Havsytenivåer i verkligheten

Al Gore klättrade på stege för att demonstrera hur högt havet skulle komma att stiga till år 2100 i sin beryktade propagandafilm. Alltsedan dess har havsnivå och översvämning varit ett återkommande inslag i den mediala klimatinformationen. IPCC’s senaste rapport AR 4 visade i sitt avsnitt “vanliga frågor” , FAQ 5.1, ett diagram över havsytans nivå från 1800 till 2100. För tiden 1990 till 2100 “föreslår” man att havsnivån kommer att stiga 220-500 mm. I texten säger man luddigt, men hotfullt: “Over many centuries or millennia, sea level could rise by several metres”. Detta är betydligt måttfullare än Al Gore, och hetsporrar på AGW-sidan har  som bekant kritiserat IPCC’s prognos för att vara i underkant. Figuren nedan visar hur dessa förutsägelser vuxit.
m5ruzO8G+wAAAABJRU5ErkJggg==
(IPCC-värdena i detta diagram ger ett vidare intervall än mina siffror ovan. Det kan beror på att de senare skattats med tumstock direkt på skärmen, ty jag är på landet utan skrivare.)
TCS har ett gästinlägg av Axel Mörner, som  kraftfullt argumentar mot de skrämmande rapporterna om framtida översvämningar. F n är det inte åtkomligt p g a bloggomläggningen. I någon mån av detta skäl, men i första hand för att visa på ett brett ifrågasättande av gängse påståenden, så vill jag nämna några arbeten, som ger seriöst uppmätta värden på hur mycket havsytan stigit sedan 1900-talet. Framför allt visar de att det inte finns några mätningar som tyder på att takten ökat nämnvärt fr o m 1950-talet. En nivåhöjning på en meter till år 2100 – det motsvarar ca 11 mm/år. Låt oss hålla detta i minnet när vi betraktar nästa figur. Figuren finns  på den engelskspråkig bloggen notrickszone (länk) men är hämtad från en översiktsartikel av två tyska geovetare Sebastian Lüning and Fritz Vahrenholt (länk).
yQAAAABJRU5ErkJggg==
Den övre figuren visar värden för tre platser i Europa och den nedre tre i västra Nordamerika. Platserna har bl a valts för att man skall ha möjlighet att GPS-korrigera för ändring av landhöjden. Alla sex platserna har en trend i intervallet 1-3 mm/år, och författarna  betonar som sagt att dessa trender inte ökat sedan 40-talet.
De citerar resultat från många andra platser på jorden. Värdena är något olika, t ex beroende på vilken havsström som har dominerat. I samtliga fall är de dock långt under ovannämnda 11 mm. För t ex Nya Zealand har man ett observerat medelvärde på 1.7 mm/år, och inte heller i detta fall syns någon ökning i samband med att fossilförbränningen ökat. I den engelska versionen summerar man f ö ett globalt medelvärde “to a reconciled global rate of geocentric sea level rise of 1.61 ± 0.19mm/yr over the past century in good agreement with the most recent estimates.” Det uppenbart att Mörner inte är en ensam ropandes röst i öknen, utan att han tvärtom ligger centralt inom vetenskapsområdet. Notera att jag inte skrivit “konsensus”!
Tasmanien har ett speciellt intresse eftersom det gråtits många krokodiltårar över denna övärlds snara försvinnande. I arbetet finns detta diagram just för Tasmanien:Fig 34
Vi ser att nivåökningen var ca 5 mm/år under perioden 1880-1940, men därefter har den tvärtemot domedagsprofetiorna avtagit till lägre värde än världen i övrigt.
Nu är det viktigt att göra ett förbehåll. Första figuren ovan handlar om framtida höjningar av havsytan. Det är alltså prognoser, förlåt ‘scenarior’, som är baserade på modellberäkningar för de olika utsläppsalternativen. De baseras på att havets temperatur kommer att öka och glaciärer att smälta. Lüning and Vahrenholts resultat gäller däremot hur mycket havsytan  faktiskt har stigit. Det kan alltså inte direkt dementera vad som påstås om den framtida utvecklingen. Det som däremot kan sägas är vi hittills inte sett något av den snabba stigning vi hört talas om i mer än 10 år. Detta trots att CO2-halten i atmosfären stigit i mer än 100 år. Det krävs också ett kraftigt “ryck” från 1.6 mm/år till 11 mm/år inom den närmaste framtiden för att vi skall komma i närheten av den påstådda katastrofen till år 2100.
Författarna anser att resultaten är så klara och övertygande att de vågar förutspå att den aktuella diskussionen med pessimistiska förutsägelser om en stigande havsnivå inom en nära framtid kommer att upphöra. Och de gör då inte ens undantag för Johan Rockström!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulf L

  Ön Tasmanien lär inte försvinna ens om alla glaciärer smälter. Högsta punkten är ca 1500 m. ö. h.
  Det man gråtit över är väl ögruppen Maldiverna.

 2. Janne

  Och Sveriges länstyrelser lägger miljoner på att förebygga konsekvenser av den framtida havsnivåhöjningen på en meter som alla är överens om.
   
  Senast i veckan i Sörmlands Nyheter fanns en karta med en linje runt Nyköping som visade hur mycket som skulle stå under vatten om Östersjön höjdes med ”moderata” 0,5 meter. Allt från en rapport från Länstyrelsen…

 3. Ulf #2
  Jo, du har rätt Ulf – men Tasmanien fanns i artikeln, och det är väl åtminstone rätt hav.
  /C-G

 4. Ulf L

  🙂

 5. Thomas

  Kan vara värt att påpeka att IPCC:s prognos sträcker sig fram till 2095, inte 2100, och att de har brasklappen ”Model-based range excluding future rapid dynamical changes in ice flow”.

 6. Thomas, du inser väl att du just visade att IPCC:s prognos är ännu mer osannolik än vad C-G påtalat?

 7. Thomas

  Mats #6 Jag visar på att IPCC inte skiljer sig fullt lika mycket från Rahmstorf och Pfeiffer som figuren antyder. Vad som är ”sannolikt” torde ingen av oss vara lika kompetent att bedöma som dessa.

 8. Christopher E

  En bra artikel och trevlig läsning, C-G.
  ”Det krävs också ett kraftigt “ryck” från 1.6 mm/år till 11 mm/år inom den närmaste framtiden för att vi skall komma i närheten av den påstådda katastrofen till år 2100.”
  Här satte du fingret på den centrala punkten. För varje år som går utan tillstymmelse till acceleration blir uppförsbacken för att nå de utlovade hotnivåerna allt brantare. Det är samma problem som de som hotar med katastrof med atmosfärens temperatur har. Där saknas ju också all nödvändig accereleration, och temperaturen har ju dessutom haft fräckheten att istället sakta in…
  De GPS-justerade havsytemätningarna är troligen de bästa vi har och ska tas på stort allvar. Annars finns det mycket sannolikt en slags ”UHI-effekt” i tidvattenmätarna, då dessa tendserar att främst ligga i hamnar i urbana områden  där marken sjunker på grund av infrastruktur och grundvattenuttag. Andra ligger på kuster som naturligt dessutom sjunker, som tex amerikanska ostkusten. Jag misstänker att det också är en nettoeffekt som dominerar för världens hamnar. Det finns alltså anledning att tro att de okorrigerade mätningarna i snitt visar för mycket höjning.
  Ett problem är då varför satellitmätningarna av havsytan visar mer än ytmätningarna, då det borde vara tvärtom. Visserligen mäter de större arealer istället för stickprov, men det kan inte räcka som förklaring. Jag har ingen idé om varför, men magkänslan är att det är något man missar med satellitmätningarna av havsytan. Vi får se. Fortsätter de mäta upp en höjning som inte kan bekräftas på plats blir det ju ohållbart så småningom.

 9. Thomas, så du menar att man måste ha någon särskild sorts kompetens för att gissa?
  Om man med sina data-simulerings-modeller inte kan att visa rätt på historiska serier, då har dessa ”bildade” och ”kompetenta” prognoser inget mer vetenskapligt över sig än ren gissning eller hur?
  Jag gissar att man år 2010 kommer att konstatera att havsnivån på sina håll stigit något relativt närliggande land och på andra håll, exempelvis Norrlandskusten havsnivån fortsatt sjunka relativt land.
  Mina referenser för denna gissning är dels den urgamla insikten ”berg sjunken, djup stån opp”, dels personlig observation från en kust med pågående landhöjning.
  Det vore en biologisk sensation om jag skulle vara vid liv då. Tror detsamma gäller för dig. Men vi kan ju gissa hejvilt, bara på skoj.

 10. Janne

  #8 Christoffer E
   
  Jag har svårt att se att man skulle kunna ha någon millimeterprecision på satellitmätningar. Från flera tiotals mils höjd måste man ha en rätt stor tolerans. Man skulle säkert kunna se en trend över ett antal decenier men inte mer.

 11. KF

  #5
  Sila mygg och svälja kameler har precis fått en ny innebörd. 

 12. Christopher E

  Janne #10
  Nej, det har man ju inte. Jag har för att mig att upplösningen endast är några centimeter. Sedan medelvärdesbildar man. Det är förstås helt legitimt i sig, men frågan är hur långt det håller? Resultaten har ibland tillkännagivits med nogrannhet av hundradels millimetar…
  Spekulationer om fel omfattar olika reflektivitet i vågdalar/vågtoppar, skum, satellitbanor, något systemfel med barometrisk korrigering mm. Men vad och om något är fel är ju ännu oklart.

 13. pekke

  Janne #2
  1 meter bara, varför drar de inte till med 3 meter vilket faktiskt har hänt i södra Östersjön vid stormflod.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Stormfloden_1872
   
   
  I Nordsjön var Julstormfloden 1717 en av de värsta.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Weihnachtsflut_1717
   
  Dokumenterade stormfloder i Nordsjön.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_stormfloder_i_Nordsj%C3%B6n
   
  Vädret var tydligen opålitligt förr i tiden också !

 14. pekke

  Christopher E#12
  Har för mig att det pratas om 4 cm mätfel, om det var +/- 4 eller +/- 2 kommer jag inte i håg

 15. Thomas

  Janne #10 Att mäta avstånd med radar med sådan noggrannhet är i sig inget problem. Problemet är snarare att havet rör på sig. Vågor, tidvatten, strömmar etc. Man måste medelvärdesbilda över många mätningar för att få något som är användbart som höjd på havsytan.
   
  pekke #13 Tror du sådana oväder kommer upphöra i framtiden? Annars får du summera höjningen i medelvattenstånd till dessa extremer för att se vad vi kan få framöver.

 16. Gunnar Strandell

  Christopher E #12
  Är satelliterna geostationära eller cirkulerar de runt jorden?
  Min erfarenhet av Östersjön är att vattenståndet skiljer flera decimeter mellan hög- och lågtryck och dessa flyttar på sig. 
  Till det kommer vindarna som flyttar omkring ytvattnet tills det når en kust.
  Medelvärdesbildning från roterande satelliter med 2 – 4 passager per dygn, så att man kommer ned till förändringar på cm-nivå, känns vanskligt.

 17. Gunnar Strandell

  Thomas #15
  Det är inte säkert att du har rätt i kommentaren till pekke #13.
  Vid översvämning av en kust under oväder bestämmer landprofilen hur långt in i landet vattnet når och hur högt det blir.
  Men låt oss räkna med att hydrologerna har koll på det i siina modeller.   

 18. pekke

  Thomas #15
  ” pekke #13 Tror du sådana oväder kommer upphöra i framtiden? Annars får du summera höjningen i medelvattenstånd till dessa extremer för att se vad vi kan få framöver. ”
   
  Jag sa att vädret var opålitligt förr i tiden också !
   
  Det är väl snarare ni på AGW-sidan som påstår det kommer att bli värre väder i framtiden och underförstått för de som inte har koll på historien att det var fint väder förr innan CO2-utsläppen ökade.
   

 19. Slabadang

  Inför bruksförbud på klimatmodeller som underlag för politiska beslut!
  Det är endast inom klimatvetenskapen dessa modeller kan tillåtas fortsätta sitt liv. Inom ALLA andra sektorer skulle de omedelbart skrotas när de ertappats med alla sina fel. Dety är sjäklvklart att det är en teatermask som hålls framför hela resonemang med modellerna som utgångspunkt. De är helt enkelt värdelösa som verktyg för att förutspå framtida klimat. Missbruket av scenarierna är näst intill kriminellt eller postmodernt.
  Med felaktig beräkning av klimatkänsligheten parat med en ren klimathistorisk förfalskning som ”historik” att ”curvfitta” emot så går det självklart som det gått fullständigt utanför banan. Skall man rent vetenskapligt bekriva vilka grundläggande principer som gäller för prognostiserande mervärden (bättre än slumpen) så har vi Scott Armstrongs till hands och klimatmodellerna uppfyller inte ens de mest grundläggande delarna av dessa principer. Det räcker som enskilt argument för att diskvalificera deras prognosförmåga.
  Att försöka fuska i diciplinen genom att kalla ett knippe grundlösa prognoser för ”scenarier” istället är helt utan vetenskaplig grund.
  Som körbäret allra överst liggande på löken på laxen har vi de inprogrammerade ”förstärkningeffekterna”, ni vet det där beställningjsobbet levererat av ”the team” för att WG1 inte levererade vad de politiska politrukerna som sammanfattade IPCC rapporterna tyckte var tillräckligt alarmistiskt och stöd för drastiska politiska beslut och för mer politisk centralmakt och styrning. 
  Vi har politiker vid rodret som fullständigt tappat greppet om sig själva och verkligheten och orsaken är att de tappat kontrollen över sina rådgivare, ett ansvarslöst oseriöst manipulativt opportunistiskt och hysteriskt PACK!! 

 20. Lasse

  Dessa typer av mätningar av havsnivån ger skeptikern i mig lite tröst.
  Alarmen om Slussens flödeskapacitet vid stigande havsnivåer är dimridåer för att få igång ett bygge. Ett alarm som saknar naturvetenskaplig förankring.
  Stockholmen reser sig med 4 mm per år-vid medelvattenstånd.
  Det innebär väl att landet reser sig med 5 mm per år och havet med 1 mm?
   

 21. Labbibia

  Havsytenivåer i verkligheten……
  Var precis nere vid havet, och kunde konstatera att vi har ganska högt vattenstånd just nu. Man behöver inte vara raketforskare för att inse att det bland annat hänger ihop med det myckna regnandet detta års usla ursäkt till sommar.
  Roade mig med att kolla facit när jag kom hem (SMHI) och kunde mycket riktigt konstatera att min enkla okulärbesiktning faktiskt fungerar rätt bra, just nu är nivån här +22 cm mot medelvattenståndet här.
  Trenden de senaste 20 åren här i Sthlms innerskärgård är dock tydlig. Havsnivån ser ut att sjunka här, beroende på att landhöjningen övertrumfar havsnivåhöjningen, en landhöjning som är ca 4 mm/ år i trakten.

 22. Peter F

  Konsekvenserna med en hjöd havsvattenivå måste vara försumbara för svenskt vidkommande.All verksamhet längst kusterna är redan anpassade till havsnivåernas nyckfullhet. http://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/havsvattenstand/1.2269
  Vad som ev. kunde vara ett framida problem vore om nederbörden ökar påtagligt. Avrinningsproblemen är ju redan idag påtagliga vid mycket nederbörd.

 23. Johan E

  Den 6-7 september dryftas Östersjön havsvattensnivå i Tallinn http://www.baltex-research.eu/BACC2/tallinn2012/index.html
  Håller som bäst på att anmäla mig
  mvh
  Johan

 24. pekke

  OT.
  Ny faktor i klimatforskningen enligt den här artikeln.
  http://www.scotsman.com/news/environment/climate-change-caused-by-seawater-claim-scientists-1-2419961
   
  Klimatpusslet verkar få fler och fler bitar som skall passas in.

 25. Christopher E

  Jag är lite skeptiskt till radarmätningarna, men det nämns en del härovan som jag inte håller med om också.
  Till exempel har Thomas rätt i att diskussionen om vattenhöjning i samband med stormar är irrevelant eftersom detta är en variation ovanpå och oberoende av den grundläggande havsförändringen.
  Likaså är det irrelevant för diskussionen att ta med landhöjningen (även om det självklart har praktisk betydelse för de områden som därmed upplever en långsammare eller negativ förskjutning av strandlinjen).
  Gunnar Strandell #16,
  De mätande satelliternas banor är inte geostationära, utan låga med omloppstider på ca. en och halv timma. Vilket förstås innebär att samma punkt på ytan överflygs betydligt mer sällan så, då ju jorden roterar under satellitens bana. Visst kan det påverka noggrannheten i medlet. Topex gjorde totalt 62000 varv runt jorden, varje plats fick ju givetvis bara en liten bråkdel av dessa mättillfällen under de 13 år de pågick.
  Vad jag jag tar man med hänsyn till långsiktiga lufttrycksvariationer. Var man får det datat ifrån vet jag inte. Men havsyteförändringen brukar presenteras med och utan denna korrektion.
  Även om jag tvivlar på den framtida stora höjningen, tycker jag ett ”säkerhetsavstånd” på 2-3 meters höjd som nu ofta tillämpas vid nyexploatering är ganska vettigt, med tanke på stormar.

 26. pekke

  Christopher E #25
  Visst har du rätt i dina funderingar, att jag tog upp stormfloder berodde på att folk tror att allt var så lugnt och fint förr jämfört med i dag.
   
  Att man måste räkna med landhöjning/landsänkning samt div. rörelser i jordskorpan när man mäter vattennivåerna borde vara självklart.
  Norra Östersjön riskerar ju i en avlägsen framtiden att snöpas av från södra delen p.g.a. den kraftiga landhöjningen i norr.
   
  Delar av Japans kust sjönk upp till 1 meter p.g.a. jordbävningen innan tsunamin kom, vilket förvärrade katastrofen.
  Frågan är vart den landsänkningen tog vägen, steg havsbotten/kusten nån annanstans ?

 27. Bim

  Jag tror att författarna underskattat Johan Rockström.
  Det är som att säga till påven att vi inte sett till Gud på 2000 år. Så han finns nog inte.
  Reinfeldt sa vid ett  tillfälle: Det spelar ingen roll om temperaturen stiger eller inte, vi skall bekämpa koldioxiden ändå. 

 28. Thomas

  pekke #24 det är en intressant hypotes, men det handlar om geologiska epoker, inget som har betydelse för debatten om AGW.

 29. Peter F

  http://www.havsmiljoinstitutet.se/hav-och-samhalle/vattenstand/

 30. pekke

  Peter F. #29
  Din länk är intressant, speciellt figur 2 och 3.
  Figur 2 visar att vattenståndet i dag inte är högre än för 100 år sedan på västkusten, syns även att de högsta nivåerna var på 60-talet.
   
  När det gäller figur 3 så har man glömt bort att tala om att landhöjningen är avdragen, vilket står på SMHI:s sida och att ” bara ” södra Sverige kommer att få stigande nivåer.
  http://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/havsvattenstand/1.2260.1242050870
   
  Det vore trevligt att få se ett diagram som visar verkligheten runt Sveriges kustlinje.

 31. pekke

  Verkar som att större delen av Sverige inte behöver att oroa sig för stigande havsnivåer.
   
  http://www.smhi.se/hfa_coord/BOOS/dbkust/mwreg.pdf

 32. Det finns en  världskarta där man kan se höjning resp sänkning av havsnivån i mm/år på ett stort antal platser:

  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html

  C-G

 33. Peter F

  C-G #32
  Skön karta när man bor vid västra kvarken. :o)

 34. Rikard Lund

  Runt ekvation är solen starkt att det avdunstar mycket kanske 1-2 mm per året och det ökar havet kanske endast 1 dm om 100 år eller 200 år… Om några öar försvinner pga gamla vulkaner som gjorde sitt med porös jord som försvinner i havet.. eller pga landrörelser…

 35. Skogsmannen

  Peter F!
  Skratta du, men om trenden fortsätter kommer minsann Treriksröset och Svedala genom rotation att byta plats. 
  Trenden är tydlig! 
  🙂 🙂 🙂 

 36. Bertel

  Skogsmannen # 35
  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂  

 37. Thomas

  Julinumret av Scientific American hade en bra artikel om Västantarktis. Där fanns några rätt häftiga siffror om landhöjning från områden där glaciärer höll på att kollapsa i rask takt och marken höjde sig därefter.

 38. Peter F

  Skogsmannen #35
  Vilken trend ?

 39. OT.
  Vaclav Klaus skräder inte orden!
  http://www.klaus.cz/clanky/3139

 40. Slabadang

  Ingvar!
  V Klaus skulle få egen majoritet i riksdagen. Han säger den sanning ingen politiker i Sverige vågar erkänna. En sann demokrat och funktionalist. Vilket program!! Yeeeessss!!
  1. Europe has to get rid of the unproductive and paternalistic soziale Marktwirtschaft, “augmented” (which means further undermined) by the growing role of the green ideology.
  2. Europe should accept that the economic adjustment processes take time and that the impatient politicians and governments usually make things worse. The politicians should not try to mastermind the markets, to micromanage the economy, to “produce” growth by government stimuli and incentives.
  3. Europe should start preparing comprehensive reductions of government spending and forget flirting with solutions based on tax increases. The reductions must dominantly deal with mandatory expenditures, because discretionary spending cuts are – as a long term solution – quantitatively more or less insignificant.
  4. Europe should interrupt the creeping, but constantly expanding green legislation. The Greens must be stopped from taking over much of our economy under the banner of such flawed ideas as the global warming doctrine.
  5. Europe should get rid of the excessive centralization, harmonization, standardization of the continent and after half a century of such measures start decentralizing, deregulating and desubsidizing its society and economy.
  6.Europe should make it possible for countries which are the victims of the European monetary union to leave it and to return to their own monetary arrangements.
  7.Europe should forget such plans as a fiscal union or a banking union, not to speak about antidemocratic ambitions to politically unify the whole continent.
  8. Europe should return to democracy which can exist only at the level of nation-states, not at the level of the whole continent. It requires returning from supranationalism to intergovernmentalism.
  Václav Klaus, 30 Years IIF, 2012 IIF Ditchley Conference, Stresa, Italy, July 12 – 13, 2012
  ja helsicke så klarsynt och ansvarsfullt!

 41. Mera OT
  http://chiefio.wordpress.com/2009/04/06/bond-event-zero/

 42. Skogsmannen

  Peter F, #38!
  Hmm……ingen opassande munterhet här inte…………. 🙂
  Om inte annat kan du se inlägget som den var tänkt, dvs som satir om ett aktuellt ämne, som denna blogg motverkar.
  Djupare än så var det inte!  

 43. Christopher E

  Peter F #29
  Jag tycker havsmiljöinstitutet verkar lite förvirrade i den texten vad gäller landhöjning. De anger landhöjningen på ”västkusten” till 1 mm/år. Nu ökar landhöjningen längs kusten när man går norröver, men redan i Varberg är den 2 mm/år och i Göteborg 3 mm/år, så 1 mm är verkligen i underkant. Vad jag tror de gjort är att blanda ihop den apparenta landhöjningen där havsökningen redan ingår med absoluta landhöjningen som baseras bara på berggrundens rörelse. 
  Sedan säger de att havsnivån stiger 1 mm/år vid västkusten, vilket också vad jag vet är ordentligt för lite. Det låter som om den siffran kommer från hur mycket havsytehöjningen överträffar landhöjningen längs den sydligaste delen av västkusten. 
  Detta avslutas med att havyteshöjningen vägs upp av landhöjningen på västkusten, vilket ju faktiskt (fast med andra och riktiga siffror!) verkligen är sant längs en del av kusten. Men att ha hamnat på den slutsatsen känns mer som tur än skicklighet hos insitutet i detta fall 😉

 44. Gaupa

  Ingvar Engelbrecht # 41
  Mmm…
   http://www.lantbruk.com/debatt/ge-inte-teknikstod-bara-till-ekolantbruket

 45. ThomasJ

  I sanning dramatiska & ohemult kostsamma konsekvenser ligger fastlagda in spe… Den (vår??) nya PBL (=Plan och ByggLagen) anger ett minimum nollvärde för byggnader om 2,5 meter över ’havsnivå-medel’. I nyligen av Lst i V:a Götaland utgivna ’förordning’, byggande på SMHI’s s.k. ’ensemble av klimatmodeller’, är en röd zon om min 3,6 meter(!!!!) angiven.  Detta fullkomligt absurda och icke minst ovetenskapligt underbyggda (ändock tvingande för bl.a. bygglov, enl. nya PBL:en) vansinne har alltså fått 100% accept hos klimathotslakejande tjänstemän/-kvinnor högt och lågt i hierarkin – alldeles (100%) oaktat respektive oreflekterande över de deFacto negativa konsekvenser kustnära samhällen & deras invånare drabbas av.
  Idoga försök att få till en (anings av) reflektion visavi trovärdighet till dessa Lst-förordningar/-rekommendationer(?) hos tjänstemän inom kommunala plan-/byggförvaltningar – som ’styr/bestämmer’ en helsickes massa! – har, trots framläggande av allehanda KORREKTA underlag, hittills varit ’totally in vain’… Fy ph**n, asså!
  Komplexet, dvs. klimathotet/-’vete(fa-)nskapen’, kan träffande betecknas som framgick på ngn blogg; ”en vanlig lampa sprider inte ljus – helt fel! – den samlar istället in mörkret och därmed blir det ljust…!”  Go figure…? 
   🙄
  Mvh/TJ

 46. Gaupa #44
  Intressant läsning. Håller med författaren. Det är ju bättre att modernisera jordbruket än att ”demodernisera” det. ”Gröna Khmerer” tamejfan!

 47. ThomasJ #45
  Det är banne mig helt otroligt vad många ”nyttiga idioter” det sitter på poster som styr vårt liv!!

 48. Mer OT.
  Det finns grön teknik som fungerar. Och den behöver CO2!
  http://wattsupwiththat.com/2012/07/21/plants-an-efficient-green-technology-for-cities/#more-67871

 49. Staffan

  SMHI’s gissningar för Norrköping, 10 dagar:
  Sö 23º,   må (regn till kl 14) 21º,  ti 22º,  on 23º,  to 24º,   fr (regn) 23º,   lö 18º,   sö 17º,   må 17º.
  Och det ska man kalla upphett(s)ning?

 50. ThomasJ

  Ingvar E. #47: Betänk (’bara’!) hur ini humhum mycket av detta fabulerat propagandistiska ’tänk’ som sitter djupt bakom tapeterna i varje  ofantligheters ’tjänsterum’… och deFacto styr/bestämmer… Jösses…
  Därtill kommer/adderas allehanda apologeter inom klimathotsreligionen bland de s.k. journalisterna/rapportörerna inom MSM och inte minst det s.k. public service, ”oberoende” hah! my a$$!
  Korrumptionen ÄR enormt mycket mer utbredd i den svenska ankdammen än vad t.o.m. Janne Josefsson (Uppdrag Granskning – Granskning av vaddå??), som f.ö. har sommarbostad inte långt från detta keyboard, kan (får?) ana… Go figure, again…   🙄 
  Mvh/TJ

 51. Olof

   1990 befarade IPCC att havsnivån skulle stiga med 367 cm. I sin andra rapport från 1995 hade IPCC ändrat uppgiften till 95 cm. I den tredje rapporten från 2001 var siffran 88 cm och i den senaste rapporten 59 cm. (Enligt Nigel Lawsons bok An Apeal to Reasons.)
  Är det någon av TCS många kunniga läsare som vet vad det fanns för grund för den ursprungliga siffran? Den är ju sex gånger högre än det senaste   ”budet” från IPCC. Som i sin tur också är för högt som visas i C-G’s utmärka post.
  Var tekniken så bristfällig 1990 att värdet råkade bli överdrivet? El ler var IPCC ute efter att ”offer up scary scenarios” för att ”getting loads of media coverage” i enlighet med  IPCC-aren Stephen Schneiders rekommenderade taktik?
  Eller är det en kombination av båda?
  I varje fall borde våra politiker, stadsplanerare och – inte minst – SMHI fråga sig: varför ska vi tro på den senaste uppgiften från IPCC om havsnivån när IPCCs alla tidigare uppgifter behövts  revideras ned i nästkommande rapport?

 52. ThomasJ

  Olof #51: Är defintivt bortom allt från varande ’expert’ på (egentligen nåt..) havsnivåer upp/ner, eller för den delen inom klimat-pseudo-vetenskapen, allt vilken IPCC hängiver och bekänner sig till i sina s.k. vete(fa-)nskapliga ’rapporter’ – speciellt/i synnerhet dess s.k. SPM:s (Summary for Policy Makers). MEN, (big M!), där finns så enormt mycket prestige, politiskt, inbyggt i denna skamlösa drift, att ledande personer i samhällena helt enkelt INTE kan återgå till ett verklighetsbaserat tänkande resp. agerande – de är s.a.s. låsta till världshistoriens största vetenskapliga bluffs bur och alldeles oavsett hur de försöker ’kämpa’ sig ur denna, ligger IPCC-bojan kvar om båd händer som fötter… (’de’ har ju för böfvelen själva finansierat hela skandalen…) 
  Go figure!
  Mvh/TJ

 53. pekke

  Olof #51
  Kan faktiskt bero på var de tog sina siffror i från när det gäller mätpunkter av havsnivån.
  Tidvattnet globalt har en cykel på ungefär 18 år vilket beror på att månens bana varierar i nord-sydlig riktning jämfört med jordens ekvator, +/- 5% över 18 år, så under 9 år så är tidvattnet högre på ena halvan och nästa 9 åren så får andra halvan högre tidvatten, så mäter man bara på ena halvan så kommer den uppvisa ökande/minskande havsnivå under ett antal år.
   
  Fast de kan ha överdrivit p.g.a. siffrorna just då hade en ökande trend som minskade åren efter när nästa rapport kom…
  … eller så tog de i mer för att väcka uppmärksamhet.   😉
   

 54. Thomas

  ThomasJ #45 ”Den (vår??) nya PBL (=Plan och ByggLagen) anger ett minimum nollvärde för byggnader om 2,5 meter över ‘havsnivå-medel’.”
   
  Läs Pekkes inlägg #13. Marginaler behövs oberoende av havsnivåhöjningar.
   
  Olof #51 Siffrorna från senaste och näst senaste IPCC rapporterna är inte jämförbara eftersom de inte täcker in lika långa tidsperioder och senaste rapporten utelämnade möjligheten av accelererande smältning av istäckena vid polerna.
   
  Jag slog upp vad första rapporten hade att säga i frågan.
  http://www.ipcc.ch/ipccreports/1992%20IPCC%20Supplement/IPCC_1990_and_1992_Assessments/English/ipcc_90_92_assessments_far_overview.pdf
  ”The predicted rise is about 20 cm in global mean sea level by 2030, and 65 cm by the end of the next century. There will be significant regional variations.”

 55. Skogsmannen

  Ingvar E, #48!
   
  Förstår inte att man kommer på detta nu. En av de främsta orsakerna till att man planterat träd längs trafikleder och inne i städer är just denna förmåga att ta upp gifter från luften.
  Mäter man luftföroreningar längs en trafikerad motorväg 25 meter in i en intilliggande granskog är är dessa ej mätbara (var så för 25 år sedan när jag gick i skolan). Är av uppfattningen att filtreringsförmågan var väl utredd (i alla fall här i Svedala).
  Funkar dock mycket sämre vintertid med barrträd och inte alls när löven fallit från lövträd. 

 56. pekke

  Thomas ¤54
  ” Läs Pekkes inlägg #13. Marginaler behövs oberoende av havsnivåhöjningar. ”
   
  Visst kan man lägga in rejäla marginaler för säkerhets skull, men om man vet att vattennivån stiger med ca 1,5 mm årligen så är det ingen grund för att förorda att bebyggelse bara får ske på 2 -3 meters höjd över strandkanten, 1,5 mm över 100 år blir ju bara 15 cm.
   
  Extrema oväder går inte att göra något åt, de kan påverka bebyggelse var än den ligger.
  Ett problem med nyare konstruktioner i dag är att man har en ganska snäv marginal på konstruktionens hållbarhet som i vissa fall är lägre än för 50 – 100 år sedan då man tog till rejält för att byggnaden/maskinen skulle hålla vilket visade sig när taken kollapsade på nyare byggnader vintrarna 2009 – 2011.
   
  Stormar och oväder kan man inte göra något åt, de kommer när de kommer var än byggnationen finns och det är löjligt att förbjuda byggnation under en viss nivå bara för att havsnivån stiger med mellan 1 mm och 3 mm årligen, det är ju inte direkt en explosion av havsnivåns höjning, det är ju snarare slow-slow-slow-slow-gäsp-ops jag är död-slow-motion.
   

 57. Thomas

  pekke #56 om du vet att vattenståndet kan stiga 3 meter vid oväder så är det inte så dumt att undvika att bygga hus så nära vattnet om det är möjligt. Det är en viss skillnad mellan att ett hus drabbas av stark vind och att vågorna slår in.

 58. Christopher E

  pekke #53
  Denna 18-årscykel har jag också stött på som fundering över vad som ger felaktiga havsnivåtrender. Fast som du säger borde det jämna ut sig med globala data, och dessutom, är det inte så att det jämnar ut sig även på en plats, dvs cykeln ger tidvattnet större eller mindre amplitud, men medelvattenståndet ändras inte?
  (Fast om man har en sådan otur att man mäter endast på flod med 12 timmar och 25 minuter till varje ny mätning blir det förstås en trend…)
   

 59. AOH

  Staffan  #  49
   
  ”…. Och det ska man kalla upphett(s)ning?….
   
  Inte undra på att prognoserna blir en sval sommar i Norrköping. Räkna ut hur lite CO2 ni släpper ut. Bjud på lite mer  CO2 i Norrköping och det blir genast varmare.   ( SMILEY )
   
   
  http://www.globalis.se/Laender/Sverige/(show)/indicators
   
  SVERIGE 2009
   
  CO2-utsläpp    49 050 Tusen ton          
  CO2-utsläpp per invånare        5,33     Ton CO2 per invånare

 60. Ingemar Nordin

  Är det inte dags att skrota teorin om att värmet gömmer sig i djuphaven? Borde inte havshöjningen accelerera nu när CO2-utsläppen accelererar? Atmosfärens temperatur har planat ut, temperaturen i den övre delen av haven ligger stilla och har en negativ trend. Om all värme försvinner i djuphaven så borde ändå volymen öka allt snabbare.

 61. Christopher E

  Thomas #57
  ”Det är en viss skillnad mellan att ett hus drabbas av stark vind och att vågorna slår in.”
  Jag kan hålla med dig här. Jag bor på 3 meter över havet med flack, öppen terräng ner till stranden. Känner mig trygg även om avståndet till stranden krymper drastiskt vid storm med högt vattenstånd.
  Men jag har en granne en halv kilometer bort på 1,5 m höjd. Gudrunstormen spolade iväg kökstrappan… Mitt hus var inte byggt då, men jag blev med takpannor i en storm i januari i år. Men jag vill absolut inte byta med grannen. Jag ska montera stormclips på pannorna i höst, men mot havsvågor är det inte så mycket att göra.
  Så, som jag skrev ovan, ett avstånd på 2-3 m över havet vid nybyggnation är försvarbart på utsatta platser även utan havsnivåhöjning. Några gissade prognoser på havsnivåökning borde inte påverka detta. Nu vet jag att reglerna katalyserats av havsnivådebatten, men stannar regelverken på nuvarande nivå spelar inte det så stor roll. Blir ju ett extra strandskydd så att säga.
   

 62. Gunnar Strandell

  pekke #56 och Thomas #57
  Torne älv är inte reglerad. Då och då blir den dock uppdämd under våren av isflak som sätter sig på tvären. När ”dammen” sedan brister bildas en flodvåg som tar med sig ett antal bastuar och några fritidshus som byggts vid älvkanten. 
  Senast hände det 1984 och -85, och jag tror att minnet är så kort att man hunnit bygga längs kanten igen. För vem vill springa onödigt långt mellan bastun och älven när mygg och knott är på bettet?
  Om man ser till raden av översvämningar så säger väl försiktighetsprincipen att vi bör utrymma en del städer som t.ex.  Stockholm, Uppsala och Norrköping. Jag undrar om miljöpartiet har tänkt på det? 😉
  Länk:
  http://se.search.yahoo.com/r/_ylt=A1f4eRBlGQtQ.W4ApZk_Ogx.;_ylu=X3oDMTByazUxbmZ2BHNlYwNzcgRwb3MDMwRjb2xvA2lyZAR2dGlkAw–/SIG=12rt7987r/EXP=1342933477/**http%3a//www.smhi.se/polopoly_fs/1.6365!faktablad_oversvam%255B1%255D.pdf

 63. Gunnar Strandell

  Här är en länk som fungerar:
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6365!faktablad_oversvam%5B1%5D.pdf

 64. ThomasJ

  #54: Vaddå – marginaler???:
  ”Läs Pekkes inlägg #13. Marginaler behövs oberoende av havsnivåhöjningar.”
  Om du/ni behöver ’marginaler’ i/kring/om/för något så ovetenskapligt som ’klimathotet’ så vore det la lämpligt för dig/er (etCons) att ta ett snack med respektive försäkringsbolag, måhända bäst med ett som sponsrar PIK och Schellenhuber/-ueberalles/, t.ex. MunichRe. Oder?  😉
  Nya ’PBL’ ÄR en fullständig katastrof – PERIOD!
  /TJ

 65. ThomasJ

  Här kanske temat ’säkra marginaler’ finner plats… que?  😉 
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.shtml?stnid=050-201
  Mvh/TJ

 66. ThomasJ

  Eller varför inte här:
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.shtml?stnid=050-011
  ?
  Mvh/TJ

 67. ThomasJ

  Och.. för 17-singen, varför utelämna denna:
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.shtml?stnid=050-121
  ?
  Mvh/TJ

 68. ThomasJ

  Kan ju inte utelämna storstan Tjockhult:
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.shtml?stnid=050-141
  Mvh/TJ

 69. ThomasJ

  Kompletterande #65, Furögrunds havsnivå: Furögrund ligger ~ 35 km norr om Skellefteå och ~ två km därifrån ( i Rösnäs ) hade undertecknad lyckan att sommarvis växa upp i direkt närhet till hav, natur och allt vad där tillhör via familjens sommarstuga som låg ~ 10 meter från kluckande strand, samma idag som då.
  Underbara minnen med ovärderliga erfarenheter respektive till fullo respekt för verkligheternas verkligheter som fortsatt, oomkullrunkeligt, sitter kvar & förblir – alldeles oavsett hur CO2-hotsförsäljare alltmer förgäves försöker flytta målstolpar o/e t.o.m. hela arenor!
  Varmt, djupt Tack Rösnäs!  😀
  Mvh/TJ

 70. pekke

  Thomas #57
  Du vill förbjuda all strandnära byggnation !?
  3 meter är ganska  mycket jämfört med en nivåökning på 1 – 3 mm årligen
   
  Jag bor i Solstan/Kallsta` och den senaste stora översvämningen var för nästan 100 år sedan, vi kommer säkert få några större övesrvämningar, men det beror nog på att älven är inlåst av K-d/Hammarödeltat och ingen muddrar älven längre som de gjorde när de flottade timmer ner till Skoghall + att de är livrädda för släppa ut höga flöden i Göta älv !
   
  Alla cyklister borde ha krockuddar som skyddar dom mot bilar, gångare och andra cyklister samt gps med hastighetsmätning så att de inte överskrider hastigheten på gångbanor !!

 71. It is really a great as well as useful little bit of details. Now i’m content you distributed this useful details around. Remember to continue to be us all updated like this. Thank you for expressing.

 72. Thomas

  Gunnar #62 Visst kan man bygga en bastu närmare stranden om man är beredd på att den kan spolas bort. Förhoppningsvis är ingen dum nog att sitta i den just då. En forlorad bastu är inte samma katastrof som om huset försvinner.
   
  pekke #70 ”3 meter är ganska  mycket jämfört med en nivåökning på 1 – 3 mm årligen”
   
  Det var dock ändå du som påpekade hur havsytan kan stiga vid oväder. Har du redan förträngt det?

 73. Gunnar Strandell

  Thomas #71
  Tack för att du förstått min poäng.
  Människor följer inte försiktighetsprincipen i sitt dagliga liv. Man tar oberäkneliga risker för att få fördelar.
  I klimatdiskussionen har jag irriterats över hur översvämningar i Bangladesh hanterats. När vattnet dragit sig tillbaka lämnar det ett av jordens mest produktiva jordbrukslandskap efter sig och naturligtvis börjar man odla där, trots risken för nya översvämningar.
  För att klara sig bättre nästa gång behöver de fler ”betongsvampar” att klättra upp i då vattnet kommer och möjlighet att lagra mat för att slippa svälta innan nästa skörd. I mina ögon är det bättre att vi hjälper dem med det än att vi lägger resurser på att att krympa vårt CO2-avtryck. 
  Mitt eget vågspel är en brygga på landet som flyter bort vid ihållande nordlig vind över Öregrundsgrepen. Stormen i julas tog den, men den är på plats igen och sommaren är här!  

 74. Thomas

  Gunnar #72 på kort sikt har du säkert rätt i att dina ”betongsvampar”, om man kan få dem tillräckligt stabila, kan hjälpa till för att förvara ägodelar under översvämningar, även om jag tror de varar väl länge för att folk skall kunna klara sig själva genom att sitta på dem. Om havet stiger för mycket så hjälper dock inga betongsvampar i världen.

 75. Gunnar Strandell

  Thomas #73
  Du kan ha rätt, men jag har i alla fall sett sådana svampar på TV-filmer från området.
  Jag behöver väl knappast säga att jag associerar till de torn med propeller på som byggs i hög takt i Sverige för närvarande. De är uppemot 100 m höga, och det skulle väl räcka även på medellång sikt?
   😉