En för framtiden förödande energipolitik

lights out

Bild: Från filmen Lights Out

Det kan bli protester och folkstormar när människor blir berövade något som finns men som nu försvinner. Det kan gälla ett nedlagt sjukhus, en BB-mottagning, en livsmedelsbutik, en industri eller en skola som läggs ned. Men mer sällsynt är det att folk reagerar när saker som kunde bli av inte blir av. Det märks inte på samma sätt i vardagen men det kan vara precis lika förödande för en bygd eller en stad i det långa loppet.

På senare tid så har vi kunnat läsa bl.a.:

Det är alltså inte bara en akut elbrist som hotar att slå ut värme, ljus och varmvatten under några kalla januaridygn. Utan det handlar om saker som inte blir gjorda: nya industrier i Malmö, kommunala vindkraftsbolag som måste stöttas, etablerandet av nya företag i Mälardalen, satsningar på förbättrad tågtrafik, bostäder som inte blir byggda i Stockholm, Göteborg och Malmö. Osv.

Den förda energi- och klimatpolitiken minskar incitamenten att skapa nya verksamheter, tillväxt och framtidshopp. Vi som redan har ett jobb, en bostad och kommunikationer som ännu fungerar kanske inte tänker så mycket på detta. De flesta möter dessa nyheter med en axelryckning och är nöjda med att det som finns finns. Investeringar flyr landet, so what? Men den alltmer tydliga strypningen av framtida möjligheter får mycket allvarliga konsekvenser för Sveriges, och för våra barns och barnbarns, framtid. Möjligheterna till ett fortsatt gott liv minskar i snabb takt.

Är det så här vi vill ha det? Är lösa spekulationer om ett klimathot värt allt detta?

Ingemar Nordin

Uppdatering: Jag ser att åtminstone någon politiker reagerat på den hotande elbristen.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Är det ingen som har tittat på någon av dessa lösningar för alla de hushåll som har elvärme?
  På 70-talet så byggdes ju alla villor, radhus m.m. med elvärme som standard.
  Om alla hushåll som idag har el som värmekälla kan sänka sina huvudsäkringar ett snäpp ex. från 20 Amp till 16 Amp, hur mycket skulle vi då spara i Sverige?
  Med en effektvakt / belastningsvakt installerad så skulle det sparas oerhört mycket, eftersom elkraftbolagens produktion baseras efter vårt behov av el / huvudsäkring.
  Detta skulle vara en lösning för att på så sätt minska vår totala elförbrukning och staten måste då vara beredd att finansiera detta.
  Att inte el-bolagen är intresserade av detta är ju inte så svårt att förstå, eftersom de så gärna vill att man har så ”hög” huvudsäkring som möjligt.
  Ju högre värde på huvudsäkringen desto högre kostnad för kunden…!!

 2. Bim

  Helt rätt frågor, Ingemar.
  I dagens GP, Fria Ord kan man läsa.
  ”Greta Thunberg har inte forskat fram något och hon bestämmer inget över någon annan. Hon har bara lyckats väldigt väl med att ställa rätt frågor till världens politiker.”
  Men… Det där är ju inte riktigt sant, tänk om Greta Thunberg hade ställt rätt frågor till politikerna, då hade hon varit väl värd alla sina utmärkelser.
  Men då hade Greta aldrig fått några utmärkelser, då hade hon blivit en dissident och aldrig mer fått öppna munnen i dessa sammanhang.
  Så Greta! För din egen skull, kör ditt race rakt in i kaklet, Det kommer andra tider så småningom.

 3. Sven

  Detta har inte med ämnet att göra men jag vill gärna få en kommentar om nedanstående text jag läste på SVT.se.

  ”Tre år efter amerikanska miljöskyddsmyndigheten sammanfattat det vetenskapliga kunskapsläget – den 28 september 1995 – publicerades en debattartikel i Dagens Nyheter med titeln ”Passiv rökning ger inte cancer”. Där kunde man läsa att ”Visst finns det undersökningar som pekar på en viss, mycket liten, korrelation mellan passiv rökning och lungcancer. Men det finns också undersökningar som visar att det inte föreligger något sådant samband alls.” Skribenten bortsåg dessutom från den passiva rökningens andra negativa effekter. I stället hävdade han att informationen om riskerna med passiv rökning handlade om att rökning ansågs vara ”något ont” och att det pågick”en etnisk rensning av rökarna som kulturgrupp.” Artikeln var skriven av Ingemar Nordin, numera professor vid tema Hälsa och samhälle med inriktning mot vetenskapsteori, Linköpings universitet.”

  Jag läser med stort intresse och engagemang allt som skrivs här och instämmer i det mesta, men det är svårt att bemöta sådana skrivningar om man inte har bakgrunden.

 4. Lars-Eric Bjerke

  #1 Hans-Bertil Åkerström,
  ”Om alla hushåll som idag har el som värmekälla kan sänka sina huvudsäkringar ett snäpp ex. från 20 Amp till 16 Amp, hur mycket skulle vi då spara i Sverige?”

  Elförbrukningen skulle inte påverkas nämnvärt, däremot skulle det enskilda hushållet spara några hundra kronor om året, eftersom lägre säkring ger lägre fast nätavgift. Det kostar dock en liten slant att anlita elektriker för att byta säkringar. Eftersom elnätet är ett monopol kommer kanske elbolaget att höja tarifferna om intäkterna minskar.
  Det är också möjligt att många kommer att vilja ha högre säkringar så att de kan ladda sina elbilar snabbare.

 5. Sven M Nilsson

  Jag studerade Energimyndighetens roll och ansvar och därmed sammanhängande ”Redovisning av uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030”. Det är bara sol, vind, elbilar, förnybart osv. Kärnkraften nämns bara i en statistik i slutet. Grunderna för deras roll och agenda är de politiska beslut som tagits exv. Parisavtalet, 50% förnybart 2020 och 100% förnybart 2040 osv. Det finns ingen enda liten diskussion om dessa grunder utan de anses vara fasta och viktiga för Sverige.
  Jag hade kontakt med Energimyndigheten efter de slututprovningar av mitt avgasreningssystem, CATARSIS, som gjordes hos LTH:s motorlabb i Lund och visade på 100% rening av diesleavgaserna med ett system som har minst 2.5 ggr lägre kostnad än något annat system på marknaden. Men trots att de tillsammans med bilindustrin sedan länge lämnar 120 milj. i årligt bidrag till KTH, CTH och LTH för att forska i på dieselmotorer för att få renare avgaser och uppnå 53% verkningsgrad så var de helt ointresserade för CATARSIS. Det verkade som dieselmotorn var ett utgående koncept. Det förstår man om man studerar Regeringsbrevet. Som tur är, är EU-kommisionen fullt igång att kontrollprova CATARSIS för att få en egen grund för att införa väsentligt skärpta krav på dieselavgas emissionerna av CO, HC och NOx.

 6. Ivar Andersson

  ”Svar på begäran om yttrande angående Svenska kraftnäts roll i den nationella strategin för hållbar vindkraftsutbyggnad”
  https://www.svk.se/siteassets/om-oss/remissvar/yttrande-angaende-foreslagen-nationell-strategi-for-hallbar-vindkraftutbyggnad-och-svenska-kraftnats-roll.pdf
  ”Sammanfattning:
  Inledningsvis saknar Svenska kraftnät en beskrivning av vilka bakomliggande
  analyser som gjorts inför föreslagen insats, det vill säga vilka analyser som ligger
  till grund för bedömningen att det just är en mycket kraftig utbyggnad av vindkraft
  som är nödvändig för att nå målet om 100 % förnybar elproduktion till 2040.
  Svenska kraftnät ställer sig frågande till strategins innehåll nämligen att det ärjust
  frågorna hur och var vindkraften bör byggas ut som behöver svaras på. En
  frågeställning skulle ju kunna vara vilka grundförutsättningarna är för att
  möjliggöra omställningen, t.ex. att eventuell produktion kan anslutas och
  integreras i elkraftsystemet.”

 7. Björn

  I gårdagens inlägg kommentar [35] av ”DEn annan”, fanns en länk som passar in på dagens. Här saxat från länken:

  ”Om man säger att produktionskostnaden för en kWh från ett nytt vindkraftverk sannolikt är betydligt lägre än för ny kärnkraft, och från detta försöker påskina att ett ”100% förnybart” system är den mest kostnadseffektiva framtida fossilfria lösningen, då missar man systemdimensionen”.

  Det betydelsefulla i sammanhanget är ”systemdimensionen”. Det är ju trots allt en väsensskild skillnad mellan förnybart och kärnkraft. Här kommer systemdimensionen in där man lätt kan förstå skillnaden mellan förnybar intermittent el och den kontinuitet som kärnkraften står för. Att enbart således se till priset per kWh, är förödande för moderna samhällen som kräver stabilitet i energitillförseln året runt och oberoende av väder och vind. Kontinuitet måste kosta! Vad kostar inte elavbrott och hämmad utvecklingspotential när det saknas effekt?

  https://kvartal.se/artiklar/100-procent-fornybart-ar-osmart/

 8. Sven

  Jag ställer frågan igen för det råder väl öppenhet här på klimatupplysningen? Eller censureras kommetarer?
  Jag vet att det inte har med ämnet att göra men för mig vore det värdefullt att få en kommentar om nedanstående som jag läste på SVT.se

  ”Tre år efter amerikanska miljöskyddsmyndigheten sammanfattat det vetenskapliga kunskapsläget – den 28 september 1995 – publicerades en debattartikel i Dagens Nyheter med titeln ”Passiv rökning ger inte cancer”. Där kunde man läsa att ”Visst finns det undersökningar som pekar på en viss, mycket liten, korrelation mellan passiv rökning och lungcancer. Men det finns också undersökningar som visar att det inte föreligger något sådant samband alls.” Skribenten bortsåg dessutom från den passiva rökningens andra negativa effekter. I stället hävdade han att informationen om riskerna med passiv rökning handlade om att rökning ansågs vara ”något ont” och att det pågick”en etnisk rensning av rökarna som kulturgrupp.” Artikeln var skriven av Ingemar Nordin, numera professor vid tema Hälsa och samhälle med inriktning mot vetenskapsteori, Linköpings universitet.”

  Sympatiserar som sagt med det mesta som skrivs här men utan bakgrund till texten ovan är det svårt att bemöta detta.

 9. Sven

  Ber om ursäkt. Jag kunde inte hitta mitt första inlägg. Dålig uppdatering på min dator

 10. Ingemar Nordin

  Sven #3,

  OT: jag har deltagit i flera olika debatter under årens lopp, på den tiden då det ännu rådde akademisk frihet på universiteten: Om passiv rökning, om alkoholens påstådda faror, om djurs rättigheter (1 bok), om individens rättigheter (2 böcker), om immateriella rättigheter (rätten till vår genetiska kod), om tolkningar av kvantmekaniken (1 avhandling) och om vetenskap och teknologi (2 böcker). Så jag tänker inte diskutera allt sådant på denna blogg som är dedikerad till klimat- och energifrågan.

  Beträffande just din fråga så kan jag berätta att jag var bihandledare till en av våra doktorander som skrev sin avhandling om detta (epidemiologi med vetenskapsteoretiska spörsmål). Så jag var väl påläst när jag skrev min debattartikel i DN.

 11. Ingemar Nordin

  Ivar A #6,

  Tack för länken. Man anar en viss irritation från Svenska Kraftnäts sida. 🙂

 12. Olav Gjelten

  Inga(?) av dagens politiker uppfattar att de är tillsatta för att tjäna FOLKET- utan PARTIET de tillhör. Det är lojaliteten med partiet som de uppfattar som det enda viktiga.
  Jag tycker inte alls det är konstigt att det blir som det blir när det ligger till på det viset.

 13. Sören G

  Larm om gasläcka:
  ”Lars Bröms som är centrumchef för Asecs säger till SVT att det troligen handlar om en läskmaskin på en restaurang som har läckt koldioxid.”
  ”– Det är skönt att det verkar handla om koldioxid som inte är en giftig gas, säger Lars Bröms”

  Kanske kunskapen om koldioxid ökar. Den är inte giftig. I höga koncentrationer tränger den undan syret.

 14. Kjell Lindmark

  Den pålagda skatten för kraftvärme-el kommer som tidigare påpekats att ge elbrist i bl.a. Stockholmsområdet. Politikerna har sagt, om jag minns rätt Ygeman sagt att skatten ligger fast, man har inte för avsikt att ta bort den för att om möjligt minska risken för bortkoppling av abonnenter eller i värsta fall en blackout.

  De folkvalda spelar högt med våra liv, elavbrott kan äventyra sjukvården(deras reservaggregat startar alltsomoftast inte i skarpt läge), trafiksäkerheten med mera. Man gör allt för att ge förtur till vindkraften ett kraftslag som är värdelöst när det inte blåser. Vilket ofta händer vintertid med ett högtryck parkerat över Nordeuropa då även temperaturerna ofta faller kraftigt. Sträng kyla i kombination med stiltje, stängda reaktorer och kraftvärme så är receptet på katastrof komplett.

  Vi måste tydligen genomlida ett par vintrar med återkommande strömbortfall innan en ändring kommer till stånd. Inte ens de folkvalda i Grönköping hade iscensatt en dylik galenskap.

 15. Olav Gjelten

  Fundera lite på detta:
  Med samma politik som favoriserar sol och vind och försvårar för exempelvis kärnkraft skulle det vara fullt möjligt att få taxi till att bli det billigaste färdsättet.

  Med detta exempel vill jag bara belysa hur fullständigt vansinnig vår energipolitik är.

 16. Olav Gjelten

  Vi bryter i inte längre bränsle för våra kärnkraftsreaktorer i Sverige. Vi måste alltså importera.
  Ingen debatt finns om att uranimporten från främmande länder kan stoppas i ett visst läge.
  Varför då denna debatt om gas som vi kan köpa direkt från Norge? Går det inte att lita på norrmännen??

  Varför vill vi inte ha gas- och oljekraftverk i Sverige?

 17. Ivar Andersson

  Tänk er elbussar som bara får laddas när vindkraftverken levererar tillräckligt med effekt för att ladda bussarna. Många elbussar skulle bli stående och bara köra när det blåser tillräckligt. Elbussarna kan bara köra när vindkraften levererar och många turer blir inställda. Med dagens elmix kan elbussarna köra enligt tidtabell eftersom elproduktionen anpassas till efterfrågan.

 18. Olav Gjelten

  Jag vet en som la solceller på taket i sommarstugan i norska fjällen.
  Tack vare ljuset från snön hade han nätt och jämt el för ett par lampor i huset och till teveapparaten under påsken då han brukade vara där. Det var vad han besviket berättade.
  Okej, det här var för 20 år sedan. Så kallad solel kanske skulle fungera LITE bättre idag.

 19. Arne

  Det gläder mig att läsa om att en utbyggnad av tunnelbanan i sthlm kan hejdas av… Brist på elkapacitet. Det kanske går upp för de med kollektivtrafik bortskämda tokholmarna att även de blir drabbade, och inte några bonnlurkar på landet. Samt att inga smarta elnät kan lösa det heller. Något som dessutom mest har visat sig vara snack.

 20. Lars Cornell

  #16 Olav Gjelten
  ”Varför vill vi inte ha gas- och oljekraftverk i Sverige?”
  Jag kan bara svara för egen del. Olja är en mycket viktig resurs för mänskligheten. Därför skall vi spara på den så att den räcker så länge som möjligt. Vi skall endast använda den till sådant där andra alternativ är svåra och dyra. El kan bäst erhållas på andra sätt än med den värdefulla oljans hjälp.

  Araberna, de är inte dumma, bygger nu kärnkraft eftersom de får bättre betalt för oljan genom att exportera den än att elda upp den för inhemska behov att generera el.

  Det ovan sagda kallas KLIMATEKONOMI och är ett ämne där väldigt många kan väldigt litet.

 21. Col

  Men #19 Arne. Tänk litet längre än dit näsan når. Kanske kan man ordna det så att tunnelbanan bar körs när solen lyser och vinden blåser. Men prognoser från SMHI kan man då planera sitt tunnelbaneresande till ett klimatsmart resande. Lätt som en plätt, eller hur?

 22. Håkan Bergman

  #21
  Sketalätt, man sätter solpaneler på tunnelbanevagnarnas tak.

 23. Rolf Mellberg

  Jag tycker alltför många kommentarer här andas för mycket hopplöshet. Självklart kommer en utpräglad elbrist (om den slår ut i full blom) leda till ett kraftfullt uppvaknande. Särskilt när vi ser hur många länder (främst i Asien) snabbt kommer ikapp (och ibland förbi?) oss. Länder som ofta struntar i CO2-frågan.

  Kanske är de som Scott Adams påstår i denna film:
  https://www.youtube.com/watch?v=U9uLHbx0vX0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3KgkEbdHns9bnEy1paT7mhFJ3mz4_JzN2HfXAdtRZkpuGxQv4p70zPV-U
  (Kolla från 21:20)

  … att ett nytt genombrott för nästa generations kärnkraft är inte bara möjlig eller trolig utan…. oundviklig-”unstopable” ?
  Vi står menar han inför ett enormt paradigmskifte med en förändring vi knappt kan föreställa oss.
  Med obegränsad tillgång av billig energi kan planeten bli en mycket bra plats att leva på.

 24. Håkan #22
  >Sketalätt, man sätter solpaneler på tunnelbanevagnarnas tak.
  Och kompletterar med lite windsnurror 🙂

 25. Kjell Lindmark

  #22 Håkan

  ”Sketalätt, man sätter solpaneler på tunnelbanevagnarnas tak.”

  Då tillkommer kruxet att få in solljuset i tunnlarna. Säkert en baggis för MP att fixa.

 26. Kommentar om Greta och elitens utnyttjande av henne

  https://notrickszone.com/2019/06/07/thunbergs-climate-alarmism-deemed-fanaticism-strangely-courted-by-western-elites-german-psychiatrist-writes/

 27. mattias

  #20
  Det är naturligtvis dumt att elda upp oljan direkt. Bättre att förädla den. Olja är råvara till plaster (som sedan kan återvinnas eller eldas upp), läkemedel och en massa andra kemikalier.

 28. Guy

  Håkan #22
  ”>Sketalätt, man sätter solpaneler på tunnelbanevagnarnas tak.
  Och kompletterar med lite windsnurror :-)”

  Perfekt! Solpanelerna får vagnarna i rörelse varefter vindsnurrorna förser tåget med gratis elektricitet. Direkt läkt från en hemlig källa i Grönköping.

 29. Olav Gjelten

  # 20
  Tusen tack Lars Cornell än en gång.
  Men varför utnyttjar vi inte psykosen mot kolet och därmed skaffar oss nästan gratis energi för tusen år framåt??
  Hur dumma får vi vara???

 30. Håkan Bergman

  Kjell Lindmark #25
  Har du inte hört talas om ljuset i tunneln?

 31. Olav Gjelten

  Det är väl tänkt av Klimatupplysningen att försöka upplysa folk så att de förstår vansinnet i energipolitiken och den så kallade klimatpolitiken.

  Min fråga är bara:
  Går det över huvud tagit att bota psykos enbart genom upplysning?
  Klimathotet är VÅR TIDS STÖRSTA MASSPSYKOS. Kanske även VÄRLDSHISTORIENS värsta.
  Jag litar på Lars Bern som just använder dessa orden.

 32. Olav Gjelten

  Vi såg vilken katastrof det senast ledde till när ett helt folk drabbades av masspsykos. Det var under tiden jag föddes på 40-talet.

  Det borde vara vår rena, skära plikt att stoppa vansinnet som nu är ännu mer omfattande än förra gången. I dag är vi kräk som snart inte har rätt att leva bara för att vi är människor.
  (Planetens värsta skadedjur betraktas vi vara enligt grön ideologi, som stöds av hela riksdagen.)

 33. Olav #31

  >Går det över huvud tagit att bota psykos enbart genom upplysning?
  >Klimathotet är VÅR TIDS STÖRSTA MASSPSYKOS. Kanske även VÄRLDSHISTORIENS värsta.
  Upplysning är givetvis bra. Om den når ut.
  Det finns 2 aspekter att vad upplysningen skall innehålla.
  1. Den rent vetenskapliga.
  2. Det bakomliggande motivet, den politiska delen
  Den vetenskapliga aspekten är väl representerad här på webben.
  Det bakomliggande motivet, global makt borde belysas, det är ju kärnan i ”projektet”.
  Vår ”fiende” håller oss sysselsatta med ”strider i flanken”, dvs den vetenskapliga delen
  medan den politiska tuggar på.
  Trump har fattat det. Vaclav Klaus har fattat det. Det verkar som några andra före detta kommunistiska stater också har fattat det.

 34. Ulf

  OT

  Artikel i Expressen om klimatnödläge, en sanslös dynga av idiotiska påståenden. Arne Lapidus heter författaren. Artikeln är späckad med så mycket dumheter så man tror inte det är sant. Expressen tycks helt havererat på klimatområdet och slängt alla publicistiska krav överbord.
  Jag tycker man kan göra något av det här. Lögnerna är så uppenbara att man lätt kan slå hål på dem. Så gott som inga fakta bara religion.

 35. Sören G

  #32
  ”(Planetens värsta skadedjur betraktas vi vara enligt grön ideologi, som stöds av hela riksdagen.)”

  Enligt grön ideologi är djur och människor lika mycket värda. – Det kan ju föra med sig att om man har att välja mellan att rädda en människa eller ett djur ur ett brinnande hus, så kan man lika gärna välja att rädda djuret först.

 36. Ivar Andersson

  #19 Arne
  Smarta elnät är lösningen när efterfrågan på el överstiger elproduktionen. För att anpassa efterfrågan till elproduktionen kan man antingen höja priset,, så att efterfrågan minskar, eller koppla bort delar av elkonsumenterna enligt något schema, så att elproduktion och efterfrågan blir lika. Under kriget och tiden närmast efter kriget hade vi ransoneringskuponger för att alla skulle få sin beskärda del av varuutbudet.

 37. Staffan Lindström

  34 Ulf
  Arne Lapidus kan han vara släkt med Jens Lapidus författare till alster som ”Snabba cash” etc??
  150-3 till negativa följder versus positiva… Om Arne L tror på det han skriver så lever han uppenbart i ett
  parallellt universum… Att försöka påtala faktafel i en fiktiv berättelse är ju som att klaga på Bibelns alla underliga händelser så ”pärlor för svin”… Apropå minskande snötillgång i Alperna skriver Sverker Hellström på SMHI:s väderblogg att både Zugspitze DE och Säntis CH hade över 6 m snödjup i månadsskiftet maj-juni…

 38. ThomasJ

  Ja, det är sannerligen helt ofattbart, att ’resultatet’ av den massiva inkompetensen inom rikshospitalets väggar får sådana uttryck som beskrivs ovan och annorstädes. Och då ska noteras, att problemen ännu ’bara’ är i s.a.s. ’början’ av den kedja av kaos som dilletenterna tillsett att landet ’ska’ (why???) genom-lida ’tack’ vare konformism med världshistoriens allra största bedrägeri.

  Den forne energiministern Baylan kunde inte ens skillnaden mellan effekt och energi. Nuvarande stolpskott Ygeman har om möjligt ännu mindre aning och ibland undrar jag om han har kompetens nog för att veta vilken ända på kroppen som hatten/mössan ska placeras…o/e än värre.

  Det stundar ytterst bistra tider för Moder Svea och hennes medborgare och det kommer ta enormt lång tid att rätta till alla problem – tveksam till att det öht. är möjligt.

  Arma Land ! 🙁

  Mvh/TJ

 39. Eskil

  #38
  Då intellektuellt kapital saknas för att kunna förutse vilka följder beslut och brist på beslut leder till återstår enbart den hårda vägen att lära sig och det är den vägen Sverige nu går.

 40. Håkan Bergman

  Lite hopp att frågan kan komma att prövas i domstol.
  https://www.svd.se/man-har-en-skyldighet-att-leverera-el-till-sina-kunder
  Eller har EON garderat sig, det är ju Uniper som lägger ner produktion där?

 41. Håkan Bergman

  Sören G #35
  Och djupt nere i programvaran i den självkörande bilen blir då avgörandet att bilen kör på ett människobarn i.st.f. t.ex. en fullvuxen ko.

 42. Håkan Bergman

  Förändring är svårt.
  https://www.dn.se/ekonomi/rapport-kraver-radikala-grepp-for-att-klara-klimatmal/
  ”I dag klagar många stora företag över att man dels måste beställa frakt långt i förväg hos SJ, dels att transporterna inte är tillförlitliga.”
  Det är rätt länge sen som SJ sysslade med godstransporter.