Donald Trump och det republikanska partiprogrammet

Trump har verkligen rört om både i den svenska ankdammen och i den internationella grytan. Han ”kränkte” MSM i väst, den svenska och internationella miljörörelsen och ja, de flesta som syns och hörs, genom att vinna kampen om Vita Huset.

trump 2

Han uppförde sig inte som brukligt är och kom med en del häpnadsväckande budskap, inte minst i klimathotsfrågan. Han hävdade att klimathotet är en bluff. Men hur självsvåldig var Trump? Varför slängde republikanerna inte ut honom? Var han någorlunda förankrad i ”The Republican platform 2016”?

Med de frågorna i bakhuvudet var det ju bara att ta hjälp av några knapptryckningar. Här är länken och några exempel från innehållet i republikanernas partiprogram:

https://prod-cdn-static.gop.com/media/documents/DRAFT_12_FINAL[1]-ben_1468872234.pdf

Redan i förordet dyker ”making America great and united again” upp. Sedan kommer en kort utvärdering av demokraternas tid vid makten. Republikanerna menar att demokraterna vägrat att kontrollera landets gränser samtidigt som de ständigt utökat den federala makten, att de misskött ekonomin, attackerat Amerikas energiproduktion och industrirelaterade jobb och att president Obama trotsar lagar, som han ogillar. Det senare innebär att konstitutionen är i fara eftersom den kräver att regeringen ska vara ”A government of laws and not of men” och inte det motsatta. Uttrycket kommer från John Adams, en av The Founding Fathers och USAs andre president.

Carl Bildt skrev nyligen i ett inlägg i Washington Post att han ser ”slutet på västvärlden som vi känner den”. Han är inte ensam. I partiprogrammet står under Renewing the European Alliance att USA har haft nära kontakter med Europas folk tack vare värdegemenskap och historiska band, men att det inte kan tas för givet hur länge som helst, särskilt i ljuset av kontinentens ekonomiska problem och demografiska förändring.

De c:a femtio välskrivna sidorna är fullspäckade med intressanta infallsvinklar och värdefull information. Angående bloggens intresseområde (sid 17 – 21):

Amerikas naturresurser lantbruk, gruvdrift och energiproduktion. Republikanerna beskriver sig som partiet för alla kvinnor och män, som arbetar i med naturresurserna och för fram dem som de främsta natur- och miljövårdarna (conservationisterna), de som arbetar för att förhindra erosion, för att öka vatten- och luftkvalitet och områden för viltvård samtidigt som de ökar jordbruksavkastningen.

När det gäller skogsbruket så anses många nationalskogar vara i dåligt skick. De hotas av invasiva arter, insektsdöd och allvarlig risk för skogsbränder och kostnaderna för att hålla nere de återkommande skogsbränderna på federal mark ökar. Republikanerna förespråkar aktivt, uthålligt skogsbruk och menar att respektive delstat är bättre än de federala myndigheterna på att sköta skogen.

Vad energisektorn beträffar vill de öppna både public land och den yttre kontinentalhyllan, shelfen för exploatering och ansvarsfull produktion och även här menar de att ansvaret bör läggas på respektive delstat.

Vidare ska regeringen inte favorisera bland energiproducenterna. Partiet stödjer all form av energiproduktion, som är säljbar i en fri ekonomi utan subventioner och de uppmuntrar kostnadseffektiv utveckling av förnybara energikällor – med stöd av privat kapital. De vill stödja utveckling av kärnkraft inklusive forskning i alternativa processer som thoriumbaserad kärnenergi och påpekar att inhemsk energiproduktion både är en ekonomisk fråga och en nationell säkerhetsfråga.

Gruvdriften. USA är starkt beroende av Kina för import av bland annat sällsynta jordartsmineraler, vars metaller behövs för utnyttjande av förnybara energikällor och i försvarsindustrin. Partiet vill ge tillstånd för att utvinna dessa och andra mineraler på, återigen, public land

Sist men inte minst, i avsnittet behandlas natur- och miljövårdsfrågorna i övrigt. Republikanerna ser människorna som den mest värdefulla naturresursen och mäter politisk framgång utifrån befolkningens hälsa och säkerhet. För att kunna tillhöra den främsta naturresursen krävs att var och en får utvecklas och ansvarsfullt verka i frihet utan kvävande order uppifrån. Det är ännu ett skäl till att överföra ansvaret för natur- och miljöfrågorna från den federala byråkratin till respektive stat – the boots on the ground.

EPA måste förändras i grunden till att bli oberoende enhet, skyddad mot politiserad vetenskap.

Klimatpolitiken ska baseras på saklig analys av hårddata och IPCC beskrivs så här:

”The United Nations’ Intergovernmental Panel on Climate Change

is a political mechanism,

not an unbiased scientific institution.

Its unreliability is reflected in

its intolerance toward scientists and

others who dissent from its orthodoxy.”

Med det som grund tar Republikanerna avstånd både från Kyotoprotokollet och från det s.k. Parisavtalet. De hävdar att president Obamas signatur på Parisöverenskommelsen endast är ett högst personligt godkännande, en betydelselös underskrift, eftersom skrivelsen inte godkänts av senaten.

Förutom detta avfärdande kräver de ett omedelbart stopp för bidrag till UNFCCC på grund av 1994 års lag ”Foreign Relations Authorization Act”.

thQC5404K1

Apropå Jacobs funderingar över framtida globala hot (”Det är dags att välja vägen bortom de falska dikotomerna” 2016/11/17), avslutas partiprogrammet med:

Facing 21st Century Threats

Cybersecurity in an Insecure World

Protection Against an Electromagnetic Pulse

Confronting Internet Tyranny

Trump green mob

Josh – igen

Den självsvåldige och frispråkige Donald Trump verkar både ha tagit del av och förstått sitt partis insikter och åsikter i de här frågorna, men ingen har tidigare förmedlat dem så att folk verkligen lyssnat.

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Tack Ann, en utmärkt redogörelse. Att det är Republikanska partiet, som har majoriteten i kongressen, som står bakom Trumps ord är viktigt att veta. Trump är således inte en ’vilde’ som kör sitt eget race så som Obama gjort. Jag tror också att det runtom i världen finns många statschefer som delar åsikterna men som inte vågar tala klarspråk.

  Detta är början till slutet för IPCC i sin hittillsvarande form.

 2. Peter F

  Clexit

  https://iceagenow.info/time-trump-climate-hysteria/

 3. Ann lh

  Tack Lasse for tips om ännu en talande bild, Make Science Great Again!

 4. Olav Gjelten

  Min förhoppning är att så gott som alla som kommenterar detta är eniga om att Donald Trump är det bästa som hänt världen sedan andra världskrigets slut.
  Så som våra politiker och media basunerar ut sin ilska förstår jag att det som hänt är något alldeles oerhörd glädjande.

 5. Michael E

  Tack Ann, mycket läsvärt!

 6. Olav Gjelten

  En liten fråga dock, vad menar våra gröna, hotfulla khmerer när de säger att USA aldrig mer i större skala kan återgå till energislag som olja och kol, då vindkraft och solenergi blivit så mycket billigare?
  Inte ens om vi räknar priset efter subventionsmiljarderna lär detta stämma. Ytterligare ett försök på medveten, vilseledande lögn?

 7. Ann L-H

  # 4 Olav Gjelten, här är i varje fall en som är medveten om vad det hela handlar om, Rupert Darwall, författare till The Age of Global Warming A History. Han skriver här på Myron Ebells (!) Global Warming.org
  Avslutningen är magnifik ”Quit the whole damm shebang”.

 8. Ann L-H

  forts. # 7 … och här är länken
  http://www.globalwarming.org/2016/11/18/sjw-day-at-cop22/

 9. Lasse

  #4 Vi skall väl inte dela ut något pris i början av hans presidentperiod som Norrmännen gjorde till Obama?

  Tack Ann för denna text samt hänvisningen till den omfattade republikanska programförklaringen. Varför har den inte presenterats i media? Den verkar både balanserad och förklarande.
  ”The central fact of any sensible environmental
  policy is that, year by year, the environment is
  improving. Our air and waterways are much
  healthier than they were a few decades ago. ”

 10. Ulf L

  #4
  Jag håller definitivt inte med om detta. Donald Trump är ett oprövat kort som jag iofs tror är underskattad men det är svårt att slå det positiva inflytande Ronald Reagan och Margaret Thatcher hade på världen.

 11. Peter Stilbs

  Tack Ann – tänk ändå om vi levde i ett Sverige där journalisterna var objektiva och redovisade fakta som ovan, istället för att ägna sig åt vinklande aktivism

 12. Michael E

  #11, Peter. Jag håller givetvis med men det är nog lite mycket att hoppas på. I decennier har MSM i Sverige ägnat sig åt att söka uppfostra befolkningen i korrekta åsikter och världsåskådning. Åtskilliga är de program, inslag och artiklar som samlar åsiktmaskiner som med emfas och en tillkämpad auktoritär men också nedlåtande attityd på en näst intill obefintlig faktabaserad grund kräver medhåll i den ena vansinniga uppfattningen efter den andra. Dyrkan av olika CAGW scenarier, genusvetenskap och nu föraktet för den Amerikanska valresultatet är bara några sådana exempel. Vad avser det senare utgör det en sådan chock för media etablissemanget att tidningar, radio och TV är fulla med dystopiska framtidsscenarier varvat med förhoppningar om en snar riksrätt för den tillträdande presidenten. Det är lika sorgligt som patetiskt att se.

 13. Peter Stilbs

  Dagens garv – den störste skojaren av dem alla: https://www.cfact.org/2016/11/19/controversial-nasa-climate-scientists-threatens-to-resign-over-trump/

 14. Slabadang

  Tack Ann LH!

  Tack för att du ger allmänheten den del av fakta MSM vill undanhålla oss.
  Tack för att du bevisar att MSM ljuger och vilseleder.
  Tack för att du bevisar att nätet är den enda källa som ger oss möjlighet att finna fakta.
  Tack för ditt civilkurage och röttskänsla
  Tack för att du skyddar din egen och andras hjärnors integritet och självständighet.
  Tack för att du hjälper till att avslöja den politiska idioti som styrs av lögner och vilda ideologiska spekulationer .
  Tack för att du hjälper alla läsare att förstå hur långt en korrupt rörelse kan gå för att skydda sina lögner från sanningen.
  Tack för att du finns!

 15. Glasklar

  (R) har dessutom 2/3 av guvernörerna och majoritet i 5/6 av delstatsparlamenten. Han ökade (R)s väljarandel bland kvinnor, spansktalande, African Americans och fackligt anslutna jämfört med för 4 år sedan. Trump börjar med att tillsätta en högsta domare och det blir sannolikt flera till, vilket kommer att ge (R) stor majoritet i HD under flera årtionden framöver eftersom det är livstidsposter. Neoconfalangen inom partiet har krossats, Bush-klanen och förra och förrförra presidentkandidaterna är slut efter att öppet ha stött Clinton. Samtidigt är (D) djupt splittrade mellan kleptokraterna som förlorade valet och de ledarlösa våldsvänstern med folkligt stöd. (D)s plan att importera tiotals miljoner latinos och araber för att garantera evig framtida majoritet även i delstater som Texas f.o.m. nästa mandatperiod stoppas nu i sista ögonblicket av Trumps gränskontroller och utvisningar.

  Trump blir en av USAs starkaste presidenter någonsin. Och han är en doer och en fighter utan bindningar till särintressen eller legacy. En expert på förhandlingar, vilket ju är det enda som politik består av. Så räkna med stora förändringar av samhället. Hans barn lär efterträda honom om 8 år och vi har årtionden av Trump-presidenter framför oss.

  I USA förändras politiken inuti de två partierna. Detta i motsats till Sverige och Europa där partierna är extremt toppstyrka slutna sekter med ärftliga topposter på livstid. Hermetiskt stängda för alla yttre krafter och nya idéer. I Sverige har denna inavel lett till att alla partier helt och hållet har upphört att föra någon politik överhuvudtaget. Ingen regering har fattat något beslut av något slag sedan slutet av 1990:talet. Jag trodde (MP) skulle kräva att få igenom någonting, men det blev inget mer än parkeringsskatt under fyra regeringsår. Partikongresserna har inget som helst inflytande över politiken, deras partiprogram ignoreras helt enkelt av den infödda partiledningen och knapptryckarkompanierna reagerar inte. Så blir det när alla politiker är handplockade obildade livstidsarbetslösa lågintelligenta som aldrig någonsin uträttat någonting vare sig politiskt eller på annat sätt i sina liv och är helt viljelösa ointresserade av samhället. Deras enda merit är just att de är odugliga harmlösa som rivaler för de avgående toppar som har utsett dem till efterträdare.

  Sverige har en kung som inte är patriot, en regering som inte regerar, en opposition som inte opponerar och en vågmästare som helt saknar inflytande. Svensk politik är helt död numera och någon förändring är omöjlig att föreställa sig när allt handlar om att intolerant stänga ute och motverka förändring istället för att debattera bara enhälligt upprepa samma gamla lögner helt utan verklighetsanknytning. Det är inte möjligt att genomföra någon slags reform av flera anledningar, men främst för att kompetensen saknas, ingen politiker vet hur man gör. Oavsett vad som händer i Sverige och världen så kommer staten inte att reagera överhuvudtaget, den kan inte.

 16. Glasklar

  #10
  En styrka Donald J Trump har är att politiker inte är vana att förhandla med honom, eller med affärsmän överhuvudtaget. Det blir ett helt nytt spel för dem.

 17. Lasse

  Politikerna är ansvariga för en stor del av klimatångesten. Detta genom att massivt trycka ner dem som inte följer gängse alarmism:
  https://rogerpielkejr.com/2016/11/14/wikileaks-and-me/

 18. Slabadang

  Peter S #13

  He he he he he he 🙂 . Gavin Smith Michael Mann och hela det ljugande garnityret som pumpat både politiker och allmänhet med sin hysteriska alarmistiska bullshit har själva målat in sig i det hörn de nu befinner sig. Jag hävdade tidigt att det är uppenbart att det inte existerar någon plan för exit eller reträtt när deras lögner avslöjas och att omvandlingen blir brutal och inte på deras villkor utan på avslöjarens.

  När de nu tvingas välja emellan kritisk granskning eller flykt så är jag säker på att de väljer det senare. Gavin är första kanariefågeln som vittnar om detta alternativ. Det borde ligga stor risk för fängelsehålan för delar av gänget när statistiskt fusk och manipulationer faställs.

  Mer inressant blir det att observera vår ljugande systemmedia. Kommer de springa rätt in i realiteternas kakelvägg i fortsatt full fart så allmänheten får skrapa av resterna från väggen? Med andra ord hur långt tror de att de an driva en aningslös ensidig propaganda?
  En mycket enkel reform är att göra licensfinansierade journalister personligen ansvariga för både sin integritet saklighet och opartiskhet. Med allt ifrån varning, böter, avsked eller till och med fängelsestraff för grövre medvetna övrgrepp på public service uppdrag skulle motverka propagandan med omedelbar verkan. Det informella : Vinkling= Rätt till vilseledning propaganda och lögn blir ett mine blott!

 19. Slabadang

  Lasse #15!

  Rörelsen förvandlades till fascism för att bevara sin lögn intakt!

 20. Slabadang

  CNN dvs Clinton News Network!

  En ”opartisk saklig oberoende” beskrivning av sin motsats Steve Bannon.

  http://edition.cnn.com/2016/11/18/politics/steve-bannon-donald-trump-hollywood-reporter-interview/?sr=google_news

 21. Slabadang

  Det kommer bli många artikar och inlägg på ämnet Trump/Klimahotarna de kommande 4 åren!

  Mitt medlidande med klimatfascisterna är obefintligt !

 22. Slabadang

  Ett förtvivlat DN!

  ”Efter att Steve Bannon tog över förvandlades Breitbart snabbt till en renodlad högerpopulistisk sajt, som ofta ägnade sig åt öppen främlingsfientlighet, konspirationsteorier, vilda överdrifter, vilseledande vinklar och kontroversiella rubriker.”

  Jasså jahaaa? Vad hände då med DN när Per Schlingman godkände Wolodarskis ”agendasättande” journalistik?

  Märk väl de obefintligt definierade orden som MSM-propagandan använder. ”Främlingfientlig” ”högerpopulistisk” och ”kontroversiella” ´ditten och datten. Alla orden är svepande härskartekniker liknande ” har du slutat slå dina barn”. ”Kontroversiella” för vem och varför förklaras aldrig , medan vi vet att det enda som krävs för att få epiteten är att det är argument som inte stämmer överens med vad som ryms i det åsiktssugrör som journlaister försöker bredda till att utgöra en korridor. Medvetet konstruerade ofalsfierbara anklagelser helt utan proportioner eller distinktioner förutom att de ifrågasätter eller kritiserar åsikterna i sugröret.

  ”Konspirationsteorier” används endast emot meningsmotståndaren när analyser påvisar tex samordning av propagandan eller PK_lögner som ”Invandringen är lönsam” ”Klimathotet är en bluff” ”Sverige har aldrig varit tryggare” eller att ”romerna byggde Sverige” medan resterande 99.9 % utav befolkningen rullade tummarna. Att avfärda sanningar genom att kleta epitet som ”konspirationteorier” eller ”myter” på dem är MSM-propagandans vanligaste metoder. Mitt genuina väl motiverade djupa förakt för den svenska journalistkåren är bottenlöst och jag delar det med en stor majoritet av svenska folket. När vandringsmyten om ”97-99.9% av forskarna är eniga” saluförs av i princip 97-99.9% av MSM så har vi sedan länge begripigt att de ljuger medvetet för allmänheten och skyddar lögnerna intill absurdum.

  Behovet och legitimiteten av radikala reformer av svensk journalistik finns grundfäst hos allmänheten.
  De bisarra konsekvenserna av en journalistkår som är satt att reglera sig självt bevisar att det inte fungerar. Journalistiken är inte till för journalisterna utan för medborgarna i demokratin.
  ”Hatsajter” är en anklagelse och en härskarteknik som i sitt bedrägliga tolkning mer slår mot MSM än alternativ media.

  Svensk MSM delar sitt öde med klimatfascismen ! Karma! Man kan aldrig lura alla hela tiden!

 23. Ann lh

  #14 Slabadang, tack, tack, tack, det där blev nästan för mycket. Jag var tvungen att gå ut och plocka mogna enbär till middagsrådjuret för att komma ner på jorden igen. Men, än en gång tack och nu är enbärsbehovet fyllt för en tid.

 24. Slabadang

  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

  Rapport ! Ni kommer väl ihåg hur Moderaterna vägrade intervjuas av DN utan att ha egna kameror och mikrofoner med vid intervjuerna? Som av en ren händelse så upphörde dessa krav efter att Wolodarski tillsattes (av Per Schlingman och J Strömbäck) som chefredaktör för DN.

  Nu så försöker Åkesson införa en ny era där politiska debatter INTE styrs av journalister och där den för journalsiter märkliga ordning är att talare skall få tala utan att bli avbrutna annat än av tidstilldelning:

  ”Statsminister Stefan Löfven, M-ledaren Anna Kinberg Batra och de andra partiledarna kan före jul vänta sig en inbjudan från Jimmie Åkesson. Han tänker bjuda in var och en av dem till debatter som inte ska ledas av journalister, där ingen ska avbrytas och alla ska få tid att prata till punkt. Huruvida de andra partiledarna är intresserade av att komma, vet han inte.

  – Vi får se vad det mynnar ut i, säger Jimmie Åkesson.

  – Men vi politiker borde ta större kommando över debatten, så att vi kanske får möjlighet att tala mer om värderingar och visioner.”

  He he he he he Hedenmo och Helin måste få hjärnblödning inför hotet att politiker själva arrangerar bättre och intressantare debatter utan deras styrning makt och kontroll ! 🙂 Karma!! SVTs pappa LO måste få total headspinn inför hotet att de inte styr problemformuleringrna och frågeställningarna!

  Har ni förstått hur saker och ting egentligen ligger till bakom fasaderna? Kontakta gärna SVT/SR och fråga hur de upprätthåller och kontrollerar sakligheten opartiskheten och balansen när ”Granskningsnämnden” erkänner att den inte gör det? 🙂 🙂 🙂 Public service är nog det enda företaget i hela världen som inte utför detaljerade kundundersökningar! PÅ Volvo vet de till och med vad deras kunder tycker om vindrutetorkarna på de olika modellerna. Men SVT har ingen dj….la aaaaaning om vad kunderna tycker om de olika programmen debattämnena eller redaktionerna. Åhhh varför låtsas de inte veta det dååååå ? Orsakerna till varför 93% av tittarna har reducerat förtroende för SVT är en ”Waldemort” för lögnerna om sina höga förtroendesiffror!

 25. Pernilla

  #11 #15 #20 mfl
  Det grönvästervridna patrasket på SVT är det största hot mot demokrati som vi upplevt i modern tid. Visst, de vilseför folket med lögner ”i det godas namn”, men vad hjälper det när det brakar åt helsike.

 26. Ingvar i Las Palmas

  Pernilla #23
  Bra!

  ”Vägen till helvetet är kantat av goda föresatser”
  På grund av att de ”goda föresatserna” i själva verket är destruktiva och som du säger, ett hot mot demokratin

 27. Ingvar i Las Palmas

  I suspect climate activists are only now waking to the horrible possibility that after years of partying on the US taxpayer’s dime, they really don’t have that many friends anymore.

  https://wattsupwiththat.com/2016/11/19/cop22-green-groups-wheres-the-money/

 28. Tack Ann! Vi behöver få saklig information om vad som händer i USA.

  Svt och övrig gammelmedia ger ingen saklig information om USA. Själv följer jag amerikanska TV-kanaler och bilden är att nu enas republikanerna. Republikanerna segrade också i valen till kongressen. I Sverige fattar man inte hur stor betydelse det har som president att ha kongressen med sig. Det hade inte Obama där Senaten var republikansk. Min favorit klimathotsskeptikern Ted Cruz blev inte president men återvald till Senaten som representant för det folkrika Texas.

  Det blir en STOR förändring av ekonomiska politiken som kommer att smitta av sig på klimatpolitiken. En revolution. Det blir långt värre (= bättre för klimathotsskeptikerna) än vad svenska vänsterjournalister tror. Eller så fattar svenska journalisterna men vill undanhålla ”obehagliga” fakta för svenskarna. Tänk ifall svenskarna också skulle börja tvivla på klimathoten. Ett ”fossilfritt Sverige för klimatets skull” – vilken bluff.

 29. latoba

  Läs info från Marrakesh-mötet på Narrskeppets blogg idag.

 30. Latoba #27: Kompletterar med länkar till Narrskeppet http://narrskeppet.blogspot.se/2016/11/modiga-man-i-marrakech.html och Climate Depot http://www.climatedepot.com/2016/11/19/skeptical-scientists-crash-un-climate-summit-praise-trump-for-bringing-science-back-again/

  Nils-Axel Mörner var ju en av huvudtalarna på klimatkonferensen på Lidingö nyligen.

 31. Thomas P

  Slabadang #20 Jag gav i tidigare tråd en länk till en artikel på Breitbart som dock snabbt modererades bort:
  http://www.breitbart.com/tech/2015/12/08/birth-control-makes-women-unattractive-and-crazy/
  Med en lång lista på påhittade argument om varför p-piller är fel, avslutat med en uppmaning till fertilitetskrig:
  ”Now, you may be asking what I would have women replace the Pill with, since it’s obviously so awful. Condoms? Vasectomies? The answer is: nothing. We need the kids if we’re to breed enough to keep the Muslim invaders at bay.”

  Är det den kvaliteten på ”fakta” vi skall få se i Vita Huset framöver?

 32. Christopher E

  #29 Thomas P

  Så ett exempel på en skruvad artikel om kvinnor (skrivet av en med begränsad erfarenhet i ämnet, då han… hrm… hejar på det egna laget så att säga) – det räcker för dig att kategorisera en hel site och förutsätta att detta blir norm i en administration därför att en ansvarig person från Breitbart rekryterats till staben? Låter lite långsökt för mig, för exempel på tramsartiklar florerar ju i lika hög grad i MSM med vilken etablissemangets politiker har nära band med.

 33. På gränsen till off-topic men här är en video där Marc Morano blir utslängd från IPCC-mötet i Marrakech. Morano skrotar symboliskt Parisavtalet genom att köra det i en papperstugg. Lite underhållning på söndagen.

  https://youtu.be/afiUGWXDBP0

 34. Michael E

  Thomas P, vad tror du kommer att hända med Klimatforskningen i USA och vad tror du det får för effekter på mediarapporteringen och i dess slutänden den politiska debatten i Sverige kring klimatförändringar?

 35. Ann lh

  # 31 Per, tack för länken. Obetalbart!

 36. Ojdå Thomas #29

  Du verkar ju rent besatt av den ’artikeln’. Jag har också sett att just denna valsas runt i amerikansk (nu hysterisk) vänster-media som ngt slags ’bevis’ för …. ja, ngt om Trump …

  Suck!

  Förra gången ville du dra upp den i ngt annat sammanhang, där stormedja hade basunerat ut rena lögner om Trumpanhängare … som ’bevis’ för … Tja vaddå?

  Vad är grejen med dig? Och sen detta:

  Är det den kvaliteten på ”fakta” vi skall få se i Vita Huset framöver?

  ??? Vad är det du vill ha sagt här öht!?

  Artikeln verkar fö vara en kolumn, dvs ngns åsikter. Eller trodde du verkligen att det var (förment) ’fakta’ som presenterades? Hur tänkte du där, Thomas?

  Och har du aldrig sett vad skit gammel-media presenterar i sina krönikor, eller som ’klimatfakta’ för all del?
  Vad är det du är rädd för över huvud taget? Ngt klimathot tror jag nämligen inte du är rädd för, inte på riktigt. Så vad är det som vållar så mycket harm och indignation?

 37. Thomas P

  Christopher #30 Försöker du på allvar försvara trovärdigheten hos Breitbart eller agerar du bara motvallskärring som vanligt här?

  Michael E #32 Det finns en uppenbar risk att vi får se hårdare politisk styrning av forskningen för att stoppa obekväma resultat. Vi får se vad som händer, forskning är dock global så Trumps makt är begränsad.

 38. Thomas P

  Per #31 ”Marc Morano censored for shredding Paris agreement in Marrakech ”

  Titeln har onekligen sina ironiska poänger, om än kanske inte som Morano tänkt sig. Att stå med papperstuggen och klaga på att bli censurerad, nja, det fungerar inte så bra

 39. Nästan obetalbart:

  Det finns en uppenbar risk att vi får se hårdare politisk styrning av forskningen för att stoppa obekväma resultat.

  Jag vill minnas att Thomas också trodde att Bush regimen hade satt munkavle på isbjörnsforskarna. Alltså innan Obama lovade att jorden skulle helas, och att oceanerna skulle sluta stiga bara han blir president ..

  🙂

  Och detta sen:

  .. försvara trovärdigheten hos Breitbart ..

  Försöker du verkligen med samma lama schtick igen som du försökt trumma upp ditt fallerade klimathot? Falska auktoritetshänvisningar … denna gång till snatter-media … som ’trovärdiga’!?

  Kan du verkligen inte bättre?

  Och om du nu verkligen ville kritisera ’trovärdigheten’ hos Breitbart … varför i hela fridens namn drar du då upp den artikeln om och om igen?

  Men fortsätt gärna. Det finns mycket man kan skratta åt nu, och jag tror att det kommer att hålla i sig ett tag.

  Och visst, det finns de som går på nästan vad som helst, bara de intalat sig att deras ’källor’ ju är så trovärdiga. För det säger alla andra som tror på dem också …

  🙂

 40. Olle R

  Lite om nya desinformationskanaler som lockat/lurat aningslösa väljare och fört USA:s förste orange president till makten:
  https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2016/11/17/facebook-fake-news-writer-i-think-donald-trump-is-in-the-white-house-because-of-me/

  Även Brexit-rörelsen arbetade med desinformation , demonisering och falska löften om att både äta kakan och ha den kvar.
  Nu tycks Richard Tol, vars husorgan GWPF stödde Brexit, ha drabbats av en oanad backlash:
  http://richardtol.blogspot.se/2016/10/an-odd-exchange-on-brexit.html

 41. Ingemar Nordin

  Ingvar #25,

  ”The Marrakesh COP22 climate conference has ended – and green groups are just waking up that without US financial support, nobody has committed any money to anything.”

  https://wattsupwiththat.com/2016/11/19/cop22-green-groups-wheres-the-money/

  Ännu ett klimatmöstesfiasko. Stor besvikelse bland de gröna stormtrupperna. 🙂

 42. Olle R

  Ja det stämmer. Alltså att den tjattrande klassen, den som anser sig kunna ’uppfostra’ befolkningen om både vilka åsikter som är ’rätt’, vilka man får ha och inte ha. Och även med bergfast övertygelse intalar sig att de exakt vet vilken president som landet skall ha framöver …

  .. att de nu försöker hitta förevändningar för varför de ändå hade fel.

  För felet måste ju bara ligga hos någon annan. Det vet de ju, alla de pratat med har ju talat om för dem att de själva ju hade så rätt. Och bara rednecks och obildat patrask inte förstått det …

  På samma sätt som i Sverige har förresten ’rasist’ blivit både anklagelsen och ’förklaringen’ för allt som man inte vill ha sant eller bara ogillar.

  Och sådant håller de på med, medan de försöker förklara för den ’otvättade populasen’ att det är de som har uppgiften att leda dem i rätt riktning. Och sedan behöver prata inbördes om hur svårt det är, och varför omgivningen vägrar fatta hur visa de själva är … Jojo …

  Extra din WP-länk ifall det han säger är sant, eller om han bara tror det. För han verkar inte gilla Trump, snarare förakta honom och de som röstar på honom. Så det var alltså en vänsterlutande typ som prånglade ut fejkade nyheter, och gjorde det för att tjäna pengar …

  Oh the irony!

  Fast jag tror inte en sekund att detta skulle avgjort valet. Däremot att det finns många som verkligen vill tro att det var så (se även min förra kommentar till Thomas).

  Fejkade, eller snarare groteskt vinklade reportage och ’nyheter’ från de lydiga valarbetarna i gammel-media har nog haft långt långt större effekt, iaf på dem som det går att lura att rösta på Hillary …

 43. Thomas Palm #36: Syftet med jippot var att få publicitet. Genom att de blev utslängda ökade publiciteten. Det blev lite mer dramatiskt. Så klimathotarna fick bort Morano (som de var upprörda på då han ifrågasatte IPCC och dess politiska religion) och Morano fick mer publicitet. Kanske en win-win. Underhållande video var det.

 44. Gunnar Strandell

  Thomas P #35
  Kan du inte förstå att vi är några som vill se i mindre politisk styrning och stopp av obekväma och sanna resultat för att istället sprida lögner och vandringssägner. Och i vårt fall finns bevisen i Climategate och att det hela inte tagit slut i visas tydligt i länken i #15.

 45. Slabadang

  Jonas N!

  Visst är det fullständigt patetiskt när MSM och vänsterfascisterna skyller Trumps vinst på Twitter och Facebook ? Om något så är det ytterligare ett bevis på MSMs totala frånvaro av rimlighetstänkande. I USA så stödde 123 MSM aktörer Hillary endast tre Trump!
  Den fantasivärld Thomas P och våra journalsiter befinner sig i är mindre verklighetsförankrad än regnbågslandet där My Little Ponys bor. Det är faktiskt svårt och bevisligen helt meningslöst att föra en seriös debatt med dessa teoretiska ideologer när de befinner sig i sitt fantasyland och dömaer sina kontrahenter utifrån den planeten!
  Vi har nu tusentals bevis på att de är intoleranta totalitära fascister som suggererat sig själva att tro att de är motsatsen, trots att de angriper trakasserar indivder istället för att bemötra argumenten. De påkallar censur och blockerar både debatter och argument. Utesluter och smetar skit på allt och alla som hotar deras makt och inflytande. Vi lever i en farlig tid och vi har en skyldighet att angripa och försvara oss emot den nya PK-fascismen. Noefascismen är en korrekt beskrivning är vad som tagit makten och inflytandet över samhällsdebatten och politiken. Sossarna MP och V är de tydligaste neofascistiska partierna med fullt stöd från MSM och politiskt etablissemang i övrigt. Sveriges kommunister behöver prata om ”nazism” fascism” för att inte behöva diskutera eller motivera sin egen totalitära rödgröna skitideologi!

 46. Ingemar Nordin

  Thomas P #36,

  ”Att stå med papperstuggen och klaga på att bli censurerad, nja, det fungerar inte så bra”

  Thomas P. Hur länge skall du försvara förföljelsen av alla åsikter som inte passar den politiska nomenklaturan? Du är ett typexempel på anti-sciencemobben och anti-yttrandefrihetshyllarna. Vilken skada kunde Moranos helt oskyldiga demonstration orsaka? Varför är ni klimatalarmister så rädda?

 47. Björn

  Som vanligt intressant och välformulerat! Trump och hans administration blir en mall för den övriga västvärldens energipolitik. Världens vindfjollor, akta er för den tsunami som kommer befriande att skölja över oss andra.

 48. Michael E

  #35 I ett papper som diskuterar potentiell partiskhet i finansiering av vetenskaplig forskning (se https://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/working-paper-29.pdf) nämns 15 specifika tillämpningar där sådan partiskhet kan infinna sig, dessa är;

  1. Funding agency programs that have a biased focus.

  2. Agency Strategic Plans, RFPs, etc., with an agenda, not asking the right questions.

  3. Biased peer review of research proposals.

  4. Biased selection of research proposals by the agency program.

  5. Preference for modeling using biased assumptions.

  6. Biased peer review of journal articles and conference presentations.

  7. Biased meta-analysis of the scientific literature.

  8. Failure to report negative results.

  9. Manipulation of data to bias results.

  10. Refusing to share data with potential critics.

  11. Asserting conjectures as facts.

  12. False confidence in tentative findings.

  13. Exaggeration of the importance of findings by researchers and agencies.

  14. Amplification of exaggeration by the press.

  15. More funding with an agenda, building on the above, so the cycle repeats and builds

  Det mesta av detta återfinns inom klimatforskningen, så den fråga man kan ställa sig är onekligen om denna kan bli mer politiskt styrd än vad den förnärvarande är?

  Jag tror att motsatsen nu kommer att ske, d.v.s. mindre av politiskt styrd forskning inte minst pga att GOP’s överlag mycket ljumma inställning till CAGW parat med förslagen att reducera NASA’s klimatforskning. Att chefen för EPA också byts ut hjälper onekligen till att ytterligare minska anslagen till klimatforskningen.

  Ytterligare en intressant fråga blir då i sammanhanget vad händer med klimatforskningen när anslagen minskar? Att man söker andra, troligen privata, finansieringskällor är givet men också behäftat med betydande osäkerhet eftersom få sådana finansieringskällor finns. Det är helt enkelt lite svårt för privata aktörer att kunna räkna hem en sådan investering. Dessutom blir det lätt en nedåtgående spiral där mindre medel betyder färre publikationer som betyder mindre medial uppmärksamhet som i sin tur gör det än svårare att finna finansiärer. Intressant blir också att se vad som blir kvar av klimatforskningen och den strid som kan komma att blossa upp mellan olika fraktioner och individer i striden om medlen. Kan man möjligen hoppas på fler avslöjanden om forskningsfusk?

 49. Thomas P

  Gunnar #42 Jag är fullt medveten om att ni här, liksom Brietbart och Morano vill ”sprida lögner och vandringssägner” även om jag är lite förvånad över att du säger så rakt ut att det är det ni vill göra.

  Ingemar #44 Det där kallas projektion.Du är den som ständigt förvarar förföljelse av forskare som Salinger, Monnett, Mann m fl. Du har rentav fabulerar ihop helt egna anklagelser för att få det att gå ihop.

  Morano får ha vilka åsikter han vill, eller kanske snarare de hans uppdragsgivare vill, men nu var han bara ute efter att sabotera för att få uppmärksamhet som Per konstaterade. Att bränna/tugga sönder böcker är alltid känsligt, och när han gör det iklädd keps från den som av allt att döma snart är världen mäktigaste man ger det ytterst obehagliga vibbar. Du är själv en del av en antisciencemobb där du hatar all vetenskap som inte stämmer överens med din extrema högerideologi.

 50. Låter som en dålig dag igen, Thomas …

 51. Ingemar Nordin

  Jonas #48,

  Japp. Det var ett ovanligt svagt ”argument”. Men förföljelsen av skeptiker och vetenskapsförsvarare kanske upphör så småningom, när pengarna för mobbingen äntligen tar slut.

 52. Slabadang …

  Visst är det kul att åse dem …. hur desperat de tror, eller vill tro att det är de som ’dom informerade’, bla för att de får mingla med kändisar och politiker, och får sätta etiketten ’expert’ på alla dem som de bjuder in för att bekräfta dem och deras tro …

  Och hela tiden har det blivit värre, nu ägnar det nästan hela sin vakna tid åt att vilja psykologisera över alla dem som inte accepterar all deras tro och självsuggererade klokhet … och vad det måste vara för fel på dem.

  Extra roligt är detta just för att både vänstern och hela den känslo-appellerande tyckarklassen är helt inriktad just på dem som är lättast att manipulera, vilka man upplyser om att de definieras av vilken identitetspolitisk grupp de tillhör … och hur man skall tycka och tänka i alla dessa grupper.

  Jag tror faktiskt att Clintons helt öppna attityd om att hon borde få de färgades, latinos, kvinnornas, studenternas, och förstås de illegala invandrarnas röster … bafatt de ju tillhörde henne som default, det visste ju alla ..

  .. att det var ganska off-putting bland alla som inte själva vill se sig som offer bland dem, och ses som bara röst-boskap.

  Man får hoppas att denna media-kollaps i USA får efterverkningar även i Europa …. att fler vaknar upp till insikten att media inte är det minsta intresserade av att tjäna sina läsare/lyssnare.

 53. Michael

  Thomas P,

  Är du inte lite orolig nu när pendeln är på väg att vända? Är inte risken stor att finansieringen av ditt trollande sinar?

 54. Christopher E

  #35 Thomas P

  ”Det finns en uppenbar risk att vi får se hårdare politisk styrning av forskningen för att stoppa obekväma resultat.”

  😀 😀

  Det brukar heta att alarmister saknar humor, och så kommer denna pärla. Fast i och för sig är den oavsiktliga humorn ofta roligast.

  Breitbart… allt jag menar är ditt försök att plocka ut ett skruvat exempel och dra långtgående slutsatser var störtlöjligt. Ta du och se över media i stort, även den som stöttar våra etablerade partier.

  Att se reaktionen på Trumps seger hos dig, Olle R mfl är verkligen god underhållning i höstmörkret.

 55. Thomas P

  Christopher #54 Jag vet att ni är hemmablinda, men om du höll dig utanför din ankdamm skulle du vara medveten om vad som hände i Kanada under Harper (hur man saboterade forskningsarkiv borde t o m du reagerat över), hur republikanerna i USA försökt trakassera klimatforskare med specialåklagare och kongressförhör osv. Det är ju bara det att ni tycker sådant är fullt naturligt, de som inte står på er sida måste ju vara något skumt med så de förtjänar allt detta.

  Du vill alltså på allvar försvara Breitbart, fast då inte med att försöka påstå rakt ut att den är trovärdig utan bara med vanliga kålsuparmodellen att vanliga media heller inte är perfekta. Det är de inte, men det finns ändå gradskillnader.

  ”Att se reaktionen på Trumps seger hos dig, Olle R mfl är verkligen god underhållning i höstmörkret.”

  Att se er ryggmärgsreflex att allt jag säger måste vara fel och att ni därför hoppar i säng med rena högerextremister har rätt stort underhållningsvärde också. Jag menar, Olav har vi ju veta länge var han står så att han nu kommer ut och erkänner att för honom har inget bra skett mellan det att Hitler förlorade WW II och Trump vann i USA är ju inte förvånande, men en del av er andra…

 56. Daniel Wiklund

  Du Thomas P ska nog inte prata så mycket om att hoppa i säng, du verkar ju trivas i samma säng som Romson och Lövin. Hur det är med Fridolins säng lämnar jag öppet.

 57. Christopher E

  #55 Thomas P

  Fäster just inget avseende på dina konspirationsteorier. Ett faktum är det dock att forskare som inte varit av ”rätta” klimathotsåsikten inte kunnat se fram emot någon vidare karriär. Ja, som vi vet i svart på vitt, till och en tidskrift som inte följer katekesen utsätts för förföljelse.

  Allt du säger måste inte vara fel, men du har en förmåga att låta dina ideologiska skygglappar få dig att trampa snett i mörkret.

  Att vi som inte gillar hittills förd klimatpolitik är nöjda nu är ju lätt att förstå. Att du skulle finna något underhållande i det känns däremot som ett påklistrat leende.

  Gradskillnader mellan Breitbart och andra medier enligt din subjektiva åsikt säger väl mer om dina ideologiska preferenser än några faktiska skillnader. Är man extremist som du så behöver man ju inte gå så långt åt andra hållet skalan innan det relativt sett blir extremt också. Men man kan undra på vilka obskyra hat- och smutskastarsiter du hittar sådant som P-pillartikeln, för att du själv skulle vara en flitig läsare av Breitbart har jag svårt att tro. Men visst försvarar jag Breitbart, jag är för det fria ordet. Lägg märke till att det betyder att jag även försvarar diametralt motsatta åsikters rätt att uttryckas. Min personliga politiska preferens, om än ej huggen i sten, är dock åt det konservativa hållet.

  På tal om extremism så har vi ett parti i regeringen som inför valet 2014 utmålade en specifik grupp i samhället som det största hotet mot nationen (och planeten) enbart på basis av hudfärg, kön och ålder. Ett annat parti lade till sexuell preferens på listan också. Det är nog inte Trump vi ska lägga fokus på här att bekymra oss för. Jag gör bäst i att se mig över axeln när jag vågar mig ut.

 58. Thomas,

  Du pratar så mycket. Men numera är det ju nästan enbart ’talking points’ som redan färdigtuggats på andra ställen.

  Nu har du alltså ägnat många inlägg åt ’trovärdgheten’ hos Breitbart. Och det ’bästa’ du dragit upp en en provokativ krönika av Milo Yiannopoulos som du inte ens kan angripa i sak.

  Milo brukar säga till dem som kritiserar honom att om de inte ens förstår vad det är han säger och hånar eller driver med … de är för korkade att ens försöka prata med.

  Visst, du kan tycka att det är ofint eller provokativt. Men du passar klockrent in på hans beskrivning av sina meningsmotståndare. Och till skillnad från honom har du inte haft någon poäng … på hur länge som helst.

 59. Capt Nemo

  Capt Nemo!

  40 Olle R 2016/11/20 kl. 17:53
  Vem läser / använder facebook ????

 60. Thomas P

  Christopher #57 ”men man kan undra på vilkaen man kan undra på vilka obskyra hat- och smutskastarsiter du hittar sådant som P-pillartikeln, för att du själv skulle vara en flitig läsare av Breitbart har jag svårt att tro.ter du hittar sådant som P-pillartikeln, för att du själv skulle vara en flitig läsare av Breitbart har jag svårt att tro.”

  Jomenvisst. Problemet är naturligtvis inte själva artikeln utan var jag hittat den, och alla som drar upp sådan smörja är att klassa som ”obskyra hat- och smutskastarsite”. Men ser du, nu vart det självmål. Du själv vart ju uppmärksammad om artikeln på den här bloggen, så med din logik är även denna att klassa som ”obskyra hat- och smutskastarsite”.

  ”Men visst försvarar jag Breitbart, jag är för det fria ordet. ”

  Det är skillnad mellan att försvara vad någon säger och dennes rätt att säga det. Här handlar inte om Bannon har rätt att driva en nationalistisk högersida utan om han är lämplig som en av männen runt Trump. Uppenbarligen har du inga problem med det.

  ”Jag gör bäst i att se mig över axeln när jag vågar mig ut.”’

  Ja, det är så fruktansvärt synd som dig. Du får väl flytta till USA där de arga, vita männen just vann valet. Där kan du känna dig mycket säkrare.

 61. Daniel Wiklund

  Apropå vita män så är väl du Thomas P överens med Romson. Att dom vita (om hon avser dom arga vet jag inte) heterosexuella männen (medelålders) som kör jeepar och äter kött står bakom allt elände i världen.

 62. Men Thomas då …

  Är det inte Trump du eg vill ifrågasätta, ifall han är lämplig som president … och allt det där ni (arga vita) män, kvinnor och unga och andra nu protesterar som bortskämda skitungar som tappat glassen i gruset?

  Är det inte det?

  För iden riktiga världen så är det just Trump som är den som väljer chefsstrateg, att ha vid sin sida i Vita Huset. Trump, och ingen annan!

  Och nu är jag 100% säker på att du inte har den minsta lilla aning om vilka förmågor och egenskaper Bannon har som Trump värdesätter, eller hur han tänkt sig utnyttja dem. För du kan vara absolut säker på att det inte handlade om era ömma och sårade känsloliv, nu efter att Hillary fråntagits vad hon nog ansåg närmast var hennes födslorätt

  Din föreställning om att han skulle vara ’olämplig’ har du ju bara fått från samma fjantiga sajter och media där folk nu poserar med sin indignation och spelar förfasade ..

  Med lika dåliga (icke-) ’argument’ som just den där larviga krönikan du har viftat med nu så länge tills du blivit alldeles blå (eller röd) i ansiktet …

  Har du verkligen inget bättre, Thomas?

  För vi fattar: Skrikvänstern är både hysterisk och kränkt nu när den inte fått som den ville. Och den sortens trams fungerar väl som terapi och ingår i sorgearbetet för er …

  Men du skall veta att ert kackel är ett underhållande skådespel för alla oss andra som genomskådat spelet. Och media out:ar sig som sagt nu som de lydiga kanpanjarbetarna de ju eg varit hela tiden, med bara lite nödtorftig fernissa om att de skulle bedriva ’journalistik’ …

 63. Slabadang

  Nya Tider tar vid …. 🙂 ”Hatsajt” enligt de verkliga hatarna!

  http://nyatider.nu/global-uppvarmning-eller-gronskning/

 64. Christopher E

  #60 Thomas P

  Jaha, så när du smutskastar här på bloggen som så är det bloggens fel… Där ser man…

  Det är nog bara du här som bekymrar dig om denna körsbärsplockade artikel. Övriga orkar inte bry sig. Tror du på allvar blir lag mot preventivmedel under Trump för att någon provocerade skribent retat upp dig och dina gelikar eller vad…?

  Nej, jag har inga problem med Bannon. Jag är inte den som går på en massa smutskastning. Snarare bör det vara något bra med honom när ni lägger så mycket energi på förtal.

  Och inte är det jag som är arg här, även om mitt vita skinn ännu är lite rödlätt efter att ha tillbringat oktober i tropikerna så man kanske tror det.

  ”USA där de arga, vita männen just vann valet.”

  Det är till att ha dålig koll, Thomas. Har du missat att en majoritet av vita kvinnor också röstade för Trump och ”vann valet”? Är de också arga? 😉

  Det här med ”argheten” är givetvis bara trams. Amerikanerna röstade för en förändring helt enkelt. Opinionsmätningar och förvalsanalyser som bara letade arga hillbillies missade detta totalt. Allra argast är dock tveklöst de som förlorade valet.

 65. Kenneth Mikaelsson

  TP nämn någon republikansk grupp som är ute och bränner bilar.. kör knockout games.. skjuter snutar..förhindrar folk att utnyttja the first amendment.. Tyvär så tillhör alla dessa din sida av spectrumet..
  Gröna kommunister socialister demokrater …
  Och bara för att gnugga in det riktigt …. Nazism fascism communism är andra saker som har sin härstamning på din sida TP…..

 66. ChrE

  Nu skall man i ärlighetens namn inte beskylla Thomas för att hans fjanteri bara läses och sprids på obskyra vänsterhatsajter. Besattheten med Bannon, och även Milos krönika, har spridit sig långt in i vad som vill se sig själv som legitim media/journalism/commentary:

  https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/14/steve-bannon-white-house-racism-fear
  http://money.cnn.com/video/news/2016/11/14/steve-bannon-donald-trump-adviser.cnnmoney?iid=EL
  http://www.forbes.com/sites/ellenkilloran/2016/11/14/steve-bannon-and-breitbart-news-why-everyone-but-the-alt-right-fears-trumps-top-adviser-pick/#14b6e7e9504f
  http://edition.cnn.com/2016/11/14/politics/alt-right-steve-bannon/
  http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/14/steve-bannon-who-is-the-donald-trumps-chief-strategist-and-why-i/
  http://money.cnn.com/2016/11/18/technology/steve-bannon-harvard-business-school/
  http://www.independent.co.uk/news/people/steve-bannon-breitbart-donald-trumps-chief-strategist-a7416606.html

  Rachel Madow tex har en prominent talkshow på MSNBC och är också helt besatt av Bannon och Breitbart:
  https://www.youtube.com/watch?v=NY1SYuyOidg
  https://www.youtube.com/watch?v=crAJD22NDoM

  Hon är närmast outhärdlig att lyssna på, när hon vill vara både käck och överlägsen, och fnittra åt hur dumma alla andra ju är … men hon är ett bra exempel på hur tankarna går i dessa kretsar/redaktioner …

 67. Thomas P

  Christopher #65 ”Snarare bör det vara något bra med honom när ni lägger så mycket energi på förtal.”

  Du är verkligen motvallskärring. Funderat på vad den här bloggen har för effekt som andra resonerar som du? Att allt förtal ni sprider om klimatforskningen bara visar att hotet är verkligt? Rockström, Mann m fl måste verkligen vara ena riktiga hejare så mycket möda ni under åren lagt ned på att baktala dem.

 68. Gustav

  Thomas P, #66:
  Förvisso har det framkommit en hel del hat mot MM här på bloggen genom åren men övervägande del av kommentarerna har riktats mot hans forskning. Sen tycker jag det citat du återgav ovan låter knäppt och att det kommer från en (iaf för stunden) obalanserad människa. Ett annat citat om att man ska förhindra att artiklar som är kritiska till klimathotet blir publicerade i vetenskaplig press är dock helt i sin ordning och inget att fästa uppmärksamhet vid.

 69. Thomas #66

  Du har fortfarande inte kommit längre än att Bannon (i hans nya roll) måste vara dålig ..

  .. pga en tramsig krönika som Milo Y har skrivit.

  Och ja, det är ngt sjukt över er besatthet av att hata personer och kunna ägna ändlöst med tid och energi åt att försöka misstänkliggöra, smutskasta, guilt-by-association-skämma dem osv ..

  Jag har en kommentar i moderation, med en hel räcka med länkar från (icke-) ’seriös’ media, som har ballat ur precis som du …

  Hur vore det om du kom med ngt som faktiskt handlade om något reellt?

  Vad menar du skulle vara så ’farligt’ med Bannon som strategisk rådgivare?

  Trump hade ju nästan all media emot sig under både primär- och presidentvalskampanjen. Och hade absolut behov och nytta av mediarådgivning under tiden. Tror du att media nu plötsligt ändrar sig, börjar bevaka politiken i sak, och slutar bete sig som en mob av demokratiska mobbare (eller DNC:s största Super-PAC)?

  Jag tror att dom kommer fortsätta på precis samma sätt. Och Bannon är den som skall hantera och avväpna vänsterpropagandan … och kanske också göra det bra.

  Jag tror att det är det ena skälet till vänsten blivit alldeles tokig pga den utnämningen.

  Den andra är att de förstås är tokiga redan från början och anser att allt och alla nu är helt fel. Och som så ofta protesterar mot verkligheten och alla som inte tycker och tror som de …

 70. Svempa

  #66 o #68

  Hur Bannon blir visar sig. Vill Thomas P. hitta verifierade skurkar att harmas över kan han t.ex. ta demokraternas Podesta. Det som Wikileaks släppte visade på hur han t.ex. via hot fick Nate Silver att göra sig av med Pielke.

 71. Här kan ni läsa en artikel om och intervju med Bannon, som skrivits av en vuxen person.

  http://www.wsj.com/articles/steve-bannon-on-politics-as-war-1479513161

 72. Slabadang

  Jag man kan nog säga mycket om Trump men feg är han inte!! 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 Moahahahah!

  Han rafsade ihop alla de ledande MSM till möte vars korruption avlöjats genom Wikileaks genom att samarbeta och ta order ifrån ”Demokraterna” .

  Enligt en närvarande vid mötet : Donald Trump reportedly used his secret meeting with executives from the major television networks and their top on-air talent on Monday to criticize and attack those in attendance.
  ”The New York Post spoke with a source who said that the meeting felt ’like a f***ing firing squad,'”
  ”’Trump kept saying, ’We’re in a room of liars, the deceitful dishonest media who got it all wrong.’ ”
  Djalar schalar vilken underbar klartext !!

  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3958098/Trump-s-TV-summit-President-elect-summons-network-executives-anchors-dishonest-media-Trump-Tower.html#ixzz4QhvmNpCz
  Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook
  Trump skall genomföra ett separat utvecklingsamtal med skitblaskan New York Times ! :I Ni vet som när man tar de riktiga busarna separat!

  Det var tur för ljugtrutarna i MSM att inte de 93% av amerikenerna som tappat förtroendet för dem var med på mötet?

  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3958098/Trump-s-TV-summit-President-elect-summons-network-executives-anchors-dishonest-media-Trump-Tower.html#ixzz4QhtJKkzO
  Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

 73. Slabadang

  Nu fixade Trump en förlängd 4 års period i Vita Huset?

  Att skälla brallorna av hela ledargarnityret för journalistkåren ger en massa poäng hemma i stugorna!
  Han är en mästare den där Trump på att avläsa styrkeförhållanden?
  hans popularitet kommer skena efter detta möte !

  Javisst är det modigt att gå i krig å sånt , men skäller ut hela MSM-kåren rakt av gör bara en ren folkhjälte!

 74. Slabadang

  Fasen va smart han är Trump!

  Han kommer att runda MSM så mycket han kan genom att producera egna videos regelbundet för att folket skall få besked och uttalanden direkt från källan Media tvingas gå i ”presidentträning” istället för att Trumps medarbetare går utbildning i ”mediaträning”. Jag tror Trump kan använda MSMs långnäsor till att bygga nya broa av!!
  Oh ohhhh ohhhh vilken underbar skadeglädle ! Åssså nope klimatstålar uhhhhh uhhhh Farage o trump ….. de är de moderna demokratins hjältar som stack hål på en politik som fördes ovanför huvudet och bakom ryggen på folken. Nu … nu kommer etablissemangets och särintressenas centralstyrande bastioner falla som dominobrickor! En nutidens fredliga reformistiska revolution har startat!
  Carl Bildt och Eliasson får panikandas i bruna påsar !

 75. Slabadang

  Glömde länken !

  Trump talar direkt till folket om vad som sker och kommer att ske!

  https://www.youtube.com/watch?v=7xX_KaStFT8

 76. Ann lh

  #75 Damm Slabadang som Darwall nästan skrev! (# 7,8)
  Trump vet vad han gör, tänk att till och med kunna inviga sitt nya hotell just in time, det kräver planering.
  Jag avslutade gårdagen med att titta lite på några klipp om Clintons avslutning på valdagsnatten och så finns nu Trumps tal till folket och rapporten om hur Trump läxar upp ”tredje statsmakten” som första nyhet.
  Vilken morgon!
  Tack!
  Så till vår lilla ankdamm. EKOts lördagsintervju ska ”granska” makten, denna gång Isabella Lövin på lördag. De ansvariga På EKOt har fått förslag till några ”enkla” frågor vars svar svenska folket borde få vetskap om.
  Dvs:
  Vilken vetenskap klimatpolitiken stöds på, IPCCs ”not unbiased” eller den som grundas på analys av hårddata,
  samt om klimathotspolitiken ska hjälpa till att lösa ett hot/problem den sistnämnda vetenskapen ännu inte lyckats finna fog för eller om den har samma mål som Christiana Figueres så tydligt definierade förra våren. (Med hänvisning till republikanernas programförklaring och Darwalls text från #8).
  Jag kommer att lyssna!

 77. Ann L-H

  Det kommer mera …
  http://business.financialpost.com/fp-comment/three-perfectly-democratic-reasons-donald-trump-will-absolutely-smother-the-paris-climate-deal

 78. Guy

  Slabadang # 73

  Den som lever får se. Enligt min erfarenhet är att slåss med en journalist är som att kasta vatten på en gås med tillägget att gåsen kommer att pissa på dej. Ödmjukhet finns inte i journalisters vokabulär (sällsynta undantag finns).

 79. Mats G

  78
  Guy

  Jag tror det här är underskattning av Trumps auktoritet. Blir man utskälld av Trump så tror jag det tar även om man är en Nyhetsanka.

 80. Slabadang

  Ann LH!

  Tack för länken! Ebells förslag är att hänvisa ”Parisavtalet” att skrotas genom att låta det passera den senat och kongress Obama och Soros hoppade över. He he he he he det innebär möjligheten för senat och kongress att hålla granskande hearings i frågan ….. ha ha ha ha ha ! Sierra club Gavin Smtih Mann och polarna kommer tvingas att dansa inför de kritiska frågorna och sina opponenter … sen är klimathotet lika dött som marknaden för rasistiska skämt!

 81. Slabadang

  Ohhhhh vad måste svida…. 🙂

  USA:s nyvalde president Donald Trump skulle gärna se den kontroversielle Ukip-ledaren Nigel Farage som brittisk ambassadör i Washington.
  ”Många skulle vilja se Nigel Farage som Storbritanniens ambassadör i USA. Han skulle göra ett jättebra jobb”, skriver Donald Trump på Twitter.
  För lite mer än en vecka sedan träffades den nyvalde presidenten och den tidigare partiledaren för Ukip-partiet hemma hos Donald Trump i New York.

  Farage var den förste politikern som träffade Trump efter valvinsten och efteråt sade han till BBC att han är villig att hjälpa premiärminister Theresa May att stärka banden mellan Storbritannien och USA.

  Detta avfärdades av en talesperson för Theresa May med orden: ”Den tillträdande presidenten talade om att ha samma nära relation som Reagan och Thatcher hade. Vad jag minns fanns det ingen tredje person i den relationen”.

 82. John Silver

  Trumpocene heter det enligt Jo Nova:

  http://joannenova.com.au/2016/11/trump-wakes-ad-agencies-not-everyone-wants-to-be-a-politically-correct-coastal-city-yuppie/

 83. Guy

  John Silver # 82

  Det finns stora chanser att alla former av maktelit fick sej en törn och väckning av valet i USA. Det är ofta det behövs något radikalt för att väcka maktmänniskor till att lyssna på ”folket”. Populismens framgångar borde ha varit en varningsklocka, men det behövdes chockbehandling därtill.

  JoNova misstänker att Australien inte vaknade tillräckligt ännu, men det kanske beror på avståndet.

 84. Guy

  Mats G # 79

  Jag tror det när jag ser det. Skulle det gälla Putin kunde det vara lättare för han kan bannlysä det media han vill. Men märk att det inte ens där har tystat alla. Bara dom som tystades med nackskott eller plutonium.

 85. Mats G

  83
  Guy
  ”det behövdes chockbehandling ”

  Det ligger en hel del i vad du skriver. Om Le Penn vinner franska presidentvalet skulle jag tro att chockbehandlingen är fullbordard.

 86. Guy

  85 Mats G

  Om Le Penn vinner kommer paniken att sprida sig. Om det är bra eller illa vet jag inte. Panik brukar leda till stolliga reaktioner och handlingar jmf klimathotarna.

 87. Thomas P

  Mats&Guy Trump behöver inte tysta alla media, bara få de stora media att rätta in sig i ledet och som president har han stora påtryckningsmöjligheter. Han kan se till att bara ”lydiga” media får vara med på presskonferenser, få läckt information osv. Sen försöker AT&T köpa Time Warner och där har Trump goda möjligheter att ställa villkor under bordet för att godkänna affären.

  När Trump skäller ut media och gör klart att han inte har mycket respekt för first amendment finns även där goda skäl att ta det på allvar. Inte för inte beundrar han Putin.

  Apropå Farage som nämndes ovan var det rätt kul att läsa om hur han missbrukat EU-medel för att driva valkampanj om Brexit. Alltid ett sätt att få rätt i anklagelserna om hur EU-pengar slösas bort 🙂

 88. Daniel Wiklund

  Thomas P kan bli Trumps rådgivare verkar det som. Han vet ju alltid hur slipstenen ska dras. Du kanske borde hjälpa Miljöpartiet med lite goda råd, innan dom försvunnit.

 89. Guy

  Thomas P #

  ”Han kan se till att bara ”lydiga” media får vara med på presskonferenser,”

  Är det så här det fungerar med TV -soffor och Rockström, menar du?

 90. Slabadang

  Vad Thomas inte lätsas fatta!

  Det är att media skall SLUTA LJUGA och tokvinkla den väl intjänade och efterlängtade utskällningen gäller.

  Patetiskt när Thomas försöker dra offerkoftan över medias ljugtrutar som häckar på redaktionerna och som från dessa höjder förrättar sina orala behov ned över oskyldiga läsare och tittare.
  Hycklerierna är det tydligt lysande kuttersmycket på den moderna vänsterfascismen.

  Jag får nog förbättra oddsen för vadet om SD, för inligt SENTIO idag så är SD redan 4.2% större än både sossar och moderater. Nu får det nog gälla det dubbla dvs 10% ? Fasen va jobbigt det är att få rätt hela tiiiiiiiden! SD är 10 ggr större än SVTs ch SRs MP ! 🙂 Ohhhh denna underbara skadeglädje! Ska vi fråga Silberlein hur det känns?

 91. Slabadang

  Gustav !

  Du menar väl inte att de hycklar på UI … va? 🙂

 92. Ann lh

  SR P1 granskar Trump, på sitt sätt. Han backar från sina vallöften får vi veta. Ingen djupare analys. Det gäller Clintonaffärerna och Parisöverenskommelsen.
  Men, hur löd frågorna i New York Times och vad svarade han?
  Och!
  När det gäller Clintonaffärerna borde väl utredningarna rulla på utan Trumps påverkan.
  När det gäller ”avtalet” kan han, enligt Ebell, göra vad Obama inte vågade, lägga fram det för de valda politikerna i de båda husen. Det lär bli ett rungande nej, då har han inte aktivt dragit sig ur utan demokratin har återupprättats och Obama med sin kejserliga underskrift får skämmas. Avtalet har då inte ens dragits tillbaka, det har aldrig gällt och kommer dessutom på grund av lagen aldrig att kunna godkännas, se partiprogrammet.

 93. Thomas P

  Slabadang #90 Problemet för Trump är snarast att media haft fräckheten att påtala en del av hans lögner, men jag förstår så väl. Den store ledaren får inte ifrågasättas, och försöker media skall de klämmas åt.

 94. Glasklar

  @Thomas P
  Aha! Snälla, berätta för mig här VAD Trump har ljugit om. Kom igen, lista några exempel här!

  Jag har sett tiotals av hans tal, debatter och intervjuer. Jag har aldrig sett honom ljuga om någonting. (Möjligen om att BitBleech, mjukvaran som utrikesminister Clinton använde för att försöka förstöra bevisen om hennes hundratals miljoner kr i mutor från världens värsta kvinnoförlsavande och HBTQ-mördande stenålderstyrannier, skulle vara dyr. Den är opensource, fast företaget BitBleech kanske tar betalt för tjänster runtomkring).

 95. Visst Thomas,

  Precis som media haft fräckheten att under årtionden påtala det allt värre ’klimathotet’ för läsare/tittare …

 96. Thomas P

  jonas #94 Vet du ens själv vad du avsåg med det inlägget? Var poängen att man skall stoppa media från att rapportera om sådant?

 97. Mats G

  87
  Thomas P

  Det du skriver är korrekt utom möjligtvis de sista delarna.

  Han har möjlighet att skälla ut media och då gör han det. Jag tror det ger effekt Guy är tveksam. För egen del tycker jag nog det är bra om lögner kunde rensas bort från vår media så långt det går. Om Trump kan åstadkomma det är vi nog båda tacksamma.

  ”first amendment ”

  Det här gör ju naturligtvis att de kan forsätta skriva vad de vill. Frågan blir då. Vad vill de skriva?

  ”Han kan se till att bara ”lydiga” media får vara med på presskonferenser,”

  Den här kommentaren är intressant. Jag vet att du med många andra anser att det är helt ok att släppa fram enbart sådana kommentarer som speglar ex den tidningens åsikt/policy i deras kommentarsfält.

  Här kommer MSM få samma behandling. Jag ser inte skillnaden riktigt.

  Sista deken känns som gammal hederlig smutskastning i vanlig ordning. Men om det finns bäring på det så går det att framföra kritik. Men ingen säger nej till pengar. Kanske EU är för generösa?

 98. Mats G

  92
  Ann lh

  Ja, Jag hörde det också. Jag blev väldig förvånad när jag hörde det. Har inga uppgifter på det från någon annan källa. Kan de ha hittat på?

 99. Gustav

  Thomas P:
  Det fanns ingen hejd på fördömanden i media efter att Trump visade tveksamhet att respektera valresultatet. Nu i efterhand så finns det å andra sidan knappt någon hejd på fördömanden av valsystemet från samma media och alla uppmanas att som ett mantra påpeka att Hillary vann popular vote.

  Sanders påstod att valet var riggat och blev förlöjligad. Trump påstod att valet var riggat och blev påklistrad eiptetet antidemokratisk. Wikileaks visade att demokraternas ledning försökte manipulera valet till Hillarys fördel och fick avgå.

  Jag tycker ovanstående är allvarligt och på något sätt vill jag att media ställs till svars för detta. Att Trump skäller ut dem känns på något sätt rätt även om en president borde stå över sådant.

 100. Mats G

  I kärlek och krig anses allt vara tillåtet. Frågan är om det är riktigt sant med så är det man säger. Kanske vi kan lägga till amerikanska Presidentvalet. Inte lika poetiskt men det är nästan så att Amerikanska presidentvalet börjar närma sig dessa storheter.

  Att demokraterna pusha för Hillery blir väl en intern sak för demokraterna och analysen hur bra det var. Sanders hade o andra sidan haft mindre chans. Too lefty…

  Osäker om Mitt Romney får ett ämbete i Trumps administration. Om han skulle få det så kan jag inte skaka av mig själva att vi har gått på det gamla tricket. Good cop – bad cop.

  Mitt Romney var initiativtagaren för att inte stödja Trump. Resultat mer popularitet till Trump. Romney står som bekant för etablissemanget.

  Som sagt. Underskatta inte Trump.

  övr.

  Hans tal vad han skulle göra när han blev President kändes så j-vla skönt. Någon som vill något och begriper något. Det känns lite som om när man tänker. Om jag vore President…

  Han har båda kamrarna med sig dessutom. Kanske vi får se äkta change. Inte helt omöjligt att det är sista chansen för Amerika. Om det blir värre efter Trump kan vi nog se otäcka scenare over there. Vi alla borde nog hålla tummarna för att det skall gå bra för Trump.

 101. JIMMY

  Anna Lh inlägg 92 @

  Tack för din smarta analys om hur Donald Trump kommer att göra för att inte betala till FNs politiska klimatbluff fond.

  Donald Trump ligger numera strategiskt planerat lågt med olika vallöften tills han tillträder i Januari 2017 eftersom många befarar att han kan bli mördad då han har utmanat farliga kartell särintressen och finansieringen till FNs ej folkvalda NWO världsregering.

 102. Thomas

  Poängen var att du under decenniet nu haft precis noll problem med att media sprider i stort sett vilken dynga som helst, oftast helt befriat från fakta/verklighetsanknytning, bara fria våta fantasier, så länge det bara handlat om din favoritkatastrofism …

  Vem har pratat om att ’stoppa media’ eller ’klämma åt’?

  Problemet med både media, dig, och många andra troende är (bla) just att ni inte kan avstå från ofta groteska överord och förvrängningar.

  Jag har följt medierapporteringen om Trump, och det är ganska lite av den som inte i sig är fake-news eller rena lögner. Och hela tiden är det närmast hysteriskt uppskruvat ilsket skrän. Du har själv bidragit aktivt med sådant skräp här

  Jag är helt med på idén att media får höra av folk vad man anser om sådant. Men du tycks mena att politiker inte får framföra sådant som en stor majoritet av befolkningen vet och tycker och ogillar!?

  Hur tänker du då?

  Och tror du på allvar att media skulle bli skrämda? Med precis hela det demokratiska etablissemanget, och i stort sett 100% av Washingtons och annan statlig karriärbyråkrati bakom sig? Hur tänkte du där?

  Till sist, ang:

  Den store ledaren får inte ifrågasättas, och försöker media skall de klämmas åt.

  Bra argument är bara inte din grej, Thomas.

  Har du redan glömt Messias-figuren som för åtta år sedan nedsänktes över världen? Och hur denne sedan hanterade både media och press, samt hårt kontrollerade information, vilken som skulle göras tillgänglig och även till vem?

  Men högst troligen är du totalt ovetande om hur läget är och har varit(*). Du, liksom dum media, behöver bara reflexmässigt skälla på allt som rör sig nu.

  (*) Tex här: https://en.wikipedia.org/wiki/2013_Department_of_Justice_investigations_of_reporters

  Du kanske tom har trott på det allra mesta man har försökt sprida.

 103. Thomas P

  Mats #96 ”För egen del tycker jag nog det är bra om lögner kunde rensas bort från vår media så långt det går. Om Trump kan åstadkomma det är vi nog båda tacksamma.”

  Det är nu inte Trumps mål! Han angrep media, inte för att de ljugit, utan för att de varit för kritiska mot Trump och alla *hans* lögner. För du inser att vi är på väg att få en mytoman i Vita Huset som får genomsnittliga politiker och deras smålögner att förblekna.

  ”Här kommer MSM få samma behandling. Jag ser inte skillnaden riktigt”

  Det förvånar mig inte det minsta att du inte ser någon skillnad, men det säger nog mest om dig och den offermentalitet som florerar här när ni inte får fritt spelrum i media. Nå, vill ni ha Putin och Trump som förebilder i hur man hanterar pressen få ni väl ha det, det är alltid skönt när man får sina fördomar bekräftade.

  ”Men ingen säger nej till pengar. Kanske EU är för generösa?”

  Jag vet redan att du är en fifflare som struntar i regler, du behöver inte vara övertydlig. Om man får pengar för ett visst syfte kan man inte använda dem för vad som helst annat.

 104. (Sista meningen där blev lite konstig, den syftar på Thomas godtrogenhet vs medierapporteringen rörande det mesta som sägs om sådana som inte delar hans politiska agenda och tron på ’berättelsen’)

 105. Ann lh

  # 100 JIMMY, tack men tacka inte mig. Se länken i #77 och # 80.

 106. JIMMY

  Tack ändå Ann Lh, för länkarna!!

 107. Glasklar

  Angående ståhejet med Trumps utnämningar nu, så ska man komma ihåg att de bara är tillfälliga. Han böt t.ex. kampanjchef två gånger senaste halvåret. Han tillämpar hiring by firing. Man kan aldrig veta hur bra en rekrytering fungerar, så det är viktigare att säga upp rätt person än att anställa rätt person. Det är inte bara något som funkar i dokusåpaformat, det är på riktigt. Om Romney blir utrikesminister nu så är det för att tillfälligt gjuta olja på vågorna. När han har konsoliderat sig och är beredd att ta hårdare konfrontationer så utnämns någon helt annan, tills den segern har vunnits och en ny fredsmäklande kompromisskandidat gör större nytta.

 108. Mats G

  Att politik (av dem som så gärna vill använda och gärna utöka den och dess makt) ses som ett krig där alla knep är tillåtna är tyvärr en väldigt gammal sanning.

  Och att media (till stor del) anser sig vara helt med och aktivt deltar i samma krig är också sant.

  Vad som är ganska befriande är att allt fler ser det och säger det öppet. Och även säger det direkt till media. Samt att alla nu kan vara sin egen ’media’ och dokumentera intervjuer eller mediahändelser.

  Gammelmedia har (eller iaf håller på att) förlora monopolet att förmedla information och (vilket det oftast snarare varit) åsikter och pekpinnar om vad som skall accepteras resp inte.

  Klart att de är både skräckslagna, villrådiga, och lite hysteriska … Vår Thomas här har kommit med bra exempel, och jag har gett en del fler (i #66).

  Tyvärr minns jag inte vilket i media-klipp jag såg ett nyhetsankare tillfråga en annan ’expert’ i media, om vilka problem där fanns med att Trump lägger ut Youtube-klipp och talar till folket direkt, utan att detta kan filtreras av dem och media.

  Ja, de satt helt öppet och beskrev (deras) problem att de inte längre kunde ”filtrera” informationen innan den skulle ut till populasen.

  Som sagt, vänsterpolitik har alltid varit av samma skort och korn … bara olika långt gången.

 109. Mats G

  102
  Thomas P
  ”Jag vet redan att du är en fifflare som struntar i regler”

  Ytterligare ett opåkallat påhopp. Är du fortfarande sur sen sist?

 110. Thomas P

  Mats G #107 Med tanke på alla dina tidigare opåkallade påhopp på mig i debatten om havsnivå/isvolym där du försökte dölja att du hade helt fel är du inte rätt person att klaga. Speciellt inte som du här tycktes försvara missbruk av offentliga medel. Då får du leva med att du själv beskrev vad du ägnat dig åt som:
  ”När det gäller aktieaffärerna som var en variant av skimming så är hela idéen att inte märkas annars skull jag förmodligen blivit åtalad för att påverka aktiekursen.”
  Du har agerat som en ren parasit på aktiemarknaden och inser själv att du gått över lagens gränser, alltså fifflare.

 111. Mats G

  108
  Thomas P

  Urgh. Dags för Thomas P skola igen.

  Det som kallas skiming är inte olagligt. Det är vad en typ av aktierobotar sysslar med dagligen.
  Det som anses olagligt är att påverka aktiekursen. Ditt förslag att jag skulle bli världens rikaste stöp just på det. Beloppen det skulle krävas skulle påverka aktiekursen. Dvs otilåten påverkan. Det är olagligt. Vilket jag aldrig sysslade med. Summering. Inget olagligt förekom.

  Idag däremot så alla aktierobotar sammantaget påverkar definitivt kurserna. Man skulle mycket väl kunna hävda otillåten påverkan här. Röster har höjts för att komma åt det här otyget. Tobinskatt för att nämna något. Tyvärr fungerar det inte för aktiehandeln flyttar bara någonstans där det inte finns omsättningsskatt på aktier.

  Jag försvarar inte missbruk av offentliga medel. Jag motsäger mig smutskastning. Det finns alltid rum för kritik vid msiibruk af skattemdel. Korruption är sänket i den moderna civilisationen.

  Parasit, really?

  Jag får väl försöka nyanser din bild av mig lite mer.

  Mitt livsverk så långt innefattar bla att 100 tals arbetstillfällen har skapats. Just nu försörjer mitt arbete flera 100 medarbetare. Skatten som kommer från dessa gärningar kan man köpa mycket skola, vård och omsorg för. Nytt intjäningsrekord förra månaden för en månad btw…

  Som ren nyfikenhet. De som lever av klimathotet via offentliga medel. Vad kallar du dem för?

 112. Thomas #108 verkar visst bara ha en ytterligare dålig dag …
  Inget konstigt med det. Precis allt han säger måste förvrängas (ofta till oigenkännlighet) för att passa tron/berättelsen …

  Och Thomas har precis noll problem med att gigantiska belopp (av offentliga medel) förslösas på i stort sett vilka idiotier som helst.

  Det är ofta väldigt enkelt att genomskåda klimathotshysterikerna och -alarmisterna.

 113. Thomas P

  Mats #109 Vi kan alla läsa citat från dig om att du ”skulle blivit åtalad”. Skimming handlar om att du genom att ha snabbare förbindelse med börsen kunde lägga dig mellan normala köpare och säljare och ta ut en liten mellanskillnad på transaktioner. Detta är ren parasitism och som du konstaterar finns goda skäl att försöka stoppa det.

  ”Jag försvarar inte missbruk av offentliga medel. ”

  Det lät då så när du försvarade Farage.

 114. Mats G

  111
  Thomas P
  ”skulle blivit åtalad” – Jag kan nog ha uttryckt mig så. Det är lite gråzon här. Men det är otillåtlig påverkan av aktiekurs som är åtalspunkten. Var den linjen går är inte helt enkelt.

 115. Thomas,

  Nu är du ju tyvärr inte kapabel att korrekt återge saker som du har läst eller fått för dig, men har du någon källa till att Farage skulle gjort ngt otillbörligt med EU medel?

  Och försöker du antyda att du skulle vara emot att EU-medel förslösas på tveksamma stöd och rena meningslösheter? Jag trodde du var för EU och dess byråkrati och budget!?

 116. Thomas P

  Jonas #113
  http://www.politico.eu/article/ukip-under-investigation-for-breaching-uk-election-law-europe-funds-spending-election/

 117. OK, tänkte väl det:

  Det var alltså ”UKIP under investigation …”

  Men du är alltså för EU byråkratin och deras budget?

 118. OK, tänkte väl det:

  Det var alltså ”UKIP under investigation …”

  Och du är alltså för EU byråkratin och deras budget?

 119. Daniel Wiklund

  Nu är det full fart på Thomas P igen. Han är närmast magisk. Men se dig i spegeln nån gång, det skadar inte.

 120. Slabadang

  Jobbigt Thomas P?

  inte har du koll på klimatvetenskapen och inte heller på elektronisk aktiehandel. Du kanske skulle välja en blogg som har ett ämne du behärskar? Om filmjölk kanske? Nånting måte du väl ändå ha en läggning för?

 121. MA

  #13 Haha, löfte från Gavin… Trump nämner i ny stor intervju ”those horrible emails that were sent between scientists”.

  https://theconservativetreehouse.com/2016/11/23/full-transcript-president-elect-donald-trump-interview-with-new-york-times/

 122. JIMMY

  Tack MA 121 för klartext länken @

  Det var som jag trodde falskt ankdamm alarm !!

  Donald Trump tänker på jobben och framtidens företagare med låga skatter, och gårdagens misantropi glädje från svenska olagaklimat-hotare fascister , blev mycket kortvarig när man läser hela intervju texten med USA nästa president Donald Trump !!!

  Nu blev jag uppmuntrad tänk vad viktigt det är med internet i Sverige som är en lögnaktig MSM media demokratur:-)

 123. Ann L-H

  En liten uppvisning i aktuell svensk MSM-journalistik fick vi i morse SR P1 med början 7.45. Saken gällde valet, Trump och framtiden.
  Debattörerna var f.d. generalkonsul Olle Wästberg (etablissemanget) och fd chefredaktör (DN) m.m. Hans Bergström eller vid närmare betraktande dessa två samt den mycket engagerade kvinnliga SR-representanten.
  Hans Bergström, försökte att svara på sina frågor, SR-representanten inte verkade nöjd, avbröt och föll i talet. Hursomhelst så menade H.B. att det viktigaste som borde komma ut ur hela valdebaclet var att media har mycket att lära! Han verkade inte speciellt orolig för framtiden eftersom Trump har haft den goda smaken att tillsätta erfarna och kloka individer på de poster som hittills tillkännagivits.
  Men, Breitbart, Steve Bannon och alla extremister som stöder honom, då !? … intressanta svar.
  Återigen går tankarna till hans budskap till media i ”Domedagsklockan”:
  ”Försök att tillämpa elementär professionalitet”
  På fredag lär det bli Isabella Lövin som ska ”grillas” i EKOts lördagsintervju!

 124. Ann L-H

  Hör och häpna! Ingen mindre än Ibrahim Baylan är av regeringen är nominerad till posten som ny ordförande i IEA eftersom Obamaregeringen lyft fram honom. Om han blir vald ska detta uppdrag skötas vid sidan om alla hans nuvarande uppdrag.
  Världen tackar och tar emot, eller?

 125. Mats G

  123
  Ann L-H

  Jag hörde den delen på radion också. Däremot var jag tvungen att stänga av resten för nu är propagandan på fullt ös. Klarar det inte riktigt.

  Olle Wästberg gjorde sig lite til pajas. Han verkade ovanligt osammanhängande. SR representanten var bar allmänt förvirrad när hennes uppdrag och verkligheten inte riktigt gick att få ihop.

  Hans Bergström var väl lite bättre men har fortfarande lång bit att vandra. Det ena vettiga som egentligen sades var av honom. Eliten har tappat kontakten med väljarna,,, dvs verkligheten.

  Ibrahim Baylan ???? man tror f-n inte det är sant. Trump försöker hitts så kompetenta människor som möjligt… Andra sidan, eller vad vi skall kalla det, gör tvärtom.

 126. ThomasJ

  Tack Ann för en som vanligt mycket läsvärd artikel. 🙂

  Ja, att msm i allmänhet och SVT/SR i synnerhet vrider, vänder saker/ting och producerar faktoider känner de allra flesta till. En ’stor’ sak var ju att, som SVT rapporterade, att Trump backade från uttalandet att han avser ’stoppa finansiering av klimatforskning’. Detta med ref till intervju i NYT. Nåja, som vanligt är rapporteringen långt ifrån korrekt. Här ’transcript’ av intervjun:

  http://www.climatedepot.com/2016/11/23/fake-news-update-media-falsely-spins-trumps-climate-comments-read-full-nyt-transcript/

  Sen kan det måhända vara av intresse att se hur framgångsrik mr Nobama varit under sina år i det vita huset:

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1296730203701947&set=a.662769427098031.1073741827.100000949405580&type=3&theater

  Mvh/TJ
  PS: delat inlägget på FB//DS

 127. Slabadang

  Soros och ”Democracy” Alliance donor club!

  Soros och kommunisterna som kallar sig ”demokraterna” träffas bakom lyckta dörrar för att ta tillbaka makten. Till och med ”Politico” som är vänsterns trutförlängare tar nu in alternativa analyser av denna mäktiga och korrumperade grupp leddd av Soros som hjälpte nazisterna att peka ut och beslagta judarnas tillgångar i Ungern under wwll. Hans ”försvar” skall vi aldrig glömma ”hade inte jag gjort det så hade någon annan” argument vi känner ifrån alla anklagade för folkmord.

  “The DA itself should be called into question,” said one Democratic strategist who has been active in the group and is attending the meeting. “You can make a very good case it’s nothing more than a social club for a handful wealthy white donors and labor union officials to drink wine and read memos, as the Democratic Party burns down around them.”

  Sen har agendan för deras lilla tältmöte läckt ut:

  http://www.politico.com/f/?id=00000158-5f62-d185-ad7d-5ffb02a40002

  Japp ! Gåsleverkommunisterna förnekar sig inte! Jag kan dock hånflina i min analys av vad de politiskt satsar på och prioriterar samtidigt som de verkar chockade över att de förlorade valet. Jag tänker så här….

  De besöker PK -_avdelningen på Smithonian ”Afro – amerikansk historia” beroende på syftet med besöket så kan det vara diametralt olika gott eller ont. Är Soros för eller emot det gamla slaveriet och förtrycket eller är det hans ”gör inte jag det så gör någon annan det” som nu åter gäller ? Syftet med mötet är ””Seizing opportunity and power” för vem och i vilket syfte är betydligt mer oklart.

  Soros har använt precis samma argument ”gör inte jag det så gör någon annan det” när han hittat svageheter i valutor. Sverige England Thailands riksbanker har utsatts för hans attacker med hans enorma valutaspekulationer. Han är skicklig på att ha näsa för svagheter. Nu är det makten över världens största demokrti han sett svagheter i och han agerar nu för att kunna profitera även här genom att krossa sitt hittills största befintliga system och tjäna både makt och pengar på en och samma gång.

  Så vad har detta med besöket på smithonians ”Afro Amerikansk” historia att göra? Läser vi agendan till mötet så ser vi att Soros satsar på homosexuella transsexuella och Svarta. Den överlägset största gruppen är amerikas svarta befolkning. Så nu ser Soros sin möjlighet att använda svarta inte som traditionella slavar utan som valboskap för att komma till makten. Till skillnad från de gamla slavägarna behöver han inte betala dem en spänn utan bara utnyttja dem för att deras röster skall ge honom makten och stålarna. Att lura den afroamerikanska gruppen till att tro att de är diskriminerade och att rasismen är orsaken har blivit den övergripande strategin.

  På clubbens agenda sedan många år tillbaka hittar du aldrig de fundamentalt viktiga punkterna Trump vann valet på dvs behovet av god utbildning, jobb, ekonomi i tilväxt dvs de förutsättningar som i verkligheten har den srörsta betydelsen och samtidigt bästa förklaring till varför svarta aldrig kommit i kapp. Nu så ser vi på agendan att de fortsatt kletar ihop olika gruppers helt olika problem. Identitetspolitiken vilar på etremt lösan grund då vi alla förstår att det inte är färgen på huden, vad vi har mellan benen eller vilken etnicitet vi besitter i vår identitet som avgör vilka värderingar vi har. Värderingarna sitter i HUVUDET! Att försöka påstå motsatsen är ju den postkommunistiska propagandans juvel i kronan och frågan i centrum för gåsleverpastejskommunisternas taktik runt Soros.
  Att låtsas förstå dessa gruppers fejkade gemensamma intresse, dels formulera det och samtidigt gör sig till talesman för dem är positionen som söks och som skall exploateras.

  Det är bara det att strategin är TOTALKÖRD då enkel slutledningsförmåga och iaktagelseförmåga avslöjar dessa gruppers homogena behov icke existerar. Varenda svart homosexuell eller kvinna som öppnar munnen och bevisar att värderingar sitter i huvudet på människor och inte någon annanstans. När nu stora grupper inom vad demokraterna trdde de hade under kontroll som ”grupp” har representanter ur denna grupp som bevisligen har andra värdeirngar analyser och behov än vad demokraterna (postkommuniosterna) hävdat, då rasar liksom hela skiten för identitetspolitikens härförare.
  ”Husblattar” ”Könsförrädare” ”Svikare” ”Avvikare” ”Extrem” ”Kontroverisiell” för vem eller varför förklaras sällan än genom att vi iakttar vem epitetkastaren är, då blir svaret alltid detsamma. Det är de som försöker utnyttja ”gruppen” för egen makt och vinnings skull som talar.

  Jag föraktar dessa manipulativa rabiat hänsynslösa egoistiska skithögar nåt så avgrundsdjupt eftersom jag vet exakt vad som i sannkingens namn driver dessa skitstövlar och jag har blivit humanistisk expert på att se dem upptäcka dem deras attribut och klä av dem nakna. En av mina absolut största politiska hjältar i modern tid är Dr Martin Luther King. De falska rabiat egoistiska manipulativa charlataner till profeter som nu agerar som ”ombud” och påstår sig företräda olika ”grupper” eller ännu värre ”planeten” är bara vidriga kräk, som söker konflikt genom splittring söndring våld och vulgopropaganda. Det bästa är dock att en växande majoritet är så skittrötta på dem och deras teoretiska utopier och verklighetsfrånvändning. Det är den folk majoritet som nu äntligen är bildad och satt i rörelse. Ni vet den där rörelsen som kallas ”högerextrem” eller andra epitet av dessa egoistiska, antiintellektuella och antidemokratiska hänsynslösa kräk. De utgör den verkliga och faktiska existerande neofascismen idag men den har redan spelat bort sina kort!! KARMA!

 128. Mats G

  127
  Slabadang

  Bravo!

  ”Värderingarna sitter i HUVUDET!”

  Min favorit. Har letat efter en formulering som beskrivet det. This is it.

 129. Slabadang

  Ny propagandamyt sprids i systemmedia!

  Det har gått ut en order till MSM ledningsgrupper att Ryssland skall anklagas ligga bakom ja … i rincip allt som går emot deras totalitära agenda.
  Hillary förlorade valet pga av ”ryska nättroll” Mohahahaha mohahahahaha moahahahah!

  http://www.dn.se/nyheter/usa-valet/forskargrupper-rysk-desinformationskampanj-under-usa-valet/

 130. Slabadang

  Totalt avslöjande! 🙂

  Hänsynslöse hycklaren Alex Schlman bevisar hur totalt manipulativ media är idag och hur ”snyftstories” skapas och produceras!

  https://youtu.be/IX1m1b0vn2g

 131. Slabadang

  I kombination med föregående inlägg!

  Schulman kritiserar Marcus Oskarsson för att han egna förslag på politiska problem!

  ”Schulman kritiserar Oscarsson” moahahahah moahahahah whos talking ? 😉

  http://www.expressen.se/noje/tv4-i-krismote-med-marcus-oscarsson/

 132. Slabadang

  Ni måste se videon!!!!!! MÅSTE!! Katjing åååhh Alex avslöjar sin verkliga sociopatiskt hänsynslösa maipulativa person! Ska promota sin bok om sorgen efter sin fars död .) 🙂 : ) : ) Vissa har NOLL moral och det är en perfekt kombination om du jobbar i media!

  https://www.youtube.com/watch?v=IX1m1b0vn2g&feature=youtu.be

 133. JIMMY

  Just nu så avbryter P1 alla tablåer direktsänder och sörjer att den stora diktator ledaren kommunisten Fidel Castro har avlidit på grund av hög ålder 90 år.

  Tittar även också på satellit kanaler som visar live sändning från Miami där man tutar och firar på gator – snacka om att Sverige är en totalitär MSM demokratur där man numera dagligen visar sin röda gröna kort helt öppet.