EU går mot en backlash för grön omställning

EUractiv

Euractiv har en intressant artikel om det kommande EU-valet och hur de olika partierna ställer sig till EUs nuvarande aktivistiska klimatpolitik. Tittar man på opinionsmätningar i Europa om hur folks sympatier ser ut för de inhemska partierna och hur detta rimligen kan ta sig uttryck i EU-valen så spår man stora förändringar. Jag ger några citat på svenska:

Under de senaste veckorna har flera europeiska politiska partier cirkulerat utkast till versioner av sina manifest för det kommande EU-valet mellan den 6-9 juni. Euractiv leder dig genom de potentiella konsekvenserna för energi- och miljöpolitiken. https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eus-looming-green-election-backlash-heres-what-to-expect/

Kort sagt pekar alla tecken på en högersväng efter den gröna vågen i det senaste EU-valet 2019.”

EU parlament

EPP, European People’s Party, är det största inom det ”blå” blocket och får enligt prognosen 23,5% av platserna i parlamentet. Det betecknas som ett center-höger block.

EPP:s utkast till manifest, som erhållits av Euractiv, präglas av att det nästan saknas en miljöpolitik. Ordet förekommer bara fyra gånger i det 14-sidiga dokumentet, och när det gör det, ramas det in i sammanhanget av Europas ekonomiska rivalitet med konkurrenter som Kina och USA.”

För att balansera säger de dock att klimatet är viktigt. Men att en förutsättning för det hela är att EU har en god ekonomi och är konkurrenskraftig:

”Ekonomiskt välstånd, ambitiöst miljöskydd och social fred kan bara lyckas i Europa om vår ekonomi också är framgångsrik över hela världen. Det är därför konkurrenskraft är så avgörande”, står det i EPP-manifestet.

Sedan kan man ju fundera på vad ”konkurrenskraftig” betyder i termer av energiproduktion, transporter, och industri i allmänhet.

S&D: Grönt avtal ”med ett rött hjärta”. I det motsatta hörnet finns Socialisterna och demokraterna (S&D), som förväntas förbli EU-parlamentets näst största grupp efter EU-valet i juni, med 18,3 % av rösterna enligt opinionsmätningar”.

”I kapplöpningen för att nå klimatneutralitet får ingen överges, och det kan inte finnas någon paus”, står det i S&D:s utkast till program och de tillägger att Green Deal måste fortsätta ”med ett rött hjärta.””

”Denna politik måste stödjas av ”en ambitiös europeisk budget”, fortsätter S&D-manifestet, inklusive en ”investeringsplan för gröna och digitala övergångar” för att stödja Europas återindustrialisering, med stöd av gemensam upplåning.”

Nationalistiska och högerextrema uppsving. Den andra stora trenden i opinionsmätningarna är den oavbrutna ökningen av extremhögerpartier, där den högerextrema gruppen Identifiera och demokrati (ID) förväntas vinna 12,5 % av rösterna, följt av den nationalistiska opinionsundersökningen European Conservative and Reformists Group (ECR). på 10,9 %. I antal förväntas detta resultera i 93 platser för ID, upp från 73 i det nuvarande parlamentet, och 80 platser för ECR, upp från nuvarande 62.”

”Ingen av dem har antagit något valmanifest, men deras övergripande politiska mål är tydligt: ge tillbaka kontrollen över EU:s politik till nationell nivå, inklusive energi och miljö.”

ECR-gruppen domineras å sin sida av polska parlamentsledamöter, vilket förmodligen förklarar deras insisterande på att göra den gröna omställningen ”rättvis och inkluderande”, med fokus på ”gruvregioner” och överföringar av EU-medel till regioner som påverkas mest av energi-övergången – det vill säga från Tyskland till Polen.”

Liberaler: en regleringspaus. I mitten av det politiska spektrumet är saker och ting på väg. Renew Europe, för närvarande parlamentets tredje största politiska grupp med 108 platser, förväntas krympa till 84 platser, med 10,3 % av rösterna, enligt den senaste mätningen i januari.”

”När det gäller grön politik är högsta prioritet ”implementering av antagna energi- och klimatregler” istället för att anta nya, en ståndpunkt som återspeglar Frankrikes president Emmanuel Macrons uppmaning till en regleringspaus för grön lagstiftning efter antagandet av den europeiska gröna avtalet.”

”Slutligen står De gröna inför ett valdebacle, med prognoser som visar att de kommer att få 6,8 % av rösterna och vinna 50 platser, en minskning från 74 i det nuvarande parlamentet.”

”Kärnkraft nämns en gång: ”Vi kommer att kämpa för att revidera den gröna taxonomin för att se till att gas och kärnkraft inte gröntvättas som ”hållbara”, säger utkastet.”

Vänsterpartister närmar sig glömskan. Vänsterblocket har ännu inte antagit sitt valmanifest. Men deras ståndpunkt i miljöfrågor är redan välkänd och nära de grönas, även om den är mer radikal. Deras parlamentariska vikt efter valet kommer att minska, med knappt 5,9 % av rösterna och 37 platser, en minskning från 41 i det nuvarande parlamentet, vilket gör dem till den minsta fraktionen.”

Det finns ännu inget samlat klimathotsskeptiskt eller energirealistiskt program bland grupperna i EU-parlamentet. Men det är tydligt, om dessa prognoser håller, att det finns en växande oro över EUs klimat- och miljöpolitik. Det är egentligen bara den yttersta grönvänstern som vill se en utvidgning av det spår som EU hittills har tagit. Snarare så manar en klar majoritet till återhållsamhet och mindre grön planekonomi.

Det här understryks också av ett EU-beslut om att backa på sina miljö- och klimatplaner för framtiden. De mycket stora bondeprotesterna runt om i Europa tycks ha gjort verkan.

https://www.reuters.com/world/europe/green-backlash-looms-over-eu-elections-2024-02-05/

Frågan är om bönderna låter sig nöja med detta?

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Stefan Eriksson

  I denna och alla andra opinionsundersökningar saknas en (viktig) uppgift. Nämligen den om hur stor andel av de röstberättigade som aktivt väljer att inte rösta. De som stannar i soffan den dagen.
  Hur stor är soffliggar-gruppen i EU-valet?

  Jag tillhör själv den gruppen är jag rädd att medge.

 2. Tege Tornvall

  Detta öppnar för aktivt och uttalat motstånd mot Sveriges klimatlag och klimatmål, både i EU-valet och i inhemsk politik och – framför allt – förvaltning med grönvänsterfolk parkerade i styrelser, nämnder, föreningar och andra organ. De måste både röstas och rökas ut. Upp till aktiv kamp!

 3. Håkan

  #1 Stefan

  Så om man inte är så förtjust i unionen som företeelse väcks frågan om det blir soffan eller om man ska försöka skademinimera och välja parti/kandidat som är minst dålig.

 4. Lasse

  Man kan väl se EUs lagar som en målsättning.
  Uppfyllelsen är inte så viktigt.

  På samma sätt som temperaturuppgifterna så kan vi alltid justera verkligheten så det ser bra ut 😉

 5. Jag skulle råda alla att gå in på de olika svenska partiernas EU-kandidater och kolla vad de säger om klimat och energi. Jag brukar själv aldrig rösta i EU-valet, men den här gången så ser det ut som en vändning är på gång och din röst kan göra skillnad.

 6. Micke

  Många här på ku är ju väldigt duktiga och pålästa. Jag hoppas att vi gemensamt kan hitta någon / några som vi kan rösta på.
  Tänk om vi får ett parlament dom sätter stopp för den gröna vansinnes politiken.

 7. Jisses.

  Jag lyssnade nyss på ett webbseminarium med moderata Jessica Polfjärd om hennes område klimat och miljö. Där åhörarna också hade möjlighet att ställa frågor. Gruppen heter EPP och även KD ingår där. Låt mig ta några punkter från föredraget:

  – Vi vill bidra till ”den gröna omställningen”. Vi måste lyssna på vetenskapen och göra realistiska undersökningar om hur vi skall gå till väga. Hur skall vi uppnå klimatmålen, är en viktig fråga för oss.

  – Vi hoppas mycket på att industrin skall hjälpa till, och där pekar vi gärna på t.ex. fossilfri stålframställning, batteritillverkning och elbilar.

  – Vi följer strikt partilinjen (M)

  – Vi förordar att EU skall bli mer oberoende vad gäller råvaror. Därför är fler gruvor nödvändiga även om motståndet i EU är starkt.

  – Vi tar klimatfrågan på allvar och M vill vara med att lösa den. Korrigering: Vi hoppas kunna lösa den. Men vi är också beredda att kompromissa och samarbeta.

  – Vi driver kärnkraftsfrågan och har faktiskt lyckts få EU att klassificera den som ”hållbar”. Men Tyskland är emot.

  Jag var snabb med att skicka in en fråga: ”Den stora faran är inte koldioxiden utan EUs och Sveriges klimatpolitik. Den är en ekonomisk och miljömässig katastrof. Hur vill du att denna politiska katastrof skall avvärjas? Koldioxid har många positiva effekter.”

  Trots att jag låg näst först i frågekön så hoppade moderator över min fråga. Han tyckte väl att den var lite väl utmanande. Så kan det gå.

 8. Tege Tornvall

  På riksplanet sitter M till halsen fast i klimatträsket. Bara välinformerade Jan Ericson är helt synlig. Av några få ser man huvudet men inte mer. Av ytterligare några ser eller anar man man skalpen. Resten sitter tröstlöst fast, inkl. Jessica Polfjärd.

  Regionalt och kommunalt tvivlar rätt många på larmen men får eller törs inte opponera sig. Jag sänder fortlöpande information till många. På riksplanet helt tyst förutom Jan E. Jag försöker få hålla föredrag med bilder regionalt och lokalt.

  Tiden bara går, och EU-valet närmar sig. Enda chansen att rösta bort och röka ut grönvänster och alarmister.

 9. Ann lh

  Tack Ingemar för aktuell info!
  Har just fascinerats av ännu en lyckad landning tillbaka till jorden. Direktsänd eftersom det var en svensk med på färden. Undrar om denne supergosse som nu har fått kändisstatus, har haft tillräckligt med tid och intresse för co2-frågan för att orka knäcka den.
  Det vore i så fall värdefullt!
  Kanske han ville sprida sin uppfattning här på bloggen.
  Ulf Danielsson är väl körd?

 10. Tege T #8,
  Jag fick en stark känsla, uppbackad av hennes yttranden, att hon lever i en grön bubbla långt ifrån både vetenskap, debatt och folket. Har hon inte sett kritiken mot vindkraft och elbilar? Är hon ovetande om de ekonomiska utsikterna för fossilfritt stål och batterifabriker? Vet hon inte att den europeiska industrin alltmer vänder ryggen mot EUs energi- och klimatpolitik? Har hon inte sett traktordemonstrationerna i Bryssel, Frankrike, Tyskland? Eller bråken i UK om NetZero?

  Ofattbart att politiker på riks- och EU-nivå är så oinformerade om ”deras” områden. Hur är det ens möjligt? Tyvärr så var de flesta frågor som hon besvarade ett strykande medhårs. Typ ”När skall du komma och hälsa på oss i Kiruna?”, eller ”vad kan moderaterna bidra med för att få igenom sin (gröna) politik”, eller ”vad kan vi göra här på lokalplanet? eller ”Hur skall vi bemöta våra kritiker” osv, osv.

  Inte en enda kritisk fråga släpptes igenom.

 11. Ola Sanndin

  Ja, både Ingemar #7 och Tege #8, så lyssnande även jag på webbseminnariet med M Jessica Polfjärd! Var också tidigt ute med en fråga om Hybrit och ”grönt stål”, och att våra skattepengar går till en helt tokig satsning på att 50% av Sveriges elförsörjning vid full produktion skulle gå till detta! Fick precis som Ingemar att moderatorn ”hoppade över” min fråga! Pinsamt och nu blir det nog så att jag måste rösta på SD, trots moderat! Beklämmande webbseminarium!

 12. Thorleif

  Tack för info Ingemar! I år ska jag också rösta.

  Okunskapen är stor där ute bland våra ombud trots att de är med och driver o påskyndar det ekonomiska vansinnet.

  Är det inte svar nog att klimatfrågan är en politisk von oben historia som drivs av FN/WHO/WEF m.fl högre beslutsfattare och en massa utkomst-forskare och deras organisationer (som finansieras hur?). När och Om WHO får makten kommer stora klimat- och hälsopengar kanaliseras mot nya projekt och PPPs. Långt ovanför våra huvuden.

  AGENDA XX

  Låtomoss bedja att vi lyckas rasera eller ivf skjuta upp de värsta projekten.

 13. Lasse

  Gröna bubblan visades upp på Svenska nyheter(SVT Humor) senast.
  Kul men skrämmande när man vet vem som kommer få betala allt.
  Tyska sjukan var ett varnande exempel, som kanske räddas av låga gaspriser. Tillväxten är negativ
  https://notrickszone.com/2024/02/07/green-energies-shattering-german-economy-industrial-production-falls-7th-consecutive-month/.

 14. Ola S #11,

  Tack för din medverkan i seminariet, även om du också blev ignorerad. Jag vetefan hur vi skall kunna sticka hål på den bubbla som våra höga representanter förskansat sig bakom. Lokalt är det lättare att göra sin röst hörd.

  Är SD så mycket bättre då? De tillhör visserligen ett annat block men de verkar vara helt frälsta på att vi skall bekämpa de livgivande CO2-utsläppen – bara att andra länder skall göra det.

  Sverige är ju sedan flera decennier i princip en noll-utsläppare tack vare skogen och kärnkraften. Men sådant får man väl inte säga. Jag vill minnas att Lennart Bengtsson påpekade detta i en tidig rapport för Vetenskapsakademin. Men den utredningen begravdes snabbt.

 15. Ingemar N. #14
  Inte nog med att vi är nollutsläppare vi har redan en mer än dubbelt så hög elproduktion per capita jämfört med EU-snittet.
  Elproduktion Sverige, EU m.fl.

 16. Håkan B #15,

  Jag vet inte om det talar till vår förmån att vi producerar så mycket el. I klimatalarmisternas öron så är väl det närmast en synd, ett tecken på att vi slösar med energi. Snarare så ser nog EU-ledningen på oss som ett land att bestraffa och exploatera.

 17. Arne Nilsson

  Håkan Bergman #15
  Vi började ju på 70-talet att gå över till el för att värma våra hus istället för att värma dem med olja och kol. Inte av miljöskäl utan för att vi inte ville vara beroende av andra länder för vårt energibehov. Vi byggde kärnkraftverk på 4,5 år per styck, vi byggde ut fler älvar, ja vi gjorde allt det som länder söderut inte gjorde. Ska vi straffas för det? Icke då. Även om jag tycker illa om Orban så visar han ju på att ett land kan blockera EU. Så låt oss säga till de andra EU-länderna: Kom igen när ni gjort som vi har gjort. Till dess vill vi inte att ni lägger er i hur vi sköter vår skog eller hur vi värmer våra hus.

 18. Ingemar N. #16
  Allt vi gör med el, värme, varmvatten och matlagning plus en mängd industriprocesser ska ju UK och EU också elektrifiera, från gas idag. Då är det bäst dom börjar bygga ut fungerande fossilfri elproduktion nu men också se till att bygga ett elnät som kan distribuera elen, har dom i Bryssel och London tänkt på det lilla problemet. Man hör ingenting om det bara om produktion.

 19. Fredrik S

  Håkan Bergman #18

  Smarta nät och smarta mätare och annat ordbajs pratas det ofta om dock. En del fantaster påstår att det räcker långt.

  Smarta mätare är till fördel för konsumenten man kan tex anpassa elförbrukningen till elpriset under dagen. Då gäller det att sticka hem från jobbet och koka kaffet när priset plötsligt blir lågt eller något liknande antar jag.

  Smarta nät är bra med solpaneler på taket tydligen. Förmodligen belyses dem även på vintern?

  Det är ju klart roligare att prata om detta än nätutbyggnad.

  https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/smart-grids-and-meters_en

 20. ”När det gäller grön politik är högsta prioritet ”implementering av antagna energi- och klimatregler” istället för att anta nya, en ståndpunkt som återspeglar Frankrikes president Emmanuel Macrons uppmaning till en regleringspaus för grön lagstiftning efter antagandet av den europeiska gröna avtalet.”

  Det ord som ska betonas i citatet ovan är ”regleringspaus”. Macron och hans regering har ingen som helst avsikt att avbryta landets gröna politik. Pausen är taktisk och temporär. Efter EU-valet kan den ekologiska planeringen återupptas. Mitt under böndernas protester publicerade det statliga utredningsinstitutet France Stratégie en rapport om jordbrukets framtid i Frankrike. Det ska i stort sett avvecklas och vi ska leva på frö från baljväxter. Medborgarna ska med propaganda och tvång fås att radikalt ändra livsstil och matvanor.

  Förmodligen blir det inte fler stora bondeprotester inom den närmsta tiden. Vårbruket tillåter inte bönderna att lämna sina gårdar.

  Kommentaren skulle bli alldeles för lång om jag berättade mer. Kanske kommer jag med ett inlägg om detta och om böndernas protester i Frankrike. Under tiden beundra fransmännens handlingskraft i denna korta video: https://twitter.com/rapid_reveal/status/1754420671017267324

  https://www.strategie.gouv.fr/

  https://www.bvoltaire.fr/malgre-la-grogne-des-agriculteurs-un-rapport-appelle-encore-a-la-decroissance/

 21. #Fredrik S 19#

  S.k smarta elmätare är framför allt bra för myndigheterna när de vill ransonera kundernas elkonsumtion utan att behöva skicka ut en gubbe för att manuellt minska säkringen eller släcka ner ett större område. Ett experiment med 20 000 hushåll där under vissa förutbestämda tider säkringen begränsas till 2 kW pågår här just nu.

 22. SatSapiente

  #19 Fredrik S
  De smarta elmätarna har även en annan, kanske okänd, ”finess”.
  Elleverantören kan fjärrstyra svenska elmätare on-off. Har elleverantören fjärravstängt elleveransen kan konsumenten inte själv slå på den igen.
  Förmodligen är det till för att sekventiellt kunna koppla in förbrukarna efter en blackout eller en roterande bortkoppling. Man förhindrar på så vis att nätet överbelastas när elen återkommer.

  Enda möjligheten att hindra en fjärravstängning (som sker via radio) skulle vara att på något sätt skärma av antennen som sitter utanpå fasadmätarskåpet eftersom kabeln mellan elmätaren och antennen är plomberad. Avrådes från, förfarandet är säkert otillåtet av elleverantören.

 23. Fredrik S

  Lars Mellblom #21

  Ja, de gröna vill gärna styra oss andra för att deras mål ska nås.

  ”final customers also get accurate and regular measurements” skriver de och det är väl precis det du nämnde fast förskönat.

 24. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #16
  Klimatalarmisterna älskar elektrisk energi om den används för att minska koldioxidutsläpp från fossilt kol. Det syns i satsningen på fossilfritt stål.

  Att järn och stål framställdes med hjälp av biokol från 1500 till mitten av 1800-talet innan det ens fanns elektricitet verkar de ha glömt.

  Europa blev avskogat, men det blev ju bra, så nu är det dags för Brasilien och Indien att ta stafettpinnen.

  Länk:
  https://www.fastmarkets.com/insights/brazil-at-steel-decarbonization-crossroads-charcoal-gas-short-term-options/