Öppen Tråd

ÖT växlande väder

Ibland regn, ibland sol. Ibland varmt, ibland svalt. Så verkar vädret vara i juni. – ”Climate Disruption!”, som Obamas science tsar John Holdren uppjagat kallade det. 🙂 – Och om detta fortsätter, med lagom och återkommande regn, ända fram till midsommar så kommer det att bli en rekordskörd i år. Det växer så det knakar.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Rolf Mellberg

  Att det växer så det knakar kan vi ju delvis tacka ökad CO2 för, den saken är ju bergfast säkert vetenskapligt fastslagen. Men jag skulle gärna se seriös forskning presenterad kring frågan HUR MYCKET olika sorters växter främjas av en ökad halt CO2. Främst uttryckt i hur mycket detta påverkar skördeutfallet. Det blir väl olika för C3- och C4-växter och särskilt intressant är ju de viktigaste grödorna globalt sett, ris, vete, majs, soya, potatis, solros, raps etc.

  Känner någon till forskning kring detta. Det borde vara substans nog för en ny post.

  Eller har detta framgått av något tidigare inlägg här på KU?

 2. Rolf Mellberg

  För fysik-intresserade:

  Vad gäller vår svenska – och hela världens – framtida energiförsörjning har jag här på bloggen flera gånger pekat på ny kärnkraft (generation fyra) och där speciellt ”Molten Salt Reactors” är högintressant enligt mig.

  Ett av de företag som inom detta område ligger i framkant är brittiska Moltex. De använder bränslestavar som liknar de som används i dagens kärnkraftverk men i stället för små pellets har de smält salt innehållande bränslet inne i stavarna. Dessutom har de ett annat smält salt utanför stavarna men det saltet är inte kontaminerat med radioaktivitet – vilket innebär stora fördelar och är Moltex speciella kännetecken. De har nyligen släppt en film som fysik-kunniga följare kan finna intressant:
  https://www.youtube.com/watch?v=n-dXB3sunx0
  Tyvärr talar mannen lite för snabbt och otydligt. (Borde lära sig tala som David Attenborough kan jag tycka.)

  Jag tror att ett enormt paradigmskifte står framför oss. Men det svenska maktetablissemanget är häpnadsväckande obildat för att inte säga efterblivet.

 3. eon

  Jag funderade för några veckor sedan vad some skulle hända om Greta (mot all förmodan) skulle bli skeptisk till klimathotet.
  Om hon tittade lite närmare på det skulle hon antagligen se hur många luckor det finns i hypotesen (åtminstonde att klimatvetenskapen fortfarande är ung, det är så mycket vi än inte har svar på så vetenskapen är inte ”avgjord”).

  Hur hade media reagerat om det hade skett? Om Greta hade gått upp på den talarstol media så ivrigt gett henne och förklarat att hotet är överdrivet, vad hade då hänt? Skulle media vara lika ivrigt att rapportera om varenda ord som kommer ur hennes mun, eller hade man i tysthet dragit ur kontakten och aldrig någonsin mer nämnt hennes namn (som när Sanningsministeriet i Orwells ”1984” raderar en misshaglig person ur historian).

  I slutändan bryr sig inte media om Greta, det är en personifiering av en idé som media själv står för, och om inte hon säger det skulle det lika gärna vara nån annan som media utser till Klimatprofet. Kritiskt tänkande personer inser givetvis att det inte finns något nyhetsvärde i mediacirkus som skapats runt henne, då det är media själv som hypar individer som råkar hålla samma åsikter. En ovinklad media hade givetvis inte så enögt enbart fokusera på en sida i en debatt.

 4. Sören G

  Det är inte vetenskapen som är enig om att det finns ett klimathot, utan det är journaliskåren och politikerna som är eniga.

 5. Ivar Andersson

  Johan Hakelius i Expressen är elegant elak.
  ”Det brukar sägas att svenskar inte riktigt vet hur man firar nationaldagen. Så är det inte alls. Vi har blivit riktigt bra på det. Vi ältar vår ångest över att nationer finns, vi blottar vår skam över att tillhöra en, vi bortförklarar den, vi oroar oss över om folk i allmänhet verkligen klarar av att fira nationaldag, utan att bli nazister. Bara i Sverige, mina vänner, bara i Sverige. Vad ska man kalla denna samfällda nationalångest om inte en nationalkaraktär?”
  https://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/svenskarna-firar-med-oro-angest-och-skam/

 6. Kjell Lindmark

  #1 Rolf Mellberg

  Det jag läst för några år sedan är att risplantan ger maximal skörd vid 1000 ppm CO2 halt, givet att alla andra parametrar som vatten näringsrik jord m.m. är uppfyllda. För övriga grödor vet jag inte, det kan variera, men med de låga nivåer vi har nu kommer skördarna att öka i takt med att CO2 halten stiger.

  Beträffande CO2 betydelse för klimatutvecklingen visar Tony Heller här att värmerekorden minskat i takt med att CO2 halten ökat, i USA, under det senaste dryga 100 åren.

  https://www.youtube.com/watch?v=RfLSViwn6sA

 7. Olav Gjelten

  För barn och ungdom är det säkert så att de tror att så här som nu har väder och klimat aldrig varit förr – precis så som de fått lära sig via skolan, media och alla samhällsinstitutioner som helst. De TROR på denna smörja. Och de är RÄDDA för hur det ska bli om 10 år och mer. Helt självklart är de det när de förmodligen aldrig har hört någon tala emot .I denna sammanhangen kan jag inte annat än vara riktigt förbannat på alla lite äldre som spelar med i klimatjönseriet som om det skulle vara sant.
  Eller tror också äldre mer på lögnen än sina egna sinnen i det här fallet?? Kanske spelar de med bara för att verka modern i den sjuka värld vi lever i.
  De borde ställas inför domstol som förstör en hel generation. Bara för att tro de är moderna då??

 8. Ann lh

  Rolf M. #1
  Det Du frågar efter har varit uppe här lite då och då.
  Här är en rapport:
  https://www.thegwpf.org/content/uploads/2015/10/benefits1.pdf
  och http://www.co2science.org
  har nog all upplysning du kan önska.

 9. Olav Gjelten

  Nästa steg i smörjan kring klimatet kommer förmodligen att bli ett ”uppror” där det ser ut som att barnen spelar huvudrollen.

  Hur många är vi som kommer att stå emot det barnen säger? Givetvis kommer de bara att skratta åt oss om vi säger till dem att de är hjärntvättade. Helt säkert hatar de oss som de tycker inte bryr sig.

  Hur bemöter vi dem?? Fundera nu innan det är för sent.

 10. Kjell Lindmark

  En tanke slog mig, att elproduktionen i landet har sedan länge präglats av att erbjuda abonnenterna billigast möjliga taxor. Införandet av kärnkraft gjordes av två skäl, dels ge industrin billig energi så att konkurrensen utifrån kunde hållas i schack, dels då man på 50 och början på 60 talet planerade för svenska atomvapen. Resultatet blev den kärnkraftsteknik som kunde ombesörja båda delarna.

  Nu verkar det som att viljan att tillhanda hålla låga energipriser till företag och allmänhet nedprioriterats till ett minimum. Högre elpriser är vad som önskas vilket ger kraftbolagen en bättre ekonomisk utveckling och statens beskattning av densamma genererar samtidigt en högre inkomst för staten. Allt detta gör man med förespegling att det handlar om klimatet vilket enbart är en dåligt utförd kuliss för något helt annat (*). Vi behöver ingen omställning av elproduktionen då den är i stort sett utsläppsfri redan innan de ”förnybara” alternativen lanserades.

  Omställningen är enbart av ekonomisk karaktär där staten investerar med subventioner en produktionsmodell som gagnar produktionsbolagen och staten självt. Man räknar nog med ett ökat inflöde av extrapengar i form av energiskatter i takt med att priserna går upp, vilket med råge betalar de subsidier man nu ger till det ”förnybara”. Detta på bekostnad av de medborgare med de minsta marginalerna, låginkomsttagarna som får betala dyrt för detta. Energifattigdom blir snart ett begrepp även i Sverige, i Tyskland är flera hundratusen familjer utan el på grund av de skenande taxorna.

  Tyskland har fortfarande en stor industrisektor som producerar varor som än så länge är attraktiva på världsmarknaden. Sverige har inte samma förutsättningar då vår industrikapacitet har sjunkit rejält sedan 1970 talet, hur mycket är svårt att säga då jag inte hittar statistik över detta. Utan billig energi kommer investeringar och företagsetableringar att utebli. Vi ser redan nu tecken på att så är fallet, Pågens bageri kan inte öppna ett nytt stort bageri, datahallar kan heller inte etableras, infrastruktur och övrig utveckling i bl.a. Stockholm just på grund av annalkande elbrist och högre energipriser.

  Utveckling och innovation får stå tillbaka för bakåtsträvande och nedmontering av landet.
  Med allt sämre pensioner och reallöneutveckling främst för de med låga inkomster ser framtiden mörk ut, bokstavligen.

  (*) Med annat avses Global Governace vilket man kan läsa om i Romklubbens skrifter som finns för alla och envar att ladda ner och läsa från deras egen hemsida.

 11. Svempa

  Denna animering av kontinentalplatterörelser är en bra illustration av det finns lite starkare naturkrafter än en koldioxidratten där varje skalsteg är en miljondel.

  https://youtu.be/UevnAq1MTVA

 12. Fredrik S

  Nu, har TT kommit på att det var lite bär förra sommaren.

  För oss inte inte kan tänka är förklaringen torrt väder samt att bären tydligen brunnit upp. Synd att det skulle brinna på den promille yta där bärplockarna skulle vara.

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/g7JnVk/ovanligt-skral-barskord-i-fjol

 13. PT

  #9 Olav Gjelten
  Jag hoppas mycket på Elsa Widding och hennes kommande bok. Men hon och boken behöver mycket PR utanför bloggen.

 14. Ulf L

  Det finns en sak som jag vill vädra. Det finns en mycket viktig skillnad mellan fakta och prediktioner. Fakta är mätta i experiment, är en direkt avbildning av naturen. Resultat från modellkörningar är något helt annat, en helt annan kategori. T. ex om man gör ett experiment gör man upprepade mätningar och medelvärdet antas ge det ”rätta” värdet. Det underliggande tanken är att mätningen påverkas av slumpmässiga händelser som påverkar mätningarna men dessa störningar tar ut varandra. Därför blir medelvärdet det ”rätta” värdet i någon mening och standardavvikelserna ett mått på störningarna.
  När det gäller simuleringar så är det annorlunda. Det finns (förhoppningsvis) inga slumpvisa variationer i resultatet, samma indata ska ge samma utdata. Det betyder att medelvärdet inte på något sätt har någon särställning. Medelvärdet är lika (o)troligt som något annat värde. Det gör simuleringsvärden är fundamentalt skilda från fakta.
  Det är en sak men det finns fler i simuleringarna bakas algoritmer, ekvationer, skattningar samman till ett paket som spottar ut resultat. Detta resultat är i sig bara en beskrivning av beskrivningar av naturen. Naturen själv ingår inte i processen. Man har lagt ett lager mellan resultatet och naturen, ett lager som består av forskarnas uppfattning av hur naturen kan beskrivas. Därför kan man inte påstå att simuleringarna är någonting i närheten av fakta. Forskare vet, eller borde veta detta, men journalister och politiker tycks inte veta detta.
  Den här missuppfattningen om simuleringarnas tillförlitlighet gör att samhället får en konstig verklighetsuppfattning. Om vi tittar 150 år bakåt i tiden så var det 1 grad kallare och under dessa 150 år har världen värmts 1 grad inte haft några katastrofala följder. Snarare tvärtom. Men blickar man framåt så ska 1/2 grad varmare leda till att civilisationen försvinner, allt enligt Greta och Pär.
  För mig ligger mycket av denna snedsyn i att simuleringar och fakta blandas samman på ett sätt som gör att framtiden ser lika predikterbar ut som historien är är analyserbar.

 15. Sven M Nilsson

  Detta gäller enligt riksdagens beslut och regler:

  KRAV och REGLER för MEDIERNA.

  OPARTISKHET
  Gäller: Public service-företagen (SVT, SR och UR)
  Att vara opartisk är att ha ett neutralt förhållningssätt till något utan att blanda in vinklade åsikter. För en programverksamhet innebär opartiskhet i huvudsak tre saker.
  • Om någon blir klart utpekad och kritiserad ska denne få möjlighet att bemöta kritiken.
  • Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas på ett ensidigt sätt.
  • En representant för programföretaget får inte ta ställning i en kontroversiell fråga.
  Kravet på opartiskhet hindrar inte att ett inslag kan ha en kritisk utgångspunkt eller särskild vinkel. Public service-företagen är skyldiga att kommentera olika händelser, stimulera till debatt och granska företag, myndigheter och organisationer. Med public service-företagens skyldighet att kommentera följer också ett visst utrymme för värderande omdömen.

  KRITIK mot klart UTPEKAD PART
  Om en klart utpekad part utsätts för stark kritik eller allvarliga anklagelser bör han eller hon som regel få möjlighet att försvara sig i samma program. Det kan ske genom att den utpekade medverkar i programmet eller genom en kommentar från honom eller henne. Att någon vägrar att medverka hindrar inte att programmet får sändas. I sådana fall bör den utpekades uppfattning redovisas på annat sätt, om det är möjligt.

  ENSIDIG BEHANDLING av ett ämne eller händelse.
  Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar. Det är dock tillåtet att skildra ett ämne från en speciell utgångspunkt, om det klart framgår av programmet eller programpresentationen. En ensidig framställning i ett program kan balanseras av ett annat program.
  Ställningstagande i en KONTROVERSIELL fråga
  Programledare, reportrar och andra som kan uppfattas som företrädare för programföretaget får inte göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor. I krönikor, kåserier och recensioner finns dock ett utrymme för kritiska och värderande omdömen, förutsatt att inslagets karaktär kan antas stå klar för publiken.

  SAKLIGHET
  Gäller: Public service, marksänd tv
  Uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta. Inslag får inte vara vilseledande, till exempel genom att betydelsefulla uppgifter utelämnas. Om programföretaget har gjort en rimlig kontroll före sändning och uppgifter senare visar sig vara felaktiga, så strider inte inslaget mot kravet på saklighet. En felaktig sakuppgift måste dock alltid rättas när det är befogat.

  Föreslår att vi skriver ner historien från exv. 2010 om hur sällan vi fått tid i Radio och TV för vår syn på klimatfrågan och fått bemöta en ensdig behandling av den. I alla punkter av de krav och regler som gäller för SVT har de gravt brutit mot dessa.

  Vi måste protestera mot SVT:s Partiskhet, Ensidighet och Ställningstagande i ”kontroversiell” fråga!

  Förslag: Vi samlar ihop så många namn som möjligt och gör en ”petition” till Riksdagen. Vi bör kunna få med oss flera av partiledarna för att ”petitionen” tas upp i Riksdagen. De behöver inte ta ställning till klimatfrågan utan bara inse att en stort och betydande delav SVT:s finansiering har en annan åsikt än SVT:s journalister i denna ”kontroversiella” fråga och att SVT:s behandlingen i allt strider mot de krav och regler som Riksdagen ställt upp.

  Kan detta realiseras och kan det vara en framkomlig väg för att få fram vår syn på klimatfrågan?

 16. En annan

  Det enda som rår på det här klimatgeschäftet är tiden. Får vi en riktigt kall vinter och på det en stark ekonomisk nergång kommer kanske den välfärds-vurmande svensken vakna upp ur sin mystillvaro.
  Redan nu finns tecken på en pyspunka, tyskland skrev ner sin ekonomiska tillväxt häromdagen.
  Men Ingves har låst in sig i hörnet, höjer han räntan kommer det att bli en kaskadeffekt som slutar i en ekonomisk katastrof.
  Den senaste ljusa iden att beskatta värmekraftverken som får till följd att den stängs ner verkar ju smart.
  Men antagligen kommer det att leda till att politikerna kommer att skylla ifrån sig, speciellt när stockholmarna inte kommer till jobbet då tunnelbanan är strömlös.
  Helt ärligt, sverige har aldrig tidigare haft större oduglingar till politiker. Någonsin!

 17. Olav Gjelten

  Precis alltid när en mycket märklig händelse inträffar dyker alltid fram självutnämnda ”experter” som säger sig ha förklaringen.

  Givetvis upprepade sig det samma när”atomsmällen”,motsvarande flera hundra hiroshimabomner över Steniga Tunguska för 111 år sedan. Det var nog ingen meteor såsom det den gången fick heta i brist på annan trovärdig förklaring. Ingen kraterfanna , bara en explosion med en styrka som världen vare sig förr eller senare har sett. Liknar detta meteornerfall??
  Kan det istället ha varit en gigantisk gasläcka från tundran som antänder via exempelvis en åskblixt? Eller talade alla vittnen sanning som uppgav att det liknade en farkost det de hade sett?

 18. Ingemar Nordin

  Sven M #15,

  Jag skriver på! Formulera en petition så är jag med.

 19. Claes Forsgårdh

  Jag deltog idag i Bensinupproret 2.0 i Helsingborg. Deltagarna där är både kunniga och mottagliga för information om den stora klimatbluffen. Tycker att alla som kan hänger på de olika demonstrationerna i 40 städer och talar med och informerar deltagarna. Det är 665 000 medlemmar i bensinupproret 2.0. Varje lördag kl. 13.00 samlas deltagarna för att först träffas och mingla innan de åker i karavan genom städerna.

 20. Johan M

  #2 Rolf Mellberg

  Jag följer också Moltex, mycket intressant lösning de har. De förenar lite bästa av två världar; kommer nog ha det betydligt enklare att ta sig igenom tillståndsmaskineriet än de so arbetar med mer traditionella smältsaltreaktorer.

 21. En annan

  Jo smart lösning, men när sverige blev en kärnkraftnation lobbade Wallenbergarna stenhårt för att införa kärnkraft i landet. Att få tillgång till billig energi var livsviktikt för industriklustret i sverige som ändå misslyckades pga konkurans från sydostasien. Så vem vill bygga framtidens reaktorer, varav de flesta ser bra ut på ritbordet, men att tro att Ygemann ens ska slå en flukt på dessa vettiga lösningar….glöm det.
  Wallenbergarn sysslar väl mest med banklån idag, altså till fastighetsköp, något wallenberg d.ä. starkt tog avstånd ifrån, ity, han var en industrialist. Fast vi kanske kan crowfonda bygget av en liten saltsmältreaktor, vem vet….

 22. Göran J

  Kostnaden för elen är ytterligare en allvarlig fråga. Jag fick i dagarna en räkning för mitt abonnemang för två månader (april och maj) från Eon. Fakturan var på totalt 2900 kronor för att Eon har en elledning till mitt mätarskåp. OBS ingen producerad el finns med i kostnaden.
  Min förbrukning var 1887 kWh. Detta betyder att Eon och staten tar betalt med En krona och femtiotre öre för varje kWh jag förbrukar. Till detta kommer elkostnaden och elcertifikatkostnaden från elleverantören, i mitt fall Vattenfall.
  Även på producerade och förbrukade kWh kostnaden betalar vi moms.
  NU får det vara nog!!!

 23. Lars Cornell

  Sven M #15,
  En anmälan av det slaget gjordes för snart tre månader sedan. Men det har varit knäpp tyst sedan dess.
  http://www.tjust.com/2019/granska/svt-ekdal.pdf
  Jag skriver på! Formulera en petition så är jag med.

  Göran J #22,
  Just nu är elpriset i Skandinavien och Finland ca 2 öre/kWh. I Baltikum ca 50 öre/kWh.
  Det finns mycket snö som nu smälter, det var ett snörikt år, och måste köras genom turbinerna eftersom magasinen är fulla.

 24. kent flood

  Sven M #15,
  jag skriver på

  Jag skriver på! Formulera en petition så är jag med

  Kan man inte gå till domstol, stämma SVT?

 25. Ulf

  Här något för er som brukar mäta temperaturutveckling. Denna artikel låter minst sagt orimlig.

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/i-alaska-ar-det-nya-klimatet-redan-vardag/

 26. ????
  https://wattsupwiththat.com/2019/06/08/lumir-k-cooking-oil-powered-led-lamp/

 27. Lars Cornell

  #25 Ulf. Tack för tipset. Jag svarade, här något avkortat.
  Artikeln är ytterligare ett exempel på systematisk propaganda.

  Det Mats skriver är nästan rekord i falskhet.
  Det som beskrives är en klimatförbättring som Mats får att framstå som något negativt.
  NordAmerikas klimat har stått i det närmaste stilla under 120 år. Varför berättar inte Expressen om det. Vad är Mats egentligen för sorts falsk människa.

  1 – Nu när även Australien lämnat är PerisÖverenskommelsen totalt död och den kommer inte att återuppstå.

  2 – ”Vårtemperaturerna är i snitt mellan 1,1 och 2,8 grader Celsius högre än för 50 år sedan.”
  En klimatförbättring således.

  3 – ”Elva grader varmare än normalt”
  Det brukar kallas för väder och har ingen koppling till klimat.

  4 – ”Ett öppet hav bidrar också till varmare klimat eftersom vattnet absorberar solljuset i
  stället för att som isen, reflektera det.”
  Det är tvärt om som du kan läsa på sid 6,
  http://www.tjust.com/2019/brev/manifest.pdf

  5 – ”Phillip Rode är gruvarbetare och brukar dyka under isen för att söka guld på vintrarna.”
  Utan is behöver de inte dyka under isen. Det måste vara mycket säkrare.
  Jag hade bror till en förfader som på 1800-talet grävde guld i Yukon.
  http://www.tjust.com/gen/1869/1105/klondyke/guldbiosw.htm
  Där kan du läsa att många omkom i snöras eller drunknade i Yukonfloden även i forna tiders klimat.

  ”Expressen står bakom de ”Etiska regler för press, radio och tv” som formulerats av Publicistklubben,
  Svenska Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Radio,
  Sveriges Television samt Utbildningsradion.”

  Därför yrkar jag att Expressen inför rättelser på artikeln samt publicerar andra artiklar som
  väger upp den enformiga och falska värld av ’onda’ klimatförändringar som systematiskt
  hjärntvättar vårt folk och dess ’Gretor’.
  http://www.tjust.com/2019/klimat/earth-temp-estimate.jpg

  Sådana artiklar leder i förlängningen till katastrofalt dåliga politiska beslut och enorma kostnader utan nytta.

  BILAGA
  VILKEN KLIMATKRIS ?

  Vi läser ständigt om ’Klimatkrisen’, 4 grader säger en del medan Rockström hugger till med 8, och det är klart att man blir rädd. För oss litet äldre, jag är 80 år, och som bor på landet är det annorlunda. Den påstådda klimatkrisen kan vi inte se. Var finns den? Mer koldioxid får sädesfält och skog att växa så det knakar.
  http://www.co2science.org/data/plant_growth/plantgrowth.php

  Då börjar vi forska på egen hand och läser IPCCs sensate rapport AR5 (läs ej SPM utan den vetenskapliga delen). Med en styrka för koldioxid på 1 – 2,5 och en ökad koldioxidhalt till 0,06 procent blir det en grad varmare ungefär till år 2100. Ny forskning halverar de värdena. Det är en klimatförbättring. Varför skall vi oroa oss för den?

  Det går att hitta människor som påstår vad som helst. Då gäller det att skilja ljugarna från vetenskapsmän som vet vad de pratar om och det är inte så lätt. Det är främst pressens uppgift, men den västerländska pressen sviker. Därför har människor i övriga världen blivit mycket mer kunniga än vad vi i genomsnitt är.

 28. Kenwor

  Text TV är alarmistisk igen. Genom att ständigt flika in klimatförändringar försöker man befästa en skev verklighetsbeskrivning. Nu är det fisken som drabbas.
  ”läget är nu allvarligt för många arter
  i området, enligt en ny rapport från
  Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

  -För några av de viktigare arterna som
  torsk, vitling och kolja är det bland
  de lägsta nivåerna vi sett, säger Joa-
  kim Hjelm, chef för SLU:s havsfiske-
  laboratorium i Lysekil, till Ekot.

  Till stor del förklaras utvecklingen
  med klimatförändringar och ett högt
  fisketryck…..”

 29. Rolf Mellberg

  #20 Johan
  #21 en annan

  Med vårt vattenkraft i botten så är vi inte alls lika starkt motiverade att satsa på ny kärnkraft som många andra länder. Moltex har t ex foten inne i Estland. Den ryska björnen är nog Moltex trumfkort där.

  På svenska universitet har kärnfysik varit tabu länge och gud nåde den som avviker från den politiskt korrekta linjen. Vadå akademisk frihet?

  Men en liten liten ljusglimt i alla fall. Sveaborg technologies i Köpenhamn samarbetar faktiskt (kors i taket) med Chalmers:
  https://research.chalmers.se/project/8449

 30. Kristian Fredriksson

  ”1 Rolf Mellberg

  Här har du hur många artiklar som helst att ösa ur. Du får gå igenom dem bara.

  http://www.co2science.org/

  En intressant artikel om fotosyntesen finns även här. Det sätter fotosyntesen i perspektiv både tidsmässigt och i relation till koldioxidhalten.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3248710/

 31. Rolf Mellberg

  #29 mig själv

  Ang. Ny Kärnkraft:

  Sveaborg blev fel Seaborg skulle det vara (f-bannaf autocorrect)
  See även:
  https://youtu.be/ps8oi_HY35E
  Heja Danmark, hoppas ni lyckas visa vägen framåt för våra svenska obildade bakåtsträvare.

 32. Lars-Eric Bjerke

  #Rolf Mellberg,
  ”På svenska universitet har kärnfysik varit tabu länge och gud nåde den som avviker från den politiskt korrekta linjen. Vadå akademisk frihet?”

  Forskning- och utbildning om kärnteknik är inte helt dött ännu i Sverige.
  Uppsala: Högskoleingenjörsprogram i kärnkraftteknik. http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=TKK1Y
  Chalmers: Nationellt kompetenscenter för kärnkraft. https://www.chalmers.se/sv/institutioner/chem/nyheter/Sidor/SAINT.aspx
  CTH, KTH, UU: Kärnbränsle
  https://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Storsatsning-pa-sakrare-karnbransle.aspx

 33. Olav Gjelten

  Min uppfattning är att vi är ljusår från något uppvaknande i energi- och klimatfrågan. Hängivelsen till den närliggande miljöfrågan är ett effektivt hinder för att så skall ske. Bara orden sol och vind är så hänförande för de flesta att det inte går att vara emot, men kanske skulle de behövas att kompletteras, exempelvis med kärnkraft bara därför att den är så kallad ”klimatneutral”. För hela svenska folket är ju CO2 själva domedagsgiftet som håller på att förstöra klimatet. Alla barn och ungdomar tror att såsom vädret är nu för tiden har det aldrig varit tidigare.

 34. Lasse

  Intressant om strålning och temperatur:
  https://wattsupwiththat.com/2019/06/08/radiation-versus-temperature/
  Sambandet mellan ökningen av strålningen på 3,7 W/m2 visas bli 0,38 grader.
  3,7 är den förväntade ökning vi får med CO2 dubbling.

  I Sverige har strålningen ökat mellan 1983 och idag från 887 KWh/kvm år till 969 KWh/kvm år
  Samtidigt har medeltemperaturen ökat från -0,21 till 1,6 grader över referensnivån dvs 1,81 grader
  Mätt i W/m2 är skillnaden 9 W/m2 vilket ger +1,8 grader
  Samma storleksordning som ovan. Men får vi bara 110 W/m2?(969/(365*24))?

 35. Lars Cornell

  #34 Lasse
  ”3,7 är den förväntade ökning vi får med CO2 dubbling.”
  VEM säger så?
  IPCC AR5 säger 1° – 2,5° vid fördubbling. Medel tycks vara 1,6°.
  Nyare forskning reducerar medel till ca 1.3° vid fördubbling.
  Nu kommer vi inte att nå fördubbling till år 2100 utan som mest sannolikt planar ökningen ut strax under 600 ppm.

 36. Lasse

  #35 Lars C
  ”Note that 3.7 W/m2 is the increase in downwelling longwave radiation expected from a doubling of CO2 …”

 37. kopernikus

  Sven M#15
  Jag skriver på !

 38. latoba

  #27 Lars Cornell
  Jag undrar också Vilken klimatkris? Sorgligt med denna slentrianmässiga och okunniga användning av ordet Klimatkris som journalisterna hela tiden ägnar sig åt.
  SvD har en serie artiklar som kallas Klimatskiftet: Idag skrivs det om Kanada och oljeindustrin där. I ingressen till artikeln står det:
  ”Oljan var framtiden och det svarta guldet gav mängder av välbetalda
  jobb. Men så kom klimatkrisen. Vad krävs för att människorna i oljemeckat Fort McMurray på den kanadensiska tajgan ska tänka om
  och välja förnybart? Den sista delen i serien Klimatskiftet ägnas åt
  psykologin bakom den gröna omställningen.”

 39. Lars Cornell

  #36 Lasse. OK, jag läste nog litet för fort och missförstod.

 40. Fredrik S

  latoba #38

  Nu kan jag ju inte läsa artikeln men hon bör ju åtminstone vara lite tacksam för oljan så hon kan resa runt i världen, se sig om, semestra och göra klimatreportage. Men det är väl inte fallet.

 41. jax

  Lyssnade på P3 dokumentär under en bilresa i dag. Ämnet var ”shaken baby syndrome” och det som man idag menar var en feldiagnos. Diagnosen baserades på en så kallad triad av symptom, bla blödningar i ögonbotten. Alla som hade denna triad antogs ha blivit skakade och deras föräldrar kunde dömas för barnmisshandel utan andra bevis. Alternativa förklaringar ignorerades och de som framförde dem blev hånade. Efter nästan fyrtio år ändrade plötsligt en av experterna åsikt och menade att han efter noggranna studier kommit fram till att det vetenskapliga underlaget för att kunna dra slutsatser var undermåligt. Detta gjorde plötsligt att hela korthuset rasade, även internationellt. Att det fungerade i shaken baby fallet berodde på att experten ändrade sig mitt under en rättegång i hovrätten mot en påstådd misshandel utförd av en pappa. Detta gjorde att pappan blev frikänd samtidigt som hovrätten fastslog att bevisningen inte är tillräcklig och att många andra förklaringar till skadorna finns. Vad har nu detta med klimatet att göra? Jo, det visar att det räcker med att en betrodd expert ändrar sig för att möjliggöra en omvärdering av de så kallade bevisen för klimatkrisen, om rätt omständigheter föreligger. Vilket är lovande. Problemet är att det tog fyrtio år innan det skedde och att det bakomliggande undermåliga vetenskapliga arbetet inte ifrågasattes av experter på hela den tiden. Det bådar inte gott.

 42. Karl Eider

  #41 jax

  Man kan säga samma sak om Dan Shechtman, som fick Nobelpriset i kemi 2011. Han såg andra former av kristallstrukturer än ledande forskare ansåg fanns. Han kallades bl.a. kvasiforskare och blev i många år bespottad. Men han gav sig inte, till slut blev hans forskning erkänd.

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Dan_Shechtman?wprov=sfla1

 43. GoranA

  #25 Ulf
  SVT har kört en liknande Fake News berättelse om temperaturhöjningen i Alaska.
  De berättar inte att PDO gick från sin negativa fas till sin positiva fas 1976 vilket gjorde att Alaskas klimat slog om.

  Jag arbetar som lärare och jag har börjat använd SVT:s artiklar om klimat och klimatförändringar som exempel på Fake News som jag faktagranskar och presenterar för eleverna.

  Förutom den ovan om klimatförändringar i Arktis har jag använt en SVT artikel om valrossar.

  Jag har lagt ut lite material på https://begand.blogspot.com/ som visar att SVT inte är att lita på .
  Historien om valrossarna gjorde jag om till en insändare som är publicerad i Norra Skåne och införd på bloggen den 11 maj.

 44. Ingemar Nordin

  jax #41,

  Jo, det händer ibland att vetenskapen vänder 180 grader. Och det beror inte på dålig vetenskap nödvändigtvis utan på att det ligger i vetenskapens natur att teorier framkastas på basis av någon observation eller experiment men senare falsifieras. Det tragiska är att våra s.k. ”vetenskapsjournalister” inte förstått detta utan tror att något som en gång är vetenskapligt accepterat är för evigt sant, och att allt arbete går ut på att få sina ursprungliga gissningar bekräftade.

  En enda hastig blick på vetenskapshistorien visar tydligt att vetenskapliga teorier framkastas, blir ”etablerade”, motbevisas och ersätts med bättre teorier – utan att vi någonsin kan få en fullständig garanti att det sista ordet är sagt. Det här är bara att tugga i sig. Därför är det inte på något sätt ”ovetenskapligt” att ifrågasätta etablerade teorier. – Tvärt om. Det är så god forskning går till.

  Innan någon journalist får anställning som vetenskapsjournalist så borde denne åtminstone ha gått någon grundkurs i vetenskapsteori och i kritiskt tänkande. Men jag antar att journalisthögskolorna skippat de kurserna till förmån för genusforskning och postmodernism.

 45. Ingemar Nordin

  GöranA #43,

  Jag spanade in din blogg https://begand.blogspot.com/ .

  Där finns ju en massa bra inlägg! Vill du har en större läsekrets så tar jag in det som ett gästinlägg.

 46. Fredrik S

  Att det är rätt bitande kallt i Östantarktis just nu har jag sett men att det slogs värmerekord i Finland har jag missat. Har kanske bläddrat i msm för snabbt? Där har jag iofs inte sett något om bitande kyla i Antarktis heller men det är som förväntat.

  https://www.washingtonpost.com/weather/2019/06/08/pm-update-showers-develop-late-tonight-ahead-cool-wet-sunday/?noredirect=on&utm_term=.1be01da43472

 47. Fredrik S

  Lars Cornell #27

  Väl skrivet! Precis vad de behöver.

  Får du svar handlar är väl risken att det handlar om 97% och konspirationer. Fast då har de ju åtminstone läst och kanske reflekterat.

 48. Fredrik S

  Vi får nog läsa om snöläget i Alperna och overseas i msm också. Kanske i morgon?

  Det enda jag läst om läget här hemma var på Smhi. Fast jag kan ju ha missat det bland alla andra viktigare larm i media.

  https://www.telegraph.co.uk/travel/ski/news/european-ski-resorts-continue-to-battle-with-walls-of-snow/

 49. Andersson

  Alla måste förstå att vi befinner oss i en klimatkris! Vi har de lägsta grundvattennivåerna sedan 70-talet och många riskerar att bli utan vatten och samtidigt har vi det överhängande hotet av den ökande nederbörden som kommer orsaka enorma översvämningar. Sedan det smältande Arktis som riskerar att vända golfströmmen så att vi får en ny istid samtidigt som koldioxiden höjer temperaturen så att vi kan glömma att se snö i Sverige. Ja jag vet det låter lite motsägelsefullt och rörigt men det är så läget är, det är bara att titta på SVT, läsa våra seriösa tidningar. Själv är jag för dum för att förstå hur det hela hänger ihop låter som kvantfysik, två olika lägen samtidigt, men det finns två som vet hur det fungerar, Pär och Greta. Nu är det klimatnödläge så det finns ingen tid till att be dem förklara utan nu måste vi klimatkompensera!

 50. Claes Forsgårdh

  Alla klimatexperter (97%) i Sverige anser att nu att Expressen är den ”ledande” rikstidningen vad det gäller Fake News om klimatet. Expressen har nu gått om både SvD och DN (Björn Wiman är ytterst skakad).
  De har fortfarande en bit upp till SvT och TV4, men gapet minskar.

 51. Håkan Bergman

  Tweetat till LBC nyss:
  Theresa May had her red lines, Michael Gov had his white lines.

 52. Mats Geijer

  För mig finns det ett antal orsaker till att jag är skeptiker.

  För det första är teorin att CO2 påverkar planetens temperatur inte bevisad. Temperaturen har varierat stort under jordens existens och CO2 synes inte vara styrande överhuvud taget. En enorm inställning av planetens invånares levnadsförhållanden måste vila på beprövad och bevisad vetenskap.

  För det andra är reglersystemet för planetens temperatur kaotisk och kan inte modelleras, om man inte väljer att göra temperaturen till en funktion av ett fåtal (eller endast en) variabler.

  För det tredje är CO2-molekylens påstådda verkan baserad på tre IR-våglängder, vilka till stor del överskuggas av vattenånga. En viktig invändning är också att det helt saknat ”naturliknande experiment” som bevisar att en ökning från från 280 ppm till 400 ppm har den modellerade effekten.

  För det fjärde så måste planeten utstråla IR-strålning inom just dessa tre IR-våglängder. Våglängderna har en motsvarighet av ytans temperatur. De tre våglängder det handlar om har föga med jordytans temperatur att göra.

  För det femte så startade den nuvarande långsamma uppvärmingen efter lilla istiden innan det fanns förbränningsmotorer och människan började i stor skala att skapa energi genom att förbränna kol.

  Mvh//Mats

 53. Mats Geijer

  Autocorrect förstörde lite, ska vara ”omställning” och inte ”inställning” ovan. Sorry

  Mvh//Mats

 54. Guy

  Ingemar Nordin #44

  ”Därför är det inte på något sätt ”ovetenskapligt” att ifrågasätta etablerade teorier. – Tvärt om. Det är så god forskning går till.”

  Du har så hundra rätt i det här, men försök ifrågasätta Einstein så får du se hurudandt skit du får på dej.

 55. Fredrik S

  Snart leder alla handlingar vi gör till snar undergång, förutom att äta vegetariskt.

  Svenskans Peter Alestig, Näringslivsreporter och numera avlönad och uppskrämd expertklimathotare:

  https://www.svd.se/forskare-var-mat-leder-till-skovlad-regnskog

 56. Sören G

  #54
  Einsteins teori har klarat alla test. Koldioxidhypotesen har inte klarat något test.

 57. Ulf

  Svar GoranA

  Bra, härligt med civilkurage och att du ser till att eleverna slipper klimatångest.

 58. Fredrik S

  Nästa steg i evolutionen är musikjournalister som läst på om klimat och undergången och som måste skriva om detta. Inga insekter, biosfär som går sönder samt klimatets upplösning

  Han har kört till Dalhalla och noterat vetenskapligt att det är mindre insekter än normalt. Han undrar också om det var mer kvidevitt hos honom för 20 år sedan. Jag tror det är mer nu.

  I fall ni orkar läsa:

  https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/a/6j5QEL/klimatets-upplosning-ar-en-blodisande-sorg

 59. Ingemar Nordin

  Sören G #56,

  Precis. Einsteins teori har ifrågasatts många gånger. (Även av Einstein själv i början). Men hittills har den klarat sig bra genom de test som kunnat genomföras. Ta exempelvis svarta hål – vad hade hänt med teorin om man aldrig lyckats hitta något sådant? Men det finns svårigheter med att få kvantmekanik och relativitetsteori att gå ihop riktigt, och därför drivs forskningen vidare.

  Ur rent praktisk synvinkel här på jorden spelar det dock mindre roll om det är Newtons teori (bevisat felaktig) eller Einsteins som man använder. Den förra följer som en approximation av den senare.

 60. Guy

  Ingemar Nordin # 59, Sören G #56

  Newtons teori (bevisat felaktig). Kan du ge källa.
  Newton duger bra till allt förutom när man närmar sig ljusets hastighet (och/eller över som i kvantmekaniken??).

  Einstein påstås ha sagt att om en enda sak är fel med hans teori så faller hela teorin. Trots det har han varit tvungen att korrigera teorin några gånger när den besisligen inte stämt.
  En viss skeptisims är kanke på plats här också. Tteorin har ju blivit tabubelagd och Einstein helgonförklarad. Historien känner många liknande.

 61. torsten Wallin

  2003 Yeah Yeah
  https://www.youtube.com/watch?v=ANDOcPUlfC0

 62. Ingemar Nordin

  Guy #60,

  Här är tre Saker som var aktuella i början på 1900-talet som falsifierade Newton och samtidigt var i enlighet med Einsteins teori:

  1. Den sk perihelioneffekten hos Merkurius (planeten rör sig i en ellips som sakta vrider sig runt solen så att banan blir som en rosett)

  2. Ljuset från en avlägsen stjärna böjer sig kring solen pga av krökt rum-tid.

  3. Gravitationellt rödskifte hos ljus.

  Dessa saker finns väl beskrivet i mängder med skrifter och uppsatser.

  ”Einstein påstås ha sagt att om en enda sak är fel med hans teori så faller hela teorin. Trots det har han varit tvungen att korrigera teorin några gånger när den besisligen inte stämt.”

  Utan att gå in i detalj kring detta, så är även en korrektion en ny teori som motsäger den gamla som blivit falsifierad. Logiskt sett så kan inte både en teori och dess korrektion vara sanna. Däremot kanske det är betydelselöst ur praktisk synvinkel. Jag vill dock poängtera att Einsteins teori är mer än bara en ”korrektion” till Newton – här ändras hela världsbilden.

 63. Stefan Gustavsson

  Tror ni våra politiker tar till sig detta:

  https://www.fplus.se/larmet-da-slacker-elkrisen-ned-sverige/a/Vbdvmd

 64. Björn

  Stefan Gustafsson [63]; Om man betänker att vi har en stamnätsgata från norr till söder i Sverige och att man tror att denna gata skall kunna förse även södra Sverige med el från exempelvis vindkraftsparker i norr, då förstår man stollerierna. Vi har ju fyra elkraftsområden som i sig borde vara självförsörjande, alltså med egen effektkapacitet och även egen stamnätskapacitet. Det som sedan kanske behöver förstärkas är regionnät och lokalnät. Södra regionen har ju Ringhals men dessa två reaktorer vill man avveckla. Man gör detta medvetet och sedan klagas det på elbrist. Stollerier i kubik!

 65. Lars Cornell

  #59 #60 #62. När coriolis diskuterades påstods att coriolis, gravitation, acceleration mm var fiktiva.
  Det har jag svårt att förstå, kan någon förklara.

  Om jag tar upp en tegelsten och släpper den på tån, är smärtan i tån då bara fiktiv?
  Är tegelstenens acceleration mot marken bara fiktiv?

 66. Ingemar Nordin

  Stefan G #63,

  Bra artikel. Men man sopar hela klimathysterin under mattan. Det är ju denna som är grunden till felsatsningarna inom energisektorn i Sverige. Istället för att satsa på stamnät och hållbar elproduktion så har man slängt ut miljarder på ohållbar vind och sol.

  Ingen verkar tala ur skägget om detta. Istället pratar man om hålltider, nya skatter värmekraftverk och smarta elnät. OK – men alla dessa problem är ju bara en följd av att man avvecklar kärnkraft och fossilkraft.

  Vad sägs om … host host – ett nytt lokalt kolkraftverk i Stockholmstrakten, eller ett nytt kärnkraftverk i Skåne? Ingen vågar ens andas om dessa genuint hållbara lösningar.

 67. jax

  #44 #54 mfl

  Poängen är ju inte att ”det är så vetenskapen fungerar” utan att shaken baby-syndromexperterna snarare tillämpade ”science is settled” i nästan fyrtio år. Man ignorerade besvärande fakta som motsade teorin ända till en av dem vågade säga emot vid rätt tillfälle. Det är den delen som är skrämmande. Det behövs inga konspirationer när forskarna själva uppträder på det sättet, och det kan man inte heller anklaga journalisterna för att de gör.

 68. Guy

  jax # 67

  Du har så rätt. Jag känner till flere proffesorer från Helsingfors- och Åbo universitet som kör med Science is settled trots att dom förnekar det om dom blir tillfrågade. Det är också dom som syns i tv-sofforna. Kanske för att dom inte tvekar utan klämmer fram åsikter i svart – vit form. Människan styrs så mycket av känslor att religioner av varierande slag lätt griper tag samtidigt som det förblindar tankeförmågan. Kanske det är den starka längtan efter en stabil grund som förosakar att ”debatt är onödig”.