En svensk bör äta svenskt?

Lantbruk berättar att importerat kött är nästa stora ”klimatfara” (nytt ord igen?). Den svenska animalieproduktionens klimatpåverkan har minskat med 14 procent sedan 1990, men det räcker inte, eftersom vi faktiskt köper mer och mer importerat kött, och då främst nötkött. Under tiden 1990 och 2005 ökade konsumtionen av nötkött med 50 procent i Sverige. Man kan ju fråga sig varför. Är det för Sverige mer och mer närmat sig Europa? Kanske är det EU:s fel att vi äter mer av det onda, klimatpåverkande nötköttet?
Lantbruk konstaterar i slutet av artikeln att de stora minskningarna av matens klimatpåverkan måste vi konsumenter stå för – genom förändrade matvanor och minskad konsumtion av importerat nötkött. Alltså, köp dyrare svenskt kött eller avstå nötkött, får man förmoda.
Dock har Lantbruk rätt i en sak: vi slänger alldeles för mycket mat. Vi borde bli bättre på att ta tillvara det vi handlar och lagar. Oavsett klimathot eller inte.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. karlsson

  Visst passar klimatsmart tänket väl in på protektionism och handelshinder – fast med ”finare ord”
  Köp svenskt miljösmart
  Köp polskt miljösmart
  Köp spanskt miljösmart
  Det är bara att vänta på tullar och hårdare regler – att vårt och andras välstånd och tillväxt bygger på frihandel som utvecklar alla samhällen verkar vara på väg att glömmas.

 2. Så har då klimatfrågan blivit smygpatriotisk och isolationistisk. Jag väntar bara på SD att göra slag i saken och yttra sej i den här frågan. Den bästa maten är kommen utifrån, undantaget den med onödiga tillsatser och ersättningar för äkta vara. Köttet är ofta mycket bättre ute i Europa än här hemma. Det är i alla fall som jag tycker.

 3. Det är så otroligt idiotiskt detta med nötköttets påverkan på klimatet. Det är helt enkelt fel.
  Det är ej heller självklart ”klimatosmart” att köpa importerat kött (det kan ju ha andra negativa effekter som beskogning av betesmarker, nedlagda jordbruk etc.).
  En Argentinsk filé som suttit i ett fridfullt betande djur på marker som inte kan producera något annat, som slaktas effektivt och distribueras effektivt till konsumenten i Sverige behöver inte vara sämre än en svensk filé. Som vanligt kan man inte generalisera.
  En idisslare kan i alla fall inte tillföra klimatpåverkande gaser, vilket man påstår (IPCC säger att 8% av de antropogena utsläppen kommer från idisslare). Ingen vill diskutera det – ”det bara är så”, som med så mycket annat i den här debatten.

 4. Åke Rullgård

  Det handlar visst om att det finns för mycket nötboskap och att denna med sina avgaser skapar förment skadlig växthusgaseffekt. Jag har ställt följande fråga tidigare men gör det på nytt i hopp om att det finns någon som vet svaret: Finns det mer idisslare, dit dagens nötboskap hör, nu än i tidigare epoker i historisk tid?
  Om svaret är ”ja” finns det kanske anledning att minska köttfrosseriet. Om svaret är ”nej” bör man kunna avfärda påståendet att nötboskapen har någon menlig inverka på klimatet.

 5. Kjell_A Jönsson

  Kjell-A Jönsson
  Jag förmodar att Maggie menar LRF:s tidning ”Land Lantbruk”.
  LRF har traditionellt varit framgångsrika lobbyister och protektionister. Denna hävd emanerar från kristiderna under andra världskriget.
  Numera utnyttjar det centerpartinära LRF skickligt klimatalarmismen. Det tar sig uttryck i etanolfabriker (Lantmännrn energi) med statligt stöd, vindkraftverk på lantegendomer, också med statligt stöd, ekologika produkter, också med statligt stöd, etc.
  LRF kommer liksom det bondedominerade Frankrike att bana väg för protketionistiska klimatsmarta åtgärder för att skydda tack vare EU-bidrag välbeställda bönder.
  Lantbrukarna är de är de mest förmögna bidragstagarna i Sverige.
  Detta kommer att fortgå med stöd av bla COOP:s ekologiska kampanjer och de stora mediernas ledande skribenter.
  Jag kan inte föreställa mig någon svensk politiker som skulle ta risken att utmana dessa krafter.
  AGW kan användas i många sammanhang.
  Kjell-A Jönsson

 6. DJ

  Åke Rullgård:
  Enligt rapporten nedan så står boskap för ungefär 20 % av all djurbiomassa på land, och det ökar.
  Ur “Livestock’s long shadow – Environmental issues and options”:
  “Livestock now account for about 20 percent of the total terrestrial animal biomass, and the 30 percent of the earth’s land surface that they now pre-empt was once habitat for wildlife.”
  Livestock’s long shadow – Environmental issues and options
  http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.HTM
  Enligt wikipedia om rapporten:
  ”The report states that the livestock sector is one of the top two or three most significant contributors to the most serious environmental problems, at every scale from local to global. The findings of this report suggest that it should be a major policy focus when dealing with problems of land degradation, climate change and air pollution, water shortage and water pollution, and loss of biodiversity.”

 7. Lars G

  Reinfeldt har också haft en finger med i matlådan. Den 12 maj skrev han under en artikel i Göteborgs-Posten tillsammans med EU- parlamentskandidaten Susanna Haby med titeln: ”Vi måste ta klimatansvar för maten”. Och han är varken centerpartist eller lantbrukare/godsägare.

 8. Åke #4
  Ja, det handlar om att idisslare som en biprodukt släpper ifrån sig metan, precis som vi gör. För Sveriges del har antalet idisslare nästan halverats sedan slutet på 1800 talet och för världen som helhet har det ökat. Självklart kommer det att öka än mer om Kineser och andra länder i utveckling börjar konsumera mer kött.
  Metan anses som en kraftfull växthusgas, ca. 20 ggr, kraftigare än CO2. Å andra sidan bryts den ner till CO2 och vatten under en 15 års-period. Idisslaren i sig kan inte tillföra något utöver det hon stoppat i sig, vilket i fotosyntesen tagit upp CO2 (här ligger tankefelet anser jag).
  Min aldeles egen lilla teori är att människor fiser mindre av kött än grönt, vilket alltså skulle kompensera ökningen av metan som en följd av fler kritter i livsmedelssystemet.
  Jag har rotat mycket i detta men ingen vill svara eller diskutera. Läser man IPCCs rapport handlar det bl.a om avskogning för att få bete etc., vilket illustrerar ett annat problem – nämligen miljöproblem i produktionen av livsmedel till en växande befolkning. Det må vara ett problem i många dimensioner, men man kan inte skylla på en fredligt rapande ko. Någon som kan förklara bättre, mer?
   

 9. tty

  Sedan måste man komma ihåg att mycket stora områden bara går att använda som betesmark. Där kan man antingen producera kött eller ingenting alls. Det gäller t ex ungefär en tredjedel av USA. Det är klart att man skulle kunna avveckla boskapsrancherna där och låta bufflar och gaffelbockar ta över igen, men de fiser ju metan de också…

 10. Åke Rullgård

  Tack för all respons på min kommentar om mängden idisslare förr och nu. Bakgrunden till min fråga är att om tidigare idisslare, kor, bufflar etc, producerat lika mycket som den mängd idisslare som finns idag och det tidigare inte uppstått någon klimatförändring av idisslarnas metanproduktion så borde det rimligtvis inte kunna uppstå några klimatproblem nu heller på grund av idisslarnas metanproduktion.
  Wolters åsikt ”Idisslaren i sig kan inte tillföra något utöver det hon stoppat i sig, vilket i fotosyntesen tagit upp CO2 (här ligger tankefelet anser jag)” är intressant och om detta stämmer kan man avfärda resonemanget om klimatpåverkan från korna.

 11. totte wallin

  bor 2,5 mil utanför E-ping .. granne med en krav-gris-bonde med 400-500 grisar i prod ..som säljs till……. England..

 12. Det var ena grisar att ha höga krav, duger det inte att bli ätna av nordbor?

 13. GunnarE

  Käka närproducerat. Står på köttpaketet. Det står dock inte att djuret slaktats i närmsta storslakteri, kroppen fraktas till Polen för styckning och går  sedan till Västerås för paketering och sedan i distribution till t.ex Hälsingborg och sedan till Göteborg för att till slut köras till butik nära ursprungsorten.

 14. Antingen grömassan/ kolhydraterna bryts ner i en djurmage, människomage eller i en kompost med begränsad syretillgång så bildas metangas. Därför är det märkligt att miljönissarna bara trakasserar korna och inte de som sprider propagandan för kompostering? Naturen är mycket klokare än kompostexperterna, den samlar inte ihop sitt biologiska ovanjordsavfall i högar eller behållare utan fördelar det jämt och tunt över marken. Härigenom utvecklas det mindre mängd skadliga gaser (t.ex. metan) och miljögifter (t.ex. mögel) jämfört med vad som är fallet vid kompostering i behållare eller högar. Det är sannolikt detta som är orsaken till att vår inandningsluft är användbar efter årmiljoner av växtlighet på jorden. Jag har testat många dieter och just nu är det fettdieten som gäller och med facit i hand så kan jag säga att det aldrig varit så tyst och gasfritt i den nedre region som nu. 🙂 Som mest gasavgång har jag vid kolhydrat- och fiberrik kost. 🙁

 15. Lars G

  Indien har ju 350 millioner heliga kor som också fiser och varför inte kalkylera de historiska utsläppen av CO2 från människan…det har i hela historien varit mycket större befolkning på det södra halvklotet. Det är bara att googla fram litet befolkningsstatistik och räkna framåt. Och glöm inte att varje människa på medeltidsstadiet också brände ved för matlagning och uppvärmning. Det kanske neutraliserar de historiska fossila industrialiseringsutsläppen i Norr. Då faller kompensationskraven som nu tycks vara huvudämnet i Nord-Syd diskussionerna.

 16. Labbibia

  Hur är det med hästar?
  Det måste ha funnits en enorm massa hästar förr i tiden. Det kunde gå åt 10 000-tals  hästar vid ett enda större fältslag.

 17. Björn

  När man pratar om att man ska äta svenskt kött i Sverige handlar det inte om att vi tror att vi svenskar sköter våra djur på ett mer miljövänligt sätt eller att våra idisslare är mer mijlö vänligare än andra länders idisslare. Det handlar om transporten………

 18. Red Hansen

  Framförallt har afrika haft ett enormt mycket större bestånd av blandade klövdjur m.m. Så sent som vid förra sekelskiftet berättas det om hjordar som fyllde savannen till horisonten i sina vandringar efter bete. Jag har inga siffror men det är antal miljoner djur som fanns på slätterna förut av allt från små gaseller till elefanter. Nu tyvärr ersatta av kor, får, getter och inhemska odlingar. Skulle vara betydligt effektivare produktion med inhemsk ”boskap” och västerländsk odling.

 19. Åke Rullgård

  RE #16:
  Hästar har vad jag vet inte den metabolism som idisslarna har och producerar inte metangas på samma sätt som idisslarna.
  Hur är allt detta med ko-metan, kompostering, sot från primitiv matlagning m.m. beaktat i klimatmodellerna? Sotpartiklar har ju på sistone tilldelats samma betydelse som koldioxiden i den förmenta uppvärmning av jorden och eftersom detta presenterades som en ny upptäckt är detta fenomen kanske inte alls med i modellerna.

 20. Labbibia

  Åke Rullgård # 19
  Nej du har säkert rätt. Men en häst stoppar i sig uppåt 15 kg hö eller gräs om dagen, och veganer är ju ändå veganer, oavsett om de går på två ben eller fyra? Mao, de bildar rätt rejält med gaser i magen?

 21. Åke Rullgård

  Re #20:
  Helt riktig kommentar som säkert skulle kunna användas av någon klimathysteriker för något skunt syfte, kanske att skuldbelägga hästaveln eller varför inte veganerna.

 22. Labbibia

  Maggie, du skriver:
  Dock har Lantbruk rätt i en sak: vi slänger alldeles för mycket mat. Vi borde bli bättre på att ta tillvara det vi handlar och lagar. Oavsett klimathot eller inte.”
  Visst är det så. Och detta gäller ju inte bara mat. Kläder, bilar, datorer, möbler, you name it. Vi kastar bort och skrotar saker och ting som är fullt fungerande, ofta bara för att de inte är ”moderna” längre. Eller för att vi ledsnat på utseendet på produkten ifråga.  
  Å andra sidan, om det inte gick till så, hur mycket högre global arbetslöshet skulle det bli?
  Hur man än vänder sig så har man ändan bak. 🙁

 23. Ni som undrar hur naturen tar hand om och jordiserar den enorma mängd spillning som det blir efter de stora betande hjordarna på t.ex. Afrikas savanner? Här kan ni läsa om hur dyngbaggarna snabbt och effektivt gräver ner spillningen så jorden blir gödslad och uppluckrad och spridandet av bakteriella sjukdomar minskas:
  http://www.skurupsborren.se/images/naturen-jordiserar-dyngbaggar.jpg

 24. Gunbo

  Åke Rullgård #19,
  Ang. bruna molnet, saxat från Wikipedia:
  ” The cloud is associated with winter monsoon (November/December to April) during which there is no rain to wash pollutants from the air.[6]
  [edit] Observations
  This pollution layer was observed during the Indian Ocean Experiment (INDOEX) intensive field observation in 1999 and described in the UNEP impact assessment study published 2002.”
  Så någon färsk nyhet är det inte. Det nya som Örjan Gustavssons och Henning Rhodes studie visat var att en stor del av molnets partiklar kommer från förbränning av biomassa (koskit och liknande). Att molnet även innehåller svavelpartiklar och andra aerosoler som hindrar solinstrålningen och därmed har en avkylande effekt ska vi inte heller glömma.

 25. Gunbo, grejen är ju att du mfl inte har någon aning om ”svavelpartiklar och andra aerosoler … har en avkylande effekt ” . Det finns sådana hypoteser, ja, men dessa är rena ad hoc anpassningar i efterhand till avkylningen sedan 40-talet, som ju inte alls passade in i den andra hypotesen, du vet den om att några ppm CO2 skulle förmå att driva klimatförändringar.

 26. Gunbo svavel kyler överst i atmosfären,  ljusa partiklar som reflekterar solljus mot rymden.
  Då dessa partiklar är på lägre nivå reflekteras solljuset ofta till omgivande partiklar i form av damm sot vattendroppar..
  Visst är det konstig att CO2-halten tycks sjunka i atmosfären…370ppm, med tanke på att vart år slår nya utsläppsrekord
  Bryr sig inte naturen om våra procentbidrag?
   
  Kanske som att ösa en läckande båt, så slår en våg över relingen…

 27. Gunnar L, var hittar du att CO2-halten sjunker?

 28. Labbibia

  Gunnar L # 26
  Märkligt? Är det så? Håller Co2-halten på att sjunka i atmosfären.
  Fred Goldberg har ju sagt att det kommer att hända.
  Så här:
  Mitt påstående och vad med Gösta Walin var att CO2-halten i atmosfären före 2015 kommer att sjunka pga av jordens avkylning och därmed ökar havens absorption av CO2.”

 29. Jag bara kollade satellitbilder.
  Men jag har iofs aldrig trott att mätningar vid en vulkan på Hawai skulle ge den globala halten…
  Det har nog aldrig varit 385ppm i den globala atmosfären….
  Kanske det stigit från 330- 370 de sista 50 åren….
   
   

 30. Gunbo

  Jonas,
  ”Det finns sådana hypoteser…”
  Vad är din hypotes?
  Så här säger Rodhe:
  ”I molnen finns även svavelpartiklar från förbränning av kol och olja, som kyler ner atmosfären.
  – De maskerar en del av uppvärmningen. På global skala kan det vara att vi bara ser hälften av uppvärmningen på grund av svavelpartiklarna.

 31. Gunbo, förstod du inte vad jag sa/skrev?
  Rodhe framför ju precis den hypotesen. Om något borde du väl ha lärt dig att det som sägs i klimatfrågan inte är sant, än mindre belagt och ännu mindre säkerställt …
  … bara för att något säger det.
  Sista stycket är ju den slutsats en del gärna vill dra. Alltså att det man vill skall vara sant inte syns, och att detta måste bero på att det döljs av något annat som heller inte syns.
  Och jag gissar att han menar sulfiter fast han säger svavelpartiklar.

 32. Och som så många sidolinje-alarmister försöker du kontra med ’har du någon bättre förklaring’ ofta följt av ’men varför har du inte publicerat den då’, när du frågar:
  ”Vad är din hypotes?”
  Men hade du läst vad jag skrivit hade du inte behövt fråga. Jag framför nämligen ingen hypotes. Utan jag påstår att hyptesen om att ’sulfiter och aerosoler har kylt sedan 40-talet, och därför döljer den verkliga uppvermningen’ just är en hypotes, om en efterhandshypotes. Dvs jag gör en utsaga, Gunbo. En korrekt utsaga …

 33. Åke m.fl.
  Hur man än vänder sig sitter arslet där det sitter.
  En ko har en mage som gör att det avgår metan.. En häst har väldigt dålig förbränning och då släpps gaserna ut senare. Människan och grisen är väl något mellanting kan tänkas. Hönsen likaså.
  All den stund man inte tar totalt intag och total avföring i beaktande får man ingen rätsida på detta. Människans fisande räknar man inte med, ej heller vilda djur.
  Tänk er detta:
  I Sverige har vi ca. en milj idisslare som rapar och fiser utav h-vete – men inte mer än att det motsvaras av 9 milj. människors fisande. Om man fiser dubbelt så mycket av grönt som av kött har det ingen effekt om så alla slutade äta kött.
  I stort gör det alltså ingen skillnad vilken mage grönmassan passerar, gaserna går tillbaka till naturen vare sig vi vill eller inte.
  Genom att inte veta/vilja veta kretsloppet och bortse från t.ex människor och vilda djur kan man ju visa en klimatpåverkan. Fyller man på med en avgränsning i tid, som man gör med idisslarna där man inte klargör det faktum att metan bryts ner, vilket inte CO2 gör, blir den teoretiska klimatpåverkan ännu större. Men likförbannat fel!
  Jordbrukets klimatpåverkan, om det nu finns något, står att finna i åtgången av fossilt material i bränsle, oljor, gödning etc. Inget annat.

 34. Gunbo

  Jonas #31,
  ”Om något borde du väl ha lärt dig att det som sägs i klimatfrågan inte är sant, än mindre belagt och ännu mindre säkerställt …
  … bara för att något säger det.”
  Allt både du och jag läser eller hör är väl sagt eller skrivet av någon? Att man inte bör ta allt som sanning är jag ytterst medveten om. Vad jag undrar är varför du tror att hypotesen om aerosolernas avkylande inverkan är fel. Är det bara för att AGW-trogna använder den som bevis för avkylningen mellan 40-talet och 70-talet eller är det något annat? Vilka utsagor tror du på för att bilda dig DIN uppfattning om vad som är sant eller falskt?
  Här är en intressant artikel i ämnet. Den är rätt neutral då den pekar på osäkerheterna när det gäller storleksordningen av effekten på temperaturen.
  http://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090619125905.htm

 35. Gunbo, grejen är ju att du iofs kanske läser vad folk säger/skriver, men att du ofta inte verkar förstå innebörden av vad som faktiskt hävdas.
  Jag sa att det var en ’hypotes’, jag har ingenstans sagt att den måste vara fel. Däremot kan jag konstatera dels att hypotesen verkar vara skakig (iom att man har hittat exempel på motsatt effekt) och att den blev till på ett lite bakvänt sätt, nämligen för att rädda en anna (också skakig) hypotes, den om att CO2-halten skulle förmå att driva riktiga klimatförändrningar.
  Vidare sa jag att rörande klimatdebatten är inte allt som sägs bara för det vare sig rätt, troligt, säkerställt eller sant. Ifall du hade missat det så pågår en intensiv vetenskaplig (och även offentlig) debatt där folk hävdar väldigt olika saker.
  (Det gör det inte om vara sig att jorden är rund, evolutionen, förintelsen, tobaks farlighet och annat som brukar dyka upp)
  Rent almänt tror jag på förklaringar som inte innehåller uppenbara självmotsägelser eller logikfel, och som dessutom handlar om observerbara saker. Och jag håller isär kända kunskaper från hypoteser. Något som nästan hela AGW-skaran verkar vara oförmögen att göra. Många där utgår på fullt allvar från (den totalt felaktiga) föreställningen: Publicerat = Sant !

 36. Gunbo

  Jonas,
  Tack för ditt sakliga och upplysande svar!
  Att en hypotes är publicerad inte betyder att den är sann är jag också helt på det klara med. Som jag flera gånger tidigare nämnt är jag ute efter sanningen och sväljer inte allt som skrivs eller sägs, vare sig det kommer från AGW-sidan eller skeptikerdito.
  Men i sanningssökandet ingår ju att lyssna på ALLA hypoteser och teorier utan förutfattade meningar. Sen är det ju svårt för mig som inte är bevandrad i klimatvetenskapen att kunna förstå en mängd teknikaliteter. Har försökt läsa Miskolskis (stavning?) teori men den är obegriplig för en lekman som mig. Tyvärr.

 37. Patrik

  Gunbo>> ”Men i sanningssökandet ingår ju att lyssna på ALLA hypoteser…”
  Sant. Med den inställningen hittar du nog fler meningsfränder här än på på UI t.ex.
  Alla är vi lekmän på de flesta områden – även om man är Nobelpristagare så gäller detta.

 38. Det är märkligt hur miljöetablissemanget har hängt upp sig på gaserna som bildas i magen på kor, det är ju bara en droppe i havet mot vad som blir fallet om kompostpropagandan får alla i världen att kompostera sitt biologiska avfall, här kan vi snacka om gasavgång. 1 kg organiskt avfall ger ca. 1 kubikmeter koncentrerad gas som i sin tur räcker till att göra stora luftvolymer ohälsosamma. I en doktorsavhandling från SLU kan man bl.a. läsa: ” kompostering av organiskt hushållsavfall leder till betydande emissioner av framför allt ammoniak men även under vissa förhållanden lustgas och metan.” Och i en annan undersökning av kompostbehållare: ”Höga halter lustgas bildades i alla behållare, vilket överraskade forskarna.” Lika överraskad blev jag i morse när programledaren i Gomorron Sverige (SVT) ställde frågan till de fyra borgeliga partiledarna om de hade komposter. Alla hade utom Reinfeldt. Av de fyra var det tydligen bara Reinfeldt som varit vaken när kemilektionen i skolan handlade förbränning/ oxidation av organiskt material. I elementära läroböcker i kemi anges nämligen samma kemiska formel för kompostering som för förbränning. Märkligt att de andra partiledarna inte uppmärksammat detta utan låter allas vårt lufthav bli till en sopstation s.k. molekylsopor! Tyvärr framgick det inte i programmet var Reinfeldt gör av sitt biologiska avfall. Jag får väl ge honom en körare, även om det är bortkastad tid. Fast vem vet, Reinfeldt blir kanske en av de första bland de styrande som hajar mitt mantra: Sluta kompostera börja jordisera så får du rekordväxtlighet! Den förste var Anna Lindh när hon var miljöminister.

 39. AOH

  Ytterligare en  link om klimat,  möjligen även i samband med mat
  http://www.webfinanser.com/nyheter/?q=klimat