Ett brev som angår världens vetenskapliga sällskap

 

Vetenskapsakademi

Ordförande för den världsomspännande akademiska organisationen CLINTEL, professorn i geofysik Guus Berkhout, har skrivit ett brev till Royal Netherlands Academy of Arts and Science. Brevet skickades även till Professor Christina Moberg, President of EASAC och professor Volker ter Meulen, President of the IAP.  Brevet finns här. Hans uppmaning till den nye ordföranden för Hollands vetenskapsakademi är av så allmänt intresse att det som han säger där lika gärna kan riktas till vår egen Kungliga Vetenskapsakademi.

En sammanfattning av David Wojick återges här på svenska:

National Academies of Science bör protestera mot klimatalarmismen, inte stödja den. Detta är det stora budskapet i ett nyligen skrivet brev från professor Guus Berkhout, ordförande för CLINTEL, till den nya chefen för Royal Dutch Academy of Arts and Sciences. Vetenskapens integritet står på spel.

Detta brev är en modell för vad man bör skriva till alla alarmistiska nationella akademier. Till exempel är US National Academy of Sciences (NAS) smärtsamt alarmistisk. Ännu värre är det att NAS har gått med på att främja alarmism hos sina två syskon, National Academies of Engineering and Medicine. Det faktum att dessa akademier har blivit tjänare åt överstatliga politiska organisationer som IPCC visar hur allvarlig krisen inom klimatvetenskap verkligen är.

Nederländska akademin heter KNAW, från dess nederländska namn. KNAW grundades 1808 som ett rådgivande organ till regeringen, en uppgift som den fortfarande utför i dag. NAS grundades av kongressen 1868. Både NAS och KNAW hämtar sin auktoritet från sina högprofilerade medlemmar, noggrant utvalda toppforskare från ett stort antal vetenskapliga områden. Professor Berkhout är medlem i KNAW.

Brevet riktas till professor Dr. Ineke Sluiter, ordförande för KNAW. Det börjar med ett tydligt uttalande om frågan:

Jag skriver till dig i din roll som ny president för KNAW eftersom klimatfrågan eskalerar. IPCC och den därtill hörande aktivistiska klimatrörelsen har blivit mycket politiserad. Skeptiska forskare tystas. Som IPCC-expertgranskare tittade jag kritiskt på det senaste utkastet till klimatrapport. Min slutsats är att det finns få bevis för någon avsikt att upptäcka den objektiva vetenskapliga sanningen.

Även om IPCC: s domedagsscenarier är långt ifrån representativa för verkligheten, spelar de en viktig roll i regeringars klimatpolitik. Endast modiga individer vågar påpeka att förutsägelserna hos IPCC: s datormodeller för klimat inte har inträffat eftersom samtida mätningar motsäger dem. IPCC: s förtroende för sina egna modeller stämmer inte överens med den verkliga världen. Tidigare skulle ett vetenskapligt sällskap som vårt ha slagit larm. (Fetstilen tillagd.)

I din intervju med Elsevier Weekblad (6 juni 2020) säger du: ”Holländsk vetenskap bör vara stolt över sig själv”, och lite senare, ”Ett kännetecken för högkvalitativ forskning måste vara en mängd olika synpunkter – färre dogmer, fler synpunkter ”. Jag håller med. Tyvärr verkar dina observationer inte gälla klimatvetenskap. Där undertrycks mångfalden och den antropogena globala uppvärmningen (AGW) dogmen främjas. Det är därför jag skriver till dig.”

Efter att ha diskuterat de välkända problemen med IPCC-vetenskapen förklarar professor Berkhout sin ståndpunkt:

”Varför varnar inte vetenskapliga institutioner samhället för att alla dessa undergångsscenarier om klimatet har liten eller ingen vetenskaplig legitimitet? Jag vet att det finns många forskare runt om i världen som tvivlar på eller håller med om IPCC: s påståenden. Jag vet också av egen erfarenhet och från korrespondens med kollegor att det finns mycken press på forskare att anpassa sig till det vi blir tillsagda är ”konsensus” om klimathotet. Men vetenskapshistorien visar gång på gång att nya insikter inte kommer från anhängare utan från kritiska tänkare. Ty giltiga nya insikter och mätningar trumfar modellerna.

KNAW, som vetenskapens väktare, måste agera nu. Ju fler regeringar som investerar i dyra klimatpolitiker i klimatvetenskapens namn, desto svårare blir det att påpeka att klimatvetenskapen i dess nuvarande tillstånd långt ifrån kan ge någon hållbar motivering för sådan politik. Det finns fler och fler indikationer på att saker och ting inte är rätt. Om det vetenskapliga sällskapet väntar på att dammen sprängs kommer skadan på vetenskapen att bli enorm. Samhället i övrigt kommer då med rätta att ställa sig frågan: varför var Academies of Sciences tysta? Det har sannerligen funnits tillräckligt med varningar från vetenskapliga kritiker till den officiella ståndpunkten.

KNAW måste naturligtvis hålla sig borta från politiken och fokusera på expertisen när det gäller att hitta sanningen. Men jag upprepar att KNAW också är vetenskapens väktare. Särskilt inom klimatpolitiken missbrukas vetenskap i global skala. Hur kan man om ett så mycket komplext ämne som jordens klimat på ett trovärdigt sätt säga att ”vetenskapen är avgjord”? Sådant är inte vetenskaplig excellens: det är dumhet. ”

Det finns mycket mer och brevet avslutas med ett specifikt förslag från CLINTEL:

”Jag föreslår att organisera ett internationellt öppet möte med blå team / röda team tillsammans med KNAW, där båda lagen kan presentera sina vetenskapliga åsikter. Dessa diskussioner kan vara början på en ny era inom klimatvetenskap. Audiatur et altera pars.

US National Academy of Sciences är mycket värre än KNAW i detta avseende. Inte bara protesterar inte NAS emot den antivetenskapliga klimatrörelsen, utan stödjer den öppet. Jag vet att det finns skeptiska medlemmar av NAS, förmodligen många. De måste tala ut, precis som professor Berkhout har gjort.

Inget mindre än vetenskapens integritet står på spel. Underlåtenhet att erkänna den vetenskapliga klimatdebatten gör att vetenskapen ser ut som ett politiskt verktyg. Detta kan bara visa sig vara dåligt för vetenskapen.

wojick

David Wojick, Ph.D. is an independent analyst working at the intersection of science, technology and policy.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Anders

  Tack Ingemar för detta välgörande o h hoppingivande inlägg! Träffade några asiatiska gästforskare som var verksamma inom svensk klimatmodellering. De höll med mig om att vi inte bör ha någon panik. De log när jag sa att jag skämdes över att vara landsman med den flätade gaphalsen. De höll med om att det inte råder konsensus. De höll med om att vi har större problem än CO2 etc etc. Men de måste publicera enligt dogmen… Vart är vi på väg??

 2. Eilif Hensvold

  Brevet avslutas med följande, lätt att hålla med om:
  Proposal
  Authoritative researchers, university boards and umbrella scientific organisations should at least speak out against:

  1.The science is settled;
  2.The uncritical utilization of today’s climate models;
  3.The exclusion of scientists with a different vision.
  In addition, an open scientific debate should be organised on at least the following themes:

  1.Validation of IPCC’s climate models (today, there is not even a protocol!);
  2.Varying solar irradiance and its contribution to climate change, including the role of clouds;
  3.Variations in the Gulf Stream, such as the North Atlantic Oscillation, and their influence on climate change;
  4.Influence of increasing atmospheric CO2 on global warming;
  5.Reality checks of the alarming IPCC scenarios;
  6.The sustainability of biofuels, wind farms and solar fields;
  7.Nuclear energy as the energy source of the future.

 3. Lasse

  Välgörande och klargörande.
  Vem skriver detta brev i Sverige?
  IVA är väl mottagaren?

 4. Ulf

  Man är ju mest nyfiken på svaret om det nu kommer något.

 5. Lasse #3

  Jag skrev ett sådant brev 2009,

  det riktades till den gruppsom skulle utforma KVA:s uppfattning i klimatfrågan

  det jag varnade för som det stora hotet var att om hela vetenskapssamhället ställt sig bakom IPCC så skulle hela vetenskapssamhället dras med i fallet när klimathotet fallit

 6. Björn

  Man kan ju undra över vad de är folk som sitter i världens vetenskapsakademier, om de inte förmår avgränsa vetenskapen från politiken. Klimatfrågan är verkligen en vetenskaplig skamfläck. Vetenskap är att alltid ifrågasätta. Hur har vi hamnat där, att klimatforskningen inte får ifrågasättas? Vi får hoppas att CLINTEL kommer att bli en del av den upplysningsrörelse som förmår att vända den negativa utvecklingen i världens vetenskapsakademier.

 7. latoba

  #5 Sten Kaijser
  Fick du något svar?

 8. Jonas

  Jag uppfattar det som att det är finansieringen av vetenskap som är det stora problemet. Förut var ju forskning budgetfinansierat. Idag är det anslagsfinansierat.

  Det ”gamla” systemet fungerade väl egentligen ganska ok, så varför ändrade man ? Jo, man skulle styra forskningen så att man maximerade samhällsnyttan.
  Det vi fått istället är en halvkorrupt forskning där forskarnas mål är nya anslag snarare än nån vetenskaplig sanning.

  Man måste nog ändra finansieringsmodellen om vetenskapen ska kunna bli frisk igen. Även forskare har räkningar som de ska betala.

 9. Peter Stilbs

  Dessa organisationer är tyvärr redan kidnappade av motsidan – som driver allehanda avkarboniseringsprojekt och liknande, på ett dogmatiskt sätt. Och deras ledningar befolkas av pålitliga PK-människor.

  Förutom PK-skräcken bland enskilda ledamöter, är de nationella akademiernas verkliga styr- och drivkrafter att söka kanalisera mer pengar rent allmänt till forskningsvärlden, med hopp om att alla grenar ska få del av kakan – genom att utlova ”hållbara lösningar” till påstådda eller verkliga problem. Resultatet har vi tyvärr redan sett under de senaste decennierna – säkert många 10000 ”forskare” i Europa är beroende av finansiering via ”klimatbubblan”, och vågar inte knysta ett ord i riktning ”kejsarens nya kläder”

 10. Johan Tisell

  OT
  Jag har följt debatten dryga 15 år och trott mig ganska allmänbildad.

  Läste Gösta Petterssons ”FALSKT ALARM” och lärde mig en del nytt.

  Jag skulle uppskatta om någon/några skulle kunna skriva litet mer atmosfärens gravitationseffekt och särskilt varför den sällan diskuteras.

 11. Lasse

  Det börjar koka lite i Tyskland också:
  https://notrickszone.com/2020/07/04/die-zeit-slams-science-dogmatism-the-delusion-of-total-controllability-relapse-into-pre-enlightenment
  #6 Sten K Bra initiativ , gav det någon respons?

  Det vore kul att få en dialog med den forskare som tror att all skepticism är en oljefinansierad lobbyverksamhet som är ute efter att skada mänskligheten.
  En mänsklighet som till över 80% är beroende av det han vill se försvinna!
  Hur tänker en sådan cyniker?

 12. Robert Norling

  Nytt absolut köldrekord för juli månad i Sogn. -7,2° enligt YR. Norges motsvarighet till SMHI.
  Över 20 andra fylken har också uppmätt nya köldrekord för juli.
  När värmeböljan var i juni gjordes direkt kopplingen till den globala uppvärmningen både i tidningar och nyhetsinslag på tv.

 13. Sören G

  #12
  Klimathotsalarmisterna kopplar alla väderhändelser till ”global uppvärmning” där ”gobal uppvärmning” är synonymt med våra utsläpp av växthusgaser.
  Hörde Mar-loise Kristola (heter hon så?) i går i P1 påstå att alla sorters extrema väderhändelser beror på oss. De påstås ha ökat (fast darta talar om motsatsen). Hon sa att försäkringsbolagen har ökade kostnader vilket kan vara sant men det beror på att folk är rikare. Ett träskjul som blåser omkull är inte lika kostsamt att ersätta som en modern villa.

 14. Robert Norling

  Politikerna har jag sedan länge tappat förtroendet för, i alla fall majoriteten av dem.
  Myndigheter och myndighetsfolk har också fallit långt, långt ner på skalan.
  Gammelmedia trodde man relativt mycket på en gång i tiden, men nu ligger de i bottenträsket.
  Bedrövligt att man numer inte heller kan lita på stora delar av vetenskapen.
  Livbojen är alternativa medier, men svallvågorna blir högre och högre för att dra ner och även dränka den livlinan.

 15. Eilif Hensvold

  #8 Jonas, jag tror det är precis som du skriver. Men ”ämnesansvarigs” största bekymmer är nog ”avdelningen”, främst doktoranderna, inte den egna lönen. Jag upplevde den stora förändringen under sista halvan av åttiotalet. Universitetsstyrelserna politiserades, nu ännu en fräsch plats för politisk karriär. Och mindre forskningsintresserade inom akademin fann i en uppväxande universitetsbyråkrati nya karriärvägar, prefekt, studierektor, ordförande och ledamot här och där osv osv. Om jag såg rätt här om dagen blir Anne Ramberg nu ordförande i Uppsala Universitets styrelse. Vad gör en ämnesansvarig med pengabekymmer i en sån värld? En hädisk tanke, kanske behövs det oljepengar in i alla fall som motvikt!! Eller varför inte kolpengar!!!

 16. Jonas

  #15 Eilif

  Jo, några har ”trygga” anställning, men deras arbetsuppgift brukar just vara att försöka hitta finansiering för sina forskarstuderande/gästforskare.

  I den rollen så vill man nog inte gärna ha kontroversiella åsikter. Det skulle ju drastiskt kunna påverka möjligheten att få fram finansiering. Även de med ”trygga” anställning blir fångar i systemet.

  Om man verkligen vill ha en objektiv forskning (det vill jag) så måste åtminstone några forskargrupperingar ha säkrad finansiering för lång tid. Dessutom måste de ha rätt att själva bestämma vad de forskar på.
  Jag tycker att det inte borde vara svårt att lösa detta, om viljan finns. Antar att det är just det – viljan finns inte. Våra politiker gillar att de kan styra forskningen. Tror inte att de reflekterat en sekund på att de kanske är väldigt olämpliga (och okvalificerade) för den rollen.

 17. Om skepticism är en oljefinansierad lobbyverksamhet så är de klimathotstroende finansierade med skattemedel från dig och mig. På de klimathotstroende slösas skattemedel.

 18. Matz Hedman

  Den här dök upp i mitt youtubeflöde.

  https://youtu.be/WG15on1PS9g

  Intervju med författaren till Apocalypse Never.

 19. Jonas

  #10 Johan

  Jag kan hålla med dig. Det är ju ett antal forskare som har publicerat rätt anmärkningsvärda arbeten.

  Det är väl framförallt Volokin, Nikolov och Zellers arbeten som borde ha lite mer uppmärksamhet.
  Volokin har ju kommit fram till att jordens temperatur utan atmosfär borde vara ca -75C. Inte de -18 C som brukar anges. ”drivhuseffekten” är snarare 90 C än 33 C.
  https://springerplus.springeropen.com/articles/10.1186/2193-1801-3-723

  Nikolov och Zeller (som bygger på Volokins arbeten) har ju hittat ett statistiskt samband som tyder på att marktemperaturen bara beror på atmosfärstrycket (eller atmosfärens vikt om man så vill). N&Z ser ingen effekt av drivhusgaser, utan bara av totala materialmängden i atmosfären. Det spelar alltså ingen roll vilka gaser atmosfären består av. Den verkar värma ändå.

  https://www.omicsonline.org/open-access/new-insights-on-the-physical-nature-of-the-atmospheric-greenhouse-effect-deduced-from-an-empirical-planetary-temperature-model.php?aid=88574

  Varför är det ingen som bryr sig ? Tja, vet inte. Delvis tror jag det är lite teoretiskt tungt att läsa in sig på deras arbeten. Delvis är det väl att det krockar med vad både alarmister och skeptiker säger.

 20. johan Tisell

  #19 Jonas

  Tack!

  Möjligen var jag otydlig; att ingen i allmänhet bryr sig är väl det normala, Men här???

  Peter S med fler borde kunna ge sin syn på detta.

 21. foliehatt

  @ Robert Norling, #12
  har du en länk till data som visar på denna plats och temperatur? Hittar inget på yr.no
  tackar på förhand

 22. Staffan Lindström

  13 Sören G
  15 min ca in lunchekot 4/7/2020 …
  Jag hör henne inte säga att allt extremväder beror på mänsklig påverkan… Dock en helgardering att även köldknäppar kan komma… Eftersom vi blivit nästan dubbelt så många sedan 1980 och mindre fattiga vore det ju kriminellt inkompetent av försäkringsbolagen att INTE växa…

 23. Staffan Lindström

  12 Robert Norling
  Enligt en twittrare så är julirekordet -8,3 från 1951…
  Nu ska man veta att Norge har väderstationer upp till 1900 möh åtminstone….
  Även 6:e julinatten frost i Sverige. Latnivaara -0,6C SMHI , -0,5C på Vackert Väder… Olika stationer?

 24. Sören G

  I P1 i dag påstods att skogen kommer att växa sämre i framtiden. Torrsomrar som den 2018 kommer att bli det normala i framtiden sas det. Hur vet man det, man har väl ingen spåkula. I varje fall ingen som fungerar.
  Det underliggande budskapet med dessa larmrapporter är att det våra utsläpp som är orsaken. Den torra sommaren 2018 berodde inte på att det var mycket koldioxid men på ett låst väderläge med högtrycksbetonat väder och mycket solsken och lite moln.

 25. Adepten

  #19 Jonas
  Jag är imponerad av denna framställning. Att den inte har blivit sågad trots att den funnits sedan 2014 och 2017.
  Det här var verkligen en nytt inspel och ett intrång på modellen om den atmosfäriska ”växthuseffekten” som för närvarande betraktas som ett strålningsfenomen men i själva verket är en adiabatisk (tryckinducerad) termisk temperaturökning analog med kompressionsuppvärmning och oberoende av atmosfärisk sammansättning.
  Det kommer att skaka om hela teorin om den globala uppvärmningen. Eller är det bara Science fiction på en ny nivå för att skapa en spännande oreda i den teoretiska jordsystemmodellen. Jag ser fram emot vad detta kan resultera i för nya katastrofteorier. Förövrigt anser jag att kärnkraften måste byggas ut.

 26. Ulf

  Det största problemet med klimatpolitiken är egentligen inte dess irrationella slöseri och en absurd energipolitik.
  I förlängningen hotar den hela västvärlden och demokratin. En dag briserar denna bomb där vi offrat enorma ekonomiska resurser på ett icke problem, samtidigt som vi åsidosatt välfärden. Då kommer folk att snegla på de länder som aldrig varit så imponerade av hokus pokus på klimatområdet. Främst Kina och Ryssland. Då är demokratin rejält i gungning. Vem vill ha omdömeslösa politiker? Politikerna och media måste då på traditionellt sätt fortsätta ljuga eller hitta syndabockar. Frågan är vilka syndabockarna blir den här gången? Det kan bli mycket obehagligt. Mycket mer än vetenskapens rykte står på spel här.

 27. Erik Lindeberg

  #19 Jonas frågar:

  ”Varför är det ingen som bryr sig?” [om forskningen till Volokin, Nikolov och Zellers].

  Jo det är flera som bryr sig om den forskning och det är därför många som har tillbakavisat deras huvudteori om att det enbart är trycket i atmosfären som skapar temperaturen på jordytan och att det inte finns något bidrag från drivhuseffekten. Detta strider mot helt den grundläggande förståelse av fysik. Titta lite på det här.

  https://andthentheresphysics.wordpress.com/2017/08/08/no-pressure-alone-does-not-define-surface-temperatures/
  http://rabett.blogspot.com/2017/08/making-elephant-dance-as-performed-by.html

  Volonkin och Nikolov är inte två olika personer, men Ned Nikolov har publicerat under pseudonym genom att stava sitt namn baklänges, Den Volokin, vilket inte är särskilt förtroendeväckande. Jag tror förövrigt inte heller att de flesta klimatskeptikerna anser att Nikolov och Zeller har något som helst att bidra med i den här frågan, men det är kanske inte jag den rätta att bedöma eftersom jag själv inte tillhör det lägret.

 28. Jonas

  27# Erik

  Ja, du har rätt i att det är samma person. Har faktiskt läst det också, men jag glömde det.

  Jag har också läst de artiklar du refererar till som invänder.

  När det gäller Volonkins (?) arbete, så är det ju en rent matematisk härledning han gör. Hans resultat har ju inget att göra med hans trovärdighet. Det är ju bara en fråga om matematiken är rätt eller fel. Såvitt jag kan bedöma är hans matematik rätt. Jordens jämviktstemperatur utan atmosfär är -75C,

  När det gäller invändningarna mot Nikolov och Zeller så tycker jag de skjuter helt bredvid målet. De tar allmänna gaslagen och visar att temperaturen inte bestäms entydigt av trycket. Det är inte det som N&Z påstår. Det N&Z säger är att vid kurvanpassning med regressionsanalys så får de bäst överensstämmelse när de bara korrelerar temperatur och tryck. Deras resultat är ju bara en redovisning av vad dataanalysen visar.

  Det finns ju faktiskt en ganska enkel teori som stödjer N&Z.
  En kropp som har temperaturvariation strålar mer än en kropp som är jämnvarm men med samma medeltemperatur. Ju mer man jämnar ut temperaturen över kroppen desto varmare kommer den att bli. En jämnvarm kropp har alltså högre jämviktstemperatur vid strålningsbalans.
  En tjock atmosfär kan ju absolut jämna ur klotets temperatur, genom att transportera värme från ekvatoriala områden till polerna. I princip blir ju atmosfärens värmekapacitet som avgör hur mycket värme den kan transportera. En gas totala värmekapacitet blir ju i princip samma sak som dessa massa.

  Om atmosfären jämnar ut jordens temperatur så innebär det att den höjer jordens temperatur. Om man tror på N&Z så borde den höjningen kunna vara ca 50 C.

 29. Hans H.

  #Ingemar Nordin

  Dubiösa opinionsundersökningar om forskarnas åsikter i klimatfrågan har länge använts som ”vapen” i debatten av klimatalarmisterna. Kan inte Clintel försöka övertala vetenskapssamfunden runt om i världen – typ Kungliga Vetenskapsakademin – att organisera verkligt vederhäftiga anonyma opinionsundersökningar? Det känns som att ”97%” är en ganska förlegad siffra – ändå används den flitigt.

 30. Johan Montelius

  #6 Björn

  ”Man kan ju undra över vad de är folk som sitter i världens vetenskapsakademier, ..”

  Där sitter nog folk som vet hur en slipsten skall dras dvs hur man genom att vara smidig får anslag från politiker. För att gå emot en ström som lovar miljoner bara man sitter still i båten kräver att man är en smula obstinat vilket inte är en egenskap som uppskattas i föreningar.

  KVA hade en chans 2015 och fick ytterligare en 2017 då de kunde ha visat att de står fria från politiska strömmar och inte stryker någon medhårs för att de lovar ökade anslag. De kom båda gångerna ut med intetsägande uttalanden som man i efterhand kan peka på och säga ”vi påstod inte att det var så, vi bara sa att det var andra som trodde så”.

  https://s3.eu-de.cloud-object-storage.appdomain.cloud/kva-image-pdf/assets/globalassets-vetenskap_samhallet-miljo_klimat-uttalanden-akademiuttalande_klimatuttalande_final_150410.pdf

  När det blir politiskt rätt att leta efter vatten med slagrutor så kommer KVA komma med ett uttalande där man stödjer ökade anslag till slagruteforskning.

 31. Lars Cornell

  #19 #28 Jonas, #20 Johan, #25 Adepten, #27 Erik mfl
  Hjälp, det är något jag inte förstår här.
  Givetvis har vi temperaturgradient pga kompression, det är grundläggande fysik.
  Givetvis har vi växthuseffekt på grund av bland annat koldioxid.
  Givetvis har vi bägge fenomenen parallellt – hur skulle det kunna vara annorlunda.

  Kan ni eller någon förklara hur det ena skulle kunna ersätta det andra? Om det inte kan förklaras så att även jag kan begripa, då finns det nog inte.
  Att vi haft en temperaturuppgång på ca en grad på hundra år beror inte på att atmosfären fått större massa eftersom atmosfären inte fått större massa.
  – – –

  #29 Hans H. – Opinionsundersökning.
  Till vilken nytta? Om du ställer frågan om vetenskapsmännen tror att koldioxid är en växthusgas som gör jorden varmare, vad tror du att du får för svar då?
  – – –

  #30 Johan Montelius. – Om slipstenar.
  Tyvärr har du nog rätt. I Nobeltalet förra året sa ordföranden (Carl-Henrik Heldin?) följande,
  ”Ett flagrant exempel är bristen på respekt för de överväldigande bevisen för att vår livsstil påverkar klimatet negativt.”
  Var finns de överväldigande bevisen av att påverkan är mer negativ än positiv? Vi har en jord som i modern tid inte varit grönare än vad den är nu och med ett behagligt klimat som vi inte haft sedan vikingatiden och bronsåldern.

  Han fortsätter,
  ”När våra unga kräver att vi ska lyssna på vetenskapen och agera förtjänar de vårt stöd.”
  Vart skall de vända sig för att lyssna på vetenskapen? SVT har aldrig berättat vad som står i IPCC-AR5. Mycket får av Sveriges befolkning vet vad vetenskapen säger. Det vore läge att fråga Nobelstiftelsens ordförande vad han vet om vetenskap och klimat. Vad har Nobelstiftelsen gjort för att undervisa folket om vad som står i IPCC-AR5 som motvikt till det som SMHI och diverse charlataner påstår?

  I följande måste vi hålla med,
  ”Lika viktigt som att värna en vetenskaplig hållning i specifika frågor – som klimatfrågan – är det att värna den vetenskapliga metoden i sig.”
  – – –

  Ingemar: Jag hoppas att du sänt Guus Berkhouts brev till Carl-Henrik Heldin med hänvisning till hans nobeltal år 2019.
  https://www.klimatupplysningen.se/2020/07/05/ett-brev-som-angar-varldens-vetenskapliga-sallskap/

 32. Rolf Mellberg

  O.T.
  Här kommer ännu ett sanslöst inlägg i den fullkomligt hejdlösa klorokin-striden.
  https://wattsupwiththat.com/2020/07/05/hypothesis-restrictions-on-hydroxychloroquine-contribute-to-the-covid-19-cases-surge/

 33. Ingemar Nordin

  Lars C #31,

  ”Att vi haft en temperaturuppgång på ca en grad på hundra år beror inte på att atmosfären fått större massa eftersom atmosfären inte fått större massa.”

  Precis så är det. De här teorierna om atmosfärens tryck och gravitationens inverkan har precis noll att tillföra diskussionen om klimatförändringar. Ändå dyker dessa artiklar upp sedan ett par decennier som om det vore en stor nyhet som motbevisar klassisk strålningsteori. Man bli bara trött.

 34. Rolf Mellberg

  O.T. igen.
  CO2-halten var i juni i snitt 2.46 över samma månad förra året och för Q2 gäller 2.59 ppm. Covids eventuella påverkan märks inte i det allmänna bruset. Källa:
  https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
  Rockström måste skrika högre om det här ska vända. 🙂

 35. GoranA

  #31 Ingemar Nordin
  Hur var det nu med den förändrade koldioxidhalten vid de förra värmeperioderna som den medeltida, romerska och den minoiska.
  Ska jag tolka dig så att det är bara koldioxiden som kan förändra klimatet.
  På vilket sätt förklarar du dessa värmeperioder med atmosfärens koldioxidhalt.
  Hur förklarar du lilla Istiden. Grönlands vikingar är nog intresserade.
  På vilket sätt kan växthuseffekten tillföra något till dessa fenomen som inte Nikolov och Zeller kan?

 36. Ingemar Nordin

  GoranA #35,

  Jag vet inte vad du pratar om? Jag, liksom Lars C, bara påpekar att du inte kan förklara klimatförändringarna genom att hänvisa till atmosfärens tryck. Så därför är den debatten irrelevant. Istället får vi titta på solen, havsströmmarna, molnen, aerosoler och kanske till viss del på strålningsbalansen pga växthusgaser.

 37. GoranA

  #36 Ingemar Nordin
  Är det någon i kommentarerna ovan som säger att det ska ha effekt på klimatförändringarna. Det var väl du som gjorde den kopplingen eller har jag missat något.

 38. GoranA

  #36 Ingemar Nordin
  På vilket sätt är det irrelevant om man med ett alternativt teoribygge kan förminska växthusgasernas faktiska betydelse för hur atmosfären värms upp.

 39. Ingemar Nordin

  Goran A #38,

  Det är irrelevant eftersom de små gradtal som diskuteras (1-2 grader över några tusen år) Inte kan förklaras med förändrat atmosfärstryck. Samtidigt så är den beräkningen om vilken betydelse som atmosfärens tryck har alldeles för grov för att utesluta att koldioxiden kan bidra till uppvärmningen. Även om den vore korrekt (vilket jag betvivlar) så visar den ingalunda att CO2 inte kan bidra. Mitt, och de flesta klimatrealister, pekar istället på att uppvärmningen ligger inom den naturliga variationen som beror på solen, haven, molnen etc.

  Därför är det viktigast att fokusera debatten på vad som orsakar variationerna.

 40. Jonas

  #31 Lars

  Det jag försöker säga är att utstrålningen från jorden beror väldigt mycket på temperaturfördelningen över ytan (inte laps rate). Detta är en direkt konsekvens av T4-lagen.

  Om jorden tar emot en viss strålningsmängd så kommer den fördelas över ytan. Om man skulle räkna strålningsjämvikt lokalt så får man en väldigt stor temperaturvariation – ekvatorn blir väldigt varm och polerna väldigt kalla. Det är så Volokin kommer fram till -75 C (lokal strålningsbalans).

  Det som är lite lurigt är när man räknar ut medeltemperaturen. Vid strålningsbalans blir medeltemperaturen högre om yttemperaturen är jämn. Ju mer ojämn temperaturfördelningen är desto lägre blir medeltemperaturen, vid samma utstrålade effekt.
  Det är inget konstigt i detta egentligen. Det är bara en direkt konsekvens av T4 beroendet i utstrålningen.

  En tjock atmosfär bidrar till att jämna ut temperaturen (värmetransport från varma områden till kalla). Det betyder att atmosfären höjer medeltemperaturen, dock inte genom kompression utan genom temperaturutjämning.

  Jag tror egentligen inte jag säger nåt direkt nytt.

  Om man räknar med att jorden är jämnvarm så får man medeltemperaturen -18C
  Om man räknar med lokal strålningsbalans så får man medeltemperaturen -75C
  Atmosfären höjer temperaturen genom att omfördela värme. Om Atmosfären skull klara att jämna ut helt så får man medeltemperaturen -18 C.
  D.v.s. även om man tar med atmosfärens värmning så återstår ändå ca 40-50 C (33 C om jämnvarmt) som man inte kan förklara. Där kommer drivhuseffekten in.

  Atmosfär har en temperaturhöjande effekt relativt jämviktstemperaturen -75 C.

  Det som avviker i mitt resonemang jämfört med de strålningsmodeller IPCC använder är att jag bestämt hävdar att ”drivhuseffekten” är större än de 33C man brukar ange. 50 C är en mer rimlig siffra eftersom jorden inte är jämnvarm.
  Sen kanske jag tror att moln bidrar mer till ”drivhuseffekten” än vad växthusgaserna gör.

 41. Jonas

  Glömde en grej.

  Om det inträffar nåt som ändrar temperaturfördelning över ytan (t.ex. nån havsström som ändrar kurs/djup) så påverkar det jordens medeltemperatur.

  Effekten av ytans temperaturfördelning är stor. Oklart för mig om man tar hänsyn till denna effekt när man analyserar jordens medeltemperatur. Ändringar i temperaturfördelning orsakar ändringar i medeltemperaturen.

 42. Lars Cornell

  #40 Jonas.
  ”Jag tror egentligen inte jag säger nåt direkt nytt.”
  Det tror inte jag heller och det skulle förvåna mig mycket om det inte sedan länge vore inbyggt i de klimatmodeller som finns. Mot principen har jag inga invändningar. Siffrorna kan jag inte bedöma. Det skulle gå åt räknekapacitet långt utöver vad jag förfogar över för att göra sådan beräkning.

  Men det kan konstateras. T4-beroendet har en stabiliserande verkan. Den tipping point som Rockström mfl domedagsprofeter åker runt och predikar om existerar därför inte.

 43. Håkan Bergman

  En bra sammanfattning av slakten av tippingpoints i AR5

  https://slowfox.wordpress.com/2019/07/02/ipcc-sager-inte-alltid-vad-man-tror/

 44. Skogsmannen

  Har kanske behandlats här redan men fyller på Matz Hedmans kommentar (länk) enligt #18 med en till länk.

  https://environmentalprogress.org/big-news/2020/6/29/on-behalf-of-environmentalists-i-apologize-for-the-climate-scare

  BOOOM!

  Mike Schellenbauer (fd rådgivare i miljöfrågor till Obama) ber om ursäkt för felaktigt larmande om klimathotet.

 45. Jonas

  #42 Lars

  Sätter lite siffror på det så kanske det blir lite mer gripbart vad jag menar.

  Om man antar att halva jorden är 0 C, och andra halvan är 30 C så blir den genomsnittliga utstrålningen 279,0 W/m2 (221,5 W/m2 från kalla området och 336,3 W/m2 från varma området).
  Ändrar man nu så att halva jorden är 1 C, och andra halvan är 29 C blir den genomsnittliga utstrålningen 278,4 W/m2 (224,9W/m2 från kalla området och 331,9 W/m2 från det varma området).

  Jorden måste nu höja sin temperatur med ca 0,15 C för att komma tillbaka till den första utstrålning på 279,0 W/m2

  Hux flux så har man 0.6W/m2 extra bara genom att ändra lite på hur man fördelar yttemperaturen. Om jag minns rätt så är 0.6 W/m2 samma storleksordning som man antar i forcing från CO2.

  Jag skulle vara gråtfärdig om jag jobbade med klimatmodeller. Man får nog väldigt många olika prognoser beroende på hur man gissar temperaturfördelningen på jordytan.

  PS – hoppas jag räknade rätt. Det var ganska mycket siffror

 46. Matz Hedman

  #45 Hej Jonas
  Jag håller på med att addera ERA5 re-analysdata gällande energibalansen i min app. Jag har inte kommit så långt ännu och Mycket kunskap fattas mig. Om man bara ser på de globala totalerna vid TOA och som räknats månadsvis sedan 1979 ser man att ett antal Joule blir kvar inom systemet. Jag tycker mig också se att instrålningen vid marken har ökat. Jag tror att siffrorna blir än mer intressanta när man kollar mindre områden vilket appen kan.
  Jag hoppas på något sätt fånga avvikelserna i ett tal som illustrerar osäkerheten kring fördelningen antropogent/naturligt.
  Tror du att detta är möjligt eller svamlar jag?

 47. Lars Cornell

  #45 Jonas. ”beroende på hur man gissar temperaturfördelningen på jordytan.”
  Jag tror inte att man behöver gissa, det är genom mätningar mycket väl klarlagt. Den okända faktorn är molnen, men det är ju inte heller någon nyhet.

  Fenomenet ”T4” är känt sedan 1800-talet (1879 – 1884) och bör allt sedan dess ha ingått i varje seriös klimatmodell.

 48. Jonas

  Är absolut ingen expert på klimatsystem men jag tycker att det finns några saker som är slående:

  – Om det sker en variation i jordens temperaturfördelning, så sker automatiskt också en förändring av medeltemperaturen.

  Konkret så innebär det väl att naturliga variationer i havsströmmar och vindar automatiskt leder till variationer i medeltemperaturen i och med att de kan ändra temperaturfördelningen. Jag tycker inte att det sagts så tydligt. I alla fall inte så att jag fattat det.

  – Molnigheten har stor betydelse för jordens strålningsbalans

  I klimatmodellerna antar man att effekten är ungefär plus minus noll. Molnen blockerar både instrålning och utstrålning. Modellerna har en viss positiv effekt av mindre molnighet.
  Det jag tycker saknas är en analys av moln på natten. På natten blockerar de ingen instrålning – däremot utstrålning. Min bild är att en kritisk fråga är när det molnigt. Om det är molnfritt på dan, och molnigt på natten borde det ha stor påverkan.

  Bottom line är att man har två stora fria parametrar – temperaturfördelning och molnighet. Båda är kapabla att ge stora temperaturförändringar. När man inte har koll på dessa så blir det väldigt skumt att göra modeller som anger jordens temperatur med en tiondels grad. Man får nog vara glad om man kan räkna rätt på en grad (vilket jag inte tror att man kan).

  Min åsikt är att man inte kan säga nåt om variationer inom några grader. Att benhårt slå fast att enda möjliga förklaringen är CO2 finner jag orimligt.

  Vet inte riktigt om jag svarade på din fråga.

 49. Lars Cornell

  #47. Med eftertanke tar jag ett halvt kliv baklänges i det sagda. Det finns en övertro på att uppvärmningen är större vid polerna än vid ekvatorn. Där finns överdrifter som inte minst florerar hos SMHI. Den karta som visades av Erik Kjellström SMHI överdriver uppenbart uppvärmningen av Jokkmokk och N. Sverige.
  https://www.klimatupplysningen.se/2020/04/20/jokkmokk-helvetet-pa-jorden/

  Den ’homogenisering’ som SMHI och Erik Kjellström sysslar med är organiserat skojeri.

 50. Jonas

  #47 Lars.

  det är just det. Vi vet temperaturfördelningen idag. Men vi vet den inte imorgon.

  När man gör en modell så måste man gissa om den kommer vara som nu, eller om den kommer förändras.
  Det blir en gissning.

 51. Lars Cornell

  #50 Jonas. Här blandar du samman modellen med de data som modellen matas med.

 52. Jonas

  OK, det är ju bra om du har förtroende för klimatmodellerna. Jag har det inte,

  Det finns två uppenbara svagheter – man räknar inte med moln på natten (de måste minska utstrålningen). Man tar inte hänsyn till temperaturfördelningen.

  Jag har inte ifrågasatt T4 beroendet. Jag har heller inte ifrågasatt om klimatmodellerna har med T4 beroendet. Det är jag säker på att de har. Annars vore det katastrof.
  Det jag säger är att T4 beroendet innebär att temperaturfördelningen är väldigt viktig när man pratar om medeltemperatur. Små avvikelser i värmefördelning får stor effekt på medeltemperaturen. Just p,g,a, T4 lagen,