EU:s katastrofala energipolitik ruinerar Europa

EU ger ut massa tokdirektiv i bästa planekonomiska stil som gör livet svårt för människor. På energiområdet har EU satt upp 20/20/20 målen till 2020. Det innebär att 20% av energin 2020 ska vara förnybar energi, 20% mindre utsläpp av växthusgaser och 20% energieffektivisering. Vi ska nu se hur detta med förnybar energi raserar ekonomin för många av länderna i Europa.

Enligt Bloomberg har EU:s länder spenderat 600 miljarder euro på förnybara energiprojekt sen 2005. En gigantisk summa. Tyska regeringen har varnat att för att Tysklands energiomställning till förnybar energi kan kosta 1000 miljarder euro till 2030.

kraftnat

Först en liten bakgrund om vad det kostar att nyproducera el med olika metoder. OECD har gett ut en bra rapport om detta. Rapporten är mycket omfattande så jag rekommenderar sammanfattningen.  Rapporten är från 2010 men ändå aktuell. Hänsyn tas till att det kostar olika mycket för olika energikällor i olika länder. Livscykelkostnader beräknas också och två olika räntenivåer (5% och 10%) har använts. Kolpriset har uppskattats till $30 per ton CO2. (Min anm. Lite orealistiskt tycker jag och detta kommer att missgynna kol i undersökningen)

Om vi betraktar figur ES.1 i rapporten och tittar på Sverige får vi (USD/MWh):

Kärnkraft $60 ($50 – $80)

Kol $80 ($60 – $120)

Gas $90 ($80 – $120)

Vindkraft på land $110 ($90 – $160)

Vattenkraft har inte medtagits i rapporten den ofta är utbyggd och förutsättningarna olika för länderna. Observera att siffrorna anger förväntad kostnad vid nyproduktion. Ingen hänsyn tas till att vindkraft behöver backup.

forsmark

Kärnkraftens fördel är att den kan generera ett stabilt flöde av baselektricitet där kostnaderna över tiden är stabila. Nackdelar är att den är kapitalintensiv, långa konstruktionstider och säkerhet/avfall. I rapporten har flera olika generation III reaktorer studerats.

Kol tror jag inte kommer att ha någon framtid i Sverige. Som kuriosa kan nämnas kolkraftverket i Värtan. Kraftverket släpper ut lika mycket CO2 som all personbilstrafik i Stockholm!!! Politiker påtvingar bilar koldioxidskatt och blundar för Värtaverkets massiva utsläpp av många giftiga ämnen (CO2 betraktar jag inte som en giftig gas). Vilket hyckleri. När såg ni bilhatarna från Miljöpartiet demonstrera utanför Värtaverket?

Gas har fördelen att den har korta konstruktionstider och är mer kompakt vid transporterav bränsle. Kan också transporteras via gasledningar.

Landbaserad vindkraft har fördelen av korta konstruktionstider och den är inte kapitalintensiv. Underhållskostnaden är inte försumbar och i studien har inte backup samt anslutning till stamnätet beaktats. En stor svaghet med vindkraft är den låga effekten samt att lasten varierar mycket. Den kan stå stilla och då produceras ingenting. Sverige är här lyckligt lottat då vattenkraft kan utgöra reservkraft. Andra länder måste satsa på diesel eller gasbackup. Andra nackdelar med vindkraft är att de förfular landskapet, störande ljud samt dödar fåglar.

Nu tillbaka till EU:s katastrofala energidirektiv. Sverige hade en i stort sett fossilfri produktion av el för några år sedan (och har fortfarande). Kärn- och vattenkraft var vår baskälla. Vi har numera ett överskott av el och exporterar därför. Att producera el med vindkraft är mycket olönsamt i Sverige. Därför har politikerna hittat på en subvention som kallas elcertifikat. Vindkraften får betalt för att producera el. Du är med och betalar elcerifikaten på din elräkning. Svenska folkets energikostnad går upp och detsamma gäller för vår industri. Vad vinner vi på detta? Ingenting. Talet om ett ”tredje ben” att stå på är struntprat. Läs gärna Sivert Göthlins – tidigare ansvarig för för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet – inlägg i frågan.

I Storbritannien och Tyskland har energikostnaden stigit ännu mer. Detta drabbar främst de svaga och fattiga som nu i många fall inte kan betala elräkningen. Elintensiva industrier börjar nu lämna Europa.

Sammanfattar vi det hela så är kärnkraften ett av de billigaste alternativen för framtiden och vindkraften ett av de dyraste. EU:s energidirektiv kostar svenska folket stora summor UTAN någon signifikant påverkan på växthusgasutsläppen. Detta är ett planekonomiskt tokdirektiv. Att svenska politiker inte protesterat mer mot EU:s gröna (mar)drömmar är på gränsen till förräderi mot det egna folket och industrin.

De enda vinnarna på det vindkraftsvansinnet är markägare och företag som tillverkar kraftverken. Bästa sättet att återställa det hela vore att omedelbart ta bort subventionerna till vindkraften. Tjekien har beslutat att upphöra med subventionerna för nya projekt med förnybar energi i slutet av detta år.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas P

  Värtaverket var ren industripolitik. Man ville bygga en demonstrationsanläggning för ABB:s nya kolteknik och visa att den var så ren att man kunde ha den mitt i en storstad. Själv tycker jag det var synd att man, om man nu skulle bedriva sådan industripolitik, inte lät dem bygga en SECURE/PIUS istället.

 2. EU:s politik kan väl ses som en ”Light”-variant av Kinas tidigare planekonomi

 3. Björn

  Thomas P [1]; ”Själv tycker jag det var synd att man, om man nu skulle bedriva sådan industripolitik, inte lät dem bygga en SECURE/PIUS istället”. Håller verkligen med! 🙂

 4. Peter Stilbs

  Tack, Per – och i SvD ältar ”Grön Ungdom” på om att Sverige måste följa Tysklands exempel …
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-maste-folja-tysklands-energiexempel_8460910.svd

 5. Thomas P #1: PIUS var ett intressant koncept med intern självcirkulerande kylning, dvs passiva säkerhetssystem. Synd att ABB inte fortsatte med det. Men innan det placerades i Värtan behövdes drifterfarenhet av riktiga system. Det saknades. Dagens Värtaverk är smutsigt trots reningen av rökgaser och borde ersättas av något annat. Bluffen med eldning av några olivkärnor är bara patetiskt.

 6. ThomasJ

  Tack Per – mycket intressant redogörelse!  😀
  Klart som bullens korvsapad att vkv-maffian inte tar med reglerkraftens kostnader ej heller kostnaderna för nät-anslutningarna, de senare är enorma plus att tekniken (bl.a. s.k. ’smart grids’) ännu inte lämnat idé-stadiet. Förde för tid sedan ett ’samtal’ med en rep från den genomkorrumperade energimyndigheten om reglerkraftbehovet för den in spe katastrofala ’Markbygden-vkv-parken’, beräknad till ~ 3-3.500 MW effekt. ’Den tar vi från bl.a. Luleälvens produktion’, sa ph**nstyget – ergo; man avser [bildligt] ’byta’ ut en ~ 5-öre ’dyr’ (prod-kostn.) elektron mot en [då] non-existerande min 80+++ superdyr vkv-elektron. Snacka om kommande katastrof…
  I Tyskland är ~ 800.000 hushåll á tre personer utan el på grund av att de stackarna ej har råd att betala de ohemult höjda el-energipriserna och per automatik blir frånkopplade, and counting… Go figure!
   
  Och apropos atronomiska kostnader för detta totalt hjärnsläppta vansinne så har [BREAKING!] autraliern Topher nu släppt sin video i projektet ’50:1′. Se den här:
   
  http://topher.com.au/50-to-1-video-project/#prettyPhoto
   
  Mvh/TJ 

 7. bom

  #4 Det är Tovatt som är i farten igen! Ynglingen som Du tyckte var sympatisk (innan han kallade Dig ”Foliehatt”?) när ni sågs i Visby var det väl? Då ville han bli grönungdomsledare (nu är han det – och nu vill han väl urholka Hr Frigolit kan jag förmoda?). Maktmänniskor är sig lika i alla lägen. Förutsägbara! 🙂

 8. Björn-Ola

  Vi är väl helt överens om att det är missvisande att inte räkna in kostnaden för backup-kraften i kostnaden för vindkraft. Det måste ses som ett system.
  Om man nu räknar kostnaden för backupkraften separat så blir den fasta kostnaden per kWh högre p.g.a. kortare drifttid när vindkraften tränger undan den. Kostnaden för t.ex. gas- och kolkraftverk som används i Tyskland kommer då att bli missvisande högre med detta sätt att räkna.

 9. Lasse

  Det som är allvarligt med en politik med dyr el är att den trycker ut elintensiv industri till andra länder med andra elkostnader. Kina får producera det som vi inte har råd att producera här. Detta ger ingen vinst för miljön- tvärt om!
  Detta har miljörörelsen förstått när de räknar med vår CO2 belastning , men inte när de kräver att vi skall gå före!

 10. Lasse
   
  Bra poäng .. men jag ifrågasätter om begreppet ’förstått’ är vad det handlar om. Mitt intryck är snarare att de som ’förstår’ skiter i hur det hänger ihop, och istället formulerar sina slagord och rubriker så där de hoppas på största möjliga publika och mediamässiga effekt, med vilken de främst hoppas kunna påverka de emotionellt styrda och lättledda …
   
  De senares fall är ’förstå’ öht inte ngn del av vertygslådan, utan däri återfinns snarare begrepp som:
  ’Känslor’ och ’starkt känna för’, ’göra ngt’ gärna ’tillsammans’, ’visa engagemang’, ’demonstrera mot’ och ’frustration’, ’känsla av maktlöshet’ gärna rörande ngt vagt eller tom långt bort som tex ’USA’ eller ’storföretag’ eller ’marknad’ eller ’pengar och handel’ osv.
   
  Samt mer eller mindre naiva föreställningar om ’en bättre värld’ som nästan alltid (också!) bygger på att selektivt slippa se och förstå världen och de försteelser som får deras liv att fungera så bra som det gör …
   
   

 11. Sven Östholm

   
  Av sammanfattningen framgår inte om kalkylerna använder realränta eller ej. En realränta på 5% gör att insatt kapital under ett kärnkraftverks förväntade ekonomiska livslängd flerfaldigas arton gånger.
   
  Med sådant sätt att belasta grundläggande infrastuktur kan inga järnvägar skolväsende etc realiseras.
   
  En rimlig realränta är att kapitalet högst fördubblas under en anläggnings livslängd.
   

 12. Håkan Bergman

  ThomasJ #6
  Tysklands system för subventioner är rent vämjeligt. lågavlönade i hyreshus subventionerar välbeställda husägare i framförallt södra Tyskland. Men  fru Mörker har väl läst bibeln, Matteus 13:12
  ”Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har.”

 13. Bim

  Jonas N # 10
  Man måste ju också tänka på att en väl utvecklad och lönsam industri inom alla de, av klimatängsliga, hatade områdena är en förutsättning för deras destruktiva levnadsstil.
  Hur skulle Greenpeace, WWF och alla andra skogsmullar och veganer kunna existera om det inte fanns folk som jobbade och såg till att de hade mat på bordet, fordon att färdas i, bensin att tanka med, konfektion att klä sig i, tv, radio och tidningar att vråla slagord i och folk som ser till att samhället fungerar trots all skit de får ta emot. 
   

 14. Precis min poäng …  I grunden handlar det förstås nästan genomgående om att snöda egenintressen förklädda till ngt skenbart ädlare. Fast det gäller förstås all aktivism och politik, och är alls inte förbehållet miljö- och klimatposerande dito!

 15. Mikael

  Börjar tro att David Icke har rätt angående ödlor som styr världen. Killen måste ha sätt filmen ”V” och insett vilken galenskap politiker åstadkommer. Man avvecklar vårt försvar, man sabbar energimarknaden genom vindkraft och höga skatter på drivmedel, sätter höga skatter på arbete så att folk inte vill arbeta, man importerar en massa invandrare från fattiga länder trots massarbetslöshet…

 16. Thomas P

  Mikael #15 Jag brukar vända på det och hävda att de där ödlorna är värmeälskande och därför driver på användningen av fossila bränslen 🙂

 17. Börje S

  #16
   
  Jag förstår det så, att du vill att världen ska bli kallare. Låter lite underligt, men:
   
  ”OK då. Vi höjer CO2skatten och utsläppsrätterna och inför CO2skatt på importen så kan ni ge er på att vi kommer att göra världen till en betydligt kallare plats att leva i!”
   
  ”Underbart! Det är ju precis det vi önskar mer än allt annat!”
   
  Efter en tid:
   
  ”Hmm, vi har avgiftsbelagt CO2 överallt men halten i atmosfären minskar inte. Konstigt.”
   
  ”Jamen då höjer vi avgifterna ännu mer, så ska det nog bli kallare!”
   
  ”Jaaa! Vilken fantastisk idè! Var får du allt ifrån?”
   
  (Blygsamt) ”Ähh, det bara kom, liksom…”
   
  Efter en tid
   
  ”Nu har vi höjt avgifterna femtan ggr och ändå minskar inte CO2halten.”
   
  ”Avgifter funkar inte. Om världen ska bli en kallare plats att leva i, det som vi så hett åstundar, då måste vi från och men nu förbjuda transporter, import, export, belysning, cementfabriker, risodling, kossor, elefanter, komposter, eldning med ved, kol, gas och olivkärnor…”
   
  ”STOPP! Idiot! Pappskalle! Pundhuve! Är du inte klok? Då blir det ju mindre CO2 att beskatta och då blir det mindre pengar till statskassan, bankerna, maffian, EU, USA och FN för fanken.”
   
  ”Dumma, dumma jag! Tänkte inte på det. Då får vi väl höja en gång till då.”
   
  ”Vilken faantastisk idé! Var får du allt ifrån?”
   
  osv
   
   

 18. Undrande

  Ha, det förklarar vad han Obama vill snacka med Fredrik Reinfeldt om!
  Fredrik lär ju ha alla svar på vad denna gröna lösningar kostar i förhållande till skatteinkomster!
   
  Go Fredrik, informera Obama!
   

 19. Jimmy

  #6 ThomasJ
  Jag lyssnade lite på den längre intervjun med Fred Singer som finns på Topher´s 50:1 sida.
  Fred Singer, nyss hemkommen frå Kina, berättar att kinesiska kolkraftverk har en verkningsgrad på ca 10 %
  jämfört med äldre kolkraftverk i USA som har ca 35% och nyare som har ca 50% verkningsgrad.
  (förmodar att det är kvoten elenergi ut/kolets värmeenergi in som avses)
  Kan det verkligen vara så att amerikanska (västerländska) är 3 -5 ggr effektivare än de kinesiska, rätt så skrämmande i så fall.
  Det vore väl något för CAGW-folket att propagera mot.
   

 20. Thomas P

  Jimmy #19 Här en något mer trovärdig källa:
  ”Experts say the least efficient plants in China today convert 27 to 36 percent of the energy in coal into electricity. The most efficient plants achieve an efficiency as high as 44 percent,” ”In the United States, the most efficient plants achieve around 40 percent efficiency, because they do not use the highest steam temperatures being adopted in China.”
  http://www.nytimes.com/2009/05/11/world/asia/11coal.html?_r=0

 21. Jimmy

  #4 Peter Stilbs och #7 bom
  Peter är inte ensam om att fått på sig en foliehatt enligt Tovatt.  Alla republikaner i USA har det också eftersom de inte inser att  ”klimatförändringarna slagit hårt mot USA under sommaren och hösten 2012”
  http://www.tidskriftenlibertas.se/ett-land-i-fornekelse/
   

 22. Undrande

  Thomas P och övriga!
   
  Varför framgår det inte IPCC:s fantastiska modeller det faktum, att det det finns faktiska uppgifter att modellerna inte redogör för för den ett uppehåll i larmen under 11 till 17 år?
   
   

 23. John Silver

  # 4
  och i SvD ältar ”Grünjugend” på om att Sverige måste följa Tysklands exempel …

  Wunderbar historielöshet.

 24. Jimmy #19,

   

  Tack för tipset om intervjun med Fred Singer:

  http://topher.com.au/50-to-1-video-project/#prettyPhoto/8/

   

  Jag har bara hunnit se på ungefär hälften men det är en mycket sevärd intervju. Man får en helt annan bild av Fred Singer och hans stora kompetens och erfarenhet än om man läser på de klimatbloggar där han utsätts för personangrepp.

   

  Det är märkligt med vad som sker i samband med klimatfrågan. Vad jag har förstått så har Naomi Oreskes skrivit negativt om Fred Singer i sina vetenskapshistoriska utläggningar (som intresserar mig väldigt lite). Samtidigt har Fred Singer och Naomi Oreskes väldigt lika uppfattning om klimatmodellernas opålitlighet (Naomi Oreskes är ju den som speciellt framhållit att klimatmodellernas resultat blir mycket osäkra på grund av komplexitetsparadoxen):

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/01/06/varfor-kan-klimatmodellerna-inte-forutsaga-klimatets-utveckling/#.UiSwEilvmZM

   

  Uppenbarligen har Naomi Oreskes blivit mycket mer firad i de inflytelserika kretsarna när hon angripit Fred Singer än när hon hållit med honom.

 25. Jag kom på en kortare version av historien om Naomi Oreskes och Fred Singer i min förra kommentar #24.

   

  Oreskes: Klimatmodellerna är opålitliga.

   

  Singer: Klimatmodellerna är opålitliga.

   

  Oreskes: Det Fred Singer säger är fel eftersom han får betalt av Big Oil.

   

 26. #25 Pehr.
  Pärla!!

 27. Ingemar Nordin

  Pehr B #24,

  Naomi Oreskes har sedan åratal tillbaka gett sig på ett mycket mer lukrativt jobb än att forska efter sanningen; nu handlar det om att sprida propaganda. Glöm det där med vad hon en gång i ungdomlig idealism skrev om klimatmodeller och dess begränsningar. Nu har hon kommit till en post-modern insikt om att sanningen är oväsentlig. Allt handlar istället om hur man övertygar; det gäller då att alltid hålla på den vinnande sidan och som drar hem flest politiska poäng och forskningsbidrag. Utan den omsvängningen så hade hon varit en nullitet i klimatsammanhang och förmodligen fått gräva diken. 🙂

 28. En notis jag gjort idag om den galna tyska elpolitiken med några tyska källor visar verkligen hur vind- och solkraft kan användas för att slå sönder hela elsystemet.

  Tysk elpolitik stänger också kolkraften, ruinerar kommuner
  För två år sedan beslutade Tyskland sig kuppartat för att avveckla kärnkraften. Det var den helt felaktiga konsekvens som drogs efter tsunami- och jordbävningskatastrofen i Japan som ledde till att kärnkraftverken i Fukushima havererade. I Tyskland, som varken har problem med jordbävningar eller tsunamis, stängdes omedelbart sju av sjutton kärnkraftverk. 2015 kommer man enligt beslutet att börja stänga de resterande tio kärnkraftverken.
  Sedan 2010 har vind- och solenergi tvångssubventionerats i sådan grad att kol- och gaskraftverk i ökande takt drabbas av förluster och dess ägare har börjat prata om nedläggning av produktionen för att den inte längre är lönsam. Detta är en avsiktlig och brottslig politik som kommer att leda till att energiförsörjningen hotas, att kommunerna ruineras och att befolkningens levnadsstandard drastiskt sänks.
  Varför hotas också kolkraftverken av nedläggning? När elbörsen i Leipzig (EEX), vars politik är inställd på att gynna ”alternativ el”, handlar mycket mer än normalt med el från vind och sol (som sagt, den säljs starkt subventionerad), sjunker elpriserna. När detta händer blir kol- och gaskraftverkens el för dyr, och de drivs med stora förluster.
  Den 7 juli hände just detta. Solen sken överallt och solpanelerna (eller som de heter i Tyskaland: fotovoltaikanläggningarna) producerade 22 gigawatt el. Elpriset på EEX föll till under en cent per kilowattimme. För kol och gas är detta en katastrof eftersom inköp av råvaran (kol eller gas) till elproduktionen kostar mer än en cent per enhet. Till detta kommer andra driftkostnader. Det är heller inte så lätt att bara stänga av dessa kraftverk som en del inbillar sig. Om kapacitetsbelastningen sjunker under 40 procent, är det väldigt svårt att öka den igen. Ändå bildar dessa kraftverk och kärnkraftverken ryggraden i tyska ekonomin genom att garantera en säker elproduktion även när det inte blåser eller solen inte skiner.
  Solskensdagen den 7 juli var bara en strålande dag, men liknande situationer uppstår ofta och har drivit kol- och gaskraftverken in i en svår kris. Ledande producenter som STEAG och EnBW har ansökt om att få stänga 15 kraftverk. RWE undersöker möjligheten att lägga ner 15 kraftverksenheter med en sammanlagd elproduktionskapacitet på 10 000 megawatt. EON funderar på att minska produktionen med 11 000 megawatt.
  Ett antal planerade nya kraftverk har skrinlagts och några, där byggnationen är i gång, fortsätter man att bygga enbart för att det vore dyrare att avbryta. Man bygger trots att det står klart att dessa moderna kraftverk under nuvarande villkor kommer att gå med stora förluster om man överhuvudtaget sätter igång dem.
  När de kommunala elproducenterna som behöver kol och gas blir satta ur spel av den gröna elen, drabbas de kommunala ägarna hårt av underskott i ekonomin. I Tyskland ska vinsten från de kommunala elbolagen återinvesteras i den kommunala budgeten. Nu kommer t ex det kommunala företaget RheinEnergie AG inte att kunna leverera de 60 miljoner euro som staden Köln redan planerat in i sin kommande budget. Om man börjar lägga ned dessa elverk kommer kommunerna att bli utan pengar från detta håll. För många kommuner som inte ens till hälften kan täcka sina utgifter med egna medel kommer krisen att bli ännu värre.

  Läs mer om den miljöfascistiska kuppen i Tyskland 2011: http://www.larouche.se/nyheter/2011/05/04/tysk-kupp-for-ny-folkmordspolitik-planeras
  Läs om varför Klimatmötet i Köpenhamn kollapsades: http://www.larouche.se/nyheter/2010/01/27/klimatet-quot-soderns-klokhet-vann-quot
  Källa:: http://www.larouche.se/nyheter/2013/09/02/tysk-elpolitik-stanger-ocksa-kolkraften-ruinerar-kommuner

 29. Thomas P

  Pehr #25 Skillnaden mellan de två är väl att Singer inte bara är övertygad om att modellerna är opålitliga utan också att de överdriver snarare än att ha stora felmarginaler åt båda håll. Jag vet inte om Jimmys påstående om vad Singer sagt om kinesisk kolkraft stämmer, men det ger knappast incitament till att lyssna. Att skylla på kineserna har blivit väl populärt.
   
  Ingemar #27 Hur var det nu det där med personangrepp? Du gillade inte när jag kritiserade Lomborg och så tar du själv till än tyngre artilleri mot Oreskes.

 30. JHE

  Den där utredningen är utförd av kärnkraftslobbyister.
   
  Om det bortses från miljöförstöring så är både kol och gas billigare än kärnkraft. Hade kärnkraften varit så billig i förhållande till andra energislag, som utredarna påstår, så hade det byggts massor av kärnkraftverk världen över.
   
  En överväldigande majoritet av de kraftverk som byggs i världen är kolkratverk. Hade andra mindre miljöstörande kraftproduktionsanläggningar varit billigare att bgga så hade de byggts istället. Vindkraft kommer tvåa när det gäller nyproduktion kraftverkskapacitet i världen och gas som nummer 3. Att kolet trots allt minskar sin andel av världens elprodukton beror på att det mesta av de nybyggda kraftanläggningarna byggs för att ersätta äldre utjänta kraftverk som oftast har varit just koleldade.
   
  Utredarna borde ha haft vattekraft med eftersom det byggs mer vattenkraft i världen än kärnkraft.
   
  Det som är ganska betydande för Sverige i elprodutiossammanhang är biobränsle (10% av elproduktionen) förekommer bara med några procent internationellt.

 31. Ingemar Nordin

  Thomas P #29,

  Du pratar i nattmössan. Jag har kritiserat Oreskes för vad hon har skrivit, inte för vilken person hon är. Se t.ex här:

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/05/05/konspiratorer-fantiserar/

  Du måste lära dig att se skillnad på sak och person.

 32. Ingvar #26,

   

  Tack, ibland får man en pärla bara så där.

   

  Ingemar #27,

   

  Det du beskriver är förmodligen den klimatrelaterade forskningens realiteter som den som är mitt i karriären inte kan undkomma men som en pensionär som Fred Singer kan bortse ifrån.

   

  Jag anser att Naomi Oreskes arbete om komplexitetsparadoxen är mycket viktigt, Jag har själv arbetat med komplicerade matematisk-numeriska modeller som forskningsverktyg och hennes forskning om dessa problem känns därför mycket angelägen för min del.

   

  Min gissning är att Oreskes vetenskapshistoriska arbeten kommer att ha en kort blomstring av politiska skäl men sedan glömmas bort, medan hon i framtiden kommer att bli ihågkommen just för komplexitetsparadoxen och sitt uttalande om klimatmodellernas opålitlighet.

 33. Thomas #29,

  Lustigt! Jag kom att tänka på att även påven har åsikter om vilka filmer de troende bör undvika.

 34. Thomas P

  Pehr #33 Jag talade om vad jag fann relevant att ägna min tid åt. Jag misstänker att du inte lyssnar igenom t ex alla Peter Sinclairs youtubeinlägg.
   
  Du som verkar mer intresserad av Singer kanske kan tala om huruvida du hittar det där om kinesisk kolkraft och i sådana fall ge en tidsangivelse.

 35. Thomas #34,

  Jag började faktiskt titta på videon just för att leta efter detta uttalande. Men på den del jag har sett av intervjun har jag inte hittat det. Jag får se om jag tittar vidare senare i kväll.

 36. Thomas #29,

   

  Angående vad Fred Singer anser om klimatmodellerna så kan man läsa om det i hans artikel tillsammans med Roger Revelle (han med Revelleeffekten) och Chauncey Starr från 1992. Jag har diskuterat denna artikel här:

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/05/31/hur-kontroversiell-ar-denna-historiska-artikel-egentligen/#.UiThdilvmZM

   

  Singer, Revelle och Starr skriver bland annat:

   

  Det finns sannerligen mycket att klaga på när det gäller förutsägelser om framtida klimat, men det finns egentligen inget alternativ till globala klimatmodeller. ”Modeller är bättre än handräkning,” hävdar Stephen Schneider National Center for Atmospheric Research (NCAR) men hur mycket bättre. Ett halvt dussin av dessa allmänna cirkulationsmodeller (GCM) körs nu mestadels i USA. Även om de använder liknande grundläggande atmosfärfysik, ger de olika resultat. Det råder allmän enighet bland dessa att det bör bli global uppvärmning, men med en effektiv växthusgasfördubbling, varierar den beräknade genomsnittliga globala ökningen mellan 1,5 grader och 4,5 grader! Dessa predikterade värden var oförändrade under många år, sedan kröp de upp och har nyligen sjunkit tillbaka till den lägre delen av intervallet. Bara under 1989 sänkte några av modellbyggarna sina prediktioner till hälften då de försökte inkludera moln och havsströmmar på ett bättre sätt

   

  För övrigt tycker jag nästan att deras bedömningar i denna artikel från 1992 av hur klimatet sannolikt skulle utveckla sig med en långsam global uppvärmning stämmer bättre än det som IPCC har kommit fram med.

 37. Osynlige Mannen

  @Thomas P #1
  Det är verkligen inte ofta jag håller med dig, så när jag nu gör det måste jag ju ge dig medhåll. Helt rätt Thomas.

 38. Jimmy

  Pehr B och Thomas P.
  16:45 in i intervjun med Fred Singer.  Länk i #24.
  Fred S säger visserligen att verkningsgraden är 11%
  Jag är rätt så skeptisk till den siffran även om det gäller ”power plants in general”
  Tack Thomas för din länk.

 39. Jimmy #38,

  Tack för hjälpen. Jo, siffran 11% låter väldigt konstig. Det skulle ju gå åt helt orimliga mängder kol för att producera ett visst antal kWh el. Men Fred Singer är ju inte inom teknikvetenskap utan atmosfärfysiker så han har kanske inte känsla för sådana saker.

  Trots denna fadäs så tycker jag att intervjun är i högsta grad sevärd. Detta gäller oavsett om man anser sig tro på Fred Singer eller ej. Intervjun är bra gjord och i mitt tycke underhållande med en del humor. Det är dessutom alltid nyttigt att ta del av en persons egen version, speciellt när det är fråga om sådana kontroverser som i fråga om Fred Singer.

 40. Peter F

  Som vi vet går det tungt för vindkraftsbyggandet just. Markbygdenprojektet har gått i stå och de utlovade jobben uteblir. http://www.kuriren.nu/nyheter/?articleid=6925756

 41. Peter F

  Fler som inte gillar EUs energipolitik. http://www.sofnet.org/sof/huvudnyhet/huvudnyhet/biobransle-ett-allt-storre-naturvardsproblem/

 42. Undrande

  Läs och skriv på!
   
  http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=7720#.UiW56H_GiFb
   
   

 43. Håkan Bergman

  Verkligheten behagar djeflas med Tovatt, SvD igår Sverige måste följa Tysklands exempel i energipolitiken | SvD, DN idag Tyskland sneglar på svensk elmodell – DN.SE. Detta alltså utöver 179 kommentarer, 100%, emot Tovatt.

 44. ThomasJ

  Förvisso lite OT vs EU’s energi-vansinnigheter, ändock med kraftigt negativa konsekvenser för svensk basindustri (export) nämligen kommande svaveldirektiv för sjöfarten, ska träda ikraft per 2015. Sverige var, som vanligt ett ’föregångsland’ (hah!) och skrev snabbt som 17 på (hon Torstensson C var vid tiden infrastrukturminister). Därefter (OBS!) uppdrogs till [bl.a.] sjöfarstverket att göra en konsekvensanalys, som visade på kostnadsökningar för export-industrin om ~35 miljarder/år… (Lägg där till EU’s katastrofal energipolitik, där Sverige oxo ’ska vara föredöme’…).
   
  Nu meddelar sittande regering, att ’man’ avser ’satsa’ på ’Stärkt konkurrenskraft för sjöfart och basindustri’. Läs i nedan länk vad denna ’satsning’ innehåller…:
   
  http://www.regeringen.se/sb/d/17742/a/222636
   
  Djefvla samhällsletala dilettanter!  😡
   
  Mvh/TJ 

 45. Håkan Bergman

  ThomasJ #44
  Saken blir ju inte bättre av det här:
  Overhaul of Kiel Canal Threatens Future of Port of Hamburg – SPIEGEL ONLINE

 46. pekke

  Håkan B. #43
  Verkligheten kommer i kapp Die Energiewende !
  Danskarna har väl ett liknande subventionssystem vilket håller deras elpris på en hög nivå vare sig vkv producerar max eller.
   

 47. Lasse

  Lite OT: I Min lokalblaska så aviserar kommunen ”Hus i riskzonen när vattennivån höjs”
  Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till ny klimat och energistrategi med rekommendationer att nya hus skall byggas 2,95 m över havsvattennivån för att klara en höjning fram till nästa sekelskifte på 0,4 m. Dvs kommunen tar höjd för en förändrad nivå på 0,4 plus 0,4 m-eller 0,8 m, samt lägger till en meter för säkerhets skull.
  Allt bygger på SMHIs sammanställning.
  Har för mig att HHWY är +1,20 m numera så det finns marginaler att ta på även med kommunens nya regler! Återkommer om kommunen svarar på min fråga vad de håller på med!

 48. ThomasJ

  Håkan B.#45: Tack för intressant länk! Hamburg (’HH’) är i sanning en fantastisk stad, inte enbart pga hamnen/-arna & därtill hörande faciliteter, service, handel, tjänster m.m. Fascinerande är bl.a. att ~ 60% av Tjeckiens (& forna Tjeckoslovakiens) export går via HH och detta till stor del via vattenvägar (åtminstone var det så när jag bodde i HH).
  Cirka 86% av allt kaffe (bönor) som dricks i Europa kommer in via HH hamn & där finns ett ’skiljeinstitut’ där för att ’cleara’ evtl. klagomål från kaffe-bön-köpare. Vid H2O-tester erfor jag av de fem ’skiljedomarna’, att Sverige resp. Finland har de allra högsta kvalitetskraven på kaffebönor, men så dricker vi, i omvänd ordning, oxo mest kaffe i världen…  😉
   
  Förutom hamn-, varvs- och andra anläggningar, som samtliga ligger på södra Elbe-sidan, är HH en otroligt grön stad med ytterst strikta regler för bibehållande av denna grönska. Dessutom finns där ~ 90 mil kanaler inom stadens gränser vilka trafikeras med mindre vita båtar.
  Kan varmt rekommendera ett besök i HH!  😀
   
  Mvh/TJ

 49. tty

  ThomasJ #44
  ….” genomför regeringen en tillfällig satsning om 900 miljoner fördelat över tre år och riktas till isbrytning samt drift av kanaler och slussar.”
  Vet de inte att isen i Östersjön nådde en ”tipping point” i maj och smälte bort helt och hållet. Och det vet vi ju att då kommer den inte tillbaka….

 50. ThomasJ

  tty#49: För att få ytterligare ’koll’ på graden av dilettantismen, alternativt [=lika] verklighetsförnekandet inom ’regeringen’ kan måhända en titt på SvT-text, sid. 111 vara tjänligt… Där framgår att Centristerna lägger krav på ’regeringen’ att sälja av sina [AP-]innehav i fossilt engagerade företag. Signerat Lena, yes-we-can’t most,  Ek…
   
  Jösses djevflar, asså!
   
  Mvh/TJ

 51. ThomasJ

  Lasse #47: Nya ’PBL’ (=plan-och-bygglagen) trädde ikraft den 2 maj 2011. I denna tvingades det införande av 2,5 meter ’över-höjd’ för förment och per datamodeller faktoider om havsnivåers höjningar. Detta, per se, ett nedranns överklamp/ljug & bedrägeri vs observerad +(!) alternativ till av Rummukainens/Bergströms [et cons] s.k. ’ensemble-computer-runs’. 
  Här i Västra Nordkoreas ’värld’ har den övertygelsens övertygande Länsstyrelsen utgivit en ’rekommendation’ att en min-noll-höjd (för nybygg) om 3,6 meter införs som krav för kommunala bygglov… Go figure, när det, som här, handlar om en ö med. som öar vanligast, omgivande vatten/havs-dito…  😉
   
  Ladda ner Nils-Axel Möllers senaste rapport om de [i sanning SAGO-]liknande rapporter om/kring havsytenivåer & dess ’verkligheter’ vs. ovan nämnda kriminella pseudo-/lysenkoister. F.n. har jag inte länken parat, men du kan säkert googla fram den. Oder?  😉
   
  För detta, mitt boendesamhälle (på en ö!), innebär dessa 3,6-meters krav, att ~ 68% av nuvarande samhället ligger inom den röda (3,6 mtr) zonen. Och detta, allt detta, per accept från pseudoisters dravel/ljug/bedrägeri.. av dito (och troligast än värre…) pappersvändande politokrater med 100% U.P.A.
   
  Arma Land!
   
  Mvh/TJ

 52. ThomasJ

  Komplettering egen #50, länk:
   
  http://www.svt.se/nyheter/sverige/salj-ut-alla-oljeaktier
   
  Mvh/TJ

 53. ThomasJ

  100% OT vs trådens rubrik, dock icke utan inför en ’approach av Air Force #1’ onsdag på Arlanda:
   
  http://papundits.wordpress.com/2013/09/03/obamas-syria-decision-humor/
   
  Gissa hur mycket huvudbryderier diverse ’ledarskribenter’, ’public-service-nicke-dotters’ [typ SvT-soffan/-or], Tipping-pointers, CAGWISTER… m.fl. kommer få – i efterhand, of course, when mr Nobama left…
   
  Go looking… & listening…
   
  Mvh/TJ

 54. Håkan Bergman

  Mera tysk energiröra, nu tror dom på fullt allvar att elcertifikat är lösningen, vad säger Tovatt?
  http://www.spiegel.de/international/germany/high-costs-and-errors-of-german-transition-to-renewable-energy-a-920288.html

 55. ThomasJ

  Komplettering till tidigare inlägg ang ’ny risk-kapitalfond inrättas’. länk till denna här:
   
  http://www.regeringen.se/sb/d/17742/a/222802
   
  Mvh/TJ