En pedagogisk beskrivning av positiv återkoppling och "tipping points"

Infinito

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

  1. Peter
    Den var rolig.
    Under förutsättning att läraren verkligen hade understrukit att det skulle handla om ”tipping points” så var det ett mycket bra svar tycker jag.. 😉

  2. bert

    lite plumpigt  och inte PK att det handlar om en kvinnlig student..

  3. L

    Bert, och du förutsätter att läraren var en man..? 🙂

  4. bert

    Den som berättade den är en man

  5. Bertel

    bert #2 # 4
    Du har helt fel i ditt antagande ang det du beskrev med följande ord”lite plumpigt  och inte PK att det handlar om en kvinnlig student..” och Den som berättade den är en man”

    Ur genusteoretisk perspektiv(vilket har vetenskaplig status) är könet en social konstruktion vilket utesluter att han skrev till henne, för likväl kan hon skrivit till honom dvs skribenten har femininin(utöver sin maskulinitet rent fysikskt) uppfattning om sin personlighet(vilket delas av den kulturella kontexten som omger författaren) och hon i sin tur är mer maskulin person(utöver sin feminina yttre) och därav är dina reflektioner över artikeln byggda på gamla myter som rimmar illa med färsk genusforskning dvs det finns inga han eller hon utan enbart hen ur biologisk perspektiv.   

  6. Björn

    Ha ha ha! Den var rolig! Ja, hon trodde ju att oändlighetstecknet var en åtta. men samtidigt var hon ju logisk eftersom hon la ner femman.

  7. Adolf Goreing

    Nej, nej ALLA har missförstått. Det är ingen femma. Det är halva oändligheten. Ett välkänt postmodernistiskt begrepp. Det trodde jag ALLA visste?!!!!
    Hälsningar från ordförande i svenska missförståndsförbundet.
     

  8. Peter Stilbs

    Bertel #5 – tack – Du har räddat mig från att anmälas till diskrimineringsombudskvinnan – nej – hon har visst fått sparken, förresten

  9. Peter, det är som vanligt ännu värre än man första kan tro. Det saknas någon form av absolut-tecken i ekvationerna eftersom resultatet blir + eller – beroende på vilket håll man närmar sig gränsvärdet.

  10. István

    Varför vänder hon femman på magen, när hon kunde vända den lika gärna på ryggen?

  11. Med tanke på dagens matematikkunskaper utgår jag från att detta är ett exempel från verkligheten och ingen skröna eller skämt. Samt att det kommer från termin 5 på valfritt universitets matematikinst.

  12. Bertel

    Peter Stilbs.  🙂 .
     
    ”Räddas skall dom som räddas bör”. 
     
    Genusifierad tid lik visdomtandens molande smärta kommer att ge sig och en vacker dag, kan vi åter förenas som maskulina individer vid en lägereld utom räddning.   

  13. Inge

    Hoppas att alla frågetecken är utredda så inte 5-inisterna behöver reagera nu

  14. Ingemar

    Inge #13
    Är det inte ett fall för DO när mans fnissar åt  5-inisterna, men tar 8-inisternarna mer på allvar?

  15. Göran Lysén

    Adolf! Halva oändligheten var bra!

  16. Inge

    Ingemar
    Ja, elller för 5-minisern.  🙂

  17. Inge

    5 ministern skulle det ju vara

  18. bert

    Roligt med meningslösa debatter ibland. Den här sidan är inte alltid tråkig

  19. Gösta Walin

    istva # 10
    Du ser väl att femman ligger på rygg!?

  20. Bertel

    bert # 18
    Vore roligt att höra/läsa ditt förädlande inlägg i ”meningslös” debatt ang genusperspektiv, om han, hon och hen, där ditt sakkunskap förtydligar maskulinitetens ev förtryckande roll ur feministisk perspektiv med kulturrealistisk synsätt gentemot det postmoderna.
    Tacksam för svar, eftersom denna viktiga fråga är för närvaranden utanför de centrala frågorna inom politiken.