Havsytan

ET TU, BRUTE

Efter att Met Office nu officiellt meddelat att den globala temperaturen inte ökar under en period på sammanlagt 20 år (15 år som redan gått + 5 år som prognos) så kommer nästa dråpslag från forna allierade. Det är NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) som redovisar havsnivåhöjningarna mellan jan 2005 till december 2011: Här   →

Havsytenivåer i verkligheten

Al Gore klättrade på stege för att demonstrera hur högt havet skulle komma att stiga till år 2100 i sin beryktade propagandafilm. Alltsedan dess har havsnivå och översvämning varit ett återkommande inslag i den mediala klimatinformationen. IPCC’s senaste rapport AR 4 visade i sitt avsnitt “vanliga frågor” , FAQ 5.1, ett diagram över havsytans nivå   →