EUs koldioxidutsläpp ökar trots galen energipolitik

mad-scientist.0

Trots alla intensiva förhandlingar inom och utom EU, trots allt frenetiskt utredande och planerande, trots allt förmanande, hotande och åthutande av Europas befolkning för att de kör bil och äter kött, trots alla koldioxidskatter som bestraffning, trots införandet av koldioxidkvoter och införandet av artificiella marknadsplatser för luft, trots alla högtravande och stolta proklamationer om att ”vi skall gå före”, trots alla självgoda moralistiska pekpinnar riktade mot USA och den övriga världen, trots alla miljarder skatteeuros som satsats och subventionerats till s.k. ”förnyelsebar” energi, trots vilda påståenden om hur ”lönsamt” detta är, trots ett näringsliv som i allmänhet bara hukat och som också känner sig tvungna att ”satsa” på klimatbekämpningen, och trots alla de djupa veck som bildats i pannan på miljöministrar och Europas övriga ledare – så ökar alltså koldioxidutsläppen inom EU. Med 0,7 % 2015 jämfört med året innan.

Vi går alla ”före”, men mer före än alla andra menar sig Tysklands statsminister Angela Merkel vara. Hon har i alla fall slösat bort mest av sitt folks välstånd på sina meningslösa gröna projekt. Sverige, England, Frankrike, och Danmark (och tidigare Spanien och Portugal) är naturligtvis också mest före alla andra och har självmant tagit på sig ledartröjan. Men Merkel har nog ändå rekord i vad hon satsat ur sin budget. Enligt Institute of German Business (IW) så kommer kostnaden för Energiewende att kosta €31 miljarder (närmare 300 miljarder kronor) bara under ett år, 2016. Tyskland har redan, tillsammans med Danmark, Europas dyraste el. Och än dyrare kommer det att bli.

Trots enorma statliga investeringar i sol- och vindkraft så ökade Tysklands koldioxidutsläpp med 1% under 2015.

Man blir lätt illamående inför all denna totala galenskap.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Olav Gjelten

  Vi kan väl ändå säga att en del av det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellerna. Med mer koldioxid i atmosfären växer det bättre. EU:s bönder kan på många håll glädja sig åt rekordskördar, vilket gjort maten billigare för oss alla.
  Det tragiska är bara att hjärntvättade stadsbor tror att koldioxid är en förorening och som måste bekämpas till vilket pris som helst.

 2. Sigge

  Att jämföra ett enstaka år är cherrypicking.

  Det här hittade jag efter en snabb sökning på nätet. Statistik utgiven 2015 av ESTAT.

  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7052812/KS-DK-15-001-EN-N.pdf/eb9dc93d-8abe-4049-a901-1c7958005f5b

  Se sidan 119

  Mellan åren 1990-2012 har utsläppen av växthusgaser i de nuvarande 28 EU-länderna minskat c:a 18%.
  Under 7 av dessa 22 år ökade CO2-utsläppen jämfört med året innan och det minskade i 15 år.

 3. LBt

  Naturligtvis är detta bekymmersamt, vi vet ju att atmosfärisk CO2-halt och global medeltemperatur följer varandra. Stiger halten, stiger temperaturen och mycket pekar ju på att temperaturen redan nu efter ca 1 C på hundra år blivit högre än vad som är hälsosamt för vår jord om ca 7 miljarder människor.

  Nu vänder man inte enkelt det beroende av fossil energi vi byggt upp sen 1800-talet, det kommer att ta tid. Giganter som Kina och Indien har mycket att ta i innan deras utsläpp kan tänkas börja minska. 1,5 C i påverkan kommer vi inte att kunna undvika. Frågan är om vi klarar 2 C, kanske om ny teknik hjälper till men då hastar det och att det skulle kunna gå utan kärnkraft kan vi glömma.

 4. Kenneth Mikaelsson

  Av skeppsgossen mycket läsvärt att begrunda….

  http://narrskeppet.blogspot.se/2016/05/sluta-latsas-det-blir-inte-battre.html

  (inte visste jag att TP var modell för René Schute)

 5. Olav Gjelten

  VET man verkligen sambandet mellan temperatur och halten av koldioxid i atmosfären, så som det ofta påstås i vulgärdebatten?
  Nej, det vet man INTE, bara teorier och antaganden är allt. Så långt tillbaka i jordens urhistoria det gått att forska har temperatur och klimat varierat, HELT oberoende av av den lilla människans ”påverkan”. Samma sak INNAN homo sapiens ens fanns till.
  Det är och förblir för alltid SOLEN som är den helt dominerande källan till dessa växlingar. På VILKET sätt är ännu till stor del outforskat. Debatten om koldioxiden borde inte ens finnas i vetenskapens värld.

 6. jensen

  LBt:
  Du är lustig. Först skriver du att CO2 följer globala temperaturen, vilket ju är helt rätt.
  Sedan skriver du att motsatsen gäller. Hur skall du ha det.
  Att det första gäller kan man t.ex. se av CO2 utvecklingen i samband med övergången från alla interglacialer till glacialer. Globala temperaturen är den övertydliga primära faktorn.
  Betr. hälsotillståndet för mänskligheten. Hur var detta under medeltiden ( tänk alla katedralbyggen) och befolkningsökningarna.
  För egen del fick jag en upplysande lektion genom vilken höjdnivån av vinodlingarna på bergen vid Mosel
  var belägna på medeltiden jämfört med dagens. Jag behöver knappast beskriva vilka som låg högst.
  Samma slutsats kan man draga om vinodlingarna i England.
  Du får lära dig att se klimatet i tusenårsperspektiv, nu i neoglacialens tidevarv. Eller åtminstone i 500-årsperspektiv.

 7. elias

  #3, #6: CO2 följer efter en temperaturökning och vise versa.
  Riktig vetenskap säger att först kommer en temperaturökning, sen kommer CO2 halten och följer efteråt med ca 6-800 år. Dagens CO2 ökning beror därför på den medeltida värmeperioden, vilket blir den enkla slutsatsen.

 8. Olav Gjelten

  Elias, # 7. Det sambandet mellan koldioxid och temperatur som du här nämner finns absolut. Debatten gäller emellertid alltid det motsatta. Det sambandet är tagit ur lösa luften bara för att passa in i en dogm.

 9. Björn

  LBt [3]; Du skriver: ”Stiger halten, stiger temperaturen…”, men hade Du skrivit: Stiger temperaturen, stiger halten, så hade det varit rätt.

 10. LBt

  Jag säger att CO2-halt och temperatur följer varandra, ingenting annat.

  Att det är så vet vi sen 1959 då noggranna mätningar av CO2-halten började. Forskarna menar att temperaturen stiger därför att vi genom våra utsläpp ökar halten växthusgaser i atmosfären, växthusgaser som vi vet är temperaturdrivande.

  De som kallar sig skeptiker menar något annat men kan trots 20 års intensiv forskning inte förklara temperaturstegringen med något annat än okända naturkrafter eller himlafenomen vars energiinnehåll inte är i närheten av vad som krävs. Fantasier och drömmar med andra ord.

  Så visst är det bekymmersamt att våra utsläpp ökar, tyvärr kommer de säkert att kunna göra det i ytterligare 20 år trots att världens alla länder enats om att göra vad man kan för att minska sina utsläpp, den fossila kolossen är trög, mycket trög. 1,5 C passerar vi kanske redan om 30 år och då vet världen var vi är på väg, troligen långt innan.

 11. jensen

  Ja du LBt, du gissar som vanligt . Du kan ha rätt om siffertalet, men tyvärr kommer nog omvänt tecken att gälla.
  F.a. tycker jag att du skall sluta basera dina gissningar på anomalier, utan hålla dig till absoluta tal. Då får du ett mer vetenskapligt perspektiv. De globala temperaturförändringarna under tusentals år blir då en i princip rak linje och inte en skrämsel-linje.
  Vad menar du förresten med ” långt innan” . Om 5 år ?

 12. LBt

  Försöker du ännu en gång att smyga in hela 1 C i vad som ens möjligen kan vara orsakat av CO2 enligt din önskehypotes?

  Och vet du verkligen inte att temperaturen inte alls har spelat med i samma önskehypotes sedan två decennier?

  Och förnekar du igen att över historiska tider så stämmer dina lilla favvohypotes öht inte?

  Eller hoppas du på att det är ’okända naturkrafter eller himlafenomen med helt spektakulära energiinnehåll’ som då, under miljontals år har gjort att din lilla önske-hypotes inte var synlig?

  Eller är det bara så att du ännu en gång svamlar på med ord och begrepp som ligger bortom din lönegrad?

 13. Olav Gjelten

  Om klimathotsfolket skall ha ett uns trovärdighet MÅSTE de förklara sambandet mellan det de kallar växthusgaser (läs koldioxid) i atmosfären och de klimatförändringar som ägde rum under exempelvis romersk värmeperiod, järnålderns kyla, medeltida värmeklimat och den lilla istiden. Alltså att sambandet är först förändringar av koldioxidhalten i atmosfären som sedan följs av temperaturändringar.
  Först när de klarat denna uppgift kan de med förtroende debattera om varför vi inte fick behålla den lilla istiden för evigt, som de helt uppenbart hade önskat.

 14. Björn

  LBt [10]; När jorden tillförs mer värmeenergi från solen, då ökar återstrålad IR, halten av vattenånga och utgasad CO2 från haven. Resultatet blir en högre temperatur, men vid sidan av den totala forcing som är orsak till atmosfärsströmningar, är antropogen CO2 som forcing, inte kvantifierad. Temperatur är en sak och forcing en annan sak. Hur mycket av den forcing som finns, är egentligen orsakad av antropogen CO2? De atmosfäriska strömningarna har alltså många orsaker varav stratosfärens kemiska förändringar på grund av variabel UV inom ca 200-400 nm, är en forcing och hur stor är den kvantitativt? Härav tillsammans med ännu okända källor till forcing kan vi nog dra slutsatsen att antropogen CO2 inte förmår driva klimatet. Denna problematik vill inte IPCC höra talas om av förståeliga skäl.

 15. jensen

  LBt:
  Du verkar inte ha koll på spec. mycket: UHI ( populationsförändringar) Temperaturserie-manipulationer. Solcykel-förändringar. Solvindseffekter. Solmagnetism-förändringar. Enso-variationer. Solsystem-tyngdpunkts-förändringar. kosmisk strålning. Jord-rotation-hastighets-förändringar. Geologiskt perspektiv.
  Ja, man kan räkna upp hur mycket som helst , där du borde ha mer insikt i stället för att kalla det himlafenomen som närmast är ett astrologiskt uttryck.

  Läs tusentals vetenskapliga, realistiska fakta-uppgifter i stället.

 16. Sigge

  För att återgå till vad tråden handlar om så kan man konstatera att Tyskland har minskat sina koldioxidutsläpp med 22% sedan 1990. Det framgår om man läser en av länkarna som Ingemar Nordin hänvisar till. Under samma period har befolkningen ökat i Tyskland med ungefär 5%.

  Om man tittar på målsättningarna för olika länder så har Tyskland som mål att minska sina utsläpp med 40% till 2020 jämfört med 1990. För Sverige är motsvarande målsättning 17%. Sverige har redan uppnått sitt mål då minskningen varit 24% fram till 2014. Tyskland kommer att ha svårt att uppnå sitt mål då de behöver minska med 18 procentenheter ytterligare fram till 2020. För EU som helhet ser det inte ut att vara några större svårigheter att uppnå målet på 20% utsläppsminskning fram till 2020 då minskningen hittills varit 18%. Alla öststatsländer utom Polen har minskat sina koldioxidutsläpp mer än målsättningen. Att öststatsländerna lyckats minska sina CO2-utsläpp så mycket beror till viss del på befolkningsminskning.

 17. Slabadang

  För er som inte kopplat bort hjärnan!

  Hade Tyskland kopierat Frankrike så hade de halverat sina ”utsläpp”. Så istället för att utveckla kärnkraften
  stänger märkliga Merkel ner den … och satsar istället på en totalt dysfunktionell miljö och ekonomiskadlig svindyr ideologisk dynga.

 18. LBt

  Som sagt trots 20 års intensiv forskning förmår fortfarande ingen presentera någon väl underbyggd förklaring till de senaste 100 årens dramatiska temperaturuppgång utöver att den beror på ökad koncentration av växthusgaser i atmosfären som i sin tur är en direkt eller indirekt följd av vår fossila förbränning.

  Om 5-10 år tror jag denna verklighet inte lägre går att förneka, vår kunskap och påtagliga följder av temperaturuppgången kommer att tala sitt tydliga språk.

 19. Lennart Bengtsson

  Hur gärna än skribenter och kommentatorer på denna blogg önskar att jordens temperatur skulle börja falla så finns den inga trovärdiga indikationer i den riktningen. Det enda skulle vara ett massivt vulkanutbrott som skulle sänka temperaturen på så där 3-5 år. Därefter skulle det bli varmare igen.
  Det enda positiva är att effekterna av uppvärmningen hittills varit ganska harmlösa – extrema värmeepisoder har sannolikt ökat medan extrema kallperioder minskat. Möjligheterna att minska de globala utsläppen med förnybar energi blir kanske möjligt på en 100-års skala och det är därför det är dåraktigt att skrota kärnkraften de närmaste 50 åren. Som tur är spelar det ingen roll vad som görs i Sverige och kanske även i Tyskland så länge inte Kina, Ryssland och Indien gör detsamma. Det är däremot knappast troligt då man där inte överlåter åt lekmän att fatta viktiga beslut. Hade detta varit fallet tidigare i Europa hade vi i bästa fall levt kvar i medeltiden. Den enda fördelen skulle då kanske ha varit att vi i brist på attraktion sluppit dagens enorma migration.

 20. Ingvar i Las Palmas

  Det är helt fantastiskt att LBt vidhåller att det är CO2 som orsak till stigande temperatur trots att tillgängligt data från både lång och kort historik de facto visar på det motsatta orsakssambandet. Helt fantastiskt!
  Att vara totalt immun mot vetenskapliga fakta

 21. sibbe

  Jag har plockat några grafer från science-sceptical:

  (TPES ( https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_energy)

  http://www.science-skeptical.de/wp-content/uploads/2015/12/IEA2015.jpg

  http://www.science-skeptical.de/wp-content/uploads/2015/12/780px-CO2-Emissionen1990-2014.jpg

  http://www.science-skeptical.de/wp-content/uploads/2015/12/CO2-Emissionen_staaten.jpg

  http://www.science-skeptical.de/wp-content/uploads/2015/12/Primarenergie.jpg

  # Sigge
  ”Mellan åren 1990-2012 har utsläppen av växthusgaser i de nuvarande 28 EU-länderna minskat c:a 18%.
  Under 7 av dessa 22 år ökade CO2-utsläppen jämfört med året innan och det minskade i 15 år.”

  Sigge, nu har du plockat redan sommarens körsbär för att:

  Det som du och många andra gärna glömmer, är att så gott som all s.k. smutsig industri bakom järnridån stängdes av mellan 1990 -2000, vilket gjorde att CO2 utsläppen i i östblocket minskade (vilket dock mer än så kompenserades av Kinas galopperande utsläpp…), samtidigt som många arbetsplatser i industrin försvann – och aldrig kom tillbaka.

  http://www.science-skeptical.de/wp-content/uploads/2015/09/THG-BRD2014f.jpg
  Det syns mycket bra i den här grafen, och här ser vi att Tyskland 20 år senare tack vare Energiewende också vände på nedgången av CO2-utsläppen.
  Tar man bort kärnkraften så ökar man kolkraften, så enkelt är det:
  2015: Tyskland har för närvarande 26000 möllor med en kapacitet på ca 40 GW, och man levererade ca 10 GW.
  Medierna var entusiastiska!!!
  Det man inte vet är hur mycket som gick till spillo, för Elkraftdistributören stänger bort möllorna om det kommer för mycket el.
  Det man glömde (eller hellre gömde) i de grönröda medierna var, att de kvarvarande 8 kärnkraftverk som hade en kapacitet på ca 10 GW – producerade ca 10 GW

 22. ClaesL

  Lennart B #19.

  Vet inte om jag gjort samma iaktagelser som dig under de år jag läst bloggen. Jag tycker både skribenter och kommentatorer framstår som tämligen obekymrade rörande temperaturutvecklingen uppåt eller nedåt och jag kan inte direkt påstå att det framförs några direkta förhoppningar om att den globala medeltemperaturen skall falla.

  Kommentatorer som ThomasP, Lbt, m.fl. som (ifall deras argumentation ska hålla ihop) borde gå omkring och hoppas på sjunkande temperaturer verkar ju mest frustrerade över att temperaturen inte verkar stiga snabbt nog. Men jag antar att det inte var de sedvanliga alarmisterna du hade i åtanke med din formulering..?

 23. Sören G

  Kommer vi att få en opinion mot politiken ”att Sverige ska gå före” när folk börjar känna av skattehöjningarna och samtidigt blir medvetna om att Sveriges utsläpp är försumbara jämfört med världen som helhet?

 24. Lasse

  #18 LBt
  Brukar visa denna då nån visar på 100 årstrenden:
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1957/to/plot/hadcrut4gl/from:1900/to:1956/offset:0.4

  Du är helt säker på att den ena orsakades av CO2 medan den andra halvan av något annat. Vad?

 25. Olav Gjelten

  Gärna kärnkraft. Men absolut inte för att ”rädda” världen från koldioxiden. Utan att den varit ökande hade världssvälten varit än värre. Men sådant vet vi bekymrar inte klimatalarmister. De lever alla i rika länder.

 26. Sigge

  #23 Lasse

  Så här rådata ut om man inte bluffar och ökar temperaturen med 0,4 grader före 1957.

  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1900/to/plot/hadcrut4gl/from:1900/to:1956/offset:0,0

 27. Lasse

  #26 Sigge
  Visst men du inser väl att bägge kurvorna visar på något som ser liknande ut före och efter 1957-där den ena delen skall vara naturlig och den andra helt vara CO2 styrd-jag tvivlar!
  Eller rättare sagt jag tror vi har en periodicitet OCH en CO2 effekt-där den senare starkt överdrivs!
  Det har alarmisterna förtigit och använt för syften som är dunkla.
  Därtill så har vi på senare tid fått klarare luft-sk solar brightening något som förstärkt uppvärmningen (eller dolt CO2 delen tidigare eftersom dimming som är dess motsats kyler).
  Allt talar för en överdriven CO2 känslighet. Paris 1,5 gradersmål är en direkt effekt av dessa kunskaper-gissar jag!
  Gissar eftersom alarmisterna håller fast vid sin tro!

 28. Guy

  Föredömligt att du gillar rådata, Sigge, Om man kollar NASA et al så gillar dom ’korrigerade’ data mera. Eller är ditt rådatatycke denna gång för att du ser en alarmistisk fördel i rådatat 😉

 29. LBt

  Det borde inte vara en nyhet för Lasse att jag tidigare påpekat en 60-årscykel som troligt inslag i känd temperaturkurva. Ett problem för Lasse och många andra är att dessa eventuella cykliska förlopp efterlämnar inget, bara temperaturstegringen finns kvar.

  Uppgången 1910-40 som finns där kan vara en följd av cyklisk påverkan kombinerat med en häftig El Ninjo och naturligtvis CO2. Det är säkert rimligt att påverkan från CO2 representerar 50% eller mindre av uppmätt temperaturstegring före 50. Det är dessutom högst troligt att den tidens forskare om de förfogat över vår kunskap och våra resurser hade kunnat förklara uppgången.

  Fortfarande är det emellertid så att de senaste 100 årens uppgång bara har en väl underbyggd förklaring i vår påverkan. Alla andra väl underbyggda förklaringar är naturligtvis välkomna.

 30. Ingemar Nordin

  Lennart B #19,

  ”Hur gärna än skribenter och kommentatorer på denna blogg önskar att jordens temperatur skulle börja falla så finns den inga trovärdiga indikationer i den riktningen.”

  Du är en förnuftig person och dina uttalanden här har en stor tyngd bland oss som försöker hålla oss till vad vetenskapen säger. Men blindheten mot olika naturliga faktorer är slående. Det är ytterst få skeptiker som förnekar den strålningsfysikaliska forcingen av en högre halt av CO2 i atmosfären. Back radiation and all.

  Men det finns andra forcings som troligtvis spelar en större roll. Och tittar man närmare på dessa så finns det gott om indikatorer som just nu pekar på ett, kanske flera, decennier av en utplanad eller t.o.m. fallande GT.

  Jag nämner fyra av dem här https://www.klimatupplysningen.se/2016/05/01/istiden-kommer/ Och då har jag inte ens nämnt aerosoler i sammanhanget.

  Det finns också flera av dina klimatvetenskapliga kollegor som håller med.

  Tyvärr tror jag inte längre på att den svaga forcingen som CO2 utgör har kraft nog att uppväga dessa negativa klimatfaktorer. CO2 verkar vara en ytterst svag forcing jämfört med t.ex. solen på lång sikt.

  I övrigt håller jag helt med dig om att kärnkraften är framtidens energikälla – inte för att den är fossifri utan pga dess energitäthet. Synd att Sverige genom politiska beslut gjort oss till ett u-land beträffande den kärntekniska utveckling som sker globalt.

 31. elias

  #10 Har du hört talas om solens inverkan på klimatet?
  Den enda kraften som kan påverka vårt klimat är solen. I ett slutet rum fungerar din co2 påverkan. Men vår jord är inte ett slutet rum. Det finns därför ingen gräns för utstrålningen ut i rymden som det gör i det slutna rummet. Denna process är lika naturlig som alltting annat som fungerar så väl på vår underbara planet. Därför behöver vi inte vara oroliga.

  Den politiskt styrda teorin om co2 påverkan, som utnyttjas för att lura oss alla till att få en odemokratisk utsedd världsregering utan någon som helst demokratisk påverkan, är ett påfund som jag hoppas kommer att misslyckas i och med den modige Donald Trump. Han kommer att som president att ta fram riktig vetenskap i USA regi och att det blir konsekvenser för både FN och USA:s tidigare politiskt styrda vetenskap i denna fråga.

 32. Sigge

  #21 Sibbe

  ”Sigge, nu har du plockat redan sommarens körsbär för att:

  Det som du och många andra gärna glömmer, är att så gott som all s.k. smutsig industri bakom järnridån stängdes av mellan 1990 -2000, vilket gjorde att CO2 utsläppen i i östblocket minskade (vilket dock mer än så kompenserades av Kinas galopperande utsläpp…), samtidigt som många arbetsplatser i industrin försvann – och aldrig kom tillbaka.”

  Visst är det en bidragande orsak till att CO2-utsläppen i EU. Men 2/3-delar av utsläppsminskningen har varit efter 2005. Det är dessutom så att de 9 öststatsländer som uppvisat en stor minskning av CO2-utsläppen bara har 65 av EU:s 520 miljoner innevånare och deras utsläpp per capita ligger som regel läger än EU-genomsnittet. Polen som är det enda öststatsland som har haft en lägre minskning än EU-genomsnittet har 38 milj men ändå inte särskilt höga CO2-utsläpp. Totalt motsvarar de 10 öststatsländernas CO2-minskning mindre än 3 procentenheter av de 18 % som EU minskat CO2-utsläppen med sedan 1990.

 33. István

  #16 Sigge
  Att CO2 utsläppen minskade i ”Östländerna”, beror helt på sammanbrottet av den tunga industrin man tidigare hade. Till priset av miljontals förlorade arbetsplatser bl.a.
  Säkert en nödvändig och smärtsam rationalisering, till stor del.
  Det gläder mig att bl.a. Ungern och Slovakien har börjat öka sin energiförbrukning på senare år, dvs återindustrialisering är på gång.

 34. Kenneth Mikaelsson

  The Great Global Warming Swindle Full Movie

  https://www.youtube.com/watch?v=52Mx0_8YEtg

 35. Olav Gjelten

  István # 33 har helt rätt. Det är mot priset av miljontals förlorade jobb som man i vissa länder stryper utsläppen av koldioxiden. Sverige inget undantag.

 36. Christopher E

  #29 LBt

  Du är lika immun mot fakta som vanligt. Din 60-årscykel räddar inte ditt problem med att uppvärmningen var lika snabb innan koldioxidutsläppen som efter. Av den enkla anledningen att båda stigningsperioderna ligger i samma fas. Är det verkligen så svårt att förstå?

  På något plan verkar du ändå förstå att korrelation inte håller för du börjar svamla om okända processer som ska rädda dig. El Ninos som tycks finnas endast i din fantasi (El Nino har dessutom ingen uppvärmnade verkan på sikt). Och värst av allt hoppas du på något fullständigt okänt som dåtidens forskare minsann hade kunnat förklara om de bara kunnat förklara det… milde himmel vilket bludder du presterade där.

  Du gör ju faktiskt ett direkt erkännande att din önskade korrelation inte håller.

  Observera också att LBt envist hävdat i sena lutningen i grafen som länkas i #24 är 60-65-70% brantare än den tidigare. Någon som ser det?

  Vidare, i #26 förstår inte Sigge resonemang om hastighet på trender, som tydligare (och ärligt redovisat) förskjuts för att lätt kunna jämföras sida vid sida. Han verkar med egna ord hoppas att grafens för alarmister obekväma budskap ska vara en bluff. Han verkar också ha missat varför referensåret på Kyotoprotokollet sattes till 1990 för att missgynna USA, trots att protokollet kom till långt senare. Det rimliga hade givetvis varit att börja räkna från avtalet blev aktivt. Men då hade väl USA haft största sänkningen, och den bakomliggande ekonomiska strategin för Europa (erkänd av Walmström i ett obetänksamt ögonblick) gått i kras.

 37. Lasse

  #29 LBt
  Växthuseffekten finns -något annat vore förnekelse.
  Men storleken av den är omtvistad.
  Hur stor uppvärmning har vi fått pga ökande CO2 halter enligt din uppfattning? Du skriver 1 grad-vilket innefattar hela perioden sen 1900.
  Ändå är det först efter 1950 som utsläppen av fossil CO2 var av större omfattning.
  Men vi bör kanske inte oroa oss för vår del i detta:
  http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Miljo/Utslapp-internationellt/Koldioxid-per-capita/
  Och framförallt inte enbart koncentrera oss på det det finns annat:
  http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Miljo/Utslapp-i-Sverige/Svaveldioxid/

  Går vi före i CO2 reduktionen så kommer vi att flytta vår konsumtion till import som är betydligt mer störande.

 38. elias

  #18 Lbt: ”Som sagt trots 20 års intensiv forskning förmår fortfarande ingen presentera någon väl underbyggd förklaring till de senaste 100 årens dramatiska temperaturuppgång”.
  Lägg ut dessa temperaturer i ett millimeterpapper med 1 grad = 1 mm, så får du se hur dramatiskt det är. Det blir en rak linje beroende på hur tjock penna du har.

 39. LBt

  ”(El Nino har dessutom ingen uppvärmnade verkan på sikt).”

  Helt rätt, det ser man tydligt i början av 40-talet. Resten var som vanligt bara bludder.

  Fortfarande saknas utöver CO2 en annan väl underbyggd förklaring till de senaste 100 årens temperaturuppgång och korrelationen mellan stigande CO2-halt och stigande temperatur är förträfflig från den tid vi mätt CO2-nhalten dvs 1959 och framåt. Tar man bort El Nino-spiken runt 1940 blir korrelation hyfsat bra ända till början av 1900-talet men då naturligtvis störd eftersom CO2:s inverkan här går mot något man bör försumma. Av de ca 0,9-1,0 C som temperaturen stigit sen 1900 kan det vara rimligt att tillskriva CO2 80-100% så länge inga andra väl underbyggda kandidater finns.

 40. Ingvar i Las Palmas

  OT
  Om Brexit
  http://eureferendum.blogspot.com.es/

 41. Lasse

  #39 LBt
  Tack för klargörandet.
  Du tror alltså att denna kurva
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1957/to/plot/hadcrut4gl/from:1900/to:1956/offset
  kan förklaras med detta utsläpp.
  http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Miljo/Utslapp-i-Sverige/Koldioxid-historisk-utveckling/

  Det kan stämma om man drar stora växlar på CO2 s logaritmiska effekt på strålningen men då har man förbrukat större delen av den växthusskapande förmågan idag!

 42. Olav Gjelten

  Den höjning av koldioxidhalten vi ser i atmosfären i dag kanske inte alls har med antropogena utsläpp att göra, utan är HELT EN FÖLJD AV DEN MEDELTIDA VÄRMEPERIODEN.
  Se signaturen Elias # 7.

 43. Björn

  LBt [39]; Visst är det tillåtet att spekulera och fantisera som detta: ”Av de ca 0,9-1,0 C som temperaturen stigit sen 1900 kan det vara rimligt att tillskriva CO2 80-100%”. Du har nog glömt bort eller inte ens känner till att solen under 1900-talet har genomgått ett s.k Solar Grand Maximum vilket är motsatsen till ett Solar Grand Minimum som var orsak till Maunder Minimum. Den ackumulerade värmen i världshaven från detta solens maximum, emitteras nu ut mot rymden och inte utan konsekvenser. Var finns den energi som fortsatt skall höja den globala temperaturen?

 44. Olav Gjelten

  fortsättning # 42
  Den enda rimliga slutsats jag kan dra är att ni måste ÄNDRA PÅ HISTORIEN om ni vill minska koldioxidhalten vi har i dag. Detta om ni inte vill invänta minskningen till följs av den lilla istiden.

 45. Gunnar Strandell

  Ingemar!
  Kul bild du valt till inlägget. Min hjärna kan inte låta bli att associera till bilden i länken nedan.
  Men det kanske var meningen? 😉

  Länk:
  http://www.math.chalmers.se/~olleh/

 46. Jan-Åke

  Lyfter man blicken så höll jordens första atmosfärer över 50% koldioxid.
  Hela glaciationer har kommit och gått med högre halter än dagens.
  Havsytan låg 100 meter under dagens för 12-15000 år sedan.
  Holocenes historia har flera perioder av högre temp än nutidens.
  Vissa århundraden hade stormigare klimat tex 1500-talet.
  Solens variabilitet överstiger vida de 0, 01% av luften som möjligen förändrats av förbränning av fossila tillgångar.

 47. Lasse

  OT Isabella Lövin tar över efter Romson om kongressen väljer som valberedningen vill.
  Lövin gillar internationella fiskekvoter. Som biståndsminister så bistår hon varje person innanför våra gränser med pengar som skulle räckt till en familjs mat för en månad-detta och mer på Wikipedia.
  Gränslöst?
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Isabella_L%C3%B6vin

 48. John Silver

  Det är inte bara pengar som offras på klimatskammens altare, även danska arbetare:

  http://cphpost.dk/news/business/dr-news-reports-danish-workers-at-siemens-have-become-chronically-ill-after-prolonged-exposure-to-dangerous-chemicals.html

 49. Ann lh

  Isabella Lövin ska göra jorden grönare. Det är som med Karl den 15:e (?) som på väg till huvudstaden möttes av budskapet, ” vad göras skall är redan gjort”, i det här fallet av de fossila bränslenas livsnödvändiga biprodukt.

 50. Christopher E

  #39 LBt

  Jaha, bludder tyckte du. Ja, det var dina slutsatser jag citerade så det ligger något i det.

  Väl värt en upprepning. LBt #29:

  ”Uppgången 1910-40 som finns där kan vara en följd av cyklisk påverkan kombinerat med en häftig El Ninjo och naturligtvis CO2. Det är säkert rimligt att påverkan från CO2 representerar 50% eller mindre av uppmätt temperaturstegring före 50. Det är dessutom högst troligt att den tidens forskare om de förfogat över vår kunskap och våra resurser hade kunnat förklara uppgången.”

  Särskilt kul i kombination med detta i #39:

  ”Av de ca 0,9-1,0 C som temperaturen stigit sen 1900 kan det vara rimligt att tillskriva CO2 80-100%”

  Mindre än 50% uppvärmningen från CO2 första halvan av seklet blir 100% av uppvärmingen från CO2 över hela seklet??? 🙂 Du skulle kanske kollat med en femteklassare innan du försökte räkna där.

  I första citatet försöker du med en cyklisk påverkan vilket är meningslöst eftersom samma cykliska påverkan i så fall fanns 1970-2000. Sedan försöker du med El Nino som ger kortvariga pulser av skenbar värme och på intet sätt kan förklara en uppgång över årtionden. Och i finalen inser du uppenbarligen att uppvärmningen 1910-1940 är för stor för att kunna förklaras med CO2 men det fanns säkert någon okänd process som ingen känner till som fixar det.

  Bludder i kubik.

  Lån från Lasse:

  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1957/to/plot/hadcrut4gl/from:1900/to:1956/offset

  Står du fast vid att den röda kurvan stiger 70% snabbare än den gröna?

 51. Håkan Bergman

  Lasse #47
  Svårt det här med språkrör, på V-kongressen diskuterar dom väl ett tredje kön. Mitt dreamteam är dom två nuvarande plus Karin Svensson Smith, det kan inte misslyckas. Att få ner dom under fyraprocentsspärren alltså.

 52. elias

  På tal om kongresser; VP förslag i kongressen att förbjuda SD i nästa val, borde följas av ett förslag i SD kongress att höja gränsen 4% för att komma in i riksdagen, till 9%.

 53. Lasse

  #41 forts
  LBt -Fler än jag som ställer frågan om tidiga 1900 talets värmeperiod. Så många så det föranleder NASA att agera-på ett övertygande sätt eller?
  http://realclimatescience.com/2016/05/alterations-to-surface-temperatures-since-1974/

 54. Olav Gjelten

  Nu får vi hoppas att den stridbara Åsa Romson inte ger sig den här gången heller. Hon skulle så absolut passa som ledare för ett Mp (r) parti.
  Stöd skulle hon definitivt få inom den antidemokratiska, fundamentala extremiströrelsen.

 55. Lasse

  #54
  OT Romson avgår som miljöminister. Miljöpartiets medlemmar får välja den uppsättning som miljöpartiets valberedning föreslår och för att göra det tydligt så avgår Åsa i god tid innan valet.Så illa är det med demokratin. Skenval!

 56. Daniel Wiklund

  Nu har ”planeträddarna” sorg. Romson avgår. Hur ska nu planeten överleva? Kanske Thomas P vet.

 57. Gustav

  LBt, #29:
  ”Det är dessutom högst troligt att den tidens forskare om de förfogat över vår kunskap och våra resurser hade kunnat förklara uppgången.”

  Äntligen (för första gången?) skriver du något jag verkligen kan hålla med om! Möjligtvis undrar jag varför du är så blygsam att bara inskränka dig till ”högst troligt”? Jag skulle säga att forskarna med de resurser de har idag (exempelvis lobotomerade troll) skulle klarat av detta konststycke även under djupaste istid. De som lyssnat på forskarna då hade säkert tagit av sina pälsar och förfasats över de höga temperaturerna och bortförklarat att de dog av köld att det var en lokal variation. Orwell beskriver detta mycket bra och det finns åtskilliga experiment som visar att folk omdefinierar verkligheten för att passa in i sina berättelser (narratives).

 58. LBt

  Hur är det? Under hur många år har du försökt med samma bluddrande oförmåga och helt felaktiga talking points?

  Länge var det saker som ’påverkan per år’ och ’långa streck’ under 100-tusentals år, och hur ’känslig’ den naturliga balansen ju skulle vara pyttesmå sådana ’påverkan per år’.

  Och under hela tiden har du (retoriskt) försökt få det till att CO2 skulle orsskat uppvärmningen som skett redan innan CO2-halten börjat stiga. Att alla dessa 0.8 C (som nu mha en en kortvarit El Niño blivit till 1.0 C) vållats av CO2.

  Du har ägnat stor möda åt att försöka hävda att de (historiskt gigantiska) variationerna som varken kan hänföras till CO2 eller tex jordens banvariationer (som ju verkar på helt andra tidsskalor) skulle vara ’okända naturkrafter’ som du samtidigt försökt förneka och tom förlöjliga som om sådant öht inte har hänt/förekommit. Där om ngt kan man prata om riktig (historie-) förnekelse.

  Du har rentav försökt hävda att dessa variationer är fitkiva, dvs att ’klimatet’ egentligen har varit väsentligen ’konstant’ under alla relevanta tidsperioder, och det bara skulle vara ’mätosäkerhet’ som ger oss en helt annan bild av historien.

  Men lustigt nog har du dessutom själv hävat att där finns ngt som du kallar en (naturlig?) 60-års cykel. En som dessutom skulle ’förklara’ vad du samtidigt (enligt föregående) förnekar skulle kunna finnas. Du har tom utvidgat denna ’förklaring’ åt att om den överlagras en sk ’exponentiellt stigande kurva’ så skulle man få en närmast ’osannolik överensstämmelse’ med observationsdata. (Fast förstås inte historiskt, annat än med det krystade försöket att det skulle ändå kunnat vara så inom mätosäkerheterna- Fast ändå inte)

  Denna ofta omnämnda ’osannolikt väl överensstämmande’ kurva (av en mystisk okänd naturkaftsoscillation, respektive ad hoc-tilltagen exponential) har du dock trots årslångt monomant malande inte kunnat presentera eller kvantifiera på allra minsta lilla meningsfulla sätt. Det har varit så illa att man måste förmoda du är helt oförmögen att själv specificera (och sätta siffror på) vad du bullrar om.

  Det var så illa att du efter ca ~ett års malande om detta, fick Christopher att rita en sinuskurva (OBS ej överlagrad) i en bild, så använde du den som ’förklaring’ till vad du tror dig ha menat under hela denna tid. Dvs du har fortfarande inte kunnat prestera ngt alls som har en gripbar innebörd. Och det är nu flera år sedan.

  Vad mer?

  Du har däremellan försökt prata (dock ej meningsfullt) om vad en femteklassare skulle kunna klara (men du inte förmått göra). Du har nog nästan aldrig kunnat ge ett redigt svar på en enda motfråga. Du verkar inte ens förstå vad folk säger till dig eller frågar. Alltså inte ens när de försöker på en femteklassares nivå. Istället brukar du (efter att ha blivit ställd mot väggen) hävda att ’vad du sagt står sig bra, och alla intresserade kan läsa i tråden ovanför’.

  Lite roligt att du efter åratal av detta MO vill beskylla andra för bludder?

  Men du är väl bara så’n

 59. Ann lh

  # 54 Olav Gjelten, utmärkt förslag!

 60. LBt

  När man omöjligt kan hitta någon annan förklaring till de senaste 100 årens temperaturuppgång än CO2 så försöker man förklara den med att 1910-40 finns det minsann en oförklarad upp gång och då är resten också det. Sandlådelogik.

  Men vare sig cykliska svängningar eller tillfälliga som El Nino lämnar efter sig bestående temperaturförändringar. 1910-40 kan alltså bestå av 60-årscykeln med amplituden 0,1 C vilket ger 0,2 C från 1910-40 och en tillfällig El Nino-puls om ytterligare tex 0,1 C samt den bestående uppvärmningen från CO2 om tex 0,2 C. Allt som allt 0,50 C men bara 0,2 bestående utanför perioden 1910-40.

  De senaste 100 årens temperaturuppgång om nära 1 C är i allt väsentligt bestående där cyklisk påverkan och El Nino-effekter inte längre ger bidrag.

 61. Gustav

  LBt:
  Du är i sanning den värsta figur som huserat på alla bloggar jag någonsin besökt. Måste fråga vad du får ut av detta? Har du ett syfte/mål med din närvaro? För egen del tycker jag att kommentarsfält skall användas för en interaktion, annat om det skrivs K syfte att vara envägs kommunikation hör inte hemma i ett sådant forum. Alltså stäng av grammofonskivan ett tag och försök att åtminstone ägna dig en smula åt interaktion.

 62. Lasse

  #61 Gustav
  Det är väl bättre att bemöta inläggen än bedöma inläggaren?
  #60 LBt Om det är sandlådelogiskt med ena eller andra periodens temperaturuppgång kan väl diskuteras!
  Det har tydligen gjorts förr och resultatet är så besvärande för alarmen att den första perioden skall döljas.
  Sen kan du väl tänja blicken till lilla istiden som slutade i mitten av 1800 talet:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lilla_istiden
  CO2 ?
  Du får svårt att hävda att alla perioder är 60 år och helt utan bestående ändringar!

 63. Guy

  Lasse, samma inlägg har bemötts i snart ett års tid till ingen nytta. Varför fortsätt? Redan räkneexemplet säger mycket. 1+2+1+2=5 . Vad skulle en femteklassare få det till?

 64. Gösta Pettersson

  #60 LBt

  Varför tror du att de senaste hundra årens temperaturuppgång är bestående? Hur kan du utesluta att den svarar mot uppvärmningsfasen av en långperiodiska cyklisk variation, t. ex. enligt Humlums modell?

 65. LBt

  Gösta P,
  den enda väl underbyggda förklaring vi har till de senaste 100 årens temperaturuppgång är vår påverkan genom utsläpp av CO2. Annan eller andra väl underbyggda förklaringar kan tänkas komma och de är naturligtvis då välkomna. 20 års intensiv forskning har emellertid gett magert resultat och den temperaturrusning vi upplever sen 100 år har få om ens några historiska motsvarigheter de senaste 10000 åren. Samtidigt under denna korta period har vi råkat öka atmosfärens CO2-halt till en nivå jorden inte varit i närheten av under den tid den moderna människan vandrat där. Tillfällighet? Även en tillfällighet att det finns fysikaliskt underlag för att CO2 är temperaturdrivande?

  Presentera gärna någon annan väl underbyggd förklaring till temperaturuppgången men kom inte dragande med okända naturkrafter.

 66. Gustav

  Såhär säger Romson i SvD:

  ”– Mest nöjd är jag med att ha skärpt klimatpolitiken, men också med att ha kunnat visa på att miljö, klimat och välfärd hänger ihop.

 67. Christopher E

  #60 LBt

  ”Men vare sig cykliska svängningar eller tillfälliga som El Nino lämnar efter sig bestående temperaturförändringar.”

  Det vet vi. Jag förklarade det för dig ovan. Det är ju du som hävdar annorlunda när du vill räkna in 30 års uppvärmning 1910-1940 i dina 1°C som enligt dig ”bara kan beto på koldioxid”.

  Fortfarande är du helt oförmögen att förklara hur uppvärmningen kunde vara lika snabb utan koldioxid som med. Din ”häpnadsväckande” korrelation håller ju inte alls. Någon cykel hjälper dig inte, om den finns hade den precis samma inverkan 1970-2000. El Ninos är helt oväsentliga i denna tidsskala. Om du hävdar att sena 1900-talets uppvärmning ärcenbart från CO2 accepterar du därmed att tidiga 1900-talets uppvärmning har andra orsaker. Samtidigt som du hävdar att 100% av hela periodens uppvärmning är CO2 och andra orsaker är fantasier. Logiskt sammanbrott…

  Det är en sak att jag och en hel drös skeptiskt lagda här tålmodigt förklarat dina tankefel för dig, men har du ens drabbats av ett uns av råtvivel på din förträfflighet när inte en enda av de klimathotsoroade som också skriver här stöder dig heller? Eller för den delen inte en enda FN-rapport eller ledande klimatforskare… Ett ensamt geni som räknat ut att två identiska lutningar skiljer sig 70% från varandra och i två poster ovan att <50 + 100 = 100. Säreget, men inte uppe femteklassnivå. 😉

 68. Christopher E

  #58 Jonas N

  ”Det var så illa att du efter ca ~ett års malande om detta, fick Christopher att rita en sinuskurva (OBS ej överlagrad) i en bild, så använde du den som ‘förklaring’ till vad du tror dig ha menat under hela denna tid.”

  Nja, jag la in en hypotetisk sinusformad 60-årscykel enligt LBt:s tro, och sedan två temperaturkurvor; GISS rakt av, och sedan GISS modulerad av sinuskurvan. Och ovan på allt koldioxidhaltens tillväxtkurva. Resultatet visade att LBt:s påstående om korrelation inte höll. Under perioden 1910-1940 steg temperaturen ca dubbelt så fort som CO2, och 1970-2000 i samma takt. Alltså även efter modulering, vilket är naturligt, då de två perioderna är i samma fas och cykeln därför är betydelselös.

  Var som var lite sorgligt var att LBt uppenbart for med osanning om att han gjort en liknande kurva själv. Trots vänliga instruktioner om hur man publicerar en bild hände ingenting. Bara fortsatt ordregn utan konkret sifferstöd.

 69. LBt

  När man omöjligt kan hitta någon annan förklaring till de senaste 100 årens temperaturuppgång än CO2 så försöker man förklara den med att 1910-40 finns det minsann en oförklarad upp gång och då är resten också det. Sandlådelogik.

  Visst är det sandlådelogik, det du försöker. Tom i kvadrat. Eller möjligen ännu värre.

  Du verkar dock under flera år inte ha begripit ett dyft mer än allt du inte begrep redan då.

  Hur var det med din 60-års cykel överlagrad på en exponentliellt stigande kurva? Har du ens lyckats specificera vad det öht är du vill säga med dessa ord?

  (Och Nej, Christpohers graf gör inte det åt dig)

  Eller är det också bara totalt innehållslöst bludder från någon som gärna säger ’fysikalisk’ eller om ’vad 20 års forskning’ säger, utan att kunna få ihop ngt meningsfullt alls?

  Jag ber dig ju inte ens motivera varför din 60-års cykel inte skulle vara en ’okänd naturkraft’ när du vill hävda att en 1500-års dito (eller varför inte en 41-tusenårs variant) måste vara det?

  Bara att du specificerar vad du faktiskt försöker säga med ’60-års cykel’ som ’överlagrats’ ovanpå en ’expeonentiell kurva’ … Alltså på ett sätt så att det inte låter som tomt bludder från någon som rökat höra vuxna använda ’svåra’ ord?

  Kan du det? Ja eller Nej?

 70. Sorry for html-formateringen nyss.

  OK Christopher, du har rätt. Där var fyra kurvor (http://www.ladda-upp.se/bilder/mkdrycpgcdbkz/)

  Men jag har extremt svårt att se hur vår närmast klimatautistiska vän kan få detta till:

  Om jag tillåter mig att laborera med varierande period och amplitud kan jag uppnå närmast häpnadsväckande överensstämmelse … Ingen annan förklaring är ens i närheten av detta

  Vidare tror jag du får ta lite lätt på det här med att ’fara med osanning’. Uppenbarligen finns där problem med även enklare bruk av språket. Och ’logiken’ har nog aldrig någonsin tittat över och bortom sandlådekanten.

  Här är alltså en cykel, med varierande amplitud och period en ’häpnadesväckande väl överensstämmande förklaring’, och alls inte en ’okänd naturkraft’ som man dessutom får bändra upp och ner efter eget gottdinnande.

  🙂

 71. Greger

  Intressant program om fimbulvintern på 500-talet på Tv ikväll. Ett vulkanutbrott eller två på kort tid ändrar klimatet radikalt. Människan är liten i sammanhanget.

 72. Christopher E

  #70 Jonas N

  Ditt citat: Alla kurvpassningars farfarskurvpassning! 🙂

  Inte för att jag tror för ett ögonblick att det ”laborerats” med något alls. Det kräver ju en grundläggande kunskap i något kalkylprogram, och det finns det inga indikationer på. Det är bara ord, och osanna sådana. Lite sorgligt.

 73. LBt

  Jag överlämnar minst sagt road ovanstående åt intresserade att följa upp, analysera och värdera.

  Själv är jag trygg i mitt konstaterande av att det inte finns någon annan väl underbyggd förklaring till de senaste 100 årens temperaturuppgång än vår påverkan och CO2. Skulle någon kunna leverera något annat är det naturligtvis välkommet och jag kommer att ge det all form av uppmärksamhet. Okända spöken undantaget.

 74. Som sagt …. noll substans … bara blind tro .. osammanhängade bludder … obefintlig förståelse av ordens betydelser och deras valörer … allt sammanrört till en gröt som får de vanliga klimatalarmistiska flosklerna att låta som genomtänkta djupsinningheter …

  Får man vara så fräck som att utgå från att vi har att göra med en genommarinerad miljöpartist!?

  😉

 75. Guy

  # 73
  Där kom den vi väntat på. Synopsis finns redan tidigare i tråden 🙂

 76. Björn

  LBt [73]; Här har vi ditt problem i ett nötskal: ”Själv är jag trygg i mitt konstaterande av att det inte finns någon annan väl underbyggd förklaring till de senaste 100 årens temperaturuppgång än vår påverkan och CO2”. Det finns ingen väl underbyggd förklaring till 1900-talets temperaturuppgång. Det finns ett antal direkta och indirekta faktorer som samvarierar eller motverkar och resultatet är i fallet 1900-talet, en temperaturuppgång. Jag har nämnt Solar Grand Maximum som en mycket stark faktor. Antropogen CO2 är inte kvantifierad som forcing vid sidan av alla andra faktorer och som sådan kan det väl knappast vara vetenskapligt påstående att den driver klimatet? Alla andra faktorer då som samspelar eller motverkar med CO2, var finns denna kvantitativa analys?

 77. Christopher E

  #73 LBt

  Det finns nog ingen som läst denna tråd som inte nu förstått att du ljuger om dina beräkningar som du aldrig gjort. De som skulle visa korrelation. När jag gör diagrammen åt dig går du in i förnekelse och påstår att de visar en korrelation som alla ser att de inte gör.

  Det är klart att det känns tryggt för dig att upprepa din floskel med händerna för öronen, och vägra kommentera en enda invändning, men det gör dig närmast till ett Internettroll. Du har inget att tillföra. Din personliga tro är ointressant om du varken vill eller kan backa upp den med fakta.

  Dagens underhållning var annars att du hävdar en 100% korrelation för att att sedan spekulera i okända processer som ändå förstör korrelationen men som ”dåtida forskare med dagens resurs säkert räknat ut”! 🙂

 78. Ingemar Nordin

  Christopher E #77,

  ”det gör dig närmast till ett Internettroll”

  Årets understatement! 🙂

  LBt har förövrigt flera gånger lovat att han skall lämna oss eftersom han anser att all diskussion här är meningslös. Men han bara lovar och lovar…

 79. Tudor

  #16 Sigge

  Energiewende (Angela Merkels omställning till ”hållbara” energikällor) började inte 1990. Orsaken till de kraftigt sjunkande koldioxidutsläppen under 90-talet var Tysklands återförening. Östtyska industrier lades ned i stor omfattning eftersom de inte klarade konkurrensen med industrin i väst.

  Energiewende kom igång 2010, strax innan Fukushimaoyckan 2011. Sedan dess har Tyskland satsat miljarder på Energiewende utan att lyckas påverka koldioxidutsläppen. Vi får se hur koldioxidutsläppen påverkas framöver när Tysk kärnkraft avvecklas fram till 2022. Med all sannolikhet ökar koldioxidutsläppen. Märkligt att grönisar förespråkar nedläggning av kärnkraft när de är så rädda för koldioxid.

 80. Sören G

  I Vetenskapsradion i P1 tog man upp att forskningsresultat som motbevisade uppfattningen om ökenspridningen bekämpades från alarmister.

 81. LBt

  Road som sagt över dessa kommentarer där man vänder och vrider på vad jag verkligen sagt, lägger till och drar ifrån, allt för att lyckas få till något eget. Och beskyllningar om att ljuga! Som barn lärde jag mig att gör man det måste man verkligen veta vilket man sällan gör och definitivt inte denna gång.

  Men naturligtvis, är det bara okända spöken man har som grund för sina fantasier då räcker inte det man har, då måste man lägga till och dra ifrån.

 82. Lasse

  #80 LBt
  Uppskattar din förmåga att göra dina motståndares synpunkter så självklara 😉
  Såg också programmet igår om Fimbulvintern som var en längre period (535-650) med kyla dokumenterad i trädringar, iskärnor och i skrifter runt medelhavet.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Fimbulwinter

  I dagens vetenskapsradio hör vi om ökenutbredningen som inte var så uppenbar -tvärt om. Men FN ville inte ge oss den bilden-känns det igen?

 83. elias

  hej, jag tycker att vi ska vara lite rädda om våra fåtal alarmister på denna blogg; kanske med en komplimang emellanåt. De gör oss god nytta genom att skärpa inläggen och gör dom intressantare.

 84. Mats Rendel

  Hej! Jag har följt den här tråden med intresse och har en fråga:

  I grafen med de två temperaturkurvorna från HADCRUT4 så har kurvan för tiden 1900-1960 justerats upp med 0,4 grader. Varför har man gjort den justeringen? Har det med förändringar i mättekniken att göra, eller vad?

 85. Bäckström

  #84
  Nä. Det var bara för tydligare visualisera att temperaturuppgången under första delen av 1900-talet är ungefär lika stor som den under den senare. Den 2:a anses av IPCC bero på den ökade andelen koldioxid i atmosfären, men den första har man ingen förklaring till

 86. Mats Rendel

  #85

  OK, tack!

 87. Sigge

  #84 Mats Redel

  Lasse har gjort den justering för att bluffa. Det korrigeringar som gjorts p g a att väderstationer flyttats o d påverkar slutresultatet med ungefär 0,01 grad ungefär.

 88. elias

  #84
  IPCC har sett till att man gör en sk homogenisering av temperaturdata: man sänker äldre data under 1900 talets tidiga kurvor och man ökar på de senare mätningarna under 1900 talet. Detta gör man för att öka på stigningen i temperaturökningen.

  Det är på uppseendeväckande många områden man snedvrider data. Tex har man även minskat antalet mätstationer över jordklotet från ca 5000 st till 1500 st; gjordes mitten av 1990 talet. Dessutom ligger dessa 1500 i och nära städer med asfaltytor och många finns på flygplatser med stora betongytor; allt för att få upp mätningarna. Man har glesat ut i ödemarkerna där de bästa mätbaserna finns.

  Jag föreslår att nästa tråd kan handla om alla snedvridningar som görs för att gynna IPCC nya världsordning.

 89. Christopher E

  #87 Sigge

  Ovanligt korkad kommentar. Du har uppenbarligen inte begripit ett jota av den diskussionen handlade om. Det har absolut inget att göra med några justeringar.

  Det handlar om längden och amplitudförändringen på två nära identiska uppvärmningsperioder. Den ena med stora koldioxidutsläpp, den andra nära utan dem. Det är intressant att visa upp som motvikt till dem vill hävda att koldioxid är enda förklaringen till modern uppvärmning. Förskjutningen är enbart för att med ögat se att de är nära likadana. Det är förändring som diskuteras, inte absolutvärden. Begripit nu?

  Har du aldrig funderat över talesättet att bland är det bättre att hålla tyst och bli misstänkt för att vara okunnig än att tala och undanröja alla tvivel? 😉

 90. Christopher E

  #81 LBt

  Okända spöken är det du som står för här. Det mest märkliga spöket är den icke koldioxidorsakade uppvärmning som dåtidens forskare säkert kunnat förklara om de vetat vad du tror dig veta. Och som därför tydligen inte behöver räknas för att din matematik <50 + 100 = 100 ska gå ihop. Den fysik du framhåller där koldioxid värmer atmosfären innan den släppts ut får nog också räknas till spökenas domän.

  Om du verkligen har skapat de diagram du påstår dig gjort men som ingen sett, det vill säga de som med olika kurvpassningar ska ge en 100-procentig korrelation temperatur/CO2, är du välkomnen att publicera dem. Det är inget svårt och du har fått hjälp. Annars kvarstår nog misstanken att du aldrig gjort några sådana beräkningar.

 91. LBt

  Sorgligt, verkligen sorgligt när vuxna fortfarande uppträder som barn.

  Ursprunget till detta meningslösa bludder finns i
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/01/23/skeptisk-analys-av-uppvarmningspausens-linjara-temperaturtrender/
  där intresserade kan hitta även annat av intresse.

 92. Mats G

  91
  LBt

  Det var någon som skrev att vi skulle vara lite hyggligare mot våra klimathotare så jag tänkte vara just det.

  Din faktaimmunitet, LBt, är något utöver det vanliga.

 93. LBt #81

  då måste man lägga till och dra ifrån …

  säger du, och syftar väl då (just inte?) på dina ”okända spöken” dvs naturkrafter’ vilka du beskriver som:

  Om jag tillåter mig att laborera med varierande period och amplitud kan jag uppnå närmast häpnadsväckande överensstämmelse … Ingen annan förklaring är ens i närheten av detta

  Men trots att det alltså gått år sedan du försökte med detta har du inte lyckats prestera ngt alls som ens skulle kunna ses som ett försök att specificera (och kvantitativt värdera dina påståenden).

  Det är ju inte så att du inte fått frågan eller uppmaningen för få ggr förut?

  Men allt du verkar ha är monomant upprepande av floskler inbäddade i ord som tycks vara alldeles för ’svåra’ för dig. Hur kan det komma sig?

  Klarar du verkligen inte av ngt alls av allt det du vill prata om?

 94. LBt

  ”Om jag tillåter mig att laborera med varierande period och amplitud kan jag uppnå närmast häpnadsväckande överensstämmelse … Ingen annan förklaring är ens i närheten av detta”

  Men detta var vad jag en gång skrev:

  ”Om jag tillåter mig att laborera med varierande period och amplitud kan jag uppnå närmast häpnadsväckande överensstämmelse men det räcker bra ändå. Ingen annan förklaring är ens i närheten av detta.”

  Det är väl så barn brukar göra. I det här fallet dra ifrån lite grand.

 95. Christopher E

  #91 LBt

  ”Ursprunget till detta meningslösa bludder finns i”

  Fast det är inte helt sant, du har bluddrat och fantiserat om cykler som skulle ge (men inte ger) korrelation långt innan den tråden.

  Det där Excelarket finns nog bara i fantasin, det framgick däremot rätt tydligt just i den tråden.

  Hur som helst gjorde jag där en cykelmodulering precis som du påstår du gjort men inte vill visa oss, och resultatet blev att det inte räddar den bristande korrelationen. Inte överraskande, eftersom de två perioder som tillsammans tydligt visar att CO2 inte ens är en dominerande orsak till 1900-talets är i samma fas i din påstådda cykel.

  Att du laborerar med okända naturkrafter, lägger till och drar ifrån och kurvpassar har förstås noll förklaringsvärde. Att CO2 värmer innan den släppts ut är tyvärr helt omöjligt för dig att övertyga någon om.

 96. Christopher E

  #94 LBt

  ”Om jag tillåter mig att laborera med varierande period och amplitud kan jag uppnå närmast häpnadsväckande överensstämmelse men det räcker bra ändå. Ingen annan förklaring är ens i närheten av detta.”

  Varför inte visa denna kurvpassning då, om den är så häpnadsväckande?

  När jag gör diagrammet åt dig stiger temperaturen oberoende av pålagd cykel i början av 1900-talet ca dubbelt så fort som den skulle gjort om CO2 var orsaken som du upprepat påstår. Lyckas du inte visa något annat är din tes därmed falsifierad.

 97. LBt

  Är det en cykel du vill dra ifrån/lägga till eller inte?

  Det är en Ja/Nej fråga

  Och är/blir vad du då drar ifrån/lägger till en ’förklaring’?

  Eller är det ngt som bör benämnas ’okända spöken’?

  Återigen: Ja eller Nej?

  Eller är det för svårt? (OBS ännu en Ja/Nej-tvåvalsfråga)

  Att du skulle kunna säga ngt alls kvantitativt och meningsfullt om den ’häppnadsväckande korrelation’ du tycks dig ha selltt för ditt inre under mer än året har nog ingen några förväntningar på. Och jag tror inte förväntningarna är högre gällande dina överiga försök.

 98. Ulf L

  Jag gjorde samma exceldiagram som du och trodde att Lbt också gjort det. Jag förväntade mig en diskussion om amplituder, tider och fel men ingenting kom annat än tvärsäkra påståenden som inte byggdes upp med data. Jag drog slutsatsen att han hade rätt dimmiga begrepp om den matematiken som krävdes för att kunna göra några analyser. När han senare kallar alla som har en aning om matematiken som krävs för mer outbildade än femteklassare då släppte jag honom. Han är resistent mot vetenskapliga resonemang.

 99. Christopher E

  #98 Ulf L

  LBt förälskade sig övermåttan i sin tro att en cykel skulle fixa till den bristande korrelationen mellan koldioxid och temperatur. Så störtkär är han att han lyckats måla in sig i ett hörn där det är väldigt svårt att erkänna att varken räknat på det eller troligen har förmågan att göra det. Han vill däremot så gärna att det ska vara så!

  Förnekelse är allt som återstår. Han ignorerar varje argument emot honom och låtsas att de diagram vänliga själar gjort åt honom visar något de inte visar.

  Han är dock inte fullständigt opåverkad av verkligheten, små glimtar av insikt finns där. Lägg märke till den ständiga lilla slutklämmen att Rossi ska rädda oss från värmedöden lyst med sin frånvaro senaste tiden… 😉

 100. kopp

  Det mesta av EUs politik idag verkar gå ut på att befästa centralstyre & federalism, och samtidigt minimera staternas suveränitet och oberoende. Ur det lyset är väl inte energipolitiken alls galen..