DN skriver om sot

”Asiens eldar är en stor miljöbov” skriver DN idag. Bara i Kina och Indien räknar FN med att hundratusentals människor dör varje år till följd av luftföroreningar. Av dessa kommer en hel del från vedeldning. DN anger även att ”av den uppvärmning som människan hittills åstadkommit kan sotet stå för uppemot en fjärdedel, enligt vissa studier”. Det påståendet är värt att granska närmare, i äkta JonasN-stil.
Hur mycket uppvärmning har människan åstadkommit hittills? Vi vet ju bara att temperaturen sedan 1850 har ökat med ca 0,74 grader. Och IPCC menar att större delen av denna uppvärmning kan med 90 % säkerhet tillskrivas människan. Så av den större delen, som inte ens är 100% säker, kommer uppemot en fjärdedel från sotet? Inser ni vilken bullshit (ursäkta uttrycket) detta är? Hur kan man bestämma vad som är uppemot en fjärdedel av större delen? Det är ju lika med idioti i kubik.
Lägg därtill att det bara är i ”vissa studier” som detta påstås och kalabaliken blir fullständig. Och sedan försöker man tuta i oss att vetenskapen är enig. Om vad, om jag får fråga?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Maggie – IPCC menar att större delen av senaste decenniernas uppvärmning (säg 1970-2000)  = kanske 0.3 grader kan tillskrivas människans påverkan  (alltså inte 0.7 grader 1900-2000).

 2. AOH

  Innan Jonas N och alla övriga mycket kunniga i bloggen kommer med sina bidrag om sot börjar jag med något annat.
   
  http://www.ijis.iarc.uaf.edu/en/home/seaice_extent.htm
  Vem vågar slår vad att det innan Köpenhamn hinner komma nya rapporter om att isytan vid Arktis är den lägsta någonsin. Den röda satelitlinjen för 2009 ligger nu ovan för den lägsta gröna linjen 2007.
  Dock kommer det säkert inte att nämnas att all övriga mätningar ligger i det närmaste intill.
  Är det UI som hinner först med nya rapporter???
   
   

 3. J-O

  det finns mer intressant i artikeln — 2/3 av sotutsläppen kommer från ”förnylesebara” förbränningsenergi( koskit och ved …) endast 1/3 från fossila källor.  ”Medan koldioxid finns kvar i atmosfären i flera hundra år försvinner sotet från luften på bara några veckor. –” Om vi längre fram snabbt behöver sänka jordens temperatur kan vi sätta in åtgärder mot sotet, säger Svante Bodin.Medan koldioxid finns kvar i atmosfären i flera hundra år försvinner sotet från luften på bara några veckor. – Om vi längre fram snabbt behöver sänka jordens temperatur kan vi sätta in åtgärder mot sotet, säger Svante Bodin.”  Troligen inte så enkelt men här påstår dom ju på fullast allvar att man redan idag vet hur man skall sänka temperaturen. Man vill dock spara detta till framtiden dvs till den dag då man insett att CO2 inte har den roll man hävdar idag.  Är helt övertyga att det för alla parter vore bättre om vi försåg väldens fattiga med ”ren” energi (som gasol fotogen etc).
  Fast att vedröken gör att de dör av lungcancer i sin små hus är väl bara pitoreskt antar jag.

 4. István

  – Om vi längre fram snabbt behöver sänka jordens temperatur kan vi sätta in åtgärder mot sotet, säger Svante Bodin.
  Jag är djupt imponerad av ett sådant uttalande av en ärkebyrokrat.
  Som bieffekt räddar vi kanske hundratals millioner från rökförgiftning samt skogarna från skövling, men som sagt bara om vi absolut måste.
  Huvudspåret är CO2

 5. Fredrik P

  jag är ganska säker på att DN försöker mjuka upp läsarna just nu så att när de väl kommer med den gamla nyheten att Al Gore sagt att Co2 enbart är 40% av uppvärmingen, så kan de säga att de alltid har vetat det!

 6. AOH

  # 2
  Sorry – är tydligen lite färgblind  2007 års ismätning är en pistagegrön linje medan 2005 är grön

 7. Adolf Goreing

  Kolla denna referens bl.a:
  Science 20 October 2000:
  Vol. 290. no. 5491, p. 407
  DOI: 10.1126/science.290.5491.407a
  Ur den kan man finna att redan då insåg man att aerosoler och därmed sot var viktigt för totalen. Hur stor visste man inte bara att den var kraftigt underskattad. I denna artikel går man också igenom det man kallar indirekt ”forcing” dvs. följdeffekter av aerosolerna förutom den direkta absorptionen, spridningen av infallande soljus/IR. Bl.a har man visat att molntäcket – vissa fall minskar till följd av aerosoler. Ett fenomen framförallt i tropikerna. Hur var det nu? Hade inte solinstrålningen ökat vid tropikerna? Sedan har vi glaciärerna som gärna binder sot och därmed smälter  snabbare, men med stora regionala skillnader eftersom det beror på sotkällans placering och vindriktningar osv.  Aerosoler är kraftigt underskattade som klimatdrivande och de är inte så kortlivade som det påstås. Sot bundet i glaciärer/polaris påverkar så länge de finns inbundna t.ex. Lägger man alla kort på borden (även alltså indirekt forcing, vilket IPCC inte tar med) så är aerosolerna minst i nivå med GHG och förmodligen större. Den reginonala påverkansgraden kan dessutom vara helt dominerande av aerosolerna men de är också betydligt lättare att komma åt än t.ex CO2.

 8. Maggie
  Vem påstår att den globala temperaturen skulle legat still för första gången sedan 1850 om människan varit passiv?
  Tänk om den skulle fortsatt ner och i stället varit 3C lägre nu utan våra förfäder?
  (det borde faktiskt gå att utesluta, men är inte helt enkelt utan fungerande klimatmodeller)

 9. Project Surya är ett intressant pilotprojekt för att minska sotutsläppen i utvecklingsländerna. Sida är med och bidrar.

 10. karlsson

  ”1850 har ökat med ca 0,74 grader” vet vi det med säkerhet?
  Detta är väl uppmätt i ca 3000 väderstationer som är placerade i västeuropa och USA.  ( representerar i sig själv inte hela jorden)
  Många har ifrågasatt just den temperaturökningen då många väderstationer som tidigare stod på landsbygden idag står på parkeringsplatser eller tom vid ventilationsutblås.
  Om man tar hänsyn till detta så är den uppmätta ökningen kanske ”bara” hälften dvs 0, 3 grader.

 11. Håkan B

  Det lär bli en hel del jobb med att göra om klimatmodellerna efter det här, när dom ändå är inne och bökar i spagettin kan dom väl fixa till återkopplingen till vattenångan också.

 12. Morgan

  Vi vet hur många stationer GISS har, drygt 1000 st, de saknar stationer i norra Kanada större delen av Afrika, har ganska få i Sibirien och ett fåtal i Arktis och Antarktis. När det gäller GISS så kan man konstatera att det knappast är medeltemperauren på planeten som de mäter utan medelvärdet hos drygt 1000 stationer. Hadley har nog fler, men i god klimatforskningsanda så vägrar de att lämna ut några uppgifter överhuvudtaget.
  NOAA har publicerat en kurva som visar skillnaden mellan rådata (d.v.s. värdena från stationerna) och de data som publiceras efter s.k. homogenisering, fram till 1960 låg de lika men idag skiljer det grygt 0,3 grader C. Ja de homogeniserade värdena är givetvis o,3 grader högre än de uppmätta. Man skulle ju kunna tro att det borde vara tvärtom p.g.a. UHI men icke. Så vitt jag vet publicerar de inte hur de räknar.
  Så visst rena rådata visar på en betydligt lägre temperaturhöjning.
  Sen tillkommer min käpphäst, tekniken man använder är motståndselement, ju högre temperatur desto större motstånd i ledningen, tyvärr är det ju så att koppar oxiderar i vår atmosfär, ju mer kopparen oxiderar desto högre temperatur registrerar givarna, tyvärr driver alla dessa givare åt samma håll, felet är givetvis litet , men nu diskuterar vi tiondelar över en mycket lång period. Om de inte kalibreras med jämna mellanrum (Och så vitt jag vet så görs INTE detta) kommer felet att påverka resultatet.
  Så det bästa är nog våra satelliter, de visar inte heller samma uppvärmning och skillnaden i absoluta tal ökar mellan satelliterna och de landbaserade värdena.

 13. Peter S: #1 Självfallet har du rätt. Människans skuld är klart mindre är den större delen av den 0,74 grad som i sig kan ifrågasättas. Med andra ord blir fjärdedelen av den mindre delen av den del som är kvar av de 0,74 graderna ännu mer svårfångad. 😉

 14. Björn

  Att ge sig på luftföroreningarna borde vara en  självklarhet. Tänk denna smog som ligger som ett lock över många regioner med stor befolkning. Varför är siktet inte inställt på denna problematik? Detta är ett reellt problem till skillnad mot CO2. Av luftföroreningar dör människor, men inte av CO2. Om man insåg, att om man byter ut dessa förorenande källor mot dess motsvarande elektriskt drivna enheter, då minskar också samtidigt CO2-emissionen.

 15. JR

  Maggie #13
  Den var komplicerad!
  Det enda jag vet är att om man lägger sotet på bordet i Köpenhamn så blir det ganska skitigt.

 16. Koldioxidens roll för AGW kan vara överdriven visar flera studier. Se även http://fredmanpakvarnberget.blogspot.com/2009/11/koldioxid-betyder-mindre-for-den.html