ENSO och den globala temperaturen

En studie som publicerades idag i Journal of Geophysical Research har potential att röra om i AGW-grytan. Forskartrion McLean, de Freitas och Carter hävdar nämligen att naturliga variationer kan svara för minst 80 procent av den globala temperaturvariationen sedan 1958.

”The new paper (…) shows, by demonstrating a strong relationship between the Southern Oscillation and lower-atmospheric temperature, that ENSO had been a major temperature influence since continuous measurement of lower-atmospheric temperature first began in 1958.”

Bob Carter, som är en av författarna, säger: ”The close relationship between ENSO and global temperature, as described in the paper, leaves little room for any warming driven by human carbon dioxide emissions. The available data indicate that future global temperatures will continue to change primarily in response to ENSO cycling, volcanic activity and solar changes.”
Mc Lean, De Freitas, Carter 2009
Vilka är nu de tre herrarna som hävdar att de har svaret på vad som får temperaturen att stiga?
Chris de Freitas är professor vid School of Geography, Geology and Environmental Science i Auckland, Nya Zeeland. Han är även Vice President för Meteorological Society of New Zealand.
John McLean påstås av vissa vara expert på att analysera klimatdata, medan andra källor anklagar honom för att vara en amatörfotograf med osedvanligt intresse för AGW.
Professor Bob Carter har redan tidigare blivit sågad här på The Climate Scam av personer som hävdade att han dels inte besatt några kunskaper i klimatologi och dels var betald av fossil industri.
Real Climate har ännu inte kommenterat den nya studien, kanske anser de den vara av så undermålig kvalitet att den inte ens förtjänar att omnämnas? Och våra svenska vetenskapsjournalister lär väl knappast uppmärksamma studieresultaten från antipoderna. DeSmog Blog uppmärksammar endast Bob Carter.
Vad säger ni, kära kommentatorer?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Patrik

  Japp, nu börjar det nog rämna så smått.
  Ska du inte ta in ngt om Lindzens artikel också:
  http://www.leif.org/EOS/2009GL039628-pip.pdf
  ?
  🙂

 2. Patrik

  Kul att DeSmog Blog konstaterar att en person som är verksam inom geologi tillhör en organisation som har fått medel från fossilbränsleindustrin. Mycket mystiskt, de har ju verkligen ingen användning för geologiska data, det måste ju vara en konspiration. 😉

 3. Kjell_A Jönsson

  Det var ytterst välgörande att se att det finns de som vågar attackera klimatbubblan med logiska argument. Men varför är svenska geologer och rymdfysiker så tysta ?
  Kjell-A Jönsson

 4. Kjell #3
  Tror du att tystnaden beror på politikernas röstfiskande så har du rätt.
  Om du är forskare stör du valkampen och är illa ute om du är skeptisk till teorin om hur CO2 styr klimatet.

 5. Jerker Andersson

  Att ENSO i huvudsak styr jordens klimat är i sig inget nytt och har dykt upp i flera artiklar de senaste åren. Det har rapporterats om detta på bla whatsupwiththat.com
  Är studierna nästintill felfria så bemöts de med ovetenskapliga argument som köpt av oljeindustrin etc eller ignoreras som irrelevanta för att slippa behöva bemöta fakta som strider mot sin egen övertro på AGW.

 6. Håkan B

  Tja när såg Du en artikel av Karin Bojs i DN senast Maggie?

 7. #6 Håkan B
  Stopp, stopp! Vet du något jag inte vet? Jag ställde för några minuter sedan frågan på min egen blogg huruvida K Bojs fått kicken från DN eller inte. Vet du något? Låt höra.

 8. Thomas

  ”En studie som publicerades idag”… ”Real Climate har ännu inte kommenterat den nya studien, kanske anser de den vara av så undermålig kvalitet att den inte ens förtjänar att omnämnas?”
  Ursäkta Maggie, men tror du folket på RealClimate jobbar dygnet runt på att läsa varenda ny artikel som kommer ut så att de kan kommentera samma dag?
  Om jag förstår abstract rätt handlar det här bara om att de snabba fluktuationerna i klimatet kan härledas till ENSO, vilket inte säger någonting om den mer långsiktiga effekten av CO2. Vare sig att ENSO eller vulkaner påverkar globala temperaturen är nytt.

 9. Thomas: Ja, i min naivitet trodde jag att de som driver Real Climate har ett verkligt intresse för nya forskningsrön på klimatområdet.

 10. Thomas

  maggie, du är inte naiv bara elak.

 11. Christopher E

  RealClimate kommer sannolikt att kommentera rätt snabbt, om än inte omedelbart. Det är deras uppgift att dementera och bagatellisera allt som strider mot paradigmet och utföra ”damage control”. Men om de bedömer att en studie inte uppmärksammas ändå, kan tigande också antas vara en bättre, om en något riskfylld, taktik.
  Större delen av AGW-lobbyn kommer att bemöta en sådan här studie genom att angripa författarna med ad hominem. RealClimate, om de kommentarer, lägger sig på en annan nivå. Att väva in kommentaren i krystad mumbo-jumbo som ingen riktigt förstår (grumligt uttryckt är grumligt tänkt) med slutsatsen att ”det här visste vi redan, så det ändrar inget”.
  Men så är det ju inte. Någon långsiktig mätbar påverkan från CO2 är ju aldrig påvisad de senaste 150 åren. Allt AGW har är sin ”snabba förändring” från de senaste dryga 30 åren, och den har ju dessutom naggats i kanten rejält av avkylning, samtidigt som alltså naturliga förändringar visat sig spela en allt större roll…
  Och eftersom förändringen av allt att döma var minst lika snabb före 1940 och före stora CO2-utsläpp, är det vad många av oss misstänkt ändå hela tiden.

 12. Thomas

  Christopher, har du redan hunnit läsa artikeln, eller är det du kommer med bara krystat mumbo-jumbo som i preventivt syfte skall ta udden av all kritik innan den ens hunnit framföras?

 13. Christopher E

  Jag har som du läst abstract har därför lika stor rätt att yttra mig som du. Min analys av hur dementisystemet står jag fast vid.
  ENSO påverkar dessutom inte den ”globala temperaturen” , bara hur den fördelar sig, vilket ger en skenbar effekt på grund av våra mätmetoder. Däremot har vulkanubrott en kortvarig inverkan.

 14. Christopher E

  …dementisystemet fungerar, föstås…

 15. Tege Tornvall

  Karin Bojs kan ju möjligen ha semester, liksom kanske också Susanna Baltscheffsky på SvD.
  Men det hindrar varken DN eller SvD från att fortsätta sina kritik- och aningslösa klimatlarm genom egna eller andra skribenter. Den klimatpolitiska agendan fram till Köpenhamn är ju tryfferad med förövningar, som ger upphov till fler utspel och skriverier.
  Nuvarande nyhetstorka i semestertider ger ju extra utrymme för fabricerade rapporter, som (ännu) mindre kvalificerade vikarier beredvilligt vidarebefordrar som officiella sanningar.
  Tege

 16. Christopher E

  rstås… trötta fingrar idag…
  Vore förresten mycket tacksam om någon kan tala om hur man får tillbaka bloggens knappkontroller i kommentarfältet i Internet Explorer. Jag ser dem i Safari på Macen, så jag vet att de finns..

 17. GunnarE

  Skickade detta till P1 vetenspapsradion pga inslag nu på morgonen.
  Moln och temperatur
  En samvariation mellan mindre molnmängd och högre temperatur säger inte ngt om orsakssambandet. Det har tidigare hävdats att mera värme ger mera fukt och det ger mera moln. Det synes då ologiskt att det skulle bli mindre moln. Detta skulle i och för sig stödja förstärkningstanken. Vänd i stället på steken . Mindre molnmängd ger högre temperatur genom att mindre inkommande strålning reflekteras bort. Då är detta ett argument som stöder Svensmark et al. om att solen via påverkan av kosmisk strålning styr molnbildninge som i sin tur styr mottagligheten för solstrålningen.

 18. fogge

  Så här skriver man i Motala Vadstena Tidning;
  Plus två grader
  Härförleden träffades ju Reinfeldt och grabbarna (så många tjejer får ju inte vara med runt bordet) bland ruinerna i L´Aquila, Italien och kom bland annat överens om att arbeta för att den globala uppvärmningen skall begränsas till 2 grader jämfört med 1900-talets referensvärden.
  Det låter ju bra, det är väl inte vara så mycket – men tyvärr så är det nog så, på grund av den mänskliga naturen, att vi nog få lägga manken till (OBS inte lägga på ett kol!) för att hålla oss inom gränserna. Man kan ju fundera på vad en ökning i medeltemperatur på två grader verkligen betyder för t ex vår världsdel. Ja, det finns ju en del närliggande händelser och exempel, t ex vad som hände sommaren 2003 när medeltemperaturen det året för Europa hamnade på 2,3 grader över den normala och betyder det att det är vad vi får vänja oss vid i en framtida tvågradersvärld? Ja, det verkar nog tyvärr så – simuleringar som körts visar t o m att hälften av somrarna fram mot 2040-50 kommer att vara varmare än den 2003 trots antagande om en global uppvärmning under eller med högst två grader.
  Vi glömmer ju snabbt vad som hände, många av oss klarade inte hettan, undersökningar visar på en 30-procentig nedgång i världsdelens växtlighet, torka och förhärjande skogsbränder i Sydeuropa. En fortsättning följer i en kommande krönika!

  SMHI väderredaktion, Jan-Olof Ringman

 19. Micke

  En ganska bra samanfattning till varför denna studie inte kommer få något direkt genomslag görs här http://tamino.wordpress.com/2009/07/24/old-news/#more-1737 . Sammanfattning; gamla nyheter analyserade med usla metoder.

 20. Kjell_A Jönsson

  Kjell-A Jönsson
  På SvD BRÄNNPUNKT för i dag 2009 07 24 skriver BO EKMAN bland annat att man skall
  SUGA UT KOLDIOXIDEN UR ATMOSFÄREN !
  Vilken teknik som skall tillämpas vid detta sugande anges inte,
  inte heller vad han vill göra med den utsugna koldioxiden ? Ekman berör heller inte frågan om vilken energiförbrukning ett sådant gigantiskt utsugande skulle ha. Tänker han sig en reduktionsprocess som frigör syreatomerna i koldioxidmolekuylen, eller vad??
  Ej heller görs någon koppling till den enorma kolassimilation som den gröna vegetationsmassan på jorden svarar för.
  Ekman skriver vidare att en stabilisering av jordens klimatsystem bara kan ske genom att backa koldioxidkoncentrationen i atmosfären till en nivå där isarna slutar smälta.
  Nedsmältningen av de cykliska inlandsisarna (det har funnits istider på södra halvklotet också) föregicks inte av någon tillförsel av koldioxid från fossila lager . Den kopplingen mellan koldioxidkoncentrationen och nedsmältningen av isar som Ekman gör förfaller vara gripen ur luften.
  Ekman talar också om en stabilisering av jordens klimatsystem som om dessa någonsin varit stabila.
  Han borde kasta en blick i en elementär lärobok i geologi innan han skriver.
  I likhet med ärkebiskop Anders Wejryd förslår Ekman en rad
  åtgärder utöver vad G8 och EU bedömer som möjliga, men några konsekvensanalyser avseende ekonomi, handel, industriutveckling, etc avstår han från att göra.
  Ekman dömer också ut Kyotoprotokollet och betonar, att utsläppen ökat med mer än 30% sedan 1990. Det faktum att ingen temperaturhöjning kunnat påvisas under 2000-talet lämnar han därhän. Den ”tipping-point” som AGW-alarmisterna länge har varnat för har tydligen uteblivit.
  Bo Ekman är ett tråkigt exempel på opportunister som vill profilera sig med klimatpolitiken.
  Kjell-A Jönsson

 21. Christopher E (#13)
  Jag tror jag har påpekat det förut, men sådana havsströmmar fördelar värme inte bara över rummet utan också över tiden. Och det kan vara ett antal år, dvs kan ge sådana effekter som AGW-värmarna antingen blir upprymda av, eller försöker bortförklara mht naturliga variationer beroende på åt vilket håll dessa råkar luta …

 22. Christopher
  Nej, inte den totala värmemängden (annat än ytterst marginellt), men global medeltemperatur är (sägs iaf vara) bara atmosfärens genomsnittstemperatur, och det värdet skiljer sig som du vet åtskilligt från havens eller bara havsytans.

 23. Peter Stilbs

  Istället för Ekman’s predikningar – läs gärna dagens NWT-debattbidrag:
  http://nwt.se/asikter/debatt/article560321.ece

 24. Mycket mystiskt: Mitt svar till Christopher #27, ligger just nu på plats #22!?

 25. Mycket mystiskt!?
  Mitt svar till Christopher #27, ligger just nu på plats #22!

 26. Thomas: #10 Ja, du tror dig ju veta allt, så du måste ha rätt.

 27. Thomas

  Christopher, ”ENSO påverkar dessutom inte den “globala temperaturen” , bara hur den fördelar sig”
  Nog påverkar ENSO globala temperaturen alltid. För en gångs skull får jag ge Jonas N rätt.
  Bloggposten Micke länkar till borde ta död på vidare diskussion om den här artikeln. Det finns inget behov för RealClimate att yttra sig.

 28. Patrik

  Micke #19>> Mmmmm… Men Tamino hänger upp sig vid att de har räknat bort effekten av trend i sin rapport.
  Problemet med att titta på trender är att ingen vet hur länge en trend kommer att hålla i sig och om det inte finns vetenskap bakom som stödjer en viss riktning på trenden, ja då bör man väl inte heller ta hänsyn till trenden – den är då kanske inte ens en trend.

 29. Christopher E

  Jonas N #22,
  Ja, du säkert rätt. Fast om igen, ENSO kan ju inte ändra på den totala värmemängden (såvida man inte menar att den totala molningheten förändras, och det menar man inte). Det handlar alltså bara om var man mäter. Det blir därför lite lustigt när RealClimate nu försöker bortförklara bristen på uppvärmning med en avklingande uppvärmning från 1998 års El Niño.

 30. Anders L

  Hur man än vänder och vrider på det så finns det ett grundläggande fysikaliskt faktum: ju mer CO2 som släpps ut i atmosfären, desto varmare blir det på den här planeten. Det spelar ingen roll hur mycket skeptikerna förtalar, förhalar och förnekar det. Alla naturliga variationer läggs ovanpå det ständigt höjda ”golvet” för den globala medeltemperaturen.

 31. Patrik

  Peter #23>> Ser att du är inne på samma linje som jag då det gäller roten till det stora missförståndet AGW: övertro på datamodellerna. 🙂
  Det är på detta område som det hela VERKLIGEN måste böra öppnas upp och diskuteras.
  Det borde vara lika viktigt för den som tror på AGW som för oss skeptiker, för tänk om de faktiskt har rätt men har underskattat processerna och att läget faktiskt är mycket värre än vad AGW-sällskapet tror?
  Nej, dessa modeller måste skärskådas och total öppenhet angående deras styrkor och brister bör framhållas med högsta möjliga tydlighet för allmänhet och media.
  Grundpoängen är ändå att de säger väldigt, väldigt lite om vad vi kommer att ha för framtida temperaturer och risken finns att vi alla blir lurade av deras resultat.

 32. Christopher E

  Thomas; hur menar du att ENSO kan ändra den totala energimängden i balansen mellan inkommande och utgående strålning (förutom en fullkomligt bagatellartad effekt från en liten temporär höjning av CO2-halten)?
  Vad det handlar är en höjning av *troposfärens* temperatur på bekostnad av värme i havsvattnet totalt sett. Glöm inte att haven också ingår i värmemängden. När El Niño-svängningen är över finns alltså ingen ny nettoenergi i systemet. Var skulle den komma ifrån?

 33. Thomas

  Christopher, en komponent i ENSO är att varmt vatten trycks ned under ytan under La Nina och sedan kommer upp till ytan igen under El Nino. Visst ändras sedan också molnigheten under ENSO.
  Patrik, om man redan från början bestämt sig för att CO2 inte kan ge upphov till någon temperaturtrend och därför filtrerat bort denna kan inte analysen säga ett jota om huruvida CO2 påverkar klimatet. Citaten från Bob Carter i den där intervjun är också helt felaktiga. Kvar blir att artikeln är helt poänglös.

 34. Christopher E

  Thomas #32; Så med andra ord har jag alltså rätt. Det handlar om en fördelning, inte om ökad värme. Vore det inte enklare att säga det istället? Vad har du för stöd att globala molnigheten nettominskar under El Niño-fasen i ENSO-cykeln?
  ”Det finns inget behov för RealClimate att yttra sig.” (#27)
  Behov? Behov??? Jag gillar denna freudianska felsägning med ordvalet. Varför skulle det finnas ett ”behov” att dementera studier överordnat eventuella brister i studien ifråga? Utan att ta ställning till om Tamino har rätt, om han hade varit tyst hade det alltså funnits ett ”behov”?
  Jag tackar för detta stöd till min tes om RealClimates roll som dementimaskin. 😉

 35. Patrik

  Christopher #34>> Attaboy! 😀

 36. Patrik

  Thomas #33>> Och om man redan från början har bestämt sig för att CO2 KAN ge en temperaturtrend så blir man tvungen att ge utrymme för denna i sina förklaringar.
  Är inte det vetenskap i ett nötskal – man kommer med teser och provar dessa?
  Det MÅSTE inte finnas någon långtgående, katastrofal trend, det hoppas jag att vi är överens om?
  Alltså är Taminos kritik endast valid om man först har accepterat att ökande CO2 skapar en långtgående T-trend.
  Har man inte det (vilket författarna givetvis inte har) så behöver man inte över huvud taget ta hänsyn till det – varför skulle man?

 37. Thomas

  Christopher #34, i #13 talade du om ”globala temperaturen” inte om värmemängden. Du hade alltså fel även om du möjligen menade något annat än du sa.
  Här första artikel jag fick upp på en snabb sökning om ENSO och molnighet:
  http://www.agu.org/pubs/crossref/2007/2006JD008174.shtml
  Den nämner i alla fall fenomenet.
  ”Varför skulle det finnas ett “behov” att dementera studier överordnat eventuella brister i studien ifråga?”
  Vad som finns behov av är att påpeka bristerna i studien, om det är Tamino eller någon på RealClimate som gör det är betydelselöst. Du är alldeles för villig att överge all logik i dina försök att sätta dit oss som inte tror på den rätta, AGW-förnekande läran. Menar du att man inte skall påpeka om artiklar har fel? Att det bara handlar om ”dementier”? Suck!
  Patrik #36, ditt inlägg skulle möjligen haft något berättigande om någon försökt föra fram en artikel som bevis för CO2:s inverkan. Som bevis för att CO2 inte inverkar är den totalt värdelös eftersom den filtrerar bort eventuell inverkan av CO2. Taminos kritik är relevant eftersom den demolerar de påståenden som gjorts om vad artikeln kan visa, skall det vara så svårt att förstå?

 38. Patrik

  Thomas #37>> Din logik i detta fall är häpnadsväckande.
  Låt säga att jag vill bevisa att inte alla svanar långsamt håller på att bli svarta.
  Datormodellerna visar att fler och fler svanar håller på att bli svarta och det har man kommit fram till genom att gasen ”abnoxium” enligt gamla teorier påverkar svanbeståndet genom sotning.
  Jag gör då en studie där jag påvisar att, japp det förefaller finnas något fler svarta svanar nu än för 100 år sedan, men jag upptäcker också att de blir svarta på grund av en viss form av kosmisk strålning som gör att de svarta svanarna har lättare att flyga och därmed gör det naturliga urvalet att de vita blir något färre. Däremot kan jag inte hitta någon direkt säker, långtgående trend i denna strålning och kan därför inte uttala mig om åt vilket håll utvecklingen kommer att gå.
  Behöver jag då nämna gasen ”abnoxium” med ett ord mer än att konstatera att svanarna iaf inte blir svarta på grund av den? Nej.
  Bör jag redovisa någon sorts trend? Nej, jag har ju inte hittat någon trend (givetvis inser jag att någon sorts trend alltid existerar sådana här sammanhang, men den behöver inte ha någon signifikans).
  Så förklara gärna varför de måste redovisa en trend i ett arbete som inte går ut på att redovisa en trend.

 39. Thomas

  Patrik, kan du kort förklara vad du anser att den där artikeln går ut på?

 40. Patrik

  Att temperaturvariationerna i troposfären mellan 1958-2008 till 80% verkar vara relaterade till SOI:s beteende med 5-7 månaders fördröjning.

 41. Thomas

  Patrik, man har alltså plockat bort delar av temperaturvariationerna först för att få dessa 80%. Närmare bestämt har man plockat bort all den förändring som anses ha med CO2 att göra. Anser du man kan dra någon mer praktisk slutsats av artikeln, typ på det sätt Bob Carter gör?

 42. Nej, Thomas, det har man inte!
  Man har däremot inte per se antagit att det dessutom måste finnas en underliggande trend (åt nåndera hållet).

 43. Fredrik L

  Jag älskar när Thomas håller magistrala läxförhör här på bloggen, som i #39 😉

 44. Christopher E

  Thomas;
  I min värld ingår även vattnets temperatur i den ”globala temperaturen”. Att atmosfärens temperatur ökar på bekostnad av havets är inte en uppvärmning. Jag har fortfarande rätt, med andra ord.
  Lustigt nog håller även AGW-are med mig när de använder La Niña för att förklara att det inte är en nedkylning. Då passar det.
  Jag kan inte från abstract se att den artikel du länkar stöder att minskad molnmändg ger en nettouppvärmning i ENSO-cykeln. De är mest intresserade av jämföra moln under ENSO med modellkörningar.

  Jag står fast vid vid munterhet om ordet ”behov”. Vad du egentligen skrev var i förenklad form; ”Nu har Tamino funnit ett fel i studien, då finns det inget behov för RealClimate att göra det”. Ser du inte det roliga? Ett ”behov” att finna fel som ett överordnat mål.
  Jag har alltså inte sagt ett pip om att det är fel att diskutera fel om man hittar dem, som du vill få det vill att jag sa, men skrattar åt att man har det utgångspunkt att det måste vara fel.

 45. Patrik

  Nej Thomas, man har inte plockat bort några delar av temperaturvariationer, förutom de faser av nedkylning som orsakats av kraftiga vulkanutbrott (Mt Pinatubo och el Chicon).
  Att man har tagit bort dessa faser förefaller inte Tamino ha några problem med, även om han låter dem vara kvar i sitt exempel.
  Det han har synpunkter på är att man har jämfört år för år med ett tolvmånaderssnitt, vilket han menar ger en förfelad bild eftersom trenden då försvinner.
  Detta har man i analysen såklart gjort för att tydliggöra sambandet mellan SOI och T. Att Tamini redan kände till sambandet betyder inte att alla gör det.
  Därefter säger Tamino något förbluffande, i förbifarten till och med; Han säger att den förändring i SOI som man visar från 1946-1975, där den låg på +1.93, till 1977-2006 där den låg på -3.06, är ovidkommande eftersom de inte har bevis för att där finns någon trend!
  I detta läge får man nog bestämma sig för ifall man är intresserad av att tala om teoretiska trender eller verklighet.
  Om vi har sett en förhållandevis brant ökning av T under en 30-årsperiod och denna sammanfaller med en ökning i ett fenomen som alla är överens om att det påverkar T – så förefaller det ju närmast tossigt att vifta bort det med att ”det finns inga bevis för en trend”!

 46. Anders L

  Nu har Real Climate kommit med en kommentar till artikeln.
   
  ”These authors make the completely unsurprising point that that there is a correlation between ENSO indices and global mean temperature – something that has been well known for decades”
  Dessutom är artikeln behäftad med ett metodfel som man kan läsa om här.

 47. L

  Anders L, då kan RealClimate börja ägna sig åt ”real climate” istället för datasimulerat kanske…?

 48. Adolf Goreing

  http://icecap.us/images/uploads/US_Temperatures_and_Climate_Factors_since_1895.pdf
  Är ingen peer-review artikel men bygger på sådana. Här visar man att även den globala temp.trenden kan förklaras – inte bara variationen. ”Förklaras” genom en hög korrelation (högre än för CO2). Kom dock ihåg att statistisk korrelation ”förklarar” inget. Klassiskt exempel: antalet nya radiolicenser varje år på 20-talet korrelerar nästan 100 % med antalet ökade intagna på mentalsjukhus. Tur att inte Greenpeace fanns på den tiden.
  Hela debatten handlar om ifall korrelationen mellan den verifierade ökade halten av CO2 och trenden med ökad global temp. kan förklaras på annat sätt än genom antropogen påverkan. Det kan den utan att det på något sätt utgör ett ”bevis” åt något håll. ”Vad annars kan det vara?” brukar AGW-sidan säga om CO2. Kom med hårda bevis först. Ni vill ju för tusan förändra hela världsordningen då tycker jag att man kan ha krav på bevis-nivån!
  Den ligger hittills i klass med radiolicenserna på 20-talet. ”Det är klart att lyssna på radio gör en galen – vad annars kan det vara?” (Jag tror på sistnämnda hypotesen, speciellt då frun älskar att spela radio superhögt när vi städar på helgerna. En plåga för älskare av klassisk musik som undertecknad)

 49. Thomas

  Adolf, i texten talar du om ”trenden med ökad global temp”, men i dokumentet du länkar till korrelerar man med temperaturen i kontinentala USA. En mycket liten del lav jorden som råkar sakna trend. Det är ett alternativt sätt att få liknande resultat som McLean et al som istället filtrerar bort trenden från sin beräkning.
  Din radioanalogi är helt kass. För CO2 har vi en teoretisk förutsägelse om att CO2 bör öka temperaturen. Någon motsvarande anledning till att tro att radio skall göra en galen har vi inte. Det är därför elallergi mm aldrig fått stöd från mer än några enstaka avvikande forskare.

 50. Labbibia

  Thomas # 49
  Och vad menar du med ”kontinentala” USA?
  Såvitt jag vet så är (nästan) hela USA beläget på den nordamerikanska kontinenten, där det utgör en försvarlig del av samma kontinents yta, och därmed en rätt rejäl bit av jordklotets landmassa. 

 51. ”En mycket liten del av jorden som råkar sakna trend” var ordet …
  🙂
  Synd att bara resten av jorden också i stort sett saknar trend (iaf sedan denna hysteri började, dvs sedan 1979 då man har bättre temperaturavläsningar, läs ’icke-antropogena’ )

 52. Adolf Goreing

  #49 Nej, vi har en teoretisk förutsägelse som anger en låg temperaturökning pga CO2. Man måste ta till en förstärkning på 2-3 ggr för att det ska stämma och gör man inte det så faller AGW-modellerna samman. Denna förstärkning är inte verifierad på något sätt och absolut inte teoretiskt. Analogin med radiolicensera brukar man ta fram när man vill visa att när det finns många sam -och motverkande, underliggande faktorer som delvis inte är kända. Dvs pss som för klimatet. Bara för att du har förklarat en liten del som kan du inte förklara allt. Därför är trendanalysen av CO2 och global.temp lika värdelös som radiolicenserna.

 53. Thomas

  Adolf, förstärkningen från vattenånga är väl teoretiskt motiverat sen Arrhenius dagar.
  Labbibia, Alaska och Stillahavsöarna har måhända inte så stor landyta men de täcker in andra delar av jordklotet. Räkna själv på hur stor del av jordens landyta som utgörs av USA. Du kanske blir förvånad.

 54. Thomas #53
  Bra påminnelse. Det är lätt att tro att USA, Europa , Indien och Kina upptar merparten av jordens yta. Glömde Mellanöstern, Sydamerika och Afrika…  😉

 55. Labbibia

  Thomas
  Jaha, och vilken kontinent ligger Alaska på, om jag får fråga?
  Den nordamerikanska kanske?

 56. Labbibia

  Thomas
  Läs och lär…….
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Alaska

 57. Thomas

  Labbibia, ja där fick jag lära mig något nytt. ”contiguous United States” skall det heta: ”The USHCN is comprised of 1221 high-quality stations from the U.S. Cooperative Observing Network within the 48 contiguous United States.”
  Dvs jag hade rätt i sak jag använde bara fel namn.

 58. Labbibia

  Thomas #57
  Godmorgon.
  I ditt inlägg 53 skriver du 2 rena felaktigheter. Så här är det:
  1. Alaska tillhör faktiskt det kontinentala USA
  2. Alaska är USA:s till ytan absolut största delstat.
  Rätt ska vara rätt.
  Du brukar ju själv vara rätt noga med detaljerna.

 59. Thomas

  Labbibia,jag skrev en felaktighet när jag skrev ”continental USA” istället för ”contiguous USA”. Inget hindrade att du kollade från originalstoryn när du insåg att det namn jag gav inte matchade min beskrivning för att se vilken av dem som var rätt.