En riktig växthusgas

Jag har på senare tid kommit att tänka på hur de homosexuella i Förenta Staterna lyckades få ett erkännande. Det började med att de själva började använda de ord som andra använde om dem och därmed så sakta kunde få bort den negativa klangen.
Jag undrar om det inte är dags att göra detsamma med koldioxiden. Det finns de som har försökt att kalla koldioxiden för ”livets gas” men det tycks reta aktivister ännu mer.
Däremot kan vi ju påpeka att benämningen växthusgas verkligen är relevant – många trädgårdsodlare vill ha en hög halt av koldoxid i sina växthus – gärna 10 gånger mer än vad som finns i atmosfären.
I en intressant uppsats av L. H. Ziska, J. A. Bunce och E. W. Goins presenteras resultatet av ett enkelt experiment. Deras idé var att om framtidens klimat kommer att kännetecknas av att det blir varmare och att koldioxidhalten kommer att öka, så går det redan idag att skåda in i framtiden. Det är ju nämligen så att det som kallas UHI-effekten (urban heat islands – värmeöar i städer) innebär att det finns platser som redan drabbats av både ett varmare klimat och en högre koldioxidhalt. De genomförde alltså följande enkla experiment i och runt staden Baltimore (i Maryland ganska nära Washington D.C.). På 3 ställen, ett lantligt 50 km från stadens centrum, ett i en förort 10 km ifrån centrum, och ett mitt i staden, ungefär 500 meter från själva centrum, så grävde de ut 4 stycken 2×2 meter stora rutor ner till ett djup av en dryg meter. Sedan fyllde de groparna med samma sorts jord varefter de planterade växter som hörde naturligt hemma i området. Den enda observerade skillnaden i miljön runt planteringarna var att de maximala dagstemperaturerna var 1,6 grader varmare och de minimala natt-temperaturerna 3,3 grader varmare i centrum jämfört med den lantligaste miljön. Dessutom var kioldioxidhalten dagtid 21 % högre i centrum.
Självklart växte det bäst i centrum! Jämfört med den lantligaste miljön så var mängden biomassa 60 % högre i förorten och 115 % högre i centrum.
En sammanfattning av deras arbeten finns här med titeln
Biological Microcosms of the Future
Volume 15, Number 20: 16 May 2012
Låt oss därför önska oss en varm framtid med gott om den viktiga växthusgasen – koldioxid.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Björn

  Ja, man kan undra om politikerna har missförstått koldioxidens betydelse för liv och växtlighet. Det kanske är dags att testa politikernas kunskaper och inte minst i biologi. De kanske förväxlar kolmonoxid med koldioxid?
  Lite OT men ändå inom ämnet. Enligt dagens Di påstås att Finanspolitiska rådet (FPR) ignorerar klimatfrågan. Åtta s.k experter från naturvårdsverket har skrivit en debattartikel och beklagar sig över att ordet ”klimat” inte nämns i FPR: s senaste årliga rapport. Behövs Naturvårdsverket överhuvudtaget? Kanske dags att läggas ned.

 2. bom

  Björn! Du har fullständigt rätt. Naturligtvis bör Naturvårdsverket läggas ned. De har inte behövts åtminstone de senaste trettio åren. ”Klimatet” för verksnedläggning har ju äntligen förbättrats avsevärt. Ett glädjebesked kom ju här om dagen att en utredning jobbar för att banta statens värsta idiotier. Socialstyrelsen skulle visst vara mogen för upphuggning. Folkhälsoinstituter borde ju ävenså upp på denna lista! Hemslöjden-Hushållningssällskapen-Stängselnämnden borde väl också bort och Länsstyrelserna när vi nu ändå håller på!

 3. bom

  Och SMHI för bövelen. Klass trevarning för Sangis. Dom är kvalificerade utan tvivel och SR/STV! Hoppla Pålle! 😎 !

 4. Lars Jonsson

  Jag är inte säker på att en nedläggning av Naturvårdsverket gynnar naturen och miljön. Det finns många som arbetar för naturen på ”verket” men ledningen är alltid politiskt tillsatta och känner sig säkerligen manade att föälja med strömmen. Men de kunde kanske skapa ett nytt verk ”Klimatalarmistverket”. Naturvård behövs och ett verk som tillvaratar dessa intressen bör finnas, men de bör förvisso syssla med just detta detta ”Naturvård”

 5. Tage Andersson

  SMHI gör massor nyttigt arbete. 

 6. Håkan Sjögren

  Björn # 1 : Jag tror att Du har helt rätt. Det råder brist på naturvetenskapliga kunskaper i samhället och politikerna är ett exempel på detta. Bristande kunskaper i kemi leder troligen till att många inte förstår skillnaden mellan giftgasen koloxid CO och den nyttiga gasen koldioxid CO2. Mvh, Håkan.

 7. Tack för den Sten!
  Det är ju ett självklart och briljant experiment!!  Och växthusgas är ju faktiskt en relevant benämning!

 8. Utmärkt rutet!
  Rädslan är ett större hot än de hot som fött rädslan.

 9. Holmfrid

  Det är inte lätt för politiker att hålla en ”rätt attityd” i klimatfrågan, när inte ens vetenskapsmännen är ense i frågan.  Kungen håller klimatkonferens på slottet med gräddan av etablissemanget och eliten av internationella forskare. Där är uppslutningen för IPCC monumental. Lindzen m fl betecknades som outsider i sammanhanget.  På den nivån är TCS en ropandes röst i öknen.
    Att tro att politiker är så dumma att dom inte skiljer på CO och CO2 är nog kontraproduktivt.   

 10. Gaupa

  Många odlar ju och skapar trädgårdar på höghusen i storstäderna, så det här
  är ett bra sätt att popularisera CO2.
  Jag nämnde i ett tidigare inlägg att koldioxid är på väg att slå ut botox inom
  skönhetsvärlden, genom sin ofarlighet och det är också ett sätt som får stor genomslagskraft, oavsett vad man tycker om ”ansiktslyftningar” o dyl.
   http://pernillawahlgren.se/pernillas-blogg/carboxy-thearapy.html

 11. Ann L-H

  Genialiskt! 
  Tekniska muséet i Stockholm visade för några decennier sedan en tänkvärd utställning som hette, tror jag, Makten över ordet. Den följde hur denna makt förflyttas genom tiderna. Från början var det de religiösa ledarna som styrde över sina skrivare. I och med boktryckarkonstens genomslag gled denna makt alltmer över till de jordiska härskarna, men när tekniken att utnyttja trämassa i stor skala fått genomslag blev papperet så billigt att Ordet kunde spridas av allt fler till allt fler. Nu när orden ständigt forsar  över oss från alla tänkbara kanaler gäller det att ta och inneha makten över vilka associationer orden ger. Växthusgasen, ja naturligtvis!    
     
    

 12. bom

  #5 Din åsikt är säkert riktig (om vissa delar av SMHI). Dom här tomtarna som börjat devalvera varningarna bör dock ställas mot väggen.
  Nu är vi bortåt 9,5 miljoner men den privata sektorn har haft samma omfång sedan 1950. Vi har mellan 500 till 600 statliga verk (ingen lär veta exakt!). Man skapar nya hela tiden och behåller dom in i evigheten. Tillkomsten av ett ”verk” beror på att politikerna känner att dom måste ”desarmera” något problem som biter dom i baken just den dagen eller att en kompis behöver bli GD. Jag har en känsla av att tillväxten inom området avtagit på senare tid. Det kanske vi får tacka ”politikerpensionen” för. Och det är ju billigare att vederbörande drar ca 40000 kr per månad än att han är GD för ca 100 personer som bara skickar PM till varandra hela dagarna (när dom inte har fikarast eller fredagseftermiddag). 🙂

 13. Martin

  Ni som vandrar i fjällen har säkert märkt, att det blivit grönt där på ett annat sätt än för några decennier sedan. Trädgränsen förflyttas också uppåt.
  Men det är långt kvar till läget för  6000-7000 år sedan, då hela den skandinaviska fjällkedjan var täckt av stora tallskogar med inslag av björk.
  Leif Kullman har här flera fina foton som illustrerar den glädjande utvecklingen. Han anser, att det pågår en naturlig återgång till det tillstånd som rådde strax före den Lilla Istiden, men att den nuvarande mellanistiden är betydligt närmare sitt slut än sin början.
  http://www.kullmantreeline.com/empty_16.html

 14. Kommer osökt att tänka på när det stod en snubbe på ett av klimatmötena och samlade protestlistor mot utsläppen av diväteoxid.
  😀
  Han stod bredvid vattenautomaten för säkerhets skull!
  Efterleden ”oxid” ger ju ett giftigt intryck. Har funderat på att börja använda ”kolånga” istället.
  De två stora växthusgaserna blir då mer likviktade, vattenånga och kolånga.

 15. Gunbo

  Holmfrid #9,
  ”Det är inte lätt för politiker att hålla en ”rätt attityd” i klimatfrågan, när inte ens vetenskapsmännen är ense i frågan.”
  Väl sagt!

 16. Gunbo

  Sten Kaijser,
  ”- många trädgårdsodlare vill ha en hög halt av koldoxid i sina växthus – gärna 10 gånger mer än vad som finns i atmosfären.”
  Det skulle innebära 4 000 ppm och sådana mängder är det aldrig fråga om – högst 1 000 ppm är normalt.
  ”När man odlar i växthus tillsätter man koldioxid och kommer i regel upp i nivåer kring 600 ppm, säger Hartmut Schlüsser.”
   http://hd.se/hoganas/2009/05/22/koldioxid-verkar-som-goedsling-paa/

 17. Christopher E

  Tage Andersson #5
  Jag håller med dig till fullo! Jag vill absolut ha SMHI.
  Vad vi ser är det ganska olyckliga och förutsägbara att eftersom ”klimathotet” spelats över och drivits politiskt till absurda nivåer, så drabbas när missnöjet sprider sig även helt oskyldiga som gör ett bra och viktigt jobb.
  Det är detsamma med Naturvårdsverket som Lars skriver ovan. ”Växthuseffekten påverkar dig”-kampanjen fick mig att få svårt att ta något på allvar därifrån en tid, men där finns naturligtvis en massa människor som arbetar med angelägna och viktiga saker på ett utmärkt vis.
  Alarmistindustrin får ta på sig mycket av skulden till att det tappats förtroende även där det inte är befogat. Likaså kommer det ta tid att läka tilltron till vetenskapen igen. 

 18. Pingback

  […] https://www.klimatupplysningen.se/2012/05/21/en-riktig-vaxthusgas/ I en intressant uppsats av L. H. Ziska, J. A. Bunce och E. W. Goins presenteras resultatet av ett enkelt experiment. Deras idé var att om framtidens klimat kommer att kännetecknas av att det blir varmare och att koldioxidhalten kommer att öka, så går det redan idag att skåda in i framtiden. Det är ju nämligen så att det som kallas UHI-effekten (urban heat islands – värmeöar i städer) innebär att det finns platser som redan drabbats av både ett varmare klimat och en högre koldioxidhalt. […]

 19. L

  Lena K #14, du kanske tänker på Penn & Tellers träffsäkra ”Environmental Hysteria”..? Här är den i tre delar för den som inte sett det;
  http://youtu.be/2DX3lZ8peBU
   
  http://youtu.be/_ELJt0vUBi4
   
  http://youtu.be/jz8F6v5NB8I

 20. Christopher E

  Gunbo #16
  Det tycka stämma rätt bra. Någonstans vid 1300 ppm börjar mättnadseffekten bli för stor för att vara till nytta kostnadseffektivt i växthus. Jag hittar uppgifter på att tomater odlas med upp till 1200 ppm.
  Detta gäller för växthus med redan ideal temperatur, näring och fuktighet. När det gäller jorden som helhet betyder det förstås inte att fördelarna slutar vid 1300 ppm. Högre temperatur och med den höjd fuktighet/nederbörd ökar andelen högproduktiv mark på jordklotet och därmed stor mängd biomassa, såsom varit fallet tidigare i den geologiska historien.
  Denna video är måste för denna tråd, känner jag!
  http://www.youtube.com/watch?v=P2qVNK6zFgE&feature=youtube_gdata_player

 21. Gunbo #16 och Christopher E #19
  det kan hända att jag minns fel i fråga om hur hög koldioxidhalt odlarna vill ha i sina växthus. Den information jag utgick ifrån var muntlig ifrån min bror som kände till situationen i Nederländerna, där man tydligen värmer med gasbrännare under natten för att ha hög koldioxidhalt på dagen. Jag trodde mig minnas att det handlade om en koldioxidhalt om ungefär en halv procent, vilket ju skulle vara 10 gånger högre. (Det lär också vara den gräns som tillåts i ubåtar 🙂
   

 22. Hur stor är verkningsgraden?
  Om man eldar ett kg kol i form av naturgas i ett växthus,
  – hur mycket ökad biomassa blir det då? 
  – hur mycket av den biomassan är användbar som mat och drivmedel (etanol)? 

 23. Johan M

  Lena Krantz #14
  Den kom jag också att tänka på. Det var ju inte svårt för honom att samla namnunderskrifter när han beskrev hur diväteoxid användes inom så väl kemisk industri som i kärnkraftsverk. Det mest skrämmande var visst att de hade mätt upp mycket höga halter inom jordbruket – upp till en miljon ppm!!! :-0

 24. Gaupa

  Den här artikeln är också värd att läsa i sammanhanget, om man ska se allt i ett större perspektiv.
   http://www.dn.se/livsstil/reportage/bonder-i-storstadens-djungel

 25. Tage Andersson

  Håller med Gaupa. Antishopping är framtiden för oss överkonsumerande.

 26. Stickan no1

  Koldioxiden gynnar fotosyntens som skapar biomassan som är i huvudsak grön.
  Alltså är koldioxid luftburen gröngödsel. På ”svengelska” green dung.

 27. Lars W

  Man blir fet av CO2. Se denna
   http://www.nature.com/nutd/journal/v2/n3/full/nutd20122a.html#bib20
  Med rätt marknadsföring kan man få forskningsmedel till vad som hälst! 

 28. Pehr Björnbom

  Tack Sten,
   
  Detta är en mycket intressant studie. Jag hittade hela artikeln på nätet här.
   
  Jag har ofta undrat vilka koldioxidhalter man exponeras för dagligen utomhus i en storstad. I det här fallet var det fråga om 470 ppm i centrum att jämföra med 380 ppm vid artikelns publiceringstid.
   
  Sedan blir ju koldioxidhalterna ändå större inomhus naturligtvis.
   

 29. Börje S.

  #19
  Jag tror Monckton låg bakom samma sak vid klimatmötet i Cançun. En rätt så obesvärad och förtroendeingivande enkätman stod vid en vattenbehållare och fick klimathotsdelegater att skriva på. Precis som Lena skriver. 
  ”Va fanken, har man fått åka på Klimathotarresa till ett så häftigt ställe, massor av sandstränder, drinkar, galanta damer och knark, så skriver man ju på vad som helst”.
   

 30. Hur sjutton hamnade mitt inlägg på min blog ”Ingvar i Las Palmas” här under #18
  ???

 31. PT

  Det finns många härliga Youtubefilmer där man samlar protestlistor mot dihydrogen monooxide.
  Här är en http://www.youtube.com/watch?v=yi3erdgVVTw 

 32. Håkan Sjögren

  Lena Krantz # 14 : Jag hade aldrig tänkt på att kärnkraftsreaktorerna begagnar stora mängder diväteoxid. Det är naturligtvis detta, som gör kärkärnkraften så skrämmande. Även reningsverket i Västerås lär släppa ut stora mängder ren diväteoxid rakt ut i Mälaren. Förskräckande. Mvh, Håkan.

 33. Ingemar Nordin

  Ingvar E #30,

  ”Hur hamnade mitt inlägg ….”

  Därför att jag godkände ett inlägg som hamnat på ”inväntar granskning”. Teknikens under, Ingvar, teknikens under 🙂

 34. Ingemar Nordin

  Apropå växthus med förhöjd CO2. Har någon mätt skillnaden i temperatur vid en fördubbling av koldioxidhalten?

 35. Christopher E

  #34
  Det är så liten volym att det spelar en obetydlig roll. I växthuset överskuggas det helt av den väsentliga effekten att värmen hindras att avgå genom konvektion.

 36. Ingemar Nordin

  Christopher E #35,

  Jo, det är klart att konvektion (eller bristen på det) är huvudingrediensen i hur ett växthus fungerar. Men någon skillnad borde det väl göra om CO2-halten är 280 ppm eller det dubbla?

 37. Pelle L

  Ingemar Nordin #36
  ”…någon skillnad borde det väl göra…”
   
  Jo visst. Och det borde ju göra skillnad om vi blandar i 10% etanol i bensinen.
   
  Skall vi lösa växthusdiskussionen med moraliska argument nu?

 38. Ingemar #33
  Kufiskt.  Det var inget jag hade som avsikt men nånstans slant jag väl med fingrarna

 39. Ingvar E # 38
  Förmodligen hänger det ihop med att du länkade till TCS i ditt blogginlägg? Jag råkade ut för samma sak för några dagar sedan när jag hade publicerat ett nytt inlägg på min blogg. Med länk till TCS i texten….

 40. Det är kanske dags att döpa om ”Miljöpartiet De Gröna” till ”Koldioxidpartiet”? 😉
  Det är faktiskt fullt logiskt. För utan koldioxid, ingen grönska!
  Kanske vore något för språkrören Selma och Lilla Fridolf att bita i?

 41. Börje S.

  #14
  Jag hitta`n!
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TzZ_Zcp4PwY 

 42. Labbibia #40
  Jo det stämmer. Inte precis vad jag avsett. En dold ”feature” eller ”bug”
  beroende på hur man vill se det  🙂

 43. Skogsmannen

  Granbarrens fotosynteshastighet ökar med ökad koldioxidhalt i luften ända upp till en koldioxidkoncentration på 1200 ppm (Figur 2, Roberntz 1998 (avhandling)).”
  Tydligen en bit kvar……. 
  http://www-gran.slu.se/Webbok/PDFdokument/Uth%C3%A5llig%20produktion.pdf
   
   

 44. Håkan Bergman

  Lars W #27
  Det behövs inte mycket till forskning för att konstatera det där, räcker gott med att titta på Al Gore.

 45. Gaupa

  Håller med # 17
  Tyvärr är vi alla ”bara människor” och förförs av ord och propaganda.
  Man skulle nog kunna få väldigt många människor att skriva på ett upprop mot spridningen av H2O. 🙁 

 46. PT

  Jag klippte gräs idag med en eldriven klippare. Elen kommer nog från ett  kärnkraftverk eller ett vattenkraftverk. Alltså inget koldioxidutsläpp. Min granne  använder sig av en bensindriven gräsklippare. Hans gräsmatta är mycket grönare än min. Beror det på att han ”gödslar” sin matta med koldioxid från sin bensindrivna klippare?

 47. Håkan Sjögren

  Ingemar Nordin # 34 : Någon har troligen försökt att mäta temperaturökning vid en ökning av halten CO2 i växthuset men inte funnit någon, varför resultatet av mätningen har tystats ner, då det inte varit i överensstämmelse med IPCC:s modeller. Kartan gäller ju framför naturen. Mvh, Håkan.

 48. Håkan Bergman

  PT #46
  Knappast CO2, men man skulle ju kunna tänka sig kväveoxider från bensinmotorn. Nu är väl gräsklipparmotorer inte särskilt högkomprimerade och genererar inte så värst mycket kväveoxider, men å andra sidan brukar väl handjagade motorklippare blåsa ut avgaserna ner i själva ”klippoteket” där det virvlar runt en massa nyklippt gräs, som brukar vara rätt fuktigt och kan fungera som en hyfsat effektiv scrubber och binda kvävet i gräsmattan. 

 49. Håkan Bergman

  PT igen.
  Hittade den här i en kommentar på SvD:
  ”Bäste Villaägare!
  Vi sänder dig detta brev, då vi vet att du är mycket intresserad av din
  gräsmatta. Det här är en Gödningsförening, som inte kostar ett enda öre att bli medlem i.
  Efter genomläsande av detta brev: Gå till adressen högst upp på listan och
  skit på deras gräsmatta. Du kommer inte att vara den enda, så du behöver inte känna dig generad.
  Gör sedan 5 kopior av det här brevet och skicka till 5 av dina vänner som
  uppskattar fina gräsmattor. Du kommer inte att erhålla några pengar. Men inom en vecka kommer det att finnas 9.216 personer som skiter på din gräsmatta. Din belöning kommer nästa sommar då du har den grönaste gräsmattan i grannskapet.
  PS Om du har förstoppning, ge brevet till din granne.
  PPS Bryt inte kedjan. En person sket i det och förlorade hela sin gräsmatta.”