DN:s halmgubbe del II

Vi fortsätter att gå igenom DN:s ”vetenskapliga svar” för att se hur vetenskapliga de egentligen är. Vi betade av de tre första i det förra inlägget så vi tar oss nu an ytterligare tre stycken.

Det första vi skall titta på är hur väl de modeller som gjorts verkligen överensstämmer med verkligheten. Sen tar vi en titt på hur tillförlitliga temperaturmätningarna är och avslutar med braskande rubriker från DN:s förstasida för 55 år sedan.

”Modeller är opålitliga”

Vad är en modell och varför finns de överhuvud taget? Vi använder modeller av verkligheten eftersom  verkligheten är för komplicerad och beror på för många faktorer. Vi hoppas kunna fånga verkligheten i en enklare modell där vi genom att variera ingående värde kan förutsäga vad som kommer att hända i verkligheten.

ipcc-ar1-temp
IPCC AR1 WG1 1990

Grafen ovan presenterades i IPCC:s första rapport 1990. Grafen finns i det s.k. sammanfattning för beslutsfattare” som IPCC föredömligt alltid har i början av sina rapporter. De vet mer än väl att ingen orkar läsa 414 sidor (enbart i WG1) så varför inte summera det viktigaste på några sidor. Hur bra överensstämmer då modellen med verkligheten, vi har nu trettio år av verklighet att jämför med så vi kan väl se var vi ligger.

Detta är en graf som visar den globala temperaturutvecklingen sedan 1990. Den röda linjen är löpande medelvärde under 10 år. Vi ser att medelvärdet gått från 0.00 till 0.22 under dessa tre decennier.

from 1990
Temperaturutveckling enligt UAH 6.0

Enligt IPCC AR1 är detta långt under vad vi skulle förvänta oss om deras modell hade stämt med verkligheten.

”…a likely increase in global mean temperature of about 1°C above the present value (about 2°C above that in the pre-industrial period) by 2025.”    IPCC: AR1, WG1 sida xxii

IPCC säger alltså att vi från 1990 till 2025 kommer se en temperaturökning på en grad och vi har hittills sett en temperaturuppgång på 0.22 grader (medel över tio år). De har naturligtvis fem år på sig att komma upp i en grad men om detta varit ett alternativ på bet360 så hade nog oddset satts högt.

Nu skall vi dock backa ett tag och fråga oss vad det egentligen är vi gör och varför.  För det första så blir inte en modell ”bevisad” om den lyckas pricka in en framtida förändring – den är ännu inte motbevisad. En liten skillnad kan tyckas men fundamental inom vetenskapen.  Vi kan naturligtvis upprepa en serie experiment i syfta att motbevisa vår modell om detta inte lyckas så ökar naturligtvis vår tilltro till modellen – hur upprepar vi en serie med klimatexperiment? Vi har bara att vänta i 20, 40 eller 60 år för att kunna motbevisa en klimatmodell, det är det som gör det så lätt att kasta fram vilken modell som helst – innan någon har motbevisat den så har man sedan länge gått vidare.

Hur står det då till med IPCC:s modell som de presenterade 1990.  Vi kan notera att vi enligt IPCC idag skulle ha en medeltemperatur som enligt deras bästa bedömning skulle ligga på nästan plus en grad. Den verkliga ökningen ligger under deras låga bedömning vilket i alla fall gör att vi kan avskriva deras höga bedömning. De olika bedömningarna är baserade på olika klimatkänslighet, hur mycket temperaturen skulle öka vid en fördubbling av koldioxidnivån. Den höga är för 4.5 grader, den bästa för 3 grader och den lägre för 1.5 grader; vi ligger alltså nu under deras lägre bedömning. Trots att vi ligger under den lägsta bedömningen så hävdar IPCC fortfarande att klimatkänsligheten ligger mellan 1.5 och 4.5 grader.

Noteras skall dock att den globala medeltemperaturen varierar ordentligt är från år. Det är faktiskt så att den tidsperiod vi nu tittar på, 30 år, är så kort att de  årliga svängningarna överskuggar en eventuell långsiktig uppgång eller nedgång. Klimatförändringar går sällan så snabbt som media vill göra gällande utan tar hundratals år. Den utveckling vi har sett är dock så skild från modellerna att IPCC till och med noterade detta faktum i sin senaste rapport. Nedanstående diagram, från IPCC AR5,  visar hur mycket de modellera man använder sig av skiljer sig från den faktiska utvecklingen (svarta linjen).

IPCC AR5, WG1 sid 768
IPCC AR5, WG1 sid 768

IPCC:s egen kommentar lyder som följer (sid 769, GMST är globala medeltemperaturen och HadCRUT4 är den temperaturserie vi har uppmätt med termometrar) :

”.. an analysis of the full suite of CMIP5 historical simulations reveals that 111 out of 114 realizations show a GMST trend over 1998–2012 that is higher than the entire HadCRUT4 trend ensemble.”

Detta är DN:s tolkning:

”Klimatmodellerna har gjort bra förutsägelser av jordens medeltemperatur ända sedan de började användas på 1970-talet, och har sedan dess blivit alltmer avancerade och sofistikerade.”

Hmmm, det är till att ha de rosa solglasögonen på sig när man läser rapporter.

”Temperaturmätningarna är opålitliga”

Vi kan vara rörande överens med DN när de säger att det är ”absolut nödvändigt för klimatforskarna att ha tillgång till riktiga och pålitliga temperaturmätningar”. Om vi inte har pålitliga temperaturmätningar så är det naturligtvis lögn i helvetet att försöka påvisa små förändringar och särskilja dem från naturens mycket större förändringar. Den sammanställning som IPCC lutar sig mot är stamanställd av Hadley Center vid Brittiska meteorologiska institutet och Climate Reserch Unit vid University of East Anglia , också det i Storbritannien. Serien benämns HadCRUT4 och är baserad på hundratals uppmätta temperaturserier från världens alla hörn (om man inte är så noga med ”all”).  Den sträcker sig även långt bak i tiden och visst är det fantastiskt att vi kan veta den globala medeltemperaturen 1852 med en tiondels grads noggrannhet…. eller kan vi?

hadcrut4
HadCRUT4, avvikelse från medeltemperatur 1961-1990

Enligt DN så mäts temperaturen ”av omkring 30 000 mätstationer över hela världen”  vilket låter betryggande. Hela sanningen är dock att dessa 30 000 stationer inte varit aktiva över ens en bråkdel av det tidsförlopp som vi betraktar.  Det har gjorts en oberoende genomgång över den dataserie som HadCRUT använder av John D. McLean vid  James Cook University och det är ingen smickrande läsning.

Vi kan börja med att lista hur få stationer som egentligen har använts. Gissa hur många utav de 30 000 stationerna som ger temperaturdata för jorden södra halvklot år 1850…… en. Denna siffra ökade till 9 tio år senare men täckningen för jorden som helhet är bedrövlig fram till femtiotalet. Detta är McLeans sammanfattning:

”…..HadCRUT4 global averages prior to 1950 are of limited value because for almost all of the period from 1850 to 1950 the coverage of the Earth’s surface was less than 50%.”

Notera nu att detta inte är en temperaturserie som sats ihop av en skolklass i Alingsås utan av en forskningsgrupp vid East Anglia University som leds av Phil Jones, en forskare som lägligt nog tappar bort data när någon vill se hur han har kommit fram till sina resultat. Det är den här temperaturserien som IPCC stödjer sig på och som DN höjer till skyarna,

Hur ser det då ut efter femtiotalet – som tur är har vi lite mer stationer att välja på men vi har ett stort problem i och med att de flesta stationerna ligger i tätbebyggda områden. Dessa påverkas av den så kallade urbaniseringseffekten (UHI Urban Heat Island) ett tätbebyggt område tenderar att bli varmare och varmare ju mer asfalt som läggs och ju mer gräs och vattenytor som försvinner.  Man kan tänka att detta inte skall vara något problem men ta en titt på SMHI:s meteorologiska mätstation i Falun nedan, den står vid parkeringen bakom ishallen.

SMHI:s station i Falun
SMHI:s station i Falun: inte kan en asfaltsparkering och utblåset från en ishall påverka resultatet?

Att den står tre meter från en parkeringsplats hindrar inte SMHI att gå ut med nyheten att Falun för två år sedan hade ”den högsta temperaturen som uppmätts i Sverige det här århundradet.”  SMHI lägger dock in en liten brasklapp

”Mätaren står kanske lite instängt mellan byggnader och parkeringsplatser, men det gäller även en del andra stationer i tätorter.”

Så stationen i Falun är alltså inget undantag – det ingav verkligen förtroende. Nästa gång du hör rapporter om högsta temperaturen som uppmätts så ta det med en nypa salt.

Finns det då inga temperaturserier vi kan lita på? Jo, de serier som vi får från satellitmätningar är nog lite bättre. Dessa har vi dock endast från 1979 och framåt vilket är en mycket kort tid i klimatsammanhang. Det är dock värt att notera att de skiljer sig i jämförelse med de temperaturserier som sammanställs från städer och flygplatser. Här är en jämförelse mellan HadCRUT4 (röd) och den satellitserie som sammanställs av University of Alabama in Huntsville (grön). Kurvorna är förskjuta för att ha samma medelvärde de tio första åren.

hadcrut-uha
Jämförelse HadCRUT4 och UAH6.0, medel 12 månader

Notera hur kurvorna till en början överensstämmer bra men hur den röda kurvan sedan sakta men säkert avviker uppåt. Detta kan mycket väl bero på urbaniseringseffekten och det faktum att HadCRUT4 likt SMHI har data från många stationer i tätorter.

”På 1970-talet varnade forskarna för en ny istid”

DN vill gärna avliva den myten genom att hänvisa till en artikel som hävdar att det mellan 1965 och 1979 endast publicerades sju vetenskapliga artiklar som förutspådde en nedkylning och 44 som förutspådde en uppvärmning. Jag har ingen aning om vad fördelningen var, måste erkänna att jag inte läste så många artiklar på den tiden. Jag kommer dock ihåg att den stundade istiden var ett återkommande inslag i tidningarna. Så här rapporterade DN på förstasidan den 31:a december 1965:

Nyårsafton kan vara den sista” Ny istidsteori  En katastrof – i form av en översvämning – ödelägger stora delar av jorden inom loppet av timmar. Detta är framtidsutsikterna som följer om den senaste teorin om istidernas uppkomst. Vi skall börja oroa oss nu och i 50.000 år framöver, enligt teorins upphovsman.

Och nog var klimatförändringarna den givna boven redan för femtio år sedan. I denna DN-artikel från oktober 1975 kan vi läsa att det bistrare klimatet är orsaken till att ålen försvann:

Svenska forskare: Klimatförändringar har jagat bort ålen   Klimatet på våra breddgrader har under de senaste 35 åren försämrats så mycket att det kan förklara att ålförekomsten på samma tid minskat med hälften.  … Vattnet i Nordsjön har stadigvarande blivit kallare. Det vet man säkert ….

Det är säkert som DN säger, forskarna var egentligen inte alls enade om en stundade katastrof – det var bara media som fick det att verka så. Vad säger det oss om dagens situation?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. foliehatt

  Tidningsjournalistik är en bransch där saker och ting skruvas till, överdrivs och ibland till och med felrapporteras. Allt för att sälja på löpsedlar och drev. Så stor är risken för övertramp att det finns ett kontrollorgan för att i efterhand ta de tidningar i örat som har gått fel i sina rapporter.
  Detta organ är Pressens opinionsnämnd (PON), och bland Sveriges alla dagstidningar är Dagens Nyheter. den tidning som har flest fällda artiklar i PON. Ett aningen besvärande svenskt rekord, om man som DN. påstår att man är noga med sanningshalten i sina rapporter.

 2. Ulf

  Man får ändå säga att dagens debatt så är klimathetsarna något aggressivare med sina förfalskade rapporter om t ex 97 procent och kartläggning av klimatförnekare. Det må vara ytterst osofistikerade rapporter byggda på närmast skrattretande metoder men med dagens journalisters kompetens så räcker det enkelt.

 3. Fredrik S

  Reklamen är det enda innehållet man kan lita på i en tidning var det väl någon gammal president som yttrade för länge sedan.

 4. Sören G

  Det skrivs och pratas i radio, TV och tidningarna om mediabubblor som finns eller påstås finnas på sociala medier på nätet. Men att de själva befinner sig i en mediabubbla går inte upp för dem.

 5. Ivar Andersson

  ”.. an analysis of the full suite of CMIP5 historical simulations reveals that 111 out of 114 realizations show a GMST trend over 1998–2012 that is higher than the entire HadCRUT4 trend ensemble.”
  97% av klimatmodellerna överskattar temperaturen 🙂

 6. Lasse

  Tack Johan
  Modellerna överskattar CO2s inverkan på globala temperaturerna.
  Detta har medfört försök att påverka temperaturkurvorna.
  I USA , där det finns flest stationer, har homogenisering av temperaturdata gjort att ingen data går att lita på. För alla oss som följer Tony Heller är detta komiskt uppenbart. Hans tidningsreferenser från väderhändelser från 1900 talets början är avslöjande.
  Klimatalarmisterna har inte denna långa historik klara för sig. Svalbards temperatur var 7 grader varmare för 10 000 år sen.
  https://notrickszone.com/2019/12/09/warmth-demanding-species-present-in-the-early-holocene-arctic-verify-it-was-7c-warmer-then/#comments

  De som tror på modellerna förstår inte hur detta kan ske och försöker vrida upp koldioxidkänsligheten!

 7. Erik

  #Johan lite off topic
  Hej, läste om Milankovitch tes och stötte på att den bevisades av (Hays et Al -76) genom mätningar av O18 i Radilolorus stylutactus universus, kom ej åt hela underlaget men bevisen framgick inte i det jag läste !

 8. Lars Cornell

  Torben Koenigh, klimatforskare vid SMHI, satt i TV4 nyligen och berättade om att SMHIs nya klimatmodell nu visar 2,4 i stället för tidigare 1,8. Vad det är för sort på siffrorna framgick inte.
  Det innebär, inte så överraskande, att SMHI skruvar sin modell i fel riktning.
  Hur uppfattningen om koldioxidens styrka som växthusgas förändrats med åren framgår av följande figur. Källa professor Francois Gervais.
  http://www.tjust.com/2019/klimat/koncensus-ECS.jpg

 9. Erik

  #Sören

  Exakt, helt sjukt.
  Man borde andas Milankovitch för lite sanningshalt.

 10. LarsF

  Tack för denna serie artiklar – man länkar gärna hit från annorstädes för folk att begrunda.

  Temperaturserier – det mest slående för min del är att inse 71-72% av jordytan är hav/vatten. Mätstationer vi pratar om är landbaserat i synnerhet tillbaks till 1800-talet. Bara 28-29% är land vi bebor – lätt att glömma.

  Så hur får man ett bra globalt medel – jo man måste glesa ut mätvärden på land så man har mer lika villkor eller införa viktning så inte landbaserat dominerar bilden. Vanligt aritmetiskt medel är ju bara summa och sedan dividera med antal. Sant globalt medel måste ju ha någorlunda jämn fördelning över klotet.

  Så från flera källor, en Patrick Michaels, så kan man inte bestämma ett årsmedelvärde bättre än +/- 0.1 grader, vilket i sig vore en bedrift. Har ens enskilda mätstationer avsedda för väderlek i stort den noggrannheten undrar man – tror inte det. Det var ju inte på tal på 1800-talet att vi skulle hantera sådana globala företeelser som underlag att vända upp och ned på alla ekonomier och energiförsörjning – och röra oss i domän 0.1 grader globalt.

  Så göra prognos framåt i tiden måste man ha klart för sig mätnogrannhet – det var väl redan högstadiets matte vad jag minns – att man fick poängavdrag på proven om man angav svar med fler decimaler än ingående termer.

  Så hur arbetar klimatmodeller vad gäller detta?
  Var presenteras spann som direkt härrör till mätfel – 0.1 grader per år blir andra året prognos 0.2 grader, tredje 0.3 grader – för man vet inte i vilken ända av felspannet man egentligen ligger året innan. Detta för varje års medel – om vi rör oss i det området.

  Så vad jag saknar är sannolikhet och fel kopplat till angivna prognoser.

  Är det relevant att tala om 1.5 – 4.5 grad spann till 2100 – om mätfelet i sig har spann om +/-8 grader(1 grad per dekad i 80 år)?

  Dra ned världsekonomin till stillastående och du får 1.5 grad istället för 2.0 grader – enligt modeller – hur relevant är detta(mätfelstolerans 8 grader)?

  Tycker det känns elementärt att det är bara nonsens att dra så stora växlar på dessa modeller.

  Vad är det man tror modeller gör bättre än verkliga mätdataserier?

 11. tty

  #7

  Artikeln är tillgänglig här:

  https://www.researchgate.net/publication/6049421_Variations_in_the_Earth's_Orbit_Pacemaker_of_the_Ice_Ages

  Den är en ”klassiker”, men det finns många senare på samma tema. Detta är en yngre ”klassiker”:

  http://www.lorraine-lisiecki.com/LisieckiRaymo2005.pdf

  Vad Hays, Imbrie och Shackleton gjorde var inte att bekräfta Milankovitch-cyklerna, de har egentligen aldrig ifrågasatts, utan att visa att d18O (syreisotokvoten) i djuphavsavlagringar, som till stor del styrs av isvolymerna på Jorden faktiskt korrelerar väl med milankovitch-cykliciteten.

 12. Ivar Andersson

  Om IPCC vet hur klimatet fungerar/styrs så räcker det med en och endast en klimatmodell. Eftersom IPCC inte vet så behövs över 100 olika klimatmodeller/gissningar.

 13. Per I

  Att IPCC har så hög status, anses ofelbara och objektiva av journalister visar hur okritiska och naiva nästintill infantila de är. Det smäller högt att det är ett FN organ tydligen. Men senast idag står det i tidningen om ytterligare en skandal i FN. Höga skattefria löner, korruption, status och bidrag är det som driver det vidare. Ett egenintresse för många. Och Sverige är förstås största bidragsgivare till mycket av detta trots vetskap om missförhållandena. Synas IPCC blir fusket tydligt men journalister och politiker är faktaresistenta så de kan fortsätta ljuga. Ingen av dem lyssnar på vetenskapen.

 14. tty

  #10

  Man ska ha klart för sig att medan klimatmodellerna med mycket micklande med parametriseringar och ”tuning” någorlunda kan fås att ge ”rätt” kurva, d v s få temperaturerna att variera på samma sätt som mätningarna, så har man inte lyckats att samtidigt få dem att ge korrekta absoluta temperaturer. Spridningen mellan CMIP5 modellerna är enorm – typ 3,5 grader. Enligt de ”kallaste” modellerna råder det fullt istidsklimat medan de ”varmaste” passerade ”tvågradersmålet” redan för tjugo år sedan:

  https://bobtisdale.files.wordpress.com/2014/11/figure-7.png?resize=640%2C418

  Det finns goda skäl till att alla temperaturkurvor som presenteras enbart visar anomalier, aldrig verkliga temperaturer.

 15. Erik

  #11

  Hittade annat som klargjorde, men ska kika på länkarna.
  Tack tty

 16. Johan Montelius

  #14 tty

  ”Det finns goda skäl till att alla temperaturkurvor som presenteras enbart visar anomalier, aldrig verkliga temperaturer.”

  I figuren ”IPCC AR5, WG1 sid 768” ovan så ser man en konstig skala till höger om grafen. Det verkar vara vad de olika modellerna har för temperaturvärde i C 1961-1990. De har visst en spridning från 12.6 C till 15.3 C . Så vi vet hur varmt det kommer bli om 80 år med en decimals noggranhet men vet bara på +/- 1.5 C hur varmt det var på 80-talet? Det är till att sila mygg och svälja kameler.

 17. Lasse

  Ang modellernas oförmåga: https://wattsupwiththat.com/2019/11/23/how-much-sun-could-a-sunshine-shine/
  Med slutmeningen: ”And on my planet, getting the right answer for the wrong reasons is … well … scary.”

 18. Ann lh

  Inte bara svenska Akademin utan nu även Nobelstiftelsen har skämt ut Sverige för evigt. ”Gretorna” hedras medan ”klimatförnekarna” uppläxas eftersom de inte arbetar efter den vetenskapliga metoden. Hypoteser som inte klarar tester ska förkastas mässade ordföranden om.
  Titta, lyssna och undra om det är en mardröm som vi vaknar ur i morgon.
  Arma Land!

 19. Daniel Wiklund

  Vilken tur för Greta att hon inte fick fredspriset. Då hade hon ju varit tvungen att resa till Norge. Hon har tillsammans med andra aktivister skrivit ett brev till Norges statsminister, där dom vill att Norge ska avbryta allt som har med fossila bränslen att göra. För att rädda mänskligheten och speciellt barnen. Då får väl Norge skänka dom ca 10000000000000 norska kronor, som dom har i fonden där avkastningen av olja och gas fonderas, till Instruction Rebellion. Jag kommer att tänka på hybris.

 20. Ann lh

  # Forts.
  Ja, Carl-Henrik Heldin, biokemist Uppsala har verkligen skämt ut sig själv och Nobelpriset ja hela det akademiska Sverige.
  Titta på SVT 2 Play prisutdelningen 12 min. in och sedan under ca tre minuter. Där använde Nobelstiftelsens ordförande tiden till att till berätta att Alfred Nobel vördade fakta och Vetenskapen, men att rationellt tänkande, trångsynta åsikter nu vinner terräng när det gäller klimatet och att när de unga kräver att vi ska lyssna på vetenskapen måste vi stötta dem.
  Sedan kom en liten föreläsning om den självkorrigerande vetenskapliga metoden om hypoteser som förkastas eller ej, om den akademiska friheten, om akademikernas uppgift att ge lagstiftarna underlag och om att alla röster måste få höras i en demokrati.
  Vackra ord, men som med så mycket annat en helt annan verklighet bakom det tjusiga frasanden.
  Som sagt Arma Land! Undrar vad som snurrade bakom pannorna på herrarna och damerna uppe på pingvinberget.

 21. Erik

  CO2 fantasierna som man försöker implementera är i linje med ”Georgia guidestones” riktlinjer, och nu är det bråttom,
  -räntor är beviset, degen är slut.

 22. Thorleif

  En liten gränsande kommentar till DN’s tydliga agenda här. En enkel vardaglig betraktelse av de individuella journalisternas (och redaktörens förstås) snarare än ägarens ”värdegrund”, dvs värderingen av vad som objektivt är en nyhet. Ivf jag upplever att DN står betydligt närmare en vänsterregering och SVT än konkurrerande SVD.

  Till ämnet:

  Svd rapporterar idag om vår egen Gunilla’s avgång från sitt viktiga nya jobb som chef för det skandalomsusade UNAID (korruption). Gunilla har rört om i grunden och får nu antagligen sparken pga status-quo krafterna. Ändå var det bl.a hennes uppdrag att just rensa ut korruptionen.

  Och…….inte en ens en notis i DN. Inte oväntat eftersom det är värdegrundskulturen med S och förre utrikesministern som via sitt departement bedriver en odemokratisk biståndsindustri sedan WW2.

  Hela klimathotsbeskattningsindustrin passar helt enkelt mycket väl in i bilden av hur framförallt S-regeringar använder svenskars aningslöshet till att främja partiets och etablissemangets väl och ve framför fakta och landets egna prioriterande behov. För den som vill följa S rekommenderas en socialdemokrats egen hemsida: ledarsidorna.se. Vilken kille!

 23. Sören G

  #20
  Den vetenskapliga metoden är alltså att kalla sina meningsmotståndare för förnekare.

 24. Mats Rosengren

  Det är omöjligt att härleda en meningsfull trend från de uppmätta temperaturvärden för de senaste 100 åren. Därför varierar de årliga medeltemperaturerna alldeles för mycket på ett ”slumpmässigt” och ”kaotiskt” sätt!

  Detta är väl illustrerat i
  https://wgpqqror.homepage.t-online.de/usa.html
  där jag lade in en trendlinje (anpassning med minsta kvadrat metoden). Om man börjar vid 1920-talet så antyds en temperatursänkning i storleksordningen 0,5 grader per 100 år! Men om jag istället hade börjat vid seklets början hade istället en temperaturökning antytts eftersom det råkade vara rätt kallt mellan 1900 och 1920.
  Detta är allt nonsens! Vi är i verklighet i en period av mycket konstant klimat vad gäller Nordamerikanska Kontinenten! Och förvisso för hela världen (där inga exakta mötvärden är tillgägliga!)
  En liknande analys för en mätstation på Iowa/Illinois gränsen är
  https://wgpqqror.homepage.t-online.de/iowa.html
  Detaljerna för denna station för åren 1901, 1934 och 2018 i
  https://wgpqqror.homepage.t-online.de/iowa1901.html
  https://wgpqqror.homepage.t-online.de/iowa1934.html
  https://wgpqqror.homepage.t-online.de/iowa2019.html

 25. Staffan Lindström

  24 Mats Rosengren
  ”Eldräven”: ”Möjlig säkerhetsrisk framöver” Que pasa?

 26. Fredrik S

  Det är underhållning att lyssna på när de statliga kommentatorerna förklarar saker om hur det fungerar på Nobelfesten och varför de som är där är där etc.

  Synd att man inte har VHS längre så man kan spela in det.

  Förresten smälter Grönland sju gånger snabbare än för någon tidpunkt tillbaka har man forskat fram så att elitbyråkraterna ska få det på näthinnan vid rätt tidpunkt.

 27. Ingemar Nordin

  DN är ju maktens propagandainstrument per preferens. Det är bara agendajournalistik för hela slanten

  Men jag har även svårt för SVTs Rapport och Aktuellt numera. Inte bara pga av deras oförställda klimatalarmism vilken är legio. Utan också pga deras urval av nyheter. Ungefär halva sändningstiden ägnas åt självgoda inlägg om någon ”nyhet” som de själva hittat på, eller åt ett reklaminslag åt ett kommande program såsom ”Agenda”. Deras s.k. journalistik är under all kritik och man får som vanligt söka sig ut på nätet för att ens få tag på relevanta nyheter inom Sverige. Och för dessa skräpkanaler betalar vi miljarder i skatt!

 28. Robert Norling

  Grönland smälter i rekordfart.
  Sju gånger snabbare än 1992.
  Dessutom stiger havet mer tack vare smältande is på ön.
  Årlig takt ska enligt forskarna vara 0,38 mm. Usch vad hemskt.
  Tur för värdens barn att en svensk tonårstjej satt ner foten och kräver att norrmännen sluta pumpa upp olja, för att vara ett föredöme för värdens övriga oljeproducenter…..

  ”Larmet kommer från 96 forskare, som har publicerat sin nya studie om Grönlandsisarna i vetenskapsmagasinet Nature.
  Där slår de fast att Grönland har förlorat 3,8 biljoner ton is sen 1992. Det minskade istäcket har fått havsnivån att stiga med 10,6 millimeter – och isarna smälter nu också mer än sju gånger snabbare än de gjorde för närmare 30 år sen.”
  Klipp från DN konkurrenten Ex-pressen.
  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/gronlands-is-smalter-sju-ganger-snabbare/

 29. Per I

  Tror det var barnjournalen som berättade hur mycket oroliga mejl de får från barn som inte tror de har nån framtid. Nån undrade om det var ide att skaffa barn! Det var väntat. En psykos hos barn orsakad av alarmister. Förstår de verkligen inte vilken skada de gör med sina lögner om klimathotet? Har de verkligen inte tänkt på det? Hur det drabbar barnen. Det är barnen som drabbas för de saknar erfarenhet och tror på vuxna och lärare och ljugmedia. Eller också tycker de att ändamålen helgar medlen, vilka de nu är, lite svinn får man ta. Det är allvarligt det som de håller på med. Borde vara straffbart faktiskt. Dessutom, IPCC meddelar att världen inte uppnår målen. Inga positiva nyheter alltså.

 30. Robert Norling

  # 27 Ingemar N.
  ”Men jag har även svårt för SVTs Rapport och Aktuellt numera”
  Kan bara hålla med dig.
  Men vill tillägga att nästan samtliga program som SVT sänder innehåller ”pekpinnar” eller indoktrinerande inslag för att ”uppfostra” tittaren till den politiskt korrekta och rätta läran.

 31. Daniel Wiklund

  Läser på Text-tv att landets socialtjänster fick ifjol närmare 1000 orosanmälningar om barn varje dag. Sammanlagt var det 331000, 180000 barn, vilket motsvarar drygt 8 procent av alla barn i landet. Det har varit en stor ökning de senaste tio åren. Undrar hur många av orosanmälningarna som är kopplade till klimatkrisen.

 32. Rolf Mellberg

  Det är väldigt mycket frustration och ilska som väller fram i dessa kommentarer men jag tycker i alla fall ett par saker är positiva:

  1) Nu ligger vi nog längst ner i solar minimum och nästa solcykel blir troligen rekordlåg. (om Valentina Zharkovas modeller stämmer, och det gör de nog) Då får vi (inom några år alltså) svart på vitt klarhet om Svensmarks och Shavivs tunga kamp kröns med framgång. Om det sker, och effekten blir markant – vilket naturligtsvis är osäkert – så kommer vi bevittna ett MAKALÖST VETENSKAPLIGT OCH POLITISKT padigmskifte!!!!

  2) En stor majoritet av planetens människor lever i stater där man bokstavligt talat SKITER HÖGAKNINGSFULLT i ”CO2-krisen” och eldar på utav bara faaan. De, med Kina i spetsen synar nu korten på IPCC och hånskrattar nog mot Rockström och Greta. Vi får väl se hur det går med ARMAGEDDON inom 10-12 år.

  Själv är jag inte så värst rädd, och skulle nog inte heller vara det om jag vore yngre än mina 69 år.

  Så gott folk, tat lungt och koka inte över av ilska, det kan vara dåligt för hälsan !!!

  🙂

 33. Fredrik S

  Lite OT men vindindustrin är sura på M och Kd. Miljardinvesteringar hotas.

  De ogillar inte kärnkraft tydligen men är emot subventioner.

  En väldigt neutral artikel från TT med relevanta frågor.

  Länk funkar inkognito/privat läge.

  https://www.svd.se/vind-och-solbranschen-sura-pa-m-och-kd

 34. Per I

  #28
  ”Forskare varnar nu för att det inte spelar någon roll vad man vidtar för åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen – isarna kommer att fortsätta att smälta i flera decennier.”
  Vad är det för ide att engagera sig då?
  Det spelar ingen roll alltså. Greta! Åk hem. Spendera alla dina pengar på godis och nöjen istället.

 35. Ulf

  Eftersom 97 procents beräkningen är käpprätt åt skogen funderar jag på varför ingen kan göra en egen undersökning på hur många av forskarna som tror på ett klimatnödläge? Hur svårt kan det vara att faktiskt ta reda på vad klimatforskarna tror i en anonym undersökning?
  Ibland känns det som att endast de med extrema åsikter får uttala sig.

 36. Staffan Lindström

  26 Fredrik S
  Vem spelar in med VHS numera ?? Har väl ett par tusen VHS 1985-2005 ca Kommer de ses av mig och digitaliseras? Några möjligen… Har du en Mac kan du ladda ned SVT o UR:s program med Mac X YouTube Downloader Fungerar med BBC också men Get iPlayer bättre där på Windows!

 37. Ingemar Nordin

  Rolf M #32

  ”… så kommer vi bevittna ett MAKALÖST VETENSKAPLIGT OCH POLITISKT padigmskifte!!!!”

  Jag är inte så säker på det. Redan idag vet vi att modellerna visar för mycket uppvärmning. Ändå bryr sig vare sig media, politiker, skolor, SMHI eller universitet ett dugg om detta faktum för sina domedagsprofetior. Se bara på SMHI som åker land och rike kring och varnar för 1 m höjning i Sverige! Tvärt om använder de den mest extrema klimatmodellen som ingen seriös klimatforskare tror på.

  Tyvärr har alarmisttåget lämnat all vetenskap bakom sig och kör på oavsett vad som händer. Paradigmskiftet borde redan ha skett om man följer traditionell vetenskaplig metod.

 38. Sören F

  Ulf#35

  Det har gjorts en handfull studier i den riktningen åtminstone, och de landar kring 2/3. Lämpligt grova tal, liksom även studieobjektet är utflytande (brukar omnämna det som ”sakkunskapen”). Det är vad det är.

 39. Fredrik

  Staffan Lindström #36

  Jo, såklart. Men det kändes som VHS passar bättre in på SVT, de är ju kvar någonstans på 70-talet och stampar.

  Och ska man spara en fysisk kopia av det till eftervärlden duger kvaliteten mer än väl.

 40. Mattias G

  TS: Det här med ”halmgubbe” undrar jag lite över. Vad menar du med att DN gör halmgubbar? Bygger de verkligen en ”nidbild av motståndarens argument” som de sedan skjuter i sank? Det får du gärna utveckla lite.

 41. LarsF

  #37 ”Paradigmskiftet borde redan ha skett om man följer traditionell vetenskaplig metod.”

  Tror det var Anthony Watts som berättade en historia här
  https://www.youtube.com/watch?v=FHUHsBnpCj8

  hur man var noga med att på institution på ett universitet han pratat med att aldrig ta en ståndpunkt som riskerar att doktorander osv skulle känna sig obekväma om de finner andra resultat eller drar andra slutsatser. En grundprincip som verkar sund.

  Men det skiter man helt i vad gäller många ställen och klimatköret. Var inte t.o.m artikelförfattaren här lite halvmobbad för hur han ställde sig.

  Peter Ridd är ju ett känt exempel också hur han via domstolar verkar vinna mot sin arbetsgivare. Han gav fantastiska exempel på vilka ursäkter de hittat på hur en liten formulering i titeln till ett email att låta som han brutit någon regel på universitetet – nog för att avskeda honom.

  – hans slutsats att korallreven inte håller på att dö av klimatförändringar – vilket verkar vara universitetets annars.

  Varför står inte akademiska världen upp – och går och strejkar på stan ala XR – för att kollegor skall komma fram till resultat de gör – inte ledas i koppel av en ståndpunkt man tagit.

  Att detta inte sker – är det för att ledningen på universiteten är rädda för de får ju alla medel från staten – och därmed politiker????

  Jag är kritisk över avsaknad av solidaritet med kollegor inom akademiska världen måste jag säga. Att man håller flaggan högt för forskning och vetenskap skall justeras i peer reviews – inte av ledningen.

  Men det tåget kanske har gått också då Judith Curry nämnde Marscha McKnott, editor på Science – deklarerat att ”science is settled, the debate is over” typ. Hon var inte mild i sin dom hur tidningens redaktörer kunde utfärda sådana dekret.

  Verkligt mysterium det som pågår…..

 42. Per I

  Hur ska vi nu kunna tro på forskarna om de ställer sig bakom klimatbluffen? Big bang, mörk materia och energi. Allt annat kan vara en bluff också.

 43. Johan Montelius

  #40 Mattias G

  Kanske inte nidbilder som papier-mâché figurer. Att förenkla motståndarens argument i en mening:

  ”Klimatet har alltid förändrats, det är inget speciellt som pågår nu” – lättare att attackera än
  ”Klimatet har alltid förändrats, det är svårt att urskilja den eventuella mänskliga påverkan”.

  ””Det är solen som styr klimatet” lättare att attackera än ”Solen har en betydande inverkan på klimatet vars mekanismer ännu inte är kända”

  osv.

  Håller dock med om att de flesta ”myter” som de listar är rena självmålen och det kanske snarare kan betecknas som DN:s trosbekännelse, ”Vi tror på …. ”, det visar sig vara en lista på saker som måste vara sanning för att klimathotet skall upprätthållas.

 44. Ulf

  Svar 42

  Jag förstår inte vad du menar? Som jag ser det så är vitsen med de här sidorna just att framhäva den vetenskapliga debatten och angripa den uppenbara politiseringen. Om vetenskapen fått råda så hade den här sidan inte behövts.
  Uppenbara falsarier som Cooks 97 procent kan avslöjas om man tillgodogjort sig högstadiets statistikkunskap. Enbart politik.
  Sällan är själva forsknkngsrapporterna felaktiga däremot så hänger de ibland inte alls ihop med pressreleaser och journalisternas artiklar.
  Politiseringen leder till enormt resursslöseri och gör världen mycket fattigare. Politikerna hänger på och utlyser klimatnödläge och har helt glömt nobelpristagaren Nordhaus, snacka om att ignorera vetenskapen.

 45. Ulf

  Svar 42

  Och som ett brev på posten kom inlägget om IPCC. Om du förstår vad jag menar så är du intresserad av vetenskapen. Förstår du inte vad jag menar så är du bara intresserad av politiken.

 46. Mats Rosengren

  #42 Per I
  Precis! Att ”Bing Bang” är en obevisbar teori (fantasi/science fiction) har jag alltid varit på det klara med! Allt man vet är att universum expanderar, det kan man sluta från den observerade rödförskjutningen! Det är sedan startpunkten för vilda fantasier! Det räcker att man blir trodd, om det sedan verkligen är sant spelar knappast någon roll!

  Skillnaden mot AGW är alltså att dessa teorier är utan praktisk betydelse!

  Där kan man se paralleller till t.ex. historieforskning! Om, var och när ”Slaget vid Svolder” ägde rum vet man inte så noga! Det räcker att man blir fascinerad av berättelsen om Einar Tambarskjelves och hans pilbåge!

  Här förklarar Peter Ridd att farmacevtiska firmor har fastställt att minst 50% av alla medicinska ”peer reviewed” forskningsarbeten är felaktiga! Kan inte bli replikerade!
  https://www.youtube.com/watch?v=nETKLfJyY9E

 47. Johan Montelius

  #45 Ulf
  #42 Per I

  ”Hur ska vi nu kunna tro på forskarna om de ställer sig bakom klimatbluffen? ”

  Jag tror vi efter att klimathysterin har blåst över kommer ha betydligt lägre tilltro till uttalande som ”forskare säger” och då framförallt då det kommer från media eller politiker. Det är nog bara en tillnyktring som är till det bättre. Det stora problemet är kanske inte att media och politiker har använt ”vetenskapen” för att driva sina egna intressen utan det faktum att den akademiska kåren inte lyfte ett finger. De stod tvärt först i ledet när pengarna skulle delas ut.

  Forskningen i sig kommer gå helskinnad igenom processen det finns fortfarande gott om riktig forskning. Att akademiska institutioner inte lyfter ett finger utan åker karusell så länge det går är kanske den lärdom vi skall dra.

 48. Ulf

  Svar 47

  Tror inte anslagen är problemet men det tycks som det blivit allt vanligare med folk som söker sig till tjänster för att driva en egen agenda. De som behövt hantera t ex miljöförvaltningar vet vad jag pratar om.

  Vad jag menar är att alltför ofta har man sett rapporter som t ex om tipping points där man uttrycker sig väldigt försiktigt om slutsatser i själva rapporten emedan press releasen är ganska tvärsäker. Det kan ha med peer review att göra. Därefter blir rapporteringen ännu mer tendentiös. Den tre stegraketen tycker jag mig sett alltför mpnga ggr.

 49. Homeros

  Jag tycker att det är väldigt problematiskt att det fästs så stor vikt kring tidigare mätningar och det gäller inte bara fysiska mätstationer på marknivå. Även de tidiga satellitmätningar hade en hel del problem med noggrannheten samt att de endast täckte ca 10% av jordens yta.

 50. Pingback

  […] DN:s halmgubbe del II […]

 51. Johan Montelius

  #48 Ulf

  ”..vanligare med folk som söker sig till tjänster för att driva en egen agenda. ”

  Håller med dig om detta problem och jag tror det är ett stort problem. Vi fyller myndigheter med personer som är övertygade om en idé och dessa kommer att driva sin tes i årtionde framöver. Att en myndighet skall vara opolitisk kanske de själva håller med om men klimatet är ju inte politisk i deras mening – det är en fråga om mänsklighetens överlevnad. När klimathotet rasar så kommer dessa människor att ta till sig en ny hotbild och man bävar inför tanken på vad det kan innebära.

 52. Pingback

  […] DN:s halmgubbe del II […]