En tolvåring golvar Reinfeldt

Lotta Pihlo är tolv och bor i Vederslöv i Småland. Eftersom hon har en del synpunkter på klimatdebatten skrev hon nyligen ett brev till Fredrik Reinfeldt. Detta enligt Smålandsposten.
I brevet skriver hon att hon funderar på om det inte är jorden som själv ändrar sitt klimat. Hon undrar om det inte handlar om en naturlig förändring.

”För hundra år sedan så hade vi sånt här klimat och då fanns det inga bilar och flyg mm. Så ni kan inte säga att det är vi med våra bilar och flyg som förstör vårt klimat.”

Nu har Reinfeldt svarat på Lottas frågor. Personligen. I sitt brev berättar han att de flesta forskarna, inklusive FN (tidningens formulering), i dag är överens om att människan påverkar jordens klimat och att det förändras mycket snabbare på grund av utsläppen.
”Jag vet inte så mycket om klimathotet. Men han formulerade sig väldigt bra i brevet tillbaka så jag är nöjd”, säger Lotta om svaret.
Lotta – grattis!
Du kan mer om klimatlära än självaste statsministern. Inte illa för en mellanstadieelev. Stå på dig! Vi behöver fler kloka tonåringar!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter

  Så var lilla Lotta tillrättavisad in i klimatledet igen…

 2. L

  På tiden att statsministern också intresserar sig för ämnet och inte bara agerar vindflöjel…

 3. Han svarade ju inte direkt på frågan. Undrar ur han förklarar det faktum att den kilometertjocka isen som låg över Sverige för några tusen år sedan kunde smälta bort – utan människoproducerad koldioxid.

 4. Janne

  Vilken bra idé som Lotta gav oss! Vi ska skriva till Andreas C mfl personligen och fråga vilken vetenskap de stöder sig på i klimatfrågan. En rak fråga som kräver raka enkla svar.

 5. SD

  A propos våra politiska ledare har Bjørn Lomborg svarat på frågor om klimat-talet som presidentkandidat John McCain höll i måndags. Utfrågare: Kathryn Jean Lopez, National Review Online, idag 14/5.
  http://article.nationalreview.com/?q=MWE1NmYxZTFmMDQxZjE1Mjk5MDgxYTZiYTZmYjg1YTY=
  Bjørn Lomborg (NRO får till och med ø-et rätt!) säger att klimatångesten är det värsta. ”McCain säger att global warming innebär fler värmeböljor där folk dör. Rätt. Men antalet köldperioder minskar också. Och kyla är farligare än värme! Den första kontrollerade studien om detta säger att global warming räddar liv. Fram till år 2050 kan antalet döda p.g.a. hetta ha ökat med 400.000. Men samtidigt kommer då 1,8 miljoner färre att ha dött av kyla.”
  Igår 13/5 hade Lomborg en artikel ”Money for nothing” i Guardian. Att — som EU vill — minska CO2-utsläppen med 20% fram till år 2020 skulle enligt EU:s egna kalkyler kosta ca 60 miljarder euro om året, 600 miljarder kronor/år, att jämföra t.ex. med Sveriges hela bruttonationalprodukt i intervallet 3.000 miljarder kronor/år.
  Och vinsten? Att den temperatur man annars skulle nått år 2100, nu i stället uppnås år 2102. Två år senare.
  http://commentisfree.guardian.co.uk/bjrn_lomborg/2008/05/money_for_nothing.html
  Skulle inte någon kunna fråga, inte bara pålitlige miljövännen Andreas C, utan till och med statsminister Reinfeldt om sådana siffror kan vara riktiga?

 6. Anders Aspenberg

  Hej!
  Jag läste direktör P O Erikssons artikel om CO2 i DI när den just publicerats, omkring 4 juni, och såg fram emot att läsa alla kommentarer. Han svor nämligen i miljökyrkan.
  Han framhöll nämligen (bl a) att CO2-halten i luften var starkt överdriven som miljöfaktor, samt att människan påverkar den högst marginellt.
  Det blev 374 st er kommentar vilket verkar vara rekord. Märkligt är att känsloutbrott är vanligare än fakta. Särskilt från dem som håller på det politiskt korrekta.
  Bland de högst rankade av dessa 374 kommentarer hittar jag ingen som går emot POE i sakfrågan.
  De enda spår av vett bland kommentarerna är att man bör fortsätta arbeta för renare avgaser, men den sidan av saken tar ju inte POE upp. Möjligen indirekt. Här är väl hälsoaspekter, som t ex cancer, mera framträdande. Väl så viktigt, men det berör inte den globala temperaturen eller klimatet . Det andra vettiga är att vi ska ta miljöfrågorna på allvar. Men tyvärr tillför inte detta så mycket i sak.
  Så kommer lilla Lotta, 12 år, in i debatten med samma skepsis som POE. Fast Lotta frågar och ifrågasätter därmed samma politik som POE. I ett brev till statsministern. POE och Lotta kan sägas vara 2 ytterligheter som båda bör tas på största allvar. Det verkar vara dags att de etablerade ”forskarna” i sammanhanget presenteras, liksom deras meriter och institutioner. Dessutom fakta som visar om de har privata ekonomiska incitament att ha den ena åsikten eller den andra. Alla kan ju inte vara experter på hur människan påverkar miljön, så vi vanliga måste ju kunna syna de meriter mm som gör resp forskare trovärdig. Olika i olika mäniskors ögon. Det är lättare än att sätta sig in i alla detaljer själv. Det är därför inte särskilt lyckat att kräva att ministrar ska bli experter på miljön som somliga skriver. Inte minst den som presenterade Lottas brev till Fredrik Reinfeidt.
  Vad skönt det vore med en offentlig debatt som rymmer olika och nyanserade synpunkter. Mera diskussion än debatt. Dvs som lyfter fram – och förtydligar – det som forskare i sammanhanget tror, vet och/eller försöker klarlägga. Och även tar upp vem som bör få kalla sig forskare i sammanhanget. Så att någon sorts struktur skapas i sammanhanget.
  En exempelfråga i sammanhanget, som bör synas, är: Hur kan man säga att vi har global uppvärmning? Man mäter antagligen på olika ställen och gör någon sorts medelvärde, men vilka ställen? Hur långt tillbaka har man relevant statistik på temperaturen i Sahara t ex? Hur väger man samman att t ex 1 grads temperaturhöjning på en viss plats leder till att glaciären på orten smälter, medan motsvarande höjning (eller sänkning) på annan ort inte kan uppvisa någon nämnvärd effekt, åtminstone inte lika dramatisk.
  Jag har ingen aning, och skulle gärna veta mer, men därtill krävs mycket mera av saklighet i massmedia. Med salighet menar jag bakgrundsfakta som ligger till grund för olika (presenterade) åsikter.
  Huvudbry i hängmattan?
  Mvh
  Anders

 7. ben johnson

  Skrev på ett annat ställe.
  Läs ”De kylande stjärnorna” av Henrik Svensmark.

 8. Jag förstår inte riktigt hur hon golvade honom. Genom att uppge en falsk upplysning? Det här är ändå en ickefråga eftersom Reinfeldt inte har några intentioner att göra något åt klimathotet. Han blåser lite het luft då och då men det är allt.

 9. Inge

  Om statsministern trodde på klimathotet borde han väl slussa pengar till mer forskning för utveckling av energibesparande åtgärder men det gör han och de andra i regeringen inte, åtminstone inte vad jag läst någon professor påstå. De är troligen mest intresserade av att motivera skatter.

 10. Anders Aspenberg

  Till signaturen Inge:
  Hur mycket tycker Du att regeringen ska ta av skattepengarna till klimatforskningen, såsom till utveckling av energibesparande åtgärder, för att anses ta klimathotet på allvar. Och hur mycket går dit idag?
  Det ska vara en rimlig del av budgeten, men hur stor den är får Du gärna berätta. Du verkar ju veta det eftersom Du anser att det är för lite.
  För egen del borde klimatpengar göra störst nytta för att lobba utomlands för ökat ansvarstagande och / eller som bidrag till att enkla klimatfrämjande åtgärder som redan är kända, installeras och används. Forskning i all ära men detta gör snabbare nytta.

 11. Jens

  Anders Aspenberg, vad är enligt dig en enkel klimatfrämjande åtgärd som har en nyttig (och mätbar) effekt på vad?

 12. Gunnar Littmarck

  Den som har bråttom, bör springa åt rätt håll.
  Spelar det någon roll hur mycket som satsas, om inga av satsningarna på något vis påverkar det globala klimatet?
  Inge och Anders
  Lyssna på det otroliga föredraget av Germund Hesslow tänk att han höll det 6/9-05… vilken grabb!!!
  http://video.ldc.lu.se/fc05h2.htm

 13. Anders Aspenberg

  Till Jens
  Ledsen, jag är ingen expert på detta, men så mycket har jag sett/hört som att man i många länder använder gammaldags energiteknik som vi övergivit för länge sedan beroende på bl a miljöskäl. Kanske är bilar utan katalysator ett bra exempel. Det är mycket stor skillnad mellan bilar med resp utan katalysator.
  Kärntanken är annars 2 aspekter:
  1. Nationella gränser för var miljöfrämjande åtgärder sätts in är irrelevanta då miljöproblematiken är global. Då ska man i konsekvens med detta sätta in stötarna där de gör mest nytta utan hänsyn till i vilka nationer dessa sätts in.
  2. Eftersom det anses vara bråttom bör kända konkreta åtgärder sättas, då effektiv teknik finns till hands redan nu. Vore det inte så bråttom, och det är väl ingen som riktigt vet det, kan ju fokus öka mot forskning.  Så tyngre satsning på det kända verkar då en rimlig slutsats.
  Beträffande mätbarhet är jag lika frågande som Du. Inverkan av solaktiviteter på miljön, t ex på ozonskiktet, verkar ingen riktigt kunna ställa i relation till vad vi människor gör, så våra ambitioner bör styras av politisk vilja. Dvs vad vi, via vårt demokratiska system, tror är vettigt.
  Vad tycker Du t ex om kärnkraft som ett miljövänligt alternativ?

 14. L

  Visst är det skillnad på bilar med och utan katalysator.
  Bilar med katalysator drar mer bensin och släpper därmed rimligen ut mer koldioxid, men mindre sot och gifter. Detta kan ha bidragit till att luften plötsligt blev renare i slutet av förra seklet, solinstrålningen ökade och med en gnutta extra koldioxid kanske även växthuseffekten tilltog, eftersom jorden blev varmare under ett par decennier.
  Samtidigt exploderade industrialiseringen i fjärran östern, med nya kolkraftverk och ökande mängder orenade bilar. Luften blev sotigare igen, solinstrålningen minskade och jorden började svalna på nytt.
  Snipp, snapp, snut, så var sagan slut.

 15. Räven

  Istiden fanns aldrig. Så kallt har det aldrig varit.
  Vikingarna bodde aldrig på Grönland. Så varmt har det aldrig varit.
  Karl X Gustav gick aldrig över Bält. Så kallt har det aldrig varit.
  Amundsen färdades aldrig genom Nordvästpassagen. Så varmt har det aldrig varit.
  Klimatet var helt oföränderligt från det att Jorden blev till och fram till 1972. Typ.
  Fakta är farliga. Månen är en ost. Sluta tänka och gå ut och demonstrera i stället. Då blir du mycket mer lättstyrd.

 16. Filip

  Hej. Jag är intresserad av er debatt och det verkar vara många som är aktiva på den här sidan. Om någon kunde formulera, vad ni som endast avfärdar forskningen i ämnet stödjer, lite tydligare, vore det fantastiskt. Är det så att ni eftersom jorden tidigare skiftat klimat så att arter utrotats vill att vi ska eskalera klimatförändringen så att människan utplånas så fort som möjligt. Tacksam för svar : )

 17. L

  Filip, ja vet du hur man gör..?

 18. Anders Aspenberg

  Kommentar till Filip.
  Du uttrycker dig som om du verkligen engagerar dig, och inte raljerar. De sistnämnda gör mer skada än nytta. Jag kan inte se att någon avfärdar forskningen på denna sight men jag vill lyfta fram prioriteringar. Jag tycker det är viktigt att pengarna används konkret till en renare miljö och sundare klimat. Det kan du utläsa ur vad jag skrivit. 
  Självklart behöver vi också forska inom området, men minns talesättet: Med gräset gror dör kon.  Vidare måste vi vara på vår vakt mot dem opportunisterna, Dvs de som anpassar sina utasgor efter vad som ger mest pengar. Om någon säger något som inte bär den prägeln, då lyssnar jag extra noga.

 19. Filip: Det finns nog betydligt snabbare sätt att bli av med mänskligheten än genom att förändra klimatet. 🙂

 20. Anders Aspenberg

  Om Maggies kommentar till Filip:
  Stön! Vari bestod det roliga? Och poängen? Och meningen?

 21. Olaus Petri

  Anders A, kanske var den ett svar på Filips ”Är det så att ni eftersom jorden tidigare skiftat klimat så att arter utrotats vill att vi ska eskalera klimatförändringen så att människan utplånas så fort som möjligt. Tacksam för svar : )”
  Du borde först fråga filip alltså. 😉

 22. Filip

  Till L, jag vet inte om du kände till det, men forskning strävar generellt sätt till att finna lösningar, det var min poäng, vet inte vad din var…
  Anders: det är väldigt sant att vi måste försöka motverka de opportunister som alltid försöker sko sig på olika fenomen(detta gäller de som utnyttjar rädslan för att tjäna pengar, de som faktiskt förbättrar saker och ting får gärna ta en slant från mig).
  Något jag gärna skulle sponsra är uppköpandet av patent på miljövänlig teknologi som redan existerar för att sedan släppa dessa fria, dock så finns det problem. Oljeindustrin, bilundustrin och dess lobbyister har en ekonomisk makt som sträcker sig mycket långt och gör det möjligt för dem att köpta patent på t.ex. högeffektiva batterier som skulle kunna utnyttjas för bilar o.s.v. Någon som har en idé på hur man skulle kunna lösa detta?

 23. L

  Filip, med få undantag har industrin varit de som utvecklat och kommersialiserat nya uppfinningar. Att dom gör det i en takt som tillåter dom att tjäna pengar är förutsättningen för att forska vidare, köpa nya patent och skapa sysselsättning.

 24. Anders Aspenberg

  En god början kunde vara att få till en lista över viktiga patent som är uppköpta och nerlagda pga konkurrens med oljan. Jag gissar att detta, oljeintressenternas förmenta beteende, mest är en skröna, då jag aldrig hört talas om något realistiskt exempel.

 25. A.A.: Det är väl en lämplig sysselsättning för t.ex. Michael Moore? 🙂

 26. Filip

  Till L. Industrin utvecklar teknik för att tjäna pengar, inte för att ge människor det de vill ha. Produktionen blir inte effektivare om man inte tjänar på det. Eftersom man med för effektiv produktion kan förstöra det så viktiga förhållandet mellan utbud och efterfrågan så att priserna sjunker i botten lägger många företag bara obetydliga summor på att utveckla sin teknik.
  Ja Anders, om du är intresserad kan du ju undersöka handeln med Ovshinskys patent som GM sålde till Texaco, vad nu ett oljeföretag ska driva med detta suveräna bilbatteri är sedan frågan.

 27. L

  Filip, företag som inte effektiviserar eller utvecklar produkter människor vill ha, överlever inte länge. Har du något exempel på företag som säljer dyra produkter utan efterfrågan?

 28. Filip

  L. Du läste tydligen inte inlägget du svarade på, Texaco motverkar utvecklingen på andra områden för att behålla efterfrågan på sitt eget. GM är ett annat underligt exempel, som drog in V1 trots enorm efterfrågan, och återgick till fossila bränslen, av ekonomiska skäl. Företag med monopol såsom systembolaget har heller inga stora incitament för att utvecklas.

 29. L

  Filip, nu blandar du ihop saker. GM och Texaco har konkurrens och tar fram produkter dom tror efterfrågas. Dom försöksbilar som funnits har alla haft stora brister och bara använts i begränsad omfattning. När elbilar och batterier så småningom är färdigutvecklade och det finns en infrastruktur, kommer det att finnas efterfrågan. Systembolaget har monopol, men har för att få behålla det tvingats utveckla sitt sortiment. Idag troligen det största och bästa utbudet i världen. Det skulle inte förvåna mig om dom snart måste erbjuda utökat öppethållande, kanske med en typ av shop-in-shop.

 30. Gunnar Littmarck

  Det finns exempel på då stora tillverkare styrt konsumtionen.
  Jag har för mig att en sammanslutning av amerikanska biltillverkare, köpte de flesta spårlinjer i amerikanska städer och bröt upp rälsen.
  USA är kontrasternas land, de har världens starkaste antitrustlagar, samtidigt som de har världens starkaste truster.

 31. Filip

  Tack för en bra kommentar från Gunnar. L, lever vi i samma verklighet. http://findarticles.com/p/articles/mi_m0UDO/is_7_14/ai_69240050
  På den länken finns en artikel baserad på ett pressmeddellande från Texaco där de annonserar att de har för avsikt att köpa upp patentet till Ovshinskys batteri, vilket de sedan gjorde. Om du sedan övar lite på faktasökning vilket verkar vara vad du behöver så kommer du att se att samtliga exemplar av bilmodellen EV1, i vilken, batterier utvecklade av Ovshinsky användes, återkallades. Detta trots att de som köpt bilen ledde högljudda protester och ville behålla sina produkter och efterfrågan var stor(bl.a. erbjöds GM återförsäljningspris(1,9 miloner dollar) för de 78 bilar de istället valde att krossa). Detta var ekonomiskt riktigt p.g.a. GMs band till Chevron, som om du inte kände till det tjänar enorma mängder pengar i petroleumbranschen.
  Du motsäger dig själv när du använder konkurrens som ett argument för att visa att GM och Texaco ger kunder det de vill ha och sedan säger att Systembolaget gör det, trots att de har monopol. Och jag vet tyvärr inte hur jag ska besvara ett argument från varje håll i den här frågan…

 32. L

  Filip, Systembolaget har monopol i Sverige. Tack vare EU och att andra länder inte har monopol finns det en politisk press på Systembolaget att tillhandahålla allt som vi annars skulle köpa på annat håll. En indirekt konkurrenssituation.

 33. L

  Filip, om man läser i din länk om Texaco och Ovonic så tycks dom ha stora planer vid sidan av olja. Dom har även licensierat ut batteritillverkning till Kina så jag tror inte du behöver vara orolig.
  ”ECD Ovonics’ portfolio of alternative energy solutions includes Ovonic thin-film amorphous solar cells, modules, panels and systems for generating solar electric power; Ovonic NiMH batteries; Ovonic hydride storage materials capable of storing hydrogen in the solid state for use as a feedstock for fuel cells or internal combustion engines or as an enhancement or replacement for any type of hydrocarbon fuel; and Ovonic fuel cell technology.”