Elbranschen – en tidskrift med integritet

skannaKanske ni senaste dagarna sett olika politiska utspel om kärnkraft som en räddning undan koldioxidens fasor. Man bara suckar över detta populistiska röstfiske – och de rödgröna vet inte hur de ska vränga sig ur detta grepp. Jag skrev själv en kommentar här i förrgår om ”Overkligt debattinlägg i SvD Brännpunkt”. Men vissa verkar ha misstolkat mig, avsiktligt eller oavsiktligt. Jag är själv för mer kärnkraft, och har alltid varit det – men man ska inte prata strunt om ”klimatpåverkan” i sammanhanget.
Elbranschen har nu i mer än 5 år rakryggat stött en öppen och ifrågasättande debatt om klimatdogmerna. Ibland har halva tidningen fyllts med olika bidrag – en del mycket läsvärda – andra direkt ko-ko. Ingen ensidig censur av typ SvD eller DN har förekommit.  Det var också den enda tidskrift som följde och rapporterade från Klimatseminarierna på KTH hösten 2006 (förutom en kille från TT, som var där första timmen, och vars referat bara togs in i ett par landsortstidningar). De hade också för några år sedan en serie över flera nummer med intervjuer med Bert Bolin och andra.
Aldrig har de dock själva släppt sig till att komma med argument om kärnkraften som en räddning undan ”klimatförändringarna”, trots att de som branschtidning kunde förväntas pusha för mer elbaserad energiförsörjning. Detta går ju tvärs emot alla dessa patetiska misstänkliggöranden av icke-AGW-troende som köpta av några skumma intressen. Jag skriver detta efter att slutligen ha skummat Klimatmagasinet Effekt nr 3-4 – en sanslöst overklig läsning, med skribenter som verkar leva i en egen värld. Med de mest krystade argument finner man sig själv där misstänkliggjord, som jobbande för profithungriga amerikanska oljebolag. Plus en massa annat strunt som två sidor med Oreskes, tyckande att skeptikerna förhalar processen och klimatexperterna Rockström och Wijkman givande en lektion i hur klimatsystemet fungerar. Ack ja.  
Hur som helst: heder åt Elbranschen och dess redaktör! Hoppas de fortsätter sin linje. Läs gärna några inlägg på deras webbsida.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Heder åt dig också Peter S! 🙂

 2. Bim

  Jag tycker mig sett tendenser att Rockström börjat gulla med oss skeptiker. Gör inte det Rockström….
  http://www.youtube.com/watch?v=piOpoY6VWSE

 3. Bo E

  Det stämmer att denna tidskrift inte hymlar.
  På mitt arbete har vi en prenumeration.  Brukar låta tidningen ligga uppslagen med någon av de artiklar som är intressantast.
  Det blir ganska ofta kommentarer kring detta från kollegor.
  Allt mindre kritiska faktiskt, allt efter det att tiden (=åren – suck) går.
   

 4. OT
   
  Märkligt att det är så tyst om svininfluensaskandalen från politikerhåll.
  Dom svalde larmet från WHO med hull och hår till en kostnad på någon miljard, iofs småkrafs mot vad dom svalda larmen från IPCC kommer att kosta.
  Det största hotet mot mänskligheten är okunniga politiker.
  Pandemin var ingen pandemi | Inrikes | SvD
   

 5. Ingemar

  Aha! Det måste vara existensen av denna tidskrift, med dess öppna debatt, som gör att vissa AGW-alarmister klagar på att ”kritiker får ett alldeles för stort medialt utrymme”. När slår censuren till?

 6. Då jag för ett  stort antal år sedan gick med i Miljövänner
  För Kärnkraft (en av de två föreningar jag är medlem i, den andra är Skogshistoriska Sällskapet) kom Elbranschen ”som ett brev på posten”. Diskussionen (!) där förstärkte den skepticism, som jag bar på. Snart därpå kom öppnades debattportarna med bloggar, diverse litteratur mm.
  Vid ett samtal nyligen med tidskriftens redaktör bad jag att han skulle lägga ut hela denna intressanta klimatdiskussion från allra första början. Han drog sig för det på grund av ett ganska stort merjobb, men artiklarna är verkligen mycket intressanta !
  Såvitt jag förstår släpps alla tänkbara insikter och åsikter fram.

 7. Jonas B

  Rosenhane #4 > Jag håller inte med om att ditt inlägg om svininfluensan skulle vara ”OT”. Tvärt om. Parallellen mellan WHO och IPCC är ju solklar. Många gånger har jag önskat mig att SvD lät sin knivskarpa reporter Inger Attestam granska ”klimatfrågan” – i stället för hon den där andra, ni vet…:=)

 8. Peter Stilbs

  Jonas B – jag vill minnas att IA någon period för några år sedan hoppade in istället för SB, och tuggade på med samma urval/vinkling – men blev vad jag minns helt förskräckt över läsarreaktionerna. SB är väl mer som en gås man häller vatten på.

 9. Lars W

  ”Klimatexperterna Rockström och Wijkman” . Såsom fullfjädrade opportunister kommer de säkert att vända fjädrarna efter CO2-vinden i ”rätt” ögonblick.

 10. Lars W, senaste jag lyssnade på Wijkman om saken (tidig sommar) hade han redan tonat ner CO2 och klimathotet betänkligt. De kom förtås med i en bisats. Men nur var det förbrukningen av sk ’virigna’ resurser som han var jätteebkymrad för. Men andra i alarmistindustrin försöker snarare växla över till hot mot biodiversiteten, ja du har säkert också hört om ’massutrotningen av arter’ pga människan.
  Samma människor, samma emotioner, samma metodiker, bara nytt föremål för dessa … och man kommar att utmåla samma sorts fiender och försöka avfärda kritik precis som de förra gångerna. Eller som någon så träffande sa;
  ”Circle the bandwagon ..”

 11. Tack Peter Stilbs för dina värmande ord! Jovisst är det så. Elbranschen har ifrågasatt klimatsvamlet länge, egentligen redan från början, men på allvar i alla fall från seklets början, när ”gröna certificat” och utsläppsrätter började diskuteras. Men det har kostat i form av bojkott och förtäckta hotelser! Så vi får se hur länge vi orkar. Tack än en gång, Peter, för dina uppskattande kommentarer!
  Jörgen Dahlquist, ansv. utg. tidskr, ELBRANSCHEN

 12. Pär Green

  Björn beskriver hur elmarknaden fungerar!
  http://www.dubu.se/index-filer/Page321.htm

 13. Tord W

  Hur stora elprishöjningar klarar vi ?
   Under åren 2002 – 2008 har elkostnaden (KWh) ökat med 120 procent. Konsumentprisindex har under denna tid stigit med 17 procent.
  Under de senaste fem åren har de tre stora elproducenterna uppvisat rörelsevinster på tillsammans 264 miljarder kronor. Det pågår en stor förmögenhetsöverföring från konsumenter till producenter och dyrare blir det.
  Sverige skall nästa år, inom elbörsen Nord Pool, delas upp i fyra geografiska prisområden. Principen, ”tillgång och efterfrågan”, skall sätta priserna.
   Detta innebär att norra Sverige får  prissänkning medan södra Sverige får prishöjningar.  Anledningen till prisområden är att det uppkomna missnöjet mellan landsdelar skall vara pådrivande till att flaskhalsar i stamnäten byggs bort, vilket möjliggör ett gemensamt elpris i hela landet.
  Nätkostnaderna för elkonsumenter beräknas öka med 20 procent för att finansiera dessa nätförstärkningar.  EU siktar på att denna princip i framtiden skall gälla samtliga medlemsstater och således, att även flaskhalsar mellan länder och inom länder skall byggas bort för en gemensam elmarknad inom EU, där dyr kolkraft är basen.
  I kontakter med EU tycks Sverige ha svaga förhandlare, ett  exempel är utsläppsrätter.
   Sveriges elmarknad är till 97 procent koldioxidfri, trots detta betalar elkonsumenter 20 miljarder kr. årligen till handeln med utsläppsrätter. (enl. Villaägarnas Riksförbund  ). Det blir den tre procentiga användningen av kol/olja plus utsläppsrätter, som på grund av marginalprissättningen ( dyrast gäller) sätter priset för hela marknaden och således indirekt betalar vi koldioxidavgifter även på  rinnande vatten och kärnkraft till fromma för elproducenter.
  Ytterligare bevis på svag förhandling är att EU skall öka förnyelsebar energi till 20 procent inom sektorerna transport och el. Sverige som redan i dag har 40 procent förnybart (exkl. kärnkraften ) har fått det tuffa kravet att öka till 49 procent. Av detta följer den storskaliga dyra vindkraften  som planeras ( 30TWh ).  Vattenkraften, som reglerkraft när det inte blåser, klarar dagens vindkraftspark, men miljödomar sätter stopp för storskaligt utnyttjande.
  Det behövs fyra stycken Harsprånget byggda för ryckiga belastningar för att klara denna reglering, en utopi.
  Eftersom det publika motståndet mot vindkraft är lägst i nordligaste Sverige, blir stor vindkraftsutbyggnad förlagd i norr och här finns också en förklaring till att näten förstärks. Vindkraften kan efter nätförstärkningar exporteras till kontinenten, där det finns kol och gaskraft för reglering, en export med dumpade priser pga. ryckig,dålig kvalitet.
  Förmögenhetsöverföringen till elproducenter är upprörande, ytterst drabbade är bl.a. arbetslösa i Utansjö, där Rottneros för ett par år sedan lagt ned en massafabrik p.g.a. för höga elkostnader. Detta kan vara toppen på isberget. Observera att elintensiv industri sysselsätter 300 000 anställda. Sverige saknar helhetssyn på elkraften, samtidigt som samtliga partier talar om att kampen mot arbetslösheten är högst prioriterad, vore det då inte på sin plats, att inför det stundande valet lyfta fram elmarknaden och söka få bukt med dessa orättvisor.
                                                   Tord Wiklund

 14. Bäckström

  Pår green
   
  Bra länk som förklarar hur det hela fungerar.
  Elmarknaden är ett perverterat ickefungerande oligopol.
  Energipolitiken måste rivas upp och göras om från grunden.
  Hur? Förslag?
   
  /Bäckström

 15. Bäckström

  Pår?
  Pär ska de ju vara.
  (måste skaffa terminalglasögon snart) 😉
   
  /Bäckström

 16. Ingemar

  Tord W #13,

  Lavinartade vinster till de stora kraftbolagen som driver på politiken i sin riktning ”för att rädda planeten”. Kostnaden för denna fingerfärdiga gröna politik står vi skattebetalare och elkonsumenter för. Hur kommer det sig?

 17. Slabadang

  Tord Wiklund!
  Kanoninlägg och jag hoppas att du skriver fler här på TCS. 🙂

 18. Gunnar Littmarck

  Bra skrivet Tord W.
  Dessutom ska vi alltid minnas Elbranschen som den enda svenska tidningen utan åsiktscensur i klmatdebatten.
   
  Även mfk brukar inbland luta sig mot klimatargumentet, fyfan…
   
  Skulle kärnkraft inte klara sig av egenkraft i form av pris, säkerhet och tillgänglighet, vore kraftslaget ingen ting att ha…
   
  Modern kärnkraft slår snart ut vattenkraft…… redan, om full skadetäckning ska kräva i försäkringarna.
   
  Det är billigare att bygga nya reaktotrer än att dämma upp de sista älvarna…….
   
   

 19. Pär Green

  Tord W#13
  Det går inte att exportera vindkraft!
  Finns ingen köpare som accepterar oregelbunden leverans.
  Blir samma bluff som till privatpersoner som väljer vind-el.
  Kraftbolagen förbinder sig att framställa motsvarande behov, men inte när!  Misstänker att många som beställer vindel tror att det är det dom får i ledningen!
  Vindel är som maginfluensa, man vet inte när det kommer eller i vilken ända!
   

 20. Jonas B

  Peter S #8 > Det är möjligt att du har rätt angående IA. Kan bara inte minnas att jag läst något av henne i ”klimatfrågan”. Vad gäller WHO har hon däremot funkat som en god granskande reporter.
  Jonas N #10 > Har gjort samma iaktagelse som du. Under sommaren har Anders Wijkman haft några krönikor i mitt lokalblad Södermanlands Nyheter. Knappte ett ord om AGW, bara ett hastigt omnämnande att frågan kollapsade efter Köpenhamn.
  Menar så här: OM han nu verkligen trodde på sina tidigare profetior (Vi står inför vår nära undergång, vi har max tio år på oss… osv), då borde han väl larma ÄNNU högre när ingen annan verkar bry sig. Eller?
  Släpper man verkligen en fråga som man tror handlar om liv eller död bara för att den inte är politiskt gångbar längre?

 21. Lejeune

  OT, men roligt är det iaf:
  http://rogerpielkejr.blogspot.com/2010/08/it-has-been-foretold.html

 22. Ingemar

  Jonas N #10 och Jonas B #20,

  Om jag skall döma av alla de artiklar som Wijkman skrivit genom åren (decennierna?) så är han egentligen inte inriktad vare sig på klimatet eller arternas bevarande. Han är fast övertygad om Romklubbens profetior om världens undergång och att människan är skapelsens parasit. Målet för hans attacker är de många människorna, som turistar alldeles för mycket och som köper en massa billiga mobiltelefoner. Vi, med vår industrialism och konsumism, sätter våra ”fotavtryck”, exploaterar naturtillgångar, och ödelägger den heliga Naturen. Vi är en främmande varelse i denna Natur och borde helst decimeras till ett litet antal gröna överklassare som fritt kan jetta omkring och rädda planeten.

 23. Slabadang

  Ingemar och Maggie!
  Inledningen på Maggies anförande på Engelsberg sitter kvar i minnet.
  Den ”onaturliga” miljö som omgav kursgården är väl kanske den vackraste och mest artrika miljö som existerar. Om man bara räknar mänsklighetens baklänges mål så blir man blind för hur vi faktiskt kan till och med utveckla och ”hjälpa” naturen på traven.
  Jag vet av erfarenhet hur man kan förvandla en artfattig tråkig ”naturlig” barrskog till motsatsen.”Onaturliga” åtgärder som får både människor djur bär busk och löv att frodas.Människans ”kulturlandskap” och samverkan med naturen är en klart underskattad möjlighet.Dn`s Fd redaktör Bergström skrev i sin artikel om klimatalarmismen att en positiv tävlan mellan länder och städer om hur man bäst bygger och löser olika konflikter mellan människa och miljö, isället för hysteri regleringar hot skatter och tvång. Får metoderna och villkoren tävla mot varandra så är jag ”(Berg (ström ) säker” på att resultaten kommer mycket snabbare och alternativen hur man lyckas blir fler att välja emellan och kombinera. A Wijkman är för trång i tankegångarna och har för dålig fantasi för att våga lita till vår goda vilja och stora förmåga. A Wijkman med sina misantropiska hangarounds är vårt största problem.

 24. Slabadang

  Lejune!
  Går det att låta bli att hårddigga Pielke JR? 🙂 Jag hoppas du har sett hans ”A recent speak of mine” !

 25. Svempa

  Wijkman byter åsikt  nästan lika ofta som jag klipper mig (varannan månad). Från moderat till folkpartist till kristdemokrat till klimatstolle till ?. Vad han däremot tyvärr aldrig byter är frisyr.

 26. Slabadang

  Svempa!
  Vi kan väl sätta A Wijkman på den stolpe som vindsnurra.Jacka in en generator och vi har världens mest effektiva vindkraftverk han snurrar 1000 varv  på minsta politiskt korrekta vindkantring där de flesta konkurrenterna står stilla.Han är hypereffektiv. Nästa Torsdag står han överst på nån ny djävla skattefinasierad ”do good” lista och har redan glömt Tällberg typ….. utsuget å klart bara skalet kvar…nya frukter att plocka någon annan stans. Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!

 27. Re  #14 Tord W.
  Finland är ett föredöme.  De två senaste kärnkraftbyggena har tilldelats  basindustrigruppen  med motiveringen att finska råvaror skall förädlas till självkostnadspris för el i egen regi och inte gynna Fortum m fl.
  Svenska politiker har kört energipolitiken in i ett hörn, som bara går att backa ur genom att göra som i Finland – by pass av de tre oligopolisterna med 2-3 nya 1800 MW aggregat  reserverade för industrin med egen finansiering.  Tro mig politikerna tänker inte släppa guldkalven Vattenfall och låta andra konkurrera och pressa priserna till konsumenterna förmån – det blir ju skattebortfall då.

 28. Pingback

  […] kom att tänka på denna klassiska filosofiska fråga när jag läste Peter Stilbs inlägg om Elbranschen  igår. Det kan inte nog överskattas att det åtminstone finns ett forum utanför […]

 29. Pär Green

  Äntligen, Vattenfall sänker elpriserna!
  http://www.vattenfall.se

 30. Pär Green

  Vattenfall hade under fredagen 0 öre per kWh.
  Av någon okänd anledning gick det inte att byta avtal???