Lite optimism kan väl aldrig skada, eller?

Det här inlägget blir ett slags fristående fortsättning på mitt förra, det som kom i söndags. Då hade jag egentligen tänkt göra ett slags parallell mellan å ena sidan den litterära parnasssens kärlek till författare som undersöker människors ondska hellre än människors godhet och mediers förkärlek för pessimistiska istället för optimistiska tankar om framtiden
men så fastnade jag i det litterära och kom in på Aristoteles och Platon och deras tankar om hur stater borde styras
och därmed var steget plötsligt inte så långt till våra dagars världsförbättrare som också vill ha ett större inflytande
men det gör ju att det inte finns så stora möjligheter till den där jämförelsen mellan gott och ont å ena sidan och opti- och pessimism å den andra, utan jag får hålla mig till bara det senare. Men innan jag går vidare kan jag väl bara notera att i den ”internationella debatten” om klimat och klimatpolitik så är det fortfarande ”resan till Antarktis” och nedstängningen av ”Pattern Recognition in Physics” som verkar vara mest intressant, och därmed är det bara att konstatera att ”på klimatfronten intet nytt”.
Så, hur är det nu med optimism och pessimism? Det intressanta är ju att det trots alla nyheter ifrån världens oroshärdar så kommer det då och då reportage ifrån exempelvis Afrika som berättar om hur ”det mesta går framåt” (detta om vi håller oss borta ifrån de länder som drabbats av inre konflikter), men, så långt som till att jorden håller på att bli en bättre plats att leva på vågar man inte gå.
Huvudskälet till att pessimism säljer bättre är egentligen det enkla faktum att
det kan ta 100 år för ett träd att växa upp, men det tar en halv minut att hugga ner det och förvandla det till virke och hyggesrester
det positiva sker tyst och långsamt medan katastroferna är plötsliga och medievänliga.
Ett intressant faktum är dock att trots våra mediers idoga arbete under snart 20 år om att tala om för oss vilket elände som klimatförändringarna kommer att ställa till med, antingen drunknar vi för att haven stiger eller så dör vi en för tidig död under någon av alla de värmeböljor som kommer att känneteckna somrarna inom en snar framtid, så är många svenska ungdomar visserligen pessimistiska om världens framtid, men de är förvånansvärt optimistiska om sin egen.
Och därmed är det bara att avsluta detta inlägg med mitt vanliga mantra
utbildar vi kvinnorna så går världen en ljusnande framtid till mötes
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Demokrati står på tre ben, kunskap, kommunikation och moral. Ta bort något och demokratin faller. SVT har sedan 2010 förmedlat ensidig information om koldioxid och dess verkan, det kan likställas vid censur. Resultatet har blivit att svenskarnas kunskap i dessa frågor nu är så låg att många politiker som skall fatta viktiga beslut inte kan skilja politisk propaganda från genuin kunskap. Besluten som följer blir ofta katastrofala. I Sverige är 21% oroliga för klimathotet mot 4% i EU. Vad kan det bero på?
  http://www.tjust.com/vit/2014/petition20140127.pdf

 2. Peter F

  Känner mig lite mer optimistisk efter att ha läst detta
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/dags-att-trappa-ned-stoden-till-vindkraft_8935474.svd

 3. Pär Engström

  Sten Kaisjer missar något grundläggande i det västerländska tänkandet – att aldrig vara nöjd. För att ekonomiskt tillväxt ska vara möjlig och ett ekonomiskt mål behöver människor hela tiden påminnas om att de inte ska vara nöjda och slå sig till ro utan att de hela tiden behöver förbättra sig och sin omvärld.
  Det paradoxala är att om människor får kunskap om utveckling, t.ex. att den globala meddellivslängden har på de senaste decennierna ökat med x antal år, analfabetismen har minskat med x antal procent, absolut fattigdom har minskat med x antal procent etc. så borde människor kunna känna sig lyckligare. Men istället tycks det nästan vara tvärtom.
  Samtidigt som vi har fått kunskap om utveckling har vi också fått kunskap om risker med denna utveckling. Riskerna kan vara globala, t.ex. kärnvapen, terrorism eller klimat och ekologihot. Riskerna kan vara regionala, för mycket och fel mat kan leda till hälsorisker liksom för lite och fel mat. Riskerna kan även vara individuella. För de individuella rikserna söker vi säkerhet genom att betala olika slags försäkringar. Om vi hade varit optimistiska hade försäkringsbolagen gått i konkurs.
  Sociologerna Ulrich Beck och Anthony Giddens har på var sitt håll utvecklat teorier kring ovanstående fenomen – det tycks som 2000-talets människa mer kalkylerar i risker än i vinster. Beck benämner detta som ett risksamhälle.

 4. ceebee

  En mig närstående, numera leg. läkare, berättade att han under sina studier i psykologi fått han veta att
  optimism och pessimism båda är självförverkligande. Sannolikheten för att få leva ett bättre liv med bättre livskvalitet är större för den som är optimist i sin ungdom än för den unge pessimisten. Detta lär vara statistiskt bevisat. Inom psykiatrin råder det till och med konsensus om detta.
  Dom som sprider ångest och brist på framtidstro bland vår ungdom tar på sig ett mycket stort ansvar.
  Ha en bra dag och njut av den annalkande våren

 5. Mats G

  Lite optimism blandat med en nypa naivitet och du kan förflytta berg.

 6. Rosenhane

  Den utbredda pessimismen och fokuseringen på allt som är negativt underblåses av vänsterns tolkningsföreträde i snart sagt de flesta samanhang.
  Vi har fått ett samhällsklimat där man exempelvis inte med ett ord diskuterar vad som kan göras för att förbättra situationen i landets sämsta skolor utan istället läggs allt krut på frågeställningen om hur mycket de som driver landets bästa skolor ska tillåtas tjäna.
  Sådan är socialismen…

 7. bom

  @#5 Hur blir det då med mycket pessimism, noll naturkunskaper och maxad naivitet? Kan det vara receptet på en miljöpartist?

 8. bom

  @#6 Såg Du att Datainspektionen undersöker brott mot kreditupplysningslagen och söker kontakt med de 400 drabbade för att kunna agera?

 9. Rosenhane

  bom 8
  Nej, var såg du det?

 10. Thomas P

  ”det positiva sker tyst och långsamt medan katastroferna är plötsliga och medievänliga.”
  Undantaget då AGW som är just en tyst och långsam process. Som XKCD nyss illustrerade:
  http://xkcd.com/1321/
  (En serie väl värd att följa)

 11. bom

  #9 Siten utan pixlar!

 12. bom

  #9 Bättre på siten Tempore Libre ca 4-5 snäpp ner nu. Bisnode (bonnierägt) ligger risigt till. Man får inte ge kreditupplysning på icke kommersiella grunder som i det aktuella fallet. De fyra exstenkastarna har inte rätt att köpa upplysning alltså men Bisnode stod ändå till tjänst. Du kan få skadestånd.

 13. TP #10
  Ja, det är bra att du tar upp AGW som exempel på ’katastrof som sker tyst och långsamt’
  Det innebär att när några här beskyller dig för att vara CAGW-anhängare så överderiver de inte, och även att epitetet ’alarmist’ inte är det minsta lilla missvisande.
  Jag vidhåller dock att du inte kan leda i något som helst bevis att nettoeffekterna av AGW är ens negativa. Det enda är som vanligt närmast hysteriskt dystopiska fantasier om framtiden. Och att motsatsen skulle inträffa bara stollevänstern finge bestämma mer, både över folk och resurser …
  Som sagt, empirin är dock inte på din sida. Denna gången heller!

 14. Mikael W.

  Livet består av gott och ont. Ljusa och mörka krafter. En positiv och glad person kämpar för bra saker för sig, sin familj, företag och land. En negativ person drivs av en destruktiv kraft som vill förstöra för sig själv, sin familj….
  Vänstern påstår att de kämpar för det goda. Men stjäla andras pengar/arbete via staten är dock inga goda handlingar. Mobba oliktänkande är inte trevligt heller. Ljuga för folket är vidrigt det med.

 15. Rosenhane

  12 bom
  Hittar ingen site som heter Tempore Libre…….

 16. Michael W #14
  Lite väl svart och vitt, men om du i tredje meningen hade skrivit.
  ’En negativ person drivs av en destruktiv kraft som vill förstöra för andra, deras familjer och begränsa deras (möjligheter till) framgångar, speciellt om man inte själv kan erhålla(!) sådana ….’

  hade du haft närmast kusligt rätt. Vänstern tom vill att sådant skall belönas med ’försörjning’ och gärna utan några övre gränser får hur länge eller på vilken nivå ..

 17. Mats G

  #7 Vet inte. You tell me. Ett litet råd på vägen bara. Om man vill nå någon i något sammanhang vem det än gäller så fungerar att visa respekt ofta bättre än något annat. Det fungerar för mig. Motsatsen och folk slutar lyssna. Det kanske låter tråkigt. Men det här är ett offentligt rum.
  Alla som behöver upplysning, vilket jag anser den här sidan tillför, borde vara välkomna här. Speciellt de som behöver mycket upplysning.
  När det gäller Miljöpartiet politik så kan jag den dålig. Så fort jag hör något komma där ifrån så förefaller det så långt från mina åsikter och orimligt att jag ens inte brytt mig ta reda säderless mycket om det.
  Det blir svårröstat den här gången. Mitt gamla parti svek mig totalt i FRA frågan så nu blir det svårt. Kontinuitet eller de som tar Internetfrågorna på allvar är mina tankar.

 18. bom

  Gå till Dispatch International då 2-3 snäpp ner finner Du Bisnode/Researchgruppen-Expo reportaget. Sorry för krypteringen. Tempore Libre=fria tider.

 19. Lasse

  Som obotlig optimist så tycker jag att klimatfrågan är lämplig att engagera sig i.
  Det verkar inte bli så illa som det förutspås och detta utan att vi klarar av att göra det som krävs.
  Alternativet är väl att bli frustrerad och vråla! Speciellt om man tror att kunskapen är oomtvistad och fast.
  Ändå gör jag vad jag kan för att minska mina bidrag till världens utsläpp. Osäkerheten finns där!

 20. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  main lame media inte bara lever på elände, det är också en aktiv aktör som sprider och skapar elände. Jag skrev förra året två inlägg som i stor grad handlar om den bild vi får av verkligheten, det andra av dem, Den uppgivna hopplöshetens förlamande cancer, är en allmän reflektion av hur media trycker ner oss genom sina falska skildringar; det första inlägget, Perspektiv och proportioner; Del 1Våldtäkt, tar upp saker lite mer ur sifferperspektivet. Inget av dem tar direkt upp klimat- eller energifrågor (även om fenomenet att ”träffas av blixten” belyses i det andra 🙂 ), men jag tycker att de är relevanta med tanke på det här inlägget eftersom de fokusera just på medias roll och optimism kontra pessimism, och även om de är fokuserade på jämställdhetsfrågor är de i hög grad allmängiltiga och kan lätt överföras på klimatdebatten.

 21. Mats G #17, bra skrivet! Eller snygg omskrivning:
  ”Alla som behöver upplysning, vilket jag anser den här sidan tillför, borde vara välkomna här. Speciellt de som behöver mycket upplysning”
  Vilket påminde mig om följade citat (av komikern Bob Newhart):
  ”’I don’t like country music, but I don’t mean to denigrate those who do. And for the people who like country music, denigrate means ’put down’.”
  🙂

 22. Björn

  Ja, det är verkligen pessimistiskt att anta att den något förhöjda CO2-nivån bara leder till elände. Den optimistiska individen ser kanske i stället möjligheter för tillväxt av skog, mark och gröda. Inte bara det, utan även att människans uppfinningsförmåga löser alla problem, om det nu är frågan om reella problem. I en snar framtid har vi kanske inte någon förbränning alls, eftersom ny teknik konkurrerar ut gammal. Pessimister har aldrig bidragit med någon utveckling, bara fördröjt den.

 23. Jimmy

  Här är en optimist i alla fall, Alex Epstein! (Lite väl optimistisk kanske?)
  ”We live on the cleanest, safest planet in the history”
  I love fossil fuel!
  http://video.foxbusiness.com/v/3099991586001#sp=show-clips&v=3099991586001

 24. ThomasJ

  Måhända lite optimism från den pågående ’AR5 hearingen’ i ECCC i UK, länk:
  http://www.parliamentlive.tv/Main/Player.aspx?meetingId=14741
  Mvh/TJ

 25. Peter F

  SVTs (Kåbergers) syn på kärnkraften i världen =negativ
  http://www.svt.se/nyheter/sverige/karnkraft-ar-inte-konkurrenskraftig?utm_content=bufferdc51a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
  Verkligheten = positiv
  http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elproduktion/Karnkraft/Karnkraften-i-varlden/
  Stackars svenska folk som aldrig får en sann bild av verkligheten redovisad i media.

 26. tolou

  OT:
  Trenberth debunks himself: The oceans didn’t eat the global warming ’missing heat’
  Trenberth’s new paper claims the Sun is responsible for 15% of climate change on decadal timescales
  http://hockeyschtick.blogspot.com/2014/01/trenberth-debunks-himself-oceans-didnt.html
  PDF
  http://www.cgd.ucar.edu/cas/Trenberth/website-archive/trenberth.papers-moved/Energy_Imbalance_OHC_v6_ss.pdf

 27. Valentin

  När det gäller en optimistisk framtidstro vill jag rekommendera Hans Roslings vinterprat från den 26 december. Det var verkligen uppfriskande att få höra honom prata om all positiv utveckling som skett och som fortfarande sker. Han är verkligen en riktig optimist, jämfört med all negativism och desinformation som etablerade massmedia öser över oss! Nyhetsprogrammen på TV kan många gånger lätt sammanfattas med orden: krig och väder!
  För en ljusnande framtid – våren är snart här!

 28. Helge

  #24 ThomasJ
  Tack för tipset, det var intressant ur två perspektiv, både vad politiker frågade och vad svaren blev.
  R Lindzens tålamod och objektiva försök till svar är beundransvärd.

 29. Lasse

  Torneträsk och trädringar visar på varma perioder och periodicitet!
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818114000253?np=y
  ”The century scale variation, on the other hand, is suggested to be due to internal oscillations in sea surface temperature (SST) and to be connected to variations in the Arctic sea ice. Specifically, these oscillations have caused an additional warming and cooling trend in Northern Fennoscandian temperatures before and after 1930’s, respectively.”

 30. Håkan Bergman

  Blomberg har rankat dom mest innovativa länderna, Sydkorea toppar, Danmark kommer 6:a, Finland 9:a och Norge på 14:e plats.
  http://www.bloomberg.com/slideshow/2014-01-22/30-most-innovative-countries.html#slide30
  Visst, höll på att glömma, Sverige rankas 2:a.

 31. Svempa

  Thompa #10.
  Även om start-upfasen för AGW var trevande och skedde i tystnad så exploderade de dock på kort tid när en stor mängd opportunister och nynnare i änglakören insåg att detta var en perfekt Mädchen-für-Alles för allehanda egennytta och självförhärligande.

 32. Olaus Petri

  OT, men viktigt. Miljöaktuellt har ett röstningsförfarande angående Sveriges miljömäktigaste. Jag röstade på Ingemar Nordin, men vem som helst av dem som driver denna blogg kunde jag nominerat, var säker. In och rösta:
  https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=935725&Pwd=48123351&key=30233,71

 33. Ann LH

  OT #32 Olaus. Tack för tipset om att rösta på hen, den ”miljömäktigaste”. Jag har gjort så gott jag kunnat.

 34. Ann LH

  Optimism! Lyssnade just på min sanning med Hans Blix. Intervjuare Anna Hedenmo. En typisk svensk ”journalist” som från den svenska televisionens ankdamm utan självkritik försöker komma under denne gigants fasad.
  Hon hade verkligen ingen bra dag, hon verkade tex tro att han skulle marknadsföra sin åsikt för att påverka FNs generalförsamling. Han påpekade att hans uppgift var att ge en objektiv rapport till uppdragsgivarna. Något att ta efter även i ankdammen kanske?
  När det sedan gällde kärnkraften blev det nästan pinsamt för henne. Deras åsikter och insikter skiljde sig verkligen åt. Avslutningsvis frågade hon om allas vår framtid. Det visade sig att han var just optimist och hon verkade helt förvirrad.
  Hon borde verkligen ha fått att tänka på.
  Lyssna och njut!

 35. OR

  Medicin med Moseley är en serie från BBC som går i svt1. Del 4 som handlar om hur man kan träna bort sin pessimism och sin tendens att oroa sig i onödan, gick häromdagen. Den kommer i svt-play men finns inte just nu. Mycket intressant faktiskt, kognitivt och mätbart. Det är dags att vi skaffar oss ordet självutveckling, som danskarna redan har. Psykoterapi är ju så belastat att det ofta bara används för något man tycker andra borde ägna sig åt.

 36. Jimmy

  Marc Morano (Climate Depot). – vs – Bill Nye (the science guy)
  http://www.mrctv.org/videos/climate-depots-marc-morano-debates-bill-nye-climate-change

 37. BjörnT

  Denna sajten försöker alltså tuta i folk och ungdomar att det inte är någon fara med klimatet,det är ingen hot mot deras eller deras barn/barnbarn/medsyskon i andra länder om 30-50-70år. Ja det är ju gulligt på sitt sätt…,,,
  I stället målar man man upp en ohygglig jättekonspiration där onda män vill ta över och införa diktatur och massor av elände av olika slag…. lika gulligt?

 38. Lars Cornell

  BjörnT #37
  Ja, precis så är det. Skuggornas dal befolkas av illasinnade gröna människor som vill förstöra vår miljö med vindkraft, avskaffa demokratin och införa ett planekonomiskt samhälle. Som metod att nå dit använder de skrämsel med koldioxid och klimat.
  Faran med klimatet är en sannolik kommande liten istid.

 39. ChristerL

  # BjörnT
  Vi har eldat med fossila bränslen i 150 år och halten CO2 i atmosfären har under tiden stigit med 0,1 promilleenhet. Påverkan på klimatet är så minimal att ingen skulle märka den om inte ett meteorologerna påpekat att det genomsnittligt blivit 0,8 grader varmare..
  Det är väl ingen bra grund för att måla upp klimatet som vår största utmaning för framtiden.
  Det bruka i alla fall Lennart Bengtsson påpeka och det borde vi ta till oss.

 40. Perfekt

  En uppmuntrande prognos om vädret på lång sikt (klimat).
  http://www.youtube.com/watch?v=D1uaw3WIOlc&feature=youtu.be&t=2m13s
  Sug på den, LBt!

 41. Perfekt

  Sådär!
  Då har jag nominerat de vanliga misstänkta till listan över de som bör skärpa sig.
  Till miljömäktigast nominerade jag självklart Lennart Bengtsson som varande förnuftets klarast lysande ljus i mörkret.

 42. Peter Stilbs

  Den där miljölistans resultat skulle enligt sista sidan publiceras 24 januari 2013 – de kanske redan bestämt sig 😉

 43. Pelle L

  Här kommer mera optimism!
  EU-kommisionen anser att
  ”Potentialen för havsbaserad elproduktion ifrån haven är mycket stor. EU kommissionen räknar med att så mycket som 80% av EU:s elproduktion teoretiskt sätt skulle kunna komma ifrån vågor, strömmar och tidvatten år 2030, men då räknar de även med vindkraft till havs.”
  Och det skall även kunna medföra 40.000 nya arbetstillfällen!
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5769133
  En av de mest optimistiska är
  ”professor Mats Leijon som leder Sveriges största forskningsprojekt för havsbaserad energi vid Uppsala universitet.”
  Finns det hav i Uppsala, eller tänker han dämma upp Fyrisån 🙂

 44. BjörnT

  PelleL #43. Det finns värre exempel än så. Det finns folk som forskar om Solen som bor på Jorden!

 45. Pelle L

  BjörnT, man kan i alla fall se solen från jorden (kanske inte där du bor så här års förstås).
  Men hur mycket hav ser man från Uppsala?
  Men inser nu att detta med var Uppsala ligger i förhållande till havet var en liten avslutningsknorr.
  Koncentrera dig på det väsentliga budskapet i stället!

 46. Lasse

  Hans Blix var en trevlig prick. Klok och balanserad. Optimistisk inför framtiden.
  Vågkraft kan väl prövas tycker jag.

 47. Pelle L

  Jo visst kan man pröva.
  Det pågår experiment med vågkraftverk t.ex. utanför Lysekil.
  Men jag tycker att det är märkligt när EU-kommissionen, ett gäng politiker som borde ha viktigare saker att pyssla med, gör förmodligen helt orealistiska och ogrundade spådomar om hur vår energiförsörjning skall gå till.
  För de tänker väl inte komma med generella EU-direktiv för detta. Det blir jobbigt för Österrike i så fall.

 48. pekke

  Pelle L.
  Det kommer nog behövas mängder med servicepersonal för att hålla i gång all typ av havsbaserad elproduktion, dyrt !
  Skall man utnyttja tidvattenkraft i havsvikar så bör de byggas som dammar för att få störst effekt och lönsamhet, men hur kommer det påverka den ” biologiska mångfalden ” i havsvikarna !?
  Varje gång det kommer förslag på ” grön el/kraftproduktion ” så verkar det som att ekonomi och ekologisk påverkan är nåt som inte räknas bara för att det är ” grönt ”.

 49. ThomasJ

  UK parliament hearing ligger nu på YouTube, länk:
  https://www.youtube.com/watch?v=6GzNATrGH7I&feature=youtu.be
  Intressant tråd hos Bishop Hill i anslutning till hearingen, länk:
  http://www.bishop-hill.net/blog/2014/1/28/ar5-hearings.html
  Mvh/TJ

 50. Gunbo

  Ta en del optimism och blanda med en del pessimism. Resultat: Realism.
  Den som i sim optimism vägrar se det negativa i tillvaron är lika missanpassad till verkligheten som pessimisten som vägrar se det positiva.

 51. Perfekt

  Ang. vågkraft:
  Någon gång på 90-talet var det ett nystartad företag med anknytning till Chalmers som sysslade med utveckling av detta. De sökte investerare och jag undersökte saken. Jag minns inte varför jag inte investerade, men så här i efterhand verkar det ju ha varit rätt beslut att inte slänga mina pengar i sjön.

 52. PelleL #45: Mälaren når till Uppsala och de klimathotstroende varnar ibland för att den snart kommer att bli en havsvik. ”Allt” som behövs är ju att havsnivåhöjningen skenar på ett ofysikaliskt och orealistiskt sätt så att den blir snabbare än landhöjningen i Mälardalen. Kanske tänker sig en del forskare att det ska gå att utvinna el från vågkraft i den kommande havsviken Mälaren?

 53. Pär Green

  Vågkraft, solkraft och vindkraft!
  Tre exempel på intermittent el-produktion, ger ingen hållbar energi!
  Ännu finns inget alternativ till kärnkraft med vattenkraft som reglerkraft, som har något att tillföra!

 54. Björn

  Pär Green [53]; Jag håller med till fullo!. Politiker har inte kunskaper själva för att avgöra vad som är ett optimalt energiutnyttjande. De förstår inte ens vad deras rådgivare säger. De liksom gröna fanatiker kan inte föreställa sig resultaten av sina beslut. Att skapa ett virrvarr av intermittenta energikällor som skall kopplas ihop, är en huvudlös utveckling. De levererar inte när de behövs, då är det bortkastade pengar att satsa på sådan teknik. Dessutom förstör dessa olika verk, miljö och infrastruktur. Egentligen borde det finnas spärrar i det demokratiska systemet som säger att man inte får ta beslut som leder till en tillbakagång i utvecklingen. Det är precis vad som nu kommer att hända, om politikernas ambitioner i energifrågan, fullföljs. Vi kan inte bygga en framtid på energikällor som bara fungerar när det regnar, när solen lyser, när det blåser, när det går vågor på vattnet, när det finns tillgång på ved, när det finns tillgång på biogas etc. Hur ser en politikerhjärna ut egentligen?

 55. Pär Green

  54 Björn 2014/01/29 kl. 17:46
  Fantasier ifrån politiker ger gröna röster!
  Valet 2014 blir mer än intressant, skall gröna fantasier eller verkligheten få majoritet?

 56. Pelle L

  Lars Kamél #52
  Men det är ju bl.a. för att förebygga havsnivåhöjningar som de vill bygga alla dessa våg-, ström-, tidvattens- och vindkraftverk i havet.
  Menar du att de inte tror att deras åtgärder har den avsedda effekten då?

 57. Pär Green

  56 Pelle L 2014/01/29 kl. 18:33
  ” det är ju bl.a. för att förebygga havsnivåhöjningar”
  Vilka nivåhöjningar?

 58. Pelle L

  Pär Green #57
  Jag syftade naturligtvis på Lars Kaméls raljerande
  ”PelleL #45: Mälaren når till Uppsala och de klimathotstroende varnar ibland för att den snart kommer att bli en havsvik. ”Allt” som behövs är ju att havsnivåhöjningen skenar på ett ofysikaliskt och orealistiskt sätt så att den blir snabbare än landhöjningen i Mälardalen. ”

 59. Eje Collinder

  Varför ska vi tro på att mälaren sannolikt ska höjas ett dugg??
  I Stockholms skönhetsråd har dessa argument ventilerats med tanke på slussens framtid och dessa fakta stämmer:
  ”Den globala uppvärmningen kan mycket väl leda till att Östersjöns nivå stiger och att Mälaren då blir en havsvik.” togs upp som argument under planeringen av ombyggnad av Slussen…..2011-06-16….men —
  men –Hur ser verkligheten ut? Beräknad upplevd landhöjning, dvs verklig landhöjning minus havshöjning för Saltsjön (alltså inte Mälaren) 2011 är 0.38 cm/år enligt SMHI. Havsnivån har sjunkit med över en meter sedan 1774, man sänker kajer och bryggor i detta nu eftersom det annars skulle bli för besvärligt att gå ombord båtar och fartyg etc. – alltså havsnivån sjunker 0,38 cm per år!
  Det finns ingen trend i verkligheten som pekar på att havsnivån skulle börja stiga. Kan det ändå vara realistiskt att förebygga höjning av Mälaren och Fyrisån?