ET TU, BRUTE

rise-of-sea-levels
Efter att Met Office nu officiellt meddelat att den globala temperaturen inte ökar under en period på sammanlagt 20 år (15 år som redan gått + 5 år som prognos) så kommer nästa dråpslag från forna allierade. Det är NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) som redovisar havsnivåhöjningarna mellan jan 2005 till december 2011:
tabell havsyta
Här är NOAAs rapport. Enligt denna så ökade den globala havsytan med bara 1,1-1,3 mm/år, vilket är mindre än hälften mot vad FNs klimatpanel, IPCC har uppskattat (3,1 mm/år).  Och istället för en acceleration, så har vi en utplaning av uppgången. Kanske borde även SMHI revidera sina katastroflarm om framtida höjningar av havsytan?
Se även kommentar och sammanfattning här.
Är det en palatsrevolution mot IPCC på gång? Är det plötsligt OK att säga som det är, och vad man egentligen tror? 🙂
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  Fint! Ja man får onekligen intrycket att IPCC skall offras. Jultomteläckorna skulle ju kunna vara orsakade just av att någon beslutat att det är dags ”to pull the plug”. Eller vädras morgonluft så till den grad att oberoende visselblåsare nu kappas om att dra ur sagda plugg. Jättebra i båda fallen!

 2. Perfekt

  Kanske vi får lösenordet till FOIA som grädde på moset.

 3. Janne

  Nu gäller det att få Karin Bojs att smälta detta.

 4. Jojo

  Glädjande för Jorden!

 5. Perfekt

  Australien kör dock på i gamla hjulspår.
  http://www.bom.gov.au/announcements/media_releases/ho/20130109.shtml
  Det framgår emellertid inte vilket tidsperspektiv man har men det verkar som om man menar sedan 70-talet.
  UI har i vanlig ordning stoppat huvudet i sanden, det här är fördts post nu och det finns ingenting om övriga extrema väderhändelser eller IPCC.

 6. tty

  Jag ser att man har använt ICE5G-modellen för GIA och därför plussat på 0,9 mm på gravimetri-värdet. ICE5G har numera visats vara grovt felaktig i det viktigaste området, nämligen Antarktis.
  Gravimetriska mätningar är nog annars den säkraste metoden att mätta mängden vatten i oceanerna, men den fungerar dåligt nära kusterna där den störs av förändringar i grudvattennivån på land.
  När det gäller att mäta den steriska volymförändringen så är nog Argobojarna också ganska så pålitliga. Även de fungerar dock inte på kontinentalsocklarna (där dock vattenvolymerna är rätt små), och inte heller i de djupaste delarna av havet. Dock kan knappast några större värmemängder smyga ned i djuphavet utan att upptäckas av Argobojarna.
   
   

 7. bom

  En OT till
  Tiotusentals svenska barn medicineras med sömntabletter och eller lugnande medel som aldrig testats kliniskt på dessa åldersgrupper. Läkare skriver ut medlen trots att detta strider mot alla regler. Är det föräldravrålarnas barn som är så illa ute att de måste sövas och lugnas på detta vis? Rockman och Bojs och hela CAGW-journalistkåren verkar ha blivit ett uttalat hot mot vära barns hälsa! Måste vi begära en lag med stränga straff för de som lever av att kränga obefotade och orimliga hot som klimathot och resursbristhot?

 8. pekke

  Alla letar efter den hemliga utgången …
   
  Undrar vem som blir Svarte Petter …

 9. Perfekt

  Spencer har kommit fram till att spillvärme troligen inte är en försumbar del av den förutvarande uppvärmningen. Detta innebär  i så fall att den naturliga globala nedkylningen har börjat.
  http://www.drroyspencer.com/2013/01/waste-heat-as-a-contributor-to-observed-warming/

 10. Lasse

  Intressant men samtidigt lite förvånande.
  Är det dessa beräkningar som ligger till grund för estimaten av nivåändringarna?
  Då är ju Mörners skrift från dec 2012 åter aktuell och relevant, även om han kom fram till 0 i nivåändring så framförde han tvivel på 3 mm och den faktor som låg bakom detta.
  Dax för Bergström(SMHI) att lägga in en till utredning till sin sammanställning-för något annat har han inte bidragit med!

 11. Staffan

  SMHI har kartor som visar dagliga temperatur-avvikelsen från genomsnittet, en viss månad, 2005 och framåt.  Blått är ’kallare’, rött är ’varmare’.
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur
    Juli 2012 finns på en sida, t.ex.   24-25-26 juli var varma, för oss söder om Dalälven;  den 7 juli likaså;  men annars låg vi under medeltalet, denna månad.    Förstås.  Det märkte ni väl?

 12. Staffan

  Powerlineblog konstaterar att äldre temperatur-siffror ofta är reviderade.  Februari 1934 t.ex. mätte man upp i snitt 52,0ºF i Arizona, men efter ’forskarnas’ justering är det nu bara 48,9ºF.
  http://www.powerlineblog.com/archives/2013/01/was-2012-the-hottest-year-on-record-in-the-us.php
     Generellt:  Ska man mäta de naturliga temperaturförändringarna bör man ut i naturen, inte hålla sig i bebyggelsen.
     Cyklar jag Kungsängsleden–väg 209 till sta’n, ute på öppen mark, kan det vara tydligt minus där.  Inne i sta’n, t.ex. Hageby, de glesa trevåningshusen från 60-talet, är det lika tydligt plusgrader.
      Eller när jag 30 okt såg att det var is på dammen i stadsskogen.  Tunt, men heltäckande is.  SMHI tyckte det var +7° kl 7 den dagen,  +6º kl 13…

 13. Staffan

  ”Jerusalem lamslaget – värsta snön på 20 år:  Vägar och skolor höll stängt stängt och kollektivtrafiken stod still i Jerusalem i Israel där den värsta snöstormen på 20 år dånade på torsdagen.”  (Expressen)
  http://www.expressen.se/nyheter/jerusalem-lamslaget—varsta-snon-pa-20-ar/
     Men det där är bara väder, inte klimat.  Klimat är när det blir varmare.

 14. Staffan

  ”Historisk, dödlig kyla i Bangladesh:   En köldknäpp som sänkte temperaturen till -3 grader har tagit minst 80 liv i Bangladesh, uppger tjänstemän.  [Det har] inte varit så kallt i Bangladesh sedan 1968, då landet fortfarande var en del av Pakistan.”  (SvD)
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/historisk-dodlig-kyla-i-bangladesh_7812114.svd

 15. Jan E M

  Om man gör en cherry picking med vattenståndet och väljer slutet på 2005 och slutet på 2011 så får man det resultatet som Ingemar Nordin påpekar. Väljar man andra tidpunkter får man andra resultat.
  Från AVISO

 16. Jan E M

  Här kommer länken från Aviso
  http://www.aviso.oceanobs.com/fileadmin/images/news/indic/msl/MSL_Serie_MERGED_Global_IB_RWT_GIA_Adjust.png

 17. Lasse

  Återkommer till havsnivån.
  Jag har länge sett havsnivån som en indikator som sammanfattar hela förändringen i klimatet och temperaturen. Att nu få ny information som tar ner den ökningen som alarmerats om är glädjande.
  Mörners rapport har ett diagram där olika uppskattningar om takten redovisas inom ett spann på 0-3 mm per år där satelitmätningarna stack ut på 3 mm. Kan vi stryka denna extrem så ligger estimaten kring 0-2 mm per år en 50% sänkning!
   

 18. Christopher E

  Jan E M #16
   
  Jag tror du behöver läsa både NOAA och Mörners artikel.
   
  Det är inte fråga om ”cherrypicking”, utan att den påstådda trenden på runt 3 mm/år (som aldrig funnits i något rådata, utan är framjusterad som i den graf du länkar till) är under omprövning.
   
  Såsom mer pålitliga tidvattenmätare hela tiden visat, är trenden högst hälften av dessa 3 mm. Mörner tror den är ännu mindre baserat på analys av tidvattenmätarna.
   
   

 19. Lasse

  #15 Jan E M
  Observera att din graf kommer från samma källa i en tidigare rapport. (NOOA 2008 anger 3,2 +- 0,4 mm per år)
  Frågan är om de vet mer eller mindre idag?

 20. Håkan R

  Jan E M #16
   
  Vad är det som gör tanken på att mänskligheten kanske varken blir stekt eller dränkt inom en snar framtid så outhärdlig att du måste förneka den ”samlade vetenskapen”?

 21. Jan E M

  Christopher E #18, Lasse #19, Håkan R #20
  Om man Klipper av AVISO-kurvan så att den bara är 2005-2011 så får man uppfattningen att havsnivåökningen är långsammare än om man tar en längre period. Med det urvalet visar även AVISO en havsnivåökning på 2 mm/år eller kanske något lägre.
  Skulle man skulle välja att klippa AVISO-kurvan 2007-2012 så blir havsnivåökningen över 4 mm/år.
  Man bör inte använda så korta perioder som 5-6 år för att se en trend. Tillfälliga variationer och mätfel kan då få stort genomslag i ena eller andra riktningen.

 22. Lasse

  #21 Jag häpnade oxå över den korta perioden de jobbar med.
  Men du missar att det är en revision av tidigare beräkningar.
  Ett försök att få modellerna stämma-så de är fortfarande ute och seglar! Men lite mindre sneseglade än tidigare!

 23. Christopher E

  Jan E M #21
   
  Nej, det handlar inte om att klippa kurvor. Som Lasse säger är det en omvärdering av främst satellitdatat. Har du ens läst NOAA:s rapport som länkas till i inlägget? Har du läst Mörner som påpekar att satelliterna ger mer höjning än alla andra mätningar och att satellitdatat egentligen visar nästan ingen trend, utan vad du ser i diagrammen är resultat av icke redovisade justeringar.
   
  Känns rätt skönt med denna bekräftelse för oss som tvivlat på satelliternas 3 mm/år rätt länge nu. Det är orimligt att tidvattenmätarna visar lägre värden än satelliterna (och får stöd av Argo och GRACE).

 24. Lasse

  #21 Det är vetenskapen bakom det som Mörner så fräckt visade när han vred kurvan så den blev horisontell.
  Vad jag förstår så tar de temperaturprofiler från bojar och ytnivåmätningar från sateliter.
  Frågan är om fasta peglar är omoderna?

 25. Ingemar Nordin

  Jan EM #21,

  Du får väl skriva till NOAA och påpeka för dom att de ”körsbärsplockar” och ”klipper kurvor”. Men det finns även andra publicerade artiklar som pekar på att IPCC beräkningar och modeller för det senaste decenniet inte stämmer med verkligheten.

  Med tanke på de många olika beräkningssätt för havsytans ökning så tror jag ändå att t.ex. SMHI bör sluta med att propagera för de mest alarmistiska prognoserna och istället se tiden an. Att man lurar kommuner och andra beslutsfattare kostar oss många miljoner i onödan.

 26. Slabadang

  Jan EM!
  Det är lite lustigt. Du är så djupt klimathotstroende att du ytor att ALL data som talar emot CAGW är russinplockad eller ”fusk”. Du vet från mitt perspektiv råder den omvända erfarenheten och det är att skeptiker behöver inte ägna sig åt sånt eftersom INGEN data talar för CAGW endast emot.De som ni anför som bevis utgör inga bevis och ni behöver därför ägna er åt det skeptiker inte behöver för att bevisa sin ståndpunkt. Vi har helt enkelt ett bättre case.

 27. Jan E M

  Ingemar Nordin, Christopher E, Lasse m fl
   
  Jag läste igenom NOAA:s rapport en gång till, lite nogrannare.
  Det handlar inte om att ökningstakten i havsnivån förändrats utan om en ny mätmetod. Att de inte redovisat något före 2005 beror på att Argo lade ut mätbojarna under åren 2000-2007 och det var först 2005 som tillräckligt många mätbijar var utlagda för att få ett något så när pålitligt resultat. Sedan har de jämfört resultaten med Jason 1 och 2 och konstaterat att deras resultat stämmer bra överens. I synnerhet efter år 2007 då alla bojar är utlagda.
   
  Någon slutats för en långsiktig trend drar inte NOAA i den rapporten.

 28. Lasse

  #27 Jan E M Tack för att du tar dig tid!
  Så uppfattade jag inte rapporten. De har använt tillgängliga data och byggt en ny modell som ger god korrelation för de år de har mätvärden. Men det är en modell och de har korrigerat sin tidigare modell. Som Mörner påpekade så är kurvan lätt att fås horisonell-bara man inför rätt korrigering!
  Sammanfattningsvis så har de gått från 3 mm till 1,6 mm. Det är daxkursen på havsnvåförändringen under lång tid från dem.
  Fördelningen av bidrag från temperaturutvidgning resp tillkommande vatten var intressant och avvikande från andra källor vill jag minnas.

 29. Slabadang

  Jan EM!
   
  Du får nu återvända till rapporten och läsa en gång till. JPL beskriver problemet med instabilt referenssystem.
  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2012/10/grasp_science_goals.png
   
  Sen kan du lägga till vad ursprungseriens (tidvattenmätningarna) säger om havsnivåerna så finns det ingenting som påvisar någon acceleration av havsnivåerna. Church (IPCC) c val av startpunkt 1990n -93 med extremt låga värden för havsnivåökningen som utgångspunkt för kurvan får nu sin baksmälla. 17 cm höjning 1900-2000 och nu lägre. Talar ett tydligt språk om den motsatta deaccelerande utvecklingen av havsnivåerna.
  Church ich White själva : However, the reconstruction indicates there was little net change in sea level from 1990 to 1993, most likely as a result of the volcanic eruption of Mount Pinatubo in 1991. “
  Dessutom är GIA justeringarna bra svampigt teoretiska.

 30. Jan E M

  Lasse
   
  Till den nya beräkningsmodellen så har de inte pålitliga mätdata funnits före 2005 för Argo inte lagt ut tillräckligt med mätbojar innan dess. Att de avslutade redovisningen vid tredje kvartalet 2011 berodde antagligen på att när de sammanställde rapporten så fanns inte senare mätdata fanns tillgängliga. Det rapporten handlar om är att de jämför sin nya beräkningsmodell med en annan och hur de avviker.
  Det verkar mest vara en slump att de valde en mätperiod som ger en långsam höjning av havsnivån.
   
  Någon slutsats om att andra beräkningsmodeller skulle vara felaktiga drar de inte. Inte heller drar de några slutsatser om hur den långsiktiga trenden ser ut.
   
  Jag konstaterade i ett inlägg ovan att AVISO också redovisar en låg havsnivåhöjning om man begränsar mätperioden mellan år 2005-2011.

 31. Lasse

  #30 Jan E M  Vad jag förstår så har de byggt en modell som avviker från tidigare modellen. En som de fått bra korrelation till alla tillgängliga relevanta data. En som uppvisar 50% lägre värde än tidigare modellen som de hade.  Frågan är om de bara gör denna kalkyl för att visa hur osäkra de är och/eller för att visa möjligheten till att de kan ha fel förut?
  Jag tror på och!

 32. Christopher E

  Jan E M #31
   
  Nej, det handlar inte om val av period, utan den nya skattningen visar lägre värden som författarna menar går jämföra med värden från tidvattenmätare + gravitiationsmätningar + vattentemperaturmätningar.
   
  Den tidigare skattningen på 2,8 mm/år går inte förena med andra mätningar (vilket fått många att inse att den är fel). Och det gäller inte bara från 2005, utan från början av satellitdatat 1992. Tidvattenmätningar under hela 1900-talet visar ingen acceleration av havsytehöjningen, och det inkluderar tiden som överlappar satellitmätningar.
   
  I denna studie skattas havsyteökningen till 1,3 mm/år från Jason (i tabellen har de lagt till 0,3 mm för hypotetisk och osäker GIA). Detta låga värde får du inte ut hur mycket du än försöker körsbärsplocka 2005-2011.
   
  Det är dags att inse att havsytehöjningen under 1900-talet och nu ligger på knappt 1,5 mm/år, inte överraskande precis som mer traditionella mätningar visar. De påstådda 3 millimeterna behöver överges, även om jag förstår att det smärtar vissa, och är lite pinsamt med tanke på hur fantasierna redan påverkat samhällsplanering.

 33. Jan E M

  Cristopher E
  Enligt dokumentet från NOAA så består den nya mätmetoden med att de mäter separat havsnivåökningen som beror på att vattnet blivet varmare (Argo) och att massan ökat (GRACE). Eftersom Argobojarna placerades ut under tiden 2000-2007 så är underlaget för dåligt för att kunna mäta nivån före 2005.
  Att den nya mätmetoden i medeltal ligger 0,4 mm/år lägre än Jason 1 och 2 behöver inte betyda så mycket då det är så kort mätperiod. Felmarginalerna bäräknas till 0,9 mm/år resp 0,8 mm/år när mätperiden inte är längre.
   

 34. Christopher E

  #33
   
  Jag förstår inte hur du läser. Satelliterna ger en trend på 1,3 mm/år. ”Konsensusen” som alla sitter och planerar efter var 3 mm/år och accelererande och inte ens om du tar den högsta felmarginalen uppåt kommer du nu i närheten av några 3 mm.
   
  Mätperioden här är från 2005 för att kunna göra jämförelser, men som du ser på datat har inget avtagande av takten skett, så detta omprövande betyder att takten aldrig varit några 3 mm före 2005 heller.
   
  Ca 1,5 mm/år eller mindre under hela 1900-talet och fram till nu. Inte ett spår av någon antropogen acceleration av denna naturliga höjningstakt.
   
  Och tex i Göteborg bekymrar de sig om det stigande havet. Mindre än 1,5 mm/år, och landhöjningen i Göteborg är 3 mm/år. Håhåjaja…
   
  Vi har landhöjning i hela Sverige. Endast i södra Skåne är landhöjningen så långsam att denna måttliga havsytehöjning räcker till en långsam strandlinjeförskjutning uppåt. Med avdrag för landhöjningen ca 7 cm höjd havsyta i Skanör på 100 års tid. Huga. 🙂

 35. Lasse

  Lyssna på P1 i morgon. De skall ta upp nya beräkningen av havsytans höjning.
   

 36. Fredrik L

  I vilket program och när?

 37. Pelle L

  Fredrik L #36
   
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5410247
   
  Kl 6.39
   
  Google är din vän 😉

 38. Pelle L

  P1 alltså Kl 6.39
   
  Säker tidpunkt när inte många lyssnar  😉

 39. Lasse

  #38 Lennart Bengtson uttalade sig förtjänstfullt om den rapport som tar ner alarmen om havsnivåhöjningen. Den kommer säkert med i IPCCs nästa utgåva. Hoppas även SMHI kan ta till sig denna.
  Men mest reagerade jag på uttalandet från en professor från Redding? som sade att havsnivåns lugna ökningstakt inte kan kopplas till klimatförändringen (längre). Halmstrå eller vetenskap?

 40. Peter Stilbs

  Lyssnade just på inslaget i P1 med LB – och intervjun med en av artikelförfattarna – det framgick tyvärr inte vilken artikel det gällde – bara häromveckan kom ju en rapport från NOAA – där man talade om 1-2 mm/år. 
  Jag undrade också över författarna och IPCC’s regelverk – är detta ett ett vetenskapligt arbete i normal mening ?  I så fall hamnar det ju långt bortom deadline för vad som skulle tas med i rapporten? Eller har de en egen gräddfil?
  Noterade också något roat Lennarts dialekt och den tidiga morgonen – och kom att tänka på denna klassiker med Yngve Gamlin
  http://www.youtube.com/watch?v=zmDxs2k_uOw
  Väl menat, Lennart 😉

 41. Lennart Bengtsson

  Peter
   
  Artikeln har just publicerats i Journal of Climate but is so far only available eclectronically. I do not know if you could download it but if you have problems I can send it to you
   
  Lennart

 42. Sören

  Apropå media idag: kvällens uppdrag granskning (om barnfattigdom) verkar som om det kan bli kanske också en liten försmak av en möjlig dramaturgi till den dagen också vad som hänt på klimatområdet ska på nåt sätt hanteras av stormedia.

 43. Lasse

  #41 Lennart B -Går den att sammanfatta eller länka hit?
  Uppfattade jag det korrekt att havsnivån frikopplades från ett varmare klimat i nån utredning?
  Sen frågar jag mig om denna länks rapportursprung inte uppvisar högre påverkan från massinflöde till havet(1 mm) än från volymtillväxten(0,2 mm), något som inte framkom helt vid dagens intervju av LB!

 44. Peter Stilbs

  Sören #42 ”barnfattigdom” är ett ganska absurt begrepp. Barn har normalt inga inkomster – mer än veckopeng – det är föräldrarna som är fattiga. Jag begriper inte hur detta begrepp har fått fäste och att åter ingen vågar reagera mot PK i media?
  Kanske det är den vanliga taktiken att dra fram de oskyldiga barnen i alla sammanhang ? Drabbade av klimatförändringar etc i framtiden ? 

 45. Ann L-H

  Angående dagens P1 och havsnivåhöjningen. Observera att det återigen är Sven Börjesson som lyft fram denna dramatiskt odramatiska forskningsrapport om havsnivåhöjningen.
  Den kvinnliga reportern i intervjun med LB verkade ju inte speciellt entusiastisk inför detta uppdrag.  

 46. Christopher E

  #41 Lennart
   
  Jag tittar på senaste Journal of Climate men ser den inte…
   
  http://journals.ametsoc.org/toc/clim/26/1
   
  Vore kul med en länk åtminstone till abstract om möjligt.

 47. Lasse

  #46 NOAAs nya rön (se ovan) finns i alla fall med, för det är väl denna:
  http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-12-00121.1

 48. Börje S.

  #41 Lennart
   
  Jag får inte ihop detta. NOOA har skattat nivåhöjningen sedan 2005 till 1,6 mm/år efter analys av resultaten från de olika mätsystemen. Om den trenden håller i sig skulle havsnivåerna höjas med genomsnittligt 16 cm på ett sekel. Du talar om en höjning på 50 cm på ett sekel. 
   
  Forskaren som Börjesson intervjuade talade om en höjning på uppemot 70 cm. Sekunderna innan hade samma forskare skattat nivåhöjningen kring 2mm/år. 
   
  Jag tror att jag får reklamera min räknare…nejvisst jag räknade i huvudet. Jag tror att jag får reklamera huvudet blir det då.

 49. Lasse

  #48 Börje-70 cm-Alltid en början! Tar ner ytterligheterna betydligt , speciellt för oss med landhöjning.
  Det som nu sker är att mätningar får en större betydelse för modellberäkningarna. Lennart B pekade(i radion) på modellernas osäkerhet och att vi bör lägga större vikt vid mätningar och uppmätta trender. Så trenden är  16 cm på 100 år , allt däröver är spekulation.

 50. Slabadang

  Börje S!
  Du har bara en räknesticka och saknar den krokiga som leder fram till halvmeterna och de 70 centrimetrarna. Vad  SMHIs Bergsröm har använt räkneverk… de vette faaan med sina klimatorakliska TRE METER!!!!
  Ska jag begripa vad de säger så blandar de ihop nutida observationer med den modellberäknade framtiden. En modellvärld som kollapsar om den tar hänsyn till vad de nutida observationerna berättar för dem. Utan några 3.1mm och utan acceleration så blir det NADA kvar.
  Den lilla skitiga sanningen om NASA/JPL nedjustering av satelliternas mätdata redovisad för perioden 2005 fram till nu är ett systematiskt fel är upptäckt som har existerat under HELA satelliteran och satelliterna kommer nu till mer samma resultat som tidvattenmätningarna … DVS det har inte hänt ett skit med häjningen utan är lika odramatiskt tråkig och trivial sedan 1900 kallt! Det är ju tur att de har sin ”GIA” justering att lägga till och för mig är GIA redvisningen en blandning av äpplen och päron. En sammanblandning av havsvolym och havsnivå. Sänker sig havsbottnarna så lär det liksom minska havsytenivån?

 51. Börje S.

  #48 Lasse
   
  Jag förstår hur du menar.
   
  I AR 17 år 2060 kommer havsnivån år 2050 beräknas till bara 30 cm högre än den uppmätta.

 52. Slabadang

  Lasse!
  En spekulation på TVÄRS med observationerna! Det går helt enkelt inte ihop!!

 53. Lasse

  #50 Bergström (SMHI) räknar inte alls! Han läser och skriver av!
  Men SMHI har en lång pegelavläsning i Sth som kan tolkas om lite som de vill. Nu behöver de inte böja linjalen mot slutet (1960) för att anpassa sig . 200 års trend kan nu råda!
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.19877!Svenska_havsvattenstandsserier_-_En_klimatindikator.pdf

 54. Stickan no1

  #53
  Länken var bra. Normal höjning på 1.5 mm/år >100 år och ev en liten ökning som man ännu inte vet orsaken på om 1.5 mm/år < 30 år.
  Totalt 3 mm/år
  Den senare tvärs emot NOOA som mätt upp 1.6 mm/år totalt
  Tyder på att den senare periodens höjning är lokala orsaker. För inte kan man ta en mätstation i  Östersjön av alla ställen och använda som proxy för global havsnivåhöjning.
  Naturlig havsnivåhöjning från lilla istiden är alltså ca 1.5-1.6 mm/år

 55. Börje S.

  #50 Slabadang
   
  Jag mailade StenB. om den underliga prognosen för Nyköping. Han svarade att rapporten
   
  ”handlar egentligen inte om dagens havsnivåhöjning utan om framtidens. Men det är naturligtvis ändå intressant att notera det som sker idag.”
   
  Efter att jag bifogat länk till NOOA:s rapport som han inte kände till fick jag åter ett svar:
   
  ”Det är naturligtvis viktigt att ha tillräckligt långa mätserier när man gör trendanalys. I den rapport du hänvisar till rör det sig om några få år som dessutom inte är särskilt representativa.”
   
  Om Mörner:
  ”Jag har också hört honom hävda att havet inte stiger. Men han är rätt ensam om denna uppfattning…”
   
  Bättre upp:
  ” frågan om havsnivåer och annat så kan jag rekommendera följande länk där du kan lyssna på två halvtimmes föredrag av professor Stefan Ramstorf.”
   
  Slutsatsen måste bli att NOOA:s rapport inte fått något som helst genomslag hos SMHI. Därför kommer de förmodligen att fortsätta med sina meterhöga havsnivåförändringar.
   
  Förresten begriper jag ändå inte. SB säger att trenden är 3 mm/år. Ändå blir prognoserna meterhöga på mindre än ett sekel.
   
  ”Men det är naturligtvis ändå intressant att notera det som sker idag.”
  Här betyder ”intressant” egentligen ”ovidkommande” så vitt jag förstår.

 56. Lasse

  #55 LOL
   Staten bör vara en trög institution som inte svänger och svajar.
  Mätserierna bör vara långa för att platsa! Modellerna däremot får gärna spåra ur och ge alarmistiska siffror.
  Noterar att SMHI anpassade sig till 3 mm eftersom det var NOAAs estimat-dagskursen är satt lägre och det går då vrida till siffrorna så detta också passar i kurvorna-SMHI är flexibla!
   

 57. Peter Stilbs

  Börje S #55 …” frågan om havsnivåer och annat så kan jag rekommendera följande länk där du kan lyssna på två halvtimmes föredrag av professor Stefan Ramstorf.”

  Hårresande att Sten Bergström kan stödja sig på denne.

  Men som jag tidigare skrivit i dessa spalter verkar det vara en affärsidé av denna gren av SMHI att skrämma vettet ur kommuner och landsting genom dessa sagoberättelser.