäljningen och opinionsundersökningar har visat att det finns ett motstånd mot affären inom samtliga partier.
  Dong-affär kan spräcka regeringen
  2014-01-29, 14:45
  DANMARK. Försäljningen av statliga energijätten Dong till amerikanska investmentbanken Goldman Sachs håller på att slita Socialistisk Folkeparti mitt itu. I dag sitter ledningen i krismöte för att lösa konflikten, som i förlängningen hotar spräcka hela regeringskoalitionen.
  Starka strömningar i partiet försöker förmå ledningen och partiets folketingsledamöter att rösta emot det egna regeringsförslaget om att sälja delar av Dong till Goldman Sachs. Kritiken mot affären har växt sig allt starkare under veckan, bland annat eftersom Goldman Sachs ämnar placera sina ägarandelar i skatteparadis.
  − Det är en extremt allvarlig situation Socialistisk Folkeparti befinner sig i. Men det är också en extremt allvarlig situation som regeringen är i efter att den gjort ett så eländigt politiskt hantverk om det här avtalet att sälja ut ett av våra gemensamma samhällsintressen till amerikanskt spekulationskapital, säger folketingsledamoten Karsten Hønge till TV-avisen.
  Han menar att Dong-affären är den senaste i en lång rad bittra piller som Socialistisk Folkeparti tvingats svälja och ser helst att partiet drar sig ur regeringen. (NFÖ)

 22. ces

  Stackars land som förlitar sig på ”förnyelsebar” energi. Man behöver inte kunna tyska för förstå den här bilden: http://www.welt.de/wirtschaft/article123276159/Deutsche-Oekostrom-Produktion-macht-Winterschlaf.html

 23. Mats G

  Är det nåt företag som man skall hålla på ett armlängds avstånd så är det Goldman Sachs.

 24. Perfekt

  Hela situationen är så beklämmande att jag är mycket glad att jag har min bas i Thailand och inte i Absurdistan.
  Som fd moderat skäms jag över att ha blivit lurad så till den milda grad. Den enda strategi jag ser för att någon gång i framtiden kunna trivas i Sverige igen är att rösta på SD och uppmana alla jag träffar att göra det.
  Den strategin kommer jag att hålla fast vid i stort sett vad som än inträffar. Så länge Åkesson är partiledare och övriga ledamöter uppnår nivån att trycka på rätt knapp vid rätt tillfälle ser jag ingen anledning att ändra mig.
  Det spelar ingen roll om aftonbladet skulle ”avslöja” att Åkesson misshandlar pensionärer och äter barn till frukost, den skadan är ändå såpass begränsad jämfört med det lidande som miljoner svenskar upplever till följd av sjuklöverns politik.

 25. Bim

  Tack, Åsa Romson!
  Ditt förslag om att fixa energin genom smarta elnät är ju faktiskt ett riktigt framtidstänk vilket fick min fenomenala uppfinnarhjärna att gå i gång. Om du fixar elnätet så fixar jag stickpropparna i hemmen. Man gör naturligtvis fyra pinnar i stickproppen i stället för två och dubblerar på så sätt energiuttaget. Det är ju inte en evighetsmaskin som propeller-på- biltaket-kommunisten föreslog. För det funkar ju inte men här finns ju energin, det gäller bara att fördubbla den.
  Men mina tankar går även till JAS Gripens ”tankar” : Om man gör flygbränsle av spenat så skulle det verkligen bli muskler i Gripen. Man skulle med en enda smäll kunna skicka Putin tvärs över Ryssland så han damp ner i Nordkorea där han rätteligen hör hemma.
  Tack igen Åsa! Du är inte så dum som alla andra tror.

 26. Björn

  ces [22]; Mycket illustrativt diagram. När energin behövs som minst, från lördag t.o.m måndag, då är det överskott på vindkraftselen. Detta visar hur klimatvansinnet skapar irrationella energilösningar. Egentligen borde det vara så konstruerat att den s.k förnybara elen skulle frikopplas från stamnäten. Denna elproduktion skulle bilda regionala öar som vid behov förstärkte regioner med el då stamnätens elförsörjning sviktar. Den förnybara elen skulle därmed stå stand bye och inte som nu, tvärtom, delar av baskraften.

 27. Peter Stilbs

  Sven Östholm #18 – dessa 4 professorer lever på hela bubblan – klart att de blir bekymrade över innehållet i KVA-skrivelsen.

 28. Johannes

  Bim #25
  Vad vet du om vad jag tror om Åsa?

 29. Bim

  Johannes # 28
  Berätta. Jag är jättenyfiken.

 30. Lasse

  Dong ville ha mer pengar till havsbaserad vindkraft-DK regeringen ville inte ställa upp-gå till marknaden. Marknaden i form av pensionfonder och Goldman Sachs kunde ställa upp-mot del i bolaget. Folkets röst reste tvivel till utförsäljningen. Som parentes så ger vinden på Jylland ibland noll i intäkt just nu 35 öre med export till Tyskland.

 31. Peter F

  ces #22
  Och aktuell produktion.
  http://www.transparency.eex.com/en/

 32. pekke

  Dong Energy lever helt och hållet på de danska subventionerna, de har också en omöjlig situation eftersom de skall satsa på klimatvänlig/grön el/energiproduktion enligt deras statliga ägare.
  Med de låga elpriserna på den Nordiska marknaden så är det nog i det närmaste omöjligt att få nån vinst på sol-och vindproduktion av el, danskarna får ju i bland skänka bort delar av sin elproduktion till grannarna när de själva inte har nåt behov av den.

 33. Sven Östholm

  Råttbo
  Goldman Sachs lämnade inte hösta budet, det var danskarnas pensionsfonder som gav högsta budet. Gröna myglare, går det inte att agera öppet så tar man till ett annat politikerkontrollerat verktyg i stället.
  Svenska pensionsfonder ingår i konsortiet som Goldman Sachs har samordnat. Kompis mygel över gränsen.
  DONG är precis som vårt vattenfall varit politikerstyrt. Bilden av politikers affärsmässiga skicklighet har på nytt aktualiserats.

 34. ThomasJ

  Nåt för Åsa Romson & övriga ’kramare’ i transportkompaniet på Helgeandsholmen att läsa och Go Figure! över:
  http://www.thegwpf.org/rupert-darwall-europes-green-frankenstein-monster/
  Men dé é ju klart att det ska till en svensk-modell-typ av det egna Frankensteinmonstret, kan måhända döpas till Frankenromstret… 😉
  Mvh/TJ

 35. Helge

  SVT/Agenda var allt annat än justa. Reportaget efter var tendentiöst. Man inte bara glider på sanningen och visade exploderande kärnkraftverk utan förklaring, man serverade även, som jag tolkar det, direkta lögner.
  Lustigt att det är på debattsidor man hittar intressanta fakta, inte i MSM granskning.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/overdriven-radsla-for-cancer_6021635.svd

 36. Håkan Sjögren

  Helge # 35 : När jordbävningen och tsunamin hade dräpt tiotusentals japaner och vattnet hade förstört strömförsörjningen till några kkv så att de kokade torrt sade jag att nu kommer man att skylla tiotusentals dödsoffer på kärnkraften och inte på tsunamin. enligt mina informationer har ingen dött av strålning vid den senaste olyckan, men nu försöker man skylla tsunamins offer på kärnkraften. Mvh, Håkan.

 37. Slabadang

  Ha ha ha !!
  De gröna pucklar på varandra. Som lök på laxen så är det multikulti och genuskrock inlagt i slagsmålet ! 🙂
  http://www.di.se/artiklar/2014/1/29/miljopartister-i-slagsmal-efter-mote/
  Tänk om det vore SDare … vilka krigsrubriker och Rapport hade väl haft extrasändning?

 38. m

  Wikipedia webcrawler
  ”There were no immediate deaths due to direct radiation exposures, but at least six workers have exceeded lifetime legal limits for radiation and more than 300 have received significant radiation doses”
  Jag var tvungen att leta lite för jag är rätt säker på att jag minns några som råkat illa ut. Hjältarna som försökte stänga av och på ventiler för att undvika en katastrof.
  Jag kunde inte hitta något på internet och det såg faktiskt tvättat ut. definitivt var Wikipedia det.
  kunde inte hitta hur det gått för de som fick ”direct radiation exposures”. normalt sätt så blir de inte så gamla.
  Vi får se hur området utvecklas i framtiden. Gissar på en viss ökning av cancerfall i området. Speciellt bröstcancer tydligen.

 39. Mats G

  Fibbla med tangenterna. m=Mats G i entry 38

 40. Mats G

  Rättelse.
  Skall vara ”at least six workers have exceeded lifetime legal limits”
  INTE
  ”direct radiation exposures”
  Bäst att vara noga här. Vet att detta är känsligt.

 41. Håkan Sjögren

  Björn # 15 : Koldioxiden kan värma oss bara när den kommer direkt ut från skorstenarna. Det är annars bara solen, som har och har haft uppvärmnigsförmåga, om vi bortser från kärnkraften . Koldioxid kan inte skapa någon värme. Mvh, Håkan.

 42. Håkan Sjögren

  Sven Östholm # 33 : Det är väl bara att gratulera danskarna, som har lyckats kränga Svarte Peter till amerikanarna. Speciell grattis till de danska pensionärerna som, trots högst anbud,Mvh, Håkan. slapp att få sina pengar kastade upp i luften eller i sjön.

 43. Mats G

  #42
  Jag skulle inte underskatta Goldman Sachs. De kommer säker kunna lura till sig en hel del danska skattepengar. Betänk att världens skarpaste hjärnor jobbar där.

 44. Iven

  Mats G #38-40
  ”Bäst att vara noga här”.
  Det gäller faktiskt alla kommentarer, även Dina.
  Det finns gott om rapporter gällande Tsunamikatastrofen och dess följder i Fukushima på nätet.
  En sådan rapport lämnar prof. i radiofysik Eva Forsell Aronsson, som besökt det drabbade området tillsammans med japanska kolleger. Du borde kanske läsa hennes redogörelse, innan Du uttalade Dig.
  Jordbävningen och 15 meters tsunamin dödade enl. rapporten minst 16000. Ingen har fått akuta strålskador enl. samma rapport. Eftersom Du hade svårt att hitta på nätet: Försök med http://www.svenskkärnkraft.se. Som sagt: bäst att vara noga med objektiviteten…

 45. Slabadang

  Goldman Sachs!
  De dyker upp lite allt för ofta i strukturella affärer i gräsnittet mellan FNstrategier och nationell policy. De var den part som rådde Grekland gå med i Eurosamarbetet och lade fram rapporten för EUkommiissionens beslutsunderlag för landet. Hur de missade de gigantiska fejksiffrorna kan förklaras med att de kanske var de själva som hjälpte grekerna att fiffla med redovisningen av den grekiska statens finanser. vad gäller klimatpolitiken så är det väl svårare att hitta exempel på när de INTE haft ett fett finger med i spelet än motsatsen. Al Goraklets koppling till banken är multipel och jag börjar seriöst undra vad deras inofficiella uppdrag egentligen är. Särställningen kan knappast vara av en händelse kommen. Säg vilket ord som helst inom klimtidiotin så poppar Goldman upp som gubben ur lådan. carbontrading CDF ”renewables” … Goldman Goldman Goldman.

 46. Slabadang

  The Guardian! Tänk på Sverige som Nlordens Kina
  Kanske vår nordkoreanska journalistkår lyssnar lite på sin favvoblaska i England?
  Effectively a one-party state – albeit supported by a couple of shadowy industrialist families – for much of the 20th century, ”neutral” Sweden (one of the world largest arms exporters) continues to thrive economically thanks to its distinctive brand of totalitarian modernism, which curbs freedoms, suppresses dissent in the name of consensus, and seems hell-bent on severing the bonds between wife and husband, children and parents, and elderly on their children. Think of it as the China of the north.
  Läs hela artikeln om de nordiska länderna.
  http://www.theguardian.com/world/2014/jan/27/scandinavian-miracle-brutal-truth-denmark-norway-sweden

 47. Ingemar Nordin

  Slabadang #45,
  Goldman Sachs är ett skojarföretag som specialiserat sig på att ge råd (till enorma arvoden) om hur man fuskar med bokföringen. Alla deras ”hjärnor” används för att lura skjortan av vanligt folk. Al Gore passar som hand i handske i företagets profil. Både Grekland och Italien har köpt in hjälp från Goldman Sachs.
  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/goldman-sachs-gomde-greklands-skuldberg_7029043.svd

 48. Benke

  Energipolitik i Sverige, det finns väl knappt. Bara ett litet exempel: Jag driver ett företag som har en energikrävande produktion. Kostnaden för naturgas ökade med 20%/kWh 2013 mot 2012. Nätavgiften är ungefär dubbelt så hög som i Danmark och ökar varje år. Det finns absolut ingen kopplingen mellan vad det kostar att driva naturgasnätet och nätavgiften.
  Det är billigare att köra gasen som gasol med lastbil än att få den genom naturgasnätet. Vi måste investera i en ”förångare” och en tank (eller hyra tanken) om vi skall gå över till gasol, inga brännarbyten behövs. Just nu ligger återbetalningstiden på ca 2,5 år på investeringen. Går den under 2 år kommer vi att göra det. Gasolen är prissatt på ett annat sätt än naturgasen, så den kommer förmodligen att vara billigare per kWh under lång tid, inte minst med tanke på shale gas utvecklingen i US.
  Framtidens energilösning, som jag ser det, kommer att bygga på någon form av micro-kärnkraftverk. LENR är kanske inte något att hoppas på, men micro-enheter som kan bryta upp monopolen. Producera energin där den behövs, och på en fri marknad med konkurrens.
  Att satsa skattepengar (elcert+utvecklingsbidrag) på vindsnurror måste vara en av de mest idiotiska tilltag som svenska politiker någonsin har gjort (och det säger inte lite). Det är bättre och lägga ner svensk basindustri direkt än att låta de dö sotdöden. Vi ligger långt från marknaden här uppe i norr, högt löneläge (som jag tycker vi skall slå vakt om), bra arbetsmiljö, bra miljöarbete, etc…, allt gör att kostnaden är hög att producera och sälja från Sverige.
  Politiker, ta inte bort en av de få fördelar som Sverige har haft en gång i tiden. Ett lågt och stabilt energipris!

 49. tipp

  Läste om babusjkorna som vid evakueringen efter Tjenobyl-olyckan vägrade lämna sina hem. De lever gott. Det verkar bli tio år äldre än sin medsystrar som flyttades till oro och osäkerhet. Och det är inte sviter av strålning de dör utan annat.
  http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/9646437/The-women-living-in-Chernobyls-toxic-wasteland.html

 50. Mats G

  #44
  Här är en annan länk som kan vara intressant ang fukushima.
  http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/fukushima_report_20130228/en/

 51. Pär Green

  Det är i samma anda som försäkringsbolagen! (de tar olika avgifter beroende på både bostadsort och boendeform + flera till kriterier)
  Nästan 7.000 kronor om året skiljer det i kostnad mellan det bästa och sämsta elnätet i Sverige. Det visar en ny undersökning som gjorts av Villaägarna där man rangordnat elnäten. Sämst är Fortums nät i Värmland med omnejd och bäst är Lidköping.
  http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/stor-prisskillnad-pa-elnaten
  Minns jag rätt tvingas man behålla nätoperatören även vid byte av el-leverantör!
  Så därför har meddelat min leverantör, Vattenfall är jag är välvillig inställd till en bra rabatt 😉

 52. Pär Green

  Angående el-priset o Vattenfall, så lyckades jag förhandla ner priset genom att leta rätt på en annan leverantör med lägre pris. Skickade mail till Vattenfall (är min nätägare) om de matchar!
  Och se på f….n, jag fick lägre pris, slapp årsavgiften och en enorm extra rabatt 1,9 öre på el-priset!
  Få se om jag klarar det igen i september!
  Avtalet gäller fr o m 2013-09-30
  Priset gäller 2013-09-30 – 2014-09-29
  Fast elpris 42,90 öre/kWh exklusive energiskatt och moms
  Rabatt på elpris 1,90 öre/kWh exkl moms
  Rabatt elpris gäller 2013-09-30 – 2014-09-29
  Nu gällande totalt elpris 87,88 öre/kWh inkl energiskatt och moms
  Årsavgift 420 kr/år
  Rabatt årsavgift 100% 420,00 kr/år
  Rabatt fast avgift gäller 2012-09-30 – 2014-09-29
  Genom en enkel fråga via mail!

 53. tty

  Jag undrar om Goldman Sachs kommer att döpa om företaget. ”Dong Energy” är inte så hellyckat på amerikansk engelska.

 54. Iven

  Mats G: man bör informera sig allsidigt. Vad pessimisterna ”uppskattar” i sina profetior om det ena och det andra visar sig ofta bli motbevisat av verkligheten. Som bl.a. I klimatdebatten.

 55. Sven Östholm

  Året börjar med prövningar ,
  http://www.vindkraftsnyheter.se/2014/01/nationella-st-dsystem-till-gr-n-el-kan-vara-olagliga
  Det är ju inte första gången som svenska busfasoner får en överhalning.

 56. Pär Green

  54 Iven 2014/01/30 kl. 19:21
  ”pessimisterna”
  Det är ingen skillnad på en pessimist och en optimist!
  Vid fallskärmshoppningen gick resonemanget:
  Optimisten, behövs ingen skärm, klarar mig alltid!
  Pessimisten, behöver ingen skärm, hjälper inte i alla fall!
  Ta livet med ett leende, du kommer ändå inte levande ifrån det!

 57. ceebee

  Märkligt att ingen föreslår en återgång till segelfartyg för internationella transporter när man nu vurmar för väderberoende energisystem

 58. Pär Green

  57 ceebee 2014/01/30 kl. 19:46
  ”Märkligt att ingen föreslår en återgång till segelfartyg ”
  Märkligt nog så har denna stolliga ide redan framförts på Klimatupplysningen!
  Gröna små gubbar o gummor drar sig inte för några som helst stolleprov!

 59. Gunnar uliusson

  Åter en partsinlaga för vindkraftsintressena i SvD
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/de-som-smutsar-ned-betalar-inte_8946120.svd
  Gå in och kommentera!

 60. Pär Green

  Det skall tydligen bli mer snack om Elbolagen i kvällens Aktuellt!
  Blir intressant att se om de vänstergröna får fritt tillträde!

 61. Bengt Abelsson

  # 57
  Björn T länkade till ett segelfraktprojekt för någon tid sedan – föga förvånande har det varit tyst sedan.
  På projektets hemsida påstods att fartyget skulle ha plats för 12 containrar.

 62. pekke

  Vindsnurreförespråkarna är uppe i varv igen.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/de-som-smutsar-ned-betalar-inte_8946120.svd

 63. Perfekt

  Helt ot, men ganska underhållande:
  Jag hittade en gammal VoF-tråd där VoF-clownen försöker klara ut för mig att Mann visst är nobelpristagare. Det är en strålande uppvisning i Vofenskaplig logik:
  http://forum.vof.se/viewtopic.php?f=10&t=18863

 64. Sven Östholm

  SVD Brännpunkt.
  Såå, nu kröp det fram att vindkraft aldrig kommer att kunna bära sina egna kostnader. Hitintills har det uttalade syftet med elcertifikat varit att stödja ny teknik under etableringsfasen. Nu lägger några misslyckade korridorlöpare till nya villkor, deras misslyckande beror minsann på att andra åtgärder i helt andra sammanhang inte utvecklats så som de spekulerat.
  Att elcertifikat systemet kommer att trappas av har varit överenskommet från allra första början, så spelregler har varit kända och pålitliga. Vindkraftsbranschen har spekulera i ”Oil Peek”, förtids nedläggning av kärnkraft och klimatalarmisters skräckpropaganda. Alla spekulationer har slagit fel och nu försöker ”experterna” att skjuta över skulden på annat när deras luftslott mött realiteten.

 65. Sven Östholm

  Detta att kärnkraft skulle vara så ”dyr”, hur stämmer det med kända fakta?
  Olkiluoto, en första prototyp som på intet sätt är typisk för vad ny kärnkraft kostar, vad ger den för KWh pris?
  Först:
  Vindkraft kostar per MW över 13 000 000 (+ nät och reservkraft), men räknar enbart på verket
  Så levererar 1 MW vindkraft under 25 år ca 50 000 000 KWh.
  Dvs priset är ca 26 öre + OEM vilket av branschen uppges vara 15 – 20 öre.
  Olkilouto kostar per MW 45 000 000
  Och under 60 år så levererar 1 MW kärnkraft 490 000 000 KWh.
  Dvs priset är 9 öre + OEM. Drift underhåll och bränsle kostar under 15 öre.
  Hur räknar två professorer och en chalmerist när vindkraftens 26 + 15 öre är mer än
  Olkiloutos 9 + 15 öre?
  Det är ju samma snömos som deras spekulationer om Oil peek mm.

 66. BoE

  Sven Ö #65
  Och till din kalkyl bör fogas att ca 50% av kärnkraftsenergien (kylvatten) kan nyttiggöras till uppvärmning av bostäder och varför inte växthus.
  T ex hela Halland skulle kunna dra nytta av Ringhals spillenergi om man bara kunde få lov till detta.
  På sedvanligt svenskt manér så tiger och blundar man så mycket man orkar inför det uppenbara.

 67. Slabadang

  ”Opartiska” SVT!
  Det blir bara tydligare och tydligare. SVT är maktens trutförlöngare nr 1 utan konkurrens ur flera perspektiv.
  Nu har SVT ”Debatt” anordnat en debatt mellan två EUfanatiker Folkpartisten Selemovic mot liberalen Heinö. De ges tid i rutan att analysera deras största konkurrenter som växer så det knakakr i alla europoeiska länder. De utmålas som ”högerextrema” och ”populistiska” okey ??
  Demokraturens från folket frånkopplade kräldjur ålar sig fram. Hur man totalt nuner skiter i folkopinionen blir glasklart. Hur många årliga förtroendebarometrar i följd behöver SOM-institutet publicera där EU ligger SIST och lägst i alla undersökningar om den svenska allmänhetens förtroende för institutioner. År efter år efter år. jag som vet hur det fungerar inne på de manipulativa redaktionsbunkrarna på Gärdet och i Göteborg och hur de styrs är numer fascinerad över hur långt de vågar gå i sina uppenbart fräcka försök att styra åsikter och opinion. Demokraturens kräldjur är helt enkelt i panik över att de inser vilka de faktiskt är och i vilken situation de satt sig själva.
  Det är fullständigt friskt och gott anvsarsfullt omdöme att såga EU. Svenska folket är smarare än vad demokraturens spelare ärrädda för att det är coh nu kommer den och nyper etablissemanget hårt i stjärten.
  Titta vilka personer sonm skrivit under Ann Marie Pålsson (knapptryckarkompaniet) Inga Britt Ahlenius Lennart Berg Michael Sohlman mfl mycket tunga seriösa namn. Självklart tycker inte Jan Axelsson att dessa ”högerextrema” och ”populistiska” personer inte passar hans agenda. Ty de äger ju individuellt mer förtroende nn SVT totalt kan skrapa ihop.
  https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNewsmill%2Fposts%2F594140797264852&ei=1tfqUsfcMILDyQO-5oC4DQ&usg=AFQjCNFRVBbm14e8abVb2tre7KQG-Kir2g
  Läser vi slutsatserna rätt från den retorik SVT försöker sälja in, så kan vi konstatera att endast ”extremhögern” bryr sig om nationell demokrati och suveränitet. Det säger mer om demokrarturens frånvaro av folkförankring än någon sk ”populism”. EU.valet är en gigantisk ångest för partiindustrins kartelli riksdagen så länge vi får gå till röstlokalen när det finns alternativ så kostar det att totalt ignorera folkopinionen. Det blir bara lögner och dumma ramsor kvar att bolla med. Här är den fråga där fulspelet kommer vara gigantiskt och vi såg redan i kväll vart åt det barkar.

 68. Håkan Bergman

  Exit Lööf, Ek och Hatt!
  http://www.dn.se/valet-2014/rekordlagt-stod-for-c-men-v-stiger-stadigt/
  Ladbrokes ger fortfarande 4.33 gånger pengarna om dom åker ur, blir pengar till skumpa efteråt.

 69. Fredrik Berg

  Eva Franchell, ni vet hon som roar sig med att skrämma barn med att jorden går under om ett par år är i farten igen.
  http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article18270916.ab
  Undrar om hon ändrar sig när hennes latte inte kommer fram i tid till favoritfiket. Jag pallar inte dessa vänsterkulturmänniskor som ser ned på den teknik som byggt upp välfärden och fortfarande utgör grunden och verkar ha som livsuppgift att hamra in i kommande generationer att det är något fult. Det är just denna teknik som i slutändan gör att hon kan sitta vid datorn och häva ur sig trams.

 70. pekke

  Problemen hopar sig för tysk vindkraft.
  http://www.spiegel.de/international/business/wind-power-investments-in-germany-proving-riskier-than-thought-a-946367.html

 71. Peter Grafström

  Jag har ingen bestämd uppfattning om energipolitik men jag tror på upplyst demokrati. Eftersom uppfattningen om kärnkraftens faror i hög grad har påverkat den förda energipolitiken världen över är det viktigt att man känner till kritik mot den offentliga verklighetsbeskrivningen.
  Kärnkraften drabbades 1986 av en svår motgång genom chernobylkatastrofen. Officiellt heter det att något gick fel vid en testkörning och att pga den speciella reaktortypen blev konsekvenserna en explosion. En enormt kraftig explosion som kastade av ett 2500 ton tungt betongblock. De hederliga västanalytiker som försökt förklara detta tycks mena att reaktorn exploderade ungefär som en atombomb. De säger det inte tydligt utan lindar in det i ett tekniskt resonemang, men eftersom de inte föreställer sig att det rörde sig om ett terrordåd söker de efter något som kunde frambringa den enorma sprängverkan som defakto inträffade.
  Den enda rimliga förklaringen är emellertid att det rörde sig om ett terrordåd. En som gör den tolkningen är den tidigare nukleäre underättelseexperten Dmitri Khalezov :
  http://www.veteranstoday.com/2011/03/14/dimitri-khalezov-chernobyl-and-manhattan/
  Oavsett vad man tror om den källan så är händelseförloppet vid chernobyl bara möjligt att förklara som ett sabotage med en avsiktlig sprängning som inte har med själva kärnreaktorerna att göra utan var placerad under. Frankrikes och Sovjetunionens kärnkraftsindustrier fick ett dråpslag och utbyggnaden av kärnkraft i de mindre tekniskt utvecklade länderna stoppades upp.
  Jag har som sagt ingen definitiv uppfattning om man borde satsa mer på kärnkraft men jag gillar inte att bli förd bakom ljuset som har skett beträffande chernobyl.

 72. Mats G

  #54
  Det jag vet med rätt stor säkerhet är att Japan kan det här med strålningsskador.

 73. #53
  lol
  Dong Energy – We got balls.

 74. Peter F

  Snömos enligt min mening.
  http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6592-8.pdf

 75. Mats G

  #68
  ”Exit Lööf, Ek och Hatt!”
  Dessa tre representerar ett mycket märkligt parti. Anser att de har varit redundant länge. Sen Fälldins dagar faktiskt.
  Mauds misslyckande angående Vattenfalls vårdlösa bärsärkar gång i Europa som så uppenbart endast syftade till att VD: himself skulle få hög Bonus. Vilket han fick plus fallskärm. Grattis till honom men knappast till skattebetalarna. Ny har det visat sig att han och Maud(som är ägarrepresentant som skall styra VD:n) gjort den en katastrofala investeringen efter den andra. Mauds inkompetens är ju makalös. En skärp VD utnyttjar ju en sådan situation skoningslös om man har en hum om hur företagande går till på viss nivå. Vilken Maud uppenbarligen inte hade. Som det har sagt många gånger. Politiker skall inte leka affär.

 76. ThomasJ

  Från Tyskland nyskrivet manifest avseende ’EnergiWende-eländes-eländes-elände’…:
  http://www.eike-klima-energie.eu/uploads/media/Energiepolitisches_Manifest_29-01-2014_14_59.pdf
  På tyska förvisso, men torde vara någorlunda förståeligt för de flesta ändå… hoffentlich! 😉
  Sammanfattningsvis tycks där, inte minst inom tung/energikrävande industrin, byggas upp krav på att avskaffa den s.k.. EEG:n motsvarande engelskans ’feed-in-tarif’. Och vad gör man i Sverige? Jo, man – läs centristerna – påbörjar en första etapp av denna katastrofala/letala energipolitik…
  I sanning Arma Land!
  Mvh/TJ

 77. Björn

  Peter Grafström [71]; Det framgår inte riktigt om du känner dig förd bakom ljuset av den konspirationsteori som du framför, eller om det handlar om att du inte fått reda på förrän nu att Chernobyl har blivit sprängd. Oavsett så kan du nog vara lugn för att ett tekniskt eller en mänsklig felhantering var orsak till explosionen vid Chernobyl. Människor som inte kan tänka sig några andra lösningar på ett problem, uppfinner konspirationsteorier. De saknar ofta grundutbildning inom naturvetenskaperna, men det är ju inte dem som vi skall lyssna på. Kärntekniken liksom all ny teknik har en barndom eller inkörningstid, då uppdagade misstag i de flesta sammanhangen sprids till världens forskare och konstruktörer. Världen är beroende av energi och då skall vi inte på grund av konspiratonsteorier och räddhågsna människor, avstå från utveckling. Vad händer nu om vi går mot en kallperiod när solenergin minskar som den gör? Hur många människoliv tror du blir följden av en energibrist? Tycker du vi skall avstå från utveckling och bara se på och vänta? Det är här i norr som vi är mest beroende av energi och inte vid ekvatorn.

 78. ThomasJ

  Kompletterande #71:
  de svenska ’åtgärderna’ framgår här:
  http://www.regeringen.se/sb/d/18340/a/233006
  Ph**n ta dessa särintressens allehanda privilegier! Ska, i ’rättvisans’ namn(?), inte de som tycker om [t.ex.] vin då oxo få skattereduktion, upp till en promillehalt om, säg, ~ 1,5… 😉
  Mvh/TJ

 79. ThomasJ

  #78, error! reffen ska naturligtvis vara till #76. Sorry!
  //TJ

 80. Mats G

  #77
  Konspirationsteorier.
  Vad gör man om den officiella förklaringen strider mot naturvetenskapliga lagar?

 81. Argus

  Tjernobyl.
  Min uppfattning som dels härrör från tiden det hände och dels från en läsning på wiki rätt nyligen ger att det var en kombination av operatörsmisstag plus den positiva void coefficienten. Dvs att aktiviteten ökar när kylmediet börjar koka och så bildar bubblor.
  I ett skede råkade operatörerna ut för en begynnande sk Xenonförgiftning – en situation där aktiviteten sjunker dramatiskt och som måste hävas med en förmodligen lång vädringsprocedur. Så för att parera detta ’hissade man spjällen’ för fullt (drog ut moderatorstavarna). Och efter ett tag visade reaktorn tecken på att vakna till och snart nog börja skena. Och då var det för sent att skjuta in stavarna igen. Poff.
  Nu är jag ingen reaktorexpert, så jag förväntar mig att sådana kommer in nu och berättar hur det egentligen gick till. 🙂
  Och en personlig gissning: som atomexplosion var den nog inte så himla lyckad. Ungefär som Kim’s, någon tiondels % kanske.
  ’Dagens klimatpolitik är ett bedrägeri och en skamlös misshushållning.’

 82. pekke

  Tjernobyl.
  Det var en ångexplosion pga skenande reaktion som i första hand sprängde reaktorn, sedan kom en vätgasexplosion som förvärrade situationen.
  ” The 1986 Chernobyl accident
  On 25 April, prior to a routine shutdown, the reactor crew at Chernobyl 4 began preparing for a test to determine how long turbines would spin and supply power to the main circulating pumps following a loss of main electrical power supply. This test had been carried out at Chernobyl the previous year, but the power from the turbine ran down too rapidly, so new voltage regulator designs were to be tested.
  A series of operator actions, including the disabling of automatic shutdown mechanisms, preceded the attempted test early on 26 April. By the time that the operator moved to shut down the reactor, the reactor was in an extremely unstable condition. A peculiarity of the design of the control rods caused a dramatic power surge as they were inserted into the reactor (see Chernobyl Accident Appendix 1: Sequence of Events).
  The interaction of very hot fuel with the cooling water led to fuel fragmentation along with rapid steam production and an increase in pressure. The design characteristics of the reactor were such that substantial damage to even three or four fuel assemblies can – and did – result in the destruction of the reactor. The overpressure caused the 1000 t cover plate of the reactor to become partially detached, rupturing the fuel channels and jamming all the control rods, which by that time were only halfway down. Intense steam generation then spread throughout the whole core (fed by water dumped into the core due to the rupture of the emergency cooling circuit) causing a steam explosion and releasing fission products to the atmosphere. About two to three seconds later, a second explosion threw out fragments from the fuel channels and hot graphite. There is some dispute among experts about the character of this second explosion, but it is likely to have been caused by the production of hydrogen from zirconium-steam reactions.
  Two workers died as a result of these explosions. The graphite (about a quarter of the 1200 tonnes of it was estimated to have been ejected) and fuel became incandescent and started a number of firesf, causing the main release of radioactivity into the environment. A total of about 14 EBq (14 x 1018 Bq) of radioactivity was released, over half of it being from biologically-inert noble gases.*
  *The figure of 5.2 EBq is also quoted, this being ”iodine-131 equivalent” – 1.8 EBq iodine and 85 PBq Cs-137 multiplied by 40 due its longevity, and ignoring the 6.5 EBq xenon-33 and some minor or short-lived nuclides.
  About 200-300 tonnes of water per hour was injected into the intact half of the reactor using the auxiliary feedwater pumps but this was stopped after half a day owing to the danger of it flowing into and flooding units 1 and 2. From the second to tenth day after the accident, some 5000 tonnes of boron, dolomite, sand, clay and lead were dropped on to the burning core by helicopter in an effort to extinguish the blaze and limit the release of radioactive particles. ”
  http://www.world-nuclear.org/info/Safety-and-Security/Safety-of-Plants/Chernobyl-Accident/
  Ångexplosioner är enormt kraftfulla, därför måste alla större ångpannor ha ett hörn som är svagare än resten av pannhöljet för att få en riktad och kontrollerad sprängning av pannan om trycket skulle skena fortare än mekaniska säkerhetsventiler och elektroniska styrsystem hinner med att kontrollera.
  Vad händer om en vanlig villapanna exploderar ?
  Mythbusters vet !
  http://www.youtube.com/watch?v=hWnL8SipXT8

 83. iven

  Mats G, #72
  Varför gå över ån efter vatten?
  Svenska experter som besöker sina kolleger i andra länder, bl.a. Japan kan inhämta bättre information än Du. Därför är det säkrast att vi förlitar oss på våra egna kärnkraftkunniga experter och deras information, som grundas på fakta istället för ”uppskattningar. Du hittar deras info bl.a. på ”www.svenskkärnkraft.se”
  ALLT OM ATOMEN. Där finns även fakta gällande alla konstiga myter som okunniga ”besserwisser” vill sprida. För övrigt pågår både forskning och aktiva verksamheter runtom i världen med G4 tekniken.

 84. Mats G

  #83
  Du får ursäkta om jag har lite problem med trovärdigheten på en site som heter http://www.svenskkärnkraft.se. Har svårt att tro att de inte är part i målet.
  Två saker.
  Det första jag såg var
  ”Uppdrag: Stoppa den globala uppvärmningen”
  Det andra var ang myterna att de refererade till FN precis som jag gjorde.
  Du hävdar att WHO är ute och cyklar i den här frågan. Jag håller inte med. Jag tror WHO är mer trovärdig i den här frågan än http://www.svenskkärnkraft.se.
  Jag försökte se vilka som stod bakom siten.
  Hitta inget. Det gör mig alltid misstänksam.
  Kanske du kan hjälpa mig i den frågan?

 85. Peter Grafström

  #77 Björn jag menar att det inte vad jag vet funnits ngt offentligt kritiskt ifrågasättande av händelseförloppet vid chernobyl. De franska experterna visste att inget värre än en härdsmälta kan inträffa men de betraktades som partiska.
  Ångexplosioner och vätgasexplosioner förklarar ingenting. Det krävs temperaturer som förgasar hela härden förutom att den enormt tunga betongklumpen försvann.
  Så som ofta annars är det den offentliga förklaringen som är den minst seriösa konspirationsteorin.
  Experterna måste våga lita på sina egna kunskaper och våga ifrågasätta offentliga försäkringar.

 86. Peter Grafström

  #81 Argus
  Wikipedia är ofta en hyfsad källa när man vill veta vad den offentliga förklaringen på något är. När det handlar om allvarlig kritik som i detta fall censureras allt. De tar snabbt bort såna artiklar om de överhuvudtaget kommer igenom.
  Skälet till att påståenden om operatörsfel har överlevt är att höga tjänstemän i Sovjetunionen var medkonspiratörer. I varje fall uppförde de sig väldigt skumt och beordrade personal att påstå att ett experiment pågått. Vid denna tid hade den naive Gorbi släppt på säkerhetstänkandet och det var rätt enkelt för sabotörer att komma till.
  En stor bortomhorisontenradar (den sk hackspetten som störde på kortvågsbandet) blev så kontaminerad att den fick överges. Det var den som var avsedd att skydda mot usas kryssningsrobotar.
  Just vid rätt tid för olyckan råkade en amerikansk spionsatellit befinna sig rakt ovanför.

 87. Peter Grafström

  #82 pekke
  Ångexplosioner förgasar inte härden.
  Lägg märke till att i de data du citerar från det inte förekommer någon kvantitativ redovisning alls av hur de tänker sig att det kunde bli en sån jätteexplosion.
  De vet att det inte går ihop och famlar lite efter att det var en vätgasexplosion.
  Kanske är de i god tro.
  Men det var sannolikt inget fel alls vare sig i konstruktion eller handhavande.
  Allt som påståtts offentligt om detta är propaganda.
  Alla experter vet att det krävs mycket högre anrikningsgrad för att en atomreaktor skall kunna explodera som en atombomb vilket skulle vara enda möjligheten att förklara förloppet.
  Därför används aldrig sånt höganrikat material i reaktorer och det kan inte heller uppkomma av en olyckshändelse.
  Tekniskt sett skulle en miniatombomb på 100 ton tnt ekvivalent placerad under reaktorn av sabotörer kunna förklara förloppet. Inget mindre drastiskt. En seismisk signal på 3 på richterskalan uppmättes av tre observatorier som motsvarar just en sån 100 tons laddning som ligger nära markytan.
  Om det hade varit verkligt tnt hade inte härden förgasats utan till stor del slungats iväg och återfunnits på marken. I och med att det var en atombomb förgasades allt det radioaktiva och steg uppåt i atmosfären.

 88. Jan

  #69 Fredrik Berg
  Avser inte på något sätt att försvara regeringens transportpolitik och hanteringen av konkurrensen från utländska åkare men det är anmärkningsvärt att Frankell kan påstå ” Ändå väljer man att straffbeskatta tågen”.
  Förvisso har regeringen höjt banavgifterna och 2013 drog banavgifterna för både person och godstrafik i hela landet in ~800 miljoner kr. Det motsvarar ungefär 5% av trafikverkets kostnader för drift, underhåll och utbyggnad av järnvägsnätet. Resterande ¨95% av finansieringen sker via ordinarie skattemedel(kan man kalla det straffskatt?). Det är de lägsta banavgifterna inom hela EU. Som jämförelse är banavgifterna för hela Sveriges järnvägsnät i samma storleksordning som trängselskatterna i Göteborg för personbils och lastbilstrafiken. Fordonsskatterna drog också under 2013 in ~15,6 miljarder kr vilket är ungefär 20 ggr så mycket som banavgifterna. Till detta tillkommer skatten på drivmedel vilket är den största intäkten för staten då det gäller vägtrafiken.
  Att då påstå ”Ändå väljer man att straffbeskatta tågen” kan enbart en person hävda som ljuger eller uttalar sig om saker som denna inte har någon aning om. Vad som är värst kan man alltid diskutera. Att personer med denna ”ambitionsnivå” har tillgång till ledarsidor i Sveriges största tidningar är osunt, för att uttrycka sig försiktigt.

 89. Iven

  Mats G. #84.
  Vet inte om vi lever i samma värld. Skall jag köpa kläder, går jag till herrekipering, köper bil hos bilhandlaren, TV i TV-handeln osv. Information om Kärnkraft söker jag hos dem som jag tror är experter på det området. Inte hos dem, som tycker illa om kärnkraft. I detta fall hos SKC, som främjar forskning och utbildning gällande kärnkraft – i Sverige – i samarbete med Universiteten, kärnkraftindustrin och strålskyddsmyndigheten.
  Du får tro och lita på dem Du vill. Det är Din fria vilja och rätt. Men försök inte att tala om för andra vad som är fakta, när Du inte kollat flera källor med olika infallsvinklar på problemet.

 90. Mats G

  #84
  Jag lever i värld där infowars är en realitet.
  ”Du inte kollat flera källor med olika infallsvinklar på problemet.”
  Du förutsätter väldigt mycket.

 91. Per-Arne

  Bra artikel men ett sakfel stör.
  Lena skriver: ”Det första kärnkraftverket startades 1954 i Obninsk, Ryssland tätt följt av ett i England 1956”
  Men det var inte ryssarna som var först utan amerikanerna.
  I december 1942 startade den i Chicago USA under ledning av bl.a. Enrico Fermi.

 92. Karl

  Att sol och vindkraft producerar sporadisk är något som ger t.ex. Tyskarna stora problem. Därför bygger de ut kol och gaskraften (ett 30-tal kraftverk) för att ha som backup när det inte blåser tillräckligt. Enligt de siffror jag sett så betyder det åtminstone 20% dyrare el för konsumenterna. Dessa kraftverk går förstås inte att stänga av helt utan måste hela tiden producera och släppa ut CO2 för att kunna agera backup med kort varsel. Kanske något som de gröna inte tänkte på när de stängde av kärnkraften. Och när det blåser för mycket trycker man ut elen till omgivande länder, vilket bl a Polen och Tjeckerna klagar över då det ställer till det i deras nät, Vissa länder som Frankrike och Belgien som kör kärnkraft kan helt enkelt inte ta emot elen eftersom man inte kan korttidsreglera kärnkraft. Tyska producenter får emellanåt betala för att bli av med elen. Och vissa industrier som är beroende av kontinuerlig leverans överväger att bygga egna kraftverk för att säkra elen. Inte en så där jättebra situation.

 93. Evert Andersson

  Förra året kollade jag en uppgift om utbyggnad av fossil elenergi i Tyskland. Det motsvarade ungefär hela vår kraftbalans. Om de utnyttjar den kapaciteten ungefär lika som vi gör med vår och tillämpar de officiella uppgifterna om koldioxidutsläpp per MWh i respektive system skulle deras nya kraftverk släppa ut lika mycket koldioxid på nio dygn som hela vår elproduktion gör per år! Antar då att nybyggda kraftverk inte byggts bara för att titta på.

 94. Karl

  Sen kan man fundera över hur de skall gå för vindkraften när subventionerna tas bort och den skall konkurrera på riktigt med billig kol och gaskraft. T.ex. är EU på gång att ”beordra” UK att sluta subventionera sin vindkraft då den nu anses väl etablerad och borde kunna stå på egna ben, eller i alla fall sitt enda ben.
  Från The Telegraph:
  ”The European Commission is to order Britain to end wind farm subsidies.
  Officials have told ministers that the current level of state support for renewable energy sources must be phased out by the end of the decade.”