Elsa om havsnivåökningen och SVTs slutna agenda i klimatfrågan

Det är trevligt att se att Elsa Widding går vidare med sina videoinlägg. Det skadar inte att hon fortsätter att upplysa om vad vetenskapen faktiskt säger – till skillnad mot vad som framförs i media och bland våra vilseledda politiker.

Här ytterligare ett inlägg, nu om yttrandefrihet, öppenhet och demokrati

Här ställs viktiga frågor till SVT om varför de inte tillåter en öppen debatt om klimatet.

Ingemar Nordin

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Konkreta frågor kring ”Det Ofria Ordet” och vår krympande demokrati.
  Frågor som kräver svar!

 2. Simon

  Måste kännas snopet för SvT:s Erika B att hon trots ihärdiga försök inte lyckades tysta Elsa W. Tvärtom har nu Elsa genom sin riksdagsplats istället ännu större möjlighet att göra sig hörd. Så kan det gå.

 3. Evert+Andersson

  Klimatforskare om utspel från SD: ”Löjeväckande”

  En TT-artikel som antagligen finns i fler tidningar än vår NA. Mikael Karlsson ondgör sig över Elsas debattinlägg i Riksdagen,

  För den vilken Mikael Karlsson är obekant så är han en av oss (staten) avlönad predikant för att banka in den rätta läran från sin upphöjda position vid Uppsala Universitet som ’klimatforskare’. Likheten med Rockström är förutom hans tro även utbildningen som agronom.

 4. Sören G

  Tidningen Die Zeit intrevjuar Bjorn Stevens ”.. Director at the Max Planck Institute for Meteorology, the principal German climate science research and modeling centre.” Om molnens värmande kontra kytlande effekt.
  ”ZEIT: And how does this balance change with global warming? Scientists from the Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) recently published a worst-case scenario . It also mentions that by the end of the century our planet could get so warm that all the clouds are practically evaporating and we are doomed.

  Stevens: That’s nonsense. Put simply, the atmosphere wants to be cloudy because air rises. It’s hard to get rid of clouds.

  ZEIT: Why do the Potsdam climate researchers claim otherwise?

  Stevens: You’ll have to ask them that. I can only admire how the colleagues there comb through the specialist literature for the most alarming stories. I find it a pity that these are then presented uncritically.

  ZEIT: So the scenario is wrong?

  Stevens: Yes. It is based on a work by our institute taken out of context and on a second paper that has numerous shortcomings.”

 5. Lars W

  First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.

  Mahatma Gandhi

 6. Magma

  Efter att ha växt upp i en värld som präglats av det ”kalla kriget” och under dessa år lärt sig skilja på den ryska diktaturens propaganda, förmedlad genom organ som Pravda och Tass, och en fri öppen nyhetsförmedling i väst så är det skrämmande att se hur svensk så kallad Public Service förändrats i riktning mot ett rent propagandaorgan för den destruktiva klimatreligionen.
  I det perspektivet så är Elsa W och Jessica S två lysande stjärnor på en annars mörk himmel.
  Själv har jag dessutom reagerat på hur den politiska debatten har förändrats under senare år – från 60-, 70- och 80-talets politiska visioner för Sveriges utveckling, till att i dag mest handla om vad man INTE vill göra … vem man inte vill samarbeta med.
  De politiska partierna har naturligtvis all rätt att välja vilka man samarbetar med, likväl som vilka man INTE vill samarbeta med – men frågan om vilka man inte vill samarbeta med svarar föga på frågan om vilka visioner man har för landet och dess framtid.
  Att tro att man som huvudfråga i valrörelsen kan tala om vad man INTE vill göra har som väl är visat sig vara en ickefråga för väljarna.

 7. Lasse

  #4 Sören G
  Potsdam har dåligt rykte när de alarmerar om klimatet.
  Lyssnade nyss på kommentarer om Elsas inlägg i riksdagen i programmet God morgon världen.
  Vilket genomslag hon fått-hoppas hon klarar mediestormarna-för de lär öka!(Till skillnad från väderfenomenet)

  Såg Elsas berättelser om havsnivån och tyckte hon kunde berättat om behov av skyddsvallar i södra Östersjön.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Stormfloden_1872

  Funderar på om inte klimatkatastrofen var mer närvarande på 1860-1870 talet.
  Missväxtåren 1867 – 1869 var de sista missväxtåren som ledde till verklig nöd i stora delar av vårt land.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Missv%C3%A4xt%C3%A5ren_1867%E2%80%931869

 8. UffeB

  Vår nya regering skapar rubriker globalt.
  https://www.youtube.com/watch?v=8HnZ3o8JEPE

  Är det kanske nu som vi ”går före och visar vägen” i klimatfrågan?

 9. Lars Kamél

  Haven stiger med enstaka millimeter per år. Exakt hur många millimeter, varierar mellan olika dataserier. Hur som helst så är det så lite att det inte är någon fara för kustsamhällen på många hundra år.
  Vilket de klimathotsreligiösa inte kan acceptera. De hävdar att det finns en acceleration. Som de bland annat får fram genom att jämföra data från pegelmätningar och från satelliter. Två olika mätmetoder som mäter olika sorts havsnivåer och därför inte kan jämföras.
  När jag tittar på pegelmätningar från kuster och öar, ser jag bara accelerationer där det har varit jordbävningar eller flytt av peglarna. Där det finns långa, oavbrutna mätningar, syns heller ingen acceleration, någonstans vid någon kust vid något hav.

 10. Ivar Andersson

  Tack Elsa för att du har modet att svära i klimatkyrkan/riksdagen genom att ifrågasätta klimatkrisen.
  Tänk om PS och MSM gjorde som Greta säger: Lyssna på vetenskapen. Det gör Elsa och använder AR6 WG1 som sammanfattning av vetenskapen. PS och MSM använder fultolkningar det av politiker kompromissade AR6 SPM som vetenskapen.

 11. Sören G

  #4 #7
  Potsdam Insitute kammar igenom den vetenskapliga litteraturen efter de mest alarmistiska skrivningarna och publicerar dem sedan okritiskt.
  Vi visste redan tidigare att Rockströms, som är anställd vid Potsdam Insitute, trovärdighet ligger när noll.

 12. Göran J

  I Sverige gjordes i början av 1800-talet en enorm insats för att skapa moderna sjökort. Hela Sveriges kuster mättes djupet i kustområdena. Sedan skapades sjökort för att i första hand förse försvaret med information om djupet.

  De som mätte djupen tog ofta hjälp av den äldre skärgårdsbefolkningen som ofta talade om den ”uppgrundning” som skett sedan deras barndom, kanske 50 år tillbaka i tiden, någon gång i mitten av 1700-talet.

  Det mest intressanta är att djupet i våra skärgårdar i Göteborg och Stockholm i början av 1800-talet var dokumenterat ca 70 centimeter djupare än idag.

  Det har alltså skett en minskning av djupet sedan början av 1800-talet.

  Som liten parvel på 1950-talet var vattenståndet den lilla å som rinner genom Söderköping en kul lekplats för oss ungar. Men jag kan konstatera att vattenståndet i denna å idag inte lever upp till barndomens djup.

  Storån blir ständigt grundare!

 13. Göran J #12,

  Du har möjligtvis inte sjökorten tillgängliga? Det vore intressant att lägga dem bredvid varandra.

 14. Rossmore

  #12

  Nu går ju inte jag tillbaka till 1700- och 1800-tal men jag har ändå drygt 50 års erfarenhet av hur vattennivån har utvecklats i Stockholms mellersta skärgård. Utvecklingen är väldigt påtaglig. Några år är det högre vattenstånd än normalt, några år är det lägre. Varierar ofta även upp och ner under ett enskilt år. Över 50 år finns dock bara en trend och den visar att marken höjer sig. Grynnor dyker upp i fjärdar som inte fanns där för 40 år sen och dylikt. Går även att se på färgavlagringar på klippor som går ner i havet att vattenlinjen legat högre förr.

 15. jensen

  Redan på -50-talet kunde man segla på grund på grynnor, som enligt äldre västkusts-sjökort, man inte skulle grundstöta på.
  Skulle vara högst intressant att jämföra sjökort för 60-70 år sedan med helt moderna, om dessa finns.

 16. Ulf

  Det tycks som att många missar de lögner som publiceras i media om vad Elsa sa eller inte sa.
  Det är alltså detta folk tror är sant. Ingen sitter själv och lyssnar på vad hon säger. Man litar tyvärr på medias lögner.
  Så just nu tror alltså folk att hon vill bygga kolkraftverk och att hon inte håller med om att det är en klimatkris, vilket det är enligt IPCC. Så ser ”verkligheten” ut i stugorna oavsett vad som är sant på riktigt.

 17. Brutus

  #16 Ulf : Vi har ju sett alla larm om katastrof inom 10 år som utbasunerats. Dessa har dock blivit inställda och strax ersatt med ngt nytt elände ”om 10 år”. När nu dessa ständiga fake news blivit litet löjliga har man infört begreppet ”klimatkris” – ett överlägset uttryck i all sin oklarhet. Nu kan man veva den skivan gång på gång som det regnat 32 mm i Säffle eller annorstädes. Varje litet ovanlig väderhändelse kopplas till klimatförändringen. Reflexmässigt. Krisen är över för de religiösa.

 18. Lars Thorén

  Enligt NASA sjönk iofs havsnivån mellan januari och senast publicerade mätning i juni i år. Från mitten av 2021 har nivån rätats ut. Det var väl en positiv nyhet som världsmedborgarna borde fått ta del av.

  https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/

 19. #9 Lars Kamél

  Titta här: https://www.youtube.com/watch?v=b1xIAtwBxkA

  Havet är rätt mycket som en termometer. Vatten utvidgar sig när det blir varmare. Skillnaden i nivåhöjning 1960-1990 till 1990-2020 är liten men klart iakttagbar och matchar temperaturvariationerna med bortåt 15 års fördröjning. Moderna data som sträcker sig över mycket längre tid visar fenomenet mycket tydligare.

  Ändringen i årlig havsnivåhöjning är så liten att man inte kan urskilja den i bruset när man tittar på en enskild station.

 20. Göran J

  Ingemar här är information om gamla sjökort.

  Jag har sjökort från början av 1800-talet över Söderköping- söder Arkösund- Häradsskär. Detta är kopior på original mätningarna som genomfördes från 1803.

  Den intresserade kan ta kontakt med Svenska sjöarkivet en historisk guldgruva om sjökorten i Sverige https://www.svenska-sjoarkivet.se/newsite/main.php

 21. Ann Löfving-Henriksson

  Expressen har idag tagit upp Elsa’s vädjan om eller snarare krav på debatt om klimatfrågan i SVT och fått ett tydligt svar från ledningen, vi är på den säkra sidan vi förhåller oss till IPCC och så en lång harang om alla forskare som bidragit osv.
  Dags att fråga vilken del av IPCC som Erika och andra läst och förlitar sig på och dessutom upplysning om viskleken! Denna underbara gamla lek som Koonin tillämpade på IPCC.
  TWTW tar i dag upp just detta, just i dag, och med tipsen rapport från GWPF som visar ett talande exempel på denna lek.
  Ser fram emot Davids kamp mot Goliat!
  Utgången är på förhand given!
  Skriver en mer detaljerad kommentar i morgon med länkar från TWTW. Har inte tillgång till datorn nu.

 22. Ann Löfving-Henriksson

  Tillägg till 21:
  Länk till Veckans TWTW:
  http://www.sepp.org/twtwfiles/2022/TWTW%2010-22-22.pdf
  Sid 3-4 Exaggregation Amplified
  och sid 9 Chinese Whispers & The IPCC
  med länk till både Paul Homewood och till rapporten från GWPF av Ralf Alexander, ”Chinese Whispers How Climate Science gets lost in translation”.

 23. #22 Ann Löfving-Henriksson

  På TWTW läser jag: ”As Alexander discusses, the new hockey-stick does not appear in the scientific assessment of IPCC AR6. Thus, it was manufactured for the Summary for Policymakers, the political version.”

  Detta är inte helt korrekt. ”the new hockey-stick” finns i technical summary på sidan 46. Den är beskuren och visar där bara från år 900 till 2000, men det är samma kurva. Varifrån data kommer vet jag inte, det står väl i något av kapitlen, men så här skriver dom i technical summary: ”Temperatures as high as during the most recent decade (2011–2020) exceed the warmest centennial-scale range reconstructed for the present interglacial, around 6500 years ago [0.2°C to 1°C] (medium confidence).” Det betyder att dom inte är särskilt säkra på att det inte var varmare för 6500 år sedan. På vissa ställen var det säkert varmare då, men den globala medeltemperaturen då är antagligen fortfarande mycket osäker. Det grönskande Sahara hade rimligen en radikalt annorlunda temperatur än dagens öken till exempel.

  Visst är SPM mer alarmistisk än den underliggande vetenskapliga rapporten, särskilt tydligt i att rubriker ibland är mycket mer alarmistiska än efterföljande text och tabeller. Det har väl varit journalister inblandade…

  Det stora problemet är viskleken från WG1 SPM till WG2, IPCC centralt och FN-chefen. Som TWTW skriver: ”UN Secretary-General António Guterres warning that: Today’s IPCC Working Group 1 Report is a code red for humanity. The alarm bells are deafening, and the evidence is irrefutable.” Guterres har uppenbarligen inte läst SPM, han har antagligen fått innehållet draget för sig av någon som endast skummat rubrikerna och i övrigt utgått från de ”sanningar” som snurrar runt i mainstream media. Som politiker säger han sådant som han tror sig veta men saknar egen kunskap om. (Parallell till dom som styrt över vårt elsystem utan att förstå skillnaden mellan MW och MWh och som trott att planerbar hade något med planeringen av ett kraftverksbygge att göra.)

  Att helt döma ut SPM från WG1 som politisk och falsk är enligt min mening okunnigt och kontraproduktivt. Visst finns det uppenbara brister åt det alarmistiska hållet, men det är på intet sätt avgörande. Problemet ligger i nästa led. WG2 är en katastrof! Förmodligen har Guterres fått från media sådant media hittat hos WG2. Sen tror han att det kommer från WG1 fast det inte gör det.

  Väderkatastrofer inträffar hela tiden. Det är angeläget att förbättra skyddet – och det är uppgiften för WG2. Det där med att katastroferna förväntas komma oftare än tidigare på grund av CO2 betyder inte att dom kom så sällan i förindustriell tid att skydd då var onödiga. I WG2 är man så närsynt att man förlorat överblicken. Man ser inte skogen för alla trän.

  Det är anpassning som krävs – dvs det är WG2 (adaptation) och WG3 (mitigation) som har att beskriva vad politiken behöver göra. Vad gäller CO2 och övriga växthusgaser har redan väldigt mycket gjorts. Att satsa ännu mer på att få bort utsläpp ännu snabbare vore ett enormt slöseri enligt Björn Lomborg. Jag tror han har rätt och jag tror att en viktig slutsats från AR6 är att klimatet utvecklas sakta så att vi om 10 år med 0,2 grader högre global medeltemperatur har bättre information om hur resurser bör avvägas mellan utsläppsminskining och anpassning till ett förändrat klimat. Olika länder kommer att ha radikalt olika åsikter och det får framtidens COP-möten handla om…

 24. Leif Å #23,

  Man kan döma ut SPM:en enbart på deras hockeyklubba. Om nu någon skulle läsa denna rätt snåriga lilla skrift så vilseleds de direkt av hockeyklubban. Stephen McIntyre gjorde fullständig slarvsylta av denna graf i tre inlägg där han gick igenom de ”uppdaterade” datamängderna. I morgon onsdag kommer en svensk översättning av Chinese whispers så vi kan fortsätta denna diskussion då.

 25. Lars Kamél

  IPCC må vara osäkert på om det var varmare för 6500 år sedan än vad det är nu. Men alla experter på klimatförändringar under förhistorisk tid är säkra på att det var varmare då. Eller vad anser tty?

 26. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  # 23. Klart är att det är WG1 som måste angripas och motbevisas. WG2 och WG3 är bara konsekvenser av WG1 men tas som egna sanningar. Vi måste föra över kampen från försvar på egen planhalva till anfall på motståndarens. God natt, nu knyter jag mig för att samla krafter för morgondagens kamp.

 27. #26 Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Du påstår att WG2 och WG3 bara är konsekvenser av WG1. Detta är fel! WG2 påstår att konsekvenserna av våra utsläpp redan förändrat levnadsförhållandena (till det sämre) för många miljoner människor världen runt med torka och översvämningar bland annat. DETTA SAKNAR GRUND I WG1!!!

  Det finns visserligen en rubrik på sidan 10 i SPM som påstår något i den stilen, men de data som presenteras under den rubriken visar att de befarade effekterna ännu inte kunnat påvisas förutom höjda temperaturer i värmeböljor.

  När man påstår att dödligheten i värmeböljor ökat på grund av att dom blivit 2 grader varmare på våra breddgrader stöder man sig på dålig forskning. Vad som hänt är att klimatzonerna vandrat norrut under en tid av mer än 50 år. Forskning som mätt t.ex. dödlighet vs temperatur i Oslo och sedan antagit att denna kurva varit oförändrad när klimatzonerna vandrat lider av ett systematiskt fel. Optimal temperatur, minsta dödlighet är väldigt olika på olika ställen. När klimatet sakta ändras sker en anpassning och det har man inte tagit hänsyn till i de studier jag tittat på.

  Annorlunda uttryckt, när hela temperaturkurvan skiftats 2 grader uppåt blir värmeböljorna enligt SMHI vanligare: ”en sammanhängande period då dygnets högsta temperatur är minst 25.0°C minst fem dagar i sträck”.

  Enligt Wikipedia: ”Värmebölja är den allmänna beteckningen inom meteorologin på perioder med för årstiden ovanligt varmt väder. Då klimatet på jorden skiljer sig så mycket på olika platser finns ingen enhetlig definition av fenomenet. Av naturliga skäl innebär ovanligt varmt väder helt olika temperaturer om man bor i Sverige än till exempel Grekland eller Indien.”

  Jag ställer mig tveksam till att värmeböljor blivit vanligare, dock har dom helt klart blivit varmare. Att det skulle ha lett till ökad dödlighet i värmeböljor är långt ifrån självklart. Att det i vårt moderna samhälle finns många äldre och sköra människor som inte fanns alls i det förindustriella samhället gör en vetenskapligt oantastlig forskning svår. Att förutsätta att ingen anpassning sker när klimatet sakta ändras är däremot uppenbart inte korrekt enligt min mening.